Ham Học

Xác Định Số Trong Tập Hợp

35 bài viết trong chủ đề này

Thưa bác Hà Uyên,

Bài viết này của bác hơi khó hiểu với cháu. Không phải là nội dung mà là ý định của bác. Cháu có tài liệu giải nghĩa 384 hào rồi, cả 8 quẻ đơn và 64 quẻ kép nên bác không cần giải nghĩa từng hào cho cháu. Lúc nào đấy, bác cháu mình sẽ thảo luận về nghĩa, ý của từng hào; còn bây giờ cháu chỉ hỏi bác ý nghĩa của chữ "Thời" thôi, thưa bác.

Mong rằng nó không quá khó vượt quá cái "mệnh trời", hic hic.

Kính bút.

Tôi lại nghĩ Bạn muốn nói đến chữ "thời" mà ngài Vương Bật đã lập thuyết !

Một số tư liệu và sách mà Tôi đã đọc của các Dịch gia, ví như Trình Di dùng bản của Vương Bật, còn Chu Hi thì dùng bản của Lã Tổ Khiêm, một bên thì chủ về nghĩa - lý, một bên thì chủ về tượng - số (tượng chiêm), thì nhận thấy ý nghĩa khác nhau rất nhiều, do đó chữ "thời" cũng khác nhau. Các Dịch gia, hoặc theo bên này hoặc theo bên kia, phân chia theo phái, tranh luận với nhau không dứt.

Trình Di thời Bắc Tống soạn, chủ yếu theo bản chú của Vương Bật, là đại biểu quan trọng của phái nghĩa - lý thời Tống, có ảnh hưởng rất lớn đối với những Dịch gia đời sau. Trình Di không tin theo thuyết về tượng - số của Thiệu Ung, khi Thiệu Ung lấy Số để nói về Dịch, còn Trình Di lại nói về Lý. Một người phát huy về "Thiên đạo", một người chú trọng về "nhân sự". Các nhà Nho thời Tống Nguyên đều lấy ý riêng của mình mà suy đoán, thường sa đà vào luận thuyết diễn nghĩa suông. Cho nên ngày càng cách xa với Hán Dịch vậy.

Có thể, Ham Học muốn nói về chữ "thời" theo cách chung chung ! Hay muốn nói một cách tổng quát nhất !

Tôi cho rằng, dù là nói chung chung hay nói tổng quát, thì cũng còn tùy thuộc ứng dụng cho từng môn, ví như chữ "thời" dùng cho Lục Nhâm cũng khác với chữ "thời" dùng cho Kỳ Môn.

Cho nên, chữ "thời" theo phái nghĩa - lý sẽ khác chữ "thời" theo phái tượng - số vậy.

Có thể, Tôi còn mơ hồ về chữ "thời", nên thanh đàm cùng Bạn cũng khó mang lại giá trị gì.

Hà Uyên

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi lại nghĩ Bạn muốn nói đến chữ "thời" mà ngài Vương Bật đã lập thuyết !

Một số tư liệu và sách mà Tôi đã đọc của các Dịch gia, ví như Trình Di dùng bản của Vương Bật, còn Chu Hi thì dùng bản của Lã Tổ Khiêm, một bên thì chủ về nghĩa - lý, một bên thì chủ về tượng - số (tượng chiêm), thì nhận thấy ý nghĩa khác nhau rất nhiều, do đó chữ "thời" cũng khác nhau. Các Dịch gia, hoặc theo bên này hoặc theo bên kia, phân chia theo phái, tranh luận với nhau không dứt.

Trình Di thời Bắc Tống soạn, chủ yếu theo bản chú của Vương Bật, là đại biểu quan trọng của phái nghĩa - lý thời Tống, có ảnh hưởng rất lớn đối với những Dịch gia đời sau. Trình Di không tin theo thuyết về tượng - số của Thiệu Ung, khi Thiệu Ung lấy Số để nói về Dịch, còn Trình Di lại nói về Lý. Một người phát huy về "Thiên đạo", một người chú trọng về "nhân sự". Các nhà Nho thời Tống Nguyên đều lấy ý riêng của mình mà suy đoán, thường sa đà vào luận thuyết diễn nghĩa suông. Cho nên ngày càng cách xa với Hán Dịch vậy.

Có thể, Ham Học muốn nói về chữ "thời" theo cách chung chung ! Hay muốn nói một cách tổng quát nhất !

