Thiên Sứ

Phản biện của Tubinh_giagia

382 bài viết trong chủ đề này

Nếu nói đến số đông thì tôi đang đơn thương độc mã ở đây rồi. Cảm ơn Rubi đã nhắc nhở. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với Rubi ở đây, luôn mở cửa đón Rubi ở nhà :(

Vấn đề muốn rõ ràng thì Rubi lại phải có nhật ký nghiên cứu và trong đó có mặt Bác Hà Uyên trong nhật ký nghiên cứu của Rubi. Tạm thời Rubi không đối thoại ở chủ đề này. Nhật ký nghiên cứu Rubi sẽ đăng trong một chủ để thích hợp hay trong mục tâm sự giao lưu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh, Thiên Sứ

A1. Giá trị của xuất xứ nó bị tước đoạt làm của riêng cho Lạc Việt (nếu có giá trị chứng minh xác thực)

A2. Không có giá trị vì đó là những thêu dệt (chứng minh xác thực là láo lếu)

Một lần nữa xác định anh Sapa không hề có ý tưởng phản biện khoa học để cầu tìm chân lý mà đã tỏ ra mất bình tĩnh khi trang biện với nhiều từ phi học thuật.

Nhưng không có chi.

Từ ngữ nào ở trên là "từ phi học thuật" hở anh Thiên Sứ?

Một bài viết trước, anh cũng bảo là Sapa mất bình tĩnh - nhưng khi Sapa hỏi anh có thể chỉ cho Sapa biết mình thiếu sự bình tĩnh cần thiết ở chỗ nào - thì anh có chỉ ra được gì đâu! Nhưng không có chi.

Anh lưu ý là: Giáo sư Lê Văn Quán không hề xác định tư liệu ông công bố là thuộc về Lạc Việt.

Sapa chưa hề bảo rằng Giáo sư Lê Văn Quán xác định tư liệu ông công bố là thuộc về Lạc Việt - thì Sapa phải lưu ý cái gì!?

Anh xác định xong tôi xin phép được chỉ ra cái sai của anh:

Giáo Sư Lê Văn Quán công bố tư liệu về độ số Hà Đồ - cho dù là ông ta tự nghĩ ra - đây là điều kiện tối thiểu khi ông không công bố nguồn tư liệu thì ông ta phải chịu trách nhiệm về sự công bố này.

Độ số Hà Đồ [1,6] - [3,8] - [2,7] - [4,9] - [5,10] đâu phải do ông tự nghĩ ra và điều này những người nghiên cứu thuật số Đông phương có ai lại chẳng biết; phải chăng anh muốn nói đến ...

* Hằng ngày sao Thuỷ: Giờ thứ 1 (giờ Tý) và giờ thứ 6 (giờ Tỵ) xuất hiện ở phương Bắc.

- Hàng tháng ngày 1, 6; 11, 16; 21, 26; Mặt Trời, Mặt Trăng gặp sao Thủy ở phương Bắc.

- Hằng năm: Tháng 11, tháng 6 lúc hoàng hôn thấy ở phương Bắc.

Cho nên nói “Trời 1 sinh Thủy, đất 6 mà thành nước”.

thì đây mới là những điều có thể kiểm chứng vị trí - thời gian của sao Thủy trên bầu trời mà. Cho nên, có thể ông ta đã đề cử tài liệu này để tham khảo mà thôi thì ông ta phải chịu trách nhiệm về sự công bố này như thế nào? Chẳng những thế, chính anh đã viết:

Giáo sư Lê Văn Quán đưa lên một tài liệu cổ, nhưng không nói rõ nguồn gốc . Nhưng ông xác định không phải ông tạo ra.

Rõ là thế, ông đã xác định không phải do ông tạo ra thì anh còn gia thêm phần - cho dù là ông ta tự nghĩ ra - để làm gì?

Nhưng tư liệu này là khách quan với người xác định Hà Đồ là phản ánh quy luật khách quan của Ngũ Tinh là Thiên Sứ.

Trong quan niệm của người Trung Hoa cổ đại đã có chủ xướng quy luật Ngũ tinh liên quan đến Địa Cầu mà anh chỉ là người cất bước theo sau nên tài liệu trên chỉ là dữ kiện thích hợp để củng cố lập luận của anh mà thôi. Nhưng anh có biết, tài liệu trên có thể là do ngụy tạo từ những gì đã được đề cập đến trong huyền học Đông phương mà dựng đứng những con số (giờ, ngày, tháng) cho phù hợp để mưu cầu cho một mục đích nào đó v.v... !?

Cái mà anh có thể làm là KIỂM CHỨNG để có sự NHẬN XÉT khách quan chứ có phải đâu, anh chưa hoàn thiện đầy đủ những cơ sở kiểm nghiệm rồi lại cứ tuyên bố và tự tâng bốc bản thân vô trách nhiệm vậy à!

Tư liệu này là phát hiện độc lập với trình thiên văn Sky Map. Nhưng trình thiên Văn Sky Map minh chứng được rằng: Nội dung tư liêu trên đúng. Điều này thỏa mãn tiêu chí khoa học mà ông Nguyễn Văn Tuấn đưa ra.

Anh có thể chứng minh tư liệu này là phát hiện độc lập với trình thiên văn Sky Map như thế nào?

Bằng vào mắt thường anh có thể nhìn thấy: sao Thủy vào giờ Tỵ, sao Hỏa vào giờ Ngọ, sao Mộc vào giờ Mùi, sao Kim vào giờ Thân và sao Thổ vào giờ Thìn à!?

Anh dễ dàng tiếp thu dữ kiện mà không thiết đến sự khả tín của nó thông qua sự kiểm nghiệm cơ bản cần có của tiêu chí khoa học à!?

Vậy là xong, anh đã chứng minh cho bàn dân thiên hạ thấy anh đã thỏa mãn tiêu chí khoa học trong phương pháp luận đó ư!?

Vậy xong. Sự chứng minh chỉ đơn giản vậy. Vì nó đã thỏa mãn tiêu chí khoa học.

Anh có quyền cực lực phản đối. Vì anh hiểu theo cách của anh: Phải nhìn thấy, phải dẫn giải rõ hơn....vv...Tôi không có thời gian tiếp tục biện minh trước sự phản đối.

Cũng như, anh đã chỉ ra cái sai của Sapa là như thế nào?

Cái SAI của Sapa là cứ chỉ ra những khiếm khuyết của anh nên làm anh khó chịu mà không một lời phản biện đúng mực nào cả từ khi Sapa phản biện những gì anh tuyên bố, lý luận chứ không phải phản đối như anh đã cố tình gán ép nhiều lần!

Nếu nói rằng, những lý luận của anh dựa trên cơ sở tiền đề do anh thiết lập về tiêu chí khoa học như sau:

Một lý thuyết khoa học được coi là đúng phải giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri.

Tôi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí này và nhữnngg tiêu chí liên quan. Tiêu chí anh đưa ra là một thành tố trong tiêu chí này.

* giải thích một cách hợp lý - như thế nào: về Ngũ Tinh và mấy tấm hình đó?

* một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan - như thế nào: về Ngũ Tinh và mấy tấm hình đó tương quan với Hà Đồ?

* khả năng tiên tri - như thế nào: về Ngũ Tinh và mấy tấm hình đó sẽ tiên tri điều gì?

Anh đã chưa giải quyết được rồi anh lại cứ tiếp tục tuyên bố:

Tôi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí này và những tiêu chí liên quan.

?

Vậy xong. Sự chứng minh chỉ đơn giản vậy. Vì nó đã thỏa mãn tiêu chí khoa học.

??

Ngay bây giờ, vơí cách phản đối của anh và những người như anh thì trái Đất tròn cũng không chứng minh được - ngoại trừ đưa anh lên tàu vũ trụ để nhìn xuống thấy nó tròn. Ngay cả như vậy, anh vẫn có quyền chưa tin.

Anh nói chi những lời cảm tính thế, trong khi Mặt Trời, Mặt Trăng gặp "ngũ tinh" là như thế nào, ở phương mô anh có thể chứng minh chứ?

* Hằng ngày sao Thuỷ: Giờ thứ 1 (giờ Tý) và giờ thứ 6 (giờ Tỵ) xuất hiện ở phương Bắc.

- Hàng tháng ngày 1, 6; 11, 16; 21, 26; Mặt Trời, Mặt Trăng gặp sao Thủy ở phương Bắc.

- Hằng năm: Tháng 11, tháng 6 lúc hoàng hôn thấy ở phương Bắc.

* Hàng ngày sao Hỏa: Giờ thứ 2 (giờ Sửu) và giờ thứ 7 (giờ Ngọ) xuất hiện ở phương Nam.

- Hàng tháng ngày 2, 7 (tức là mồng 2, mồng 7, 12, 17, …) Mặt Trời, Mặt Trăng gặp sao Hỏa ở phương Nam.

- Hàng năm tháng 2, tháng 7, lúc hoàng hôn thấy ở phương Nam.

* Hằng ngày sao Mộc: Giờ thứ ba (giờ Dần) và giờ thứ 8 (giờ Mùi) xuất hiện ở phương Đông.

- Hàng tháng ngày 3, ngày 8 (mồng ba, mồng 8, mười ba, mười tám…) Mặt Trời, Mặt Trăng gặp sao Mộc ở phương Đông.

- Hàng năm tháng 3, tháng 8, lúc hoàng hôn thấy ở phương Đông.

* Hằng ngày sao Kim: Giờ thứ 4 (giờ Mão) và giờ thứ 9 (giờ thân) xuất hiện ở phương Tây,

- Hằng tháng ngày 4, 9 (mồng 4, mồng 9…) Mặt Trời, Mặt Trăng gặp sao Kim ở phương Tây.

- Hằng năm tháng 4, tháng 9, lúc hoàng hôn thấy ở phương Tây.

* Hằng ngày sao Thổ: Giờ thứ 5 (giờ Thìn) và giờ thứ 10 (giờ Dậu) xuất hiện ở giữa. (trời?)

- Hằng tháng, ngày 5, 10 (mồng 5, mồng 10…) Mặt Trời, Mặt Trăng gặp sao Thổ ở giữa.

- Hằng năm tháng 5, tháng 10 lúc hoàng hôn thấy ở giữa trời.

Mặt Trời, Mặt Trăng gặp "ngũ tinh" là như thế nào, anh có thể chứng minh chứ?

Đây mới là những điều có thể kiểm chứng vị trí - thời gian của các sao ấy trên bầu trời kia mà. Có nghĩa là, chứng minh được đấy và tất cả mọi người đều có thể THẤY và TIN đồng bộ (nếu thực sự là như vậy).

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không có vấn đề gì Rubi ah.

Đây là một diễn đàn học thuật. Bởi vậy, bất cứ ai có ý tưởng học thuật thật sự và những ý tưởng phụng sự học thuật đều có một chỗ đứng ở đây. Cho dù ý tường đó đúng hoặc sai thì chân lý không phải do sự quyết định độc đoán hay phản đối bởi sự hiểu biết của một số ít người, miễn là nó không vi phạm nội quy diễn đàn. Thâm chí nó cũng không còn phụ thuộc vào cá nhân người có ý tưởng nếu đã phổ biến.

Do đó, diễn đàn cũng rất hoan nghênh Rubi và thực tế Rubi không hề có một trở ngại nào khi tham gia diễn đàn này.

Chú Thiên Sứ kính mến!

Cháu không dám nhận xét, nhưng cháu cũng có cảm nhận là nói riêng về hình thức diễn đàn thì diễn đàn nào cũng phải có nội quy, hơn thế cháu cũng cảm nhận là các nội quy ban đầu và các nội quy được bổ xung ở diễn đàn do chú điều hành là hoàn toàn hợp lý và sáng suốt.

Nếu Rubi đồng ý, chú cũng sẽ đề nghi ban Điều hành mở riêng một diễn đàn con cho Rubi với quyền xóa bài trong chuyên mục của mình (Nhưng làm cái hình nhỏ một tý. Chú xem không được với cái mạng chạy chậm khốn khổ của chú :( . Đó là lý do mà chú ít tham gia ý kiến với bài viết của Rubi và anh Votruoc. Mở topic ra xem, máy chạy không nổi :D ).

Chú Thiên Sứ kính mến!

Cháu rất trân trọng gợi ý của chú về sự mở diễn đàn còn. Trước đây, cháu không dám nhận lời gợi ý của Chú vì cháu cảm thấy hướng nghiên cứu của cháu cần có thời gian để suy nghiệm và phát triển nhiều hơn về số lượng. Cho đến nay, lần thứ hai cháu có được lời gợi ý từ Chú, cháu cũng tự thấy về khả năng viết bài cũng có kinh nghiệm hơn trước, vậy cháu xin phép Chú để được mở diễn đàn con với nội dung nghiên cứu nguyên lý Âm dương Ngũ hành.

Cháu thấy bây giờ là cuối năm, vậy cháu xin phép Chú đến khi sang đầu năm mới thì bắt đầu mở diễn đàn con đó ạ. Cụ thể vào thời điểm nào thì theo Chú và Ban Quản Trị Diễn Đàn thấy tiện cho sự hoạt động ấy ạ, cháu chỉ có ý là muốn mở vào đầu năm ạ.

Còn về vấn đề hình ảnh, cháu cũng có kinh nghiệm trong thời gian qua và cháu có một chút trao đổi với các Anh/Chị KTV thế này ạ:

-Anh/Chị KTV Diễn Đàn thân mến, Rubi muốn trao đối với Anh/Chị về vấn đề hình ảnh trong bài viết của Diễn đàn. Thực ra Rubi hoàn toàn có thể viết bài mà yếu tố hình ảnh có thể thu nhỏ dung lượng và không có thêm yêu cầu gì, hay góp ý gì cả.

Nhưng đơn giản Rubi nghĩ là nếu diễn đàn có câu mã dành cho người viết chủ động xác định kích thước chiều ngang của tài liệu ảnh thì sẽ tiện hơn cho các hội viên thực hiện thủ thuật tạo ra ảnh thu nhỏ trong bài viết để giảm dung lượng chủ đề. Còn xét về ưu hay nhược điểm thì mỗi một thủ thuật đều có ưu và nhược điểm nhất định, vậy nên ý kiến của Rubi đưa ra nếu Diễn đàn có thể thực hiện được thì Rubi sẽ dùng còn nếu không cần thiết thì Rubi cũng có thể sử dụng thủ thuật theo cá nhân mình.

Chú đang cùng anh chị em tiếp tục cải tổ ổn định lại diễn đàn. Mà chú không thể quản lý được trước đây. Trong quản trị viên có người bỏ diễn đàn rất lâu, không một lời từ biệt. Hoặc có những quản trị viên đầy đủ đặc quyền mà thậm chí kỹ thuật viên diễn đàn không biết lý lịch. Cho đến ngày gần đây chú mới biết hiện tượng này.

Bởi vậy, trong lúc đang hoàn thiện này, có gì Rubi cho ý kiến, chú sẽ thực hiện.

Dạ thưa chú Thiên Sứ, cháu thấy cá nhân cháu không có ý kiến gì ạ.

Cháu cảm ơn Chú nhiều ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh, Thiên Sứ

Topic này là hệ quả của đổi chỗ Tốn Khôn và ứng dụng trong Tử Vi.

Xin mời tham khảo.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...showtopic=11619

Tôi giải thích như sau:

Cô gái này theo cách an Tử Vi Tàu thì Tràng Sinh từ cung Thân, nên sao Thai Ngộ Đào Hoa ở Ngọ.

Bởi vì trong Tử Vi Lạc Việt thì do luận điểm đổi chỗ Tốn Khôn - Khôn trong Tử Vi Lạc Việt quản cung Tỵ - Âm Hỏa đới Thổ. Sao Trường sinh người Thổ cục sách Tàu từ cung Thân (Khôn theo Hậu Thiên Tàu ở cung này, phi thuận nhập cung Phu, ngộ Đào Hoa). Nhưng sao Thai của Tử Vi Việt nằm ở cung Mão do Trường sinh từ cung Tỵ - chính vị Khôn Thổ. Đây cũng là lý do - Tỵ Dậu Sửu thuộc Kim: Tỵ chính vị Khôn Thổ sinh Dậu Âm Kim và mộ ở Sửu.

Đây là hệ quả của sự hiệu chính từ nguyên lý căn để "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ".

Trong phú đoán thì vẫn ứng dụng câu "Đào Hoa mà ngộ sao Thai.....". Nhưng vì phương pháp An sao Trường Sinh và Mệnh cục hiệu chỉnh theo Lạc Thư Hoa Giáp từ nguyên lý: "Hậu thiên Lạc Việt phối Hà Đồ" , nên không làm cô gái phải khóc dở , mếu dở (Theo linh trên) như Tử Vi Tàu - vốn sai từ nguyên lý căn để.

Xem ra lý thuyết hoán vị Tốn-Khôn của anh có vấn đề không ít ...

bấm vào đây để biết

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

chào chú sapa

tuấn dương thấy chú nói về vấn đề :

"Bằng vào mắt thường anh có thể nhìn thấy: sao Thủy vào giờ Tỵ, sao Hỏa vào giờ Ngọ, sao Mộc vào giờ Mùi, sao Kim vào giờ Thân và sao Thổ vào giờ Thìn à!?

Anh dễ dàng tiếp thu dữ kiện mà không thiết đến sự khả tín của nó thông qua sự kiểm nghiệm cơ bản cần có của tiêu chí khoa học à!?

Vậy là xong, anh đã chứng minh cho bàn dân thiên hạ thấy anh đã thỏa mãn tiêu chí khoa học trong phương pháp luận đó ư!? "

theo suy nghĩ của cháu

để có thể xác định vị trí các ngôi sao trên bầu trời vào những thời điểm chuẩn xác chứng tỏ người xưa đã có 1 hệ thống đo đạc thời gian -ko gian khá hoàn chỉnh .

+lấy địa chi làm đồng hồ 12 canh

+lập được âm lịch với 360 ngày

có thể hà đồ lấy sự giao nhau của nhật nguyệt làm tâm ,và cũng lấy điểm đó làm mốc thời gian ,cố định ko gian

nhật nguyệt giao nhau 24 lần trong 1 năm tạo thành 24 tiết khí

mỗi lần kéo dài 15 ngày l tạo thành âm lịch với 360 ngày .để làm được việc này có lẽ người xưa đã dùng thước đo độ .với 360 độ tạo thành 360 ngày .1 ngày trái đất quay 1 vòng tương đương với 1 độ

-có thể người xưa cũng dùng cách này để xác định tọa độ không gian -thời gian các ngôi sao ?

kính chú

tuấn dương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh, Thiên Sứ

Xem ra lý thuyết hoán vị Tốn-Khôn của anh có vấn đề không ít ...

bấm vào đây để biết

Sapa

Tôi bấm vào link mà anh hướng dẫn. Thấy anh hiểu vấn đề kiểu gì? Cô gái đang nói chuyện Đào Hoa mà gặp sao Thai. Thì anh bàn sang Mộc Dục. Sao Thai trong trường hợp này là do vòng Trang Sinh an theo sách Tàu nên các thày theo phú đoán sai. Vậy thôi.

Còn anh dùng từ phi học thuật cần hỏi thì tôi dẫn một thí dụ anh xem nha: "lếu láo".

Tóm lại tôi xác định là:

Tôi có rất nhiều câu hỏi thì anh lờ đi.

Anh cứ xem lại tất cả các bài trong topic này. Tôi không có thời gian để thống kê các câu hỏi trong topic này. Bởi vì tôi đã xác định từ đầu:

Tôi duy trì topic này để tạo sự chú ý trên diễn đàn ngày cuối năm. Còn nó thật sự không có giá trị phản biện. Đến đây là quá đủ rồi.

Tôi cũng chân thành nói với anh - còn anh tin hay không là tùy:

Anh không phải đối thủ của tôi. Nên nếu tôi cứ ra mặt phản bác anh hoài thì các bậc cao nhân sẽ dị nghị.

Nên tôi sẽ chỉ tham gia khi cần thiết. Còn anh cứ việc phản biện. Nếu anh chị em nào tham gia thì tùy họ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tôi bấm vào link mà anh hướng dẫn. Thấy anh hiểu vấn đề kiểu gì? Cô gái đang nói chuyện Đào Hoa mà gặp sao Thai. Thì anh bàn sang Mộc Dục. Sao Thai trong trường hợp này là do vòng Trang Sinh an theo sách Tàu nên các thày theo phú đoán sai. Vậy thôi.

Ý anh sapa nói rằng, phú là những câu thơ truyền miệng, tính đúng sai còn rất nhiều điều cần bàn, ví dụ như nếu bác Thiên Sứ nhớ lộn câu phú đó là "Mộc dục mà gặp đào hoa", thì hóa ra nó lại chứng minh cách an của Lạc Việt Tử vi là sai hay sao? Vì thế, không thể đưa ví dụ 1 vài trường hợp không ứng theo 1 số câu phú nào đó để chứng minh Tàu sai hay Việt sai theo các tiêu chí khoa học.

Rồi bây giờ giả tỷ có 1 vài cô gái có Sao thai mà ngộ đào hoa lên đây xác nhận đã bị mất trinh trước khi về nhà chồng, thì khoa học biết làm thế nào bây giờ?

Edited by anmay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ý anh sapa nói rằng, phú là những câu thơ truyền miệng, tính đúng sai còn rất nhiều điều cần bàn, ví dụ như nếu bác Thiên Sứ nhớ lộn câu phú đó là "Mộc dục mà gặp đào hoa", thì hóa ra nó lại chứng minh cách an của Lạc Việt Tử vi là sai hay sao? Vì thế, không thể đưa ví dụ 1 vài trường hợp không ứng theo 1 số câu phú nào đó để chứng minh Tàu sai hay Việt sai theo các tiêu chí khoa học.

Bởi vậy tôi mới nói anh Sapa và cả anh không phải là nhữnngg người đủ đẳng cấp để phản biện. Vì các anh còn không hiểu được người ta nói vấn đề gì thì biết sao mà phản biện. Ở đây là phương pháp an sao và phương pháp luận giải. Phương pháp luận giải đúng, nhưng do an sao sai trong trường hợpp cụ thể này nên luận sai.

Phú đoán chỉ là cho dễ nhớ phương pháp, Cốt lõi là: Sao Thai Ngộ Đào Hoa thì phương pháp luận đoán sẽ là ra sao. Phương pháp đúng, nhưng an sao sai thành sai.

Xem kỹ lại đi rồi hãy "phản biện".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Bởi vậy tôi mới nói anh Sapa và cả anh không phải là nhữnngg người đủ đẳng cấp để phản biện. Vì các anh còn không hiểu được người ta nói vấn đề gì thì biết sao mà phản biện. Ở đây là phương pháp an sao và phương pháp luận giải. Phương pháp luận giải đúng, như do an sao sai nên luận sai.

Xem kỹ lại đi rồi hãy "phản biện".

Không phải là không hiểu hay không biết, nhưng nếu như bác nói câu đó đúng theo "phương pháp luận giải" thì cũng phải chứng minh ạ. Ví dụ dựa trên nguyên lý nào mà sao thai ngộ đào hoa thì "tiền dâm hậu thú", trong trường hợp nào thì tiền dâm hậu thú? (ở cung nào, tam hợp, nhị hợp, hành bản mệnh như thế nào thì chắc chắn điều đó xảy ra) hay là cứ sao thai ngộ đào hoa thì chắc chắn là tiền dâm hậu thú không cần biết chúng ở đâu?. Công việc tiến hành thực nghiệm ra sao, xác xuất tiền dâm hậu thú xảy ra là bao nhiêu %, trong trường hợp nào vv vv

Công việc này, theo cháu, tới nay chưa ai làm được cả, cho nên dựa theo tiêu chí khoa học, cháu chưa công nhận là tính đúng đắn trong phương pháp luận của nó đã được hiểu rõ cũng như chứng minh đầy đủ (mặc dù dựa trên kinh nghiệm hành nghề của 1 số thày bói thì câu trên đã được "đồn" là chính xác).

Còn việc chú cho rằng cháu không đủ đẳng cấp để tranh biên thì là ý kiến cá nhân của chú, cũng như cháu cho rằng lạc việt tử vi tính đúng sai chưa rõ ràng vậy thôi.

Mến.

Edited by anmay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không phải là không hiểu hay không biết, nhưng nếu như bác nói câu đó đúng theo "phương pháp luận giải" thì cũng phải chứng minh ạ. Ví dụ dựa trên nguyên lý nào mà sao thai ngộ đào hoa thì "tiền dâm hậu thú", trong trường hợp nào thì tiền dâm hậu thú? (ở cung nào, tam hợp, nhị hợp, hành bản mệnh như thế nào thì chắc chắn điều đó xảy ra) hay là cứ sao thai ngộ đào hoa thì chắc chắn là tiền dâm hậu thú không cần biết chúng ở đâu?. Công việc tiến hành thực nghiệm ra sao, xác xuất tiền dâm hậu thú xảy ra là bao nhiêu %, trong trường hợp nào vv vv

Công việc này, theo cháu, tới nay chưa ai làm được cả, cho nên dựa theo tiêu chí khoa học, cháu chưa công nhận là tính đúng đắn trong phương pháp luận của nó đã được hiểu rõ cũng như chứng minh đầy đủ (mặc dù dựa trên kinh nghiệm hành nghề của 1 số thày bói thì câu trên đã được "đồn" là chính xác).

Còn việc chú cho rằng cháu không đủ đẳng cấp để tranh biên thì là ý kiến cá nhân của chú, cũng như cháu cho rằng lạc việt tử vi tính đúng sai chưa rõ ràng vậy thôi.

Mến.

Chứng minh caío gì nữa: Đào Hoa ngộ Thai thì tất cả các thày và cả tôi đều nói như nhau - vì đó là phương pháp luận giải chung.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chứng minh caío gì nữa: Đào Hoa ngộ Thai thì tất cả các thày và cả tôi đều nói như nhau - vì đó là phương pháp luận giải chung.

Ý chú là cứ có Đào + Thai ở bất kỳ cung nào cũng có kết quả như nhau? Nếu vậy thì đây sẽ là phát kiến trấn động nhất trong lịch sử tử vi.

Để cháu quay lại câu chuyện ở trang 10 một chút:

1. Không thể lấy cái sai do ngộ nhận về áp dụng phú cung Mệnh cho cung Phu để khẳng định trình an sao sai.

2. Không thể lấy một trường hợp đặc biệt để chứng minh cho trường hợp tổng quát. Vì đây là đi ngược lại với tiêu chí khoa học.

3. Không thể lấy một thông tin chưa rõ ràng (đương số đang phân vân giờ sinh) để đánh giá khả năng luận giải cũng như phương pháp luận giải.

Edited by nncuong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chứng minh caío gì nữa: Đào Hoa ngộ Thai thì tất cả các thày và cả tôi đều nói như nhau - vì đó là phương pháp luận giải chung.

Tại sao lại không cần chứng minh ạ, phương pháp luận (hoặc kinh nghiệm) của thày bói không nằm trong trong hạng mục "tuyệt đối đúng không cần chứng minh" của khoa học đâu bác. Chưa kể phương pháp luận (và kinh nghiệm) của mỗi thày lại mỗi khác nhau nữa. Khoa học biết tin ai loại ai nếu không được chứng minh?

Ý chú là cứ có Đào + Thai ở bất kỳ cung nào cũng có kết quả như nhau? Nếu vậy thì đây sẽ là phát kiến trấn động nhất trong lịch sử tử vi.

Chính xác.

Edited by anmay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chỉ có chú và anh nncuong thôi là đã có 2 phương pháp luận khác nhau rồi đấy :

1) Chú: Thai ngộ Đào là tiền dâm hậu thú tuốt

2) nncuong: Thai ngộ đào phải ở cung mệnh.

Cháu nhớ ở đâu đó trong trang này hay là tuvilyso, chú / bác vuivui cũng có đưa ra một số tiêu chí khác cho câu phú này nữa (ví dụ như Thai ngộ đào ở Phúc thì sao và Thai ngộ đào ở cung khác thì sao ... đọc lâu rồi cháu không nhớ chính xác).

Edited by anmay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chỉ dựa vào câu phú "Đào ngộ thai" mà đưa ra kết luận vấn đề đúng sai thì e là hơi quá nhanh. Vấn đề đúng sai nhiều khi lại chẳng phụ thuộc vào cách an sao, với một cách cục luận đoán ra sao phụ thuộc vào "cảm" của người luận, bố sao trên lá số chỉ như một thuộc tính biểu hiện.

Phú đoán là tổng kết kinh nghiệm mà thành, cùng một cách cục như vậy nhưng với xác suất xảy ra lớn nên được tổng hợp thành văn thơ cho dễ nhớ, điều đó có nghĩa phú đoán không phải là một tiên đề. Câu phú có đúng hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác để kết luận, nhiều khi dùng phú chỉ cho bài luận thêm sinh động thôi.

Edited by phamthaihoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chỉ dựa vào câu phú "Đào ngộ thai" mà đưa ra kết luận vấn đề đúng sai thì e là hơi quá nhanh. Vấn đề đúng sai nhiều khi lại chẳng phụ thuộc vào cách an sao, với một cách cục luận đoán ra sao phụ thuộc vào "cảm" của người luận, bố sao trên lá số chỉ như một thuộc tính biểu hiện.

Phú đoán là tổng kết kinh nghiệm mà thành, cùng một cách cục như vậy nhưng với xác suất xảy ra lớn nên được tổng hợp thành văn thơ cho dễ nhớ, điều đó có nghĩa phú đoán không phải là một tiên đề. Câu phú có đúng hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác để kết luận, nhiều khi dùng phú chỉ cho bài luận thêm sinh động thôi.

Tất nhiên tôi cũng biết chút ít về tử vi. Nên cũng hiểu rằng chẳng bao giờ căn cứ vào một bộ "Đào Thai" mà kết luận ngay được. Nhưng vấn đề là:

Bộ Đào Thai " gặp nhau thì phương pháp luận giống nhau cho cả Tàu lẫn Việt - có phải thế không nhỉ? Như do cách an sao thì trong trường hợp cụ thể này thì Việt ko có Đào Thai - tàu có Đào Thai. tất nhiên luận sẽ khác. Phải không nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Nếu như đã biết "không thể dựa vào 1 bộ Đào Thai" mà kết luận ngay là có tiền dâm hậu thú hay không, thì làm sao có thể dùng 1 trường hợp Đào ngộ Thai nhưng không tiền dâm hậu thú để chứng minh Tàu sai hay Việt sai?

Có vị nào có thể cho biết "Đào ngộ Thai" trong điều kiện nào mới tiền dâm hậu thú không?

Edited by anmay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Các bác, cô chú viết bài hay quá, cháu đọc mà như vỡ ra nhiều điều, nhưng còn chưa rõ. Nhân tiện đây, cháu muốn hỏi các bác chút, mong được giải đáp. Chả là cháu có cô người iu. Yêu nhau đã lâu, khá là thân nhau, hợp nhau từ lời nói đến việc làm, ngoại trừ mỗi điểm làm cháu không hiểu là sao yêu nhau lâu vậy mà về mặt tình cảm vẫn còn rụt rè lắm. Đi bên nhau chỉ cầm tay nhau, ngồi riêng 2 người cũng không có gì đặc biệt ngoài tựa lưng vào nhau và có chăng chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng, chẳng thấy chút máu lửa gì cả. Nhiều lúc cảm xúc của cháu đang lên cao thì tụt hẳn. Cháu cũng nghe qua về Đào hoa thai thì đó, mò mò lên mạng mở lá số tử vi của con bé ở cùng xóm thấy đúng vì cô bé kia cũng "ghê". Nghiệm thấy tiền nhân chỉ đúng nên cháu mới mở đến lá số tử vi của ng` mình iu cũng thấy ở Mệnh có. Cháu nghĩ là chắc ng` yêu mình cũng "nhiệt tình" nên cách đây 1 tháng có "thử nghiệm" tiến thêm tí tẹo nhưng kết quả lần đó cháu suýt đi làm lại răng, giờ cô ấy vẫn còn giận.

Thế là sao hả các bác? sao ng` yêu cháu như vậy mà chả thấy lãng mạn gì, cứ như khúc gỗ ấy? hay cô ấy đang che dấu cháu điều gì? hay là không yêu thật hả các bác, cháu cứ tưởng bở cơ... Các bác bảo cháu nên làm gì?

Edited by HoangHa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Các bác đã bảo rồi, chỉ có mỗi Đào gặp Thai thì không đủ yếu tố để xác quyết (cả ba bác Thiên sứ, nncuong, phamthaihoa bảo thế). Yếu tố để xác quyết thì các bác ấy không nói.

Còn tưởng bở hay tưởng thật thì tùy HoangHa và bạn gái HoangHa.

Edited by anmay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu như đã biết "không thể dựa vào 1 bộ Đào Thai" mà kết luận ngay là có tiền dâm hậu thú hay không, thì làm sao có thể dùng 1 trường hợp Đào ngộ Thai nhưng không tiền dâm hậu thú để chứng minh Tàu sai hay Việt sai?

Có vị nào có thể cho biết "Đào ngộ Thai" trong điều kiện nào mới tiền dâm hậu thú không?

Tôi nói rõ hơn để các anh hiểu nha:

Bây giờ có cách Đào Hoa ngộ Thai là xấu. Còn xầu đến mức nào thì còn xem tổng thể lá tử vi. Nhưng cả Tàu lận Việt đều coi là xấu. Vậy phương pháp Việt trong trường hợp cụ thể này không có bội Đào Thai - Tức la khác với Tàu có bộ Đào Thai đó. Các thày phán theo lối Tàu đã sai triong trường hợp này.

Vậy thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tôi nói rõ hơn để các anh hiểu nha:

Bây giờ có cách Đào Hoa ngộ Thai là xấu. Còn xầu đến mức nào thì còn xem tổng thể lá tử vi. Nhưng cả Tàu lận Việt đều coi là xấu. Vậy phương pháp Việt trong trường hợp cụ thể này không có bội Đào Thai - Tức la khác với Tàu có bộ Đào Thai đó. Các thày phán theo lối Tàu đã sai triong trường hợp này.

Vậy thôi.

Bác định nghĩa giúp cháu từ "xấu" trong cách Đào Hoa ngộ Thai, xấu ít là mất ít, xấu nhiều là mất nhiều? Hay là cứ xấu là mất? Thế nào là mất ít? thế nào là mất nhiều?

Anh nncuong luận theo tử vi Tàu cũng có kết luận giống bác trong trường hợp này (tức là chưa chắc mất trinh), cho dù cách an sao khác nhau, làm sao có thể xác quyết họ sai chỉ dựa vào tiêu chí này cho trường hợp này?

Edited by anmay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác định nghĩa giúp cháu từ "xấu" trong cách Đào Hoa ngộ Thai, xấu ít là mất ít, xấu nhiều là mất nhiều? Hay là cứ xấu là mất? Thế nào là mất ít? thế nào là mất nhiều?

Anh nncuong luận theo tử vi Tàu cũng có kết luận giống bác trong trường hợp này (tức là chưa chắc mất trinh), cho dù cách an sao khác nhau, làm sao có thể xác quyết họ sai chỉ dựa vào tiêu chí này cho trường hợp này?

Anh tìm hiểu sách tàu thì giở sách tàu ra xem nó nói xấu thế nào? Còn các anh luận theo Tử Vi Tàu chỉ khi người ta xác nhận sai mới hùa theo rồi biện bác. Trước khi được sự xác nhận sai thì các thày theo sách Tàu sai cả rồi.

Các anh chẳng qua cố tình phản bác để bảo vệ cái trình của các anh lỡ theo Tàu nó sai nên khó chịu vậy thôi.

Tôi không có thì giờ quan tâm lắm.

Tủy các anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Sau rất nhiều tranh luận, cuối cùng mới chợt nhớ ra là chúng ta đang mỗi người nói theo một chủ đề. Đành ngồi tổng kết lại, quá trình như sau :

- Xuất phát từ một câu hỏi của một thành viên, thắc mắc về cách Đào Hoa ngộ Thai - theo Phú Đoán (hay theo quan điểm của Tử vi thì cũng thế) thì cô ta sẽ thất thân trước khi về nhà chồng! Nhưng bản thân cô ta thì lại vẫn là Xử nữ cho đến tận đêm Tân hôn!.

Sau đó, chú Thiên sứ bày tỏ quan điểm cho rằng Cái sai này là do "tử vi Tầu" an sao bị sai! và chú Thiên Sứ cũng thể hiện quan điểm rằng : Nếu áp dụng lý thuyết "đổi chỗ Tốn Khôn" trong "Tử vi Lạc Việt" thì sẽ không bị trường hợp sao Thai ngộ Đào Hoa (Do cách an Trường Sinh khác đi!) - và theo lý thuyết này, Đào Hoa sẽ gặp Mộc Dục => sẽ không phạm "dâm cách" như Tử vi "Tầu".

