TheBeliever

Nhật Nguyệt Quang Huy

53 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Xin chào cả nhà

TheBeliever có 1 lá số và thấy có nhiều mâu thuẩn, xin được các cao nhân chỉ giáo

Xin xem dùm lá số Nhật Nguyệt Tịnh Minh, công danh sự nghiệp ra sao, cung thê chủ về lập gia đình sớm nhưng lại có Lộc Tồn toạ thủ thì phaỉ đoán ra sao, ngoaì ra Xương Khúc/ Tả Hửu chiếu về cung thê cũng có nghĩa sẻ có nhiều vợ đẹp và hiền lành, có đúng không cơ?

Xin thành thật cám ơn nhiều

TheBeliever

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Edited by TheBeliever

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào cả nhà

TheBeliever có 1 lá số và thấy có nhiều mâu thuẩn, xin được các cao nhân chỉ giáo

Xin xem dùm lá số Nhật Nguyệt Tịnh Minh, công danh sự nghiệp ra sao, cung thê chủ về lập gia đình sớm nhưng lại có Lộc Tồn toạ thủ thì phaỉ đoán ra sao, ngoaì ra Xương Khúc/ Tả Hửu chiếu về cung thê cũng có nghĩa sẻ có nhiều vợ đẹp và hiền lành, có đúng không cơ?

Xin thành thật cám ơn nhiều

TheBeliever

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Đây là Lá Số của anh hay của người khác ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là Lá Số của anh hay của người khác ?

Cám ơn Mộc Bản nhiều

Đây là lá số của con trai TheBeliever. Mình đang nghiên cứu Tử Vi và muốn khảo nghiệm qua lá số thực sự trong gia đình. Mong Mộc Bản cho vài ý kiến nhé

Cám ơn Mộc Bản

Thân ái

Thebeliever

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào cả nhà

TheBeliever có 1 lá số và thấy có nhiều mâu thuẩn, xin được các cao nhân chỉ giáo

Xin xem dùm lá số Nhật Nguyệt Tịnh Minh, công danh sự nghiệp ra sao, cung thê chủ về lập gia đình sớm nhưng lại có Lộc Tồn toạ thủ thì phaỉ đoán ra sao,? / nghĩa là vợ chồng bất hòa. ngoaì ra Xương Khúc/ Tả Hửu chiếu về cung thê cũng có nghĩa sẻ có nhiều vợ đẹp và hiền lành, /ĐÚNG vợ chồng xứng đôi cả 2 đều giỏi thông minh ,nhưng không phải là có nhiều vợ đẹp . có đúng không cơ?

Xin thành thật cám ơn nhiều

TheBeliever

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

SAI , Đây không phải là cách nhật nguyệt tịnh minh mà là cách , nhật nguyệt đồng tranh .

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

SAI , Đây không phải là cách nhật nguyệt tịnh minh mà là cách , nhật nguyệt đồng tranh .

Xin lổi haithienha và các bạn, TheBeliever đánh lộn từ, cách này đúng là Nhật Nguyệt Tranh Huy hay Đồng Lâm như sách vở có bàn đến. Chủ đề TheBeliever có ghi rỏ ràng cách của lá số này.

Xin haitheinha trả lời dùm những câu hỏi đang còn vấn vương được chăng?

Xin cảm tạ

TheBeliever

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin lổi haithienha và các bạn, TheBeliever đánh lộn từ, cách này đúng là Nhật Nguyệt Tranh Huy hay Đồng Lâm như sách vở có bàn đến / lại sai nhật nguyệt đòng lâm ý nói khi nhật nguyệt tại SỬU- MÙI. Chủ đề TheBeliever có ghi rỏ ràng cách của lá số này. [ xin lỗi anh bạn trước ,vì bạn nói đang học nghiên cứu tử vi nên tôi giúp bạn điều chỉnh chính xác mỗi cách của nó đều có ý nghĩa riêng .

Xin haitheinha trả lời dùm những câu hỏi đang còn vấn vương được chăng?

Xin cảm tạ

TheBeliever

Lá số trên rất tốt ,đắc cách Nhật- Nguyệt đồng tranh + được cách thanh long - hóa kỵ [ tứ mộ ] ; nhưng hóa kỵ ở đây sẽ làm mất đi sự tốt đẹp của Thái dương ; tiền vận người nầy về công danh sự nghiệp hơi vất vã thăng trầm ,nhưng càng về sau thì càng thành đạt chắc có danh chức hay địa vị cao trong xã hội .

Dạng người nầy bên ngoài cao vừ tầm mặt đầy đặn hay tròn , nhân hậu bộc trực thẳng thắng không ưa nịnh hót ,nhưng nóng nảy ,sau cũng giàu có, có nhiều của cải điền sản ,nhưng nếu hưởng của phụ ấm tổ phụ để lại thì sẽ phá tán ,chỉ có tự tay tạo dựng nghiệp thì mới bền vững ,có tay giữ của ,số phải lập nghiệp ở xa ... nên chuyên về các ngành ngoại thương hay ngoại giao ,sau có thể chu du nhiều nước ,nên học ngoại ngữ cho giỏi có khi gặp thời làm đại sứ hay nhân viên ngoại giao . Trong đời chắc phải có lần tù tội .

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số trên rất tốt ,đắc cách Nhật- Nguyệt đồng tranh + được cách thanh long - hóa kỵ [ tứ mộ ] ; nhưng hóa kỵ ở đây sẽ làm mất đi sự tốt đẹp của Thái dương ; tiền vận người nầy về công danh sự nghiệp hơi vất vã thăng trầm ,nhưng càng về sau thì càng thành đạt chắc có danh chức hay địa vị cao trong xã hội .

Dạng người nầy bên ngoài cao vừ tầm mặt đầy đặn hay tròn , nhân hậu bộc trực thẳng thắng không ưa nịnh hót ,nhưng nóng nảy ,sau cũng giàu có, có nhiều của cải điền sản ,nhưng nếu hưởng của phụ ấm tổ phụ để lại thì sẽ phá tán ,chỉ có tự tay tạo dựng nghiệp thì mới bền vững ,có tay giữ của ,số phải lập nghiệp ở xa ... nên chuyên về các ngành ngoại thương hay ngoại giao ,sau có thể chu du nhiều nước ,nên học ngoại ngữ cho giỏi có khi gặp thời làm đại sứ hay nhân viên ngoại giao . Trong đời chắc phải có lần tù tội .

