thiendong

Suy nghĩ về những cách luận khác nhau của 2 thầy về cùng 1 lá số tử vi

57 bài viết trong chủ đề này

Gửi nick Pham thai hoa

Mình nhìn ảnh của trung tâm hôm mở văn phòng ở HN. Bạn chắc là người của trung tâm đúng ko? (kiêm phó nháy luôn ah?) Cứ tưởng ông TS Trần Quốc Trị là ai hóa ra là ông bác họ của mình. Từ ngày bác chuyển sang nhà mới mình chưa đến nhưng có lẽ tết này mình sẽ đến nhà bác ấy. Nhờ bác dẫn đến trung tâm giới thiệu, rồi xem có anh nào siêu sao tử vi xem số, cải số cho mình để nhanh được lên xe tăng, heheeeeeee....

Bạn đưa ngày giờ sinh sẽ biết được bao giờ lên xe tăng =)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn đưa ngày giờ sinh sẽ biết được bao giờ lên xe tăng =)

Hi Phamthaihoa

M×nh sinh vµo lóc 22h.20’ ngµy 28/10/1980 (giê Hîi). (nu)

1. Theo m×nh tù xem ý (míi ®äc s¸ch nªn tËp täe tý th«i, hi..hi...) th× l¸ sè cña m×nh lµ sÏ lËp gia ®×nh muén hoÆc lÊy chång h¬n nhiÒu tuæi hoÆc lÊy ng­­uêi ®· cã gia ®×nh råi (sau ®ã ly dÞ tøc lµ lµm lÏ Êy mµ). N¨m nay 30 råi, kh«ng hiÓu thÕ ®· lµ muén ch­ua nh­ung ng¸n nhÊt lµ c¸i ý ®æ vì h«n nh©n hoÆc lµm lÏ. V× còng cã lÇn mÑ m×nh ®i xem ë ®©u ®ã, vÒ nãi l¹i víi m×nh lµ «ng thÊy ph¸n: sau 30 tuæi míi lËp gia ®×nh th× sÏ lµm lÏ. Nghe kinh qu¸. Chång m×nh sau nµy th× lóc cã tiÒn, lóc kh«ng cã tiÒn. Ph¸ ph¸ch nhiÒu h¬n lµm lông l¹i m¾c thªm chøng téi ®µo hoa. (very sad if it will be true. hic..hic...).

2. TiÕp theo nÕu xem h¹n th× n¨m nay cã Song hû chiÕu, ®óng ko? Tøc lµ cã tiªu thøc cña 1 ®¸m c­uíi. Nhu­ng giê vÉn ch­ua cã ai th× c­uíi xin g×? cuèi n¨m võa råi chÝnh thøc gi¶i t¸n 1 vô v× l©u qu¸ nh­ung ch¶ ®i ®Õn ®©u. L»ng nh»ng vËy nªn gi¶i t¸n.

3. cßn cung mÖnh cña m×nh lµ t­u¬ng ®èi ®óng ®Êy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi Phamthaihoa

M×nh sinh vµo lóc 22h.20’ ngµy 28/10/1980 (giê Hîi). (nu)

1. Theo m×nh tù xem ý (míi ®äc s¸ch nªn tËp täe tý th«i, hi..hi...) th× l¸ sè cña m×nh lµ sÏ lËp gia ®×nh muén hoÆc lÊy chång h¬n nhiÒu tuæi hoÆc lÊy ng­­uêi ®· cã gia ®×nh råi (sau ®ã ly dÞ tøc lµ lµm lÏ Êy mµ). N¨m nay 30 råi, kh«ng hiÓu thÕ ®· lµ muén ch­ua nh­ung ng¸n nhÊt lµ c¸i ý ®æ vì h«n nh©n hoÆc lµm lÏ. V× còng cã lÇn mÑ m×nh ®i xem ë ®©u ®ã, vÒ nãi l¹i víi m×nh lµ «ng thÊy ph¸n: sau 30 tuæi míi lËp gia ®×nh th× sÏ lµm lÏ. Nghe kinh qu¸. Chång m×nh sau nµy th× lóc cã tiÒn, lóc kh«ng cã tiÒn. Ph¸ ph¸ch nhiÒu h¬n lµm lông l¹i m¾c thªm chøng téi ®µo hoa. (very sad if it will be true. hic..hic...).

2. TiÕp theo nÕu xem h¹n th× n¨m nay cã Song hû chiÕu, ®óng ko? Tøc lµ cã tiªu thøc cña 1 ®¸m c­uíi. Nhu­ng giê vÉn ch­ua cã ai th× c­uíi xin g×? cuèi n¨m võa råi chÝnh thøc gi¶i t¸n 1 vô v× l©u qu¸ nh­ung ch¶ ®i ®Õn ®©u. L»ng nh»ng vËy nªn gi¶i t¸n.

3. cßn cung mÖnh cña m×nh lµ t­u¬ng ®èi ®óng ®Êy.

Chị nên dùng bộ gõ của diễn đàn để nhập mã Unicode, .Vntime e rằng một số bạn không đọc được.

Chị có về ngoài duyên dáng hiền lành tính tình lãng mạn và kéo léo tuy có một đặc điểm là hơi ... lười nhưng khi đã làm việc thì rất hăng say. Nếu có đọc qua Tử vi chắc chị cũng thấy mệnh Cô quả của mình roài, kĩ tính không thích ồn ào và kén chọn, ít bạn bè thân thiết do bản tính vốn thích thanh tịnh đó cũng là một nguyên nhân mà giờ này chưa có anh nào rước :P

Còn ông thầy mà xem cho chị thì luận kiểu nhìn cung nào có sao gì thì tra sách sao đó ở cung đó thì có tính chất gì =) đồng thời cũng vác luôn bối cảnh xã hội của năm cách đây hơi bị lâu về thời hiện nay :rolleyes:

Sở dĩ ông nói vậy là do thấy mệnh liêm phá thì nói tiền lúc có lúc không, có Đào hoa thì bảo có số đào hoa, nhưng thực thì không thể nói như vậy được. Tử vi là một bài toán có rất nhiều lời giải, các tham số của nó phụ thuộc vào chính cuộc sống của chị. Đào hoa cư phu không chỉ nói về người chồng đào hoa mà có thể nói có bề ngoài tương đối ổn, nhưng phải nói thêm là nó đồng cung với thiên không thì dù có đào hoa đi nữa thì cũng chỉ là thoáng qua thôi, chị không việc gì phải lo, mà với một người vợ tốt thì thằng nào lăng nhăng là hâm =)

Còn hạn thành thân thì chị chú ý năm 2012 và 2014 là hai hạn thành thân được, có gắng nên giải quyết trước năm 35 tuổi, để muộn hơn là tương đối lằng nhằng, chúc chị tìm được xe tăng như ý :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Phamthaihoa

Mô tả về tính tình chị thì đúng rồi. Nhưng hơi lười thì là không đúng. Ngược lại rất chăm chỉ.

Mệnh cô quả thì đúng rồi. Nói là kỹ tính, kén chọn thì không biết có hơi quá không vì chị thấy chị cũng linh động trong nhiều trường hợp ấy chứ nhưng chả hiểu sao người đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, lại đi.

Cũng không hẳn là chị ít bạn bè. Có nhiều nhưng không dễ open. Tùy người tùy chuyện có thể thổ lộ tâm sự nhưng nhìn chung là chị cũng phải là người nói nhiều. Đúng ra là cẩn thận khi phát ngôn.

Chị không có ham hố nhiều đâu. Công danh, sự nghiệp, tiền tài tất cả những thứ đó chỉ là thứ yếu. Chỉ muốn có 1 cuộc sống yên thân thôi. Thế cho nên chị mới quan tâm nhất đến cung Phu của chị.

Chắc phải đọc sách nghiền ngẫm 5, 7 năm nữa thì mới phán được nhỉ. Hi..hi...không hiểu sao tự nhiên chị lại thấy thích cái món Tử vi này.

năm 2012 mới thành thân ah? lâu quá nhỉ? lúc đấy cũng 33 rồi. Chà chà...cuộc sống này cũng nhiều vấn đề thật. Khá là nan giải đấy. Nhiều khi mình chỉ muốn đơn giản nhưng thực tế lại rất phức tạp và lằng nhằng. Hic..hic.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

hihi cảm ơn em nha. ok, khi nào rảnh rỗi mình sẽ nghiên cứu thêm tử vi và vận hạn. cũng nhiều điều thú vị.

Tram nam trong coi nguoi ta

Chu tai chu menh kheo la... :)

Khi nao trong doi co nhung quyet dinh quan trong ve viec gia dinh, mong ban suy xet ki ! :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tram nam trong coi nguoi ta

Chu tai chu menh kheo la... :lol:

Khi nao trong doi co nhung quyet dinh quan trong ve viec gia dinh, mong ban suy xet ki ! :lol:

Bạn đã vi phạm nội quy diễn đàn vì sử dụng tiếng Việt không dấu.

Đây là lần nhắc nhở thứ nhất.

Share this post


Link to post
Share on other sites