PhongVan

Bản Đồ Bách Việt Qua Các Thời Kỳ

5 bài viết trong chủ đề này

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Thế mới biết nước Việt ta vốn to lớn sau khi tên Triệu tặc xâm lăng thì bị thu nhỏ đi quả là nhiều !

Posted Image

thời Tần

Posted Image

thời thuộc Triệu

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Thế mới biết nước Việt ta vốn to lớn sau khi tên Triệu tặc xâm lăng thì bị thu nhỏ đi quả là nhiều !

Posted Image

thời Tần

Posted Image

thời thuộc Triệu

Tra cứu lại, thì Triệu Đà được dân Việt suy tôn là vua Việt, đỡ được gần 100 năm nạn đô hộ từ phương Bắc. Sau này, tướng Lữ Gia của triều đại Triệu cũng được người Việt tôn thờ.

Thành đô ở Phiên Ngung, hình như gần núi Vũ Di.

Đây chính là thần Vũ Di Hộ Pháp mà người Việt thờ. Do vậy, tôi đang xem lại thành Thăng Long có phải bị Triệu Đà phá hủy hay nó đã bị phá trong trận chiến với quâm Tần trước đó.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tài liệu này lấy từ đâu ra vậy? Nguyên tắc của diễn đàn là tài liệu phải ghi rõ nguồn.

Hãy xem kỹ lại thì thấy tính vô lý của nó trong tính liên hệ về thời gian. .Mặc dù có quan điểm minh chứng Việt sử 5000 năm văn hiến. Nhưng đừng để những đám tư duy "Ở trần đóng khố" phản bác một cách có cơ sở.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ thưa bác Thiên sứ nguồn của bài viết đây ạ, Nếu không phù hợp xin bác xoá giúp cháu

Cháu cảm ơn bác.

http://lichsuvn.info...ead.php?t=13935

Văn hiến là Hiếu

Thánh hiền khuyên nhủ Hiếu, Nhân

Đó là hai chữ phải cần đầu tiên

Năm 88 giải Nô Ben

Giải từng nêu rõ tuyên ngôn như vầy:

Thế kỷ 21 ngày nay

Loài người muốn ổn hãy quay về nguồn

Học cho hiểu đức Thánh Hiền

Ngày xưa Khổng, Mạnh từng truyền Việt Nho

Giáo lý Phật Pháp kế thừa

Mới mong xã hội đều vừa lòng nhau.

Nhân Từ là đức cao sâu

Từ Bi, Phật đã truyền lâu đời thành

Đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành

Đều nêu Bác Ái minh anh loài người

Con người sống ở trên đời

Nhân Từ, Bác Ái là ngòi của Tâm

Đạo Hiếu là cái rễ căn

Gốc vững ấy để cho anh xây nhà

Còn đem khẩu hiệu hét to

Nhà xây vẫn đổ bởi do gốc cùn

Chủ nghĩa lợi nhuận tiếm quyền

Mất gốc văn hóa gây liền nguy tai

Cái ác trỗi dậy hoài hoài

Đến thời “đồ đểu” là thời diệt vong

“Kỷ bất dục, vật thi nhân”:

“Gì mình không muốn, đừng đem gán người”

Chiến tranh tôi chẳng thích rồi

Cớ gì tôi lại đem người đánh anh?

Chữ Vuông là cái bánh Chưng

Mong cho thiên hạ đại đồng trong Vuông

Văn Lang rộng rãi bao dung

Kinh Dương Vương đến vua Hùng mênh mang

Phương Đông muôn vạn Bản, Làng

“Bản Làng” lướt lại từng “Bang” tự quyền

Phát huy văn hóa trăm miền

Hình thành Bách Việt, tiên hiền nở hoa

Vốn chung dòng giống xưa xa

Tiên Âu Cơ với Rồng là Lạc Long

Nhân Ái do Hiếu nối dòng

“Hám Yêu” lướt “Hiếu”, chỉ mong Thái Hòa

“Hòa 禾” là lướt “Hột lúa Ta”

Ruộng - Vuông 口 giữ nước, phải pha mặt Bằng 平

Cho nên cái chữ Hòa 和 Bình 平

Từ trong đạo Hiếu của mình Việt Nho

“Vì người khác trước, mà lo”

Là lời Nguyễn Trãi dặn dò từ xưa

Tiên hiền giáo huấn truyền thừa

Xã hội yên ổn, nắng mưa thuận hòa

Ai ai cũng Hiếu như Ta

Đại đồng thế giới chẳng xa, đến ngày.

Người xưa dạy trẻ rất hay

Chuyện gương đạo Hiếu, ngày ngày kể nghe.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites