Hà Uyên

Kính Gửi Ban Quản Trị Diễn Đàn

5 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi ban quản trị diễn đàn

Trong quá trinh viết bài, khi Tôi gửi kèm bảng biểu với bài viết, thì bảng biểu bị mất mất đi cột và dòng.

Tôi chưa biết làm thế nào để gửi được, mong được Ban quản trị giúp đỡ

Xin cảm ơn

Hà Uyên

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi ban quản trị diễn đàn

Trong quá trinh viết bài, khi Tôi gửi kèm bảng biểu với bài viết, thì bảng biểu bị mất mất đi cột và dòng.

Tôi chưa biết làm thế nào để gửi được, mong được Ban quản trị giúp đỡ

Xin cảm ơn

Hà Uyên

Kính chào Bác!

Gặp trường hợp này, Bác dùng chương trình chụp hình và đưa lên, hệ thống của DĐ không biểu diển phần này được ah!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào Bác!

Gặp trường hợp này, Bác dùng chương trình chụp hình và đưa lên, hệ thống của DĐ không biểu diển phần này được ah!

Xin cảm ơn Quản Trị Viên 03, hiểu biết cách thức về IT của tôi không thành thạo, mong được Quản Trị Viên 03 hướng dẫn cách: dùng trương trình chụp hình cần thực hiện từng bước như thế nào để chuyển tải bảng biểu lên Diễn đàn

Share this post


Link to post
Share on other sites