TheBeliever

Nhật Nguyệt Quang Huy

53 bài viết trong chủ đề này

TheBeliever thật sự kjhông hiểu thế nào mới được gọi là lảnh tụ haithenha?, ông NCK chỉ dưới 1 người nhưng trên vạn người thời Việt Nam Cộng Hòa thì đả là lảnh tụ rồi, ông ta cũng từng là Tư Lệnh Không Quân thì phaỉ, hét ra lửa, vinh quang cả dòng họ, tuy lưu vong vẩn sống giàu sang và uy quyền đàn em thuộc hạng tướng lảnh khắp nơi và vẩn được đưa đón theo lể nghi lảnh tụ cho tới khi ôbg ta mất. Một đời người như thế không lảnh tụ thì là cái chi?

May mà mệnh ông ta bị triệt mà đả vang bóng 1 thời nếu ông ta không bị triệt thì không biết ông ta làm tới cái chi chi???, sách bảo "mệnh triệt thiếu niên tân khổ" nhưng hình như ông ta thành đạt sớm và lên lon vù vù!!

TheBeleoiver không đồng ý cái nhìn của Tử Vi qua lồi giải đoán của hairthenha. Cái này cần xét lại

Không có ai trả lời dùm chủ topic về cách "Đồng Lương cư Thê" tại Dần sẻ lập gia đình sớm nhưng ngộ Lộc Tồn tọa thủ thì có lấy vợ sớm nửa hay chăng?, người vợ này như thế nào?. Có 1 vị bên site khác giải rằng đương số sẻ đi về ngành luật và chính trị gia cho nên nếu các cách chỉ về ngành nghề thì chuyện tù tội không chắc xảy ra, mà lá số này đắc Nhật Nguyệt Quang Huy thì đả là người hưóng thiện và đổ đạt cao, cung Phúc qúa tốt Quang Qúy/Long Phượng thì chuyện tù tội khó xảy ra. Long Hà Kỵ nếu đả đi đủ bộ thì tăng cường sự tốt đẹp cho đương số thì sao lạ làm giảm sự tốt đệp của Thái Dương?

Nếu giải để mà giải theo sách vở thì đọc sách cho rồi!!

Vài hàng góp ý

Thân ái

Vậy ở ngoài đương số này có học hành xuất chúng hay đỗ đạt cao hay không? Không biết TheBiliever biết tới tử vi và học tập từ đâu, không phải từ sách vở? Mà từ người thầy nào đó, và nếu có thầy của TheBiliever biết tới tử vi không phải bằng sách vở mà tự ngộ ra được? Không giải theo sách vở thì giải theo cái gì? Quan trọng là sách gì, của ai mà thôi.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

TheBeliever thật sự kjhông hiểu thế nào mới được gọi là lảnh tụ haithenha?, ông NCK chỉ dưới 1 người nhưng trên vạn người thời Việt Nam Cộng Hòa thì đả là lảnh tụ rồi, ông ta cũng từng là Tư Lệnh Không Quân thì phaỉ, hét ra lửa, vinh quang cả dòng họ, tuy lưu vong vẩn sống giàu sang và uy quyền đàn em thuộc hạng tướng lảnh khắp nơi và vẩn được đưa đón theo lể nghi lảnh tụ cho tới khi ôbg ta mất. Một đời người như thế không lảnh tụ thì là cái chi?

May mà mệnh ông ta bị triệt mà đả vang bóng 1 thời nếu ông ta không bị triệt thì không biết ông ta làm tới cái chi chi???, sách bảo "mệnh triệt thiếu niên tân khổ" nhưng hình như ông ta thành đạt sớm và lên lon vù vù!!

TheBeleoiver không đồng ý cái nhìn của Tử Vi qua lồi giải đoán của hairthenha. Cái này cần xét lại

Không có ai trả lời dùm chủ topic về cách "Đồng Lương cư Thê" tại Dần sẻ lập gia đình sớm nhưng ngộ Lộc Tồn tọa thủ thì có lấy vợ sớm nửa hay chăng?, người vợ này như thế nào?. Có 1 vị bên site khác giải rằng đương số sẻ đi về ngành luật và chính trị gia cho nên nếu các cách chỉ về ngành nghề thì chuyện tù tội không chắc xảy ra, mà lá số này đắc Nhật Nguyệt Quang Huy thì đả là người hưóng thiện và đổ đạt cao, cung Phúc qúa tốt Quang Qúy/Long Phượng thì chuyện tù tội khó xảy ra. Long Hà Kỵ nếu đả đi đủ bộ thì tăng cường sự tốt đẹp cho đương số thì sao lạ làm giảm sự tốt đệp của Thái Dương?

Nếu giải để mà giải theo sách vở thì đọc sách cho rồi!!

Vài hàng góp ý

Thân ái

Bạn tự nhận là biết đọc sách sao không tự tìm sách mà đọc lại đi hỏi?!?! Câu hỏi đơn giản như thế nào là lãnh tụ mà cũng không tự tìm được câu trả lời! Tìm sách hồi ký của ông ấy mà đọc đi rồi hẳn lên đây tìm học. Đọc cho tường, học cho thông rồi hãy hỏi cho hiểu!

Chính ông Nguyễn Cao Kỳ tự nói về vị trí "lãnh tụ" của mình,

“ Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê. ”

—Nguyễn Cao Kỳ

“ Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của người Mỹ, chứ không phải là lãnh tụ ”

—Nguyễn Cao Kỳ

Nếu đã đủ trình xem lá số, không đồng ý lời giải của Bác ấy, thì tự giải cho mình đi, việc gì phải hỏi?!?!

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

TheBeliever thật sự kjhông hiểu thế nào mới được gọi là lảnh tụ haithenha?, ông NCK chỉ dưới 1 người nhưng trên vạn người thời Việt Nam Cộng Hòa thì đả là lảnh tụ rồi, ông ta cũng từng là Tư Lệnh Không Quân thì phaỉ, hét ra lửa, vinh quang cả dòng họ, tuy lưu vong vẩn sống giàu sang và uy quyền đàn em thuộc hạng tướng lảnh khắp nơi và vẩn được đưa đón theo lể nghi lảnh tụ cho tới khi ôbg ta mất. Một đời người như thế không lảnh tụ thì là cái chi?

May mà mệnh ông ta bị triệt mà đả vang bóng 1 thời nếu ông ta không bị triệt thì không biết ông ta làm tới cái chi chi???, sách bảo "mệnh triệt thiếu niên tân khổ" nhưng hình như ông ta thành đạt sớm và lên lon vù vù!! /có thể thời đó vì ít người có lá số tốt hơn ông ta ? thì1 người giỏi trong đám người dỡ đương nhiên người đó sẽ nỗi bật hơn ,chứ xếp hạng 1 người giỏi trong đám người giỏi thì cần xét lại ?

TheBeleoiver không đồng ý cái nhìn của Tử Vi qua lồi giải đoán của hairthenha. Cái này cần xét lại /đồng ý hay không đồng ý ,tôi cũng tránh quá lạm bàn bàn vì có thể lạc đường cho chủ đề ở đây mà diễn đàn nghiêm túc cấm không bàn đến việc chính trị ,nhưng tôi vẫn cho rằng ông Kỳ vẫn chưa đủ tư cách làm 1 lãnh tụ ,ví như ông đã có cơ hội đó nhiều lần nhưng luôn vẫn đứng sau người ta .

Không có ai trả lời dùm chủ topic về cách "Đồng Lương cư Thê" tại Dần sẻ lập gia đình sớm nhưng ngộ Lộc Tồn tọa thủ thì có lấy vợ sớm nửa hay chăng? /tôi đã trả lời rồi /bí quyết và kinh nghiệm của người xem tử vi là biết cân cái nào nặng và cái nào nhẹ ,chứ nhìn vào sao thì trong 1 cung luôn có sự đối nghịch nhau, người vợ này như thế nào?. Có 1 vị bên site khác giải rằng đương số sẻ đi về ngành luật và chính trị gia cho nên nếu các cách chỉ về ngành nghề thì chuyện tù tội không chắc xảy ra, mà lá số này đắc Nhật Nguyệt Quang Huy thì đả là người hưóng thiện và đổ đạt cao, /theo tôi người nầy cũng thông minh nhưng đỗ đạt không cao lắm , hay gặp may mắn trong đời nhiều hơn ! bạn định nghĩa thế nào là nhật nguyệt quang huy ? có phải nhật nguyệt đối nhau mà tỏa sáng ,bạn có thấy rằng HÓA KỴ ở đây tức là bức màn chắn giữa nhật và nguyệt ,như vậy có làm giảm đi sự phản chiếu của nhật và nguyệt ? cung Phúc qúa tốt Quang Qúy/Long Phượng thì chuyện tù tội khó xảy ra. Long Hà Kỵ nếu đả đi đủ bộ thì tăng cường sự tốt đẹp cho đương số thì sao lạ làm giảm sự tốt đệp của Thái Dương? / bạn cũng đã nghiên cứu vềf tử vi nhưng chưa sâu ,thật sự chưa biết nhiều về sao nào giải nạn mức độ giải của nó thế nào ;lúc đầu tôi không dám bàn nhiều gây sự hoang mang , nhưng dưới lá số con bạn tôi xin nói thật theo sự hiểu biết của tôi về quan điễm riêng tôi ,; người nầy khó tránh được tù tội và ngồi tù rất lâu nữa vì 2 sao đại hao+ bát tọa ;nếu bạn hỏi tại sao ,điều nầy không có sách nào hết ,nếu bạn vào diễn đàn nầy lâu thì xem những topic tôi giải ,sẽ thấy thường là tôi dùng phi nguyên tắc nhiều những lời tôi phán hầu như không có trong sách ,mặc dầu tôi cũng như mọi người học từ sách

Nếu giải để mà giải theo sách vở thì đọc sách cho rồi!!

Vài hàng góp ý

Thân ái

Khi lưu lạc xứ người ông ta đã làm được gì sáng giá cho mọi người thấy trong suốt quãng đời ông sống lưu vong cho đến chết / chỉ mở tiệm bán rượu và đã mấy lần phá sản ? có lúc cũng nhờ mấy đàn em của ông ấy giúp đỡ nữa !
5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Bạn tự nhận là biết đọc sách sao không tự tìm sách mà đọc lại đi hỏi?!?! Câu hỏi đơn giản như thế nào là lãnh tụ mà cũng không tự tìm được câu trả lời! Tìm sách hồi ký của ông ấy mà đọc đi rồi hẳn lên đây tìm học. Đọc cho tường, học cho thông rồi hãy hỏi cho hiểu!

Chính ông Nguyễn Cao Kỳ tự nói về vị trí "lãnh tụ" của mình,

“ Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê. ”

—Nguyễn Cao Kỳ

“ Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của người Mỹ, chứ không phải là lãnh tụ ”

—Nguyễn Cao Kỳ

Nếu đã đủ trình xem lá số, không đồng ý lời giải của Bác ấy, thì tự giải cho mình đi, việc gì phải hỏi?!?!

Cô npnt nói về " Lãnh Tụ " vậy là đúng rồi --- Nguyễn Cao Kì ko đc coi là Lãnh tụ đâu

Đã là giải đoán -- là giải + đoán ----------> Giải 1 bài toán có hàng ngàn cách giải , đoán 1 vận mệnh con người có hàng ngàn cách đoán

Đúng hay sai thì hãy để :

Thời gian là nhân chứng lịch sử tin cậy và trung thành nhất .

Hơn nữa , nếu đây là con trai bác -- lại giàu có và làm to thế này đúng là hãnh diện Nhưng

NGỦ THÌ AI CŨNG NHƯ LƯƠNG THIỆN

TỈNH DẬY PHÂN RA KẺ DỮ HIỀN

HIỀN DỮ PHẢI ĐÂU LÀ TÍNH SẴN

PHẦN NHIỀU DO GIÁO DỤC MÀ NÊN ( ĐÂY LÀ BÀI THƠ CỦA LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH )

Trên đời chuyện gì đều có thể xảy ra , con trai bác là người có tài lại làm to , quan cao chức trọng ( hơn cháu rồi - cháu chỉ làm nho nhỏ thôi ) vì vậy Bác phải cố gắng dạy em nó cho tốt , cảnh tỉnh về mọi mặt , đức năng thắng số để - mai sau báo đáp nước non nhà

À bác ơi -- cháu sinh năm 1992 cũng có điểm chung rất lớn với em nó

là cháu cũng bị bóc lịch trong tù bác ạ Posted Image ( đếm lịch ) - Bác Haithienha chắc ko muốn làm cháu hoang mang nên có thể nói giảm nói tránh đi -- ko biết là mấy năm bóc lịch đây

Edited by Tướng Tùy Tâm Sinh
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mệnh -điền -tài có giải thần tọa thủ giàu nhưng không to .

Bác ơi lá số của cháu có Giải Thần tọa thủ tại cung Tài Bạch, thế này cháu không giàu rồi :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn tự nhận là biết đọc sách sao không tự tìm sách mà đọc lại đi hỏi?!?! Câu hỏi đơn giản như thế nào là lãnh tụ mà cũng không tự tìm được câu trả lời! Tìm sách hồi ký của ông ấy mà đọc đi rồi hẳn lên đây tìm học. Đọc cho tường, học cho thông rồi hãy hỏi cho hiểu!

Chính ông Nguyễn Cao Kỳ tự nói về vị trí "lãnh tụ" của mình,

“ Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê. ”

—Nguyễn Cao Kỳ

“ Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của người Mỹ, chứ không phải là lãnh tụ ”

—Nguyễn Cao Kỳ

Nếu đã đủ trình xem lá số, không đồng ý lời giải của Bác ấy, thì tự giải cho mình đi, việc gì phải hỏi?!?!

Hey ntpt, bạn nói "Nếu đã đủ trình xem lá số, không đồng ý lời giải của Bác ấy, thì tự giải cho mình đi, việc gì phải hỏi?!?! " hơi qúa đáng, bạn giải thích lảnh tụ nghĩa là sao cho TB nghe để học hỏi quan điểm thế nào là lảnh tụ đi

Ủa vậy thì TheBeliever không có thể và có quyền nói lên ý nghỉ của mình sao?, không sai làm sao học hỏi?, ai nói gì cũng gật sao?, ai bảo TheBeliver là thày Tử Vi?, nếu TheBeliver là thaỳ giỏi thì đả được thành viên khác xin nhờ coi rồi, bao nhiêu người cũng đặt câu hỏi mà sao TB không có thể hoỉ và không có quyền thảo luận?,

Thật quá hay khi không ai đọc cho rỏ bài viết của TheBeliever. TheBeliever không đồng ý cách giải thích về cách cục và cách dẩn giải về vấn đề lảnh tụ trong lá số Tử Vi, ông NCK tuyên bố gì là vì cái thế trong chính trị nhưng ai cũng biết đời sống thật sự của ông ta. Đừng bao giờ dùng câu nói của ông ta mà dẩn chứng chuyện ai cũng thấy bằng mắt nếu các vị cư ngụ taị Hoa Kỳ, ông ta dùng từ "chúng tôi" để đại diện cho cả hệ thống quân đội và chánh quyền, cũng có nghiã ọng ta là "lảnh tụ" vì có quyền *nói/phát biểu*. Nếu như những lời ông ta cho là đúng thì dân Việt Nam đều là ván cờ chính trị/con rối của người Mỹ. Điều quan trọng là không phải nhân vật lảnh đạo nào cũng phát biểu đúng. Hồi ký của các lảnh tụ bao nhiêu người tin rằng họ dám viết lên sự thật?, cuộc đời cũa họ trong thật tế mới đáng để nhận xét vì "hành động hơn lời nói".

Đọc sách là 1 chuyện, nhưng sách không viết hết đủ 500,000 lá số cho nên mới có diễn đàn để chia xẻ kinh nghiệm và học hỏi lẩn nhau thì taị sao lại nói móc nhau làm gì nếu không ai thắc mắc và thảo luận thì site này sẻ thành site *Tư Vấn* thôi sao.

TB rấy thất vọng vì người Việt Nam chưa đọc kỷ và tánh tự ái cao cho nên đả sẳn sàng trả miếng

Trân trọng

TB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khi lưu lạc xứ người ông ta đã làm được gì sáng giá cho mọi người thấy trong suốt quãng đời ông sống lưu vong cho đến chết / chỉ mở tiệm bán rượu và đã mấy lần phá sản ? có lúc cũng nhờ mấy đàn em của ông ấy giúp đỡ nữa !

Haithienha kính

TB không phải là fan của ông NCK vì TB biết ông ta qua gia đình và nhửng dịp hội họp ăn uống, ông sống đời lưu vong, tuy không còn chức vụ nhưng vẩn không phải chịu khổ cực về sinh kế, hang ngày đi đánh tenis và xoa mạc chuợt, lúc nào cũng có bạn bè đàn em vây quanh, du lịch..etcc, chưa bao giờ đi làm cho ai, bà vợ sau này cũng là người làm ăn giỏi giang, nói chung cuộc đời ông ta vẩn sướng hơn vạn người. TB đồng ý với haitheinha rằng là ông ta cũng như hàng trăm người Việt Nam bỏ xứ ra đi, không bao nhiêu người thành tâm cho dân tộc, gây rối loạn và không ngồi lại với nhau, hội đoàn thì có nhưng lẻ tẻ và chờ dịp là công kích lẩn nhau, không có 1 chương trình nào để giúp đở công đồng bằng hành động, thì dụ như dạy tiếng Việt cho trẻ em, gíup đở người cao niên, dạy tiếng Anh, dạy sử dụng máy vi tính..etcc, cũng có vài cơ quan bất vụ lợi làm nhưng họ lảnh tiền của chánh phủ, nói chung tại hải ngoại không có ai làm chuyện lớn lao và nhửng tướng lảnh xa xưa thì đả quá già. Ông Kỳ cũng không ra ngoại lệ này dù rằng ông có ráng *hốt hụi chót* khi tuyên bố bắt tay với Việt Nam và bị cộng đồng hải ngoại la lối um xùm một dạo

Cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên có tuyên bố highly về Bố cô ấy ( đương nhiên) nhưng ai cũng biết ông ta là ai và đả làm gì cho quê hương trước và sau 1975. Hảy để lịch sử phán xét ông ta là hay nhất.

TB chỉ nói về cái mệnh mà ông Trời dành cho ông ta chớ cuộc sống riêng tư/nổi lòng của ông chỉ có ông mới biết và TB có thể nói là ông ta có những nổi niềm u uẩn mà không ai hiểu được kể cả vợ con. Hảy để ông ta yên nghỉ là hay nhất, chuyện ông ta làm ăn phá sản thật sự cũng chẳng có gì đáng nói vì ai làm ăn mà không từng thất bại!!, ngoại trừ "Tham Vũ Đồng hành" hay" Cự Cơ mảo Dậu", nhưnfg 2 cách này vẩn có down fall về chịu cảnh cô đơn không ai là bạn tri kỷ tri âm???. chịu gian khổ trước sau mới thành đạt?

TB xin cảm ơn haitheinha đả nhín chút thời giờ và góp ý

Thân ái

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy ở ngoài đương số này có học hành xuất chúng hay đỗ đạt cao hay không? Không biết TheBiliever biết tới tử vi và học tập từ đâu, không phải từ sách vở? Mà từ người thầy nào đó, và nếu có thầy của TheBiliever biết tới tử vi không phải bằng sách vở mà tự ngộ ra được? Không giải theo sách vở thì giải theo cái gì? Quan trọng là sách gì, của ai mà thôi.

Chào Quốc Tuấn

Đương số học hành giỏi giang, rất thông minh, rất cứng lý luận, lanh lẹ, ít nói, biết cư xử và giải quyết vấn đề trong phạm vi tôn trọng lẩn nhau, cận thị, cao vừa tầm, mặt đầy đặn, bị đầy sẹo trên lưng vì bị mụn lúc trưởng thành. Đang sắp vào đại học và muốn đi vào nghành luật sau khi tốt nghiệp 4 năm bachelor.

TB không có thày dạy vì chưa gặp được cao nhân chỉ dạy, nhưng dù có cao nhân thì cũng không thể hay hơn ông Trời vì Tử Vi có những hạn chế của nó mà thiên cơ thì vẩn bất khả lậu, thí dụ lá số giaỉ rằng đại vận tới sẻ phát mạnh nhưng hiện tại đương số vẩn không biết phát như thế nào, làm gì và với ai? chủ yếu vẩn phải là làm tất cả những gì mình muốn và yêu thích bằng chính sức mình để tạo sự thành công, hoặc cho rằng có hỷ tín lập gia đình trong khoảng thời gian đó nhưng Tử Vi không cho biết tên người bạn đời tương lai là gì!!

Một lá số Tử Vi chỉ giải đóan chuyện có thể xảy ra nhưng con người ta thì bị động trong môi trường sống, nhưng xác xuất chính xác cũng đả quá cao so với các bói toán khác cho nên TB vẩn yêu chuộng nghành Tử Vi hơn những cái khác.

TB học hỏi và thu thập từ Diển Đàn thảo luận và những sách vở post trên các sites. Không có 1 cái guide nào nói rằng cái này đúng cái kia trật, lý do là Tử Vi có hơn 500,000 lá số và không có sách nào giải đủ 500,000 lá số đó. Mình nghiên cưú cả đời cũng không thể nào cho hết cho nên chỉ thảo luận và học hỏi qua những lá số của bạn bè/danh nhân hay người thân. Đọc sách vở chỉ là chung chung nhưng các cách cục và các sao thì nằm khác nhau trên lá số tùy theo ngày giờ sanh, cho nên Diễn Đàn mở ra là để chia xẻ kinh nghiệmn chứ không phải để xỏ xiên nhau. haithenha vì đưọc nhờ xem qúa nhiều mà coi 1 là số đòi hỏi rất nhiều thời giờ cho nên Bác ấy chỉ xem sơ lược và cho ý kiến chung chung, vì thế không thể nào đi vào chi tiết được. TB không nhờ xem hết lá số vì hiểu nguyên tắc trên, chỉ thấy có sự mâu thuẩn giửa 2 cách cục cho nên post lên để học hỏi kinh nghiệm, Quốc Tuấn không cần nhaỷ vô họng của TB đâu, không chừng QT chịu nhẩn nại 1 chút sẻ có cao nhân trả lời và chúng ta được học hỏi thêm về sự mâu thuẩn giưả bộ "Đồng Lương Dần Thân " chủ vế lập gia đình sớm và tồt đẹp nhưng gặp chú Lộc Tồn chủ vế chậm muộn!!

Sách thì hàng tá, nhưng cũng chỉ chung chung thôi cho nên sách nào cũng không bằng kinh nghiệm, that's why we're here and asking questions in hoping to get our right answers.

Mong TB đả trả lời thoả đáng nhửng câu hỏi của QT

Trân trọng

TB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô npnt nói về " Lãnh Tụ " vậy là đúng rồi --- Nguyễn Cao Kì ko đc coi là Lãnh tụ đâu

Đã là giải đoán -- là giải + đoán ----------> Giải 1 bài toán có hàng ngàn cách giải , đoán 1 vận mệnh con người có hàng ngàn cách đoán

Đúng hay sai thì hãy để :

Thời gian là nhân chứng lịch sử tin cậy và trung thành nhất .

Hơn nữa , nếu đây là con trai bác -- lại giàu có và làm to thế này đúng là hãnh diện Nhưng

NGỦ THÌ AI CŨNG NHƯ LƯƠNG THIỆN

TỈNH DẬY PHÂN RA KẺ DỮ HIỀN

HIỀN DỮ PHẢI ĐÂU LÀ TÍNH SẴN

PHẦN NHIỀU DO GIÁO DỤC MÀ NÊN ( ĐÂY LÀ BÀI THƠ CỦA LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH )

Trên đời chuyện gì đều có thể xảy ra , con trai bác là người có tài lại làm to , quan cao chức trọng ( hơn cháu rồi - cháu chỉ làm nho nhỏ thôi ) vì vậy Bác phải cố gắng dạy em nó cho tốt , cảnh tỉnh về mọi mặt , đức năng thắng số để - mai sau báo đáp nước non nhà

À bác ơi -- cháu sinh năm 1992 cũng có điểm chung rất lớn với em nó

là cháu cũng bị bóc lịch trong tù bác ạ Posted Image ( đếm lịch ) - Bác Haithienha chắc ko muốn làm cháu hoang mang nên có thể nói giảm nói tránh đi -- ko biết là mấy năm bóc lịch đây

TB cảm ơn Tướng Tùy Tâm Sing đả góp ý nhưng TB rất thất vọng khi TTTS cũng như thành viên khác không ai trả lời thắc mắc của TB mà chỉ nhảy vào họng của TB, buộc tội và TTTS thì lại lên lớp dạy TB là dạy con của TB học làm người và sống cho phaỉ đạo lể nghiả!!!! mặc khác thì phán rằng số cháu sẻ " con trai bác là người có tài lại làm to , quan cao chức trọng". Nếu TTTS nói thế thì TB có thể nói với TTTS là TB dạy cháu rất kỷ, phaỉ biết giúp đở người cô thế, gia đình, nếu thành đạt thành 1 luật sư giỏi sau này cải free cho người cô thế nhưng không bao giờ để ai lợi dụng mình, có lẻ vì vậy cháu mang mệnh "Nhật Nguyệt Quang Huy" là chính nhân quân tử đi kèm bộ sao Luật Pháp chăng?, vì theo kinh nghiệm đời của TB thì taị Hoa Kỳ, Luật Sư không phaỉ là người đáng tin cậy, ngay như xứ Mỷ cũng có không biết bao nhiêu chuyện tiếu lâm chế nhạo những người nắm và làm ra luật lệ Hoa Kỳ. Taị Việt Nam, người xưa vẩn thường nói làm Luật Sư là thất đức hay sao!! vì đồng tiền mà cải đen ra trắng!

TB chỉ hỏi 2 câu chớ không xin xem dùm toàn bộ lá số

1/ Cách "Đồng Lương Dần Thân" ngộ Lộc Tồn: Vì TB hy vọng cháu thành đạt gia đình sớm

2/ Xương Khúc/Tả Hửu chiếu về Thê: Có sách nói sẻ có nhiều vợ hiền và đẹp cho nên thắc mắc vì TB không tin nơi chế độ đa thê, chỉ khổ chứ không sung sướng bao nhiêu

Không ai góp ý về 2 cách trên mà chỉ bàn loanh quanh chuyện không dính vào câu hỏi mà chủ topic đưa ra cho nên gây ra chỉ trích lẩn nhau

Tran trọng

TB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Haithienha kính

TB không phải là fan của ông NCK vì TB biết ông ta qua gia đình và nhửng dịp hội họp ăn uống, ông sống đời lưu vong, tuy không còn chức vụ nhưng vẩn không phải chịu khổ cực về sinh kế, hang ngày đi đánh tenis và xoa mạc chuợt, lúc nào cũng có bạn bè đàn em vây quanh, du lịch..etcc, chưa bao giờ đi làm cho ai, bà vợ sau này cũng là người làm ăn giỏi giang, nói chung cuộc đời ông ta vẩn sướng hơn vạn người. TB đồng ý với haitheinha rằng là ông ta cũng như hàng trăm người Việt Nam bỏ xứ ra đi, không bao nhiêu người thành tâm cho dân tộc, gây rối loạn và không ngồi lại với nhau, hội đoàn thì có nhưng lẻ tẻ và chờ dịp là công kích lẩn nhau, không có 1 chương trình nào để giúp đở công đồng bằng hành động, thì dụ như dạy tiếng Việt cho trẻ em, gíup đở người cao niên, dạy tiếng Anh, dạy sử dụng máy vi tính..etcc, cũng có vài cơ quan bất vụ lợi làm nhưng họ lảnh tiền của chánh phủ, nói chung tại hải ngoại không có ai làm chuyện lớn lao và nhửng tướng lảnh xa xưa thì đả quá già. Ông Kỳ cũng không ra ngoại lệ này dù rằng ông có ráng *hốt hụi chót* khi tuyên bố bắt tay với Việt Nam và bị cộng đồng hải ngoại la lối um xùm một dạo

Cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên có tuyên bố highly về Bố cô ấy ( đương nhiên) nhưng ai cũng biết ông ta là ai và đả làm gì cho quê hương trước và sau 1975. Hảy để lịch sử phán xét ông ta là hay nhất.

TB chỉ nói về cái mệnh mà ông Trời dành cho ông ta chớ cuộc sống riêng tư/nổi lòng của ông chỉ có ông mới biết và TB có thể nói là ông ta có những nổi niềm u uẩn mà không ai hiểu được kể cả vợ con. Hảy để ông ta yên nghỉ là hay nhất, chuyện ông ta làm ăn phá sản thật sự cũng chẳng có gì đáng nói vì ai làm ăn mà không từng thất bại!!, ngoại trừ "Tham Vũ Đồng hành" hay" Cự Cơ mảo Dậu", nhưnfg 2 cách này vẩn có down fall về chịu cảnh cô đơn không ai là bạn tri kỷ tri âm???. chịu gian khổ trước sau mới thành đạt?

