Thiên Sứ

Phản biện của Tubinh_giagia

382 bài viết trong chủ đề này

Chào anh, Thiên Sứ

Tôi thấy anh Sapa bắt đầu thiếu sự bình tĩnh cần thiết.

Những vấn đề anh đưa ra

Posted Image

Hình trên là bầu trời phương Nam theo trình thiên văn Skymap Pro tại vị trí Thượng Hải vào lúc 12 giờ ngày mùng 2 tháng 2 Đinh Hợi. Nhằm ngày 20 tháng 3 năm 2007.

Posted Image

Hình trên là bầu trời phương Nam theo trình thiên văn Skymap Pro tại vị trí Thượng Hải vào lúc 16 giờ ngày mùng 2 tháng 2 Đinh Hợi. Nhằm ngày 20 tháng 3 năm 2007.

... đã minh họa Hà Đồ như thế nào? Các cặp số [1,6], [3,8], [2,7], [4,9] và [5,10] phương vị ra sao? Ngũ tinh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chỗ nào từ những tấm hình đó??

Skymap thì với chức năng của nó là trình chiếu các chòm sao, tinh tượng nhưng anh đã thể hiện được sự tương quan gì giữa Hà Đồ, nội dung Ngũ Hành của nó với các tấm hình đó?

Anh có thể tự tìm hiểu với trình thiên văn này. Nếu anh phát hiện ra sai thì chúng ta cũng còn phải đối chiếu.

Anh có thể chỉ cho Sapa biết mình thiếu sự bình tĩnh cần thiết ở chỗ nào? Những vấn đề Sapa yêu cầu anh ở trên là mất bình tĩnh hay sao??

Vì là để cho anh làm cái công việc của anh đã từng nói: "tôi có trách nhiệm với những gì tôi đã công bố" nên anh cũng nên trình bày sự tương quan gì giữa Hà Đồ, nội dung Ngũ Hành của nó với các tấm hình đó có phải không?

Chứ chẳng lẽ, anh cứ mãi viết:

Một lý thuyết khoa học được coi là đúng phải giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri.

Tôi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí này và nhữnngg tiêu chí liên quan. Tiêu chí anh đưa ra là một thành tố trong tiêu chí này.

* giải thích một cách hợp lý - như thế nào: về Ngũ Tinh và mấy tấm hình đó?

* một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan - như thế nào: về Ngũ Tinh và mấy tấm hình đó tương quan với Hà Đồ?

* khả năng tiên tri - như thế nào: về Ngũ Tinh và mấy tấm hình đó sẽ tiên tri điều gì?

Anh đã chưa giải quyết được rồi anh lại tiếp tục tuyên bố:

Tôi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí này và những tiêu chí liên quan.

??

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh, Thiên Sứ

... đã minh họa Hà Đồ như thế nào? Các cặp số [1,6], [3,8], [2,7], [4,9] và [5,10] phương vị ra sao? Ngũ tinh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chỗ nào từ những tấm hình đó??

Skymap thì với chức năng của nó là trình chiếu các chòm sao, tinh tượng nhưng anh đã thể hiện được sự tương quan gì giữa Hà Đồ, nội dung Ngũ Hành của nó với các tấm hình đó?

Anh có thể tự tìm hiểu với trình thiên văn này. Nếu anh phát hiện ra sai thì chúng ta cũng còn phải đối chiếu.

Anh có thể chỉ cho Sapa biết mình thiếu sự bình tĩnh cần thiết ở chỗ nào? Những vấn đề Sapa yêu cầu anh ở trên là mất bình tĩnh hay sao??

Vì là để cho anh làm cái công việc của anh đã từng nói: "tôi có trách nhiệm với những gì tôi đã công bố" nên anh cũng nên trình bày sự tương quan gì giữa Hà Đồ, nội dung Ngũ Hành của nó với các tấm hình đó có phải không?

Chứ chẳng lẽ, anh cứ mãi viết:

Một lý thuyết khoa học được coi là đúng phải giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri.

Tôi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí này và nhữnngg tiêu chí liên quan. Tiêu chí anh đưa ra là một thành tố trong tiêu chí này.

* giải thích một cách hợp lý - như thế nào: về Ngũ Tinh và mấy tấm hình đó?

* một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan - như thế nào: về Ngũ Tinh và mấy tấm hình đó tương quan với Hà Đồ?

* khả năng tiên tri - như thế nào: về Ngũ Tinh và mấy tấm hình đó sẽ tiên tri điều gì?

Anh đã chưa giải quyết được rồi anh lại tiếp tục tuyên bố:

Tôi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí này và những tiêu chí liên quan.

??

Sapa

Anh Sapa ah.

Phàm trong phản biện học thuật, anh cũng phải có trách nhiệm trả lời những cấu hoỉ của người đối thoại.

Tôi đã hỏi lại anh rất nhiều thì anh tránh né và đặt vấn đề khác. Khi anh mở topic này anh đồng ý với tôi rằng" Quân tử tranh luận để cầu tìm chân lý...". Nhưng tôi thấy anh đã có sẵn định kiến "Thiên Sứ sai".

Bây giờ tôi nhắc lại câu hỏi của tôi: Anh quan niệm thế nào về bản chất Hà Đồ.

Còn với tôi: Tôi xác định:

Hà Đồ là qui luật của Ngũ tinh liên hệ với Mặt trời mặt trăng trong Thái dượng hệ. Chứng minh xong qua trình Thiên văn Sky Map.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh, VuiVui

Bởi vì: Mọi luận thuyết khoa học đều phải có trách nhiệm, bắt buộc, giải quyết tất cả những vấn đề về lý thuyết và thực nghiệm chứa trong nội dung của nó. Thành thử, một luận thuyết càng mang tính tổng quát, thì các vấn đề mà nó phải giải quyết có phạm vi càng rộng lớn.

Với ý nghĩa đó, ta có thể thấy ngay quan điểm về một lý thuyết khoa học của anh Thiên Sứ là chưa thỏa đáng. Có thể, do đó mà anh và nhiều người cho rằng, chỉ cần một hay vài sự ứng hợp, là đủ để kết luận lý thuyết đó là Khoa học ?. Cho nên anh mới viết:

"Tôi nghĩ như vậy là quá đủ ....." sau khi làm một động tác: "Hà Đồ là một đồ hình biểu kiến của một học thuyết, được nhắc tới từ hàng ngàn năm trước BC theo cổ thư chữ Hán. Và cũng theo cổ thư chữ Hán nó là do con Long Mã hiện ra trên sông Hoàng Hà. Vậy Hà Đồ thực chất là cái gì? Nó thể hiện một thực tại nào? Giáo sư Lê Văn Quán đưa lên một tài liệu cổ, nhưng không nói rõ nguồn gốc . Nhưng ông xác định không phải ông tạo ra. Sau đó nhiều năm - Trình Thiên Văn Sky Map mới xuất hiện. Trình Thiên Văn này phản ánh quy luật vận động của Thái Dương hệ và vị trí của nó trên bầu trời. Qua trình thiên Văn này, người ta có thể kiểm định vị trí các hành tinh trên Thái Dương hệ. Người hoặc nhóm lập trình Thiên Văn này không phải vì mục đích "kiểm chứng Hà Đồ" của Lý học Đông phương mà làm ra nó. Điều này phù hợp với tiêu chí khoa học sau đây" .

Luận thuyết của anh, nếu được bổ sung bằng những giải quyết các bài toán xuôi, hoặc ngược, sẽ có sức thuyết phục và mang tính khoa học hơn nhiều.

Hơn nữa, Tôi cũng xin lưu ý một ý nhỏ: Đằng sau bốn câu hỏi mà Tôi đề nghị, có một hệ quả HẾT SỨC NGUY HIỂM CHO LUẬN THUYẾT nếu như bốn câu hỏi đó không được giải quyết. Hệ quả này có đủ khả năng phủ nhận tất cả những ứng dụng của Hà đồ theo quan điểm của anh Thiên Sứ. Tất nhiên, nói đến hệ quả này, thì cũng chỉ là sự minh thị kết luận của bốn câu hỏi trên thôi, bởi vì, một khi không giải quyết được các câu hỏi đó, tự nhiên luận thuyết đó cũng đã thiếu vắng tính khoa học rồi.

Lẽ tự nhiên, Tôi mong và hy vọng anh có những bổ sung xác đáng để hoàn thiện luận thuyết của minh.

Chúc anh thành tựu.

Thân ái.

Chính anh Thiên Sứ viết:

Giáo sư Lê Văn Quán đưa lên một tài liệu cổ, nhưng không nói rõ nguồn gốc . Nhưng ông xác định không phải ông tạo ra.

rồi cũng chính ảnh tự xác nhận luôn:

"Chính vì vậy, tôi đã chứng minh rằng: Hậu Thiên Bát quái phải liên hệ với Hà đồ. Cơ sở của phát hiên này, xuất phát từ một bản văn của Nhật Bản được giáo sư Lê Văn Quán miêu tả thì Hà Đồ chính là sự vận động có tính quy luật của ngũ tinh trong Thái Dương hệ, được miêu tả theo thuyết Âm Dương Ngũ hành là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ liên hệ với mặt Trời và mặt Trăng."

Phải chi có ai trên đây biết địa chỉ email liên lạc với giáo sư Lê Văn Quán thì sẽ được rõ ràng và Sapa cũng muốn hỏi ông ta đã có kiểm chứng gì chưa mà cũng đã viết trong sách của ông một cách thiếu trách nhiệm với độc giả đến vậy! Vì rằng, người viết sách sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người và những thông tin lệch lạc càng làm cho người đọc thêm lạc lối mơ hồ mặc nhiên chấp nhận một cách máy móc (nếu không có đầu óc phân tích tìm hiểu). Thay vì, đem đến những thông tin chuẩn mực xác đáng khả tín thì bây giờ nguồn gốc cũng không mà kiểm chứng cũng không - nhưng vẫn lại tiếp tục truyền rao thiếu trách nhiệm. Anh Vuivui nghĩ sao về điều này?

P/S. Sau bài này, việc thảo luận vấn đề nguồn gốc Hà đồ của Tôi đã đầy đủ. Xin nhường lại đất cho anh sapa. Cám ơn Anh đã không lấy làm phiền vì làm gián đoạn những tranh luận của anh.

Thật ra, chúng ta có thể thấy ngay quan điểm về một lý thuyết khoa học của anh Thiên Sứ là chưa thỏa đáng nên mới có những góp ý và vấn nạn tương đồng nên chẳng có gì phiền. Tựu chung là để bảo vệ luận điểm của anh ấy trước những hội nghị khoa học có tính quyết định, hoặc chí ít là tiền đề đi đến tính quyết định cho một chân lý khoa học thì anh ấy sẽ không thể nào nếu như anh ấy chưa giải quyết được những vấn đề lý thuyết và thực nghiệm đặt ra mang nội dung của nó ở đây.

Vì anh ấy đã nói: "tôi có trách nhiệm với những gì tôi đã công bố".

Cho nên, anh Vuivui cứ việc góp ý thảo luận khi cần thiết vì chúng ta đều mong và hy vọng anh ấy có những bổ sung xác đáng để hoàn thiện luận thuyết của anh ta.

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh, Thiên Sứ,

Anh Sapa ah.

Phàm trong phản biện học thuật, anh cũng phải có trách nhiệm trả lời những cấu hoỉ của người đối thoại.

Tôi đã hỏi lại anh rất nhiều thì anh tránh né và đặt vấn đề khác. Khi anh mở topic này anh đồng ý với tôi rằng" Quân tử tranh luận để cầu tìm chân lý...". Nhưng tôi thấy anh đã có sẵn định kiến "Thiên Sứ sai".

Có câu hỏi nào của anh mà Sapa chưa trả lời? Hay là Sapa đã trả lời mà anh không chịu đọc?

Trong khi đó thì anh thường hay có định kiến này nọ về Sapa và cắt xén những gì Sapa đã viết và còn hiểu lệch lạc nữa cơ ... kia cà.

Bây giờ tôi nhắc lại câu hỏi của tôi: Anh quan niệm thế nào về bản chất Hà Đồ.

Còn với tôi: Tôi xác định:

Hà Đồ là qui luật của Ngũ tinh liên hệ với Mặt trời mặt trăng trong Thái dượng hệ. Chứng minh xong qua trình Thiên văn Sky Map.

Anh đã chứng minh xong ra sao? từ những tấm hình đó??

Trong đó có những gì? Ngũ Tinh nào? Ngũ Tinh liên hệ với mặt Trời mặt Trăng ra sao? Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tinh nhất quán thể nào dưới sự chứng minh của anh cùng những con số?

Anh chưa mà ...

Nếu vậy, sự xác định của anh có khác gì: Long mã phụ Hà đồ là con long mã có mang trên lưng một bức đồ xuất hiện ở sông Hoàng Hà. Chứng minh xong qua hình ảnh sau đây:

Posted Image

Anh hẳn đồng ý chứ!

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Sapa ah.

Nếu anh thật sự cầu tìm chân lý và trao đổi học thuật thì anh nên suy ngẫm cho ký những gì tôi đã viết trong sách và ở đây. Khả năng của anh không đủ để phản biện tôi. Nhưng với những kẻ dốt hơn anh nhiều sẽ tưởng anh đúng và oh lên phản đối tôi, rất mất thì giờ.

Bây giờ tôi sẽ trả lời đúng vào câu hỏi của anh trong bài viết này:

Trước khi trả lời để rõ ràng trước bàn dân thiên hạ . Đề nghị anh nói rõ ý đoạn này của anh:

Chính anh Thiên Sứ viết:

Giáo sư Lê Văn Quán đưa lên một tài liệu cổ, nhưng không nói rõ nguồn gốc . Nhưng ông xác định không phải ông tạo ra.

rồi cũng chính ảnh tự xác nhận luôn:

"Chính vì vậy, tôi đã chứng minh rằng: Hậu Thiên Bát quái phải liên hệ với Hà đồ. Cơ sở của phát hiên này, xuất phát từ một bản văn của Nhật Bản được giáo sư Lê Văn Quán miêu tả thì Hà Đồ chính là sự vận động có tính quy luật của ngũ tinh trong Thái Dương hệ, được miêu tả theo thuyết Âm Dương Ngũ hành là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ liên hệ với mặt Trời và mặt Trăng."

Phải chi có ai trên đây biết địa chỉ email liên lạc với giáo sư Lê Văn Quán thì sẽ được rõ ràng và Sapa cũng muốn hỏi ông ta đã có kiểm chứng gì chưa mà cũng đã viết trong sách của ông một cách thiếu trách nhiệm với độc giả đến vậy! Vì rằng, người viết sách sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người và những thông tin lệch lạc càng làm cho người đọc thêm lạc lối mơ hồ mặc nhiên chấp nhận một cách máy móc (nếu không có đầu óc phân tích tìm hiểu). Thay vì, đem đến những thông tin chuẩn mực xác đáng khả tín thì bây giờ nguồn gốc cũng không mà kiểm chứng cũng không - nhưng vẫn lại tiếp tục truyền rao thiếu trách nhiệm. Anh Vuivui nghĩ sao về điều này?

Anh cho biết rõ - Có phải anh hiểu là:

A - Giáo sư Lê Văn Quán công bố tài liệu nhưng không nói rõ xuất xứ nền tài liệu này không có giá trị?

B - Hệ quả của A là: Thiên Sứ dẫn một tài liệu mà người công bố không rõ xuất xứ, không tin cậy nên Thiên Sứ sai?

Anh xác định nội dung xong và công khai ở đây tôi sẽ chỉ ra sai lầm của anh.

Anh Sapa ah.

Tôi không phải là ngườii kiêu ngạo. Nhưng anh cũng cần nhận thấy rằng chỉ với một cuốn sách "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" tôi chứng minh lịch sử Kinh Dịch của Tàu và nội dung của nó chứa đầy mâu thuẫn. Toàn bộ sách viết về Kinh Dịch chất trên xe trâu kéo toát mồ hôi của Tàu từ hàng ngàn năm bị đá nghiêng. Thế thì anh hãy xem lại khả năng của mình có đủ để bảo vệ cái hợp lý của sách Tàu không đã.

Hãy thành thực mà suy nghĩ. Còn nếu như anh vẫn cứ tưởng mình đúng mà thì anh trả lời câu trên cho rõ ý , tôi sẽ chỉ ra cái sai của anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh, Thiên Sứ

Anh Sapa ah.

Nếu anh thật sự cầu tìm chân lý và trao đổi học thuật thì anh nên suy ngẫm cho ký những gì tôi đã viết trong sách và ở đây. Khả năng của anh không đủ để phản biện tôi. Nhưng với những kẻ dốt hơn anh nhiều sẽ tưởng anh đúng và oh lên phản đối tôi, rất mất thì giờ.

Lại là những định kiến cố hữu ...

Bây giờ tôi sẽ trả lời đúng vào câu hỏi của anh trong bài viết này:

Trước khi trả lời để rõ ràng trước bàn dân thiên hạ . Đề nghị anh nói rõ ý đoạn này của anh:

Anh cho biết rõ - Có phải anh hiểu là:

A - Giáo sư Lê Văn Quán công bố tài liệu nhưng không nói rõ xuất xứ nền tài liệu này không có giá trị?

A1. Giá trị của xuất xứ nó bị tước đoạt làm của riêng cho Lạc Việt (nếu có giá trị chứng minh xác thực)

A2. Không có giá trị vì đó là những thêu dệt (chứng minh xác thực là láo lếu)

B - Hệ quả của A là: Thiên Sứ dẫn một tài liệu mà người công bố không rõ xuất xứ, không tin cậy nên Thiên Sứ sai?

B1. Thiên Sứ dẫn một tài liệu mà tác giả không xác định nhưng Thiên Sứ xác định dùm:

B1a. xác định bằng trình Skymap Pro không rõ ràng, hình ảnh nhỏ xíu và không đầy đủ dữ kiện liên quan

B1b. chưa xác định chu đáo đầy đủ mà vẫn tuyên bố ...

B2. Thiên Sứ tuyên bố tài liệu đó đáng tin cậy là đúng à!?

Anh xác định nội dung xong và công khai ở đây tôi sẽ chỉ ra sai lầm của anh.

Anh Sapa ah.

Tôi không phải là ngườii kiêu ngạo. Nhưng anh cũng cần nhận thấy rằng chỉ với một cuốn sách "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" tôi chứng minh lịch sử Kinh Dịch của Tàu và nội dung của nó chứa đầy mâu thuẫn. Toàn bộ sách viết về Kinh Dịch chất trên xe trâu kéo toát mồ hôi của Tàu từ hàng ngàn năm bị đá nghiêng. Thế thì anh hãy xem lại khả năng của mình có đủ để bảo vệ cái hợp lý của sách Tàu không đã.

Hãy thành thực mà suy nghĩ. Còn nếu như anh vẫn cứ tưởng mình đúng mà thì anh trả lời câu trên cho rõ ý , tôi sẽ chỉ ra cái sai của anh.

Thật ra, cuốn sách "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" cũng chứa đầy mâu thuẫn mà ... Sapa sẽ từ từ chỉ ra cho anh thấy!

Anh cứ việc chỉ ra cái sai nếu có ...

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

A1. Giá trị của xuất xứ nó bị tước đoạt làm của riêng cho Lạc Việt (nếu có giá trị chứng minh xác thực)

A2. Không có giá trị vì đó là những thêu dệt (chứng minh xác thực là láo lếu)

Một lần nữa xác định anh Sapa không hề có ý tưởng phản biện khoa học để cầu tìm chân lý mà đã tỏ ra mất bình tĩnh khi trang biện với nhiều từ phi học thuật.

Nhưng không có chi.

Anh lưu ý là: Giáo sư Lê Văn Quán không hề xác định tư liệu ông công bố là thuộc về Lạc Việt.

Anh xác định xong tôi xin phép được chỉ ra cái sai của anh:

Giáo Sư Lê Văn Quán công bố tư liệu về độ số Hà Đồ - cho dù là ông ta tự nghĩ ra - đây là điều kiện tối thiểu khi ông không công bố nguồn tư liệu thì ông ta phải chịu trách nhiệm về sự công bố này.

Nhưng tư liệu này là khách quan với người xác định Hà Đồ là phản ánh quy luật khách quan của Ngũ Tinh là Thiên Sứ.

Tư liệu này là phát hiện độc lập với trình thiên văn Sky Map. Nhưng trình thiên Văn Sky Map minh chứng được rằng: Nội dung tư liêu trên đúng. Điều này thỏa mãn tiêu chí khoa học mà ông Nguyễn Văn Tuấn đưa ra.

Vậy xong. Sự chứng minh chỉ đơn giản vậy. Vì nó đã thỏa mãn tiêu chí khoa học.

Anh có quyền cực lực phản đối. Vì anh hiểu theo cách của anh: Phải nhìn thấy, phải dẫn giải rõ hơn....vv...Tôi không có thời gian tiếp tục biện minh trước sự phản đối.

Ngay bây giờ, vơí cách phản đối của anh và những người như anh thì trái Đất tròn cũng không chứng minh được - ngoại trừ đưa anh lên tàu vũ trụ để nhìn xuống thấy nó tròn. Ngay cả như vậy, anh vẫn có quyền chưa tin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Topic này là hệ quả của đổi chỗ Tốn Khôn và ứng dụng trong Tử Vi.

Xin mời tham khảo.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...showtopic=11619

Tôi giải thích như sau:

Cô gái này theo cách an Tử Vi Tàu thì Tràng Sinh từ cung Thân, nên sao Thai Ngộ Đào Hoa ở Ngọ.

Bởi vì trong Tử Vi Lạc Việt thì do luận điểm đổi chỗ Tốn Khôn - Khôn trong Tử Vi Lạc Việt quản cung Tỵ - Âm Hỏa đới Thổ. Sao Trường sinh người Thổ cục sách Tàu từ cung Thân (Khôn theo Hậu Thiên Tàu ở cung này, phi thuận nhập cung Phu, ngộ Đào Hoa). Nhưng sao Thai của Tử Vi Việt nằm ở cung Mão do Trường sinh từ cung Tỵ - chính vị Khôn Thổ. Đây cũng là lý do - Tỵ Dậu Sửu thuộc Kim: Tỵ chính vị Khôn Thổ sinh Dậu Âm Kim và mộ ở Sửu.

Đây là hệ quả của sự hiệu chính từ nguyên lý căn để "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ".

Trong phú đoán thì vẫn ứng dụng câu "Đào Hoa mà ngộ sao Thai.....". Nhưng vì phương pháp An sao Trường Sinh và Mệnh cục hiệu chỉnh theo Lạc Thư Hoa Giáp từ nguyên lý: "Hậu thiên Lạc Việt phối Hà Đồ" , nên không làm cô gái phải khóc dở , mếu dở (Theo linh trên) như Tử Vi Tàu - vốn sai từ nguyên lý căn để.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đơn giản thôi, đầu năm 2008, Như Thông tôi, đi xem bói thầy bà. Lật lật mấy trang sách tàu cũ, phán rằng: Mạng " Thiên thượng hỏa". năm nay làm ăn phát tài, tiền vô như nuớc.Bố khỉ cái thằng thầy bà theo sách tàu gần sắp rách , vớ vẫn, nó lũm tui hêt 300 ngàn đồng. Phát đâu chẳng thấy, mém tý nữa là phá sản công ty. Cũng trong năm 2008,Tôi đấu thầu một dự án về thiết bị, phải nói là số 1 của tỉnh nhà, khó khăn vô cùng để thăng thầu. Tôi vẫn còn nhớ mãi, tôi có hỏi chú Thiên Sứ, tôi có trúng thầu hay không ?. Chú toán quẻ Lạc Việt , được quẻ " Đỗ Tiểu Cát" ( tôi không nhớ rõ, mà hình như tôi có hỏi Thiên Đồng nữa, nó nằm đâu trong diễn đàn này thì phải") . Hic,Chú bảo: " sẽ trúng thầu nhưng cực kỳ gian khổ, và nên bảo vệ bản thân mình" .Ngày 02/01/2009, tôi ký hợp đồng. Cuối cùng hợp đồng vẫn ký. Nhưng kết quả " LỖ". Đến bây giờ tôi vẫn sạch gạch. Hố hố hố. Tin hay không là quyền các bác. Vậy nên, tôi là trường hợp điễn hình Tốn Khôn.

p/s: Bố nào không tin, cứ liên hệ tôi, tôi phành ra cái hợp đồng tôi đã ký cho mà xem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Topic này là hệ quả của đổi chỗ Tốn Khôn và ứng dụng trong Tử Vi.

Xin mời tham khảo.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...showtopic=11619

Tôi giải thích như sau:

Cô gái này theo cách an Tử Vi Tàu thì Tràng Sinh từ cung Thân, nên sao Thai Ngộ Đào Hoa ở Ngọ.

Bởi vì trong Tử Vi Lạc Việt thì do luận điểm đổi chỗ Tốn Khôn - Khôn trong Tử Vi Lạc Việt quản cung Tỵ - Âm Hỏa đới Thổ. Sao Trường sinh người Thổ cục sách Tàu từ cung Thân (Khôn theo Hậu Thiên Tàu ở cung này, phi thuận nhập cung Phu, ngộ Đào Hoa). Nhưng sao Thai của Tử Vi Việt nằm ở cung Mão do Trường sinh từ cung Tỵ - chính vị Khôn Thổ. Đây cũng là lý do - Tỵ Dậu Sửu thuộc Kim: Tỵ chính vị Khôn Thổ sinh Dậu Âm Kim và mộ ở Sửu.

Đây là hệ quả của sự hiệu chính từ nguyên lý căn để "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ".

Trong phú đoán thì vẫn ứng dụng câu "Đào Hoa mà ngộ sao Thai.....". Nhưng vì phương pháp An sao Trường Sinh và Mệnh cục hiệu chỉnh theo Lạc Thư Hoa Giáp từ nguyên lý: "Hậu thiên Lạc Việt phối Hà Đồ" , nên không làm cô gái phải khóc dở , mếu dở (Theo linh trên) như Tử Vi Tàu - vốn sai từ nguyên lý căn để.

Xin phép cho cháu chen ngang vì liên quan đến trình an sao tử vi. Chú lấy ví dụ trên không xác đáng lắm vì nó ứng với cung Phu, trong khi câu phú ứng với cung Mệnh. Xem cung Phu thì chỉ có thể nói về mối quan hệ vợ chồng chứ không thể khẳng định ngay đó là số mệnh của ông chồng đó. Hơn nữa, đào hoa không gặp thai mà gặp Mộc dục thì cũng không hẳn tốt hơn, chẳng xét vòng trường sinh thì cung phu cũng có gợn bởi các sao khác rồi. Điều không xác đáng nữa là đương số đang nhờ xác định lại xem sinh giờ Thân hay giờ Dậu. Nếu dùng luận cứ chưa rõ ràng thì làm ảnh hưởng tới phản biện của chú.

Trân trọng

Edited by nncuong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin phép cho cháu chen ngang vì liên quan đến trình an sao tử vi. Chú lấy ví dụ trên không xác đáng lắm vì nó ứng với cung Phu, trong khi câu phú ứng với cung Mệnh. Xem cung Phu thì chỉ có thể nói về mối quan hệ vợ chồng chứ không thể khẳng định ngay đó là số mệnh của ông chồng đó. Hơn nữa, đào hoa không gặp thai mà gặp Mộc dục thì cũng không hẳn tốt hơn, chẳng xét vòng trường sinh thì cung phu cũng có gợn bởi các sao khác rồi. Điều không xác đáng nữa là đương số đang nhờ xác định lại xem sinh giờ Thân hay giờ Dậu. Nếu dùng luận cứ chưa rõ ràng thì làm ảnh hưởng tới phản biện của chú.

Trân trọng

Anh Nncuong ah.

Vấn đề không phải là ứng với cung gì. mà là phương pháp an sao khác nhau trong trường hợp cụ thể này và các thày đã đoán sai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Anh Nncuong ah.

Vấn đề không phải là ứng với cung gì. mà là phương pháp an sao khác nhau trong trường hợp cụ thể này và các thày đã đoán sai.

Ý cháu nói là dù theo Tử vi nào thì kết quả luận cho đương số cũng không sai khác nhiều lắm, điều này chính chú cũng đã từng nói vậy. Mà luận sai là vì bản thân đương số nhầm câu phú cung mệnh gắn với cung phu, một số người khác cũng ùa theo đến khi lá số được đưa lên. Bài viết của chú sau đó vẫn khẳng định việc luận đoán bản thân cô ta chứ không phải là cung phu và kết luận an sao theo kiểu cũ là sai. Chính cháu cũng đã nhắc ngay trong bài viết đó. Do đó ví dụ nói rằng theo TVLV đúng hơn ở trường hợp này thì không xác đáng. Điều quan trọng hơn là chính đương số cũng đang phân vân về giờ sinh. Khi dữ kiện không đúng thì mọi kết luận đều là vội vàng. Rất nhiều trường hợp lá số đưa lên, các chuyên gia luận đều hay cả, chợt đương số xin lỗi: Cháu nhầm giờ sinh :(

Edited by nncuong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ý cháu nói là dù theo Tử vi nào thì kết quả luận của đương số không sai khác nhiều lắm, điều này chính chú cũng đã từng nói vậy. Mà sai là vì bản thân đương số nhầm câu phú cung mệnh gắn với cung phu, một số người khác cũng ùa theo đến khi lá số được đưa lên. Chính cháu cũng đã nhắc ngay trong bài viết đó. Do đó ví dụ nói rằng theo TVLV đúng hơn ở trường hợp này thì không xác đáng thôi.

Trên thực tế thì Tử Vi Lạc Việt và Tử Vi Tàu không sai khác nhiều. Chỉ sai khác một số trường hợp rất cụ thể:

Thí dụ:

Vòng Tràng sinh của những người có cục Thủy Hỏa Thổ.

hoặc vị trí sao Khôi Việt - chỉ ở tuổi Canh - Đinh.

Cho nên tôi nói rất rõ: "Trong trường hợp cụ thể này" - Tử Vi Tàu đã tạo ra một hiện tượng luận đoán sai - Và nó dẫn tới một phương pháp luận đoán "Đào ngộ Thai" bị sai trong trường hợp này. Bây giờ anh cho là rơi vào cung phu và do các thày đoán sai. Vậy cách "Đào hoa ngộ Thai" là một cách cục đã ghi nhận trong phú đoán, phải giải thích như thế nào - cho dù rơi vào cung phu?

Bởi vậy, khi nói về phương pháp luận theo phú đoán trong trường hợp cụ thể thì anh lại bàn về khả năng luận đoán.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cho nên tôi nói rất rõ: "Trong trường hợp cụ thể này" - Tử Vi Tàu đã tạo ra một hiện tượng luận đoán sai - Và nó dẫn tới một phương pháp luận đoán "Đào ngộ Thai" bị sai trong trường hợp này. Bây giờ anh cho là rơi vào cung phu và do các thày đoán sai. Vậy cách "Đào hoa ngộ Thai" là một cách cục đã ghi nhận trong phú đoán, phải giải thích như thế nào - cho dù rơi vào cung phu?

Bởi vậy, khi nói về phương pháp luận theo phú đoán trong trường hợp cụ thể thì anh lại bàn về khả năng luận đoán.

Cháu không nói do nó rơi vào cung phu nên đoán sai. Trường hợp này cũng không phải do trình an sao sai dẫn đến luận đoán sai. Mà là do các thày lấy lời phú của cung mệnh gắn vào cung phu để đoán mệnh cho người ta nên nó sai. Nhầm lẫn 1 cách cơ bản thế thì chưa cần biết nội dung câu phú nó là gì cả. Khi một người luận tử vi không phân biệt nổi cung phu với cung mệnh thì nói đến an sao theo trường phái nào, luận theo phú và hay theo cách cục làm gì nữa ạ.

Điểm cần nhấn mạnh nữa là đương số chưa chắc chắn về giờ sinh. Đã chưa chắc chắn thì sao vội kết luận làm gì ?

Edited by nncuong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu không nói do nó rơi vào cung phu nên đoán sai. Trường hợp này không phải do trình an sao sai dẫn đến luận đoán sai. Mà là do các thày lấy lời phú của cung mệnh gắn vào cung phu để đoán mệnh cho người ta nên nó sai. Nhầm lẫn 1 cách cơ bản thế thì chưa cần biết nội dung câu phú nó là gì cả. Khi một người luận tử vi không phân biệt nổi cung phu với cung mệnh thì nói làm gì đến an sao theo trường phái nào, luận theo phú và hay theo cách cục làm gì nữa ạ.

Điểm cần nhấn mạnh nữa là đương số chưa chắc chắn về giờ sinh. Đã chưa chắc chắn thì sao vội kết luận làm gì ?

Tôi lưu ý anh nncuong là vấn đề đặt ra như thế này:

- Phương pháp luận đoán: "Đào ngộ Thai".

- Tử Vi Việt và Tử Vi Tàu trong trường hợp cụ thể của người cục Thủy, Hỏa Thổ sẽ khác biệt về vị trí sao Thai - thí dụ trong trường hợp của lá số này.

Kết luận:

Sẽ dẫn đến kết luận như thế nào trong trường hợp "Đào hoa ngộ Thai" - dù nó rơi vào cung nào - với phú đoán.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi lưu ý anh nncuong là vấn đề đặt ra như thế này:

- Phương pháp luận đoán: "Đào ngộ Thai".

- Tử Vi Việt và Tử Vi Tàu trong trường hợp cụ thể của người cục Thủy, Hỏa Thổ sẽ khác biệt về vị trí sao Thai - thí dụ trong trường hợp của lá số này.

Kết luận:

Sẽ dẫn đến kết luận như thế nào trong trường hợp "Đào hoa ngộ Thai" - dù nó rơi vào cung nào - với phú đoán.

Ý ban đầu của cháu là: Chỉ muốn nhắc chú không nên viện dẫn một trường hợp chưa rõ ràng, và có sự nhầm lẫn cơ bản của phương pháp luận giải cho một phản biện hết sức quan trọng.

Câu chuyện bây giờ lại trở thành: Tranh luận về phương pháp luận, về tử vi Tàu - Việt.

Do vậy, cháu bảo lưu ý kiến và miễn tham gia tiếp vì:

1. Mục đích đã bị thay đổi một 180 độ

2. Không gây lạc đề, làm giảm hứng thú của các chú đang tranh luận về một đề tài khác.

3. Không sa đà vào tranh luận về học thuật. Khi sa đà dễ làm cho mình mắc lỗi ở những điều hết sức sơ đẳng.

4. Đằng nào thì chú vẫn cấm link lấy lá số từ web khác (Không hiểu do định kiến hay do nó sẽ gây ra "cái sự sai") nên việc tranh luận về trình an sao đúng hay sai ở đây không quan trọng nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ý ban đầu của cháu là: Chỉ muốn nhắc chú không nên viện dẫn một trường hợp chưa rõ ràng, và có sự nhầm lẫn cơ bản của phương pháp luận giải cho một minh chứng hết sức quan trọng.

Câu chuyện bây giờ lại trở thành: Tranh luận về phương pháp luận, về tử vi Tàu - Việt.

Do vậy, cháu bảo lưu ý kiến và miễn tham gia tiếp vì:

1. Mục đích đã bị thay đổi một 180 độ

2. Không gây lạc đề, làm giảm hứng thú của các chú đang tranh luận về một đề tài khác.

3. Không sa đà vào tranh luận về học thuật. Khi sa đà dẫn dễ làm cho mình mắc lỗi ở những điều hết sức sơ đẳng.

4. Đằng nào thì chú vẫn cấm link lấy lá số từ web khác. Không hiểu do định kiến hay do nó sẽ gây ra "cái sự sai".

1 - Tại sao lại không nên nhỉ? Vậy theo ý anh thì tôi cần viễn dẫn trong trường hợp nào thì anh mới coi là rõ ràng?

2 - Tại sao lại lạc đề nhỉ? Đây là đề tài đang bàn về đổi chỗ Tốn Khôn và Hà Đồ mà? Anh xem kỹ chưa? Lá Tử Vi này là một thí dụ của vòng Trường Sinh được chính sửa theo nguyên lý Hà Đồ và Tốn Không mà lại lạc đề? Anh không hiểu nhầm đấy chứ?

3 - Anh mới mắc lỗi rất sơ đẳng, còn tôi đang hỏi lại anh:

"Đào hoa ngộ thai" có phải là một cách cục trong phú đoán. Trường hợp này tử vi Tàu đã tạo ra một cách cục sai. Cho dù nó rơi vào cung nào. Phải không nhỉ?

4 - Anh xem lại. Tôi không hề cấm link của bất cứ trường phái nào. Ban Điều hành chỉ đề nghị: Nhưng ai cần tư vấn tư vi ở đây thì cần lấy linh từ Tử Vi Lạc Việt. Còn các cao thủ luận đoán giúp có quyền lấy link bất cứ trang web nào đưa vào đây. Thí dụ, một cao thủ nào đó không thích dùng trình Tử Vi Việt vì không quen, muốn luận d09oánn giúp một hội viên nào đó xem Tử Vi , có quyền lấy lá tử vi từ trang web khác. Tôi đã viết rất rõ về vấn đề này. Anh dựng ra cái lệnh cấm này đấy chứ!

Nếu anh vào đây đoán Tử Vi giúp thì anh có quyền lấy tử Vi từ trang web khác.

Anh bảo lưu ý kiến hay không thì nó vẫn ở đây. Chẳng ai có quyền xóa nếu nó không vi phạm nội quy. Tôi chỉ biên tập lại một chút tên trang web của anh thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

1 - Tại sao lại không nên nhỉ? Vậy theo ý anh thì tôi cần viễn d8ạãnn trong trường hợp nào thì anh mới coi là rõ ràng?

2 - Tại sao lại lạc đề nhỉ? Đây là đề tài đang bàn về đổi chỗ Tốn Khôn và Hà Đồ mà? Anh xem kỹ chưa? Lá Tử Vi này là một thí dụ của vòng Trường Sinh được chính sửa theo nguyên lý Hà Đồ va 2Tốnn Không ma 2lạii lạc đề? Anh không hiểu nhầm đấy chứ?

3 - Anh Mới mắc lỗi rất sơ đẳng, còn tôi đang hỏi lại anh:

"Đào hoa ngộ thai" có phải là mộtt cách cục trong phú đoán. Trường hợp này tử vi Tàu đã tạo ra một cách cục sai. Cho dù nó rơi vào cung nào. Học thuật đấy chứ.

4 - Anh xem lại. Tôi không hề cấm link của bất cứ trường phái nào. Tôi chỉ đề nghị: Nhưng ai cần tư vấn tư vi ở đây thì cần lấy linh từ Tử Vi Lạc Việt. Còn các cao thủ luận đoán giúp có quyền lấy link bất cứ trang web nào đưa vào đây.

1. Khi sai căn bản về cung lá số thì miễn bàn đến phú. Vì nếu cháu có nói ra cũng chỉ là để kiểm tra trí nhớ chứ chẳng có tí học thuật nào.

2. Khi mục đích viết bài đã không đúng như ban đầu, bị xoay theo chiều khác thì không nên tiếp tục. Cháu không muốn chú đánh lạc hướng người đọc sang một vấn đề khác.

3. Việc ai là người mắc lỗi sơ đẳng thì người đọc sẽ là người phán xét.

4. Việc chú cấm link thì chắc chắn cháu có bằng chứng, nội dung tóm tắt: có chỉ đích danh và có ý kiến rằng nếu cấm link của lyso.vn người ta sẽ lấy link từ một số trang có lẫn cả quảng cáo không đẹp thì còn tệ hơn. Cũng rất may là LHDP đã từ chối lấy link từ lyso.vn và có lẽ cũng chỉ duy nhất LHDP từ chối.

Edited by nncuong

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Khi sai căn bản về cung lá số thì miễn bàn đến phú. Vì nếu cháu có nói ra cũng chỉ là để kiểm tra trí nhớ chứ chẳng có tí học thuật nào.

2. Khi mục đích viết bài đã không đúng như ban đầu, bị xoay theo chiều khác thì không nên tiếp tục. Cháu không muốn chú đánh lạc hướng người đọc sang một vấn đề khác.

3. Việc ai là người mắc lỗi sơ đẳng thì người đọc sẽ là người phán xét.

4. Việc chú cấm link thì chắc chắn cháu có bằng chứng, nội dung tóm tắt: có chỉ đích danh và có ý kiến rằng nếu cấm link của lyso.vn người ta sẽ lấy link từ một số trang có lẫn cả quảng cáo không đẹp thì còn tệ hơn. Cũng rất may là LHDP từ chối lấy link từ lyso.vn và có lẽ cũng chỉ duy nhất LHDP từ chối.

1 - Theo anh thì Tử Vi việt sai hay Tàu sai? Căn cứ vào đâu để anh biết sai? Tử Vi Tàu đã an thành cách "Đào Hoa ngộ Thai" thì theo anh phải đoán thế nào? Anh nói miễn bàn đến phú thì căn cứ vào đâu để luận đoán?

2 - Tôi không hề lạc đề. Ví dụ rất rõ ràng.

3 - Tất nhiên.

4 - Diễn đàn cấm quảng cáo, nên anh không cần bàn việc này. Tuy nhiên tôi đã xác định. Và xác định một lần nữa ở đây là:

Bất cứ ai nhờ tư vấn tử vi ở lyhocdongphuong.0rg.vn chỉ được phép lấy link từ trình tưvi Lạc Việt. Nhưng các cao thủ tư vấn giúp hoàn toàn có quyền lấy link lá số tử Vi từ trang web khác phi Tử Vi Lạc Việt để xem. Tôi không quan tâm đến việc cho phép hay không cho phép liên quan đến trang web của anh. Tôi chỉ vào trang web của anh đâu hai ba lần từ khi nó ra đời. Mỗi lần không quá 1 phút.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

1 - Theo anh thì Tử Vi việt sai hay Tàu sai? Căn cứ vào đâu để anh biết sai?

Đối với cháu, các môn cổ học không phân biệt Tàu hay Việt. Vì cái thời nó ra đời, lãnh thổ của các học thuyết đó bao trùm cả 1 vùng rộng lớn rồi từ đó chia ra các lãnh thổ như hiện nay. Nền văn hóa cũng đan xen rất nhiều, chưa kể các môn cổ học đó liên tục được chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện theo thời gian. Rất khó có thể phân biệt rạch ròi Tàu hay Việt. Ngay cái trình an sao TVLV mà chú đang dùng cũng có rất nhiều yếu tố Tàu (thời hiện tại) ví dụ: an theo âm lịch của TQ.

Riêng trình an sao, cháu chỉ quan tâm là an theo những sách nào, tác giả nào (nếu có). Và để cho người luận giải tự lựa chọn theo nghiệm lý của cá nhân mình.

Các câu hỏi khác cháu đã trả lời rồi.

Kính mời chú vuivui và chú sapa

Edited by nncuong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú Thiên Sứ kính mến!

Cháu xin có vài lời tâm sự.

Chủ đề này tiêu đề là "Phản biện của Tubinh_giagia", tời lúc này thì có sự tham gia đối thoại của anh nncuong.

Có lẽ cũng như anh nncuong có phản ứng với việc link lá số gì đó, Rubi nghĩ nó là vấn đề thắc mắc của anh. Nhưng cũng như anh nncuong, Rubi cũng thắc mắc đối với anh nncuong và nội dung phần thiết kế giao diện của diễn đàn lyso.vn.

Trước đây, Rubi đã cố gắng học đồ họa để tìm việc làm, và kết quả cũng tìm được công việc có môi trường cũng phù hợp. Nhưng làm được một năm, thì vì do nhiều vấn đề nên Rubi có ý định tìm nơi khác để làm việc, sau khi nghi việc thì Rubi có vô tình tìm được diễn đàn vietlyso.com. Tính là ngồi lại một thời gian để tập trung viết những bài đầu tiên trên vietlyso.com, nội dung của bài viết có sự đột biến tích cực đối với Rubi, nhưng nó đã có thời gian tìm hiểu và nghiên cứu không ngắn. Quả thật là từ đó cho đến nay, Rubi trong 24 giờ chỉ có ăn ngủ và internet, đối với thời gian trên internet thì có lẽ 80% dành cho một vài diễn đàn lý học.

Rubi chịu sức ép không việc làm, không lương lại phải hàng tháng vẫn xin trợ cấp tiền tiêu đủ trong tháng. Vấn đề này, Rubi làm vậy là vì cảm thấy có hướng đi và cảm thấy nó có phần ý nghĩa nào đó.

Nói vậy, trở lại vấn đề liên quan đến anh nncuong và diễn đàn lyso.vn. Việc anh sử dụng các kết quả của Rubi để đưa vào nội dung giao diện thì nó có sự tương tác với sức ép mà Rubi đã bất đăc dĩ phải trình bày ở trên. Anh Nncuong có nhiều lý do để tự động làm như vậy, nhưng đó là mục đích cá nhân và đồng thời nó cũng có tác động tới Rubi.

Thôi không nói thêm dài, đây là lần đầu Rubi nói với anh vấn đề này để anh biết, rằng việc anh sử dụng các kết quả và các hướng nghiên cứu của Rubi nó có tác động làm Rubi phải để ý.

Chú Thiên Sứ kính mến, một lần nữa cháu xin phép chú được nhân tiện có đối thoại của anh Nncuong thì cháu có đôi lời tâm sự để anh Nncuong cũng hiểu thêm cũng như các độc giả biết thì hiểu thêm về sự tình.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chú Thiên Sứ kính mến!

Cháu xin có vài lời tâm sự.

Chủ đề này tiêu đề là "Phản biện của Tubinh_giagia", tời lúc này thì có sự tham gia đối thoại của anh nncuong.

Có lẽ cũng như anh nncuong có phản ứng với việc link lá số gì đó, Rubi nghĩ nó là vấn đề thắc mắc của anh. Nhưng cũng như anh nncuong, Rubi cũng thắc mắc đối với anh nncuong và nội dung phần thiết kế giao diện của diễn đàn lyso.vn.

Trước đây, Rubi đã cố gắng học đồ họa để tìm việc làm, và kết quả cũng tìm được công việc có môi trường cũng phù hợp. Nhưng làm được một năm, thì vì do nhiều vấn đề nên Rubi có ý định tìm nơi khác để làm việc, sau khi nghi việc thì Rubi có vô tình tìm được diễn đàn vietlyso.com. Tính là ngồi lại một thời gian để tập trung viết những bài đầu tiên trên vietlyso.com, nội dung của bài viết có sự đột biến tích cực đối với Rubi, nhưng nó đã có thời gian tìm hiểu và nghiên cứu không ngắn. Quả thật là từ đó cho đến nay, Rubi trong 24 giờ chỉ có ăn ngủ và internet, đối với thời gian trên internet thì có lẽ 80% dành cho một vài diễn đàn lý học.

Rubi chịu sức ép không việc làm, không lương lại phải hàng tháng vẫn xin trợ cấp tiền tiêu đủ trong tháng. Vấn đề này, Rubi làm vậy là vì cảm thấy có hướng đi và cảm thấy nó có phần ý nghĩa nào đó.

Nói vậy, trở lại vấn đề liên quan đến anh nncuong và diễn đàn lyso.vn. Việc anh sử dụng các kết quả của Rubi để đưa vào nội dung giao diện thì nó có sự tương tác với sức ép mà Rubi đã bất đăc dĩ phải trình bày ở trên. Anh Nncuong có nhiều lý do để tự động làm như vậy, nhưng đó là mục đích cá nhân và đồng thời nó cũng có tác động tới Rubi.

Thôi không nói thêm dài, đây là lần đầu Rubi nói với anh vấn đề này để anh biết, rằng việc anh sử dụng các kết quả và các hướng nghiên cứu của Rubi nó có tác động làm Rubi phải để ý.

Chú Thiên Sứ kính mến, một lần nữa cháu xin phép chú được nhân tiện có đối thoại của anh Nncuong thì cháu có đôi lời tâm sự để anh Nncuong cũng hiểu thêm cũng như các độc giả biết thì hiểu thêm về sự tình.

Trước hết xin phép trả lời ở đây để thuận tiện, sau đó cảm phiền các ĐHV chuyển 2 bài này sang một mục khác để tránh lẫn chủ đề.

1. Tôi biết Rubi rất nỗ lực trong việc vẽ các logo, icon. Việt tôi sử dụng logo là hình ảnh VN với hình bát quái có thể lẫn với một hình bát quái nào đó. Nhưng không thể gọi nó là sao chép được. Vì hình bát quái tiên thiên là của chung cho nền lý học. Rubi có cần các chuyên gia về bản quyền thẩm định lại những logo đó không? Rubi chắc đọc được comment của tôi trong blog của rubi ở lyso chứ? Rubi đã nhận lời thiết kế lại giúp cho logo đẹp hơn nhưng đã không quay lại và tôi phải tự vẽ dù không đẹp. Rubi có cần tôi gửi lại file thiết kế logo bằng Corel không?

2. Không thể dùng ngôn ngữ lập lờ nói logo với giao diện được. Toàn bộ giao diện tôi đang dùng hiện là "Designed by Mighty Gorgon " mã nguồn mở đã được trích dẫn và dẫn link đúng theo thông lệ quốc tế.

3. Không thể để những ý kiến chen ngang, lời lẽ không rõ ràng để chuyển hướng chú ý trở thành một truyền thống được. Mọi ý kiến phản hồi xin sẵn sàng tiếp nhận ở một chủ đề khác.

Edited by nncuong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không có vấn đề gì Rubi ah.

Đây là một diễn đàn học thuật. Bởi vậy, bất cứ ai có ý tưởng học thuật thật sự và những ý tưởng phụng sự học thuật đều có một chỗ đứng ở đây. Cho dù ý tường đó đúng hoặc sai thì chân lý không phải do sự quyết định độc đoán hay phản đối bởi sự hiểu biết của một số ít người, miễn là nó không vi phạm nội quy diễn đàn. Thâm chí nó cũng không còn phụ thuộc vào cá nhân người có ý tưởng nếu đã phổ biến.

Do đó, diễn đàn cũng rất hoan nghênh Rubi và thực tế Rubi không hề có một trở ngại nào khi tham gia diễn đàn này.

Nếu Rubi đồng ý, chú cũng sẽ đề nghi ban Điều hành mở riêng một diễn đàn con cho Rubi với quyền xóa bài trong chuyên mục của mình (Nhưng làm cái hình nhỏ một tý. Chú xem không được với cái mạng chạy chậm khốn khổ của chú :( . Đó là lý do mà chú ít tham gia ý kiến với bài viết của Rubi và anh Votruoc. Mở topic ra xem, máy chạy không nổi :D ).

Chú đang cùng anh chị em tiếp tục cải tổ ổn định lại diễn đàn. Mà chú không thể quản lý được trước đây. Trong quản trị viên có người bỏ diễn đàn rất lâu, không một lời từ biệt. Hoặc có những quản trị viên đầy đủ đặc quyền mà thậm chí kỹ thuật viên diễn đàn không biết lý lịch. Cho đến ngày gần đây chú mới biết hiện tượng này.

Bởi vậy, trong lúc đang hoàn thiện này, có gì Rubi cho ý kiến, chú sẽ thực hiện.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước hết xin phép trả lời ở đây để thuận tiện, sau đó cảm phiền các ĐHV chuyển 2 bài này sang một mục khác để tránh lẫn chủ đề.

1. Tôi biết Rubi rất nỗ lực trong việc vẽ các logo, icon. Việt tôi sử dụng logo là hình ảnh VN với hình bát quái có thể lẫn với một hình bát quái nào đó. Nhưng không thể gọi nó là sao chép được. Vì hình bát quái tiên thiên là của chung cho nền lý học. Rubi có cần các chuyên gia về bản quyền thẩm định lại những logo đó không? Rubi chắc đọc được comment của tôi trong blog của rubi ở lyso chứ? Rubi đã nhận lời thiết kế lại giúp cho logo đẹp hơn nhưng đã không quay lại và tôi phải tự vẽ dù không đẹp. Rubi có cần tôi gửi lại file thiết kế logo bằng Corel không?

2. Không thể dùng ngôn ngữ lập lờ nói logo với giao diện được. Toàn bộ giao diện tôi đang dùng hiện là "Designed by Mighty Gorgon " mã nguồn mở đã được trích dẫn và dẫn link đúng theo thông lệ quốc tế.

3. Không thể để những ý kiến chen ngang, lời lẽ không rõ ràng để chuyển hướng chú ý trở thành một truyền thống được. Mọi ý kiến phản hồi xin sẵn sàng tiếp nhận ở một chủ đề khác.

Ra vậy.

Vậy là có sự cần tranh luận thêm, vì anh đã có quan điểm rõ ràng.

Anh có thể sử dụng lý luận, còn Rubi coi trong cái đạo đức của số đông. Rubi không dùng lý luận, chân lý không thuộc về số đông song đức chúng lại như biển. Anh có thể dùng lý luận và bằng chứng để vượt trên cái đức của số đông thì thật là lạ.

Đối thoại này Rubi chưa nói hết.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Nếu nói đến số đông thì tôi đang đơn thương độc mã ở đây rồi. Cảm ơn Rubi đã nhắc nhở. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với Rubi ở đây, luôn mở cửa đón Rubi ở nhà :( Yên tâm là tôi luôn cầu thị, và không bao giờ đổ lỗi cho kỹ thuật để sửa đổi thông tin logo hiện tại. Hiện có 20.000 thành viên làm chứng là giao diện và logo đã tồn tại như vậy từ rất lâu rồi.

Edited by nncuong

Share this post


Link to post
Share on other sites