Quản Trị Viên 07

Danh Sách Thành Viên Vi Phạm

7 bài viết trong chủ đề này

BQT treo nick thành vien letranquocthang 36h vì thường xuyên viết bài không dấu, vi phạm quy đình về viết bài có dấu trong diễn đàn.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

BQT quyết định treo nick thành viên PCNDL 1 tuần vì vi phạm quảng cáo đến website khác trong phần chữ ký. Sau 1 tuần, nếu tiếp tục vi phạm, chúng tôi sẽ trục xuất thành viên PCNDL ra khỏi diễn đàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thông báo khóa tài khoản thành viên Lục Anh do sử dụng bài viết thông tin, tư liệu trích dẫn từ các nguồn website phản động, tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN VIệt Nam.

Bài viết của thành viên này sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống diễn đàn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khóa tài khoản thành viên caibang vô thời hạn:

- Vi phạm nội quy diễn đàn

- Không biết viết chữ Việt

- Không tôn trọng các thành viên khác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khóa tài khoản thành viên caibang vô thời hạn:

- Vi phạm nội quy diễn đàn

- Không biết viết chữ Việt

- Không tôn trọng các thành viên khác

Caibang phạm nội quy ở bài nào vậy?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong bài viết: Thời Hùng Vương Và Chữ Việt Cổ.

Nội dung bài viết đã bị ẩn

Không ai như bác Xuyền, bác Lãn Miên, bác Thiên Sứ ... toàn là các cụ lẫn thẩn cả.

Cho nên mới có thứ chữ kỳ dị của bác Xuyền, Việt sử 5000 năm văn hiến của bác Sứ và ông cụ lẫn thẫn vừa lười vừa ngáy ngủ - ấy là nói nôm na - "Lãn Miên" - "Hán Việt" hẳn hoi đấy nhé - giải thích quy tắc này quy tắc nọ rằng tại sao "bầu" lại không "đái" mà phải "đẻ". "Nôi" tại sao không phải là "xô", "chậu" mà phải là "ổ"...

Share this post


Link to post
Share on other sites