TB xin cảm ơn haitheinha đả nhín chút thời giờ và góp ý

Thân ái

Chào TB, có lẽ TB đã quá nhạy cảm khi nói tôi nhảy vào họng, buộc tội, hay chỉ trích TB. Giống như ở phía trên TB có nói : "Ủa vậy thì TheBeliever không có thể và có quyền nói lên ý nghỉ của mình sao?, không sai làm sao học hỏi?, ai nói gì cũng gật sao?" Thì tôi cũng vậy, tôi thấy anh nói :"Nếu giải để mà giải theo sách vở thì đọc sách cho rồi!! " Theo quan điểm của tôi là chưa đúng thì tôi cũng nói lên ý nghĩ của mình thôi, còn về ông NCK thì với cái nhìn của riêng cá nhân tôi ông ấy vẫn là một người thất bại trong cả sự nghiệp chính trị và kinh doanh vì sao thì TB có thể tự tìm thông tin. Còn câu này nữa :"tuy không còn chức vụ nhưng vẩn không phải chịu khổ cực về sinh kế, hang ngày đi đánh tenis và xoa mạc chuợt, lúc nào cũng có bạn bè đàn em vây quanh, du lịch..etcc, chưa bao giờ đi làm cho ai " Thì TB có thể tham khảo thêm thông tin ở trang này hình như có nói ông làm cố vấn cho doanh nhân ở VN và được trả lương...

http://vtc.vn/2-2958...o-tuan-chau.htm

Bàn trên vấn đề tử vi số ông ấy sung sướng không phải lo về tiền bạc là điều đương nhiên. Cung tài đẹp thế kia cơ mà, mệnh lại Hoá Lộc, mệnh Thái Dương + Triệt, thân cư quan Cự Môn + Hoá Kỵ, nếu mệnh đẹp hơn biết đâu ông ấy là một lãnh tụ thành công thực sự??? Nhưng thân cư quan này cũng hội nhiều cát tinh, Tả phù, Hữu bật thì anh em chiến hữu lo cho ông ta cũng hiện trên lá số rõ ràng đó thôi

Tôi cũng có ý kiến riêng về lá số của topic này, người này có thể thông minh học hành có thể giỏi giang nhưng thi cử thì hay lận đận, trục trặc. Vì cung quan có Văn Xương, Thiên Việt + Tuần Triệt hội Hoá Kỵ. Cung thê Đồng Lương lấy vợ trẻ đẹp, có thể cùng họ hay quen nhau lâu rồi mới cưới, vợ con nhà giàu có học thức cao thường gặp nhau nơi xa mà nên duyên, sống chung đến lúc bạc đầu. Vợ sau có dạng người cao vừa, mặt hơi thon tròn da trắng, tính nết ôn nhu, có nhiều vợ hay không thì TB có thể quan sát thêm cung tử, nô và xét mệnh thân. Còn những thông tin TB đưa ra thì tôi nghe cũng biết vậy, những điều tôi luận đoán là theo sách vở và kinh nghiệm học được. Tôi cũng chỉ muốn học hỏi thêm chứ ko có ý chỉ trích TB, chúc anh nhiều sức khoẻ!

Thân mến!

Edited by Quốc Tuấn
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào TB, có lẽ TB đã quá nhạy cảm khi nói tôi nhảy vào họng, buộc tội, hay chỉ trích TB. Giống như ở phía trên TB có nói : "Ủa vậy thì TheBeliever không có thể và có quyền nói lên ý nghỉ của mình sao?, không sai làm sao học hỏi?, ai nói gì cũng gật sao?" Thì tôi cũng vậy, tôi thấy anh nói :"Nếu giải để mà giải theo sách vở thì đọc sách cho rồi!! " Theo quan điểm của tôi là chưa đúng thì tôi cũng nói lên ý nghĩ của mình thôi, còn về ông NCK thì với cái nhìn của riêng cá nhân tôi ông ấy vẫn là một người thất bại trong cả sự nghiệp chính trị và kinh doanh vì sao thì TB có thể tự tìm thông tin. Còn câu này nữa :"tuy không còn chức vụ nhưng vẩn không phải chịu khổ cực về sinh kế, hang ngày đi đánh tenis và xoa mạc chuợt, lúc nào cũng có bạn bè đàn em vây quanh, du lịch..etcc, chưa bao giờ đi làm cho ai " Thì TB có thể tham khảo thêm thông tin ở trang này hình như có nói ông làm cố vấn cho doanh nhân ở VN và được trả lương...

http://vtc.vn/2-2958...o-tuan-chau.htm

Bàn trên vấn đề tử vi số ông ấy sung sướng không phải lo về tiền bạc là điều đương nhiên. Cung tài đẹp thế kia cơ mà, mệnh lại Hoá Lộc, mệnh Thái Dương + Triệt, thân cư quan Cự Môn + Hoá Kỵ, nếu mệnh đẹp hơn biết đâu ông ấy là một lãnh tụ thành công thực sự??? Nhưng thân cư quan này cũng hội nhiều cát tinh, Tả phù, Hữu bật thì anh em chiến hữu lo cho ông ta cũng hiện trên lá số rõ ràng đó thôi / chen vào topic trả lời của cháu 1 chút ... nhìn vào cung di cháu sẽ thấy rỏ hơn tại sao ông được nhiều người mến mộ ; lương cư tý hội khoa -kỵ -xương khúc cũng là cách quân dân sũng ái.

Tôi cũng có ý kiến riêng về lá số của topic này, người này có thể thông minh học hành có thể giỏi giang nhưng thi cử thì hay lận đận, trục trặc. Vì cung quan có Văn Xương, Thiên Việt + Tuần Triệt hội Hoá Kỵ. Cung thê Đồng Lương lấy vợ trẻ đẹp, có thể cùng họ hay quen nhau lâu rồi mới cưới, vợ con nhà giàu có học thức cao thường gặp nhau nơi xa mà nên duyên, sống chung đến lúc bạc đầu. Vợ sau có dạng người cao vừa, mặt hơi thon tròn da trắng, tính nết ôn nhu, có nhiều vợ hay không thì TB có thể quan sát thêm cung tử, nô và xét mệnh thân. Còn những thông tin TB đưa ra thì tôi nghe cũng biết vậy, những điều tôi luận đoán là theo sách vở và kinh nghiệm học được. Tôi cũng chỉ muốn học hỏi thêm chứ ko có ý chỉ trích TB, chúc anh nhiều sức khoẻ!

Thân mến!

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

, chuyện ông ta làm ăn phá sản thật sự cũng chẳng có gì đáng nói vì ai làm ăn mà không từng thất bại!!, ngoại trừ "Tham Vũ Đồng hành" hay" Cự Cơ mảo Dậu", nhưnfg 2 cách này vẩn có down fall về chịu cảnh cô đơn không ai là bạn tri kỷ tri âm???. chịu gian khổ trước sau mới thành đạt?

Nhận định thế này thì sai rồi, cứ không phải "Tham Vũ Đồng hành" hay" Cự Cơ mảo Dậu" làm ăn mà không từng thất bại!!. Nhận định thế này thì quá chủ quan và vội vàng.

sự mâu thuẩn giưả bộ "Đồng Lương Dần Thân " chủ vế lập gia đình sớm và tồt đẹp nhưng gặp chú Lộc Tồn chủ vế chậm muộn!!

Vì thế mới cần kinh nghiệm vậy, để cân đo đong đến ảnh hưởng của các sao- nhiều khi mâu thuẫn nhau trong cùng 1 cung.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhận định thế này thì sai rồi, cứ không phải "Tham Vũ Đồng hành" hay" Cự Cơ mảo Dậu" làm ăn mà không từng thất bại!!. Nhận định thế này thì quá chủ quan và vội vàng.

sự mâu thuẩn giưả bộ "Đồng Lương Dần Thân " chủ vế lập gia đình sớm và tồt đẹp nhưng gặp chú Lộc Tồn chủ vế chậm muộn!!

Vì thế mới cần kinh nghiệm vậy, để cân đo đong đến ảnh hưởng của các sao- nhiều khi mâu thuẫn nhau trong cùng 1 cung.

Xin cảm ơn TM

TB không hiểu ý của TM là sao?, dỉ nhiên làm ăn chẳng qua " bôn ba không qua thời vận" cho nên các cách cục tốt thì cũng phaỉ đúng thời gian/vận trình mới phát triển được, trước khi thành công người doanh thương cũng trải qua nhiều khó khăn chứ TB không có nói hể cách cục tốt là cứ không làm gì cũng ra tiền

Chắc TM hiểu lầm ý của TB, TB nghỉ ai làm ăn cũng từng nếm nùi thất bại trong 1 hay 2 công việc cho nên việc ông tướng Kỳ có từng thất bại củng không có gì lạ, một phần ông ta không có khiếu buôn bán, rồi TB dẩn chứng rằng ngay cả cách đệ nhất doanh thương "Vũ Tham đồng hành" hay "Cự Cơ Mảo Dậu" củng có downfall của nó, nghiả là ai cũng có 1 cái gì đó không hoàn toàn đúng ý mình muốn, gỉa vụ như VT đồng hành cũng phaỉ chịu gian khổ thất bại trước mới sang giàu về hậu vận, còn Cư Cơ nếu phụ nử thỉ tuy thành công thương trường nhưng chưa chắc có mái ấm gia đình hạnh phúc vì bản chất của Cự không hợp cho phụ nử dù rằng đắc địa Mảo Dậu.

Đúng như vậy cho nên TB mới post câu thắc mắc để xin chỉ giáo vì sách vở thì bảo cách cục là thế nhưng gặp sao phản cách thì phaỉ phân định ra sao?, Lộc Tồn là sao làm chậm cho nên đóng ở đâu là làm chậm muộn cung đó ( tử tức), TB cung phu cũng có Lộc Tồn tại Ngọ và TB lập gia đình chính thức vào năm 35 tuổi ta, so với Việt Nam là quá muộn cho phụ nử. Nhưng vì ls TB xin hỏi có bộ Đồng Lương Dần Thân cho nên TB không biết giải làm sao.

Thôi thì cầu trời cho con của TB gặp được người vợ tốt và lập gia đình sớm để TB được làm bà nội sớm!

Cảm ơn TM

Thân ái

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa quý vị.

Khái niệm "lãnh tụ" thường dùng để chỉ những nguyên thủ quốc gia. Bởi vậy, từ lâu nó gây ấn tượng cho một địa vị cao sang quyền quý. Nhưng thực ra nghĩa đen của từ này chỉ là một người, hoặc một nhóm người đứng ra khởi xướng một cái gì đó, được mọi người tin theo, ủng hộ thì gọi là lãnh tụ. Nếu xét theo nghĩa này thì ông Đạo Dừa có thể gọi là lãnh tụ của đạo Dừa. Với khái niệm này thì bác Haithiên nói đúng: Ông Nguyễn Cao Kỳ không phải là lãnh tụ quốc gia. Ông ta chỉ là người kế thừa. Tỷ như ông Đạo Dừa mất rồi, nếu ông ta có truyền nhân thì truyền nhân của ông ta không gọi được là lãnh tụ. mà chỉ có thể gọi là lãnh đạo.

Lancao thân mến.

Cô cho rằng mình giống hệt lá số của ai đó thì tôi lưu ý rằng: Người nữ mà giống lá số người nam thì nghịch Âm Dương, nên khác hẳn. Tôi có thằng cháu ruột sinh cùng ngày tháng năm sinh với mẹ tôi - Nữ sĩ Ngân Giang. Nhưng nó bị tông xe và đang làm bảo vệ hay vài việc tạp vụ ở một cơ sở làm tượng thạch cao. Năm nay 37 tuổi vẫn chưa vợ. Do đó nếu ko giống hệt thì còn may mắn.

Xem tử vi rất phức tạp, một lá số giống hệt về ngày tháng năm sinh, nhưng khác hẳn nhau. Những lá số khác nhau nhưng lại có kết thúc khác nhau. Nó còn tùy thuộc vào vẫn và phương vị theo Huyền không. Huyền không vận còn tùy thuộc vào đại vận...

Nhưng cá nhân tôi thần phục các bậc cao nhân đã sáng lập môn này. Tôi rất hy vọng nếu TTNC LHDP phát triển có thể mở lớp tử vi để những cao thủ như bác Hải Thiện Hà.... truyền lại kinh nghiệm của các bác ấy cho thế hệ sau.

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hey ntpt, bạn nói "Nếu đã đủ trình xem lá số, không đồng ý lời giải của Bác ấy, thì tự giải cho mình đi, việc gì phải hỏi?!?! " hơi qúa đáng, bạn giải thích lảnh tụ nghĩa là sao cho TB nghe để học hỏi quan điểm thế nào là lảnh tụ đi

Ủa vậy thì TheBeliever không có thể và có quyền nói lên ý nghỉ của mình sao?, không sai làm sao học hỏi?, ai nói gì cũng gật sao?, ai bảo TheBeliver là thày Tử Vi?, nếu TheBeliver là thaỳ giỏi thì đả được thành viên khác xin nhờ coi rồi, bao nhiêu người cũng đặt câu hỏi mà sao TB không có thể hoỉ và không có quyền thảo luận?,

Thật quá hay khi không ai đọc cho rỏ bài viết của TheBeliever. TheBeliever không đồng ý cách giải thích về cách cục và cách dẩn giải về vấn đề lảnh tụ trong lá số Tử Vi, ông NCK tuyên bố gì là vì cái thế trong chính trị nhưng ai cũng biết đời sống thật sự của ông ta. Đừng bao giờ dùng câu nói của ông ta mà dẩn chứng chuyện ai cũng thấy bằng mắt nếu các vị cư ngụ taị Hoa Kỳ, ông ta dùng từ "chúng tôi" để đại diện cho cả hệ thống quân đội và chánh quyền, cũng có nghiã ọng ta là "lảnh tụ" vì có quyền *nói/phát biểu*. Nếu như những lời ông ta cho là đúng thì dân Việt Nam đều là ván cờ chính trị/con rối của người Mỹ. Điều quan trọng là không phải nhân vật lảnh đạo nào cũng phát biểu đúng. Hồi ký của các lảnh tụ bao nhiêu người tin rằng họ dám viết lên sự thật?, cuộc đời cũa họ trong thật tế mới đáng để nhận xét vì "hành động hơn lời nói".

Đọc sách là 1 chuyện, nhưng sách không viết hết đủ 500,000 lá số cho nên mới có diễn đàn để chia xẻ kinh nghiệm và học hỏi lẩn nhau thì taị sao lại nói móc nhau làm gì nếu không ai thắc mắc và thảo luận thì site này sẻ thành site *Tư Vấn* thôi sao.

TB rấy thất vọng vì người Việt Nam chưa đọc kỷ và tánh tự ái cao cho nên đả sẳn sàng trả miếng

Trân trọng

TB

Ntpt cũng không rãnh đâu ăn miếng trả miếng.

TB hỏi lãnh tụ là gì? Muốn biết thì TB chỉ cần việc tra từ điển tiếng Việt, chuyện này chẳng khó khăn gì cả. Ông NCK nói chúng tôi thì có nghĩa ông ấy là lãnh tụ sao? Logic của TB thật lạ, đại diện cho 1 nhóm tập thể để lên tiếng thì không thể gọi đó là lãnh tụ, mà là "người phát ngôn" của tập thể. Lãnh tụ phải là người đứng đầu trên mình không có ai.

TB nói không nên tin theo những gì ông ta nói mà phải xem cuộc đời của ông ấy, như vậy TB có là người thân thích với NCK để biết từng sự việc lớn nhỏ, để biết khảong thời gian ông ta định cư ở Mỹ như thế nào, và sao lại quay vê VN? Diễn đàn không cho bàn luận chuyện chính trị nên thiết ngĩ không bàn đến chuyện của ông NCK nữa.

Đọc sách là 1 chuyện, nhưng sách không viết hết đủ 500,000 lá số cho nên mới có diễn đàn để chia xẻ kinh nghiệm và học hỏi lẩn nhau thì taị sao lại nói móc nhau làm gì nếu không ai thắc mắc và thảo luận thì site này sẻ thành site *Tư Vấn* thôi sao.

TB rấy thất vọng vì người Việt Nam chưa đọc kỷ và tánh tự ái cao cho nên đả sẳn sàng trả miếng

Trân trọng

TB

Rõ ràng topic này nằm trong diễn đàn "Tư Vấn" chứ có nằm trong diễn đàn thảo luận đâu, nên người tư vấn ở đây không nhất thiết phải chia sẻ kinh nghiệm. Hơn nữa, việc chia sẻ kinh nghiệm là do ý thích của mỗi người.

TB rấy thất vọng vì người Việt Nam chưa đọc kỷ và tánh tự ái cao cho nên đả sẳn sàng trả miếng

Trân trọng

TB

Thế TB không phải người VN sao? Hay đã đổi quốc tịch thì có lời phê phán nặng nề với người VN chúng tôi như thế?!

Ntpt muốn nói với chị điều này. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Và con trai thường hưởng đức của mẹ. Chị nhọc công nghiên cứu lá số của con trai thì chắc cũng đã 1 lần xem lá số của phó TT Phạm Gia Khiêm?! Đã xem chị có thể so sánh mà. Sách có nói khi xem lá số người thân thì nên kết hợp với lá số của mình.

Thiên Không là cách bán thiên triết sĩ là đối tượng không ngờ cư tại Tật đối xung Phụ Mẫu. Tốt hay xấu là do chính yếu tố NHÂN tạo nên http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/1.gif

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa quý vị.

Khái niệm "lãnh tụ" thường dùng để chỉ những nguyên thủ quốc gia. Bởi vậy, từ lâu nó gây ấn tượng cho một địa vị cao sang quyền quý. Nhưng thực ra nghĩa đen của từ này chỉ là một người, hoặc một nhóm người đứng ra khởi xướng một cái gì đó, được mọi người tin theo, ủng hộ thì gọi là lãnh tụ. Nếu xét theo nghĩa này thì ông Đạo Dừa có thể gọi là lãnh tụ của đạo Dừa. Với khái niệm này thì bác Haithiên nói đúng: Ông Nguyễn Cao Kỳ không phải là lãnh tụ quốc gia. Ông ta chỉ là người kế thừa. Tỷ như ông Đạo Dừa mất rồi, nếu ông ta có truyền nhân thì truyền nhân của ông ta không gọi được là lãnh tụ. mà chỉ có thể gọi là lãnh đạo.

Lancao thân mến.

Cô cho rằng mình giống hệt lá số của ai đó thì tôi lưu ý rằng: Người nữ mà giống lá số người nam thì nghịch Âm Dương, nên khác hẳn. Tôi có thằng cháu ruột sinh cùng ngày tháng năm sinh với mẹ tôi - Nữ sĩ Ngân Giang. Nhưng nó bị tông xe và đang làm bảo vệ hay vài việc tạp vụ ở một cơ sở làm tượng thạch cao. Năm nay 37 tuổi vẫn chưa vợ. Do đó nếu ko giống hệt thì còn may mắn.

Xem tử vi rất phức tạp, một lá số giống hệt về ngày tháng năm sinh, nhưng khác hẳn nhau. Những lá số khác nhau nhưng lại có kết thúc khác nhau. Nó còn tùy thuộc vào vẫn và phương vị theo Huyền không. Huyền không vận còn tùy thuộc vào đại vận...

Nhưng cá nhân tôi thần phục các bậc cao nhân đã sáng lập môn này. Tôi rất hy vọng nếu TTNC LHDP phát triển có thể mở lớp tử vi để những cao thủ như bác Hải Thiện Hà.... truyền lại kinh nghiệm của các bác ấy cho thế hệ sau.

Ôi bác Thiên Sứ ơi, cháu vô tội, bác đọc lại những chỗ cháu post ở topic này dùm cháu với nhé, vì cô Tuyết Minh có nhắc đến tên cháu nên cháu mới hỏi vì tò mò thôi bác ơi, cháu hỏi để "tranh thủ" nhờ cô Tuyết Minh coi dùm lá số thôi bác ơi :), chứ cháu không "cho rằng" mình giống lá số của ai hết ạ. Cháu cũng đã biết lá số của cháu tốt hay xấu thế nào đâu.

Cháu vào diễn đàn này chỉ quanh quẩn hỏi chuyện bao giờ có số lấy chồng, lấy chồng như thế nào, con cái ra sao, cháu chỉ "nữ nhi thường tình" vậy thôi chứ cháu cũng không mong được giông những người nổi tiếng đâu ạ, mệt lắm bác ơi.

Bác Haithienha, cô Tuyết Minh chứng minh dùm cháu với nha :).

Cảm ơn các bác,

Lan

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô Lan Cao thân mến.

Tôi không có ý gì với cô cả. Mong cô không hiểu lầm. Tại vì sự từng trải của tôi nhận thấy đôi khi con người vì ảo tưởng vào một cái gì đó , nếu không đạt được rất dễ thất vọng. Bởi vậy tôi chỉ lưu ý cô vậy thôi. Nếu không phải thế thì thôi. Tôi cũng ân hận, nếu như vì thế mà tôi làm cô buồn.

Mong cô thông cảm.

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác đã chỉ dạy, cháu sẽ ghi nhớ cách quân dân sủng ái này!

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu thật khâm phục những câu trả lời của bác Haithienha.

Luôn bình nhiên và không bị động. Bác thật tài tình.

Mong luôn được bác chỉ dạy và học tập theo bác. hihi

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ồ topic này đông vui quá nhỉ?

Ờ mà Lão Say cũng muốn nhòm ngó chút .

Cung thê nhìn qua thấy đẹp, đồng lương hội - À đồng là phúc mà lương là thiện - Ai đã nhìn hình ảnh ông Phúc trong tam đa chưa nhỉ ? ông này có cái bụng to - Ồ hợp quá Lộc tồn là cái túi túi vác lên vai thành lưng to nhét vào bụng thành bụng to Posted Imageở đây có bác ân quang nên ban phát ra .

dễ hiểu quá phải ko?

Nhưng đó là nhìn qua còn nhìn kỹ thì thấy cũng vậy vậy . Lão say thấy một Hỏa một Linh một địa kiếp lại thêm ông Hình Hiệp vào .À nghe ra Đồng Lương Lộc này lắm thằng nhòm ngó quá .

Giàu sang học giỏi hay cao quý ??? nhưng 2 thằng 2 bên maf nó ko đẹp mấy chắc gì đã tốt.

cách Âm dương thìn tuất hay nhưng hóa kỵ thì chưa chắc đã hay. Tuy được vân long nhập uyên nhưng Dương kỵ nên Long này tuy đẹp mà không có thực quyền . Cung Phúc bạch hổ lại nằm ở đồng bằng nên hổ này là hổ nuôi trong nhà .

Cách này có sách nói là vãn niên tất thành công danh hoặc có khi là loạn thế anh hùng.... nhưng Lão say lại có câu hỏi vãn niên với chủ nhân này là bao nhiêu chứ thấy hạn 47, 53 tuổi nhìn hoa cả mắt .

Nhìn chung có vẻ khá đẹp : sách nói xuất nhập nơi quyền quý nhưng nhìn riêng thì xuất nhập nơi quyền quý với cách ngẩng cao đầu hay cúi đầu lại là điều đáng bàn.

Lão say phải kiếm thêm 1 be nữa cho zui....

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ntpt cũng không rãnh đâu ăn miếng trả miếng.

TB hỏi lãnh tụ là gì? Muốn biết thì TB chỉ cần việc tra từ điển tiếng Việt, chuyện này chẳng khó khăn gì cả. Ông NCK nói chúng tôi thì có nghĩa ông ấy là lãnh tụ sao? Logic của TB thật lạ, đại diện cho 1 nhóm tập thể để lên tiếng thì không thể gọi đó là lãnh tụ, mà là "người phát ngôn" của tập thể. Lãnh tụ phải là người đứng đầu trên mình không có ai.

TB nói không nên tin theo những gì ông ta nói mà phải xem cuộc đời của ông ấy, như vậy TB có là người thân thích với NCK để biết từng sự việc lớn nhỏ, để biết khảong thời gian ông ta định cư ở Mỹ như thế nào, và sao lại quay vê VN? Diễn đàn không cho bàn luận chuyện chính trị nên thiết ngĩ không bàn đến chuyện của ông NCK nữa.

Rõ ràng topic này nằm trong diễn đàn "Tư Vấn" chứ có nằm trong diễn đàn thảo luận đâu, nên người tư vấn ở đây không nhất thiết phải chia sẻ kinh nghiệm. Hơn nữa, việc chia sẻ kinh nghiệm là do ý thích của mỗi người.

Thế TB không phải người VN sao? Hay đã đổi quốc tịch thì có lời phê phán nặng nề với người VN chúng tôi như thế?!

Ntpt muốn nói với chị điều này. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Và con trai thường hưởng đức của mẹ. Chị nhọc công nghiên cứu lá số của con trai thì chắc cũng đã 1 lần xem lá số của phó TT Phạm Gia Khiêm?! Đã xem chị có thể so sánh mà. Sách có nói khi xem lá số người thân thì nên kết hợp với lá số của mình.

Thiên Không là cách bán thiên triết sĩ là đối tượng không ngờ cư tại Tật đối xung Phụ Mẫu. Tốt hay xấu là do chính yếu tố NHÂN tạo nên http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/1.gif

Wow!!

Chính câu nói của ntpt "Hay đã đổi quốc tịch thì có lời phê phán nặng nề với người VN chúng tôi như thế?!" đả tự mình chứng tỏ những gì ntpt nói không sai!!! , người Việt Nam mà TB quen biết sẻ có cách giải quyết những hiểu lầm xung đột 1 cách khác bằng thu phục nhân tâm, hỏi cho ra ngành gọn trước khi phát biểu chứ không chụp mủ như thế!

TB không có ý định chỉ trích người Việt Nam trong khi TB và con trai của TB là người Việt Nam 100%, càng sống xa quê hương càng thấm thía nổi buồn xa xứ, bằng cớ là hàng năm cả trăm ngàn người Việt kiều về thăm quê hương, mẹ của TB mất tại Việt Nam thì không lẻ nào TB không thương nhớ nơi chôn nhau cắt rốn. E rằng lời buộc tội của nptp về TB là tự kỷ ám thị mà thôi!!

Nếu mình không biết cái mình có và không có thì sẻ không bao giờ khắc phục để có thể trở nên tốt hơn, nếu vạch lá tìm sâu/buộc tội chỉ qua 1 câu viết ngắn gọn thì e rằng nước mất nhà tan từ trong đất mẹ chứ chẳng phaỉ do giặc Tàu ngoại xâm.

Trân trọng và xin lổi những phiền lòng nếu có do TB gây ra. TB xin chấm dứt tranh luận nơi đây

TB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ai chụp mũ ai, ai buộc tội ai. Tất cả bài viết trên đã thể hiện rõ.

người Việt Nam mà TB quen biết sẻ có cách giải quyết những hiểu lầm xung đột 1 cách khác bằng thu phục nhân tâm, hỏi cho ra ngành gọn trước khi phát biểu chứ không chụp mủ như thế!

Từ đầu ntpt đã không muốn thảo luận trong topic này, vì biết rằng người mở topic này có bộ sao ăn nói khá mạnh Cự - Không - Kiếp, và biết khả năng mình chẳng thể nào khẩu phục nhân tâm nên đã dặn lòng không tham gia. Nhưng không biết vì cớ lại nhào vào?!

Thôi xin lỗi và xin chào TB nhé.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Câu " Nhật Nguyệt Quang Huy " rất hợp với bài thơ này :

Sự vật vần xoay đà định sẵn,

Hết mưa là nắng hửng lên thôi;

Đất trời một thoáng thu màn ướt,

Sông núi muôn trùng trải gấm phơi;

...

Người cùng vạn vật đều phơi phới,

Hết khổ là vui vốn lẽ đời.

- Hồ Chí Minh

Chúc con trai bác thành công , gặp nhiều may mắn trên bước đường công danh, gia đình , sự nghiệp

( mọi người đều đã có đc câu trả lời thỏa đáng -- có lẽ nên đóng / close topic này ở đây )

Edited by Tướng Tùy Tâm Sinh
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Câu " Nhật Nguyệt Quang Huy " rất hợp với bài thơ này :

Sự vật vần xoay đà định sẵn,

Hết mưa là nắng hửng lên thôi;

Đất trời một thoáng thu màn ướt,

Sông núi muôn trùng trải gấm phơi;

...

Người cùng vạn vật đều phơi phới,

Hết khổ là vui vốn lẽ đời.

- Hồ Chí Minh

Bài thơ của BÁC thật là hay, bài thơ thất ngôn bát cú rất sâu sắc.

Câu chốt thường là câu cuối cùng, hay nhưng khó mà thấu đáo được vì thơ Bác rất chi là sâu sắc :(

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Bài thơ của BÁC thật là hay, bài thơ thất ngôn bát cú rất sâu sắc.

Câu chốt thường là câu cuối cùng, hay nhưng khó mà thấu đáo được vì thơ Bác rất chi là sâu sắc :(

Đúng vậy , anh VN399 ạ

cái bài " Nửa đêm " bên trên em có post --- ( " Ngủ thì ai cũng như lương thiện ...... phần nhiều do giáo dục mà nên ) ----- > bài này quá là hay ý chứ , hội tụ tinh hoa cả 1 đời người , ko tầm thường 1 chút nào

Nhưng theo em ( bài tủ em thích ) bài này mới ví von đúng bản chất , tinh hoa của Tử Vi = Bài Thơ " Tự Khuyên mình " của lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh

Nghĩ mình trong bước gian truân,

Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng

Ví không có cảnh đông tàn

Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân

Posted Image

Edited by Tướng Tùy Tâm Sinh
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay