Rubi

Tìm Hiểu Lịch Sử Thuyết Âm Dương Ngũ Hành Và Kinh Dịch

2 bài viết trong chủ đề này

Kính thưa các đọc giả!

Song song với chủ đề "Chỉnh sửa lý thuyết cơ bản Âm Dương Ngũ Hành", Rubi thấy cần quan tâm đến vấn đề lịch sử của Thuyết này. Đó là lý do để Rubi lập chủ đề này. Tự Rubi tìm hiểu và sẽ viết theo sự hiểu ra đây, nội dung có mảng nào chưa chính xác về mặt nghiên cứu lịch sử phát triển Thuyết này thì Rubi cũng mong các đọc giả góp ý.

Xin cảm ơn.

Hà Nội

Thứ 6, ngày 15 tháng 06 năm 2012.

Share this post


Link to post
Share on other sites