Thưa bác cho cháu hỏi, nhu trong lá số này cung mệnh rất đẹp thì không có gì để bàn cãi. Nhưng cung thân cư quan lộc Vô Chính Diệu, có Tuần triệt cung xung chiếu tốt đẹp thì có luận là tốt khi mà trong cung Tuần Triệt toạ thủ lại có các sao rất kỵ 2 hung thần này như Thiên Mã, Xương, Tả phù, Thiên Việt... Sách có nói đều là cách rất xấu. Vậy cháu có thể luận là người này thông minh, có tài nhưng đường quan lộc trắc trở ko mấy hiển đạt chức vụ không cao, nếu đi về nhà nước thì thiên về nghiên cứu thì tốt hơn, tiền tài sung túc no đủ, nhưng cung điền Tử Phá Hao Không Kiếp Linh Đà chắc trong đời có lần bại sản. Còn cung tật Liêm Tham toạ thủ có sao Thiên Không vẫn không hoá giải được sao bác? Mong bác dạy thêm cho cháu!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa bác cho cháu hỏi, nhu trong lá số này cung mệnh rất đẹp thì không có gì để bàn cãi. Nhưng cung thân cư quan lộc Vô Chính Diệu, có Tuần triệt cung xung chiếu tốt đẹp thì có luận là tốt khi mà trong cung Tuần Triệt toạ thủ lại có các sao rất kỵ 2 hung thần này như Thiên Mã, Xương, Tả phù, Thiên Việt... Sách có nói đều là cách rất xấu / vì cung nầy vcd nên tuần triệt án ngữ sẽ thành tốt nhưng đã có nói là tiền vận công danh trắc trỡ sau mới thành danh sẽ có lúc hoạnh phát nhưng không bền người nầy không thích hợp với những gì đương đầu trực tiếp hay làm ở những nơi cận MẶT TRỜI , nên đứng sau người khác thì mới hưởng lợi [ thanh long -hóa kỵ ] ,nên biết cách ẩn mình thì mới tránh cái họa sau nầy .cháu cũng thấy liên quan giữa cung mệnh và cung quan của người nầy nói lên điều đó. Vậy cháu có thể luận là người này thông minh, có tài nhưng đường quan lộc trắc trở ko mấy hiển đạt chức vụ không cao, nếu đi về nhà nước thì thiên về nghiên cứu thì tốt hơn, tiền tài sung túc no đủ, nhưng cung điền Tử Phá Hao Không Kiếp Linh Đà chắc trong đời có lần bại sản / cháu có thấy cung điền người nầy được tam hóa liên châu ,nhưng hóa lộc bị thiên không phá ,tức của cải nhà của cũng có lần phá sản nghiệp . Còn cung tật Liêm Tham toạ thủ có sao Thiên Không vẫn không hoá giải được sao bác? / Thiên không hay hóa kỵ đồng cung với liêm tham sẽ làm giãm đi tác họa của 2 sao nầy rất nhiều ; giải ở đây có nghĩa là khi nạn đến sẽ có người giúp đỡ hay có cách nào đó làm nhẹ đi , đây là sự hiểu nhầm của hầu hết mọi người khi nói trong trường hợp nào có các sao giải nạn ,bệnh tật thì cho rằng cứ ngồi rung đùi ,mọi chuyện sẽ không xảy đến ,nó phải đến nhưng sẽ giải theo hình thức khác ,ví như trong lá số nầy cung tật có thien không -lộc tồn thì chắc phải tốn của để che thân ? Mong bác dạy thêm cho cháu!

Đây là cách luạn theo ý bác nhé ,có thể sẽ không phù hợp với quan điễm của người khác hay dù quan điễm của cháu .
4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Đây là cách luạn theo ý bác nhé ,có thể sẽ không phù hợp với quan điễm của người khác hay dù quan điễm của cháu .

Dạ cháu cám ơn bác nhiều ạ!

Ở trên bác có nói :" người nầy không thích hợp với những gì đương đầu trực tiếp hay làm ở những nơi cận MẶT TRỜI , nên đứng sau người khác thì mới hưởng lợi [ thanh long -hóa kỵ ] ,nên biết cách ẩn mình thì mới tránh cái họa sau nầy" Đây có phải là tính chất của cặp Thanh Long - Hóa Kỵ ( rồng ẩn trong mây) không ạ? Cháu tối dạ chưa hiểu ý bác ở câu "những nơi cận MẶT TRỜI" là ám chỉ nghĩa đen hay nghĩa bóng, có phải là không nên trực tiếp làm lãnh đạo hay ở những nơi trung tâm đầu não, vì Hóa Kỵ làm tốt đẹp cho Thanh Long, nhưng cũng làm cho Thái Dương mờ ám đi, và chỉ nên làm rồng ẩn trong mây? Và cái họa cần tránh hiện ra ở cung quan lộc? Cháu hiểu như vậy không biết đúng chưa xin bác chỉ điểm thêm cho cháu.

Edited by Quốc Tuấn
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu cám ơn bác nhiều ạ!

Ở trên bác có nói :" người nầy không thích hợp với những gì đương đầu trực tiếp hay làm ở những nơi cận MẶT TRỜI , nên đứng sau người khác thì mới hưởng lợi [ thanh long -hóa kỵ ] ,nên biết cách ẩn mình thì mới tránh cái họa sau nầy" Đây có phải là tính chất của cặp Thanh Long - Hóa Kỵ ( rồng ẩn trong mây) không ạ? Cháu tối dạ chưa hiểu ý bác ở câu "những nơi cận MẶT TRỜI" là ám chỉ nghĩa đen hay nghĩa bóng, có phải là không nên trực tiếp làm lãnh đạo hay ở những nơi trung tâm đầu não, vì Hóa Kỵ làm tốt đẹp cho Thanh Long, nhưng cũng làm cho Thái Dương mờ ám đi, và chỉ nên làm rồng ẩn trong mây? Và cái họa cần tránh hiện ra ở cung quan lộc? / cung tật ách .Cháu hiểu như vậy không biết đúng chưa xin bác chỉ điểm thêm cho cháu.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số trên rất tốt ,đắc cách Nhật- Nguyệt đồng tranh + được cách thanh long - hóa kỵ [ tứ mộ ] ; nhưng hóa kỵ ở đây sẽ làm mất đi sự tốt đẹp của Thái dương ; tiền vận người nầy về công danh sự nghiệp hơi vất vã thăng trầm ,nhưng càng về sau thì càng thành đạt chắc có danh chức hay địa vị cao trong xã hội .

Dạng người nầy bên ngoài cao vừ tầm mặt đầy đặn hay tròn , nhân hậu bộc trực thẳng thắng không ưa nịnh hót ,nhưng nóng nảy ,sau cũng giàu có, có nhiều của cải điền sản ,nhưng nếu hưởng của phụ ấm tổ phụ để lại thì sẽ phá tán ,chỉ có tự tay tạo dựng nghiệp thì mới bền vững ,có tay giữ của ,số phải lập nghiệp ở xa ... nên chuyên về các ngành ngoại thương hay ngoại giao ,sau có thể chu du nhiều nước ,nên học ngoại ngữ cho giỏi có khi gặp thời làm đại sứ hay nhân viên ngoại giao . Trong đời chắc phải có lần tù tội .

Bác kính mến, bác cho cháu hỏi thêm rằng cung tài có giải thần đóng, vậy người này có còn giầu có không ạ?

Kính mong bác chỉ dạy cho cháu ạ

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác kính mến, bác cho cháu hỏi thêm rằng cung tài có giải thần đóng, vậy người này có còn giầu có không ạ?

Kính mong bác chỉ dạy cho cháu ạ

Mệnh -điền -tài có giải thần tọa thủ giàu nhưng không to .
5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác nhiều ạ!

Góp ý cho cháu thêm nghiên cứu / chắc cháu có nghe Ô,Nguyễn cao Kỳ /mệnh cư Ngọ Thái dương thủ mệnh + hóa kỵ ,mặc dầu đắc cách nhật lộ trung thiên ,nhưng vì hóa kỵ làm cho ông ta khong thể đứng ở vị thế trước trên người khác mà chỉ thường đúng phía sau lưng người ta ,cũng hóa kỵ làm cho ông ta có những sai lầm trong quá khứ ,hiện tại và cũng làm cho người khác nghi ngờ về quan điễm của ông ta .

Có thuyết cho rằng nhật -nguyệt khong nên thủ mệnh mặc dù miếu vượng nhưng dễ bị bệnh tật hay tai nạn do nhật nguyệt sinh ra ,chỉ nên xung chiếu thì hay nhất .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Góp ý cho cháu thêm nghiên cứu / chắc cháu có nghe Ô,Nguyễn cao Kỳ /mệnh cư Ngọ Thái dương thủ mệnh + hóa kỵ ,mặc dầu đắc cách nhật lộ trung thiên ,nhưng vì hóa kỵ làm cho ông ta khong thể đứng ở vị thế trước trên người khác mà chỉ thường đúng phía sau lưng người ta ,cũng hóa kỵ làm cho ông ta có những sai lầm trong quá khứ ,hiện tại và cũng làm cho người khác nghi ngờ về quan điễm của ông ta .

Có thuyết cho rằng nhật -nguyệt khong nên thủ mệnh mặc dù miếu vượng nhưng dễ bị bệnh tật hay tai nạn do nhật nguyệt sinh ra ,chỉ nên xung chiếu thì hay nhất .

Như lá số của cô Lan Cao vậy ạ thưa Bác?

Tiện bác giảng thêm cho bọn cháu về cách phản vi kì cách của Nhật trầm thủ bể đi ạ? Lần trước bác có nói Nhật trầm thủy bể loạn thế phùng quân. Nhưng có phải người nào có cách đó cũng là phản vi không ạ? hay là phải gặp thời, gặp minh chủ mới nên ạ?

Kính nhờ bác dạy thêm cho bọn cháu ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Góp ý cho cháu thêm nghiên cứu / chắc cháu có nghe Ô,Nguyễn cao Kỳ /mệnh cư Ngọ Thái dương thủ mệnh + hóa kỵ ,mặc dầu đắc cách nhật lộ trung thiên ,nhưng vì hóa kỵ làm cho ông ta khong thể đứng ở vị thế trước trên người khác mà chỉ thường đúng phía sau lưng người ta ,cũng hóa kỵ làm cho ông ta có những sai lầm trong quá khứ ,hiện tại và cũng làm cho người khác nghi ngờ về quan điễm của ông ta .

Có thuyết cho rằng nhật -nguyệt khong nên thủ mệnh mặc dù miếu vượng nhưng dễ bị bệnh tật hay tai nạn do nhật nguyệt sinh ra ,chỉ nên xung chiếu thì hay nhất .

Vâng, cháu cũng đọc sách có thấy nói về nhật nguyệt nên chiếu mệnh thì tốt hơn là tọa thủ, và tọa thủ thì thường có bệnh về mắt hay thần kinh khí huyết nhất là khi đi với các sát tinh mạnh. Nhắc đến Hóa Kỵ cháu mới nhớ tới lá số của cụ Hà Uyên cũng có Hóa Kỵ thủ mệnh, theo sách vở thì tính thường đa nghi nhưng hay nhầm lẫn, cụ Hà Uyên có Thiên Cơ + Hóa Kỵ nên thích hợp với nghề nghiên cứu, cung quan của cụ có Thái Âm + Hóa Quyền cư Tuất cũng đắc cách Nhật Nguyệt Tranh Huy nhưng lại gặp Tuần theo lý thì công danh trắc trở, quyền lực bị o ép cản trở không thể leo cao, lại rất khác với những thông tin cụ cung cấp. Có khi nào là cụ Hà Uyên tuổi Mậu, mệnh cư Ngọ có Kình Dương ko bác? Vì cháu cũng biết một người có lá số khá giống cụ Hà Uyên, tuổi Mậu Thìn mệnh Thiên Cơ ở Ngọ, nhưng lại là nữ mệnh. Trên con đường công danh, tiền bạc rất hay gặp may mắn.

Độ này thấy nick bác thường xuyên lên diễn đàn, cháu thấy vui hơn cả những gì học hỏi được từ tử vi. Mong bác khi nào rảnh rỗi bớt chút thời gian ghé qua diễn đàn để bàn luận chỉ dạy cho chúng cháu, hoặc chỉ là chia sẻ về cuộc sống đời thường thôi cháu cũng rất vui rồi. Có bác mục tử vi này mới thấy vui tươi bác ah!

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

:wub: Bác haithienha thật là cao tay.

Kính phục bội phần. Mong được xem những bài viết của bác để học hỏi thêm. :wub:

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như lá số của cô Lan Cao vậy ạ thưa Bác?

Tiện bác giảng thêm cho bọn cháu về cách phản vi kì cách của Nhật trầm thủ bể đi ạ? Lần trước bác có nói Nhật trầm thủy bể loạn thế phùng quân. Nhưng có phải người nào có cách đó cũng là phản vi không ạ? hay là phải gặp thời, gặp minh chủ mới nên ạ?

Kính nhờ bác dạy thêm cho bọn cháu ạ

Từ hồi vào diễn đàn cháu hay đọc mấy bài của các bác luận lá số, theo như trên thì lá số của cháu cũng giống lá số của Mr. Nguyễn Cao Kỳ hả cô? Cháu cũng được biết bác Kỳ hơn cháu 60 tuổi tức là cũng sinh năm Giáp Tý giống cháu luôn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Từ hồi vào diễn đàn cháu hay đọc mấy bài của các bác luận lá số, theo như trên thì lá số của cháu cũng giống lá số của Mr. Nguyễn Cao Kỳ hả cô? Cháu cũng được biết bác Kỳ hơn cháu 60 tuổi tức là cũng sinh năm Giáp Tý giống cháu luôn

Edited by Tướng Tùy Tâm Sinh
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Từ hồi vào diễn đàn cháu hay đọc mấy bài của các bác luận lá số, theo như trên thì lá số của cháu cũng giống lá số của Mr. Nguyễn Cao Kỳ hả cô? Cháu cũng được biết bác Kỳ hơn cháu 60 tuổi tức là cũng sinh năm Giáp Tý giống cháu luôn

TM thấy lá số của chị cũng đẹp, Dương nữ ứng hợp với thái Dương, Nhưng Nhật miếu có thêm Hóa Kỵ. Theo bác Haithienha nói thì lá số TT Nguyễn Cao Kỳ tương tự vậy, vừa xem xong lá số của chị nên nhớ và hỏi. Ông NCK sinh năm Canh Ngọ không phải Giáp Tý

Thưa bác cháu được biết là trước năm 75 có những tạp chí thường đưa lá số của những người nổi tiếng lên, chắc bác biết và có nhớ lá số của ông NCK không ạ? cháu search thì thấy có người đưa link như sau:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Trong lá số cháu thấy không có Hóa kỵ ở mệnh,quan lộc cự ở tuất + tuầnvậy theo bác nhớ tthif lá số này có chính xác không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

TM thấy lá số của chị cũng đẹp, Dương nữ ứng hợp với thái Dương, Nhưng Nhật miếu có thêm Hóa Kỵ. Theo bác Haithienha nói thì lá số TT Nguyễn Cao Kỳ tương tự vậy, vừa xem xong lá số của chị nên nhớ và hỏi. Ông NCK sinh năm Canh Ngọ không phải Giáp Tý

Thưa bác cháu được biết là trước năm 75 có những tạp chí thường đưa lá số của những người nổi tiếng lên, chắc bác biết và có nhớ lá số của ông NCK không ạ? cháu search thì thấy có người đưa link như sau:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Trong lá số cháu thấy không có Hóa kỵ ở mệnh,quan lộc cự ở tuất + tuầnvậy theo bác nhớ tthif lá số này có chính xác không ạ?

Hihi, em nhớ nhầm chị ạ, hình như là tướng Thiệu hay ai đó thời xưa là Giáp Tý nên em nhớ lộn sang bác Cao Kỳ :D

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hihi, em nhớ nhầm chị ạ, hình như là tướng Thiệu hay ai đó thời xưa là Giáp Tý nên em nhớ lộn sang bác Cao Kỳ :D

À, chị TM cho em hỏi thêm, Nhật miếu là nói vềcái gì ạ (em hiểu là đứng ở ban ngày hoặc mặt trời)? Và có phải nếu hóa kỵ đi liền với sao nào thì sẽ hãm hoặc triệt tiêu tác dụng của sao đó đúng không ạ? Vậy Nhật miếu + Hóa kỵ thường sẽ được luận giải là nếu có làm gì thì cũng nên/phải đứng sau lưng người khác... có đúng không ạ? Mong chị giảng giải thêm

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

À, chị TM cho em hỏi thêm, Nhật miếu là nói vềcái gì ạ (em hiểu là đứng ở ban ngày hoặc mặt trời)? Và có phải nếu hóa kỵ đi liền với sao nào thì sẽ hãm hoặc triệt tiêu tác dụng của sao đó đúng không ạ? Vậy Nhật miếu + Hóa kỵ thường sẽ được luận giải là nếu có làm gì thì cũng nên/phải đứng sau lưng người khác... có đúng không ạ? Mong chị giảng giải thêm

Nhật = Thái Dương, Nguyệt = Thái Âm.

Các sao có 5 vị trí từ tốt xuống xấu: Miếu - Vượng - Đắc - Bình Hòa- Hãm.

Nhật Miếu ở Ngọ như mặt trời giữa trưa thì sáng chói lọi nhất (Miếu). Hóa Kỵ như mây che phủ làm giảm bớt đi sự sáng sủa của Mặt trời. Ngoài ra nếu hội đủ bộ tam ám: riêu- đà - kị thì càng mờ ám xấu xa. Nhật - Nguyệt rất kỵ bộ tam ám này. Còn lại thì bác Haithienha có chỉ dạy ở trên rồi

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

TM thấy lá số của chị cũng đẹp, Dương nữ ứng hợp với thái Dương, Nhưng Nhật miếu có thêm Hóa Kỵ. Theo bác Haithienha nói thì lá số TT Nguyễn Cao Kỳ tương tự vậy, vừa xem xong lá số của chị nên nhớ và hỏi. Ông NCK sinh năm Canh Ngọ không phải Giáp Tý

Thưa bác cháu được biết là trước năm 75 có những tạp chí thường đưa lá số của những người nổi tiếng lên, chắc bác biết và có nhớ lá số của ông NCK không ạ? cháu search thì thấy có người đưa link như sau:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Trong lá số cháu thấy không có Hóa kỵ ở mệnh,quan lộc cự ở tuất + tuầnvậy theo bác nhớ tthif lá số này có chính xác không ạ?

Chắc bác nhầm lẫn qua 1 lá số của người khác hơi tương tự như vậy ,lá số của Ô.KỲ ,bác chỉ xem qua được 2 lần cách nay đã lâu nên không nhớ rỏ lắm /lá số theo link trên thì chính xác với cuộcj đời của ông ấy hơn vì mệnh thái dương + thiên việt bị triệt cho nên ông ấy không đứng đầu làm lãnh tụ được mặc dù ông ấy có rất nhiều cơ hội .
4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chắc bác nhầm lẫn qua 1 lá số của người khác hơi tương tự như vậy ,lá số của Ô.KỲ ,bác chỉ xem qua được 2 lần cách nay đã lâu nên không nhớ rỏ lắm /lá số theo link trên thì chính xác với cuộcj đời của ông ấy hơn vì mệnh thái dương + thiên việt bị triệt cho nên ông ấy không đứng đầu làm lãnh tụ được mặc dù ông ấy có rất nhiều cơ hội .

TheBeliever thật sự kjhông hiểu thế nào mới được gọi là lảnh tụ haithenha?, ông NCK chỉ dưới 1 người nhưng trên vạn người thời Việt Nam Cộng Hòa thì đả là lảnh tụ rồi, ông ta cũng từng là Tư Lệnh Không Quân thì phaỉ, hét ra lửa, vinh quang cả dòng họ, tuy lưu vong vẩn sống giàu sang và uy quyền đàn em thuộc hạng tướng lảnh khắp nơi và vẩn được đưa đón theo lể nghi lảnh tụ cho tới khi ôbg ta mất. Một đời người như thế không lảnh tụ thì là cái chi?

May mà mệnh ông ta bị triệt mà đả vang bóng 1 thời nếu ông ta không bị triệt thì không biết ông ta làm tới cái chi chi???, sách bảo "mệnh triệt thiếu niên tân khổ" nhưng hình như ông ta thành đạt sớm và lên lon vù vù!!

TheBeleoiver không đồng ý cái nhìn của Tử Vi qua lồi giải đoán của hairthenha. Cái này cần xét lại

Không có ai trả lời dùm chủ topic về cách "Đồng Lương cư Thê" tại Dần sẻ lập gia đình sớm nhưng ngộ Lộc Tồn tọa thủ thì có lấy vợ sớm nửa hay chăng?, người vợ này như thế nào?. Có 1 vị bên site khác giải rằng đương số sẻ đi về ngành luật và chính trị gia cho nên nếu các cách chỉ về ngành nghề thì chuyện tù tội không chắc xảy ra, mà lá số này đắc Nhật Nguyệt Quang Huy thì đả là người hưóng thiện và đổ đạt cao, cung Phúc qúa tốt Quang Qúy/Long Phượng thì chuyện tù tội khó xảy ra. Long Hà Kỵ nếu đả đi đủ bộ thì tăng cường sự tốt đẹp cho đương số thì sao lạ làm giảm sự tốt đệp của Thái Dương?

Nếu giải để mà giải theo sách vở thì đọc sách cho rồi!!

Vài hàng góp ý

Thân ái

Edited by TheBeliever

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay