Thiên Sứ

Sự Khác Biệt Giữa Thôi Miên & Áp Vong

5 bài viết trong chủ đề này

Thôi miên và áp vong: Sự khác biệt từ bản chất đến hình thức

http://ktcatbd.com.v...-cht-n-hinh-thc

Gần đây có nhiều bài báo đăng tải ý kiến cho rằng Áp vong thực chất là hiện tượng thôi miên. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương đã đặt vấn đề này với ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh nhà nghiên cứu Lý học, Giám đốc Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Toàn bộ trả lời phỏng vấn của ông như sau:

Posted Image

Nhà nghiên cứu Lý học Đông phương, Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Theo ông hiện tượng thôi miên và áp vong tìm mộ giống và khác nhau thế nào?

Theo tôi việc áp vong tìm mộ và thuật thôi miên tuy có vẻ gần giống về hình thức ban đầu ứng dụng hai phương pháp này, nhưng bản chất của chúng khác hẳn nhau.

Giống nhau:

* Khi bắt đầu áp vong và Thôi miên thì người bị thôi miên và được Áp vong đều ở trạng thái không điều khiển được ý thức của mình.

Thuật thôi miên có thể thôi miên tập thể, hoặc cá nhân bởi một người sử dụng thuật này. Thuật Áp vong cũng có thể áp vong tập thể bởi một nhà ngoại cảm.

Khác biệt:

*Thuật thôi miên chỉ dừng lại ở sự tương tác với tiềm thức và ý thức của đối tượng được thôi miên qua những hành vi bất thường của họ. Đây là sự khác biệt căn bản, nhưng không thấy các bài báo và nhà thôi miên Nguyễn Mạnh Quân nói tới sự khác biệt này.

* Về nội dung thì nhà ngoại cảm giải thích là do vong của những người trong gia đình nhập vào những người được Áp vong. Tức là - với cách giải thích này - những người được vong nhập không chịu sự tương tác trực tiếp từ nhà ngoại cảm mà chịu sự tương tác của một hay nhóm vong tương ứng với từng nhóm gia đình khác nhau. Còn với thuật thôi miên thì chỉ chịu sự tương tác duy nhất bởi người thôi miên cho một hay nhiều người bị thôi miên.

* Những vong nhập vào từng gia đình có thể kể chuyện về mối quan hệ quá khứ của vong với người thân trong gia đình đó. Qua câu chuyện vong, những người trong gia đình có thể thẩm định đó chính là vong của người thân hay không. Đây là điểm khác biệt đầu tiên mặc dù hiện trạng không kiểm soát ý thức giống nhau của người bị vong nhập và người bị thôi miên. Người bị thôi miên không thể nói chuyện có tính riêng tư và trao đổi tình cảm với tư cách một người đã từng chung sống với người thân.

* Sau khi vong nhập thì vong đó có thể chỉ ra chỗ hài cốt mà họ đang nằm và có thể kiểm chứng bằng thực tế - Tức là đào chỗ đó lên có cốt hay không. Ở đây, tôi xin lưu ý là: Tôi chưa bàn đến vấn đề cốt tìm được đó có đúng là của người chết cần tìm không. Còn thuật thôi miên không thể hiện được điều này.

Quan điểm của tôi là: Khi nghiên cứu khoa học thì phải thừa nhận hiện tượng khách quan tồn tại. Thuật thôi miên là một thực tế khách quan đang tồn tại, được chứng tỏ bằng những người bị thôi miên không điều khiển được ý thức của mình. Áp vong cũng là một thực tế đang tồn tại và được chứng thực bằng một hệ quả khách quan là tìm được hài cốt sau đó.

Vấn đề còn lại để gọi là nghiên cứu khoa học đích thực chính là tìm hiểu cơ chế tương tác nào là nguyên nhân của những thực tại khách quan trên, hoặc một cách giải thích hợp lý phù hợp với tiêu chí khoa học cho một luận điểm nhân danh khoa học.

Người bị thôi miên và tự kỷ ám thị

Người tự kỷ ám thị và người thôi miên để người ta tự kỷ ám thị là hai vấn đề khác nhau. Có người không cần thôi miên, mà do họ tự kỷ ám thị. Ví dụ như người bị hoang tưởng hay tâm thần cũng rơi vào trường hợp tự kỷ ám thị. Sự tự thân tự kỷ ám thị phụ thuộc vào môi trường nhận thức. Thí dụ ở phương Đông, người tự kỷ ám thị có thể nhận là con Ngọc hoàng thượng đế. Nhưng ở phương Tây là người tự kỷ ám thỉ có thể nhận là cháu của chúa Jesu, bởi vì họ không biết Ngọc hoàng thượng đế là ai.

Tự kỷ ám thị bị ảnh hưởng bởi tri thức nền tảng của môi trường xã hội mà họ đang sống và họ tự cho là họ có khả năng gì đó, ở người tâm thần cũng có hiện tượng này. Cho nên chúng ta cũng không loại trừ có những người tự kỷ ám thị là họ có khả năng áp vong. Những người này có thể quảng cáo khả năng của họ, nhưng lại không ứng dụng được trên thực tế.

Trường hợp thôi miên thì cũng là một dạng tự kỷ ám thị , nhưng do tương tác trực tiếp của nhà thôi miên và lệ thuộc vào sự tác động này.

Ngoại cảm và người vong nhập tìm mộ.

Khi xảy ra hiện tượng được các nhà ngoại cảm gọi là "vong nhập" thì xuất hiện hiện tượng giống như hiện tượng bị thôi miên mà tôi đã nói ở trên. Nhưng người bị tự kỷ ám thị do thôi miên không bao giờ có khả năng chỉ được ở chỗ nào đó có bộ xương được coi là của vong người chết đã nhập. Việc chỉ ra chỗ vong nằm - có thể coi như một lời dự báo và lời dự báo này có thể kiểm chứng bằng cách đào lên có cốt hay không (Tôi nhắc lại là tôi chưa bàn đến việc cốt đó có đúng là của người chết đã hiện về báo hay không? Vấn đề này cần những biện pháp thẩm định sẽ nói sau). Điều này, những nhà ngoại cảm thực sự đã thể hiện trên thực tế nhiều năm qua ở Việt Nam. Còn những nhà ngoại cảm giả hiệu và những người tự kỷ ám thị tự cho mình có khả năng này và họ sẽ bị loại trừ ngay vì tính hiệu quả không có của họ. Bởi vậy, cá nhân tôi không tin rằng một Trung Tâm ngoại cảm giả hiệu có thể tồn tại lâu nếu như thực sự không có khả năng. Bản thân tôi đã ba lần chứng kiến hiện tượng ngoại cảm tìm mộ. Tôi xác định rằng hiện tượng người có khả năng áp vong và ngoại cảm tìm mộ là thực tế khách quan xuất hiện trong tiềm năng con người.

Bởi vậy, theo tôi không nên nhầm lẫn giữa ngoại cảm, áp vong tìm mộ với thuật thôi miên. Mặc dù về hình thức ban đầu của hai phương pháp có vẻ gần giống nhau , như tôi đã nói ở trên. Nhưng hiện tượng ngoại cảm , áp vong tìm mộ đưa ra một kết quả có thể kiểm chứng trên thực tế: Đào chỗ "vong " nằm có hài cốt hay không?!

Thí dụ như những nhà ngoại cảm có khả năng áp vong thực sự đã được khảo nghiệm như NNC Hoàng Thị Thiêm..vv.. kết quả của những lần áp vong ấy là đưa ra vị trí hài cốt có thể đào lên để kiểm chứng. Khi đào lên, cốt được xác định là xương người chứ không phải xương của động vật hay người ngoài hành tinh. Đây chính là sự khác biệt giữa ngoại cảm và thôi miên. Người bị thôi miên hoàn toàn không có khả năng này.

Ông định nghĩa thế nào là thôi miên?

Theo tôi, thôi miên là phương pháp ứng dụng đã xuất hiện ở những nền văn minh cổ xưa. Đó là một phương pháp có thể truyền đạt và người học rèn luyện để có khả năng tác động tới ý thức người bị thôi miên. Do phương pháp thôi miên được ứng dụng chủ động của nhà thôi miên, nên họ có thể ngưng, hoặc tiếp tục đối với người bị thôi miên.

Phương pháp thôi miên là một thực tế đang tồn tại, nhưng người ta cũng chỉ giải thích trên cơ sở thực tại khách quan đó và chưa xác định được cơ chế tương tác cụ thể như thế nào.

Ông định nghĩa thế nào là áp vong?

Về vấn đề này có những đối tượng liên quan cần tổng hợp để định nghĩa - khác với thôi miên - Đó là: Vong - người được áp vong và nhà ngoại cảm (Khác với thôi miên chỉ có hai đối tượng và tương tác một chiều). Nên tôi phải nói hơn là:

* Về khái niệm "Vong":

Cá nhân tôi không quan niệm "vong" là linh hồn người chết có hình thức giống hệt người đó khi còn sống hiện về và - hoặc là nhập vào người sống, hoặc hiển thị cho người sống nhìn thấy...vv....Về khái niệm linh hồn (vong) tôi có xu hướng quan niệm gần giống - hoặc chí ít cũng là một khái niệm để suy xét - với khái niệm "A Lại Gia Thức" theo minh triết Phật giáo.

* Về hiện tượng vong nhập:

Người được coi là bị vong nhập là người do tương tác của nhà ngoại cảm không kiểm soát được ý thức và thân xác bị chi phối của một dạng tồn tại gọi là vong.

* Về nhà ngoại cảm:

Là người có khả năng tự thân đặc biệt được phát triển trong cuộc sống của họ để có thể làm trung gian trong mối liên hệ giữa vong và người còn sống.

Trên cơ sở này tôi định nghĩa "áp vong" là:

Mối liên hệ giữa vong và người còn sống qua tác động của nhà ngoại cảm.

Ông vui lòng cho biết quan điểm của ông về thuật áp vong và thôi miên?Có nên sử dụng phương pháp áp vong để tìm mộ không, thưa Ông?

Cá nhân tôi cũng rất tin vào thuật thôi miên và theo tôi nó có nguồn gốc từ những nền văn minh cổ xưa và không thuộc về tri thức của khoa học hiện đại. Hiện nay cũng chưa có một lý thuyết khoa học nào giải thích được cơ chế của thuật thôi miên. Thôi miên là một phương pháp ứng dụng tồn tại trên thực tế. Cho nên nó cũng tùy thuộc vào mục đích của người sử dụng.

Áp vong thì không phải là một phương pháp , mà nó phụ thuộc vào khả năng cá nhân xuất hiện tự nhiên của con người. Người có khả năng áp vong thực sự so với người tự nhận có khả năng áp vong để lừa bịp, hoặc tưởng mình có khả năng áp vong đều có thể kiểm chứng trên thực tế, mặc dù về hiện tượng chưa giải thích được cơ chế tương tác của nó. Bởi vậy, nói những nhà ngoại cảm dùng khả năng của mình đi lừa bịp là rất khó xảy ra.

Tất nhiên với những kẻ tự cho mình là có khả năng áp vong và mang tính lừa bịp thì đây là việc của luật pháp không nằm trong phạm vi ý kiến của tôi.

Áp vong tìm mộ là điều cần thiết

Quan điểm của tôi là trên thế giới này - ngoài việc xử dụng phương pháp ngoại cảm áp vong - thì tôi chưa thấy một phương pháp khoa học, hoặc một phương tiện kỹ thuật nào có khả năng chỉ ra một vị trí mà dưới đó có một bộ xương, ngoài cách áp vong tìm mộ của các nhà ngoại cảm thực sự. Bởi vậy, trên thực tế cho thấy sự áp vong tìm mộ là điều cần thiết.

Còn việc bộ xương tìm được có đúng là của người đã mất cần tìm hay không - như vấn đề được đặt ra gần đây - thì có nhiều phương pháp. Tôi cho rằng việc kiểm tra ADN là cần thiết, nhưng không phải là phương pháp duy nhất đúng có thể kiểm chứng. Nó chỉ cần thiết trong trường hợp mộ chôn tập thể, xương cốt lẫn vào nhau và cần phân biệt. Tôi cho rằng: Chính khả năng dự báo của những nhà ngoại cảm với những sự kiện liên quan trong quá trình tìm mộ và sự xác định có tính tiên tri những di vật khi đào được mộ đủ để xác minh tính đúng đắn và chính xác của việc áp vong tìm mộ.

Khả năng tiên tri là một trong những tiêu chí để xác định phương pháp hoặc một lý thuyết khoa học.

Xin cảm ơn ông!

Hoàng Dung

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LẬT TẨY NHÀ NGOẠI CẢM DỎM?

VTC News) - Chúng ta phải giữ tinh thần khoa học, khách quan, tỉnh táo khi đi gặp các nhà ngoại cảm. Phải biết phân tích đúng – sai để chiêm nghiệm. Nếu ta tin là đúng, thì ta sẽ cố tình bỏ qua thông tin sai và ta nghĩ họ giỏi, họ là thánh, còn nếu ta chỉ nhớ thông tin sai, cố tình bỏ qua thông tin đúng, thì ta nghĩ họ lừa đảo.

Gặp gỡ các nhà ngoại cảm, tìm mộ bác ruột (Phạm Văn Lợi, Thái Dương, Thái Thụy, Thái Bình) suốt mấy năm không thành công, tôi vẫn kiên trì nhờ vả các nhà khoa học, các nhà ngoại cảm. Một nhà khoa học hướng dẫn tôi là cùng gia đình đi cầu siêu cho linh hồn liệt sĩ siêu thoát, thì mới tìm được mộ. Tôi cũng nộp tiền (dưới hình thức công đức) để được cầu siêu cho bác cùng hàng trăm liệt sĩ khác nữa.

Posted Image

Tổ mối nhưng nhà ngoại cảm lại hét lên sung sướng: "Đầu lâu liệt sĩ đây rồi!".

Sau một tuần cầu siêu, tôi được nhà khoa học này ưu tiên gặp sớm nhà ngoại cảm xuất sắc nhất của trung tâm. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận sự ưu tiên đó, bởi vì, nhỡ mình nhận ưu tiên, sau không tìm được mộ bác, họ lại đổ cho là vì phóng viên quen biết được ưu tiên, liệt sĩ khác sẽ phá không cho tìm mộ. Nhiều chuyện phức tạp về thế giới âm lắm. Các nhà khoa học mô tả cái thế giới âm kia chả khác gì trần gian, cũng có tổ chức, chính quyền quy củ.

Posted Image

Phóng viên giả bị ma nhập, nhưng nhà ngoại cảm khẳng định nhìn thấy ma thật.

Chờ mấy tháng thì tôi cũng được gặp nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư. Tôi cũng chẳng lạ gì nhà ngoại cảm này, vì gặp anh ta ở các cuộc hội họp suốt, đọc được nhiều thông tin về anh ta trong các đề tài nghiên cứu khoa học. Anh được các GS. TS. tung hô lên mây xanh. Ngồi nói chuyện với anh một lúc, tôi nản hẳn vì chẳng thu thập được thông tin gì giá trị. Kết cục, anh khẳng định bác tôi vẫn nằm ở bờ sông, chưa được cải táng vào nghĩa trang. Anh ta sai bét bèn bẹt. Anh ta bảo tôi cứ vào nghĩa trang rồi sẽ chỉ dẫn qua điện thoại để đào bới. Tôi chả có hứng thú gặp lại anh nữa.

Posted Image

Tin vào ma quỷ, thần thánh, nên đại gia ở xã Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội) đã đốt hàng ngàn vàng mã, tốn 400 triệu đồng trong một buổi cúng.

Mới đây, các gia đình có liệt sĩ cùng đơn vị với bác tôi hy sinh trong trận đánh đó đã liên lạc với nhau và cùng tổ chức vào nghĩa trang Phổ Phong thăm viếng một lần. Mọi người đã tìm gặp lại những người địa phương từng cất bốc hài cốt các liệt sĩ trong trận đánh oanh liệt năm 1967. Thông tin những người cất bốc đưa ra về khu vực quy tập lại ở góc khác của nghĩa trang, cách xa hoàn toàn với khu vực 10 nhà ngoại cảm chỉ dẫn tôi.

Posted Image

Cô Năm Nghĩa tìm mộ liệt sĩ Phạm Văn Lợi ở nghĩa trang Phổ Phong.

Trong khi ngồi ở nghĩa trang Phổ Phong (Đức Phổ, Quảng Ngãi) tìm bác tôi, tôi có nói với cô Năm Nghĩa rằng, giá tìm được bác thì sẽ tiếp tục đi tìm chú (Phạm Văn Gắt, Thái Dương, Thái Thụy, Thái Bình) hy sinh ở chiến trường Campuchia. Cô Năm Nghĩa bảo rằng: “Nếu hy sinh ở chiến trường Campuchia thì dễ tìm hơn. Cuộc chiến đó quân ta chiến thắng như chẻ tre nên ít khả năng mất xác. Phần lớn liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang ở Việt Nam rồi, tập trung nhiều ở Tây Ninh và Đồng Nai, con cứ vào đó mà tìm, thể nào cũng thấy”.

Posted Image

Lễ đón nhận liệt sĩ Phạm Văn Gắt.

Lời cô Năm làm tôi sáng dạ. Tạm để lại mộ bác (cô Năm Nghĩa chỉ nhưng tôi chưa tin), tôi vào Tây Ninh tìm mộ chú. Tôi qua vài nghĩa trang ở Tây Ninh và rồi cuối cùng tôi đã tìm thấy mộ chú mình ở nghĩa trang Trảng Bàng. Tên tuổi, quê quán chú tôi còn nguyên trên bia mộ. Thế này thì đúng đến 99% rồi. Qua đây, tôi nói vui rằng, tôi đi tìm 2 ngôi mộ, thì thấy một ngôi mộ và chính xác gần như tuyệt đối. Vậy, khả năng tìm mộ của tôi chính xác đến 50%!

Posted Image

Liệt sĩ Phạm Văn Gắt được cải táng vào nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Dương.

Lúc này, tôi mới nhận ra rằng, một số cựu chiến binh đi tìm mộ bằng tấm lòng thực sự của mình (như ông Lê Văn Cam ở Thái Bình chẳng hạn) còn chính xác hơn các nhà ngoại cảm nhiều lần. Họ cứ lóc cóc đến các nghĩa trang liệt sĩ trong Nam, chụp ảnh, ghi chép lại tên tuổi, quê quán liệt sĩ, rồi thông báo cho thân nhân ở quê vào nhận, bốc cất về. Họ chẳng có khả năng ngoại cảm, không kiếm trác tiền bạc từ thân nhân liệt sĩ, nhưng độ chính xác trong việc tìm mộ thì không có gì phải bàn cãi, nó ăn đứt tỷ lệ không quá 3% mà Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân đưa ra thách đố các nhà ngoại cảm.

Posted Image

Nếu mê muội tin nhà ngoại cảm dỏm, chúng ta sẽ rước tổ mối về thờ.

Qua quá trình tiếp xúc với các nhà ngoại cảm, áp vong, gọi vong, tìm mộ và trực tiếp tìm mộ người thân nhà mình, tôi có lời khuyên với mọi người rằng: Chúng ta phải giữ tinh thần tỉnh táo, khoa học, sáng suốt. Nếu chúng ta mụ mị, tin tưởng mù quáng vào nhà ngoại cảm, kể cả một số nhà khoa học nghiên cứu ngoại cảm, thì chúng ta sẽ sai lầm. Nếu tôi tin tưởng tuyệt đối vào nhà ngoại cảm, thì tôi đã bốc nhầm mộ vô danh về rồi.

Sự thực, đã có cả trăm ngôi mộ vô danh ở nghĩa trang Phổ Phong được người thân bốc về thông qua các nhà ngoại cảm. Bác quản trang tên Sang bảo: “Người Bắc cứ vào nghĩa trang này, nói chuyện với nhà ngoại cảm qua điện thoại, thế rồi họ bốc mộ về. Tui thì chả biết đúng sai thế nào, nhưng tui cứ tạo điều kiện cho người ta. Xương cốt liệt sĩ là đất, mà đất nào chẳng là đất. Họ đã tốn kém vào đây, sao tui nỡ ngăn cản”.

Posted ImagePosted Image

Tại nghĩa trang Phổ Phong, đặt quả trứng trên đũa ở ngôi mộ nào cũng đứng được, dù ngang hay dọc.

Nếu tôi tin tưởng tuyệt đối vào nhà ngoại cảm chỉ mộ qua điện thoại, thì tôi phải bốc hàng loạt ngôi mộ mà tôi đặt quả trứng xuôi ngược vẫn đứng trên cái đũa về rồi. Tôi chẳng tin vào trò đũa – trứng, bác quản trang thì bảo đặt trứng ở mộ nào cũng đứng. Tôi thử, thì đúng là như vậy.

Nói như thế, để chúng ta phải giữ tinh thần khoa học, khách quan, tỉnh táo khi đi gặp các nhà ngoại cảm. Phải biết phân tích đúng – sai để chiêm nghiệm. Nếu ta tin là đúng, thì ta sẽ cố tình bỏ qua thông tin sai và ta nghĩ họ giỏi, họ là thánh, còn nếu ta chỉ nhớ thông tin sai, cố tình bỏ qua thông tin đúng, thì ta nghĩ họ lừa đảo. Nếu ta nghĩ nhà ngoại cảm cũng là người, cũng có đúng, có sai, thì có gì đáng nói nữa, ta hãy tin vào ta, tin nhà ngoại cảm làm gì. Muốn kiểm chứng nhà ngoại cảm nói có đúng hay không, có phải vong nhà mình nói hay không, thật quá dễ dàng: Hãy hỏi những thông tin chi tiết đại loại như tên tuổi người thân đang sống, người đã chết, những sự việc liên quan giữa người chết và người sống, những kỷ niệm, cả những người hàng xóm, họ hàng gần xa… Hỏi càng nhiều càng tốt. Ta phải tự hỏi, ta phải hỏi vặn, chứ đừng thụ động ngồi nghe và gật gù. Nếu cứ ngồi nghe và gật gù, ta sẽ chỉ nghe thấy những điều đúng hoặc na ná đúng mà thôi. Nếu là vong nhập thật, vong nhà mình thật, thì có chuyện gì liên quan đến nhà mình mà vong không biết chứ? Tôi tin chắc rằng, nếu ta hỏi nhà ngoại cảm luôn mồm với tinh thần kiểm tra, hầu hết nhà ngoại cảm chỉ còn nước tuyên bố: “Vong thăng rồi!” hoặc: “Không tin tưởng, cứ hỏi vặn nên cụ cáu tiết thăng mất!”. Còn vong nhập vào người nhà mình mà không biết gì thì sẽ được giải thích: Ma giả ma!

Thế giới âm cũng phức tạp thế đấy, có cả ma tốt, ma xấu, ma no, ma đói, ma chuyên đi phá hoại, ma chuyên đi giả vờ… Nhiều nhà khoa học cũng phân tích như bà đồng thế thì chịu rồi. Tôi tin lời Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân, rằng, phần lớn những chuyện vong nhập nhí nhố là biểu hiện của ám thị, của hoang tưởng, tâm thần. Các bác sĩ ngành thần kinh học cũng nói như thế. Có lẽ ta nên tin những nhà khoa học chuyên ngành thì mới lành mạnh đầu óc được.

Còn tiếp…

Theo VTCNews

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi được Thủ tướng tặng Bằng khen

06/12/2011 11:09:52

Ngày 4/12, nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi (xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều công sức đóng góp cho việc tôn tạo di tích lịch sử văn hóa và tìm mộ liệt sĩ.

Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi đã có 27 tuổi nghề, có nhiều khả năng đặc biệt. Bà đã công đức xây dựng tôn tạo nhiều di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, tìm lại những giá trị lịch sử, văn hóa của cha ông từng bị thời gian và con người tàn phá.

Posted Image

Bà Nguyễn Thị Nghi (trái) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trước đó, ngày 27/11/2011 tại Hà Nội bà Nguyễn Thị Nghi đã được Bộ LĐ-TB-XH trao tặng Bằng khen. Tháng 3/2011 được UBND tỉnh Hải Dương trao tặng Bằng khen. Tháng 6/2011 bà được Bộ Văn hóa - Thể thao – Du lịch tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch (năm 2009 bà cũng được Bộ này tặng Bằng khen có công lớn trong việc công đức, tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử cấp quốc gia)…

(Theo ANTĐ)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa bác Thiên Sứ,

Qua bài này của bác cháu muốn hỏi cho trường hợp của chị cháu được không ạ?

Chị cháu tuổi quý hợi( 1983) lấy chồng tuổi Sửu(1985).Chị cháu quê ở Nam Định, Anh chồng quê ở Bá Thước Thanh Hóa và là dân tộc Mường! Vợ chồng chị gái cháu rất nghèo, đã thế ông chồng lại lười làm suốt ngày chi ăn với nằm chơi. Chính vì thế mà hai vợ chồng cứ được dăm bữa, nửa tháng lại đánh nhau và ông chồng lại bỏ về( anh này ở rể ạ).Chị cháu cũng rất chán và đã nhiều lần dọa bỏ nhau nhưng không được, và lần nào chị cháu cũng phải vào tận nơi để đón anh ý ra. Vì anh này có tính sỹ diện cao lắm nên không bao giờ chịu xuống nước với chị cháu.

Đợt đỉnh điểm cao nhất là vừa rồi hai vợ chồng lại cãi nhau và ông chồng lại dắt đứa con gái theo và bỏ về quê, sau đó ông ý điện ra cho chị cháu là sẽ đi làm xa và dẫn con theo và không về Nam Định nữa. Chị cháu vì thương đứa con gái nên vội vào đó đón nó ra và mặc kệ lão chồng. Nhưng sau khi đón được đứa út ra thì lão chồng dở chứng nói là làm đơn li dị và sẽ không về nữa. Nếu còn muốn ông ý về thì phải vào đón ông ý ra... Lần này chị cháu kiên quyết không đón nữa và cũng khá cứng rắn để quyết tâm bỏ vì đã quá mệt mỏi với người chồng như thế.Nhưng không hiểu sao 2 hôm sau lại lẳng lặng bỏ con cái ở nhà và lên ô tô vào trong Thanh Hóa đón chồng.

Về đến nhà rồi chị ý mới nói, chị ý như bị thôi miên và bỏ bùa vì trong đầu không hề nghĩ là sẽ đi vào đó nhưng không hiểu sao cứ đi như vô cảm.

Cháu muốn hỏi bác Thiên Sứ, liệu có phải dân tộc Mường họ có cái bùa yểm mà làm cho một người phải tuân phục theo yêu cầu của người đó. ?hoặc như trường hợp của chị cháu là bùa đó làm cho người vợ không thể bỏ người chồng được. Và cái việc người như bị thôi miên bị dẫn đi trong vô thức như thế liệu có không hả bác?

Cháu rất hoang mang cho cuộc sống của chị cháu vì chị ý qua khổ vì lấy được một người chồng như anh rể. Bây giờ thì muốn bỏ cũng không thể bỏ được ,

Bác Thiên Sứ có biết với những loại thôi miên hay bỏ bùa ngải này có cách gì hóa giải được không ạ?

Cháu cảm ơn Bác nhiều ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

"2 hôm sau lại lẳng lặng bỏ con cái ở nhà và lên ô tô vào trong Thanh Hóa đón chồng"

Chi tiết này khẳng định khi hành động chị của bạn chưa mất hoàn toàn ý thức.

Chị của bạn bị 1 ám ảnh, 1 tác động từ vô thức của bản thân

Có 1 định lý về phân tâm học như sau : Người bệnh sẽ khỏi nếu ý thức được tác động vô thức này. và đó cũng là nhiệm vụ của bác sỹ điều trị.

Các bác sỹ tâm lý họ có thể dùng các phương pháp gợi mở, hỏi, thôi miên để gợi lại dần dần trong tiềm thức những sự việc gì đã làm nên hành động này.

Thực tế cho thấy, người bị ám ảnh hoàn toàn có khả năng nhớ lại lần lần đến cái sự kiện nhưng bản thân họ thường không nhận ra được đó lại chính là mình, cái sự kiện đã gây ra tác động bị ẩn trong vô thức, sau khi bác sỹ tâm lý chẩn đoán được sự kiện này thì họ sẽ làm cho bệnh nhân dần dần cảm nhận sự kiện này, từ từ khi bệnh nhân ý thức được cái sự kiện này lập tức giải thoát khỏi ám ảnh.

Đó cũng là tỏ ngộ trong Phật giáo, ở nơi tỏ ngộ sẽ có chuyển đổi giải thoát.

Như vậy chị của bạn cũng có thể tự chữa bệnh cho mình, với điều kiện thông hiểu được bản thân hoặc nếu không làm được thế có thể nhờ đến bác sỹ tâm lý nhưng bác sỹ này phải chuẩn vì như đã phân tích nếu ông bác sỹ chẩn đoán sai sự kiện thì bệnh sẽ không khỏi được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay