TheTrung

Di Sản Lịch Sử Và Những Hướng Tiếp Cận Mới

9 bài viết trong chủ đề này

Trong cuốn sách mới này có bài viết: "Nhận diện văn hóa lạc việt" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ có nhiều thông tin thú vị, nên tôi sẽ chụp ảnh đưa dần lên đây để chúng ta cùng tham khảo.

Di sản lịch sử và những hướng tiếp cận mới

Posted Image

SGTT.VN - Đây là tập sách nghiên cứu thứ ba do viện Harvard Yenching tài trợ (sau Sự biến đổi của tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay, 2008 và Nghiên cứu văn học Việt Nam – những khả năng và thách thức, 2009). Di sản lịch sử và những hướng tiếp cận mới là tập hợp chín thành quả nghiên cứu đã vận dụng các lý thuyết, phương pháp đang phổ biến trong giới nghiên cứu quốc tế để nghiên cứu những vấn đề thuộc về khảo cổ học, lịch sử Việt Nam. (NXB Thế Giới, 373 trang, 85.000 đồng)

N.V

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là phần một của bài viết:

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

(xin thông cảm do chụp từ sách nên hình bị cong).

Sẽ tiếp tục post phần tiếp theo sớm ....

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites