Mục Đồng

Vấn Nạn Hỏa Linh Trong Tử Vi

64 bài viết trong chủ đề này

Mấy hôm nay Mục Đồng nghiên cứu cách an các sao trong Tử vi đến mục Hỏa Linh thì thấy có ít nhất 4 cách an 2 sao Tử vi theo cổ thư Hán như sau:

1- Theo sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang:

Người sinh năm: Dần, Ngọ, Tuất Hỏa khởi ở Sửu Linh ở Mão

Thân, Tý, Thìn Hỏa khởi ở Dần Linh khởi ở Tuất

Tỵ, Dậu, Sửu Hỏa khởi ở Mão Linh khởi ở Tuất

Hợi, Mão, Mùi khởi ở Dậu Linh khởi ở Tuất

2- Theo sách Tử vi áo bí biện chứng học của – Hà Lạc Dã Phu Việt Viêm Tử:

a-Nam:

Dần, Ngọ, Tuất Hỏa khởi ở Sửu Linh khởi ở Mão

Thân, Tý, Thìn Hỏa khởi ở Dần Linh khởi ở Tuất

Tỵ, Dậu, Sửu Hỏa khởi ở Mão Linh khởi ở Tuất

Hợi, Mão, Mùi Hỏa khởi ở Dậu Linh khởi ở Tuất

b- Nữ

Năm sinh

Dần, Ngọ, Tuất Hỏa khởi ở Mão Linh khởi ở Sửu

Thân, Tý, Thìn Hỏa khởi ở Tuất Linh khởi ở Dần

Tỵ, Dậu, Sửu Hỏa khởi ở Tuất Linh khởi ở Mão

Hợi, Mão, Mùi Hỏa khởi ở Tuất Linh khởi ở Dậu

Cả Hỏa và Linh đều an thuận từ cung khởi không tính Dương Nam Âm Nữ hay Âm Nam Dương Nữ.

3- Theo sách Tử vi dưới mắt khoa học của Vu Thiên Nguyễn Đắc Lộc:

Dần, Ngọ, Tuất Hỏa khởi ở Sửu Linh khởi ở Mão

Thân, Tý, Thìn Hỏa khởi ở Dần Linh khởi ở Tuất

Tỵ, Dậu, Sửu Hỏa khởi ở Tuất Linh khởi ở Mão

Hợi, Mão, Mùi Hỏa khởi ở Dậu Linh khởi ở Tuất

4. Riêng sách của Nguyễn Mạnh Long an Hỏa Linh theo năm sinh không theo giờ sinh tại các cung khởi của Nguyễn Đắc Lộc.

Các cao thủ Tử Vi giúp Mục Đồng xem cách nào là đúng nhất với?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mấy hôm nay Mục Đồng nghiên cứu cách an các sao trong Tử vi đến mục Hỏa Linh thì thấy có ít nhất 4 cách an 2 sao Tử vi theo cổ thư Hán như sau:

1- Theo sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang:

Người sinh năm: Dần, Ngọ, Tuất Hỏa khởi ở Sửu Linh ở Mão

Thân, Tý, Thìn Hỏa khởi ở Dần Linh khởi ở Tuất

Tỵ, Dậu, Sửu Hỏa khởi ở Mão Linh khởi ở Tuất

Hợi, Mão, Mùi khởi ở Dậu Linh khởi ở Tuất

Mục Đồng đọc lại phần Hỏa Linh trong Tử vi đẩu số Tân biên, tác giả đâu có viết 1 trường hợp đó đâu. Trường hợp đó là an sao Hỏa Linh cho người tuổiÂm nam, dương nữ mà.

Trường hợp Dương nam, Âm nữ thì đơn giản hơn.

Theo CCB thì cứ nên theo TVĐSTB.

TB: Thái Thứ Lang là 1 nhà sư của nước Việt, chứ ko phải cổ thư chữ Hán Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mục Đồng đọc lại phần Hỏa Linh trong Tử vi đẩu số Tân biên, tác giả đâu có viết 1 trường hợp đó đâu. Trường hợp đó là an sao Hỏa Linh cho người tuổiÂm nam, dương nữ mà.

Trường hợp Dương nam, Âm nữ thì đơn giản hơn.

Theo CCB thì cứ nên theo TVĐSTB.

TB: Thái Thứ Lang là 1 nhà sư của nước Việt, chứ ko phải cổ thư chữ Hán Posted Image

Mục Đồng xin bổ sung thêm như sau :

2 cách 1 và 3 nếu là Dương Nam Âm Nữ thì an Hỏa thuận đến giờ sinh, an Linh nghịch đến giờ sinh; Nếu là Âm Nam Dương Nữ thì an Hỏa nghịch đến giờ sinh, an Linh thuận đến giờ sinh, cung khởi để an Hỏa Linh theo như bảng trên.

@CCB: vấn đề là mình không thấy tính quy luật của việc khởi cung để an Hỏa Linh bạn à, không biết thì hỏi nên mình mới post lên nhờ mọi người giúp!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mục Đồng đọc lại phần Hỏa Linh trong Tử vi đẩu số Tân biên, tác giả đâu có viết 1 trường hợp đó đâu. Trường hợp đó là an sao Hỏa Linh cho người tuổiÂm nam, dương nữ mà.

Trường hợp Dương nam, Âm nữ thì đơn giản hơn.

Theo CCB thì cứ nên theo TVĐSTB.

TB: Thái Thứ Lang là 1 nhà sư của nước Việt, chứ ko phải cổ thư chữ Hán Posted Image

Vấn đề được đặt ra trong topic này là sự tam sao thất bản trong môn Tử Vi và cái nào đúng? Dù Vân Đằng Thái Thứ Lang là ông sư thì ông ấy sáng tạo ra Tử Vi đẩu số hay sao? Cho dù ông ta bịa ra trường hợp Hỏa Linh thì điều đó đúng hay sai, so với trường hợp khác biệt khác?

Hãy bàn vào chủ đề đã, sau đó hãy đi tìm tiểu sử tác giả.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mấy hôm nay Mục Đồng nghiên cứu cách an các sao trong Tử vi đến mục Hỏa Linh thì thấy có ít nhất 4 cách an 2 sao Tử vi theo cổ thư Hán như sau:

1- Theo sách Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang:

Người sinh năm: Dần, Ngọ, Tuất Hỏa khởi ở Sửu Linh ở Mão

Thân, Tý, Thìn Hỏa khởi ở Dần Linh khởi ở Tuất

Tỵ, Dậu, Sửu Hỏa khởi ở Mão Linh khởi ở Tuất

Hợi, Mão, Mùi khởi ở Dậu Linh khởi ở Tuất

2- Theo sách Tử vi áo bí biện chứng học của – Hà Lạc Dã Phu Việt Viêm Tử:

a-Nam:

Dần, Ngọ, Tuất Hỏa khởi ở Sửu Linh khởi ở Mão

Thân, Tý, Thìn Hỏa khởi ở Dần Linh khởi ở Tuất

Tỵ, Dậu, Sửu Hỏa khởi ở Mão Linh khởi ở Tuất

Hợi, Mão, Mùi Hỏa khởi ở Dậu Linh khởi ở Tuất

b- Nữ

Năm sinh

Dần, Ngọ, Tuất Hỏa khởi ở Mão Linh khởi ở Sửu

Thân, Tý, Thìn Hỏa khởi ở Tuất Linh khởi ở Dần

Tỵ, Dậu, Sửu Hỏa khởi ở Tuất Linh khởi ở Mão

Hợi, Mão, Mùi Hỏa khởi ở Tuất Linh khởi ở Dậu

Cả Hỏa và Linh đều an thuận từ cung khởi không tính Dương Nam Âm Nữ hay Âm Nam Dương Nữ.

3- Theo sách Tử vi dưới mắt khoa học của Vu Thiên Nguyễn Đắc Lộc:

Dần, Ngọ, Tuất Hỏa khởi ở Sửu Linh khởi ở Mão

Thân, Tý, Thìn Hỏa khởi ở Dần Linh khởi ở Tuất

Tỵ, Dậu, Sửu Hỏa khởi ở Tuất Linh khởi ở Mão

Hợi, Mão, Mùi Hỏa khởi ở Dậu Linh khởi ở Tuất

4. Riêng sách của Nguyễn Mạnh Long an Hỏa Linh theo năm sinh không theo giờ sinh tại các cung khởi của Nguyễn Đắc Lộc.

Các cao thủ Tử Vi giúp Mục Đồng xem cách nào là đúng nhất với?

Cái này cho thấy Tử Vi Tàu cứ từ đúng trở lên. Nhưng nó đúng ở chỗ nào thì ...Hổng bít. Nhưng khi có người hiệu chỉnh và xác định hẳn hoi thì cứ xúm vào chê bai cho ra vẻ ta đây ....thấp thủ. Đúng là vớ vẩn!

Tớ sắp ra cuốn Tử Vi Lạc Việt đây. Ai mua đăng ký trước với Mục Đồng và Thảo Châu nha. Tớ chỉ in theo số lượng đăng ký.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái này cho thấy Tử Vi Tàu cứ từ đúng trở lên. Nhưng nó đúng ở chỗ nào thì ...Hổng bít. Nhưng khi có người hiệu chỉnh và xác định hẳn hoi thì cứ xúm vào chê bai cho ra vẻ ta đây ....thấp thủ. Đúng là vớ vẩn!

Tớ sắp ra cuốn Tử Vi Lạc Việt đây. Ai mua đăng ký trước với Mục Đồng và Thảo Châu nha. Tớ chỉ in theo số lượng đăng ký.

Cháu xin đăng ký ngay 1suất ạ. Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin đăng ký ngay 1suất ạ. Posted Image

Thiên Bồng...1 vé ạ...

CCB: Avatar...hết "chim" đến "mèo"...dễ "nổi da gà" quá... :o

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên Bồng...1 vé ạ...

CCB: Avatar...hết "chim" đến "mèo"...dễ "nổi da gà" quá... :o

vì em tuổi Mèo ạ Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin đăng ký ngay 1suất ạ. Posted Image

Nếu số lượng đăng ký ít thì tớ sẽ xin giấy phép và photo ra bán. Hi.

Bản Tử Vi Lạc Việt này mỗi khi có hiệu chỉnh sao nào thì lý giải rõ phương pháp hiệu chỉnh. Cái nào khó , chưa hiệu chỉnh được thì ghi rõ tất cả các trường hợp khác nhau trong khả năng tư liệu mà tôi sưu tầm được để độc giả tự suy xét.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái này cho thấy Tử Vi Tàu cứ từ đúng trở lên. Nhưng nó đúng ở chỗ nào thì ...Hổng bít. Nhưng khi có người hiệu chỉnh và xác định hẳn hoi thì cứ xúm vào chê bai cho ra vẻ ta đây ....thấp thủ. Đúng là vớ vẩn!

Tớ sắp ra cuốn Tử Vi Lạc Việt đây. Ai mua đăng ký trước với Mục Đồng và Thảo Châu nha. Tớ chỉ in theo số lượng đăng ký.

quyngoc83 xin đăng ký một suất với ạ. quyngoc 83 mua sách photo hoặc ebook cũng được, miễn là của sp Thiên Sứ Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

quyngoc83 xin đăng ký một suất với ạ. quyngoc 83 mua sách photo hoặc ebook cũng được, miễn là của sp Thiên Sứ Posted Image

Hi. Cảm ơn Quyngoc. Sách Tử Vi Lạc Việt nói rõ vì sao Tử Vi nà một phương pháp pha học, chứ hổng phải mê tín dị đoan, có "cơ sở pha học" hẳn hoi, chứ không lói phong nong. Lếu được giấp phép in nà tốt, còn hồng có giấy phép thì coi như nà bài ngâm cứu đưa nên mạng. Hì.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như zdậy nà hôm lay bán được lăm cuốn. Mỗi cuốn bóp cổ thiên hạ nè nưỡi nời hẳn một chăm ngàn, zdậy nà có 500. 000 VND tiền nời. Hì.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như zdậy nà hôm lay bán được lăm cuốn. Mỗi cuốn bóp cổ thiên hạ nè nưỡi nời hẳn một chăm ngàn, zdậy nà có 500. 000 VND tiền nời. Hì.

Những quyển sách sư phụ xuất bản Longphi có đủ File PDF, nhưng ko có sách tái bản. Nếu sư phụ tái có bản thì cho Longphi đăng ký mỗi loại 1 cuốn nha. Sư phụ bán sách của sư phụ 500.000 VND hay 1.000.000 VND Longphi cũng mua. Cao hơn nữa chắc Longphi cắn lưỡi. Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những quyển sách sư phụ xuất bản Longphi có đủ File PDF, nhưng ko có sách tái bản. Nếu sư phụ tái có bản thì cho Longphi đăng ký mỗi loại 1 cuốn nha. Sư phụ bán sách của sư phụ 500.000 VND hay 1.000.000 VND Longphi cũng mua. Cao hơn nữa chắc Longphi cắn lưỡi. Posted Image

Nói đùa thế thôi. Sách sư phụ bán rẻ như bèo à. Có một thời gian rất dài bán kèm với....Cụ Khiết. Người ta mua Cụ Khiết là chính, nhưng sư phụ bảo phải đặt lên cuốn sách mới...linh. Cụ Khiết mua ở chợ 20.000VND. Cuốn sách ế bán dưới gia bìa cộng với Cụ Khiết là 100. 000VND. Hi. Xét ra lời chán. Vì nếu đem bán ra tiệm sách giảm giá đến 45%, tức mỗi cuốn chỉ có 55.000. Còn đây bán trực tiếp 80. 000 lận. Hi. Bán mãi cũng gỡ zdốn.

Như vậy đến giờ này tính cả Longphibaccai được 6 cuốn.Posted Image. Thế cũng tốt rồi.

Lần này rút kinh nghiệm. Viết sách xong, xin giấy phép, ai mua thì photo bán.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con đăng ký mua 02 cuốn, đăng ký sớm hy vong có chữ ký của tác giả,  hi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sư Phụ ơi,

Con đăng ký 1 cuốn nhé, có tặng kèm chữ ký và lời tựa của thầy càng tốt. hihi

Tái bút: Hôm nào rảnh, con mời Sư phụ và các huynh về nhà con chơi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ này đã sang ngày 27. 9. 2012.

Hôm qua là ngày sinh nhật của tôi. Tôi viết xong sẽ photo và tặng cho tất cả những ai đăng ký "mua" sách trện đây, trước bài viết này.

Chân thành cảm ơn những đăng ký mua sách của anh chị em. Điều này đã khuyến khích tôi rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như zdậy nà hôm lay bán được lăm cuốn. Mỗi cuốn bóp cổ thiên hạ nè nưỡi nời hẳn một chăm ngàn, zdậy nà có 500. 000 VND tiền nời. Hì.

Sao đăng ký mua sách lại nằm trong topic này vậy sư phụ ? khó thấy quá. Sư Phụ cho con đặt 5 cuốn ạ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao đăng ký mua sách lại nằm trong topic này vậy sư phụ ? khó thấy quá. Sư Phụ cho con đặt 5 cuốn ạ.

Nguyên Anh thông cảm. Vì những cái mặt chê bai sư phụ làm gì có cái mặt nào đủ khả năng chỉ ra Hỏa Linh an như thế nào là đúng. Nên topic này làm gì có ai đủ trình mà viết vào đây.

Bởi vậy, để đỡ tốn tài nguyên diễn đàn, sư phụ lấy luôn topic này để bán sách.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con đăng ký 1 cuốn nhé, có tặng kèm chữ ký và lời tựa của thầy càng tốt. hihi

/quote]

Được biết Sư Phụ ở HN vậy Sư Phụ tặng kèm chữ ký và lời tựa của Thầy vào đó đi nhé .

em thangbacninh cũng xin đăng ký một quyển . Mấy hôm nữa em qua VP HN em gửi tiền .

Xin cảm ơn Thầy .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con đăng ký 1 cuốn nhé, có tặng kèm chữ ký và lời tựa của thầy càng tốt. hihi

/quote]

Được biết Sư Phụ ở HN vậy Sư Phụ tặng kèm chữ ký và lời tựa của Thầy vào đó đi nhé .

em thangbacninh cũng xin đăng ký một quyển . Mấy hôm nữa em qua VP HN em gửi tiền .

Xin cảm ơn Thầy .

Giangmai cung xin đăng ký mua một cuốn sách Tử Vi Lac Việt của sư phụ a.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ui tôi không nhận tiền trước đâu. Bởi vì tôi viết tùy hứng lắm. Hứng lên thì đi một mạch xong cuốn sách. Buồn thì cả năm không viết được nửa trang. Đôi khi viết gần xong thì lại....để đấy.Posted Image.

Chỉ cần anh chị em nhiệt tình đăng ký là đủ ràng buộc tôi có trách nhiệm phải viết rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ui tôi không nhận tiền trước đâu. Bởi vì tôi viết tùy hứng lắm. Hứng lên thì đi một mạch xong cuốn sách. Buồn thì cả năm không viết được nửa trang. Đôi khi viết gần xong thì lại....để đấy.Posted Image.

Chỉ cần anh chị em nhiệt tình đăng ký là đủ ràng buộc tôi có trách nhiệm phải viết rồi.

Dạ, theo cháu anh em cứ gửi tiền trước để gây áp lực bác ạ. Hehe

Share this post


Link to post
Share on other sites