Mạnh Đại Quân

Năng Lượng Của Sự Sống

11 bài viết trong chủ đề này

Năng lượng của sự Sống

Năng lượng sống được tạo ra bởi sự vận động của trái đất và Thái dương hệ.

Lý thuyết về năng lượng bí ẩn của thiên nhiên đã được nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu và đưa ra các lý thuyết cơ bản từ những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Cho tới những năm 1930, nhà khoa học –tâm lý học người Áo Wilhelm Reich đã xuất bản rất nhiều ấn phẩm về năng lượng sinh học, năng lượng của sự sống. Sau khi rời khỏi châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ 2, ông tới Mỹ và chính thức đưa ra lý thuyết cũng như phát minh về cách tái tạo năng lượng sống cái mà ông cho rằng nhờ đó mà con người,động thực vật sống và tồn tại.

Theo lý thuyết này thì năng lượng sống bị hủy diệt do cácthiết bị phát sóng như điện thoại di động, các cột thu phát sóng, tivi, tủ lạnh, đèn neon, thiết bị điện..vv

Posted Image

Đều là nơi phá hủy và biến năng lượng sống thành chết(DOR). Reich cho rằng, có thể dùng hỗn các chất liệu hữu cơ và kim loại sẽ biếnđổi từ DOR sang năng lượng Sống (OR). Reich đã ứng dụng thành công trong đó cóviệc ứng dụng cho sản xuất nông nghiệp. Các sản phẩm nông nghiệp mang lại năng suất và đặc biệt là với kích thước lớn hơn rất nhiều mà không cần dung hóa chất hay các chất tăng trưởng.

Tất nhiên, lý thuyết này không được chấp nhận bởi số nấp dưới danh nghĩa khoa học cho là mơ hồ và đã nảy sinh ra rất nhiều tranh cãi, thậm trí ông bị FDA (cục quản lý thuốc vàthực phẩm ) của Mỹ bắt giữ điều tra và bị tịch thu , phá hủy toàn bộ các phòng thí nghiệm cho dù các phát mình của ông đã được ứng dụng và đem lại kết quả mỹ mãn.

Lý thuyết và các ứng dụng của Reich vẫn tồn tại và đượcnhiều người trên thế giới mở rộng, phát triển các nghiên cứu của Ông. Cho dù đã ra đời thiết bị đo năng lượng sống này, nhưng nó vân không được chính thức công nhận bởi đa số các nhà khoa học Mỹ và thế giới.

Tại Việt Nam

Tôi đã cố tìm kiếm tư liệu về lĩnh vực này tại Việt nam nhằm bổ xung thêm vào ứng dụng trong phong thủy nhưng không tìm được. Tôi bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu về lý thuyêt nàycủa Reich từ 3 tháng trước. Việc dùng lý thuyết Âm Dương ngũ hành để giải thíchvề Năng lượng sống chưa thực sự chặt chẽ bởi lý thuyết của Reich còn quá mới mẻ với tôi. Tuy nhiên, với lý thuyết Âm Dương ngũ hành để ứng dụng vào việc tạo ramáy phát năng lượng sống thì lại đơn giản. Khi bắt tay vào làm, tôi mới hiểu vì sao giới khoa học trên thế giới lại cho lý thuyết này là mơ hồ. Nếu họ tin vào Âm Dương ngũ hành, chắc họ cũng sẽ tin lý vào thuyết này như tôi.

Sản phẩm đầu tay là phong thủy luân cũng là một máy phát năng lượng sống. Nguyên liệu bao gồm đá thạch anh trắng, kim loại các loại, cuộn cảm,

Posted Image

Hoàng triệu Hải

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năng lương của sự sống chính là "Khí" mà phong thủy Lạc Việt coi là yếu tố quan trong bậc nhất. Bài viết trên mới chỉ gần đến điều đó.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năng lượng của sự Sống

Năng lượng sống được tạo ra bởi sự vận động của trái đất và Thái dương hệ.

Lý thuyết về năng lượng bí ẩn của thiên nhiên đã được nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu và đưa ra các lý thuyết cơ bản từ những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Cho tới những năm 1930, nhà khoa học –tâm lý học người Áo Wilhelm Reich đã xuất bản rất nhiều ấn phẩm về năng lượng sinh học, năng lượng của sự sống. Sau khi rời khỏi châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ 2, ông tới Mỹ và chính thức đưa ra lý thuyết cũng như phát minh về cách tái tạo năng lượng sống cái mà ông cho rằng nhờ đó mà con người,động thực vật sống và tồn tại.

Theo lý thuyết này thì năng lượng sống bị hủy diệt do cácthiết bị phát sóng như điện thoại di động, các cột thu phát sóng, tivi, tủ lạnh, đèn neon, thiết bị điện..vv

Posted Image

Đều là nơi phá hủy và biến năng lượng sống thành chết(DOR). Reich cho rằng, có thể dùng hỗn các chất liệu hữu cơ và kim loại sẽ biếnđổi từ DOR sang năng lượng Sống (OR). Reich đã ứng dụng thành công trong đó cóviệc ứng dụng cho sản xuất nông nghiệp. Các sản phẩm nông nghiệp mang lại năng suất và đặc biệt là với kích thước lớn hơn rất nhiều mà không cần dung hóa chất hay các chất tăng trưởng.

Tất nhiên, lý thuyết này không được chấp nhận bởi số nấp dưới danh nghĩa khoa học cho là mơ hồ và đã nảy sinh ra rất nhiều tranh cãi, thậm trí ông bị FDA (cục quản lý thuốc vàthực phẩm ) của Mỹ bắt giữ điều tra và bị tịch thu , phá hủy toàn bộ các phòng thí nghiệm cho dù các phát mình của ông đã được ứng dụng và đem lại kết quả mỹ mãn.

Lý thuyết và các ứng dụng của Reich vẫn tồn tại và đượcnhiều người trên thế giới mở rộng, phát triển các nghiên cứu của Ông. Cho dù đã ra đời thiết bị đo năng lượng sống này, nhưng nó vân không được chính thức công nhận bởi đa số các nhà khoa học Mỹ và thế giới.

Tại Việt Nam

Tôi đã cố tìm kiếm tư liệu về lĩnh vực này tại Việt nam nhằm bổ xung thêm vào ứng dụng trong phong thủy nhưng không tìm được. Tôi bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu về lý thuyêt nàycủa Reich từ 3 tháng trước. Việc dùng lý thuyết Âm Dương ngũ hành để giải thíchvề Năng lượng sống chưa thực sự chặt chẽ bởi lý thuyết của Reich còn quá mới mẻ với tôi. Tuy nhiên, với lý thuyết Âm Dương ngũ hành để ứng dụng vào việc tạo ramáy phát năng lượng sống thì lại đơn giản. Khi bắt tay vào làm, tôi mới hiểu vì sao giới khoa học trên thế giới lại cho lý thuyết này là mơ hồ. Nếu họ tin vào Âm Dương ngũ hành, chắc họ cũng sẽ tin lý vào thuyết này như tôi.

Sản phẩm đầu tay là phong thủy luân cũng là một máy phát năng lượng sống. Nguyên liệu bao gồm đá thạch anh trắng, kim loại các loại, cuộn cảm,

Posted Image

Hoàng triệu Hải

Có lẽ đã đến lúc các nhà nghiên cứu lý học cần phải dùng 1 thứ ngôn ngữ để dễ dàng tiếp cận và phù hợp hơn với c/s hiện đại như thế này?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năng lượng của sự Sống

Năng lượng sống được tạo ra bởi sự vận động của trái đất và Thái dương hệ.

Lý thuyết về năng lượng bí ẩn của thiên nhiên đã được nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu và đưa ra các lý thuyết cơ bản từ những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Cho tới những năm 1930, nhà khoa học –tâm lý học người Áo Wilhelm Reich đã xuất bản rất nhiều ấn phẩm về năng lượng sinh học, năng lượng của sự sống. Sau khi rời khỏi châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ 2, ông tới Mỹ và chính thức đưa ra lý thuyết cũng như phát minh về cách tái tạo năng lượng sống cái mà ông cho rằng nhờ đó mà con người,động thực vật sống và tồn tại.

Theo lý thuyết này thì năng lượng sống bị hủy diệt do cácthiết bị phát sóng như điện thoại di động, các cột thu phát sóng, tivi, tủ lạnh, đèn neon, thiết bị điện..vv

Posted Image

Đều là nơi phá hủy và biến năng lượng sống thành chết(DOR). Reich cho rằng, có thể dùng hỗn các chất liệu hữu cơ và kim loại sẽ biếnđổi từ DOR sang năng lượng Sống (OR). Reich đã ứng dụng thành công trong đó cóviệc ứng dụng cho sản xuất nông nghiệp. Các sản phẩm nông nghiệp mang lại năng suất và đặc biệt là với kích thước lớn hơn rất nhiều mà không cần dung hóa chất hay các chất tăng trưởng.

Tất nhiên, lý thuyết này không được chấp nhận bởi số nấp dưới danh nghĩa khoa học cho là mơ hồ và đã nảy sinh ra rất nhiều tranh cãi, thậm trí ông bị FDA (cục quản lý thuốc vàthực phẩm ) của Mỹ bắt giữ điều tra và bị tịch thu , phá hủy toàn bộ các phòng thí nghiệm cho dù các phát mình của ông đã được ứng dụng và đem lại kết quả mỹ mãn.

Lý thuyết và các ứng dụng của Reich vẫn tồn tại và đượcnhiều người trên thế giới mở rộng, phát triển các nghiên cứu của Ông. Cho dù đã ra đời thiết bị đo năng lượng sống này, nhưng nó vân không được chính thức công nhận bởi đa số các nhà khoa học Mỹ và thế giới.

Tại Việt Nam

Tôi đã cố tìm kiếm tư liệu về lĩnh vực này tại Việt nam nhằm bổ xung thêm vào ứng dụng trong phong thủy nhưng không tìm được. Tôi bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu về lý thuyêt nàycủa Reich từ 3 tháng trước. Việc dùng lý thuyết Âm Dương ngũ hành để giải thíchvề Năng lượng sống chưa thực sự chặt chẽ bởi lý thuyết của Reich còn quá mới mẻ với tôi. Tuy nhiên, với lý thuyết Âm Dương ngũ hành để ứng dụng vào việc tạo ramáy phát năng lượng sống thì lại đơn giản. Khi bắt tay vào làm, tôi mới hiểu vì sao giới khoa học trên thế giới lại cho lý thuyết này là mơ hồ. Nếu họ tin vào Âm Dương ngũ hành, chắc họ cũng sẽ tin lý vào thuyết này như tôi.

Sản phẩm đầu tay là phong thủy luân cũng là một máy phát năng lượng sống. Nguyên liệu bao gồm đá thạch anh trắng, kim loại các loại, cuộn cảm,

Posted Image

Hoàng triệu Hải

ủa, bài này là nghiên cứu của HTH à, sao không thấy ghi gì cả nhỉ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sản phẩm đầu tay là phong thủy luân cũng là một máy phát năng lượng sống. Nguyên liệu bao gồm đá thạch anh trắng, kim loại các loại, cuộn cảm,

Posted Image

Hoàng triệu Hải

Kính mong anh Hoàng Triệu Hải giới thiệu thêm về cái máy Phong thủy luân, chắc cũng rất nhiều bạn đọc chưa hiểu rõ về hình thức hoạt động, năng lượng tạo ra của máy và lợi ích của máy đối với con người, những ảnh hưởng tiêu cực khi dùng sai. Hay như việc thẩm định tác dụng tích cực của sóng điện từ này với con người.

Trong trường hợp là bí mật nghề nghiệp thì em xin phép ko dám hỏi ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính mong anh Hoàng Triệu Hải giới thiệu thêm về cái máy Phong thủy luân, chắc cũng rất nhiều bạn đọc chưa hiểu rõ về hình thức hoạt động, năng lượng tạo ra của máy và lợi ích của máy đối với con người, hay những ảnh hưởng tiêu cực khi dùng sai. Hay như việc thẩm định tác dụng tích cực của sóng điện từ này với con người.

Trong trường hợp là bí mật nghề nghiệp thì em xin phép ko dám hỏi ạ.

Đã là đệ tử PTLV thì có gì mà bí mật nghề nghiệp, nếu ko tiện ở mục này thì chúng ta vào clb Phong Thủy. Anh em cùng học 1 thầy, dấu nhau làm gì!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã là đệ tử PTLV thì có gì mà bí mật nghề nghiệp, nếu ko tiện ở mục này thì chúng ta vào clb Phong Thủy. Anh em cùng học 1 thầy, dấu nhau làm gì!

Dạ vâng, vì em sợ có nick xấu vào diễn đàn học lóm, lại copy rồi chế tạo ra cái mới, đem bán ngoài thị trường (ở các cửa hàng phong thủy) kiếm lời thì bất công quá.

Nếu đây là 1 công trình hoàn thành thì em nghĩ nên đăng kí quyền tác giả của LHĐP ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ vâng, vì em sợ có nick xấu vào diễn đàn học lóm, lại copy rồi chế tạo ra cái mới, đem bán ngoài thị trường (ở các cửa hàng phong thủy) kiếm lời thì bất công quá.

Nếu đây là 1 công trình hoàn thành thì em nghĩ nên đăng kí quyền tác giả của LHĐP ạ.

Hình như CCB làm việc ở Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hay sao ấy nhỉ????? hiihiii vì thấy có vẻ "đề phòng củi lửa"

Đùa tý cho vui, ủng hộ việc công trình nghiên cứu và sản phẩm sáng chế nên đăng ký bản quyền.!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Bác HGL: Vâng, bài này là nghiên cứu của Em ạ. Có ghi tên em ở dưới cùng mà. Hỳ hục mất cả tháng trời mới làm xong cái đó.

ủa, bài này là nghiên cứu của HTH à, sao không thấy ghi gì cả nhỉ

@Chim chích bông: Không có gì là bí mật cả em ạ. Tuy nhiên vẫn đang trong quá trình thử , đo đạc và chứng nghiệm thực tế. Em yên tâm, phải có kiến thức về KHÍ trong PTLV thì mới làm được món này.

Tạm thời trước mắt, nguyên lý thì sẽ trình bày ở các mục tiếp theo. Còn sử dụng thì ngoài mục đích nó là phong thủy luân thì việc nước chảy tạo ra một dòng tương tự như dòng Điện tư nhiên, kết hợp với hợp chất bao gồm các chất Organic, kim loại, Thạch anh và cuộn cảm ứng bên trong đó . Nó sẽ tạo ra một năng lượng SỐNG (OR) để thay đổi năng lượng chết (DOR) tạo ra từ các thiết bị điện tử.

Tác dụng và các thông tin khác , HTH sẽ trình bày ở bài viết tiếp theo.

Thân chào

hth

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Bác HGL: Vâng, bài này là nghiên cứu của Em ạ. Có ghi tên em ở dưới cùng mà. Hỳ hục mất cả tháng trời mới làm xong cái đó.

@Chim chích bông: Không có gì là bí mật cả em ạ. Tuy nhiên vẫn đang trong quá trình thử , đo đạc và chứng nghiệm thực tế. Em yên tâm, phải có kiến thức về KHÍ trong PTLV thì mới làm được món này.

Tạm thời trước mắt, nguyên lý thì sẽ trình bày ở các mục tiếp theo. Còn sử dụng thì ngoài mục đích nó là phong thủy luân thì việc nước chảy tạo ra một dòng tương tự như dòng Điện tư nhiên, kết hợp với hợp chất bao gồm các chất Organic, kim loại, Thạch anh và cuộn cảm ứng bên trong đó . Nó sẽ tạo ra một năng lượng SỐNG (OR) để thay đổi năng lượng chết (DOR) tạo ra từ các thiết bị điện tử.

Tác dụng và các thông tin khác , HTH sẽ trình bày ở bài viết tiếp theo.

Thân chào

hth

Tốt lắm! Cứ việc tư duy sáng tạo, kể cả ý tưởng bị coi là thần kinh. Miễn là không phạm pháp và không xâm phạm quyền lợi người khác. Bản thân tôi nếu không thành công cũng có thể bị coi là thần kinh nặng. Hi.
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con cảm ơn SP động viên. Con đang bị coi là thần kinh nặng rồi ạ, hihi, suốt ngày cưa, đục, kìm, búa, mỏ hàn.

Tốt lắm! Cứ việc tư duy sáng tạo, kể cả ý tưởng bị coi là thần kinh. Miễn là không phạm pháp và không xâm phạm quyền lợi người khác. Bản thân tôi nếu không thành công cũng có thể bị coi là thần kinh nặng. Hi.

Share this post


Link to post
Share on other sites