Hà Uyên

2012 Thái Ất Đồ

25 bài viết trong chủ đề này

Thái ất đồ 2012

..........................Tốn....................Tị...........................Ngọ......................Mùi.......................Khôn

........................Khảm...............Kiển.....................Phệ hạp...................Ly...........................

.........................Thìn...........................................................................................................Thân

.....................Vô vọng..........................................................................................................Cổ

........................Mão.............................................................................................................Dậu

........................Bác............................................................................................................Hoán

........................Dần..............................................................................................................Tuất

.........................Lữ..............................................................................................................Đại quá

........................Cấn.....................Sửu.........................Tý........................Hợi........................Càn

.......................Khuê...................Khốn.....................Phong..................Hoán.......................

Lập xuân ngày 04/02/2012 17:22

..................Năm....................Tháng......................Ngày..................Giờ

............Nhâm Thìn..............Nhâm Dần..............Ất Mùi.................Ất Dậu

.............Trung phu................Tổn.........................Đoài..................Lâm

Nơi chỗ vuông mà không hại ai.

Nơi chỗ góc cạnh mà không làm tổn thương ai.

Nơi chỗ ngay thẳng mà chẳng khắc nghiệt với ai.

Nơi chỗ sáng rõ mà không làm chói lòa mắt ai.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khả dĩ trường an

Thái ất tải hành

Tứ thời biến dị

Xuân sương Hạ tuyết

Bất tri Đông Tây

Âm tế kỳ dương

Âm cường bạo nghị

Âm bất phục dương

Đầu vỹ điên đảo

Nhật ám bất minh

Cô dương vô chủ

Quân ưu kỳ quốc

Quân thất kỳ quốc

Sơn thủy bạo nộ

Kê nan hành lữ

Thủy bất đắc hành

Hỏa thịnh dương quan

Hoại lương triết trụ

Lưu niên sầu oán

Tam long Bắc hành

Đạo phùng lục lang

Quần thần bất hòa

Thượng hạ thất nghi

Khẩu bất tòng tâm

Dục Đông phản Tây

Dữ úy thùy lệ

Động cử thất tiện

Ngôn chi khiêm khiêm

Phụng nghĩa giải hoạn

Quốc loạn bất ninh

Vi âm sở hình

Nghĩa bất thắng tình

Dĩ dục tự vinh

Ký lợi nguy cùng

Tối giác chiết cảnh

Sàm ngôn loạn quốc

Phúc thị vi phi

Bất trị tự xử

Thượng nhược hạ cường

Thời thừa lục long

Vi đế sứ Đông

Đạt mệnh tuyên chỉ

Đạo lý bất thông

Xuất lệnh bất thắng

Phân vi đại tai

Cường bất thắng nhược

Quân thụ kỳ ưu

La võng tứ trương

Điểu vô sở tường

Chinh phạt khốn cực

Tông tử khốc ca

Phục phản lai hoàn

Hành bất thất lý !

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn Bac HU năm nay nghe ra nhiều chuyện hay đây!

Cầu mong thiên tai nhẹ cho dân bớt khổ.

Âm thịnh quá tất dương suy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩa bất thắng tình

Sàm Ngôn loạn quốc !

....................................................................................................................Tụng

..........................Phong..............................................................................................Quy muội

.................Đại hữu...............................................................................................................Khiêm

............................................................................Phệ hạp

..............................................Ký tế.........................................................Tiểu quá

...................................Nhu...................................................................................Mông

.................................................................Khuê...........................Kiển

......Đồng nhân.................................................................................................................................

...Đại tráng.............Hoán.................Ly..................Vô vọng..................Hàm..............Đoài...................Tấn

......Tổn..........................................................................................................................................Giải

..................................................................Khốn......................Thăng

..........................................Ích...............................................................................Quải

.......................................................Di.....................................................Đại súc

..............................................................................Đỉnh

..................Tụy.............................................................................................................................Cấu

..............................Vị tế.......................................................................................................Càn

.............................................Lâm...........................................................................Cổ

Thượng nhược hạ cường

Quốc loạn bất ninh !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoa Mai điểm nở cả trời đất đều là Xuân,

Muốn biết Bác Phục hãy hỏi nguyên nhân xưa.

Ở khắp nơi tự nó thừa hưởng ngày Thái bình,

Bốn biển là nhà hỏi ai là chủ ai là khách.

Share this post


Link to post
Share on other sites

.................Niên.................Nguyệt.................Nhật...................Thời

.............. Posted Image.............. Posted Image................Posted Image.............. Posted Image

Đông Bích dư quang

Số ám bất minh

Tây Bắc sơn động

Đông Nam dân táng

Share this post


Link to post
Share on other sites

.................Niên....................Nguyệt...............Nhật..............Thời

................Posted Image................. Posted Image..............Posted Image............Posted Image

Bạch hổ thôi luân

Lôi đình sở Kích

Long bá hành thương

Trăm họ kinh ưu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngọc bích nguyên sơ chịu nạn, nhà Triệu thu về,

Một vườn hoa đẹp diệu kỳ, mùa Xuân đã có chủ,

Gió mưa suốt đêm, không cần phải lo sầu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày 03/03/2012

Sao Hỏa sẽ gần trái Đất nhất trong chu kỳ của nó!

Ngày Quý Hợi tháng Quý Mão.

- Quẻ Tứ trụ tính theo giờ Dần:

............Niên..................Nguyệt...................Nhật...................Thời

.......Nhâm Thìn............Quý Mão.............Quý Hợi..........Giáp Dần

..........Posted Image...............Posted Image..................Posted Image...............Posted Image

.......Trung phu..............Tiết.....................Phong.................Tổn

- Quẻ Tứ trụ tính theo giờ Mão:

............Niên...................Nguyệt....................Nhật..................Thời

........Nhâm Thìn.............Quý Mão...............Quý Hợi...............Ất Mão

..........Truân..............................................Độn................Minh di

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày 14/03/2012 ngày Giáp Tuất tháng Quý Mão

Sao Kim và sao Mộc giao nhau

- Quẻ Tứ trụ tính theo giờ Tuất:

...........Năm...............Tháng.............. .Ngày.................Giờ

.......Nhâm Thìn..........Quý Mão.........GiápTuất.........Giáp Tuất

.........Posted Image..............Posted Image...............Posted Image..............Posted Image

.........Ký tế...................................Minh di............Minh di

Trời đã làm sai cảm giác của con Người như vậy sao ?

Kinh ưu !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày 14/03/2012 ngày Giáp Tuất tháng Quý Mão

Sao Kim và sao Mộc giao nhau

- Quẻ Tứ trụ tính theo giờ Tuất:

...........Năm...............Tháng.............. .Ngày.................Giờ

.......Nhâm Thìn..........Quý Mão.........GiápTuất.........Giáp Tuất

.........Posted Image..............Posted Image...............Posted Image..............Posted Image

.........Ký tế...................................Minh di............Minh di

Trời đã làm sai cảm giác của con Người như vậy sao ?

Nói vậy, là vì không thể nhận ra mầu sắc nào là chính nữa, do quẻ Bí cư Nguyệt lệnh lại cưỡi lên hào Thượng, ví như thần sắc hoảng hốt mà hồn phách rối loạn. Cho nên nói:

Ngũ sắc vô chủ

Thần bất năng giải !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mới có mấy ngày Tết mà Ông trời đã 2 lần biến động ! Ôi ! chu kỳ của 履 霜 堅 冰 Lý sương kiên băng !!!.