Tôi cho rằng, dù là nói chung chung hay nói tổng quát, thì cũng còn tùy thuộc ứng dụng cho từng môn, ví như chữ "thời" dùng cho Lục Nhâm cũng khác với chữ "thời" dùng cho Kỳ Môn.

Cho nên, chữ "thời" theo phái nghĩa - lý sẽ khác chữ "thời" theo phái tượng - số vậy.

Có thể, Tôi còn mơ hồ về chữ "thời", nên thanh đàm cùng Bạn cũng khó mang lại giá trị gì.

Hà Uyên

Thưa bác Hà Uyên,

Cảm ơn bác đã giới thiệu cho biết chữ thời trong từng môn và trong mỗi quan niệm. Sở học của bác rộng quá nên khi cháu hỏi bác áp dụng tất cả sở học của bác vào nên bản thân bác cũng lúng túng không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.

Câu hỏi của cháu đơn giản thôi, thưa bác. Đó là về chữ THỜI trong Chu Dịch mà thôi; tức là cháu không hỏi trong các bộ môn khác. Bác giải thích giùm cháu cả theo phái Nghĩa- LýTượng- Số, bác nhé.

Cháu cảm ơn bác.

Trân trọng

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là topic của anh Ham học thắc mắc và có duyên được bác Hà Uyên chỉ dạy. Anh em trong diễn đàn chúng tôi cũng có dịp tham khảo học hỏi. Anh chen ngang spam vào đây gây ảnh hưởng đến nội dung.

Cảnh cáo anh Dương Triệt 30 ngày treo nick các bài viết của anh ta trong topic này đều bị xóa.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

... bản thân bác cũng lúng túng không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.

Cũng nên hiểu rằng, ý nghĩa của câu hỏi từ người muốn hỏi, làm sao cho rõ ràng, vì cái muốn hỏi là cái chủ quan mà không phải là khách quan - thời vậy.

Câu hỏi của cháu đơn giản thôi, thưa bác. Đó là về chữ THỜI trong Chu Dịch mà thôi; tức là cháu không hỏi trong các bộ môn khác. Bác giải thích giùm cháu cả theo phái Nghĩa- LýTượng- Số, bác nhé.

Lời đề nghị này, nên trả lời như thế nào để được rõ ràng mạch lạc !

Nay ta bàn về tiêu chí của chủ đề là Xác định số trong tập hợp !

- Xác định số gì đây ? Trả lời: Thời của mùa Xuân được số 21. Thời của mùa Hạ được số 27. Thời của mùa Thu được số 24. Thời của mùa Đông được số 18

- Xác định số gì đây ? Trả lời: Số của Địa bàn là 90.

- Xác định số trong tập hợp gì ? Trả lời: "thời" của hai cung Tị - Hợi được số 108 trong tập hợp 12 cung Địa bàn.

- trong tập hợp gì, ví như khi nói Xuân Thu là nói về số 45 vậy

Tôi hiểu như vậy có đúng ý của Ham Học không ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là topic của anh Ham học thắc mắc và có duyên được bác Hà Uyên chỉ dạy. Anh em trong diễn đàn chúng tôi cũng có dịp tham khảo học hỏi. Anh chen ngang spam vào đây gây ảnh hưởng đến nội dung.

Cảnh cáo anh Dương Triệt 30 ngày treo nick các bài viết của anh ta trong topic này đều bị xóa.

Thưa chú Thiên Sứ,

Bạn Dương Triệt giới thiệu về thành quả nghiên cứu của bạn đó về một chủ đề tương tự thì cháu xin chú cho phép bạn được trao đổi về cách làm của bạn để mọi người cùng được học hỏi. Mong chú cho phép bài viết của Dương Triết được đăng lại trong chủ đề này của cháu. Nếu được như thế thì cháu rất hân hạnh được mọi người quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm và học thuật.

Cháu mong lắm thay.

Kính thư

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cũng nên hiểu rằng, ý nghĩa của câu hỏi từ người muốn hỏi, làm sao cho rõ ràng, vì cái muốn hỏi là cái chủ quan mà không phải là khách quan - thời vậy.

Lời đề nghị này, nên trả lời như thế nào để được rõ ràng mạch lạc !

Nay ta bàn về tiêu chí của chủ đề là Xác định số trong tập hợp !

- Xác định số gì đây ? Trả lời: Thời của mùa Xuân được số 21. Thời của mùa Hạ được số 27. Thời của mùa Thu được số 24. Thời của mùa Đông được số 18

- Xác định số gì đây ? Trả lời: Số của Địa bàn là 90.

- Xác định số trong tập hợp gì ? Trả lời: "thời" của hai cung Tị - Hợi được số 108 trong tập hợp 12 cung Địa bàn.

- trong tập hợp gì, ví như khi nói Xuân Thu là nói về số 45 vậy

Tôi hiểu như vậy có đúng ý của Ham Học không ?

Thưa bác Hà Uyên,

Cháu thực sự thích thú mỗi lần đọc các bài viết của bác vì mỗi lần bác lại cho cháu được mở rộng hiểu biết ra thêm một chút nữa và tò mò thêm một chút nữa.

Tuy nhiên, cho phép cháu được làm rõ những câu hỏi của cháu:

1. Câu hỏi 1 (đầu tiên): Xác định số trong tập hợp. Tập hợp số này gồm 30 số từ 1 đến 30. Nếu một số được rút ra một cách ngẫu nhiên thì nếu dùng Chu Dịch có thể dự đoán được số được rút ra là số mấy không? (Số này là một số nào đó có giá trị từ 1 đến 30).

2. Câu hỏi 2: Ý nghĩa của chữ THỜI trong Chu Dịch theo phái Nghĩa - Lý và phái Tượng - Số là gì? Chữ "thời" cháu muốn hỏi ở đây được lấy từ sách Kinh Dịch - Đạo của người quân tử do Nguyễn Hiến Lê dịch: "trong Dịch không có quy tắc gì luôn luôn đúng, có rất nhiều ngoại lệ mà phải tùy THỜI mà xét" hay "...hào đặc biệt là hào 5 vừa trung, vừa chính thì hầu hết là tốt, nếu mà hợp THỜI nữa thì chắc chắn là tốt", (chương 5)... Chữ "thời" trong câu hỏi này không liên quan tới câu hỏi 1 và cũng không liên quan đến các số trong tập hợp nào cả.

Kính bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa bác HÀ UYÊN con xin trình bày ý kiến của con xin bác tha lỗi ạ.

Thưa bác Hà Uyên,

Cháu thực sự thích thú mỗi lần đọc các bài viết của bác vì mỗi lần bác lại cho cháu được mở rộng hiểu biết ra thêm một chút nữa và tò mò thêm một chút nữa.

Tuy nhiên, cho phép cháu được làm rõ những câu hỏi của cháu:

1. Câu hỏi 1 (đầu tiên): Xác định số trong tập hợp. Tập hợp số này gồm 30 số từ 1 đến 30. Nếu một số được rút ra một cách ngẫu nhiên thì nếu dùng Chu Dịch có thể dự đoán được số được rút ra là số mấy không? (Số này là một số nào đó có giá trị từ 1 đến 30). Cái này không được Dao sắc không gọt được chuôi vì chính bản thân cách bói này cũng từ chu dịch mà ra

2. Câu hỏi 2: Ý nghĩa của chữ THỜI trong Chu Dịch theo phái Nghĩa - Lý và phái Tượng - Số là gì? Chữ "thời" cháu muốn hỏi ở đây được lấy từ sách Kinh Dịch - Đạo của người quân tử do Nguyễn Hiến Lê dịch: "trong Dịch không có quy tắc gì luôn luôn đúng, có rất nhiều ngoại lệ mà phải tùy THỜI mà xét" hay "...hào đặc biệt là hào 5 vừa trung, vừa chính thì hầu hết là tốt, nếu mà hợp THỜI nữa thì chắc chắn là tốt", (chương 5)... Chữ "thời" trong câu hỏi này không liên quan tới câu hỏi 1 và cũng không liên quan đến các số trong tập hợp nào cả. Cái này nói thì rất rộng không thể nói hết được nhưng bạn có thể hiểu rằng cũng cùng một con người lá số tử vi của anh ta có Thái Dương hãm địa tại cung Hợi tất nhiên là phải hội đủ một số điều kiện khác nũa, Nếu anh ta sinh ra ở thời thời bình đất nước đang thời thịnh trị thì Anh ta chỉ là một người rất bình thường, Nhưng nếu anh ta sinh vào thời loạn lạc tranh đấu sống còn thì anh ta có thể là một người Lãnh Tụ khai sáng triều đại mới nên mới có câu Anh Hùng Thời Loạn .............

Kính bác.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Câu hỏi 1 (đầu tiên): Xác định số trong tập hợp. Tập hợp số này gồm 30 số từ 1 đến 30. Nếu một số được rút ra một cách ngẫu nhiên thì nếu dùng Chu Dịch có thể dự đoán được số được rút ra là số mấy không? (Số này là một số nào đó có giá trị từ 1 đến 30).

Tự danh là Ham Học, vậy tại sao không nói ngay từ bài viết số 1 như trích dẫn trên, mà lại để đến bài viết số 29 mới nói ???

Ngài Nguyễn Hiến Lê không phải là người học Dịch. Cho nên, câu hỏi số 2 của bài 29 chẳng bàn làm gì !

Tùy thuộc ở bạn, khi lấy sách của ngài Nguyễn Hiến Lê làm thước đo !

Tôi dừng ở đây, vì chưa quen cách thanh đàm của bạn.

Cảm ơn

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Vietha mến,

>>> Cái này không được Dao sắc không gọt được chuôi vì chính bản thân cách bói này cũng từ chu dịch mà ra

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và rất vui được bác đóng góp ý kiến. Tôi cũng có post một câu hỏi tương tự bên mục Lạc Việt Độn Toán và có những trao đổi với chú Thiên Sứ; bạn có thể ghé qua để tham khảo thêm.

>>> Cái này nói thì rất rộng không thể nói hết được nhưng bạn có thể hiểu rằng cũng cùng một con người lá số tử vi của anh ta có Thái Dương hãm địa tại cung Hợi tất nhiên là phải hội đủ một số điều kiện khác nũa, Nếu anh ta sinh ra ở thời thời bình đất nước đang thời thịnh trị thì Anh ta chỉ là một người rất bình thường, Nhưng nếu anh ta sinh vào thời loạn lạc tranh đấu sống còn thì anh ta có thể là một người Lãnh Tụ khai sáng triều đại mới nên mới có câu Anh Hùng Thời Loạn .............

Câu trả lời này của bạn rất hay. Nó cho tôi gợi ý về thời an bình, thời loạn lạc. Nó có vẻ giống với 64 quẻ của Kinh Dịch, lúc Bĩ, lúc Thái. Phải chăng 64 quẻ Dịch là 64 thời? Bác Hà Uyên có nói đến định nghĩa thời theo phái Tượng-Số và Nghĩa-Lý. Bạn có thể chia sẻ quan điểm của bạn về những định nghĩa này theo hai phái chăng?

Mong được bạn tiếp tục đàm luận.

Trân trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tự danh là Ham Học, vậy tại sao không nói ngay từ bài viết số 1 như trích dẫn trên, mà lại để đến bài viết số 29 mới nói ???

Ngài Nguyễn Hiến Lê không phải là người học Dịch. Cho nên, câu hỏi số 2 của bài 29 chẳng bàn làm gì !

Tùy thuộc ở bạn, khi lấy sách của ngài Nguyễn Hiến Lê làm thước đo !

Tôi dừng ở đây, vì chưa quen cách thanh đàm của bạn.

Cảm ơn

Thưa bác Hà Uyên,

Cháu xin lỗi nếu câu hỏi của cháu không được thực sự rõ ràng với bác. Cháu thấy chú Thiên Sứ và học trò của chú Thiên Sứ đã hiểu câu hỏi nên cháu cho rằng câu hỏi của cháu đã rõ ràng. Cháu cũng đã nhắc lại và diễn đạt câu hỏi theo những cách khác nhau để tránh hiểu nhầm. Bây giờ bác đã hiểu tường tận câu hỏi của cháu rồi, thì bác chắc chắn sẽ có những lời giải đáp hay cho cháu. Cháu mong được bác chỉ bảo thêm.

Cháu bây giờ chưa thể sử dụng sách của ai làm thước đo được; mà chỉ sử dụng chúng như tài liệu tham khảo hoặc tài liệu trích dẫn thôi. Thế nên, cháu mong bác không tự ái mà chia sẻ sở học của bác cho mọi người được mở rộng tầm mắt, thưa bác.

Kính bác.

Edited by Ham Học

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay