Thiên Sứ

Phản biện của Tubinh_giagia

382 bài viết trong chủ đề này

Kính thưa quí vị quan tâm.

Trong quá trình tìm hiểu và minh chứng lịch sử Việt với gần 5000 năm văn hiến, tôi đã chứng minh rằng:

Nền văn hóa Hoa Hạ không phải chủ nhân đích thực của văn hóa Đông phương . Cội nguồn văn hóa Đông phương thuộc về người Lạc Việt, tổ tiên của dân tộc Việt hiện nay. Một trong những luận điểm chính - chứ không phải tất cả - chính là sự thống nhất của thuyết Âm Dương Ngũ hành và lấy Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà đồ là nguyên lý căn để để lý giải mọi vấn đề liên quan. Điều tất yếu là mọi sự phát kiến mới mẻ đều có phản ứng. Một trong những sự phản ứng ấy - được không ít người cho là tiêu biểu chính là bài viết của Tubinh_giagia.

Chính Tubinh_giagia đã gửi thư cho Kỳ Đức yêu cầu cho mở một topic để minh chứng tính khoa học của Chu Dich Trung Hoa và minh chứng những luận điểm của tôi đã sai. Tôi đã đồng ý việc này ở website trước.

Bởi vậy, để rộng đường dư luận và sự nhận xét của mọi người khi Tubinh_giagia đã kết thúc từ lâu những luận cứ của mình, tôi đưa lên đây để quí vị quan tâm quán xét về tính hợp lý của hai luận điểm.

Bài viết dưới đây trên tuvilyso.net. Văn hiến Lạc Việt

Xin cảm ơn quí vị.

Thiên Sứ

*

Phản biện của Tubinh_giagia

Chủ đề: Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương

Ngay lúc này là ngày 22 tháng 2 âm lịch năm Đinh Hợi, giờ Thìn , Posted Image

Tubinh_giagia muốn vạch trần và chấm dứt sự không chính danh, lừa lọc bấy lâu của tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn aka Thiên Sứ về cái gọi là:

Hậu thiên bát quái Lạc Việt(Đổi chỗ Tốn/ Khôn) và liên hệ với Hà Đồ

Với

Hậu thiên bát quái của Văn Vương liên hệ với Lạc Thư

nói chung và những trích dẫn trong mục HÀ ĐỒ TRONG VĂN MINH LẠC VIỆT nói riêng.

ThienSu đã viết:

Kính thưa quí vị quan tâm

Hiện nay trong mục này đang có cuộc thảo luận về tính đúng sai của:

Hậu thiên bát quái Lạc Việt(Đổi chỗ Tốn/ Khôn) và liên hệ với Hà Đồ

Với

Hậu thiên bát quái của Văn Vương liên hệ với Lạc Thư

Bởi vậy; để các quí vị quan tâm rộng đường tham khảo; tôi xin tường lại và tiếp tục bài viết:

HÀ ĐỒ TRONG VĂN MINH LẠC VIỆT

Rất cảm ơn sự quan tâm của quí vị.

Kính

Thiên Sứ

Sự việc rất đổi là đơn giản, vì rằng tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn aka Thiên Sứ không hiểu và không nắm được cái NGUYÊN LÝ vì sao từ Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy BIẾN HÓA thành ra Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương như thế nào -- để mà TÙY TIỆN suy diễn cá nhân về sự hoán vị Tốn-Khôn để rêu rao về cái gọi là Hậu thiên bát quái Lạc Việt(Đổi chỗ Tốn/ Khôn) và liên hệ với Hà Đồ.

Tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn aka Thiên Sứ như đã có thể giải thích vì sao những định vị Bát Quái kia của Hậu Thiên Bát Quái vì sao như đã an vị như thế --- thì ắt hiểu vì sao Tốn-Khôn không cần phải hoán vị rồi; Posted Image

Cái chuyện, không đối xứng theo cái nhìn của rất nhiều người biết về thuật số trên thế giới (không nói đến số đông chẳng biết ất giáp gì ...) về Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương so với Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy hầu như là hầu hết đều có cái nhìn như thế --- nên mới có chuyện suy diễn Cá Nhân như tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn aka Thiên Sứ đã bạo gan hoán vị Tốn-Khôn.

Không phải sự suy diễn Cá Nhân đó là không hữu ích NHƯNG vẫn còn nằm trong MA TRẬN cửu cung BÁT QUÁI vì khi bị vấn nạn:

Vì sao, những QUÁI kia lại an vị ở những cung còn lại như đã an ???

Thì chính tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn aka Thiên Sứ cũng không có lời giải thích đặng nói riêng và những ai có đề ra những Hậu Thiên Bát Quái khác nói chung!

Như vậy, thì còn nói gì được về tính đúng sai của:

Hậu thiên bát quái Lạc Việt(Đổi chỗ Tốn/ Khôn) và liên hệ với Hà Đồ Với

Hậu thiên bát quái của Văn Vương liên hệ với Lạc Thư

Để rồi, đi sâu vào bài viết:

HÀ ĐỒ TRONG VĂN MINH LẠC VIỆT

để rộng đường tham khảo lại phát giác ra những không chính danh, mập mờ, lừa lọc trong bài viết và những trích dẫn không nguồn xuất xứ để lừa mỵ quần chúng; sẽ được Tubinh_giagia VẠCH TRẦN để CHẤM DỨT sự không minh bạch này!

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của tubinh_giagia

Để rồi, đi sâu vào bài viết:

HÀ ĐỒ TRONG VĂN MINH LẠC VIỆT

để rộng đường tham khảo lại phát giác ra những không chính danh, mập mờ, lừa lọc trong bài viết và những trích dẫn không nguồn xuất xứ để lừa mỵ quần chúng; như sau:

ThienSu đã viết:

HÀ ĐỒ TRONG VĂN MINH LẠC VIỆT

Tiếp theo

Như vậy; qua phần trích dẫn trên; quí vị cũng nhận thấy một điều là:

Xuất xứ Đồ thư trong bản văn chữ Hán hết sức mơ hồ. Tất cả những luận điểm của Hán Nho và Hậu Nho tuy trải hàng Thiên niên kỷ; nhưng cho nay vẫn chưa hề có một sự sáng tỏ về bản chất đích thực của Đồ thư.

Như vậy, những luận điểm của Hán nho hay các nhà học thuật mệnh số của Trung Hoa vẫn còn đang tìm hiểu NHƯNG họ vẫn GHI GIỮ bản Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương Y NHƯ THẾ và để KIỂM CHỨNG qua những KINH NGHIỆM thể hiện trên nhiều phương diện mấy ngàn năm qua!

Như đã VÔ DỤNG thì đã không DUY TRÌ đến mấy ngàn năm --- chỉ đến khi tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ đề xuất việc hoán vị Tốn-Khôn mà không thể LÝ GIẢI về các QUÁI khác đã AN VỊ như đó giờ ???

Việc làm của tác giả chỉ để ĐỀ CAO và PHỤC HỒI nền văn hóa Lạc Việt (nếu "Niềm tự hào Lạc Việt" này không qua sự hướng dẫn lệch lạc là một điều rất quý và rất đáng TỰ HÀO; vì chẳng những thế, còn chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng nền Văn Hóa cổ của Lạc việt ưu tú như thế nào ...) nhưng không thể vì vậy mà CHỈNH SỬA vài chỗ cho có khác tí đi để rồi tuyên rao rằng là PHỤC HỒI nền Lý học và Văn hóa cổ của Lạc Việt chứ!?

Thứ đến, như đã HOÀI NGHI sự xuất xứ mơ hồ của Hà Đồ, Lạc Thư trong văn bản của người Hoa Hạ -- thì lại càng nên chứng minh rằng Văn Hóa cổ của Lạc Việt có thể GIẢI THÍCH rõ ràng vì sao các QUÁI lại AN VỊ như thế (để đề phòng việc Tổ Tiên của Lạc Việt muốn chuyển tải MẬT Ý gì cho con RỒNG cháu TIÊN mới phải chứ) ... chứ đâu, lại hoán vị theo sự suy diễn CÁ NHÂN rồi tuyên rao và PHỤC HỒI nền Văn Hóa Lạc Việt một cách khinh xuất như vậy! Vì rằng, như có người VẤN NẠN như Tubinh_giagia đề vấn thì bóp hầu bóp họng [họ hoặc tubinh_giagia] như tác giả đã lạm dụng tư quyền ở trên một diễn đàn khác ???

Tỷ như: Hình Hà Đồ như sau ...

Posted Image

được tác giả chế tác lồng trong Cửu Cung như vầy:

Posted Image

về Tượng Số, Trắng - Đen ; Âm - Dương, không nhất quán mà lại bảo là trích dẫn từ nguồn quyển KINH DỊCH của Ngô Tất Tố cơ!

Nói tới nói lui, tác giả muốn bảo rằng các học giả Hoa Hạ "quanh co khúc thuyết" để đi đến mào đầu cho việc "thuyết minh" của tác giả về Hà Đồ liên quan đến Tranh Ngũ Hổ Hàng Trống ra sao nhé! Posted Image

ThienSu đã viết:

HÀ ĐỒ TRONG VĂN HIẾN LẠC VIỆT

Hệ từ viết:“Hà xuất đồ; Lạc xuất thư; thánh nhân tác chi”

Kính thưa quí vị!

Có thể nói rằng: Nếu nền văn minh Hoa Hạ – mà đại biểu là Khổng An Quốc và Lưu Hâm – có thể áp đặt một cách chủ quan; hiện tượng con Long Mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà trên lưng mang Hà đồ và con thần Qui xuất hiện trên sông Lạc mang Lạc thư vào việc giải thích nội dung câu trên trong Hệ từ; thì câu trên cũng có thể giải thích hợp lý hơn là:

Sự vận động của Thiên Hà là cơ sở của nền thiên văn học Lạc Việt. Đó chính là thực tại của nền lý học Đông phương. Những qui luật vận động và tương tác của nó do các bậc trí giả Lạc Việt chép trong sách của nền văn minh này; nên gọi là Lạc Thư. Tức là sách của nền văn minh Lạc Việt.

Hai cách giải thích này khác nhau hoàn toàn ở chỗ:

Cách giải thích của Hán nho đã không thể chứng minh được sự lý giải của mình; không phải chỉ vài chục; vài trăm năm mà là hàng thiên niên kỷ.

Ngược lại; cách giải thích từ nền văn minh Lạc Việt hoàn toàn có khả năng minh chứng một cách hoàn hảo và chứng tỏ được một nền văn hiến huy hoàng trong quá khứ đến nay trải gần 5000 năm (2789 trước CN – 2005 sau CN).

Để chứng tỏ điều này; quí vị quan tâm xem hình dưới đây:

Posted Image

Tranh thờ Ngũ Hổ hàng Trống trang 177/ “Tìm về cội nguồn Kinh Dịch” .

Ở trên, tác giả có đề cập đến 2 điểm:

1. Sự vận động của Thiên Hà, tinh tú

2. Là bức hình Ngũ Hổ mà tác giả đã đơn cử

thì "Trong số bản khắc tranh Hàng Trống còn giữ lại được, có mấy tấm đặc biệt giá trị, lưu tại Bảo tàng Lịch sử ở Hà Nội dưới ký hiệu I.5484 a.b.c. Những tấm gỗ thị dầy dặn này được khắc cả hai mặt, theo đề tài rút từ kinh nhà Phật hay cổ tích Việt Nam, Trung Hoa, kèm cả tuổi tranh "Quý Mùi lục nguyệt khởi Minh Mệnh tứ niên", tức là 1823 dương lịch. Những tấm ván này được khắc cách đây đã ngót hai trăm năm, nên ta có cơ sở tin rằng dòng trang Hàng Trống xuất hiện còn sớm hơn thế khá nhiều."

( ">http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/mythuat/hoihoadieukhac/tran hdangian/hangtrong/index.htm )

và ở Bách Khoa Toàn Thư Mở của wikipedia tiếng Việt:

(http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_H%C3%A0ng_Tr%E1%BB%91ng ">

://http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_...ng ">

://http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_...ng ">

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_H%C3%A0ng_Tr%E1%BB%91ng

://http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_...1%BB%91ng )

đã có nói về xuất xứ trang Hàng Trống như vầy:

"Hiện không có tài liệu nào chững minh về thời điểm ra đời của dòng tranh này, nhưng nhìn chung nhiều thông tin cho thấy dòng tranh này ra đời vào khoảng thế kỷ 16. Và chịu ảnh hưởng rõ rệt của các luồng tư tưởng, văn hoá, tôn giáo, của vùng miền, các dân. Là kết quả của sự giao thoa tinh hoa giữa Phật giáo, Nho giáo; giữa loại hình tượng thờ, điêu khắc ở đình, chùa với những nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá hằng ngày."

Như vậy, có phải là thực sự từ nền Văn Hóa Cổ Lạc Việt hay là vay mượn ở niên đại gần kề nên mới có những sắc màu tiêu biểu cho NGŨ HÀNH như hình NGŨ HỔ đã minh họa ???

Chẳng những thế, đâu phải chỉ có bức hình mà tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ đã cố tình đơn cử là duy nhất vì có bức NGŨ HỔ khác lại hiển thị phương hướng và vị trí khác như sau:

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh:Ngu_ho.gif ">

://http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A...if ">

://http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A...if ">

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh:Ngu_ho.gif

://http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A...gu_ho.gif

Đâu là CHÂN THẬT CHÍNH ĐÁNG về cái gọi là HÀ ĐỒ TRONG VĂN HIẾN LẠC VIỆT, quý vị cũng có sự nhận định riêng vậy!