Thái ất di thư nói:

Thái âm sở tích

Cố băng Đông hàn

Địa thiên giao Bĩ

Tuất Hợi diệt minh.

Bản căn bất cố (Rễ không còn vững)

Hoa điệp lạc khứ (Hoa lá rụng hết)

Âm dâm sở cư (Nơi chỗ âm khí nhiều, độ ẩm vượt quá nhu cầu phát dục)

Ưu bất cảm tiếu (Buồn không dám cười)

Thổ hãm tứ duy (bốn góc)

Thủy hoại ngã lý

Đông lưu vi hải

Bất đắc an cư

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thái ất di thư nói:

Thái âm sở tích

Cố băng Đông hàn

Địa thiên giao Bĩ

Tuất Hợi diệt minh.

Bản căn bất cố (Rễ không còn vững)

Hoa điệp lạc khứ (Hoa lá rụng hết)

Âm dâm sở cư (Nơi chỗ âm khí nhiều, độ ẩm vượt quá nhu cầu phát dục)

Ưu bất cảm tiếu (Buồn không dám cười)

Thổ hãm tứ duy (bốn góc)

Thủy hoại ngã lý

Đông lưu vi hải

Bất đắc an cư

Chú chữ tích: trong câu: "Thái âm sở tích"

Ngày Đông chí, buổi trưa, mặt Trời lệch tới cực điểm về phía Nam, khi đó bóng mặt Trời dài nhất, gọi là Nhật nam chí

Nói về ngày Đông chí, là cực điểm của Âm trưởng dương tiêu, nhưng Dương chưa hoàn toàn dừng lại, qua giờ Đông chí lại dần dần phát triển lên. Nhưng tại thời điểm này, âm tích lại chưa tàn, gió Bắc rét buốt, vạn vật thu mình, là thời điểm lạnh nhất. Vì vậy, sau Đông chí còn 02 tiết khí là Tiểu hàn và Đại hàn.

Cho nên, Thái ất di thư nói:

Nam chí chi nhật

Dương tiêu bất tức

Bắc phong liệt hàn

Vạn vật tàng phục.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khả dĩ trường an

Sơn thủy bạo nộ

Kê nan hành lữ

Thủy bất đắc hành

Hỏa thịnh dương quan

Hoại lương triết trụ

Lưu niên sầu oán

Thời gian 22/02/2012 cho đến 22/03/2012, bước vào chu kỳ trái đất cựa mình. Dấu hiệu đã đến sớm hơn lý thuyết tính toán (!!!)

ĐỘNG ĐẤT TẠI CALIFORNIA

Thứ ba 14/02/2012 08:21

Posted Image

Hình vẽ mô tả trận động đất mạnh 5,6 độ Richter (vòng tròn lớn) ở phía bắc bang California. Một trận động đất khác mạnh 4,3 độ Richter (vòng tròn nhỏ) trước đó cũng xảy ra ở bang này. Đồ họa: Myforecast

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/201...-o-california/

==================

TOKYO LẠI VỪA RUNG CHUYỂN VÌ ĐỘNG ĐẤT MẠNH 6 ĐÔ

http://www.vietnamplus.vn/Home/Tokyo.../125952.vnplus

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

BỜ TÂY NƯỚC MỸ LẠI RUNG CHUYỂN VÌ ĐỘNG ĐẤT

Thứ tư, 15/2/2012, 15:44

http://vnexpress.net...en-vi-dong-dat/

Bắc bình Nam. Tây bình Đông ==> tiếp theo phương Đông chuẩn bị !

ĐỘNG ĐẤT MẠNH 4,8 ĐỘ RICHTER XẢY RA Ở TRUNG QUỐC

Theo Trung tâm theo dõi động đất Trung Quốc, vào lúc 2 giờ 34 phút theo giờ địa phương (1 giờ 34 phút theo giờ Việt Nam) ngày 16/2, một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter đã xảy ra ở huyện Đông Nguyên, thành phố Hà Nguyên của tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 13 km, ban đầu được xác định ở vĩ độ 24 độ Bắc và kinh độ 114,5 độ Đông.

Trong khi đó, Trung tâm quan sát địa chấn Hong Kong cho biết trận động đất này chỉ mạnh 4,2 độ Richter và nó cũng ảnh hưởng đến Đặc khu Hành chính này của Trung Quốc do nơi đây chỉ cách Quảng Đông 100 km.

Đây là một lần hiếm hoi Hong Kong cảm nhận được một trận động đất và nhiều người dân đã lo lắng gọi điện đến các cơ quan chức năng. Chưa có thông tin nào về thiệt hại ở Quảng Đông cũng như Hong Kong.

Không chỉ Trung Quốc, Indonesia cũng ghi nhận một trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra ở tỉnh Tây Java, miền Tây nước này vào lúc 3 giờ 38 phút theo giờ địa phương ngày 16/2. Tâm chấn của động đất nằm ở độ sâu 16km.

Cơ quan Địa lý, khí hậu và khí tượng Indonesia không đưa ra một cảnh báo sóng thần đối với trận động đất này./.

http://www.vietnamplus.vn/Home/Dong-dat ... 315.vnplus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thời gian 22/02/2012 cho đến 22/03/2012, bước vào chu kỳ trái đất cựa mình. Dấu hiệu đã đến sớm hơn lý thuyết tính toán (!!!)

SẠT LỞ NÚI

Như tin đã đưa, vào lúc 7 giờ sáng ngày 16/2 tại km 138 cộng 700 trên Quốc lộ 6 (Hà Nội-Sơn La-Điện Biên), thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, một quả núi bất ngờ sạt lở xuống đường, với khối lượng đất đá lên tới hàng nghìn mét khối đã phủ lấp gần 100 mét đoạn đường này.

Posted Image

Những khối đá lớn bị sạt lở từ trên núi

Posted Image

http://www.vietnamplus.vn/Home/Hinh-anh ... 507.vnplus

TẠM DỪNG CỨU HỘ DO ĐẤT ĐÁ TIẾP TỤC SẠT LỞ

http://www.vietnamplus.vn/Home/Hoa-Binh ... 502.vnplus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khả dĩ trường an

Thái ất tải hành

Tứ thời biến dị

Xuân sương Hạ tuyết

Bất tri Đông Tây

Sơn thủy bạo nộ

(...)

ÁP THẤP SỚM VÀ RÉT KÉO DÀI: BẤT THƯỜNG ?

Trước diễn biến bất thường này, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TW - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh (...)

http://www.vietnamne.../vn/xa-hoi/6116 ... uong-.html

Bớt phần ưu lo khi được Chính Phủ sớm quan tâm !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lưu trữ thông tin

NĂM 2012, MỸ SẼ CHÌM NGẬP TRONG NHỮNG CƠN BÃO

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn AccuWeather của Mỹ, năm 2012 nước này sẽ xảy ra nhiều những cơn bão nguy hiểm hơn năm trước.

Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính của việc xảy ra những trận bão lớn như vậy là do hiện tượng nóng lên toàn cầu, đặc biệt, là sự tăng nhiệt trên bề mặt của vịnh Mexico.

Năm 2011, tại Mỹ đã xảy ra 1.709 trận bão lớn nhỏ khác nhau, gần bằng mức kỷ lục của năm 2004 với 1.817 trận, khi đó, theo thống kê trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 1.300 trận.

Đi liền với nó là hậu quả khôn lường, riêng năm ngoái những cơn bão và lốc xoáy bất thường đã cướp đi sinh mạng của hơn 550 người và gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia khoảng 28,7 tỷ USD.

Hồi tháng 5/2011, cơn bão cấp 5 đã quét qua vùng Trung Mỹ khiến thành phố Joplin thuộc bang Missouri đã bị phá hủy hoàn toàn. Tổng số tiền bảo hiểm phải chi trả của thành phố đã lên tới mức kỷ lục là khoảng 2,2 tỷ USD.

Tổng thiệt hại của nước Mỹ nói chung trong năm qua do thảm họa khí hậu, tính cả hạn hán và lũ lụt là khoảng 55 tỷ USD.

Theo các nhà khoa học, số lượng lớn người thiệt mạng do thiên tai ở Mỹ trong năm ngoái là do những cơn bão này đã chuyển hướng, thay đổi quỹ đạo và dịch chuyển từ những thảo nguyên thuộc bang Kanzas, Oklahoma và Texas về phía Đông, nơi đông dân cư sinh sống như vùng Missouri và Alabama, bị ảnh hưởng của hiện tượng La Nina./.

http://www.vietnamplus.vn/Home/Nam-2012 ... 550.vnplus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lưu trữ thông tin

HỆ LỤY ĐẦU TƯ VÀ CHO VAY CỦA TRUNG QUỐC

Dư luận Canada và Campuchia cảnh báo về hậu quả của đầu tư và vay quá nhiều tín dụng Trung Quốc.

Ngoại thương Trung Quốc giảm xuống còn 50%

Theo tin Tân Hoa Xã, sự phụ thuộc của Trung Quốc vào ngoại thương đã giảm xuống còn 50,1%. Ngày 15/2, Tổng Cục thuế Trung Quốc (GAC) cho biết năm 2011, sự phụ thuộc vào ngoại thương của Trung Quốc đã giảm xuống còn 50,1%. Theo GAC, sự phụ thuộc vào ngoại thương của Trung Quốc năm 2001 là 38,5% và đạt 51,9% vào năm 2003 trước khi lên đến đỉnh 67% vào năm 2006. Mức độ phụ thuộc vào ngoại thương là biện pháp để đánh giá sự phụ thuộc của nền kinh tế vào các thị trường toàn cầu và tỷ lệ giá trị thương mại trong GDP. Điều này đã cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang dần chuyển sang mô hình phát triển mà động lực là do yếu tố bên trong nhiều hơn.

Hơn nữa, việc phụ thuộc vào ngoại thương của Trung Quốc ở mức hơn 50% trong nhiều năm đã cho thấy Trung Quốc ngày càng tham gia rộng hơn vào các thị trường toàn cầu và ngoại thương đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, những con số của Trung Quốc đã cao hơn 30% so với những quốc gia khác như Mỹ và Ấn Độ. Do đó, nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn khá nhiều khoảng linh hoạt để giảm sự phụ thuộc này và tăng cầu nội địa. Năm 2011, ngoại thương Trung Quốc đạt 23.630 tỷ NDT (3750 tỷ USD) trong khi GDP đạt 47.160 tỷ NDT (7484 tỷ USD).

Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin về tình hình ngoại thương và nông nghiệp Trung Quốc, cho biết:Bộ trưởng thương mại Trung Quốc mới đây cho biết, hiện nay, các nhân tố không ổn định và không xác định đang làm tăng thách thức đối với sự phát triển ngoại thương Trung Quốc, cần phải hết sức coi trọng xu thế này. Mới đây, khi nghiên cứu điều tra công tác, BT Trần Đức Minh chỉ rõ, từ nửa cuối năm 2011 đến nay, ngoại thương Trung Quốc giảm khá rõ rệt. Số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố mới đây cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc tháng 1 giảm 18,1% so với tháng 12/2011. Trong đó, xuất khẩu giảm 14,2% so với tháng 12/2011, nhập khẩu giảm 22,5%. Do đó, cần tiếp tục thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu ngoại thương và nâng cao chuyển đổi mô hình, kiên trì và tích cực mở rộng chính sách nhập khẩu, thúc đẩy cân bằng cán cân thương mại đối ngoại.

Đầu tư của Trung Quốc có thể đe dọa chủ quyền Canada, Australia

Theo các báo Canada tuần qua, các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh của Canada đang làm tất cả mọi việc có thể để quảng bá về những thỏa thuận và giao dịch thương mại ký kết với Trung Quốc. Tuy nhiên, về lâu dài, cuộc chơi của người Trung Quốc lại là mối đe dọa đối với chủ quyền của Canada. Trung Quốc đang nỗ lực có được các mặt hàng cần thiết, đồng thời xâm nhập vào những nguồn lực có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với nền kinh tế của các quốc gia. Các chuyên gia an ninh của Canada đã tổng kết những phương pháp mà Trung Quốc tiến hành nhằm đạt được những mục tiêu này, bao gồm:

Gián điệp: Một trong các hình thức được sử dụng đó là thông qua quan hệ tình cảm để thu thập thông tin. Gián điệp mạng - đột nhập vào các hệ thống trực tuyến để lấy cắp bí mật, tập trung vào các công ty trong các lĩnh vực then chốt như dầu mỏ.

Đầu tư đạt quyền phủ quyết: Đầu tư trực tiếp của các công ty nhà nước Trung Quốc trong lần đầu tiên thường với số lượng nhỏ và không đáng kể. Sau đó tăng dần lên chiếm hữu phần lớn cổ phần vốn chủ sở hữu (thường là đạt đến quyền phủ quyết), từ đó tác động mạnh đến hoạt động của các công ty nước ngoài, nhất là trong ngành khai thác mỏ, năng lượng, tài chính và thông tin liên lạc.

Nợ đầu tư: Trung Quốc cung cấp các dòng tín dụng lớn cho các công ty hoặc các chính phủ sở tại, thông thường nhằm mục tiêu vào các lĩnh vực, dự án cụ thể hoặc các dự án đang được thực hiện. Phương pháp này được sử dụng chung đối với cả các nước giàu và các nước nghèo.

Sử dụng lao động người Trung Quốc: Đưa ra các yêu cầu buộc các dự án phải sử dụng lao động người Trung Quốc. Bằng phương pháp này, Bắc Kinh đã tăng đáng kể công nhân của mình trong các dự án và làm hạn chế việc làm của dân địa phương.

Xây dựng các tòa nhà chính phủ: Các công ty Trung Quốc đã tham gia nhiều dự án xây dựng trụ sở mới cho các cơ quan chính phủ nước sở tại, bao gồm cả trụ sở Bộ Quốc phòng của một số nước nghèo. Điều này thật đáng báo động.

Posted Image

Trò chơi chờ đợi

: Người Trung Quốc có khả năng kiên nhẫn đặc biệt. Họ có thể chờ đợi trong nhiều thập kỷ và thậm chí qua nhiều thế hệ, cho đến khi tích lũy đầy đủ các nguồn lực đảm bảo cho sự thành công. Danh sách các quốc gia trong “trò chơi chờ đợi” của Trung Quốc đang ngày một tăng. Một trong những quốc gia này là Ôxtrâylia, đang phải vật lộn với những ảnh hưởng của thương mại và đầu tư với Trung Quốc. Một doanh nghiệp Ôxtrâylia đã công khai nói rằng thỏa thuận thương mại giữa Trung Quốc và Ôxtrâylia chỉ đơn giản là “Ôxtrâylia có tiền và Trung Quốc có được chủ quyền của Ôxtrâylia”. Ôxtrâylia có nhiều điểm chung với Canada, với dân số ít và một nền kinh tế mở, cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Một câu hỏi đặt ra cho giới lãnh đạo an ninh của Canada đó là cần phải có một kế hoạch như thế nào để đảm bảo rằng Canada vẫn là một quốc gia có chủ quyền trong khi tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Campuchia hậu quả gì do vay quá nhiều Trung Quốc?

Ngày 14/2, chính phủ Campuchia tuyên bố sẽ vay Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc 500 triệu USD để thực hiện 7 dự án cơ sở hạ tầng. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi IMF và WB bày tỏ sự lo ngại về tốc độ gia tăng nợ nước ngoài của Chính phủ Campuchia.

Được biết, đến nay 2/3 trong tổng số 3,3 tỷ USD nợ nước ngoài của Campuchia là của Trung Quốc. Mặc dù nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế đã khuyến cáo Campuchia cần thận trọng và phải kiểm soát chặt chẽ các khoản vay nước ngoài, nhưng các nguồn tin chính phủ cho hay: “Thủ tục cho vay của Trung Quốc nhanh và hoàn toàn không có rắc rối trong tiến trình giải ngân”.

Ông Hiroshi Suzuki, Trưởng nhóm các nhà kinh tế tại Học viện Nghiên cứu Kinh tế Campuchia nói với báo chí ngày 14/2 tại Phnôm Pênh: “Về mặt nguyên tắc, rõ ràng sẽ không tốt cho một nước khi nước này vay quá nhiều tiền chỉ từ một quốc gia khác. Họ cần phải đa dạng hóa nguồn vay”.

Các khoản cho vay của Trung Quốc thực tế không ưu đãi hơn các nước khác. Hầu hết các khoản cho vay của Trung Quốc có lãi suất là 2% và kỳ hạn thanh toán thường là 20 năm. Ông Suzuki cho biết thêm, trong khi đó, mức lãi suất của các khoản cho vay của Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ khoảng 0,01% và thời hạn phải trả là 40 năm.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Hoàng gia ANZ Stephan Higgins cho rằng nhận các khoản vay từ Trung Quốc đương nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, nhấn mạnh: “Trung Quốc rõ rằng muốn có ảnh hưởng ở Campuchia và đang đưa ra những “củ cà rốt” để đạt được điều đó. Trong nhiều trường hợp, nó làm hạn chế sự độc lập của Campuchia và đó là một nhân tố rất đáng lưu ý. Không ai cho không ai cái gì. Họ thò chân giò thì cũng mong có lại được chai rượu”.

Một báo cáo nội bộ của IMF và WB tháng trước đều bày tỏ sự lo ngại về tổng số nợ mới của chính phủ Campuchia khi thực hiện các dự án xây dựng-vận hành-chuyển giao (BOT). Báo cáo này cho rằng các dự án như vậy sẽ làm suy yếu nền kinh tế Campuchia./.

Nguồn: web: Tổ quốc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài viết tham khảo

==============

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LIỆU CÓ XẢY RA ?

Các nhà chiêm tinh học, pháp sư và chuyên gia tâm lý danh tiếng của Nga đã có cuộc trao đổi về những tiên liệu của mình trong tương lai.

“Suy thoái kinh tế lan rộng khắp toàn cầu từ năm 2008 không đơn thuần là một cuộc khủng hoảng tài chính đang đến hồi kết như mọi người vẫn lầm tưởng. Nó thực ra là điềm báo cho một cuộc đại khủng hoảng sắp xảy ra”, nhà chiêm tinh học Aleksei Kolov nhấn mạnh khi mở đầu cuộc họp.

Tuy nhiên, nhận định gây sốc hơn cả là dự đoán về thời gian bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 là vào tháng 3/2014 khi thế vận hội Olympic diễn ra tại Sochi. “Rất có thể chiến tranh sẽ bắt đầu khoảng 5 ngày sau khi thế vận hội kết thúc”, nhà chiêm tinh học Pavel Globa cho hay.

Với những mẫu thuẫn và xung đột lớn xảy ra gần đây giữa Phương tây, Israel và Iran. giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng sự bất đồng giữa Phương Tây với Nga và Trung Quốc, cuộc đàn áp người biểu tình hiện đang leo thang tại Syria, thì nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 vẫn luôn ẩn hiện sự tiềm tàng rất lớn.

Nhà chiêm tinh học Globa lý giải cho nhận định của mình là do mặt trăng đen (black moon). “NATO tấn công Libya vào đúng ngày mặt trăng đen tự quay quanh chính nó cùng với mặt trời. Khi mặt trăng đen tự quay quanh mình cùng với thiên vương tinh, thảm họa động đất cũng xảy ra tại Nhật Bản”, ông Globa khẳng định.

Posted Image

Nhà chiêm tinh học Globa cho rằng, chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra vào năm 2014. Ảnh minh họa.

Trước đó Nhà chiêm tinh học Globa đã tiên đoán:

Nguyên thủ Yemen sẽ bị lật đổ trong vòng ba năm tới. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Algeria sẽ may mắn hơn nhiều bởi làn sóng biểu tình ở đây sẽ kéo dài.

“Qua nghiên cứu bản mệnh của giới lãnh đạo trên thế giới, tôi thấy Tổng thống Algeria là người không số quyền lực thực sự. Tuy nhiên, ngày sinh 2/3/1931 của ông, trùng với ngày ông Gorbachev ra đời, lại giúp ông có những ngày sống thanh bình. Khó có thế lực nào có thể làm đảo lộn cuộc sống của ông”, nhà chiêm tinh học này cho biết.

Ông còn nói thêm, đối với số mệnh của ông Gaddafi, điểm mấu chốt là ngày sinh của ông ta thì mọi người lại không biết. Có nhiều nguồn thông tin khác nhau về năm sinh của lãnh đạo Libya, có thể là năm 1937, 1940 hay 1942. Theo chuyên gia Globa, nếu quả thực ông Gaddafi sinh vào ngày 7/6 như một nguồn tin khẳng định thì ông ta sẽ chết vào đúng ngày sinh của mình bởi có một thiên thực xuất hiện gần ngày đó.

Và những điều tiên đoán này đã thành sự thực

Trong khi đó, chuyên gia tâm lý Larisa Vais cũng không đưa ra nhận định gì khả quan. “Mùa hè tới sẽ rất nóng nực. Sẽ có nhiều đứa trẻ dị tật ra đời trong mùa hè này”, bà Vais nhấn mạnh.

Đối với tương lai của Nga, bà Larisa Vais cho rằng, sẽ có một người phụ nữ quyền năng lãnh đạo nước Nga từ sau lưng đức lang quân của mình, có thể là Tổng thống. Trước đó, hồi năm 1996, bà Larisa Vais cũng dự đoán về sự xuất hiện của một người đàn bà tết tóc trên chính trường Ukraine. Và quả thực mọi chuyện diễn ra như những gì bà tiên liệu.

Đề cập đến những biến cố sắp xảy ra, chuyên gia tâm lý Larisa Vais cho rằng, Nhật Bản sẽ còn phải hứng chịu nhiều trận siêu động đất khác. “Năm nay sẽ là năm mất mát lớn về người và của trên toàn thế giới”, bà Vais khẳng định.

Còn pháp sư Andrei Dondukov thì cho rằng, năm 2012 đánh dấu bước khởi đầu của kỷ nguyên Yamaraj, kỷ nguyên của thần chết. “Mọi người sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình gây ra.

http://tientri.net/tham-hoa/chien-tranh ... co-xay-ra/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Còn pháp sư Andrei Dondukov thì cho rằng, năm 2012 đánh dấu bước khởi đầu của kỷ nguyên Yamaraj, kỷ nguyên của thần chết. “Mọi người sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình gây ra.

Chính là kỷ nguyên của Thần Chết.

Chu kỳ quay trở lại sau 2012 là quẻ Bát Thuần Càn - hợp với nước Việt, Tây Tạng...

Share this post


Link to post
Share on other sites

用 九 . 見 群 龍 無 首 . 吉
Dụng cửu: Kiến quần long vô thủ. Cát.Dịch: (nghĩa từng chữ) Dùng hào dương: thấy bầy rồng không có đầu, tốt.
Chú thích: chu Hi giảng: Gặp quẻ Càn này mà sáu hào (dương) đều biến (ra âm) cả, tức là cương mà biến ra nhu, thì tốt. Thánh nhân dùng cái tượng bầy rồng (sáu hào dương) mà không đầu (tức là nhu) để diễn ý đó.
J. Legge, R. Wilhelm đều hiểu theo Chu Hi mà không giảng gì thêm. Duy Phan Bội Châu đưa thêm ý kiến riêng, đại ý bảo “Dụng cửu” không phải là một hào. “quần long vô thủ” là sáu hào dương đều biến cả. Con rồng họat động khác thường là cốt ở cái đầu. Sáu hào dương đã biến (ra âm) hết thì không còn hình tích họat động nữa, cho nên gọi là rồng không đầu.
Nhưng cụ cũng nhận rằng đó chỉ là mặt chữ mà giải thích nghĩa đen thôi, chứ cái “ý thâm diệu của thánh nhân thì sâu xa huyền bí quá” Nghĩa là lời kinh tối nghĩa quá, cụ không hiểu nổi.
- Cao Hanh hiểu khác, bảo “bầy rồng không đầu, nghĩa là bầy rồng đã bay lên trời, đầu bị mây che, nên chỉ thấy mình và đuôi. Đó là cái tượng rồng cưỡi mây lên trời, tốt”.
Cách giảng đó dễ hiểu, nhưng hai chữ “dụng cửu” có nghĩa gì đây, phải là một “hào” mới không, thì ông không cho biết. Cứ theo cách ông giảng “dụng lục” của quẻ Khôn – coi quẻ sau – cho “dụng lục” là một hào, thì chắc ông cũng cho “dụng cửu” của quẻ Càn là một hào. Nếu vậy thì “hào” này ra sao? Có phải là cả sáu hào của quẻ đều từ dương biến ra âm, như Chu Hi giảng không ?
- Tào Thăng giải nghĩa khác nữa: “Cửu “ là hào dương biến; “dụng” là lợi dụng, “vô thủ” là không có đầu mối. Đạo Càn (quần long) vận hành, biến hóa kỳ diệu, vạn vật nhờ đó mà thành công, nhưng cái lý do nó không thể thấy được (vô thủ), hễ dùng nó hợp thời thì tốt.
Vậy cơ hồ Tào không cho “dụng cửu” là một hào, mà chỉ có nghĩa là cách dùng quẻ Càn.
- Chu Tuấn Thanh trong “Lục thập tứ quái kinh giải” – Cổ tịch xuất bản xã – đưa ra một cách giải nữa cho “Dụng cửu” là tóm lại nghĩa của sáu hào thuần dương, Thuần dương là cái đức của trời, là gốc của vạn vật không có gì ở trước nó được, ở trước nó thì xấu, theo sau nó thì tốt. Đó là ý nghĩa của hai chữ “vô thủ” Nghĩa này theo tôi, khó chấp nhận được.
- Nghiêm Linh Phong trong “Chu Dịch tân luận” – Chính trung thư cục –dẫn nhiều thuyết nữa.
Thuyết của Vương An Thạch, Đô Khiết, cho câu: “dụng cửu: Kiến quần long vô thủ, cát “không phải là một tiết riêng mà chỉ là tiếp theo tiết Thượng cửu”
Thuyết của Ngô Nhân Kiệt, bảo các bản Dịch thời cổ, cho đến đời Phi Trực nhà Hán không có hai chữ “Dụng cửu”, đời sau thêm vào v.v. . .
Tóm lại câu “dụng cửu . .” này, tới nay vẫn còn là một bí mật, không ai hiểu rõ nghĩa, tòan là đóan phỏng. Nếu coi nó là một hào thứ bảy tức trường hợp cả 6 quẻ Càn biến một lần ra âm hết, thì trường hợp đó cả ức triệu lần chưa chắc đã xảy ra một (1), các sách bói, đóan số không khi nào dùng nó cả. Về triết lý, thì ý nghĩa của nó chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là biết cương mà cũng biết nhu, hợp thời mới tốt.

Ý nghĩa của nó nằm ngoài 6 quẻ Dịch, bởi khi mỗi cá nhân vượt qua "Ngã" của mình thì không còn cần 6 quẻ nữa. Sáu quẻ làm Dương làm sao biến thành 6 quẻ Âm theo quy tắc của quẻ Dịch được, cũng làm gì có hào thứ 7.

Lúc này, mọi cá nhân đạt được đều xem như nhau, do vậy không cần người "Chủ" hay bầy rồng không có con dẫn đầu.

Tuy nhiên nên xem lại quẻ Bát Thuần Khôn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quẻ 02 :::::: Thuần Khôn (坤 kūn)

Quẻ Thuần Khôn đồ hình :::::: còn gọi là quẻ Khôn (坤 kūn), tức Đất là quẻ số 2 trong Kinh Dịch. Đất mẹ, nhu thuận, sinh sản và nâng đỡ muôn vật, Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn hay (地) Đất và Ngoại quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn hay (地) Đất.

Posted Image

Giải nghĩa: Thuận dã. Nhu thuận. Thuận tòng, mềm dẻo, theo đường mà được lợi, hòa theo lẽ, chịu lấy. Nguyên hanh lợi trinh chi tượng.

Phục Hy ghi: Khôn nghĩa là thuận.

THOÁN TỪ Văn Vương viết:

DỊCH: Quẻ Khôn có sức sáng tạo lớn lao (nguyên), thông suốt và thuận tiện (hanh), lợi ích thích đáng (lợi), ngay thẳng và có đức chính và bền của con ngựa cái. Người quân tử có dịp thi thố tài năng nhưng tự thủ xướng thì dễ bị lầm, để người khác thủ xướng mà mình theo sau thì được, chỉ mong có ích cho mọi người thì lợi. Yên lòng giữ đức bền, tốt. Khôn, nguyên, hanh, lợi tẫn mã chi trinh. Quân tử hữu du vãng, tiên mê hậu đắc, chủ lợi. Tây Nam đắc bằng, Đông Bắc táng bằng. An trinh, cát. 坤,元,亨,利牝馬之貞。 君子有攸往,先迷後得,主利。 西南得朋,東北喪朋。安貞,吉。 Khôn 坤 – đất, mẹ, đất mẹ. Tẫn mã 牝馬– con ngựa cái. Du 攸– thoáng ngang qua. Vãng 往– đi, đã qua. Tiên 先– trước, làm trước. 迷 – lầm lạc. Hậu 後 – sau, nối dõi. Đắc 得– được. Chủ 主 – chủ nhân, chúa. Tây Nam 西南 – phương vị quẻ Khôn = hãy là chính mình. Đông Bắc 東北 – ngược hướng với phương vị quẻ Khôn = đối nghịch với bản tính của chính mình. Làm một việc không hợp với bản tính của mình thì khó thành công. Một cách hiểu khác: theo Hậu Thiên Bát Quái thì Đông Bắc là phương vị của quẻ Cấn 艮. Cấn là ngưng nghỉ là bằng lòng với cái mình có, không hợp với nhiệm vụ nặng nề và khí chất của Khôn là đảm lược. Bằng 朋 – bạn, cộng sự, đối tác; một loại tiền tệ thời cổ. Táng 喪– mất. An 安– yên bình.

CHIÊM: ♦ Quẻ này có 2 hào tốt (o), hai hào xấu (x). ♦ Bạn có người yêu hay vợ giỏi giang tốt nết. ♦ Mười một cái miệng, bạn là người đảm đang và tốt nết nuôi được mười một cái miệng ăn. ♦ Một ông quan ngồi trên đống tiền, tay hòm chìa khóa, tiến tài tiến lộ, thành công về công danh và kinh doanh, tiền bạc được quản lý chặt chẽ. ♦ Một vị thần mặc giáp vàng ngồi trên đài cao giao giao bằng sắc cho một ông quan, công lao của bạn thật to lớn, được tôn vinh và ca ngợi. ♦ Không làm điều gì không có mục đích hoặc không có lý do. ♦ Làm giùm người khác là tốt. ♦ Quẻ tháng mười. Tốt về mùa đôngvà xuân và xấu về mùa hạ. ♦ Đây là một trong 8 quẻ bát thuần, bệnh nhân đau nặng sẽ phục hồi nhưng phải lâu.

HÌNH: sinh sản và nâng đỡ muôn vật. 生再萬物. Sinh tái vạn vật.

TƯỢNG: Vua xướng tôi họa, vua tôi hòa hợp. 君倡臣和. Quân xướng thần họa.

KHÍ CHẤT: Đảm lược.

DÁNG: Con trâu.

HÀO TỪ Chu Công viết:

1- Đạp lên sương thì biết băng dày sắp đến. (x)

Sơ lục: Lý sương, kiên băng chí. 初六。履霜,堅冰至。 履 – dẫm, đạp, đi theo; giày đóng bằng da. Sương 霜– hơi nước đọng lại thành giọt. Kiên 堅– vững lòng, không lo sợ. Băng 冰– nước đá. Chí 至– đến.

Nhà nào tích lũy điều lành thì tất có thừa phúc để đến đời sau. Nhà nào tích lũy việc chẳng lành tất có thừa tai vạ để đến đời sau.

2- Âm Đức thẳng, vuông, lớn thì cho dù thiếu học vấn cũng không bị bất lợi. (o)

Lục nhị: Trực phương đại, bất tập vô bất lợi. 六二。直方大,不習旡不利。

Trực 直 – thẳng, thẳng thắn, chính trực. Phương 方– vuông vức, đạo đức. Đại 大– lớn. Tập 習– làm đi làm lại nhiều lần cho quen, rèn luyện. Vô bất lợi 旡不利 – chẳng có gì là không lợi cả.

Văn ngôn giảng thêm: Người quân tử ngay thẳng ở trong lòng thì phải có đức kính, phải có đức nghĩa. Có hai đức kính và đức nghĩa đó sẽ không bị cô lập.

3- Ngậm chứa đức tốt không để lộ ra nên giữ vững được, cũng theo người trên mà làm việc nước, không mong công trạng thì sau cũng có kết quả.

Lục tam: Hàm chương khả trinh, hoặc tòng vương sự, vô thành, hữu chung. 六三。含章可貞,或從王事,旡成,有終。

Hàm 含– ngậm trong miệng. Chương 章– văn chương, chương trình, tấu chương. Khả trinh 可貞– có thể giữ bền được. Hoặc tòng 或從 – đi theo cũng được, không theo cũng chẳng sao. Vương sự 王事 – việc nước, việc quốc gia. Vô thành 旡成 – Không có thành tích, không có công trạng. Hữu chung 有終 – đi đến cùng, có kết quả.

Văn ngôn bàn thêm: Ngậm chứa đức tốt, theo người trên làm việc mà không dám chiếm lấy sự thành công, đó là đạo của đất, của vợ, của bề tôi (địa đạo, thê đạo, thần đạo). Đó là cách cư xử của người dưới đối với người trên.

4- Kín đáo giữ gìn như cái túi thắt miệng lại thì khỏi tội lỗi mà cũng không danh dự.

Lục tứ: Quát nang, vô cữu, vô dự. 六四。括囊,旡咎,旡譽。Quát 括 - Bó lại, buộc lại. Nang 囊 – Cái túi. Cữu 咎– lỗi, xấu. Dự 譽– khen, đáng khen, vinh dự, danh dự.

Văn ngôn cho hào này có cái tượng “âm cự tuyệt dương”, lúc đó hiền nhân nên ở ẩn, rất thận trọng thì không bị tai họa. Có địa vị đại thần, tài thấp mà địa vị cao nên phải thận trọng thì mới khỏi tội lỗi, an thân mặc dầu không có danh dự gì.

5- Như cái xiêm màu vàng, lớn, rất tốt. (o)

Lục ngũ: Hoàng thường, nguyên cát. 六五。黃裳,元吉。

Hoàng 黃 – màu vàng. Thường 裳 – xiêm, váy, quần.

Chu Hy giải thích rằng: Vàng là màu trung chính, xiêm là đồ mặc ở phía dưới. Hào lục ngũ là thể âm, ở ngôi tôn, cái đức trung thuận đầy ở trong mà hiện ra ngoài, cho nên tượng nó như thế, mà chiêm của nó là điều lành của bậc đại thiện.

Dịch tuy coi Khôn không quý bằng Càn, nhưng có lúc coi trọng đức khiêm nhu, mà dịch cho là đức của người văn minh. Tinh thần đó là tinh thần hiếu hòa, trọng văn hơn võ. Chu Công cho hào 5 quẻ Càn là đại quý (phi long tại thiên) nhưng chỉ bảo: lợi kiến đại nhân; hào 5 quẻ Khôn thì khen là nguyên cát hào tốt nhất trong kinh dịch, là có nghĩa vậy.

Chồng nghe theo vợ, cha nghe theo con.

6- Rồng đánh nhau ở đồng nội, đổ máu đen máu vàng.(x)

Thượng lục: Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng. 上六。龍戰于野,其血玄黃。

Chiến 戰 – đánh nhau. Vu 于- ở, đến. 野 – cánh đồng. Huyết 血– máu. Huyền 玄– màu đen.

Quản lý chặt chẽ đã lên đến tận cùng rồi. Chặt chẽ nữa chỉ có hỏng việc.

7- Phải lâu dài, chính và bền thì lợi.

Dụng lục: Lợi vĩnh trinh. 用六。利永貞。

Vĩnh 永– lâu dài, mãi mãi, vĩnh viễn.

Thuyết của Tiên Nho: Sáu hào âm biến thành sáu hào dương, tức thuần Khôn biến thành thuần Càn, như một người nhu nhược biến thành người cương cường, cho nên bảo là: Nên lâu dài, chính và bền.

Thuyết của Cao Hanh: hỏi về việc cát hay hung lâu dài, mà được “hào” này thì lợi.

Ăn ở cùng nhau như vợ chồng.

Khổng Tử:

  • Trong Soán truyện :
Chí tai Khôn Nguyên, vạn vật tư sinh, nãi thuận thừa thiên.

Khôn hậu tải vật, đức hợp vô cương, hàm hoàng quang đại, phẩm vật hàm hanh.

Tấn mã địa loại, hành địa vô cương, nhu thuận lỵ trinh.

Quân tử du hành, tiên mê thất đạo, hậu thuận đắc thường, tây nam đắc bằng, nãi dự loại hành, đông bắc táng bằng, nải chung hữu khánh.

An trinh chi cát, ứng địa vô cương.

  • Đại tượng truyện:
Khôn mang trọng trách của đất, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật.

Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật. 象曰:地勢坤,君子以厚德載 物.

Địa 地– đất, địa vị, vị thế. Thế 勢 – thế lực, ảnh hưởng, vai trò. Hậu 厚– dày. Đức 德 – đức, thiện nghệ, năng lực của bản thân. Tải 載 – chở. Vật 物 – muôn loài, động vật, thực vật.

Nguyễn Hiến Lê viết

坤 : 元, 亨, 利, 牝 馬 之 貞 . 君 子 有 攸 往 . 先 迷 後 得. 主 利 . 西 南 得 朋 . 東 北 喪 朋 . 安 貞 吉 .

Khôn: Nguyên, hanh , lợi, tẫn mã chi trinh. Quân tử hữu du vãng, tiền mê hậu đắc, chủ lợi. Tây nam đắc bằng, đông bắc táng bằng. An trinh, cát.

Dịch: Khôn có đức đầu tiên và lớn, hanh thông, thích đáng, đức chính và bền của con ngựa cái. Người quân tử có việc làm mà thủ xướng thì lầm, để người khác thủ xướng mà mình theo sau thì được. chỉ cốt lợi ích cho vạn vật. đi về phía tây nam thì được bạn, về phía đông bắc thì mất bạn. An lòng giữ đức bên vững, tốt.

Giảng : Quẻ Càn gồm 6 hào dương, quẻ Khôn gồm 6 hào âm. Càn “tượng” (1) trời thì không “tượng” đất. Càn cương kiện thì Khôn nhu thuận. Càn tạo ra vạn vật ở vô hình, thuộc phần khí; nhưng phải nhờ Khôn vạn vật mới hữu hình, mới sinh trưởng, cho nên công của Khôn cũng lớn như công của Càn; chỉ khác Khôn phải ở sau Càn, tùy theo Càn, bổ túc cho Càn; cho nên các đức nguyên, hanh, lợi, Khôn có đủ như Càn; chỉ riêng về đức trinh (chính và bền) thì Khôn hơi khác: tuy chính và bền nhưng phải thuận. Văn Vương dùng con ngựa cái để “tượng” Không: ngựa là giống mạnh mà ngựa cái có tính thuận theo ngựa đực.

Cũng vì Khôn có đức thuận, cho nên khởi xướng phải là Càn, Khôn chỉ tiếp tục công việc của Càn. Người quân tử nếu ở vào địa vị khôn, phải tùy thuộc người trên thì làm việc cũng đừng nên khởi xướng để khỏi lầm lẫn, chờ người ta khởi xướng rồi mới theo thì được việc, như vậy là có đức dày như đất, chở được muôn vật, lớn cũng không kém đức của trời (Càn): “Quân tử dĩ tự cường bất tức” là bài học rút ra từ quẻ Càn.

Chu công còn khuyên đi về phía Tây Nam vì trên Hậu thiên bát quái Khôn ở phía Tây nam (có học giả hiểu là phía Tây và phía Nam) thì được bạn (hoặc được tiền bạc, vì chữ “bằng” cò thể hiểu là bằng hữu, cũng có thể hiểu là bằng bối: bối là vỏ sò ngao xưa dùng làm tiền, 1 bằng là 2 hoặc 10 bối) nếu đi về phía Đông bắc thuộc dương thì mất bạn (hoặc tiền bạc).

Được quẻ này, nến theo những lời khuyên đó mà an lòng, giữ đức bền vững thì tốt.

Câu “Quân tử hữu du vãng, tiên mê hậu đắc” có người hiểu là: “Người quân tử có đi đâu thì trước lầm sau đúng”, mà không giảng tại sao lại như vậy. Hiểu như chúng tôi ở trên thì có lý hơn, làm rõ cái đạo “thuận tòng thì tốt” của Khôn. Chữ “du” ở trong kinh Dịch thường dùng như chữ “sở”

Tác giả Văn Ngôn không giảng gì thêm chỉ tóm tắt lại: Đạo Khôn là thuận theo trời mà tiến hành không ngừng.

Hào từ: <br align="center">1) 初 六: 履 霜, 堅 冰 至

Sơ lục: Lý sương, kiên băng chí.

Giảng: Đây là hào âm đầu tiên trong quẻ. Âm thì lạnh, nên Chu Công ví với sương lạnh mới kết lại thì thành sương, rồi lần lần, lạnh hơn, nước sẽ đông lại thành băng. Hao này có hàm cái ý phải thận trọng từ bước đầu. Tiểu tượng truyện không giảng thêm, còn Văn ngôn truyện thì khuyên ta:

“Nhà nào tích lũy điều lành thì tất có thừa phúc (để đến đời sau); nhà nào tích lũy điều chẳng lành thì tất có thừa tai vạ (để đến đời sau). Như việc bề tôi giết vua, con giết cha, nguyên do không ở trong một buổi sớm chiều; tất dần dà có từ lâu rồi, mà người ta không biết lo toan từ sớm vậy” (tích thiện chí gia tất hữu dư khách, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương: Thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ, phi nhất triều nhất tịch chi cố, kỳ sở do lai giả tiệm hĩ. Do biện chi bất tảo biện dã).”

Chúng ta để ý: hào 1 quẻ Càn, Dịch chỉ khuyên cứ ở ẩn, tu đức luyện tài chờ thời; còn hào 1 quẻ Khôn này. Dịch răn phải đề phòng từ đầu, nếu không sẽ gặp họa; như vậy Dịch tin ở Dương hơn đạo Âm, trọng Dương hơn Âm . <br align="center">2) 六 二: 直 方 大, 不 習 无 不 利

Lục nhị: trực phương đại, bất tập vô bất lợi.

Dịch: Hào 2, âm (Đức của mình) thẳng, vuông, lớn thì chẳng phải học tập mà cũng không có gì là không lợi.

Giảng: Hào này rất tốt: thể là âm, vị cũng là âm ( hào chẳn), thế là đắc chính, cho nên bảo là có đức thẳng (trực) nó lại đắc trung, (ở giữa nội quái) cho nên bảo là vuông vức (phương) (1) nó lại ở trong quẻ Khôn, có qui mô lớn, nên chẳng cần học tập khó khăn mà hành động nào cũng hợp đạo lý.

Văn ngôn giảng thêm: người quân tử muốn như hào 2 này mà ngay thẳng ở trong lòng thì phải có đức kinh; vuông ở ngòai (khi tiếp vật) thì phải có đức nghĩa. Có hai đức kính, nghĩa đó thì sẽ không cô lập (?). Nguyên văn: “bất cô”, Chu Hi giảng là to lớn, tức có ý cho rằng: Kính thì “trực”, nghĩa thì “phương”. Có đủ kính và phương thì là “đại”. Chúng tôi hiểu theo câu: Đức bất cô, tất hữu lân” (người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình (bạn đây là hào 5, ứng với 2) không biết có đúng không. <br align="center">3) 六 三: 含 章 可 貞, 或 從 王 事, 无 成 有 終

Lục tam: hàm chương khả trinh, hoặc tòng vương sự, vô thành hữu chung.

Dịch: Hào 3, âm: Ngậm chứa (đừng để lộ ra) đức tốt mà giữ vững được, có khi theo người trên mà làm việc nước, đừng chiếm lấy sự thành công thì sau cùng sẽ có kết quả.

Giảng: Hào 3 là âm mà ở vào địa vị dương (lẻ), như vậy là không chính, nhưng nó vốn có đức nhu thuận của quẻ Khôn, thêm được tính cương kiện của vị dương, thì lại là tốt (đây là lẽ biến hóa của Dịch).

Nó đứng trên cùng nội quái, tức có thể có chức phận, cho nên bảo là có lúc theo bề trên làm việc nước. Nhưng nó nên nhũn, nhu thuận (đức của Khôn) chỉ làm trọn nghĩa vụ mà đừng chiếm lấy sự thành công thì sau cùng sẽ có kết quả.

Văn ngôn bàn thêm: Ngậm chứa đức tốt, theo người trên làm việc mà không dám chiếm lấy sự thành công, đó là đạo của Đất, của vợ, của bề tôi (địa đạo, thê đạo, thần đạo). Đó là cách cư xử của người dưới đối với người trên. <br align="center">4) 六 四: 括 囊, 无 咎, 无 譽.

Lục cửu: quát nang, vô cữu, vô dự.

Dịch: Hào 4 âm: như cái túi thắt miệng lại, (kín đáo giữ gìn) thì khỏi tội lỗi mà cũng không danh dự.

Giảng: hào 4 là âm ở địa vị âm trong một quẻ tòan âm, mà không đắc trung như hào 2, ví như người quá nhu thuận, vô tài, không có chút cương cường nào. Đã vậy, mà ở sát hào 5, tức là có địa vị một đại thần, tài thấp mà địa vị cao, nên phải thận trọng thì mới khỏi tội lỗi, an thân, mặc dầu không có danh dự gì.

Hào 4 quẻ Càn cũng ở địa vị như hào này, nhưng là dương, có tài năng, nên còn có thể bay nhảy, tiến được (hoặc dược), khác nhau ở chỗ đó.

Văn ngôn cho hào này có cái tượng “âm cự tuyệt dương” (vì không có chút dương nào cả từ bản thể tới vị), như vậy là âm dương cách tuyệt nhau, trời đất không giao nhau (thiên địa bế), lúc đó hiền nhân nên ở ẩn (hiền nhân ẩn), rất thận trọng thì không bị tai họa. <br align="center">5) 六 五: 黄 裳, 元 吉.

Lục ngũ: hoàng thường, nguyên cát.

Dịch : hào 5, âm: như cái xiêm màu vàng, lớn, tốt (rất tốt).

Giảng Hào 5 là hào chí tôn trong quẻ , đắc trung. Tuy nó không đắc chính vì là âm mà ở vị dương; nhưng ở trong quẻ Khôn,như vậy lại tốt vì có chút cương, không thuần âm, thuần nhu, như hào 4, tức là có tài, nhưng vẫn là Khiêm nhu (vì là âm). Âm còn hàm ý văn vẻ nữa, trái với dương cương kiện là võ. Cho nên Chu Công cho là hào này rất tốt, và “tượng” bằng cái xiêm màu vàng. Vàng là màu của đất, của trung ương (hàm ý không thái quá, không bất cập) của vàng, đồng, nên người Trung Hoa thời xưa rất quí, chỉ vua chúa mới được dùng màu vàng trong y phục. xiêm là một bộ phận y phục ở phía dưới, đẹp đẽ, hàm cái nghĩa khiêm hạ, không tự tôn.

Văn ngôn bàn thêm: người quân tử có đức trung (màu vàng) ở trong mà thông suốt đạo lý, ở ngôi cao mà vẫn khiêm, tự coi mình ở thể dưới (như cái xiêm); như vậy là chất tốt đẹp ở bên trong mà phát ra bề ngòai, làm nên sự nghiệp lớn, tốt đẹp như vậy là cùng cực.

Như vậy Dịch tuy coi âm (Khôn) không quí bằng dương (Càn), nhưng có lúc coi trọng đức khiêm nhu, mà Dịch cho là đức của người văn minh. Tinh thần đó là tinh thần hiếu hòa, trọng văn hơn võ. Hào 5 quẻ Càn, Chu Công cho là đại quí (long phi tại thiên) nhưng chỉ bảo: “Lợi kiến đại nhân”; còn hào 5 quẻ không thì khen là”nguyên cát” hào tốt nhất trong Kinh Dịch, là có nghĩa vậy.<br align="center">6) 六 上: 龍 戰 于 野, 其 血 玄 黄.

Lục thượng: Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng.

Dịch: Hào trên cùng âm : Như rồng đánh nhau ở đồng nội, đổ máu đen máu vàng.

Giảng: hào này âm lên tới điểm cực thịnh. Âm dương tuy bổ túc nhau, nhưng bản thể vẫn là ngược nhau, đối địch nhau. Khi âm cực thịnh, dương cũng vậy ( hào 6 quẻ Càn) thì hai bên tất tranh nhau, và cả hai đều bị hại. Đạo đến đó là cùng rồi. cũng vẫn cái nghĩa thịnh cực thì suy như hào 6 quẻ Càn.

Văn ngôn: không giảng gì khác, chỉ cho biết rằng “huyền hoàng”: là sắc của trời đất, âm dương .

Cao Hanh ngờ rằng hai chữ đó [玄 黄] thời xưa dùng như hai chữ [ ] (vì đọc như nhau) và có nghĩa là chảy ròng ròng. Không rõ thuyết nào đúng, nhưng đại ý vẫn là tai hại cả cho hai bên.<br align="center">7) 用 六: 利 永 貞.

Dụng lục: Lợi vĩnh trinh.

Dịch: (nghĩa từng chữ) dùng hào âm: phải (nên) lâu dài, chính và bền.

Giảng: Hai chữ “dụng lục” ở đây cũng như hai chữ “dụng cửu” ở quẻ Càn rất tối nghĩa, và câu 7 này mỗi nhà giảng một khác. Dưới đây tôi chỉ đưa ra ba thuyết:

• Thuyết của tiên nho: sáu hào âm biến ra sáu hào dương, tức Thuần khôn biến thành Thuần Càn, như một người nhu nhược biến ra một người cương cường, cho nên bảo là: phải (nên) lâu dài, chính và bền.

• Thuyết của Cao Hanh: hỏi về việc cát hay hung lâu dài, mà được “hào” này thì lợi.

• Thuyết của Tào Thăng: Khôn thuận theo Càn cho nên gọi là lợi; Không động thì mở ra, tĩnh thì đóng lại. Cho nên bảo chính và bền, ý muốn nói: đạo Khôn đơn giản mà tác tác thành vạn vật.

Chú ý: chỉ hai quẻ Càn và Khôn là có Văn ngôn truyện, Dụng Cửu và dụng Lục; từ quẻ sau trở đi không còn những tiết đó nữa.

Tại sao quẻ Bát Thuần Càn là số 1 và Bát Thuần Khôn là số 2

Share this post


Link to post
Share on other sites