Câu chuyện đầu đuôi là như thế, nhưng sau khi xem lại lá số của thành viên Nữ trên kia, thì mới té ngửa ra là cô ta (và một số người khác nữa) đã nhầm, vì trên lá số này Đào Thai là đóng ở ...cung Phu, mà không phải đóng ở cung Mệnh!

Để rộng đường tranh luận, xin dẫn chứng lại quá trình diễn biến như trên, và nncuong xin có ý kiến như thế này:

- Thứ Nhất : Cách Đào Thai => thất thân trước khi về nhà chồng là chỉ được áp dụng cho cung Mệnh, và khi sang cung Phu, ý nghĩa của nó đã khác đi rồi. Cụ thể trong trường hợp này Mệnh là Cơ Âm tại Thân đều Vượng, lại hội được Khoa Quyền Lộc, và đặc biệt hơn nữa là Mệnh có Cô Quả hội hợp. Thân cư Tý có Thiên Lương ngộ Tuần lại cũng hội Cô Quả và không bị Dâm Tinh xâm phạm. Như vậy, với lá số này không hề phạm Dâm Cách, vì thế chuyện còn là Xử Nữ đến tận đêm tân hôn KHÔNG CÓ GÌ LÀ SAI! vì vậy có thể rút ra kết luận ra một điều là Cách an sao theo quan điểm cũ vẫn .... đúng.

- Thứ hai: Nếu theo như phân tích trên, thì việc đổi chỗ Tốn Khôn, dẫn đến có sự khác biệt trong Tử vi như quan điểm của chú Thiên Sứ, tức là Đào Hoa sẽ an cùng MỘC DỤC trong trường hợp này (và các trường hợp tương tự), sẽ cho kết quả khác. Chứ không thể cho kết quá giống như...Tử vi tầu được.

- Thứ ba, chú Thiên Sứ đã dẫn chứng trong khi có sự nhầm lẫn CƠ BẢN khi lấy cách cục của Mệnh cung để áp dụng cho Phu cung. Mà hơn nữa, lại lấy ra để dẫn chứng cho sự hợp lý của Tử Vi Lạc Việt khi Tốn Khôn bị thay đổi! Đương số còn là Xử Nữ đến tận đêm tân hôn là bởi vì MỆNH CUNG, THÂN CUNG của đương số không phạm cách ĐÀO THAI (vì nó ở cung Phu mất rồi!). Chứ không phải là do TỬ VI TẦU an sao sai. Vì thế cái dẫn chứng để minh chứng rằng Tử VI Lạc Việt Hợp Lý hơn Tử Vi Tầu là KHÔNG CÓ CƠ SỞ.

KẾT LUẬN : Tóm lại, nói gì thì nói, nhưng cái DẪN CHỨNG ban đầu đã bị sai do nhầm cung Phu và cung Mệnh thì không đủ cơ sở, và không thể dùng để đánh giá ĐÚNG SAI cho một hệ thống học thuyết mang tính khoa học được.

==================================================

Sau khi post bài này thì mới thấy chú Thiên Sứ cũng vừa post bài, nên đành bày tỏ thêm chút quan điểm nữa :

Chú Thiên Sứ viết thế này :

Anh tìm hiểu sách tàu thì giở sách tàu ra xem nó nói xấu thế nào? Còn các anh luận theo Tử Vi Tàu chỉ khi người ta xác nhận sai mới hùa theo rồi biện bác. Trước khi được sự xác nhận sai thì các thày theo sách Tàu sai cả rồi.

Các anh chẳng qua cố tình phản bác để bảo vệ cái trình của các anh lỡ theo Tàu nó sai nên khó chịu vậy thôi.

Tôi không có thì giờ quan tâm lắm.

Tủy các anh.

Xét trên tinh thần học thuật thì chú không thể nói như trên được. Vấn đề cơ bản ở đây là chú đã dẫn chứng nhầm khi áp dụng lời Phú đoán của cung Mệnh cho cung Phu, chứ không phải TRÌNH AN SAO SAI HAY NGƯỜI ĐOÁN SAI.

Hy vọng vẫn được tiếp tục trao đổi về học thuật với chú trong bài viết này.

Kính chào chú và chúc chú một mùa xuân an bình!

Edited by nncuong

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sau rất nhiều tranh luận, cuối cùng mới chợt nhớ ra là chúng ta đang mỗi người nói theo một chủ đề. Đành ngồi tổng kết lại, quá trình như sau :

- Xuất phát từ một câu hỏi của một thành viên, thắc mắc về cách Đào Hoa ngộ Thai - theo Phú Đoán (hay theo quan điểm của Tử vi thì cũng thế) thì cô ta sẽ thất thân trước khi về nhà chồng! Nhưng bản thân cô ta thì lại vẫn là Xử nữ cho đến tận đêm Tân hôn!.

Sau đó, chú Thiên sứ bày tỏ quan điểm cho rằng Cái sai này là do "tử vi Tầu" an sao bị sai! và chú Thiên Sứ cũng thể hiện quan điểm rằng : Nếu áp dụng lý thuyết "đổi chỗ Tốn Khôn" trong "Tử vi Lạc Việt" thì sẽ không bị trường hợp sao Thai ngộ Đào Hoa (Do cách an Trường Sinh khác đi!) - và theo lý thuyết này, Đào Hoa sẽ gặp Mộc Dục => sẽ không phạm "dâm cách" như Tử vi "Tầu".

Câu chuyện đầu đuôi là như thế, nhưng sau khi xem lại lá số của thành viên Nữ trên kia, thì mới té ngửa ra là cô ta (và một số người khác nữa) đã nhầm, vì trên lá số này Đào Thai là đóng ở ...cung Phu, mà không phải đóng ở cung Mệnh!

Để rộng đường tranh luận, xin dẫn chứng lại quá trình diễn biến như trên, và nncuong xin có ý kiến như thế này:

- Thứ Nhất : Cách Đào Thai => thất thân trước khi về nhà chồng là chỉ được áp dụng cho cung Mệnh, và khi sang cung Phu, ý nghĩa của nó đã khác đi rồi. Cụ thể trong trường hợp này Mệnh là Cơ Âm tại Thân đều Vượng, lại hội được Khoa Quyền Lộc, và đặc biệt hơn nữa là Mệnh có Cô Quả hội hợp. Thân cư Tý có Thiên Lương ngộ Tuần lại cũng hội Cô Quả và không bị Dâm Tinh xâm phạm. Như vậy, với lá số này không hề phạm Dâm Cách, vì thế chuyện còn là Xử Nữ đến tận đêm tân hôn KHÔNG CÓ GÌ LÀ SAI! vì vậy có thể rút ra kết luận ra một điều là Cách an sao theo quan điểm cũ vẫn .... đúng.

- Thứ hai: Nếu theo như phân tích trên, thì việc đổi chỗ Tốn Khôn, dẫn đến có sự khác biệt trong Tử vi như quan điểm của chú Thiên Sứ, tức là Đào Hoa sẽ an cùng MỘC DỤC trong trường hợp này (và các trường hợp tương tự), sẽ cho kết quả khác. Chứ không thể cho kết quá giống như...Tử vi tầu được.

- Thứ ba, chú Thiên Sứ đã dẫn chứng trong khi có sự nhầm lẫn CƠ BẢN khi lấy cách cục của Mệnh cung để áp dụng cho Phu cung. Mà hơn nữa, lại lấy ra để dẫn chứng cho sự hợp lý của Tử Vi Lạc Việt khi Tốn Khôn bị thay đổi! Đương số còn là Xử Nữ đến tận đêm tân hôn là bởi vì MỆNH CUNG, THÂN CUNG của đương số không phạm cách ĐÀO THAI (vì nó ở cung Phu mất rồi!). Chứ không phải là do TỬ VI TẦU an sao sai. Vì thế cái dẫn chứng để minh chứng rằng Tử VI Lạc Việt Hợp Lý hơn Tử Vi Tầu là KHÔNG CÓ CƠ SỞ.

KẾT LUẬN : Tóm lại, nói gì thì nói, nhưng cái DẪN CHỨNG ban đầu đã bị sai do nhầm cung Phu và cung Mệnh thì không đủ cơ sở, và không thể dùng để đánh giá ĐÚNG SAI cho một hệ thống học thuyết mang tính khoa học được.

==================================================

Sau khi post bài này thì mới thấy chú Thiên Sứ cũng vừa post bài, nên đành bày tỏ thêm chút quan điểm nữa :

Chú Thiên Sứ viết thế này :

Anh tìm hiểu sách tàu thì giở sách tàu ra xem nó nói xấu thế nào? Còn các anh luận theo Tử Vi Tàu chỉ khi người ta xác nhận sai mới hùa theo rồi biện bác. Trước khi được sự xác nhận sai thì các thày theo sách Tàu sai cả rồi.

Các anh chẳng qua cố tình phản bác để bảo vệ cái trình của các anh lỡ theo Tàu nó sai nên khó chịu vậy thôi.

Tôi không có thì giờ quan tâm lắm.

Tủy các anh.

Xét trên tinh thần học thuật thì chú không thể nói như trên được. Vấn đề cơ bản ở đây là chú đã dẫn chứng nhầm khi áp dụng lời Phú đoán của cung Mệnh cho cung Phu, chứ không phải TRÌNH AN SAO SAI HAY NGƯỜI ĐOÁN SAI.

Hy vọng vẫn được tiếp tục trao đổi về học thuật với chú trong bài viết này.

Kính chào chú và chúc chú một mùa xuân an bình!

Vậy là bây giờ anh cũng xác nhận là tôi nói một đường , các anh hiểu một nẻo ah.

Anh cứ việc coi tử Vi của anh đúng. Còn tôi tất nhiên là tôi coi tôi đã đúng về phương pháp trong trường hợp này. Tôi đã nói rất rõ. không có gì để nói thêm.

Xin lỗi. Vì quên không thoát nick cuỉa Art.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

==================================================

Sau khi post bài này thì mới thấy chú Thiên Sứ cũng vừa post bài, nên đành bày tỏ thêm chút quan điểm nữa :

Chú Thiên Sứ viết thế này :

Anh tìm hiểu sách tàu thì giở sách tàu ra xem nó nói xấu thế nào? Còn các anh luận theo Tử Vi Tàu chỉ khi người ta xác nhận sai mới hùa theo rồi biện bác. Trước khi được sự xác nhận sai thì các thày theo sách Tàu sai cả rồi.

Các anh chẳng qua cố tình phản bác để bảo vệ cái trình của các anh lỡ theo Tàu nó sai nên khó chịu vậy thôi.

Tôi không có thì giờ quan tâm lắm.

Tủy các anh.

Xét trên tinh thần học thuật thì chú không thể nói như trên được. Vấn đề cơ bản ở đây là chú đã dẫn chứng nhầm khi áp dụng lời Phú đoán của cung Mệnh cho cung Phu, chứ không phải TRÌNH AN SAO SAI HAY NGƯỜI ĐOÁN SAI.

Hy vọng vẫn được tiếp tục trao đổi về học thuật với chú trong bài viết này.

Kính chào chú và chúc chú một mùa xuân an bình!

Cám ơn anh nncuong đã chỉ ra điểm này, sách Tàu không khẳng định các câu phú là "tất đúng" hoặc "tất xảy ra", những người học theo sách Tàu họ cũng không cho là như vậy (họ vẫn còn bất đồng về nhiều cách giải nghĩa của nhiều câu phú khác nhau). Nhưng họ cũng không coi sách tử vi là những "chương trình nghiên cứu khoa học" nên tôi không phản biện với họ theo tiêu chí khoa học mà làm gì.

Edited by anmay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn anh nncuong đã chỉ ra điểm này, sách Tàu không khẳng định các câu phu phú là "tất đúng" hoặc "tất xảy ra", những người học theo sách Tàu họ cũng không cho là như vậy (họ vẫn còn bất đồng về nhiều cách giải nghĩa của nhiều câu phú khác nhau). Nhưng họ cũng không coi sách tử vi là những "chương trình nghiên cứu khoa học" nên tôi không phản biện với họ theo tiêu chí khoa học mà làm gì.

Người học sách tàu thì nói Đào Hoa ngộ Thai sẽ thế nào?

Share this post


Link to post
Share on other sites