Kế đến tác giả đem điểm "vận động của Thiên Hà" làm nền cho sự suy diễn vay mượn của Giáo Sư Lê Văn Quán như sau:

ThienSu đã viết:

HÀ XUẤT ĐỒ…

Hệ từ viết:”Hà xuất đồ; Lạc xuất thư; thánh nhân tác chi”

Mọi sự suy luận và giải mã sẽ bế tắc; nếu như không có một tư liêu được phát hiện sau đây. Tư liệu này được trích dẫn trong sách:”Chu Dịch – Vũ trụ quan” (Nxb Giáo Dục -1995. Trang 44 - 51) của Giáo sư Lê Văn Quán; như sau:

A. Kết cấu Lạc thư

Như trên đã nói, Lạc thư cấu tạo bởi những vòng tròn đen trắng: đầu đội 9, chân đạp 1, bên trái 3, bên phải 7, vai bên trái 4, vai bên phải 2, chân trái 8, chân phải 6, lưng (ở giữa) 5.Vòng tròn đen là số âm (xem hình vẽ). Con số Lạc thư vốn từ Cửu cung, dùng số biểu diễn hình tượng sao. Thực tế là tượng trời của Lạc thư, có thể xem “Lạc thư cửu tinh đồ” (hình Lạc thư 9 sao) đời xưa truyền lại:

HÌNH LẠC THƯ CỬU TINH ĐỒ

Posted Image

Qua hình vẽ chúng ta thấy phương vị và con số của 9 chòm sao, tức là phương vị và con số của Lạc thư. Cung giữa 5 sao gọi là “toà Ngũ đế”, là đầu ngũ hành, ở giữa và giám ngự bốn phương. Dưới “toà Ngũ đế” là ngôi sao “Bắc cực”, luôn luôn ở phương Bắc, lấy đó định vị trí; Bắc cực đối với phía nam cung là chín sao “Thiên kỷ”. Chính giữa phía đông là ba sao “Hà bắc”. Chính giữa phía tây là bảy sao “Thất công”. Bên trái “Thiên kỷ” là bốn sao “Tứ phụ”, bên phải “Thiên kỷ” là hai sao “Hổ bôn”. Bên trái “Bắc cực” là tám sao “Hoa cái”, bên phải “Bắc cực” là sáu sao “Thiên trù”.

Con số 9 cung của Lạc thư 1, 3, 7, 9 là số lẻ, gọi là số dương: 2, 4 , 6, 8 là số chẵn, gọi là số âm. Số dương là chính, vị trí ở bốn điểm chính giữa, đại biểu khí trời. Số âm là phụ, vị trí ở bốn góc, đại biểu khí đất. Số 5 ở giữa thuộc khí đất (thổ), là tổ của ngũ hành, vị trí ở cung giữa.

Các nhà thuật số cho cung ở giữa là hư số, là số không, để quan trắc và tính toán điểm cơ bản của bốn mùa bát tiết. Con số Lạc thư nhiều ít là tiêu chí biến đổi khí hậu ấm, lạnh, mạnh, yếu của ngày đêm, sớm tối.

B. Kết cấu Hà đồ

Hà đồ lấy 10 số hợp với ngũ phương (năm phương), ngũ hành, âm dương, trời đất. Hình tròn trắng số lẻ, dương, là trời; chấm đen số chẵn, âm; là đất, và lấy trời đất hợp với ngũ hành (xem hình vẽ), kết cấu của nó có mấy đặc điểm như sau:

Số 1 và số 6 cùng dòng họ, ở phương Bắc, vì trời 1 sinh thuỷ, đất 6 thành nước. Số 2 và số 7 là bằng (bè bạn), ở phương nam, vì đất 2 sinh hoả, trời 7 hoá thành lửa. Số 3 và số 8 là bạn bè (hữu), ở phương đông, vị trời 3 sinh mộc, đất 8 hoá thành gỗ. Số 4 và số 9 là đồng đạo (cùng đường), ở phương tây, vì đất 4 sinh kim, trời 9 hoá thành vàng. Số 5 và số 10 trông giữ nhau, ở giữa, vì trời 5 sinh thổ, đất 10 hoá thành đất. Đúng như Chu tử đã nói:

“Thiên dĩ nhất sinh thuỷ nhi địa dĩ lục thành chi. Địa dĩ nhị sinh hoả nhi thiên dĩ thất thành chi. Thiên dĩ tam sinh mộc nhi địa dĩ bát thành chi. Địa dĩ tứ sinh kim nhi thiên dĩ cửu thành chi. Thiên dĩ ngủ sinh thổ nhi địa dĩ lập thành chi”.

(Trời lấy 1 sinh thuỷ mà đất lấy 6 thành nước. Đất lấy 2 sinh hoả mà trời lấy 7 thành lửa. Trời lấy 3 sinh mộc mà đất lấy 8 thành gỗ. Đất lấy 4 sinh kim mà trời lấy 9 thành vàng. Trời lấy 5 sinh thổ mà đất lấy 10 thành đất).

Vẽ thành Hà đồ là căn cứ vào 5 sao lặn, mọc, lấy 55 số diễn hình tượng 5 sao. Năm sao xưa gọi là “ngũ vị”, là 5 hành tinh trên trời : Mộc gọi là “Tuế tinh”, Hoả là “Huỳnh hoặc”, thổ là “Chấn tinh”, kim là “Thái bạch”, thủy là “Thần tinh”. Năm sao vận hành, phân chia bởi nhị thập bát tú (28 ngôi sao), do quỹ đạo của nó không xa đường mặt trời, cho nên người xưa dùng để ghi ngày. Năm sao vận hành, thời tiết đều biến đổi, nói chung theo tuần tự Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thuỷ, kế tiếp nhau xuất hiện ở bầu trời Bắc cực. Mỗi sao đều vận hành 72 ngày, năm sao vận hành tròn vòng trời 360 độ. Đường quỹ đạo của ba sao: Mộc, Hoả, Thổ lớn cho nên ở ngoài, vừa khéo hợp với số 216 thẻ Kiền. Đường quỹ đạo của hai sao Kim, Thuỷ nhỏ cho nên ở trong, vừa khéo hợp với số 144 thẻ Khôn. Vì 5 sao định giờ lặn, mọc có quy luật như dưới đây, cho nên cấu tạo thành hình Hà đồ như đã giới thiệu ở trên .

* Hằng ngày sao Thuỷ: Giờ thứ 1 (giờ Tý) và giờ thứ 6 (giờ tỵ) xuất hiện ở phương Bắc. - Hàng tháng ngày 1, 6; 1; 16; 21; 26; mặt Trời, mặt Trăng gặp sao Thuỷ ở phương Bắc. -- Hằng năm: Tháng 11, tháng 6 lúc hoàng hôn thấy ở phương Bắc.

Cho nên nói “Trời 1 sinh thuỷ, đất 6 mà thành nước”.

* Hàng ngày sao Hoả: Giờ thứ 2 (giờ Sửu) và giờ thứ 7 (giờ Ngọ) xuất hiện ở phương nam.

- Hàng tháng ngày 2, 7 (tức là mồng 2, mồng 7, 12; 17; …) mặt Trời, mặt Trăng gặp sao Hoả ở phương Nam.

- Hàng năm tháng 2, tháng 7, lúc hoàng hôn thấy ở phương Nam.

Cho nên nói: “Địa nhị sinh hoả, thiên thất thành chi” (đất hai sinh hoả, trời bảy thành lửa).

* Hằng ngày sao Mộc: Giờ thứ ba (giờ Dần) và giờ thứ 8 (giờ Mùi) xuất hiện ở phương Đông.

- Hàng tháng ngày 3, ngày 8 (mồng ba, mồng 8, mười ba, mười tám…) mặt Trời, mặt Trăng gặp sao Mộc ở phương Đông.

- Hàng năm tháng 3, tháng 8, lúc hoàng hôn thấy ở phương Đông.

Cho nên nói “Trời ba sinh mộc, đất tám thành gỗ”.

Hằng ngày sao Kim giờ thứ 4 (giờ mão) và giờ thứ 9 (giờ thân) xuất hiện ở phương Tây; - Hằng tháng ngày 4, 9 (mồng 4, mồng 9…) mặt trời, mặt trăng gặp sao kim ở phương Tây.

- Hằng năm tháng 4, tháng 9, lúc hoàng hôn thấy ở phương Tây.

Cho nên nói “Đất 4 sinh Kim, trời 9 hoá thành vàng”.

* Hằng ngày sao Thổ giờ thứ 5 (giờ Thìn) và giờ thứ 10 (giờ Dậu) xuất hiện ở giữa.

- Hằng tháng, ngày 5, 10 (mồng 5, mồng 10…) mặt Trời, mặt Trăng gặp sao Thổ ở giữa.

- Hằng năm tháng 5, tháng 10 lúc hoàng hôn thấy ở giữa trời.

Cho nên nói: “Trời 5 sinh thổ, đất 10 hoá thành đất”.

Qua đó, có thể thấy, Hà đồ không phải do con người tuỳ ý vẽ vạch. Vạch ra như vậy, là căn cứ vào tượng trời, năm sao lặn và mọc, đó cũng là nguồn gốc của ngũ hành: Thuỷ, Hoả, Thổ, Kim, Mộc. Vì hằng năm tháng 11 trước tiết Đông chí, sao Thuỷ thấy ở phương Bắc, đang lúc giao thời mùa đông, muôn vật ngủ đông (ở ẩn), trên mặt đất chỉ có băng tuyết và nước. Khái niệm hành “Thuỷ” hình thành là như vậy.

Tháng 7, sau tiết Hạ chí sao Hoả thấy ở phương Nam, đang lúc giao thời mùa hè, trên mặt đất khô nóng. Khái niệm hành “Hoả” ra đời là như vậy.

Tháng 3 Xuân phân, sao Mộc thấy ở phương Đông, đương lúc giữa thời mùa xuân, cây cỏ nảy mầm sinh trưởng. Khái niệm hành “Mộc” hình thành là như vậy.

Tháng 9 Thu phân, sao Kim thấy ở phương Tây, đời xưa lấy kim loại tôi luyện thành binh khí, cho nên lấy “Kim”biểu thị mùa thu khí trời sát phạt. Khái niệm hành “Kim” hình thành là như vậy.

Tháng năm sao Thổ thấy ở giữa trời, biểu thị lúc bấy giờ đất ẩm thấp, Mộc, Hoả, Kim, Thuỷ đều lấy cái đó làm điểm giữa, sao Mộc, Hoả, Kim, Thuỷ lặn mọc dẫn đến khi hậu bốn mùa biến đổi, đều là quan trắc từ mặt đất, khái niệm hành “Thổ” hình thành là như vậy.

Trên đây; chúng tôi đề cập kết cấu Hà đồ và Lạc thư theo thiên văn.

Mà sự vay mượn này từ một vị Giáo Sư, của một nhà xuất bản GIÁO DỤC .. ấy thế mà:

ThienSu đã viết:

Kính thưa quí vị!

Qua đoạn trích dẫn trên cho chúng ta thấy một cơ sở về thiên văn học cho nguồn gốc của Hà Đô Lạc Thư. Tư liệu này không thấy giáo sư tác giả cho biết đã trích dẫn hoặc sưu tầm từ đâu. Nhưng trên cơ sở những tài liệu tham khảo ở cuối sách; người viết cho rằng: Nguồn tư liệu này có thể có xuất xứ từ Nhật Bản.

Chứ có phải xuất xứ từ Lạc Việt đâu! Posted Image

Thực sự, văn bản chữ Hán và hình minh họa về Lạc Thư Cửu Tinh Đồ vốn của người Hoa Hạ mà tác giả cũng như giáo sư nọ đã "có thể này nọ" về trích dẫn trên.

Thứ đến tác giả có phải đã "quanh co khúc thuyết" bám chết vào chữ "Lạc" mà chắc gì tác giả đã biết chữ "Lạc" cổ được viết ra sao huống là nói về vị trí sông Lạc Thủy như sau:

ThienSu đã viết:

Bản vẽ “Lạc Thư cửu tinh đồ” đã chứng tỏ rằng đây là một tư liệu tối cổ vì khái niệm “Lạc Thư” cho tên gọi của bản vẽ này. Chính bản đồ này với tên gọi Lạc thư đã phủ nhận xuất xứ Hoa Hạ của nó; bởi những điều căn bản sau đây:

# Hình mà chúng ta quen gọi là Lạc thư trong sách cổ chữ Hán chính là hình biểu tượng qui ước của Lạc thư cửu tinh đồ. Và chính “Lạc Thư cửu tinh đồ” với nội dung của nó phủ nhận xuất xứ Hoa Hạ của đồ hình mà chúng ta vẫn quen gọi là Lạc thư. Đồng thời cũng chính bản đồ thiên văn với tên gọi ”Lạc thư cửu tinh đồ” đã cho thấy xuất xứ Lạc Việt của nó; bởi chính tên Lạc thư trong tên gọi của bản đồ Cửu tinh này; khó có thể giải thích là đồ hình từ trên “lưng rùa”; sự giả thích hợp lý hơn cả là sách của người Lạc Việt. Với sự giải thích này có tính nhất quán và hoàn chỉnh với khả năng giải thích một cách hợp lý các vấn đề liên quan. Chinh bản đồ “Lạc thư cửu tinh đồ” – mặc dù chưa rõ xuất xứ tư liệu – đã phủ nhận tính huyền thoại của đồ hình mà chúng ta quen gọi là “Lạc thư” trong cổ thư chữ Hán trải hàng ngàn năm; khi nó cho rằng: Xuất xứ từ lưng rùa trên sông Lạc thủy.

mà hàm hồ kết luận:

ThienSu đã viết:

Tức là phủ nhận xuất xứ Hoa Hạ của những tiền đề căn bản của Lý học Đông phương thuộc về văn minh Hoa Hạ.

Trong khi đó, sông Lạc Thủy là một nhánh sông của Hoàng Hà mà chính tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ cũng đã đề cung trích dẫn về địa danh trên như sau:

ThienSu đã viết:

Trong sách đã dẫn; các nhà lý học còn chỉ ra rất cụ thể về địa danh Hoàng Hà và Lạc Thủy như sau:

Hà tức sông Hoàng Hà; là con sông lớn bực nhì Trung Quốc sau Dương Tử. Ngày xưa sông này chỉ gọi là Hà; nhưng về sau người Tàu gọi Hoàng Hà vì nó có nhiều cát vàng. Hoàng Hà xuất phát từ ngọn núi Ba Nhan Khách Thích miền Thanh Hải; chảy về Đông vào tình Cam Túc; chéo lên Đông Bắc qua Tràng Thành tới Tuy Viễn; quặt về nam qua Sơn Tây; Thiểm Tây; Hà Nam; lại chéo về Đông Bắc qua Trục Lệ; Sơn Đông rồi ra bể; dài hơn 8800 dặm. Sông Lạc tức Lạc thủy; phát nguyên từ Thiểm Tây; chảy về Đông Nam qua Bảo An; Cam Tuyền rồi hợp với sông Vị để cùng chảy theo phía Đông vào Hoàng Hà.

chứ mắc gì, có sông Lạc Thủy nào ở miền Nam sông Dương Tử ư!?

Để mà tác giả tiếp tục hướng dẫn lệch lạc như sau:

ThienSu đã viết:

# Cũng từ tư liệu trích dẫn ở trên cho thấy: Hà Đồ – vốn được coi là xuất xứ từ trên lưng con Long Mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà trong cổ thư chữ Hán – chính là biểu tượng cô đọng của sự vận động có tính qui luật của Ngũ tinh trên bầu trời. Chính nội dung này đã phủ nhận xuất xứ Hoa Hạ của đồ hình mà chúng ta vẫn quen gọi là Hà Đồ.

Kính thưa quí vị!

Để kiểm chứng tính chính xác của tư liệu đã trích dẫn; chúng ta chỉ cần chịu khó nhìn lên bầu trời; lặp lại hiện tượng mà tổ tiên người Việt đã làm và bị thất truyền theo lịch sử thăng trầm của người Lạc Việt: “Ngưỡng dĩ quan ư thiên văn”; thì chúng ta sẽ thấy ngay tính hiện thực của nội dung: Hà xuất đồ . Từ nay sẽ được hiểu rằng: Những phương vị và sự vận động của các vì sao trên Thiên Hà của chúng ta (Ngân Hà) mang tính qui luật của sự tương tác trong vũ trụ và được ghi nhận trong sách của nên văn hiến Lạc Việt: “Lạc xuất thư”. Điều này chứng tỏ tính hướng dẫn của chòm sao Tiểu Hùng tinh trên tranh thờ Ngũ Hổ của người Lạc Việt. Điều này cũng chứng tỏ rằng: Ông Khiết chính là biểu tượng của nền văn minh Khoa Đẩu với tri kiến thiên văn kỳ vĩ có một thời Hoàng kim lộng lẫy ở miền Nam sông Dương Tử.

Còn tiếp: PHÁP ĐẠI UY NỖ

Thiên Sứ

Posted Image Không biết, có phải tác giả đã bị tiêm nhiểm về cái gọi là PHÁP ĐẠI UY NỖ mà NỔ GIÒN TAN như ở trên!?

Bài kế sẽ nói về kiến thức CÓ HẠN của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ về Thiên văn Học mà những ai có chút ít kiến thức về Thiên văn Hiện Đại cũng như Cổ Đại phải phì cười Posted Image

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của tubinh_giagia

Nói về kiến thức CÓ HẠN của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ về Thiên văn Học mà những ai có chút ít kiến thức về Thiên văn Hiện Đại cũng như Cổ Đại phải phì cười thương cảm. Dưới đây là một mẫu đối thoại giữa Tubinh_giagia với một bạn trẽ có chút kiến thức về Thiên Văn Hiện Đại mà có dính líu đá động đến tác giả:

--- oOo ---

Theo như lịch sử Việt nói về thời kỳ Hồng Bàng thì Kinh Dương Vương (con trai của vua Đế Minh "cháu 3 đời của Thần Nông" và con gái Vụ Tiên ) lên ngôi vào năm Nhâm Tuất (2879 năm TCN) tức là khoảng gần 3000 năm TCN --- nhằm lúc sao Thuban (Hữu Xu) trong chòm Draco Constellation (Thiên Long Tọa) là sao Bắc Cực. Thứ đến, Kinh Dương Vương (lấy con gái của Động Đình Quân tên là Thần Long sinh ra Lạc Long Quân, húy Sùng Lãm)

Kế đến là Lạc Long Quân lấy con gái của Vua Đế Lai (cháu trai của Kinh Dương Vương) là Âu Cơ sinh ra 100 con trai (tục truyền sinh trăm trứng) rồi chia tay nhau – mỗi người giữ 50 đứa con; Mẹ lên núi (có bản nói là “rừng”), Cha xuống biển (có bản nói là “Nam Hải” hay là về phương Nam) và Cha Long Quân dựng nước gọi là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu và (phong cho con trưởng làm Hùng Vương nối ngôi vua) và truyền nối 18 đời đều gọi là Hùng Vương.

Ấy thế, mà bác Thiên Sứ lại phải “tội tình gì phải gò ép để nó trở thành không hợp lý khéo theo tính khoa học của cả bài nghiên cứu” như thế này:

Trích dẫn:

Phả hệ của vua Hùng còn liên hệ với chu kỳ các sao Thiên cực Bắc được trình bày như sau:

Do trục tự quay của trái Đất thay đổi nên điểm Thiên cực bắc cũng thay đổi với chu kỳ là 26000 năm. Theo sự tính toán của các nhà thiên văn thì các sao sau đây đã, đang và sẽ là sao Bắc cực:

– Khoảng hơn 7000 năm tr.CN là sao t chòm sao Vũ Tiên.

– Gần 3000 năm tr.CN là sao a của chòm Thiên Long.

– Hiện tại là sao a chòm Tiểu Hùng Tinh.

– Hơn 7000 năm sau là sao a chòm Thiên Vương.

(Theo sách “Vũ Trụ Quanh Em” tập I – Nxb Giáo Dục – 1995, trang 23)

So sánh với phả hệ của vua Hùng, chúng ta lại thấy một sự trùng khớp sau đây:

Thế hệ thứ nhất:

__ Hoàng hậu Vụ Tiên và chòm sao Vũ Tiên

(Kinh Dương Vương là con trai của vua Đế Minh "cháu 3 đời của Thần Nông" và con gái Vụ Tiên )

Thế hệ thứ hai:

__Tổ phụ Lạc Long Quân và chòm sao Thiên Long.

(Kinh Dương Vương lấy con gái của Động Đình Quân tên là Thần Long sinh ra Lạc Long Quân, húy Sùng Lãm)

Thế hệ thứ ba:

__Quốc tổ Hùng Vương và chòm sao Tiểu Hùng Tinh

(Lạc Long Quân phong cho con trưởng làm Hùng Vương nối ngôi vua)

mà Fairydream đã cảm nhận vậy!

Trùng khớp hay Gò ép ???

Chuyện dễ hiểu, Vua Đế Minh lấy con gái Vụ Tiên, sinh ra Kinh Dương Vương – rồi Kinh Dương Vương lấy con gái Động Đình Quân sinh ra Lạc Long quân và sau đó Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra trăm con trai mà phong cho con trưởng là vua Hùng Vương … thì giỏi lắm 3 thế hệ này xảy ra trong vòng 100 năm là max. Trong khi các chòm sao ở thiên cực Bắc được nhìn thấy xảy ra cả mấy ngàn năm .. thì không Gò ép lại là gì ??

Thứ đến, tên của các chòm sao Tây Phương được dịch sang tiếng Hán trước tiên rồi người Việt cứ lấy đấy mà dùng chứ làm gì có một nền thiên văn cổ Văn Lang đâu hè …

Cứ như chòm Hercules constellation, vì theo sự tích các chòm sao thì chòm sao này nói về một người hùng, có sức mạnh vô song nên người Trung Hoa đã phiên dịch theo “ý nghĩa” ra là Vũ(Võ) Tiên – là một vị Tiên giỏi Võ; chứ có chữ Vũ khác đồng âm mà dị nghĩa lại là Vũ = Mưa v.v… trong khi Vụ Tiên của truyền thuyết Lạc Việt lại là chữ Vụ lại mang ý nghĩa khác …

Còn chòm Draco constellation, có danh từ Latin nghĩa là “con rồng” thì người Trung Hoa dịch ra là “Thiên Long” và truyền thuyết Lạc Việt có Lạc Long Quân thành ra cho là trùng khớp! hí hí

Thứ đến, chòm Ursa Minor constellation hay còn gọi thông dụng là “Little Dipper” nhưng danh từ Latin có nghĩa là “Little Bear” nên người Trung Hoa mới dịch theo “ý nghĩa” ra là Tiểu Hùng Tinh. Hùng đây là con gấu, chứ hỏng phải chữ Hùng của loài chim đực, thú đực hoặc là người có sức mạnh mà Hùng Vương không phải mang cái nghĩa là Vua Gấu .. thì sao lại Gò ép cái chuyện thế hệ thứ ba của Lạc Việt mà chi, phải không Fairydream ???

Chưa hết, bác Thiên Sứ ấy đã trích dẫn cái di vật khảo cổ “rìu đá” có niên đại từ 5000 năm TCN gạch ngang dọc này

http://www.vietlyso.com/forums/uploaded/1576_1175105197.jpg

(theo “Tìm Về bản Sắc Văn Hóa Việt Nam” của Gs. Trần Ngọc Thêm) cũng gò ép cho nó là hình khắc của chòm sao Vũ Tiên (Hercules) cơ!

Thử xét, vòng Tuế sai vào khoảng 5000 năm TCN thì ở khoảng địa phận của Tử Vi Tả Viên trong tòa Tử Vi Viên do sao “Tả Xu” hay còn gọi là “Tả Viên Nhất” đóng trú tức là sao ι Draconis của chòm sao Draco constellation chứ có phải là khoảng thời gian của sao τ Herculis của chòm sao “Vũ Tiên” Hercules constellation là ngôi “Thất Công Nhị” gần vòng Tuế sai của thiên cực Bắc đâu hè hihihihi … (– Khoảng hơn 7000 năm tr.CN là sao t chòm sao Vũ Tiên.)

Với lại, xoay phải xoay trái, tới lui lòng vòng cái hình khắc trên “rìu đá” đó có giống những sao nào của chòm Vũ Tiên (Hercules) đâu …

Cho nên, Fairydream đã “cảm thấy tội tình gì phải gò ép để nó trở thành không hợp lý khéo theo tính khoa học của cả bài nghiên cứu” là một lời trân trọng xác đáng vậy!

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài trả lời của CBreeze

Thưa bác tubinh_giagia,

Cũng trong nguồn mở tiếng Anh của wikipedia mà cháu dẫn ra sau đây th́ chử Latin Ursae Major (dịch con gấu lớn) có là v́ người Hy Lạp nghe lộn âm Rakh (sáng) của tiếng Phạn ra thành raktos (gấu). Riêng cháu th́ấy cḥòm sao này gọi theo tiếng bình dân là cái gáo lớn chính xác hơn . Bởi vậy gán ghép cḥòm sao này với chử Hùng trong các đời Hùng Vương thì có lẽ hơi gượng ép. Có điều nếu nói những người sống trong văn hóa Ḥòa B́ình, văn hóa lúa nước mà không biết coi thiên văn thì bác nghĩ như thế nào ? Xin lỗi nếu cháu có ngắt ngang nguồn tư tưởng của bác. Xin được nghe tiếp về HTBQ Văn Vương và cái lư của nó qua bài của bác .

http://en.wikipedia.org/wiki/Ursa_Major#_note-0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của Tubinh_giagia

CBreeze đã viết:

Thưa bác tubinh_giagia,

Cũng trong nguồn mở tiếng Anh của wikipedia mà cháu dẫn ra sau đây th́ chử Latin Ursae Major (dịch con gấu lớn) có là v́ người Hy Lạp nghe lộn âm Rakh (sáng) của tiếng Phạn ra thành raktos (gấu). Riêng cháu th́ cḥm sao này gọi theo tiếng b́nh dân là cái gáo lớn chính xác hơn . Bở vậy gán ghép cḥm sao này với chử Hùng trong các đời Hùng Vương th́ có lẽ hơi gượng ép. Có điều nếu nói những người sống trong văn hóa Ḥa B́nh, văn hóa lúa nước mà không biết coi thiên văn th́ bác nghĩ như thế nào ?

Xin lỗi nếu cháu có ngắt ngang nguồn tư tưởng của bác. Xin được nghe tiếp về HTBQ Văn Vương và cái lư của nó qua bài của bác .

http://en.wikipedia.org/wiki/Ursa_Major#_note-0

Như đã có nói qua là, một ai đó có chút kiến thức Thiên Văn Hiện Đại (chứ chưa nói gì về thời Cổ Đại) thì cũng nhìn thấy sự GƯỢNG ÉP của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ trong vấn đề trên.

Còn nói về nguồn mở tiếng Anh của wikipedia mà CBreeze dẫn ra là: Ursa Major (Đại Hùng Tinh) thì việc người Hy Lạp có lẫn lộn về âm ngữ hay không vẫn trong phạm trù Ursa Major (Đại Hùng Tinh). Vì rằng, chòm sao Bắc Đẩu Thất Tinh nổi bật này đã được ghi nhận bởi bao nền văn hóa từ Đông sang Tây đó vậy!

Về vấn đề, tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh nhầm lẫn ở đây là: tác giả không nắm vững được kiến thức Thiên Văn Hiện Đại qua 88 chòm sao tiêu biểu trong Thiên văn Học Tây Phương. Thế nên, khi 88 chòm sao của Thiên văn Tây phương được biết đến - thì lại được người Trung Hoa chuyển dịch sang Hán ngữ mà từ Hán-Việt của nó đã được người Việt tiếp thu nhanh chóng khi tìm hiểu về Thiên Văn Học! Rồi thì tác giả nhầm lẫn đánh đồng (cố ý hay không thì tác giả tự biết Posted Image ) các tên gọi của các chòm sao này GÁN ÉP lên phả hệ của vua Hùng kỷ Hồng Bàng thị ...

Sự DỰNG CHỨNG này của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ và GẮN NHÃN Made in Vietnam để dễ lấy sự đồng tình của người Việt mà Rao Bán ý niệm PHỤC HỒI nền Văn Hóa Lạc Việt đó vậy! Tuy nhiên, hành vi lập lờ đánh lận con đen, và cóp nhặt nguồn từ đâu không rõ (để dẫn đắt lệch lạc cho độc giả) như thế thật không CHÍNH DANH. Do đó, mới có cái thread này vậy!

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trả lời của LocCocTu01

Chào tubinh_giagia,

Tôi vẫn hay xài trình an MaiHoa và LVDT của bạn (thật sự gọi LVDT cho vui cửa nhà, cái tên không quan trọng). Thật là tuyệt vời !

Có thể nào bạn viết một trình khác tuơng tự như trình trên để lập quẻ bói Dịch hay không ? Thí dụ : có người gieo như thế này

Gieo lúc 10:40am tại TX ngày 04/06/07

Hỏi: tiến được đến hôn nhân không ?

1: HHH

2: HHT

3: HHT

4: HHH

5: TTH

6: HHT

Rồi người khác dịch thành quẻ sau:

Ngày Canh Ngọ tháng Mão – o vong Tuất Hợi

17. TRẠCH LÔI TUỲ (Mộc) biến THUỶ ĐỊA TỶ (Thổ)

DX - - Đ. Thê Tài Mùi Thổ (Ứng)

Ctr --- Quan Quỷ Dậu Kim

CT --- Phụ Mẫu Hợi Thuỷ ..................... Quan Quỷ Thân Kim

TL - - C. Thê Tài Thìn Thổ (Thế)

HV - - Huynh Đệ Dần Mộc

BH --- Phụ Mẫu Tí Thuỷ ....................... Thê Tài Mùi Thổ

Phục tử tôn ngọ hỏa hào 4

Quy Hồn biến Quy hồn

Công việc lập trình này chắc tốn công sức nhiều lắm nhưng tôi chưa từng thấy trình nào đầy đủ và trình bày đẹp như trình Mai Hoa-LVDT của bạn.

Hồi trước tôi hay vật lộn với bạn, nay phải kêu to 3 tiếng Hảo Gia Gia, đủ cho thấy bạn đúng là kỳ nhân đẳng nhất !

KillBill/HoaCai1956

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của Tubinh_giagia

CBreeze đã viết:

Thưa bác tubinh_giagia,

Riêng cháu th́ cḥm sao này gọi theo tiếng b́nh dân là cái gáo lớn chính xác hơn . Bở vậy gán ghép cḥm sao này với chử Hùng trong các đời Hùng Vương th́ có lẽ hơi gượng ép. Có điều nếu nói những người sống trong văn hóa Ḥa B́nh, văn hóa lúa nước mà không biết coi thiên văn th́ bác nghĩ như thế nào ?

Nói về "văn hóa lúa nước" hay "văn hóa Hòa Bình" có biết Thiên văn hay không (??) ... thì phải chờ xem có "chứng cứ vật thể" gì ở thời đại đó để kiểm chứng với vòng Tuế sai của Thiên Cầu hay không chứ, phải không hở CBreeze?? Với lại, họ coi thiên văn như thế nào - cũng phải có gì "GHI CHÚ" lại để chứng minh rằng Thiên Văn cổ của Lạc Việt là như thế này, thế nọ v.v...

Chứ phải đâu cóp nhặt của người Hoa Hạ rồi bảo là của Lạc Việt chứ hỉ? Hoặc lấy cái tranh Hàng Trống (chịu ảnh hưởng của các luồng tư tưởng,văn hoá, tôn giáo, của vùng miền, các dân) mấy thế kỷ trước đây làm bằng hè? Posted Image Đó là Thiên Văn cổ của Lạc Việt ???

--- oOo ---

Dưới đây, thêm một mẫu đối thoại giữa Tubinh_giagia với một bạn trẽ có chút kiến thức về Thiên Văn Hiện Đại mà có dính líu đá động đến tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ:

fairydream;87482 đã viết:

Trước khi vấn đề đẩy đi quá xa. để fairy tóm lược lại đại ý của vấn đề cho mọi người dễ hình dung.

Trong bài nghiên cứu Hà đồ của bác Thiên Sứ có phần chỉ ra mối liên quan về tên gọi của các chòm sao Vũ Tiên-> Thiên Long -> Tiểu Hùng với gia phả Lạc Việt: Vụ Tiên->Lạc Long Quân-> Hùng Vương . Bác Thiên Sứ cho là đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ở đây fairy thắc mắc đây là 1 sự ngẫu nhiên hay có dụng ý (theo bác TSứ) theo kiến thức của fairy thì:

1-Các chòm sao này là của phương Tây. Tên các chòm sao là tên Tây chuyển sang hán việt . Người phuơng đông chỉ biết các tên gọi này khi kiến thức phuơng Tây du nhập khoảng Tk 15-16.

Để nói rõ thêm, ví dụ như:

Chòm sao Hercules constellation, có những vì sao theo ký tự Hy Lạp

α

β

γ

δ

ε

ζ

η

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

v.v...

nối kết hình thành đã được ghi nhận thì trong Chòm sao Hercules constellation có những vì sao kia được nối kết hình thành một thiên tượng khác (không chỉ trong Chòm sao Hercules constellation mà còn liên đới đến những vì sao khác trong các chòm sao khác) được ghi nhận RIÊNG BIỆT với người Trung Hoa cổ đại!

Như vậy, Thiên văn cổ đại Trung Hoa có những vì sao nối kết hình thành những thiên tượng CÁ BIỆT trong văn hóa của họ!

Thế nên, khi 88 chòm sao của Thiên văn Tây phương được biết đến - thì lại được người Trung Hoa chuyển dịch sang Hán ngữ mà từ Hán-Việt của nó đã được người Việt tiếp thu nhanh chóng khi tìm hiểu về Thiên Văn Học!

Một điều, không thể không thừa nhận là người Việt dùng rất nhiều danh từ Hán Việt và tiếp thu luôn cả những gì mà người Trung Hoa đã chuyển dịch. fairydream;87482 đã viết:

2- Trong thiên văn phuơng đông vùng sao của các chòm này được phân chia thành các chòm khác và có tên gọi khác. Đúng thế, cho nên trong văn hóa thiên văn cổ của người Lạc Việt thì chưa thấy tài liệu, chứng cứ nào rõ ràng hệ thống như bài viết mà hội viên thanhdc đã đưa lên về các chòm sao trên bầu trời!

Có ai , có ý kiến khác hơn không ???

fairydream;87482 đã viết:

[quote]=> Như thế theo ý của fairy kết luận trong bài nghiên cứu của bác Thiên Sứ là không hợp lý . Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về tên gọi.

Bác tubinh_giagia fairy chỉ thảo luận trên tình thần khoa học thôi . Không phải ngẫu nhiên về tên gọi đâu Fairydream, mà là văn tự cũng không chuẩn, không đúng nghĩa để nói về sao Vụ Tiên cho Tiên Tọa , Hùng Vương cho Tiểu Hùng Tinh; duy chỉ Thiên Long Tọa có đúng nghĩa với Lạc Long Quân --- nhưng chòm sao Thiên Long Tọa được chuyển dịch ngày nay từ chòm Draco constellation đã được NGẮT RA chia làm 2 để miêu tả tòa Tử Vi Viên: Tả ViênHữu Viên ... , Thiên Long Tọa vốn không phải là danh xưng thời cổ đại để ví đến sự trùng khớp của truyền thuyết Lạc Việt!

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của Tubinh_giagia

Sau đó thì tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ lạm dụng tư quyền xóa bài vô căn cứ, vô lối để rồi hỏi một câu ngớ ngẩn như sau: Posted Image

ThiênSứ đã viết:

fairydream đã viết:

???? khoa học có tính chính xác của nó.

Mục đích của fairy chỉ là phản biện lý lẽ của bác Thiên Sứ chứ không phản biện dân tộc Việt Nam 5000 văn hiến. Bác Thiên Sứ đừng qui kết mà tội nghiệp cho fairy.

Bác thiên sứ có thể cho fairy biết hay đọc tài liệu nào truyền thuyết nào của dân tộc việt nam 5000 văn hiến có chòm sao Thiên Long ở trên bầu trời ???? Xin nói rõ là chòm sao nào có tên gọi Thiên Long và hình dạng của nó !!! . Câu trả lời là chẳng có chòm sao Thiên Long nào trên bầu trời của phương đông, mà chẳng có cái tên Thiên Long nào thì làm gì có mối quan hệ Tên Lạc Long Quân với chòm sao Thiên Long.

Có lẽ bác Thiên Sứ chưa hiểu ý fairy lắm và cố lái ý của fairy sang Thiên văn học Phương Đông phải học từ Thiên Văn phương Tây. Khổ lắm. Toàn bộ góp ý chỉ ở cái tên gọi mà thôi. Chẳng có cái chòm Thiên Long nào của người phương Đông, chứ không phải là người Phương đông không biết thiên văn. Người Phương Đông nhìn cái chòm Thiên Long của tây phương lại hình dung theo cách của họ, qua đó nó có tên khác và hình dạng chòm sao cũng khác. Chòm sao chỉ là qui ước còn qui luật bầu trời chỉ có 1. Fairy đâu có phản biện là ngừoi Lạc Việt không biết qui luật chuyển động của bầu trời đâu .

Tóm lại chỉ là ở cái tên gọi. Tên chòm sao Thiên Long không thể nào có trong văn hóa của người Việt.

Bài gởi: 6.450 Thế tại sao Nxb Giáo Dục trong cuốn "Vũ trụ quanh ta (hay quanh em?)" lại gọi là chòm Thiên Long? Tên Thiên Long này xuất xứ từ đâu vậy?

Thiên Sứ

Posted Image Với câu hỏi ngớ ngẩn trên, hẳn rõ tác giả có kiến thức về Thiên văn vốn rất có hạn -- nhưng lại DỰNG CHỨNG cái chuyện phả hệ vua Hùng trùng khớp với chu kỳ các sao Thiên cực Bắc nữa chứ!

Tại sao Nxb Giáo Dục trong cuốn "Vũ trụ quanh ta (hay quanh em?)" lại gọi là chòm Thiên Long? -- Vì đó là tên phiên dịch từ chòm sao Draco constellation (thiên văn học Phương Tây) sang Hán ngữ ... Posted Image

Tên Thiên Long này xuất xứ từ đâu vậy? Từ tiếng La Tinh (nghĩa là con Rồng) dựa theo truyện thần thoại của Tây phương mà người Hoa Hạ đã dịch sát nghĩa như thế! Posted Image

Cũng như Fairydream đã trân trọng bảo cho tác giả hiểu rằng:

"Câu trả lời là chẳng có chòm sao Thiên Long nào trên bầu trời của phương đông, mà chẳng có cái tên Thiên Long nào thì làm gì có mối quan hệ Tên Lạc Long Quân với chòm sao Thiên Long."

Vậy mà tác giả vẫn cố hô hào cái gọi là: "tri thức thiên văn học Lạc Việt một thời huyến vĩ ở Nam Dương tử ."

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài trả lời của CBreeze

Thưa bác, cháu nghĩ người cổ Việt có ghi lại trên trống đồng, có lẽ bằng chữ Khoa Đẩu . Những người trên trống đồng một tay cầm cái qua hay cái rìu, một tay cầm một bản gì như bản văn tế (không biết làm bằng vật liệu gì). Nếu thời đó chưa có ký tự thì có thể bản văn đó là một bản vẽ quan trọng . Nhưng hình như trên vài trống đồng cũng có chữ Khoa đẩu ???

Nếu một vài người, một vài nhóm trồng lúa nước thì không nói gì . Nhưng đây mình nói tới cả văn hóa trồng lúa nước, tức phương thức trồng phải có hẳn hòi . Quan trọng là phải có lịch để biết thời vụ, khi nào nên gieo mạ, v.v.. Mà muốn có lịch phải rành thiên văn phải không thưa bác?? Cháu không phải nhà nghiên cứu, nên cháu chỉ suy nghĩ theo cái lý đơn giản của cháu.

Bên website kia cũng có bác khônglaai mà bài viết có nhiều tính thuyết phục theo cháu (nhưng không phải là trúng hết). Bác ấy có thử giải mã những chử Khoa Đẩu ghi trên vài trống đồng và theo bác ấy là ký tự của tám quẻ Bát Quái . Bác ấy không có nói, nhưng cháu nghĩ viễn vông là có thể nào 8 ký hiệu là những chữ đơn giản nhưng có thể kết hợp với nhau thành những từ phức tạp hơn. Biết đâu chừng??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của Tubinh_giagia

LocCocTu01 đã viết:

Chào tubinh_giagia,

Tôi vẫn hay xài trình an MaiHoa và LVDT của bạn (thật sự gọi LVDT cho vui cửa nhà, cái tên không quan trọng). Thật là tuyệt vời !

Có thể nào bạn viết một trình khác tuơng tự như trình trên để lập quẻ bói Dịch hay không ? Thí dụ : có người gieo như thế này

Gieo lúc 10:40am tại TX ngày 04/06/07 Hỏi: tiến được đến hôn nhân không ? 1: HHH 2: HHT 3: HHT 4: HHH 5: TTH 6: HHT

Rồi người khác dịch thành quẻ sau:

Ngày Canh Ngọ tháng Mão – o vong Tuất Hợi 17. TRẠCH LÔI TUỲ (Mộc) biến THUỶ ĐỊA TỶ (Thổ) DX - - Đ. Thê Tài Mùi Thổ (Ứng) Ctr --- Quan Quỷ Dậu Kim CT --- Phụ Mẫu Hợi Thuỷ ..................... Quan Quỷ Thân Kim TL - - C. Thê Tài Thìn Thổ (Thế) HV - - Huynh Đệ Dần Mộc BH --- Phụ Mẫu Tí Thuỷ ....................... Thê Tài Mùi Thổ Phục tử tôn ngọ hỏa hào 4 Quy Hồn biến Quy hồn

Công việc lập trình này chắc tốn công sức nhiều lắm nhưng tôi chưa từng thấy trình nào đầy đủ và trình bày đẹp như trình Mai Hoa-LVDT của bạn.

Hồi trước tôi hay vật lộn với bạn, nay phải kêu to 3 tiếng Hảo Gia Gia, đủ cho thấy bạn đúng là kỳ nhân đẳng nhất

KillBill/HoaCai1956Posted Image

Có ích lợi thì kêu là Hảo Gia Gia hả cái tên Lão Ngoan Đồng kia Posted Image

Anyway, Posted Image mấy hôm nay bận công việc, và có bỏ chút thời gian viết thử trình Bói Dịch trên Microsoft Excel (~127K) xem sao ... Nay thì tạm OK, nhưng chưa biết Upload ở Tuvilyso ra sao đây ...

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của Tubinh_giagia

CBreeze đã viết:

Thưa bác, cháu nghĩ người cổ Việt có ghi lại trên trống đồng, có lẽ bằng chữ Khoa Đẩu . Những người trên trống đồng một tay cầm cái qua hay cái rìu, một tay cầm một bản gì như bản văn tế (không biết làm bằng vật liệu gì). Nếu thời đó chưa có ký tự thì có thể bản văn đó là một bản vẽ quan trọng . Nhưng hình như trên vài trống đồng cũng có chữ Khoa đẩu ???

Chữ "Khoa Đẩu" Posted Image có trên vài trống đồng hay sao hở CBreeze ?? Có hình ảnh vật chứng nào làm bằng, thì CBreeze cứ việc trình lên để chúng ta tham khảo ...

Nhưng những trống đồng mà Tubinh_giagia được biết qua chỉ là những hoa văn: điêu khắc những người, chim bay, nhà sàn, thú vật v.v... và ngôi sao nhiều cánh ở chính giữa trống đồng.

CBreeze đã viết:

Nếu một vài người, một vài nhóm trồng lúa nước thì không nói gì . Nhưng đây mình nói tới cả văn hóa trồng lúa nước, tức phương thức trồng phải có hẳn hòi . Quan trọng là phải có lịch để biết thời vụ, khi nào nên gieo mạ, v.v.. Mà muốn có lịch phải rành thiên văn phải không thưa bác?? Cháu không phải nhà nghiên cứu, nên cháu chỉ suy nghĩ theo cái lý đơn giản của cháu.

Chuyện SUY NGHĨ theo cái lý đơn giản thì ai cũng SUY NGHĨ được đó mà ... nhưng có chứng cứ vật thể gì để mình xác cho nền Thiên văn cổ Lạc Việt "một thời huyến vĩ ở Nam Dương tử" đâu, phải không CBreeze ??

CBreeze đã viết:

Bên website kia cũng có bác khônglaai mà bài viết có nhiều tính thuyết phục theo cháu (nhưng không phải là trúng hết). Bác ấy có thử giải mã những chử Khoa Đẩu ghi trên vài trống đồng và theo bác ấy là ký tự của tám quẻ Bát Quái . Bác ấy không có nói, nhưng cháu nghĩ viễn vông là có thể nào 8 ký hiệu là những chữ đơn giản nhưng có thể kết hợp với nhau thành những từ phức tạp hơn. Biết đâu chừng??

Posted Image Khonglaai, không phải là giải mã những chữ Khoa Đẩu .. mà là suy tôn CON CÓC lên làm Linh Vật để rồi suy diễn xuất thân của nó là NÒNG NỌC.

NÒNG NỌC sau đó được thay thế cho cụm từ ÂM DƯƠNG, CHẴN LẼ và dùng NÒNG biểu trưng cho CHẴN và NỌC biểu trưng cho LẼ v.v... rồi theo tiên đề đó để quan sát trên mặt trống đồng với những con bồ nông cái, bồ nông đực (có 2 nút tròn, 3 nút tròn) v.v.. để phân định CHẴN LẼ.

Vậy là chữ Khoa Đẩu đó sao ??

Thế thì chữ Khoa Đẩu là như thế nào ?? Là bút nét như con lăng quăng như hình sau đây:

http://www.ufo.org.tw/study/104-6.jpg

Như vậy, MẮC gì hình con mắt tròn tròn của mấy con chim trên trống đồng để gọi là chữ Khoa Đẩu hay sao ???

Vì rằng, với hình ảnh của chữ Khoa Đẩu như ở hình trên, khả dĩ Khonglaai lại giải mã được những gì ??

Còn chuyện, mấy cái vòng tròn NÒNG với NỌC theo suy diễn cá nhân của Khonglaai thành ra 8 quái hay 10 quái cũng chỉ là những diễn suy mà thôi! Ai nghe bùi tai thì ưng vậy!

Nhưng điểm quan trọng ở đây là: CHỨNG CỨ VẬT THỂ gì của Thiên văn cổ Lạc Việt có thể trình làng để minh chứng "một thời huyến vĩ ở Nam Dương tử" ???

Đến bây chừ, vẫn chưa có gì ....

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài trả lời của LocCocTu01

Hay quá, tôi vẫn dùng trình Mai Hoa-LVDT hàng ngày. Nhất định theo truyền thống của trình đầu, tôi sẽ là FAN của trình bói Dịch trong tuơng lai . Tôi vẫn thích có một trình chạy riêng trên máy PC của mình, thay vì phải online và chạy trình lệ thuộc vào người khác. Trình Mai Hoa được thiết kế hợp lý, có cả phần Lục Nhâm Bát Môn, màu sắc rõ ràng, giúp dễ nhớ ! Chưa từng thấy cái nào "gút" như vậy !

Từ từ làm trình bói Dịch nhe, cách đây không lâu tôi có vài ý kiến hoàn thiện trình MaiHoa nhưng lại không biết tubinh_Giagia ở đâu (và tôi không vào chỗ Web Site kia nữa) . Khi nhớ lại tôi sẽ ghi ra tại đây để GiaGia implement nhe !

Cháu đích tôn binh binh đập đầu trên sàn si măng bái biệt Hảo Gia Gia

LCT

Bài trả lời của CBreeze

Thưa bác,Có lẽ CB hơi võ đoán khi nói mấy chữ trên trống đồng Lũng Cú (theo bác khonglaai) là chữ Khoa Đẩu . Thật ra cháu và nhiều người cũng không biết chữ Khoa Đẩu hình dạng ra sao. Nhưng đây, theo bác khonglaai, là 8 chữ trên trống đồng Lũng Cú:

Posted Image

Theo bác khonglaai, 8 chữ trên là Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn.Vì hiểu biết của CB về Dịch và các học thuyết liên quan đến nó có hạn và cũng vì tò mò nên xin không bàn thêm mà chỉ xin phép được nghe cái lý của HTBQ (vì sao phải xếp các quái theo Văn Vương) theo bác tubinh_giagia .

Phản biện của Tubinh_giagia

LocCocTu01 đã viết:

Hay quá, tôi vẫn dùng trình Mai Hoa-LVDT hàng ngày. Nhất định theo truyền thống của trình đầu, tôi sẽ là FAN của trình bói Dịch trong tuơng lai . Tôi vẫn thích có một trình chạy riêng trên máy PC của mình, thay vì phải online và chạy trình lệ thuộc vào người khác. Trình Mai Hoa được thiết kế hợp lý, có cả phần Lục Nhâm Bát Môn, màu sắc rõ ràng, giúp dễ nhớ ! Chưa từng thấy cái nào "gút" như vậy !

Từ từ làm trình bói Dịch nhe, cách đây không lâu tôi có vài ý kiến hoàn thiện trình MaiHoa nhưng lại không biết tubinh_Giagia ở đâu (và tôi không vào chỗ Web Site kia nữa) . Khi nhớ lại tôi sẽ ghi ra tại đây để GiaGia implement nhe !

Cháu đích tôn binh binh đập đầu trên sàn si măng bái biệt Hảo Gia Gia

LCT

Posted Image Đã bảo trình Bói Dịch đã làm xong rồi; tạm OK là đối với Tubinh_giagia thôi - chứ những điều kiện kia của LocCocTu01 thì DƯ và còn có an luôn phần:

Lộc-Mã-QuíNhân,

Phục Ngâm,

Phản Ngâm,

Thối Thần,

Tấn Thần,

Quái Thần,

Phi, Phục Thần

các quẻ nào là Lục Hợp, Lục Xung, Du Hồn, Qui Hồn v.v.. đầy đủ!

Với lại, ngày giờ DL chuyển đổi thành TỨ TRỤ từ năm 1900-2050 nữa cơ! Posted Image

Còn trình MaiHoa kia thì làm tạm chứ đâu phải ghi chú đầy đủ các cách coi VÀ điều cốt yếu là để cho đồ tôn tử đệ phái LVĐT so sánh với MAIHOA (phần sơ đẳng) để xem thử cho biết í mờ hahaha ...

Để thấy rằng, vấn đề BÓI TOÁN dù là dùng phương pháp nào cũng cần có những QUY ƯỚC của nó dù rằng những phê bình có là Hậu Thiên Bát Quái như đó giờ là ĐÚNG hay phải là đổi chỗ TỐN-KHÔN mới ĐÚNG v.v.. vẫn không nằm ngoài QUY LUẬT QUY ƯỚC mà Thần động muốn cho biết THÔNG QUA những QUY ƯỚC kia để Lộ Bày ...

Cũng như, xin KEO .. chỉ là 2 miếng cây QUY ƯỚC một SẤP một NGỮA là xin KEO ĐƯỢC và gieo quẻ BÓI DỊCH lấy QUY ƯỚC Hình hay Chữ để định Âm Dương thì TÙY vào người XEM, GIẢI BÓI DỊCH chỉ định vì đó là QUY ƯỚC của họ. Thứ đến, người gieo quẻ có CẦU có CẢM có ỨNG hay là một người có CƠ DUYÊN với CẢM ỨNG hay không lại là một bình diện khác khi đề cập đến tỷ lệ ĐÚNG, SAI của 2 phương pháp này; vì rằng: những yếu tố Năm, Tháng, Ngày, Giờ là CỐ ĐỊNH để TOÁN ra QUẺ phải như vậy!

Thế nên, cùng một vấn đề, việc muốn biết MÀ Quẻ TOÁN lúc ấy được dùng bằng cả 2 phương pháp: Mai Hoa Dịch Số và Lạc Việt Độn Toán thì tỷ lệ của phương pháp nào sẽ mang lại XÁC XUẤT cao hơn ?? Cùng một lúc động tâm để TOÁN QUẺ ???

Cho nên, mình có viết đại một trình để TOÁN ra quẻ Mai Hoa Dịch Số và Lạc Việt Độn Toán dùng chung một yếu tố: Năm, tháng, ngày, giờ để SO SÁNH ở trên Microsoft Excel khoảng 99.5KB ở dạng mở để cho có ai muốn THÊM BỚT gì tùy ý (nhưng những công thức mà có sửa bậy sửa bạ ra sai thì ráng chịu à nghen ) để cho các đệ tử môn Lạc Việt Độn Toán nói riêng và những ai muốn SO SÁNH với Mai Hoa Dịch Số nói chung có dịp TÍCH TỤ những dữ kiện hữu ích vậy!

Phần mềm LỤCHÀO.xls (~127K) này cũng thế, để tiện cho ai muốn gieo quẻ, lập quẻ, lên quẻ, an các thần thì có sẵn mà dùng ... nhưng không biết làm sao để UPLOAD lên đây!?

Quản Trị Viên,

Có cách nào đưa lên không?

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của Tubinh_giagia

CBreeze đã viết:

[/size]

Thưa bác,

Có lẽ CB hơi võ đoán khi nói mấy chữ trên trống đồng Lũng Cú (theo bác khonglaai) là chữ Khoa Đẩu . Thật ra cháu và nhiều người cũng không biết chữ Khoa Đẩu hình dạng ra sao. Nhưng đây, theo bác khonglaai, là 8 chữ trên trống đồng Lũng Cú:

Posted Image

Theo bác khonglaai, 8 chữ trên là Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn.

Với những phrases như:

"chỉ có thể vẽ như trên"

"cũng liên tưởng đến tính"

thì hình như LỐI SUY NGHĨ của tác giả Khonglaai là DUY NHẤT, PHẢI NHƯ THẾ vậy!? Posted Image

Thế nhưng lại không phải thế, ngay cả trong LÝ LUẬN của tác giả cũng KHÔNG NHẤT QUÁN để giải mã 8 chữ đó: thông qua TIÊN ĐỀ: Nam Tả Nữ Hữu như sau:

/ - thì cho là vạch thẳng bên phải nghiêng qua trái tức chân đặt ở trái (Nam tả) và vạch thẳng xuyên qua 3 điểm tròn (nọc) [Dương] = CÀN

___

___

___

Thế thì:

\\ - thì ngược lại một gach chéo trên / - thành ra biểu tượng (Nữ hữu) như sau:

- -

- -

- -

thì là 2 cặp (3 điểm tròn) biểu trưng cho (nòng) [Âm] 3 lớp = KHÔN

mới là NHẤT QUÁN HỢP LÝ chứ phải không ?? Nhưng, không Posted Image tác giả Khonglaai lại NGẪU HỨNG kiểu:

"chỉ có thể vẽ như trên"

"cũng liên tưởng đến tính"

nên phải LIÊN TƯỞNG thành:

\\ - dòng sông hay thác nước đổ từ trái xuống phải (Nữ hữu) và vòng tròn nhỏ chìm lấp giữa hai đường thô này; thành ra là: KHẢM ...

Cho nên, như đã có nói với CBreeze từ bài trước rằng là: "Ai nghe bùi tai thì ưng vậy thôi! Posted Image

CBreeze đã viết:

Vì hiểu biết của CB về Dịch và các học thuyết liên quan đến nó có hạn và cũng vì tò mò nên xin không bàn thêm mà chỉ xin phép được nghe cái lý của HTBQ (vì sao phải xếp các quái theo Văn Vương) theo bác tubinh_giagia .

Đến tới thời điểm bây giờ, hình như người Trung Hoa, Việt Nam chí đến giống dân Asian cùng như người Tây phương hâm mộ các bảng Bát Quái Tiên Thiên đến Hậu Thiên --- VẪN CHƯA -- hiểu được (vì sao phải xếp các quái theo Văn Vương) nữa là ...

Cho nên, một vấn đề như vậy thì Tubinh_giagia đâu dễ khinh xuất trình bày ... nếu như không gửi lên UNESCO làm bằng; Chứ như không, cái kiểu như tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh trích dẫn sách vở từ vị Giáo sư này nọ (mà lại không rõ nguồn gốc xuất xứ) như Lạc Thư Cửu Tinh Đồ, tinh tú Ngũ Tinh biểu trưng cho Ngũ Hành trên Hà Đồ với ngày, tháng, giờ của 5 Hành Tinh (Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ) "cóp nhặt" lấy của người Hoa Hạ để rồi MẠNH MIỆNG rao rêu về một nền Thiên văn Cổ Lạc Việt nào là "một thời huyến vĩ ở Nam Dương tử" v.v...

CBreeze cũng nên thông cảm cho vấn đề nhậy cảm trên, và sau khi Tubinh_giagia gửi bản GIẢI MÃ sự chuyển động từ TIÊN THIÊN BÁT QUÁI sang HẬU THIÊN BÁT QUÁI như thế nào cùng với một vài điều kiện UNESCO cần phải chứng minh để give credit cho dân tộc nào; thì CBreeze cũng sẽ được biết thôi!

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài trả lời của CBreeze

tubinh_giagia

Nói về văn hóa lúa nước hay văn hóa Ḥa B́nh có biết Thiên văn hay không (??) ... th́ phải chờ xem có chứng cứ vật thể ǵ ở thời đại đó để kiểm chứng với ṿng Tuế sai của Thiên Cầu hay không chứ, phải không hở CBreeze?? Với lại, họ coi thiên văn như thế nào - cũng phải có ǵ GHI CHÚ lại để chứng minh rằng Thiên Văn cổ của Lạc Việt là như thế này, thế nọ v.v...

Chứ phải đâu cóp nhặt của người Hoa Hạ rồi bảo là của Lạc Việt chứ hỉ? Hoặc lấy cái tranh Hàng Trống (chịu ảnh hưởng của các luồng tư tưởng,văn hoá, tôn giáo, của vùng miền, các dân) mấy thế kỷ trước đây làm bằng hè? Posted Image Đó là Thiên Văn cổ của Lạc Việt ???

Thưa bác tubinh_giagia,

Nếu bác nói như vậy thì đành phải chờ để nghe cái lý của bác thôi . Hy vọng rằng không quá lâu .Còn về vấn đề phải có "chứng cứ vật thể" để kiểm chứng một sự việc gì thì xin cho cháu hỏi cắc cớ là vì sao không thể dùng "chứng cứ phi vật thể " vậy bác ? Thí dụ như những lổ đen (Black Holes). Các khoa học gia trên thế giới lấy gì làm chứng cứ vật thể để chứng minh sự tồn tại của chúng ???

Bài trả lời của CBreeze

Thưa bác tubinh_giagia,

cháu lại còn nghe nói hồi xưa có thời nước ta đi cống qua Tàu một cái mai rùa trên khắc lịch . Nếu cái mai rùa đó còn tồn tại hay các sách sử chép về sự kiện này có thể tin được thì cháu tự hỏi vì sao cái mai rùa lại được làm vật cống . Không lẽ người ta muốn chở củi về rừng ??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của Tubinh_giagia

CBreeze đã viết:

tubinh_giagia đã viết:

Nói về "văn hóa lúa nước" hay "văn hóa Ḥa B́nh" có biết Thiên văn hay không (??) ... th́ phải chờ xem có "chứng cứ vật thể" ǵ ở thời đại đó để kiểm chứng với ṿng Tuế sai của Thiên Cầu hay không chứ, phải không hở CBreeze??

Với lại, họ coi thiên văn như thế nào - cũng phải có ǵ "GHI CHÚ" lại để chứng minh rằng Thiên Văn cổ của Lạc Việt là như thế này, thế nọ v.v... Chứ phải đâu cóp nhặt của người Hoa Hạ rồi bảo là của Lạc Việt chứ hỉ? Hoặc lấy cái tranh Hàng Trống (chịu ảnh hưởng của các luồng tư tưởng,văn hoá, tôn giáo, của vùng miền, các dân) mấy thế kỷ trước đây làm bằng hè? Posted Image Đó là Thiên Văn cổ của Lạc Việt ???

Thưa bác tubinh_giagia,

Nếu bác nói như vậy thì đành phải chờ để nghe cái lý của bác thôi . Hy vọng rằng không quá lâu .

Posted Image CBreeze muốn chờ để nghe cái lý gì ???

Chuyện "cóp nhặt" hay là chuyện phải chờ coi có "chứng cứ vật thể" gì về một nền Thiên văn cổ Lạc Việt "một thời huyến vĩ ở Nam Dương tử" ???

Trong khi "Thiên văn cổ TRUNG HOA" có rất nhiều bản vẽ, khắc, ghi chép về thiên tượng, tinh tú, tam viên v.v...

CBreeze đã viết:

Còn về vấn đề phải có "chứng cứ vật thể" để kiểm chứng một sự việc gì thì xin cho cháu hỏi cắc cớ là vì sao không thể dùng "chứng cứ phi vật thể " vậy bác ? Thí dụ như những lổ đen (Black Holes). Các khoa học gia trên thế giới lấy gì làm chứng cứ vật thể để chứng minh sự tồn tại của chúng ???

Posted Image "Chứng cứ phi vật thể" ví dụ như những lổ đen (Black Holes) vẫn có thể nghiên cứu quan sát bởi các nhà khoa học gia, nhà thiên văn học v.v... một cách gián tiếp các hiện tượng xung quanh Black Holes như: các ngôi sao chuyển động xung quanh một vật dường như VÔ HÌNH mà sự phát sáng cùng tốc lực của các ngôi sao tương tác quanh vùng VÔ HÌNH đó như thế nào v.v.. ???

Ngày nay, không ít những bằng chứng gián tiếp cho thấy vài loại Black Holes nữa là: như stellar mass (khối lượng sao) black holes, supermassive (siêu nặng) black holes v.v..

Còn vấn đề "Thiên Văn Cổ Lạc Việt một thời huyến vĩ ở Nam Dương tử" chỉ là tham vọng của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh để rao bán, khích động tinh thần dân tộc, niềm kiêu hãnh giống nòi của quần chúng mà từ đó dễ dàng hướng dẫn lệch lạc về những "chứng cứ vật thể" (nil - zero) ... rồi thì viện dẫn vào "chứng cứ phi vật thể" v.v.. Chuyện đó đã xảy ra cho một anh chàng trai trẽ Việt đã lớn lên ở Mỹ (có học vị rất cao) nhưng lại bị cái niềm tự hào dân tộc hão mà phát biểu như sau:

"Trong văn hóa Lạc Việt còn để lại tấm hình Lạc Thư Cửu Tinh Đồ"

chỉ vì những chi tiết "cóp nhặt" lệch lạc của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ đó vậy!

Bây giờ, CBreeze có hiểu ra chút chút vấn đề chưa ???

Người xưa có bảo: Viết văn không cẩn thận, có thể giết cả một THẾ HỆ --- là vậy ...

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của Tubinh_giagia

CBreeze đã viết:

Thưa bác tubinh_giagia, cháu lại còn nghe nói hồi xưa có thời nước ta đi cống qua Tàu một cái mai rùa trên khắc lịch . Nếu cái mai rùa đó còn tồn tại hay các sách sử chép về sự kiện này có thể tin được thì cháu tự hỏi vì sao cái mai rùa lại được làm vật cống . Không lẽ người ta muốn chở củi về rừng ??

Posted Image CBreeze có thấy thông tin mà CBreeze đọc được hay nghe nói từ đâu đâu rằng NƯỚC TA có biên giới địa đồ ở thời mà CỐNG sang TÀU một cái mai rùa trên khắc lịch hay không?

Thứ đến, câu nghi vấn của CBreeze NẾU cũng là điểm để kiểm chứng được sự KHẢ TÍN của vấn đề mà, phải không ??

Chuyện trên, Tubinh_giagia cũng có tư liệu - nhưng để xem CBreeze có tài liệu gì khác để đối chứng hay không - rồi sẽ thảo luận tiếp nghen ??? Posted Image

Tubinh_giagia

*

Phản biện của Tubinh_giagia

Mấy hôm trước, nhân dịp nói chuyện CBreeze về việc trống đồng - thì nay sẵn đây CHỈ RA THÊM những suy luận HÀM HỒ của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ trong vấn đề minh họa Hà Đồ với Văn Minh Lạc việt.

LƯU Ý Trống đồng với những vành hoa văn: trang trí hình người múa, đánh trống, thổi khèn, cầm vũ khí, giã gạo, hình chim mỏ dài và đuôi dài, hình nhà mái cong, mái tròn... diễu hành xung quanh ngôi sao theo hướng NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ.

Tại sao lại phải là DI CHUYỂN NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ (?) mà tác giả lại đề cử việc DI CHUYỂN THUẬN CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ (??) để rồi không nắm vững được vận động của các thiên thể, NGŨ HÀNH TINH biểu trưng trên HÀ ĐỒ nguyên thủy như sau:

Posted Image

và được tra NGŨ HÀNH vào phương vị như sau:

....................Hỏa (2:7) Nam

Mộc (3:8) Đông*05* Thổ *10*Kim (4:9) Tây

...................Thủy (1:6) Bắc

Những tiêu chí vận hành trên hoa văn Trống Đồng cho thấy sự TƯƠNG ỨNG với ĐẠI TỰ NHIÊN, với những HÀNH TINH trong Thái Dương Hệ quay xung quanh MẶT TRỜI theo hướng NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ.

Do đó, trong Bảng LỤC THẬP HOA GIÁP theo nguyên tắc CÁCH BÁT SINH TỬ thì cũng đã TƯƠNG ƯNG với sự vận hành NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ này nên mới có:

KIM -> HỎA -> MỘC -> THỦY -> THỔ

GiápTí-ẤtSửu (Kim) --> cách bát --> NhâmThân-Quý Dậu (Kim) --> cách bát --> CanhThìn-TânTỵ (Kim)

--> cách bát --> MậuTí-KỷSửu (Hỏa) --> cách bát --> BínhThân-ĐinhDậu (Hỏa) --> cách bát --> GiápThìn-ẤtTỵ (Hỏa)

--> cách bát --> NhâmTí-QuýSửu (Mộc) --> cách bát --> CanhThân-TânDậu (Mộc) --> cách bát --> MậuThìn-KỷTỵ (Mộc) --> cách bát --> BínhTí-ĐinhSửu (Thủy) --> cách bát --> GiápThân-ẤtDậu (Thủy) --> cách bát --> NhâmThìn-QuýTỵ (Thủy) --> cách bát --> CanhTí-TânSửu (Thổ) --> cách bát --> MậuThân-KỷDậu (Thổ) --> cách bát --> BínhThìn-ĐinhTỵ (Thổ)

Ở trên là CHU KỲ I mà CHU KỲ II bắt đầu từ GiápNgọ-ẤtMùi cũng tuân thủ theo nguyên tắc trên ...

Trái lại, tác giả VIỆN DẪN một cách hàm hồ qua sự tương sinh theo hướng THUẬN CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ trên HÀ ĐỒ để 2 HÀNH (Thủy và Hỏa) trong Bảng Lục Thập Hoa Giáp phải bị HOÁN ĐỔI lệch lạc. Điều đó, cũng chứng minh được Phương Pháp THUẬN CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ trên của tác giả về Lá Số Tử Vi của Sadam Hussein sinh năm Đinh Sửu (vốn mệnh Hỏa bị đổi thành mệnh Thủy :: theo tác giả) đã THẤT BẠI do những tiên đoán dựa trên nền tảng THUẬN CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ về vị nguyên thủ Iraq này (ở trên trang nhà Tuvilyso hoặc Vietlyso) không thể CHẾT hồi năm ngoái.

Cho nên, tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ đã phải THAN VÃN như sau:

Trích dẫn:

http://www.vietlyso.com/forums/showthread....111&page=36 Post #354

Thiên Sứ sai thì e rằng cả một tham vọng bị sụp đổ. Quẻ bói này không đơn giản chỉ suy luận theo ý nghĩa quẻ mà là một sự liên thông ý nghĩa của quẻ với rất nhiều thứ liên quan.

Đủ thấy, một THAM VỌNG trên một nền tảng SAI LẦM sẽ có KẾT QUẢ chỉ là SỤP ĐỔ mà thôi!

Tuy nhiên, ĐÁNG LÝ ra thì tác giả nên TỰ TRỌNG mà tuyên bố rằng:

Đây là những SUY LUẬN của một mình Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ tôi; chứ chẳng phải là Văn Hóa, Văn Minh, Lý Học, Thiên Văn Cổ gì gì của Lạc Việt hết cả!

Chẳng ai trách, vì đó là sự SUY LUẬN, NGHIÊN CỨU của một cá nhân - chứ không phải của một ĐOÀN THỂ mà phải GÁN ĐẶT danh dự Lạc Việt vào đó, để nó phải bị chôn vùi theo sự LỆCH LẠC SAI LẦM của tác giả!

Ông bà xưa có câu: Cáo mượn HỔ UY, không biết trong trường hợp trên có phần đúng hay chăng ??? Vì Cáo chỉ lừa được con HỔ chứ không lừa được Thiên Hạ vậy!

Tubinh_giagia

Hết trang 1 - tuvilyso.net

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài trả lời của CBreeze

Thưa bác tubinh_giagia,

Bác nói thảo luận thì đề cao CB quá . CB chỉ nêu ra những thắc mắc nhỏ mà cá nhân chưa thông suốt thôi. Còn bác tubinh_giagia đã nhín thời gian chịu khó trả lời thì CB rất cảm ơn, bởi nhờ vậy CB mới có cơ hội lọc lại những cái "biết" của mình.

Ở bài trên bác có nói "Trong khi 'Thiên văn cổ TRUNG HOA' có rất nhiều bản vẽ, khắc, ghi chép về thiên tượng, tinh tú, tam viên v.v...". Cháu đặt câu hỏi là liệu những bản vẽ, khắc kia có phải của người Hoa Hạ hay là họ cũng "cóp nhặt" hay cướp được từ những nền văn hóa khác ?

Khi nói đến nước Việt cổ, cháu nghĩ tới văn hóa Hòa Bình, tới văn hóa của những người trồng lúa nước ở cái vùng thuộc về dân Bách Việt. Những người này có nhu cầu dùng lịch. Còn người dân du mục có nhu cầu làm lịch hay không chắc phải xét lại .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của Tubinh_giagia

CBreeze đã viết:

Thưa bác tubinh_giagia,

Bác nói thảo luận thì đề cao CB quá . CB chỉ nêu ra những thắc mắc nhỏ mà cá nhân chưa thông suốt thôi. Còn bác tubinh_giagia đã nhín thời gian chịu khó trả lời thì CB rất cảm ơn, bởi nhờ vậy CB mới có cơ hội lọc lại những cái "biết" của mình.

Ở bài trên bác có nói "Trong khi 'Thiên văn cổ TRUNG HOA' có rất nhiều bản vẽ, khắc, ghi chép về thiên tượng, tinh tú, tam viên v.v...". Cháu đặt câu hỏi là liệu những bản vẽ, khắc kia có phải của người Hoa Hạ hay là họ cũng "cóp nhặt" hay cướp được từ những nền văn hóa khác ?

Có phải không? Posted Image

Thì những nền văn hóa khác CẦN LÊN TIẾNG và có CHỨNG CỨ VẬT THỂ gì để làm bằng mà thu hồi QUỐC BẢO đi chứ, phải không CBreeze nè ???

Chứ nói mà không bằng không chứng - ai lại không nói được để hả hê hè! ....

CBreeze đã viết:

Khi nói đến nước Việt cổ, cháu nghĩ tới văn hóa Hòa Bình, tới văn hóa của những người trồng lúa nước ở cái vùng thuộc về dân Bách Việt. Những người này có nhu cầu dùng lịch. Còn người dân du mục có nhu cầu làm lịch hay không chắc phải xét lại .

Khi CBreeze nói về dân "du mục" thì CBReeze muốn nói đến Rợ Hung Nô, Khiết Đan, Rợ Khương, Mông cổ hay Mãn châu v.v... ???

Dù là dân "du mục" đi nữa - do địa lý địa hình và cách tổ chức đời sống - tứ mùa bát tiết cũng phải trãi qua và trong sự du hành cũng chí ít biết đến Thiên văn để định phương hướng chứ đâu phải họ không biết gì ...

CBreeze có bản đồ Cổ nào gọi là của nước Việt cổ ra sao (?) - cũng như đã có hỏi CBreeze rằng: NƯỚC TA có biên giới địa đồ ở thời mà CỐNG sang TÀU một cái mai rùa trên khắc lịch hay không??

Thứ đến, tìm kiếm và nhìn xem bản đồ cổ xưa và bây giờ của người Tàu thì CBreeze nói rằng họ lại không phải nằm trong vùng Văn Hóa LÚA NƯỚC à ???

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài trả lời của CBreeze

Thưa bác tubinh_giagia,

Người Tàu là người nào? Người Bách Việt có phải là người Tàu không thưa bác? Nếu bác có một tấm bản đồ nào đó của người Tàu cổ thì ai là người đã vẽ tấm bản đồ đó vậy thưa bác? Những người đã định cư ở đó hay là những người đã đô hộ họ ?

Phản biện của Tubinh_giagia

CBreeze đã viết:

Thưa bác tubinh_giagia,

Người Tàu là người nào? Người Bách Việt có phải là người Tàu không thưa bác? Nếu bác có một tấm bản đồ nào đó của người Tàu cổ thì ai là người đã vẽ tấm bản đồ đó vậy thưa bác? Những người đã định cư ở đó hay là những người đã đô hộ họ ?

Posted Image CBreeze nè ...

Những câu hỏi trên có HƠI đi ngoài lề chủ đề .. nhưng do có ít phần dính dấp đến người Việt người Tàu nên sẵn đây nói tiếp nhé!

Người Tàu là người nào? - Là phải xem lịch sử Trung Quốc bắt đầu như thế nào, ra sao v.v... Là phải xem thời "Tam Hoàng, Ngũ Đế" là những ai ... Là phải xem huyền sử của họ KHÁC hay GIỐNG với Bách Việt như thế nào ... Là phải xem timeline từ thuở đó SONG SONG với Bách Việt ra sao v.v...

Người Bách Việt là người nào? - Là phải xem lịch sử Bách Việt (hay là của VIỆT NAM) bắt đầu như thế nào, ra sao v.v... Là phải xem thời "Con rồng Cháu tiên" là những ai - của Bách Việt (hay là của VIỆT NAM) ... Là phải xem huyền sử của họ KHÁC hay GIỐNG với người Tàu như thế nào ... Là phải xem timeline từ thuở đó SONG SONG với người Tàu ra sao v.v...

Như vậy, người Bách Việt có CÙNG một truyền thuyết, một huyền sử hay huyền thoại về nguồn gốc .. hay CHỈ là người VIỆT NAM (Lạc Việt) mới có truyền thuyết "Tiên Rồng" ???

CBreeze nên xét kỷ ... Rồi mình thảo luận tiếp ...

--- oOo ---

Nếu bác có một tấm bản đồ nào đó của người Tàu cổ thì ai là người đã vẽ tấm bản đồ đó vậy thưa bác?

Đã bảo là "của người Tàu cổ" mà còn hỏi thế ư, CBreeze ??? Posted Image

Những người đã định cư ở đó hay là những người đã đô hộ họ ?

Như rằng, CBreeze có nghi vấn ngờ vực "người định cư" hay là "người đô hộ" --- thì it goes BOTH WAY.

Người đô hộ - ắt có quyền hành quyền lực trong tay: Có thể TỰ vẽ lấy hoặc SAI KHIẾN "người định cư" vẽ ... nhưng đó, nói lên điều gì mà CBreeze muốn ám chỉ chi chăng ??? Posted Image

Ám chỉ kẻ đô hộ muốn VẼ sao thì mặc tình à ???

Nếu nói vậy, thì các bản vẽ bản đồ tự xưa đến giờ đều VÔ GIÁ TRỊ cả ư!?

Các quốc gia, các tên gọi thời cổ trong vùng Tàu-Việt đều INVALID cả hay sao ???

Đến thời điểm bây giờ, mấy ngàn năm đã trôi qua - thì phải dựa trên những chứng cứ vật thể nào có được để mà SUY LUẬN thôi; cho nên, cần thiết nhất vẫn là phải có những chứng cứ vật thể để làm bằng, làm nền cho sự SUY LUẬN .. mà Lạc Việt lại có những tấm bản vẽ BẢN ĐỒ gì chứng minh về địa giới của mình ???? Điều này không kém phần quan trọng, khi mà CBreeze chỉ nghe nói hoặc đọc đâu đó chuyện cống Mai Rùa, ghi lịch v.v...

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài trả lời của CBreeze

Thưa bác tubinh_giagia,

Càng thưa chuyện với bác thì càng thấy lòi ra cái dốt của CB. Quả thật nếu nói chuyện cho đúng theo tinh thần khoa học thì nói phải có sách, mách phải có chứng . Nhưng mức độ khả tín của các sách, chứng cớ kia chưa chắc là 100%. Hiểu biết của CB quá nghèo nàn nên từ đầu chí cuối chỉ dám dựa vào cái lý để hỏi bác thôi (và bác cũng không dẫn chứng 100%). Bác kêu CB dẫn chứng thì bác đã chiếu tướng CB rồi. CB mà hỏi nữa e mọi người cười CB tật cứng đầu, cố chấp (mà người Việt nào cũng có không nhiều thì ít). Vậy cháu xin tạm ngưng để theo dõi diễn tiến của bài này và chỉ hỏi khi thích hợp. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ .

Phản biện của Tubinh_giagia

CBreeze đã viết:

Thưa bác tubinh_giagia,

Càng thưa chuyện với bác thì càng thấy lòi ra cái dốt của CB. Quả thật nếu nói chuyện cho đúng theo tinh thần khoa học thì nói phải có sách, mách phải có chứng . Nhưng mức độ khả tín của các sách, chứng cớ kia chưa chắc là 100%. Hiểu biết của CB quá nghèo nàn nên từ đầu chí cuối chỉ dám dựa vào cái lý để hỏi bác thôi (và bác cũng không dẫn chứng 100%).

Với điều này: "Nhưng mức độ khả tín của các sách, chứng cớ kia chưa chắc là 100%" đã không còn quan trọng cho việc CÓ dẫn chứng hay KHÔNG dẫn chứng 100% từ Tubinh_giagia này vậy!

CBreeze nên xem lại từ post đầu của trang này Vì Sao mà CBreeze đã hỏi như đã hỏi:

Ở bài trên bác có nói "Trong khi 'Thiên văn cổ TRUNG HOA' có rất nhiều bản vẽ, khắc, ghi chép về thiên tượng, tinh tú, tam viên v.v...". Cháu đặt câu hỏi là liệu những bản vẽ, khắc kia có phải của người Hoa Hạ hay là họ cũng "cóp nhặt" hay cướp được từ những nền văn hóa khác ?

Rõ là "Thiên văn cổ TRUNG HOA có rất nhiều bản vẽ, khắc, ghi chép về thiên tượng, tinh tú, tam viên v.v..." còn Việt Nam hay Lạc Việt thì ZERO nên CBreeze đã phải HOÀI NGHI mà đề NGHI VẤN GIẢ THUYẾT; nhưng lại rơi vào điểm CHẾT khác; đó là:

Mức Độ Khả Tín

của các tài liệu đó. Như vậy, vấn đề sẽ được giải quyết ra sao đây ??? CBreeze đã viết:

Bác kêu CB dẫn chứng thì bác đã chiếu tướng CB rồi. CB mà hỏi nữa e mọi người cười CB tật cứng đầu, cố chấp (mà người Việt nào cũng có không nhiều thì ít). Vậy cháu xin tạm ngưng để theo dõi diễn tiến của bài này và chỉ hỏi khi thích hợp. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ .

CBreeze có THẤY ngạc nhiên hay tò mò rằng: Vì sao một thời thịnh trị của nhà Trần, những thời kỳ của những triều đại mà Việt Nam không bị đô hộ trực tiếp bởi Thiên Triều Trung Hoa -- thì vẫn không thấy bóng dáng những bức ĐỊA ĐỒ (Maps) chứng minh về ĐỊA GIỚI của đất nước có cái tên là GiaoChỉ, Annam, Đại Việt hay Việt Nam gì đó hở ???

Chỉ là điều gì đó để gợi ý cho CBreeze thôi!

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của Tubinh_giagia

Nay nói về các "mô hình" Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương mà các tác giả, học giả Việt Nam đã "chỉnh sửa, thêm thắt và định đặt riêng" .

Sự việc rất đổi là đơn giản, vì rằng

tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn aka Thiên Sứ

học giả Trần Quang Bình

học giả Nguyễn Thiếu Dũng

không hiểu và không nắm được cái NGUYÊN LÝ vì sao từ Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy BIẾN HÓA thành ra Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương như thế nào -- để mà TÙY TIỆN suy diễn cá nhân về __sự hoán vị Tốn-Khôn để rêu rao về cái gọi là Hậu thiên bát quái Lạc Việt(Đổi chỗ Tốn/ Khôn) và liên hệ với Hà Đồ.

KHÔN..............LY................TỐN

CHẤN.......Ng.V.T.Anh...........ĐOÀI

CẤN..............KHẢM..............CÀN

__ĐỒ hình THỎA MÃN duy nhất trong tổng số (8!) = 40320 đồ hình khác nhau từ 8 quẻ Bát Quái thông qua những tiền đề của tác giả TỰ CHỌN

KHÔN..............LY...................ĐOÀI

CHẤN........Trần Q. Bình.............TỐN

CẤN.............KHẢM...................CÀN

__thiết lập lên một TRUNG THIÊN ĐỒ

ĐOÀI...........CÀN...............KHÔN

TỐN........Ng.T.Dũng..........CHẤN

KHẢM...........LY..................CẤN

Cho ta thấy, tác giả tác giả và các học giả như đã có thể giải thích vì sao những định vị Bát Quái kia của Hậu Thiên Bát Quái vì sao như đã an vị như thế này\

TỐN...................LY...............KHÔN

CHẤN.........HTBQ Văn Vương.....ĐOÀI

CẤN................KHẢM................CÀN

--- thì ắt hiểu vì sao Tốn-Khôn không cần phải hoán vị rồi; Posted Image

Cái chuyện, không đối xứng theo cái nhìn của rất nhiều người biết về thuật số trên thế giới (không nói đến số đông chẳng biết ất giáp gì ...) về Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương so với Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy hầu như là hầu hết đều có cái nhìn như thế --- nên mới có chuyện suy diễn Cá Nhân như tác giả Nguyễn Vũ Anh Tuấn, học giả Trần Quang Bình và học giả Nguyễn Thiếu Dũng đã bạo gan hoán vị Tốn-Khôn, lựa ra từ 40320 cách sắp xếp của 8 Quái và thiết lập lên một Trung Thiên Đồ đối xứng từ đồ hình TTBQ

ĐOÀI.................CÀN................TỐN

LY.............TTBQ Phục Hy........KHẢM

CHẤN...............KHÔN................CẤN

(nhưng 1/2: Càn-Khôn, Khảm-Ly này và 1/2 kia: Đoài-Tốn, Chấn-Cấn) rồi TUYÊN BỐ:

Tám quẻ đơn vận động trên vòng tròn tạo thành ba thiên đồ: Tiên Thiên Đồ, Hậu Thiên Đồ và Trung Thiên Đồ. Trung Quốc chỉ lưu hành hai đồ Tiên Thiên và Hậu Thiên. Trung Thiên Đồ không được lưu hành ở Trung Quốc vì Trung Quốc không thể nào tìm được thiên đồ này, lý do là Việt Nam cha đẻ Kinh Dịch đã giấu biệt không cho Trung Quốc biết.

hahahaa. Posted Image

Mở ngoặc: Xin quí vị đừng hỏi những vị trên là tại sao TTBQ lại như thế (?) và vì sao từ Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy BIẾN HÓA thành ra Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương như thế (??) [Đóng ngoặc:

Không phải sự suy diễn Cá Nhân đó là không được phép, không có quyền tìm tòi giải mã cái NGUYÊN LÝ vì sao từ Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy BIẾN HÓA thành ra Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương như thế đó ...

Thế NHƯNG tất cả vẫn còn nằm trong MA TRẬN cửu cung BÁT QUÁI vì khi bị vấn nạn như sau:

Vì sao, những QUÁI kia lại an vị ở những cung còn lại như đã an ???

Thì chính tác giả và các học giả trên cũng không có lời giải thích đặng nói riêng và những ai có đề ra những Hậu Thiên Bát Quái khác nói chung!

Theo như mình biết, đến thời điểm này - ngay cả người Hoa Hạ, dân Á Châu nói chung và dân Âu Châu hay cả thế giới nói riêng - đã chưa GIẢI MÃ được NGUYÊN LÝ này ...

Thay vì, họ cứ để đó - học hỏi tìm tòi cái NGUYÊN LÝ đó .. thì có những học giả, tác giả người Việt LẬP nên nhiều NGỤY THUYẾT về Kinh Dịch, Bát Quái v.v... để nâng cấp niềm tự hào dân tộc một cách RIDICULOUS Posted Image!

Âu! Mua vui cũng được một vài trống canh .... Posted Image

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của Tubinh_giagia

Để phân tích cái lý luận __sự hoán vị Tốn-Khôn mà tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh aka Thiên Sứ đã rêu rao về cái gọi là

Hậu thiên bát quái Lạc Việt (Đổi chỗ Tốn/ Khôn) được TÌM RA và công bố từ 2001 trong cuốn "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch". Nxb Đại Học Quốc gia. Tái bản năm 2002 Nxb Văn Hóa Thông Tin) như thế nào nhé! Posted Image

Dưới đây là bảng Tiên Thiên Bát Quái

ĐOÀI........CÀN..........TỐN

LY. ..TTBQ Phục Hy...KHẢM

CHẤN......KHÔN..........CẤN

Và đã được giải mã bởi tác giả qua truyền thuyết Posted Image như sau:

ThienSu đã viết:

Giải mã truyền thuyết “Bà Nữ Oa vá trời”

Nội dung truyền thuyết này như sau:

Vào thời Hiên Viên; thần nước Cộng Công đánh nhau với thần lửa Chúc Dong. Cộng Công thua trận; húc đầu vào núi Bất Chu; khiến cột trời đổ gẫy. Trời nghiêng về phía Tây Bắc; đất lệch về phía Đông Nam. Nước từ trên trời đổ xuống gây ngập lụt ở khắp nơi. Bà Nữ Oa đốt cỏ Lư thành tro ngăn nước lụt; lấy đá ngũ sắc dưới biển vá trời. Sau đó bắt con rùa lớn đứng đội trời lên. Từ đó; cuộc sống trở lại yên bình.

Nên TRỜI nghiêng về phía Tây Bắc (T.B.) và ĐẤT lệch về phía Đông Nam (Đ.N.) như sau - nếu chỉ dừng lại chỉ nhiêu đó thông tin của truyền thuyết:

CÀN (T. :) .....TỐN.......KHẢM

ĐOÀI..NỮ OA Vá Trời.....CẤN

LY........CHẤN.....(Đ.N)KHÔN

NHƯNG mà NGỘ ghê, tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh lại HỎNG BIẾT lấy gì để mà GIẢI MÃ tiếp nên đành ÔM LẠI nguyên Bảng Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương chỉnh sửa đôi chút kiểu Gọt Chân cho Vừa Giày rằng là:

ThienSu đã viết:

Trong Tiên Thiên Bát quái trục Càn Khôn là trục thẳng đứng. Nếu ta kẻ một đường thẳng thì đây chính là cột “chống trời” (Chống trên đất Khôn; đỡ trời Càn). Trong Hậu thiên bát quái thì thay thế Càn /Khôn bằng Khảm /tượng bằng thần nước Cộng Công và Ly/ tượng bằng thần lửa Chúc Dung. Thủy Hỏa xung khắc tượng cho cuộc chiến của hai vị thần. Danh từ “Bất Chu” còn có nghĩa là Hậu thiên bát quái ko phải do nhà Chu (Chu Văn Vương) làm ra. Trong Hậu thiên bát quái từ bản văn cổ chữ Hán thì Càn ở phía Tây Bắc (Trời nghiêng về phía Tây Bắc); Khôn ở Tây Nam. Nhưng theo sự hướng dẫn của truyền thuyết này thì Khôn phải ở phía Đông Nam (Khôn/ Đất lệch về phía Đông Nam). Bà Nữ Oa lấy đá ngũ sắc vá trời tức là cơ sở của Bát quái chính là thuyết Âm Dương ngũ hành. Hình tượng “lấy cỏ Lư; đốt thành tro ngăn nước” cho thấy “đốt” là Hỏa; thành “tro” là Âm Hỏa; “ngăn nước” là Thổ. Như vậy là Khôn Thổ phải ở cung Âm Hỏa.

thành ra Posted Image

ThienSu đã viết:

Nếu Hậu thiên bát quái

TỐN.................LY..........KHÔN

CHẤN....HTBQ Văn Vương...ĐOÀI

CẤN..............KHẢM...........CÀN

ThienSu đã viết:

đổi chỗ Tốn Khôn và liên hệ với Hà đồ sẽ trùng khớp một cách kỳ lạ và thỏa mãn tất cả điều kiện trên. Xin quí vị quan tâm xem lại đồ hình Hà Đồ liên hệ với Hậu Thiên Bát quái nguyên thủy từ văn minh Lạc Việt ở bài trên. Bà Nữ Oa còn có thể hiểu là “Mẹ Cóc”; biểu tượng của sự khai sinh ra chữ Khoa Đẩu (Chữ hình con nòng nọc); ghi lại những giá trị của nền văn minh Lạc Việt; lưu truyền trong Lạc thư là sách của người Lạc Việt.

thì sẽ là như vầy:

KHÔN.......LY............TỐN

CHẤN..Ng.V.T.Anh....ĐOÀI

CẤN......KHẢM..........CÀN

liền thôi Posted Image

Đương nhiên LÝ LUẬN của tác giả chỉ CÓ THẾ và như có ai vấn sâu tí nữa như:

Vì sao, những QUÁI kia lại an vị ở những cung còn lại như đã an ???

thì tác giả "TỊT" .... và như có chút quyền hạn để lạm dụng thì bóp hầu bóp họng kẻ khác không cho HỎI HEN gì nữa ngay! Posted Image

Hoặc, đem cái điều là được Nxb Đại Học Quốc gia, Nxb Văn Hóa Thông Tin xuất bản, tái bản cái LÝ LUẬN 3 XU trên làm niềm TỰ HÀO thì thật đáng buồn cho Dân Tộc Việt Nam đã hết người tài!

Chẳng lẽ, trí tuệ và óc suy luận của người Việt Nam lại để những SUY DIỄN trên che mờ ư!?

Đáng tiếc thay!!!

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài của Phongthuysinh

_

_ĐỒ hình THỎA MÃN duy nhất trong tổng số (8!) = 40320 đồ hình khác nhau từ 8 quẻ Bát Quái thông qua những tiền đề của tác giả TỰ CHỌN

[/size]

Ông nào mà vẻ được 40320 bát quái khác nhau tới nhà tui tui nuôi tới chết luôn khỏi cần làm . Người mà nói có 8! bát quái khác nhau chỉ biết chút tí về toán mà đem ra khoe tài .

Bài của dmvk

Trên VLS, mục Đông Phương Dự Đoán học / Địa Lý Phong Thủy, Thiên Sứ có viết ở Msg #32 ngày 18-10-2005 như sau:

http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=1669&pag e=4

- Sau đây là lược đồ một la bàn đã xoay kim chỉ đúng hướng:

Đông nam (TỐN) SE----NAM (LY) S-----Tây nam (KHÔN)SW

ĐÔNG (CHẤN) E ----------o--------------TÂY (ĐOÀI)W

(tay trái)--------------------------------(tay phải)

Đông bắc (CẤN)NE-----BẮC (KHẢM)N---Tây bắc(CÀN)NW

Quan sát hình la bàn trên đã phân định 8 cung hướng như sau:

- Trung tâm cung hướng Bắc tại điểm có chữ N thuộc cung Khảm

- Nam S Ly

- Đông E Chấn

- Tây W Đoài

- Đông nam SE Tốn

- Đông bắc NE Cấn

- Tây nam SW Khôn

- Tây bắc NW Kiền

Ngoài ra còn có một loại la bàn chỉ ghi các chữ tắt mà không có cây kim, rất tiện dụng vì bất cứ đặt nơi đâu, không cần xoay trở chi cả mà 8 cung hướng ghi trên mặt la bàn vẫn đúng theo vị trí thực tại trên quả địa cầu. Nghĩa là vẫn đúng như khi mình sử dụng đúng cái la bàn có kim.

như vậy, mặc dù cố bảo vệ lý thuyết đổi chỗ Tốn - Khôn nhưng Thiên Sứ vẫn phải tuân thủ vị ví Tốn - Khôn của Văn Vương Hậu Thiên Bát Quái ... hihihi ... tiền hậu bất nhất nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phản biện của Tubinh_giagia

phongthuysinh đã viết:

__ĐỒ hình THỎA MÃN duy nhất trong tổng số (8!) = 40320 đồ hình khác nhau từ 8 quẻ Bát Quái thông qua những tiền đề của tác giả TỰ CHỌN

Ông nào mà vẻ được 40320 bát quái khác nhau tới nhà tui tui nuôi tới chết luôn khỏi cần làm . Người mà nói có 8! bát quái khác nhau chỉ biết chút tí về toán mà đem ra khoe tài .

Posted Image Có hứa lèo không đó ông!? Posted Image

Mà thui, vẽ cho ông xong 40320 bát quái khác nhau thì bị ông cho người thanh toán chết toi để khỏi nuôi đó mà, phải không hả? Posted Imagenuôi tới chết đó!

Mà nè, phongthuysinh ở VN hay ở ngoại quốc ??

Thui thì vầy, cho mỗi bảng vẽ bát quái khác nhau - phongthuysinh có thể trả bao nhiêu đô Mỹ hè? $1 US có được không? Chi một lần cho tiện khỏi phải nuôi (Tubinh_giagia) tới chết đâu! Posted Image

Phongthuysinh thấy sao ?? Được không thì báo nhé! Posted Image

Tubinh_giagia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài viết của Phongthuysinh

Tôi ở "quốc ngoại" Tubinh_giagia à .

Nếu cứ mổi bát quái phải trả 1 đồng thì tôi phải tốn mấy chục rồi hehehe, còn "nuôi tới chết" thì tôi luôn luôn thắng mà đâu phải tốn tiền . Posted ImagePosted Image

Tubinh_giagia biết tại sao ông họ Chu chỉ vạch ra có 64 quẻ mà hong phải là 40320 quẻ hong ? tại ông ta hong biết 8! như cái ông gì đó hay sao? Posted Image

8! không phải dùng cho trường hợp này .

Bài viết của Thiên Sứ

dmvk đã viết:

Trên VLS, mục Đông Phương Dự Đoán học / Địa Lý Phong Thủy, Thiên Sứ có viết ở Msg #32 ngày 18-10-2005 như sau:

http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=1669&pag e=4

- Sau đây là lược đồ một la bàn đã xoay kim chỉ đúng hướng:

Đông nam (TỐN) SE----NAM (LY) S----------Tây nam (KHÔN)SW

ĐÔNG (CHẤN) E ----------o------------------------TÂY (ĐOÀI)W

(tay trái)----------------------------------------------(tay phải)

Đông bắc (CẤN)NE -----BẮC (KHẢM)N-----------Tây bắc(CÀN)NW

Quan sát hình la bàn trên đã phân định 8 cung hướng như sau:

- Trung tâm cung hướng Bắc tại điểm có chữ N thuộc cung Khảm

- Nam S Ly

- Đông E Chấn

- Tây W Đoài

- Đông nam SE Tốn

- Đông bắc NE Cấn

- Tây nam SW Khôn

- Tây bắc NW Kiền

Ngoài ra còn có một loại la bàn chỉ ghi các chữ tắt mà không có cây kim, rất tiện dụng vì bất cứ đặt nơi đâu, không cần xoay trở chi cả mà 8 cung hướng ghi trên mặt la bàn vẫn đúng theo vị trí thực tại trên quả địa cầu. Nghĩa là vẫn đúng như khi mình sử dụng đúng cái la bàn có kim.

như vậy, mặc dù cố bảo vệ lý thuyết đổi chỗ Tốn - Khôn nhưng Thiên Sứ vẫn phải tuân thủ vị ví Tốn - Khôn của Văn Vương Hậu Thiên Bát Quái ... hihihi ... tiền hậu bất nhất nhỉ?

Trích gì ít vậy. Sao không trích cả cuốn Dương Trạch Tam yếu cho mọi người xem? Đấy là tài liệu cũ đưa lên cho mọi người tham khảo, tương truyền của Triệu Cửu Phong, chứ đâu phải của Thiên Sứ đâu mà gọi là "tiền hậu bất nhất". Hic.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites