wildlavender

Giới Thiệu Về “Mền Quang Minh” Hay “Mền Giải Thoát” Theo Truyền Thống Phật Giáo Tây Tạng

7 bài viết trong chủ đề này

Giới Thiệu về Mền Quang Minh”

hay “Mền Giải Thoát”

theo Truyền Thống Phật Giáo Tây Tạng

Sáu Pháp Giải Thoát của Đức Liên Hoa Sanh:

“Tử Thư Tây Tạng” là giáo lý được rất nhiều người biết đến, bắt nguồn từ những lời

truyền giảng của Đức Liên Hoa Sanh (Guru Padmasambhava) vào thế kỷ thứ 8. Đây

là những giáo lý hướng dẫn về cõi trung giới “Bardo” sau khi cái chết xảy đến,

thường được gọi là Thân trung Ấm. Trong Phật Giáo Tây Tạng, “Tử Thư Tây Tạng”

được biết đến như là phương tiện thiện xảo để giúp chúng ta đạt được giải thoát qua

cái nghe, nghĩa là giải thoát qua việc lắng nghe trong giai đoạn Trung Ấm (liberation

through hearing in the Bardo).

Theo các giảng dạy về “Bardo,” có tất cả 6 giai đoạn “Bardo” – là các giai đoạn

chuyển tiếp, bắt đầu từ khi chúng ta chào đời cho đến khi tái sinh trở lại, gồm có: (1)

Giai đoạn trung giới của sự chào đời (Kye Ne Bardo), (2) của giấc mộng (Milam

Bardo), (3) của thiền định (Samten Bardo), (4) của quá trình tan rã đưa đến của cái

chết (Chikai Bardo), (5) của kinh nghiệm trải qua sau khi chết (Chonyi Bardo), và (6)

của sự tái sinh trở lại (Sipai Bardo).

Riêng trong trường hợp sau khi chết thì theo truyền thống PPhật Giáo Tây Tạng, người quá cố thường được chư tăng tụng đọc cho nghe toàn bộ giáo lý của “Tử Thư” trong suốt 49 ngày để nhắc nhở họ về cái chết, về chu kỳ tan rã của ngũ đại (đất, nước, gió,lửa và khí), về những diễn biến trong cõi trung giới sau khi thân và tâm đã tách lìa, giúp người chết tìm ra nẻo thoát. Đây chính là giải thoát qua việc lắng nghe. Nhưng giải thoát qua việc lắng nghe cũng chỉ là một trong Sáu Pháp Giải Thoát mà đức Liên Hoa Sanh đã giảng dạy, gồm có:

1. Giải thoát qua cái nghe (liberation through hearing)

2. Giải thoát qua cái mặc (liberation through wearing) (*)

3. Giải thoát qua cái thấy (liberation through seeing)

4. Giải thoát qua sự hồi nhớ (liberation through remembering)

5. Giải thoát qua vị nếm (liberation through tasting)

6. Giải thoát qua sự chạm xúc (liberation through touching)

(*) Ở đây ám chỉ áo mặc, hoặc phủ, hoặc đắp trên thân, mà cũng có thể là pháp bảo mà ta có

thể đeo trên người.

Ý nghĩa của “Giải Thoát Qua [Áo] Mặc:”

Theo ý nghĩa như trên, người Tây Tạng gọi “Mền Quang Minh” mà chúng ta thường

dùng để đắp cho người đã qua đời là Tag-drol, nghĩa là “giải thoát qua cái mặc”

(liberation through wearing). “Mền Giải Thoát” (hay “Áo Giải Thoát”) ở đây được

kiến tạo dựa trên sự kết hợp của các câu chú nguyện, các biểu tượng và đồ hình. Trên

thực tế, đây, là sự thiết lập của một mạn đà la tâm linh.

Người Việt có thói quen gọi những chiếc “mền” đắp cho người quá cố là “Mền

Quang Minh,” đó là vì ta muốn nhắc đến trạng thái tịnh quang chói sáng và trong suốt

(Clear Light) của Chân Tâm khi đạt được giải thoát. Ta mong muốn người chết sẽ

đạt được đến trạng thái này sau khi lìa đời, cho nên gọi bằng “Mền Giải Thoát” hay

“Áo Giải Thoát” cũng mang cùng một ý nghĩa như gọi “Mền Quang Minh.” Cũng có

những nơi, người Việt gọi “Mền Quang Minh” là “Áo Đà la ni.”

** Đắp “Mền Giải Thoát” tạo được ba loại công đức và lợi lạc như sau:

1. Giúp bảo vệ người chết khỏi những chướng ngại hoặc những tai hại do các vong linh hiểm ác hoặc quỷ thần gây ra.

2. Trong tương lai, có thể giải thoát khỏi luân hồi và khổ não.

3. Trong cõi trung giới “Bardo,” có thể trực nhận được Tuệ Giác Nguyên Sơ, hoặc

tái sinh vào cõi Tịnh Độ của đức A Di Đà, sau sẽ đắc được Phật quả.

Tuy các giải thích về “Mền Giải Thoát” có nói về lợi lạc của việc “bảo vệ” người

chết như trên, nhưng theo Garchen Rinpoche, ta nên hiểu rằng, “bảo vệ” ở đây không

chỉ chú trọng vào việc bảo vệ thân xác của người đã qua đời theo nghĩa thế tục, mà

chủ yếu là bảo vệ cho tâm của người chết không bị tán loạn, giúp cho họ giữ được

sự sáng suốt, một mực hướng về mục đích cứu cánh là đạt đến giải thoát. Ở đây, giải

thoát qua [áo] mặc, qua việc phủ đắp chiếc “Mền Quang Minh,” một phương tiện

thiện xảo giúp cho người chết có thể chú tâm, không sao lãng, giữ vững ước nguyện

muốn sinh vào cõi Phật, đạt được giải thoát.

Đại sư Garchen Rinpoche cũng giải thích thêm như sau:

“Mền Giải Thoát” là một phương pháp vô cùng thiện xảo của chư Phật để hoá độ

chúng sinh. Khi mang trên người tấm “Mền Giải Thoát” thì người chết cũng có thể

tịnh hoá được rất nhiều chướng ngại hoặc các che chướng. Trong thân xác thô kệch

chưa được tịnh hoá của ta có tiềm ẩn hạt mầm của 100 Vị Hộ Phật An Bình và Hung

Nộ (Tạng ngữ: Shitrula; Shi: An Bình, Tru: Hung Nộ; La: Hộ Phật). Thật sự, các Vị Hộ Phật An Bình và Hung Nộ xuất hiện trong “Bardo” là những biểu lộ của hợp thể

các ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và ngũ đại (đất, nước, gió, lửa, khí) trong

mỗi một cá nhân. Vào lúc lià đời, sau khi ngũ đại tan rã thì những thể tính bản nhiên

của ngũ uẩn sẽ được bộc lộ qua sự xuất hiện của các linh ảnh, màu sắc, ánh sáng của

các vị Hộ Phật. Các vị Hộ Phật đều chứa đựng tuệ giác viên mãn của Năm Vị Thiền

Na Phật hay Ngũ Trí Phật. Khi ta khoác trên người tấm “Mền Giải Thoát” hay “Áo

Giải Thoát” thì những hạt mầm trong thân xác sẽ nhận được năng lực gia trì và năng

lực chuyển hoá. Thân ta sẽ chuyển thành thân Phật. Những tư tưởng bất tịnh của xác

phàm sẽ chuyển thành tâm tịnh khiết và trí tuệ của các vị Phật.

Tulku Jimge Rinpoche có nhắc thêm rằng, theo các hướng dẫn của đức Liên Hoa

Sanh và theo truyền thống tu tập Chuyển Di Thần Thức “Phowa,” trên thân chúng ta

có 9 khiếu (9 cửa thoát) là nơi mà thần thức sẽ thoát ra ngoài. Do đó, đắp “Mền Giải

Thoát” cũng có tác dụng che kín 8 cửa thoát nơi mà ta không muốn thần thức thoát ra

ngoài, và chỉ chừa lại một cửa thoát duy nhất, cửa thứ 9, đó là cửa Phạm Thiên. Tựu

chung, 8 khiếu (8 cửa thoát) (**) mà ta muốn che lại gồm có: (1) phía trên đầu (từ

đường chân tóc đo lên bằng bề ngang của bốn ngón tay chập lại); (2) mắt, (3) tai, (4)

mũi, (5) miệng, (6) rốn, (7) hậu môn, và (8) bộ phận sinh dục, ngoại trừ cửa thoát cao

nhất trên đỉnh đầu – (9) cửa Phạm Thiên - là nên để hở. Nếu thần thức thoát ra từ cửa Phạm Thiên, người chết sẽ được tái sinh vào cõi Tịnh Độ hoặc đạt được giải

thoát.

Đại hiền giả Naropa đã từng dạy rằng, “Có 8 cửa thoát là 8 cánh cổng đưa đến luân

hồi, và chỉ duy nhất một cánh cổng (cửa Phạm Thiên) là con đường dẫn đến Đại Thủ Ấn (Mahamudra).”

(còn tiếp)

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

** Giải thích về các giáo lý, câu minh chú, mạn đà la và hình ảnh in trên “Mền

Giải Thoát:”

1. Giáo lý Dzogchen- Đại Viên Mãn: “Bốn Giáo Pháp Vĩ Đại” [của đức Longchenpa]

thuộc hệ giảng Longchen Nyingtik (hình thu nhỏ của các trang sách về giáo lý Đại

Viên Mãn viết bằng Tạng văn).

2. Biểu hiện cho Tâm viên mãn của đấng Đạo Sư (đây chính là oai lực hoá độ của

Đạo Sư) (hai mạn đà la hình tròn nằm ở bên trái và phải của đức Kim Cang Tát

Đỏa).

3. Đức Kim Cang Tát Đoả (Phạn: Vajrasattva/ Tạng: Dorje Sempa): vị Phật chủ trong

mạn đà la - sắc tướng của ngài là hiện thân cho tinh túy của 100 vị Phật; oai lực của

ngài là tịnh hoá được nghiệp chướng của những ai mặc hoặc đắp hình ngài trên thân,

giúp cho họ đạt được giải thoát trong những giai đoạn khác nhau của cõi trung giới

“Bardo” (hình đức Kim Cang Tát Đỏa ở giữa)

4. Tinh Túy của Giáo Lý Đại Viên Mãn Dzogpa-Chenpo (mạn đà la hình tròn, lớn,

nằm ở giữa).

5. Một Trăm Vị Hộ Phật An Bình và Hung Nộ trong “Bardo” [theo hướng dẫn] của

ngài Karma Lingpa (mạn đà la hình vuông, lớn, nằm ở cuối).

6. Chùy Kim Cang và Kim Cang lục tự minh chú (chú giải thoát 6 âm của đức Kim

Cang) (hình viền chung quanh).

“Mền Giải Thoát” đã được rút tỉa ra từ tinh tuý của Kinh điển và Mật điển. Trong

Mật điển có nói rằng, bất cứ ai có đủ phước duyên để nghe được, nhìn được, chạm

được hoặc khoác được vào người tấm “Áo Giải Thoát” thì sẽ có thể được giải thoát

xuyên qua Thân trung Ấm, hoặc tái sinh vào cõi Tịnh Độ. Ngoài ra, ngay cả loài súc

sinh nếu có đủ phước duyên để đeo được giáo lý của “giải thoát qua cái mặc” quanh

cổ (***) thì cũng có thể sẽ được sinh vào các cõi cao hoặc được giải thoát trong các

giai đoạn chuyển tiếp. Loài súc sinh còn được như vậy, huống chi là loài người, lợi

lạc thật khó nghĩ bàn. Ngay cả những kẻ đã tạo ác nghiệp khi còn sống và những kẻ

đã qua đời mà không hề có được bất cứ ai trì chú hay cầu nguyện hồi hướng cho, thì

họ cũng vẫn có thể được tái sinh vào cõi Tịnh Độ, và sau đó đạt được giải thoát.

(***) Những giáo lý, câu minh chú, biểu tượng, hình ảnh, mạn đà la, v.v. in trên “Mền Giải

Thoát” có khi được in thành một tập sách tí hon, thu nhỏ, có thể đeo quanh cổ hay đeo trước

ngực, cho cả người lẫn thú vật khi còn sống.

Posted Image

. Tinh Túy của Đại ViênMãn

Posted Image

6. Liberation covers – Full length.

Mền giải thoát (mền quang minh) - Toànthể chiều dài

Posted Image

Mạn đà la của 100 Vị Hộ PhậtAn Bình và Hung Nộ trong [Chonyi] Bardo (giai đoạn chuyển tiếp sau khi chết).. ..

Posted Image

3. Đức Kim Cang Tát Đỏa

Posted Image

Biểu hiện của Tâm: Mạn đàla bên trái và bên phải

Posted Image

1. Dzogchen - Great Perfection Teachings: Dzogchen - Đại Viên Mãn:“BốnGiáo Pháp

** Cách thức sử dụng “MềnGiải Thoát:”

1. Trong giờ phútlâm chung, nếu không có đủ thời giờ để thay quần áo hay tẩm liệm cho người sắpqua đời, hãy dùng “Mền Giải Thoát” để đắp lên trên toàn thân. Trong trường hợpngười chết ra đi vì tai nạn, nếu “Mền Giải Thoát” có chạm phải máu trên thâncũng không có gì phải lo ngại.

2. Khi chúng ta cầu nguyện cho người quá cố, hãy đắp “Mền Giải Thoát” lên toànthân của người quá cố. Nếu cần thay quần áo hay làm lễ tẩm liệm cho người quácố thì có thể tạm thời dời “Mền GiảiThoát’ qua một bên. Sau đó thì đắp lên trở lại.

3. Cũng có thểđắp trên nắp quan tài sau khi đã đậy nắp quan tài. Khi cần mở nắp quan tài rathì tạm thời dời “Mền Giải Thoát” qua một bên, sau đó có thể đắp lên trở lại.

4. Theo Lamchen Gyalpo Rinpoche, khi bắt đầu cử hành lễ hoả thiêu, hãy dời“Mền Giải Thoát” để qua một bên. Khi lễhoả thiêu đã hoàn tất, dùng “Mền Giải Thoát” để gói tro lại. Sau đó, có thể đểtất cả vào trong hủ đựng tro. Khi dùng“Mền Giải Thoát” để gói tro lại, hãy cẩn thận, đừng để hình ảnh của vị Phật[Kim Cang] nằm úp xuống dưới. Nếu hủ đựng tro quá nhỏ thì có thể gấp “Mền GiảiThoát” lại thật nhỏ và để vào phía trên tro bên trong hủ đựng tro, hoặc dùng“Mền Giải Thoát” để gói hủ đựng tro lại.

5. Theo Garchen Rinpoche thì khi làm lễ hoả thiêu, có thể giữ nguyên “MềnGiải Thoát” trên xác người quá cố và thiêu chung tất cả một lúc. Đây cũng làtruyền thống thường được làm trước đây bên Tây Tạng khi cử hành lễ hỏa thiêu.

6. Nếu chôn cất (thayvì hoả thiêu), có thể giữ nguyên “Mền Giải Thoát” trên xác người quá cố (hoặctrên nắp quan tài) và chôn chung với quan tài.

** Cách thức sử dụngcát mạn đà la để giúp người hấp hối hay quá cố:

Ngoài ra, xin nói thêmvề cách thức sử dụng cát mạn đà la để giúp người hấp hối hay đã qua đời.

1. Trongtrường hợp có những bệnh nhân đang nằm trongbệnh viện vào giờ phút cận tử, hãy để một ít cát mạn đà la trong túi áo củabệnh nhân, hoặc đặt cát vào một túi vải nhỏ đeo vào trên ngực của bệnh nhân, đểtránh không cho các vong linh đang lãng vãng trong bệnh viện đến được gần thânxác của người hấp hối.

2. Có thể đặt một ítcát mạn đà la trên đỉnh đầu của người hấp hối, cũng như trên đỉnh đầu của ngườiquá cố.

3. Trước khi tẩm liệm,rắc một ít cát mạn đà trên xác người quá cố. Sau khi tẩm liệm, rắc một ít cátmạn đà la lên trên toàn thân. Sau khi hỏa thiêu, đặt tro vào bên trong hủ đựngtro và rắc một ít cát mạn đà vào bên trên hủ đựng tro.

4. Nếu chôn cất thayvì hoả thiêu thì sau khi đậy nắp quan tài, rắc một ít cát mạn đà la trên nắpquan tài (ở vị trí đặt đầu của người qua cố). Cũng có thể để một chút hồ keo lênchỗ đó rồi rắc một ít cát lên trên hồ keo để cát có thể dính được trên nắp quantài.

5. Sau khi chôn cất,rắc một ít cát mạn đà la lên trên phần mộ (ở vị trí đặt đầu của người quá cố).

6. Sau thời gian 3, 7hoặc 10 năm, nếu phải cải táng theo tục lệ Á đông thì có thể rắc một ít cát mạnđà la lên trên xương sọ.

Nhữngtấm “Mền Giải Thoát” theo mẫu thiết kế trên đây đã được thiết kế và ấn tống dựatrên những hướng dẫn của đại sư Drikung Kagyu Nangchenpa Gyalpo Rinpoche cùng với chư vị LạtMa khác.

Tài liệu giới thiệu về “MềnQuang Minh” hay “Mền Giải Thoát” bằng Việtngữ được Tâm Bảo Đàn biên soạndựa trên những lời giải thích nguyên thủy bằng Hoa ngữ (doSteven Tung và Theresa Stevenson dịch qua Anh ngữ), cùng với những lời chỉ dạytrực tiếp của đại sư Garchen Rinpoche (do Ina Bieler dịch qua Anh ngữ), TulkuJigme Rinpoche, Khenpo Tsultrim và Gapé Lama. Mọi sai sót là của người soạn Việtngữ. (2/2010)

Quý đạo hữu muốn thỉnh “MềnGiải Thoát,” xin liên lạc điện thư Viet Nalanda Foundation vietnalanda@ymail.comhoặc điện thoại 240-238-1903 (website: www.vietnalanda.org).

Riêng ở California, xinliên lạc maithylam@yahoo.com,điện thoại 714-889-1081 hoặc

714-443-1210.

Ngoài cước phí bưu điện, mọiđóng góp khác đều là tùy hỉ và có thể gửi về địa chỉ: Viet Nalanda Foundation,14905 Coles Chance Road, North Potomac, MD 20878, USA. Tất cả tịnh tài đónggóp, nếu có, một phần sẽ được dùng để hỗ trợ cho các vị tăng ni người Việt đượcĐề Án Zangpo bảo trợ qua tu học tại các trung tâm Phật Giáo Tây Tạng ở tại Ấn Độ.Phần còn lại sẽ được sử dụng để tiếp tục ấn tống “Mền Giải Thoát” trong tươnglai.

Nguyện xin hồi hướng côngđức đến toàn thể pháp giới chúng sinh, nhất là các chúng sinh đang trải qua cáckinh nghiệm chuyển tiếp đầy hoang mang và sợ hãi sau khi lìa đời; nguyện cho họcó được lòng từ bi và luôn sáng suốt để mau chóng nhận ra được ánh sáng giải thoát trong “Bardo.”

(Hoặc có thể liên hệ qua Wild tại Topic này)

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ xin cho con được hỏi là ở Việt Nam thì phải ở đâu thỉnh được mền giải thoát ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ xin cho con được hỏi là ở Việt Nam thì phải ở đâu thỉnh được mền giải thoát ạ

Nếu bạn có nhu cầu và tâm thỉnh nhận vui lòng để lại số đt trong hộp thư diễn đàn, Wild sẽ liên hệ và báo đến bạn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ ! 0988950014 nhưng cô ơi ! Máy con bị vấn đề nên khi niis chuyện thì âm thanh rất nhỏ cô ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô ơi, sau khi đọc công dụng của Mền Quang Minh, con muốn phát tâm, gửi đến các cụ già ko nơi nương tựa khi họ vừa mới qua đời. Nhưng con chưa biết thực hiện như thế nào. Con nhờ cô gieo duyên giúp con để con có thể thực hiện đc nguyện vọng này.

Con cám ơn cô !

Share this post


Link to post
Share on other sites

0902932075. Em muốn thỉnh 1 mền quang minh ạ. Cho em hỏi gia trì chú gì và kết ấn gì để vào mền quang minh ạ? Em ở Việt Nam. Mail em là : lamnguyetdung@gmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay