Superwolf

Đầu Năm Nhâm Thìn Xin Quẻ - Định Hướng Cả Năm - Nhờ Các Cao Nhân Chỉ Điểm

3 bài viết trong chủ đề này

Đầu năm xin quẻ dịch được quẻ như sau:

Quẻ chủ: Địa Lôi Phục (quẻ số 24)

Quẻ Hỗ: Bát Thuần Khôn (quẻ số 2)

Quẻ biến: Địa Lôi Phục (quẻ số 24)

Tôi sinh năm 1977, xin quẻ lúc 10h15 ngày 28-1-2012. Năm nay hành Thủy, mình thiên can Đinh - Hỏa, gieo quẻ xin đường hướng hành động năm mới, xin được các cao nhân chỉ điểm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đầu năm xin quẻ dịch được quẻ như sau:

Quẻ chủ: Địa Lôi Phục (quẻ số 24)

Quẻ Hỗ: Bát Thuần Khôn (quẻ số 2)

Quẻ biến: Địa Lôi Phục (quẻ số 24)

Tôi sinh năm 1977, xin quẻ lúc 10h15 ngày 28-1-2012. Năm nay hành Thủy, mình thiên can Đinh - Hỏa, gieo quẻ xin đường hướng hành động năm mới, xin được các cao nhân chỉ điểm.

không có hào động chăng?

Cẩn thận bị gièm pha, chơi xấu, mọi việc thường không được thuận lợi, hay gặp trắc trở. Nên chú ý tới những âm mưu xấu người khác mang lại cho mình. Nên lấy gia đình làm chỗ dựa

Thân mến

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

không có hào động chăng?

Cẩn thận bị gièm pha, chơi xấu, mọi việc thường không được thuận lợi, hay gặp trắc trở. Nên chú ý tới những âm mưu xấu người khác mang lại cho mình. Nên lấy gia đình làm chỗ dựa

Thân mến

Cám ơn Hạt gạo làng

Hoàn cảnh luận giải từ quẻ chắc chẳng sai thực tế là mấy, họa tiểu nhân và rèm pha nói xấu khó tránh khỏi. Cốt lõi lấy gia đình làm chỗ dựa đúng cho mọi quyết định. Xin cho hỏi thêm về thời gian cần lưu ý, người cần lưu ý, mục đích như thế nào?

Trân trọng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay