Thiên Đồng

Lý Thuyết Về Mọi Thứ, Một Lý Thuyết Khó Đạt Được

116 bài viết trong chủ đề này

Thì tôi đã phải gợi ý ở trên rồi còn gì nữa, chả nhẽ không ai có thể trả lời được hay sao (gợi ý tiếp, Lỗ Đen có liên quan gì tới các khái niệm của Lý Học Đông Phương?)

Cháu cũng đọc qua Lục thập hoa giáp nhưng chẳng thấy chỗ nào nói là : Hình tụ thành khí, hình tán thành khí cả ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cũng đọc qua Lục thập hoa giáp nhưng chẳng thấy chỗ nào nói là : Hình tụ thành khí, hình tán thành khí cả ?

Ở đây không phải là tìm sách vở nào (Lý Học Đông Phương) nói tới nó (Lỗ Đen) cả mà ta phải sử dụng lý thuyết đó xem nó đúng hay sai khi áp dụng vào thực tế. Bởi vì mọi lý thuyết muốn tồn tại được thì nó phải phản ánh đúng với thực tế khách quan của thế giới tự nhiên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ở đây không phải là tìm sách vở nào nói tới nó cả mà ta phải sử dụng lý thuyết đó xem nó đúng hay sai khi áp dụng vào thực tế. Bởi vì mọi lý thuyết muốn tồn tại được thì nó phải phản ánh đúng với thực tế khách quan của thế giới tự nhiên.

Tại vì mấy bài trên trước chú có nói Lục thập hoa giáp nói vậy nên cháu mới thắc mắc. Theo cá nhân cháu, cháu nghĩ chú đã đặt vấn đề, suy luận ngược và sai khi chú cho rằng : "Hình tụ thành khí", " hình tán thành khí". Khí là nguồn gốc của vạn vật, là cái có trước nên mới :" Khí tụ thành hình", " khí tan hình tan"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tại vì mấy bài trên trước chú có nói Lục thập hoa giáp nói vậy nên cháu mới thắc mắc. Theo cá nhân cháu, cháu nghĩ chú đã đặt vấn đề, suy luận ngược và sai khi chú cho rằng : "Hình tụ thành khí", " hình tán thành khí". Khí là nguồn gốc của vạn vật, là cái có trước nên mới :" Khí tụ thành hình", " khí tan hình tan"

Vậy thì những người nghiên cứu Lý Học Đông Phương nói chung và Lý Học Lạc Việt nói riêng giải thích như thế nào về Lỗ Đen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy thì những người nghiên cứu Lý Học Đông Phương nói chung và Lý Học Lạc Việt nói riêng giải thích như thế nào về Lỗ Đen.

Thôi. Có lẽ chúng ta bàn về những con tê giác ở Nam phi đi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy thì những người nghiên cứu Lý Học Đông Phương nói chung và Lý Học Lạc Việt nói riêng giải thích như thế nào về Lỗ Đen.

Lỗ đen hay vụ nổ BigBang cũng chỉ là 1 giả thuyết để giải thích sự hình thành Vũ Trụ.

Trong khi Lý học dùng khái niệm Thái Cực và các khái niệm đi sau nó thì đã giải thích sự hình thành Vũ Trụ rồi. Vì vậy chỉ riêng về mặt giải thích hình thành vũ trụ thì Lý học không cần hiểu khái niệm Lỗ Đen cũng có thể giải thích được.

Mặt khác như bác đã nói,

"Hiện tại các nhà Vật Lý vẫn hầu như chưa biết gì đang diễn ra trong Lỗ Đen"

Thì các nhà Lý học cần gì phải giải thích nhỉ? Trừ phi Các nhà đặt ra khái niệm Lỗ Đen và Những nhà nghiên Cứu Lý học muốn thống nhất với nhau?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lỗ đen hay vụ nổ BigBang cũng chỉ là 1 giả thuyết để giải thích sự hình thành Vũ Trụ.

Trong khi Lý học dùng khái niệm Thái Cực và các khái niệm đi sau nó thì đã giải thích sự hình thành Vũ Trụ rồi. Vì vậy chỉ riêng về mặt giải thích hình thành vũ trụ thì Lý học không cần hiểu khái niệm Lỗ Đen cũng có thể giải thích được.

Mặt khác như bác đã nói,

"Hiện tại các nhà Vật Lý vẫn hầu như chưa biết gì đang diễn ra trong Lỗ Đen"

Thì các nhà Lý học cần gì phải giải thích nhỉ? Trừ phi Các nhà đặt ra khái niệm Lỗ Đen và Những nhà nghiên Cứu Lý học muốn thống nhất với nhau?

Tôi đã viết: "Hiện tại các nhà Vật Lý vẫn hầu như chưa biết gì đang diễn ra trong Lỗ Đen" chứ không phải là các nhà Vật Lý chưa biết gì về Lỗ Đen, nếu có chắc chỉ có những người "Ở trần Đóng Khố" trong thế kỷ 21 mới "Không biết gì về Lỗ Đen".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tôi đã viết: "Hiện tại các nhà Vật Lý vẫn hầu như chưa biết gì đang diễn ra trong Lỗ Đen" chứ không phải là những người "Ở trần Đóng Khố" trong thế kỷ 21 "Không biết gì về Lỗ Đen".

Vậy Bác Vulong thuộc người nào ạ? Vả lại biết về Lỗ Đen để làm gì? Trong khi chúng ta đang bàn về Thái Cực? Theo các câu hỏi của Bác thì có vẻ Bác VuLong hiểu hết những khái niệm về Lý học và những khái niệm về Khoa học cũng như tính tương đồng của nó? Vậy thì bác giải thích cho mọi người cùng học hỏi chứ ạ? Cần gì phải phức tạp thế ạ!

Tôi thấy chả khác nhau là mấy về ý nghĩa của " cái gì diễn ra trong Lỗ Đen" so với "không biết gì về Lỗ Đen" trong trường hợp đang bàn về Thái.Cực?( ý tôi muốn nói người ta đặt ra khái niệm Lỗ đen ( cái vỏ) rồi không biết gì đang diễn ra trong nó ( cái ruột) vậy Bác giải thích nó làm gì ạ? ). Trừ trường hợp bác đang dạy học trò về 2 khái niệm trên.

Edited by Thiên Anh
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy Bác Vulong thuộc người nào ạ? Vả lại biết về Lỗ Đen để làm gì? Trong khi chúng ta đang bàn về Thái Cực? Theo các câu hỏi của Bác thì có vẻ Bác VuLong hiểu hết những khái niệm về Lý học và những khái niệm về Khoa học cũng như tính tương đồng của nó? Vậy thì bác giải thích cho mọi người cùng học hỏi chứ ạ? Cần gì phải phức tạp thế ạ!

Tôi thấy chả khác nhau là mấy về ý nghĩa của " cái gì diễn ra trong Lỗ Đen" so với "không biết gì về Lỗ Đen" trong trường hợp đang bàn về Thái.Cực?( ý tôi muốn nói người ta đặt ra khái niệm Lỗ đen ( cái vỏ) rồi không biết gì đang diễn ra trong nó ( cái ruột) vậy Bác giải thích nó làm gì ạ? ). Trừ trường hợp bác đang dạy học trò về 2 khái niệm trên.

Ở đây tôi đang tranh luận thật sự nghiêm túc vì học thuật, cho nên mọi câu hỏi của tôi đưa ra ở đây đều có chủ ý cả.

1 - Cái mà tôi muốn biết đầu tiên là những người nghiên cứu Lý Học ở đây hiểu biết như thế nào về Lỗ Đen (chỉ cần như Đại Phúc đọc trong "Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, trong vật lý thiên văn" là đủ biết Lỗ Đen như thế nào).

2 - Cái thứ 2 mà tôi muốn biết là những người nghiên cứu Lý Học ở đây giải thích như thế nào về Lỗ Đen qua Lăng Kính của Lý Học Đông Phương nói chung hay Lý Học Lạc Việt nói riêng.

Qua 2 câu hỏi này sẽ biết ngay Thái Cực là cái gì và cũng để biết một số người tự vỗ ngực cho rằng Lý Học Lạc Việt giải thích được mọi hiện tượng trong thế giới tự nhiên là đúng hay chỉ là Bốc Phét mà thôi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Ở đây tôi đang tranh luận thật sự nghiêm túc vì học thuật, cho nên mọi câu hỏi của tôi đưa ra ở đây đều có chủ ý cả.

1 - Cái mà tôi muốn biết đầu tiên là những người nghiên cứu Lý Học ở đây hiểu biết như thế nào về Lỗ Đen (chỉ cần như Đại Phúc đọc trong "Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, trong vật lý thiên văn" là đủ biết Lỗ Đen như thế nào).

2 - Cái thứ 2 mà tôi muốn biết là những người nghiên cứu Lý Học ở đây giải thích như thế nào về Lỗ Đen qua Lăng Kính của Lý Học Đông Phương nói chung hay Lý Học Lạc Việt nói riêng.

Xin cảm ơn thiện chí của Bác Vuilong. Chúng tôi rất tôn trọng Bác, không có ý gì cả? Nhưng nếu như đang tranh luận về Thái Cực bác nói quan điểm của Bác thì mọi người dễ tư duy liền mạch hơn.Sau đó ai muốn dùng Lý học hay khoa học ( theo quan niệm bây giờ) giải thích thực tại thì tiếp tục . Hoặc tìm hiểu tính tương đồng giữa các khái niệm khoa học và lý học thì nên hiểu rốt ráo các khái niệm của từng lĩnh vực ( quan điểm cá nhân tôi) ! Tôi hiểu mục đích của Bác. Mời bác và và mọi người tiếp tục tranh luận!

Trân trọng!

Qua 2 câu hỏi này sẽ biết ngay Thái Cực là cái gì và cũng để biết một số người tự vỗ ngực cho rằng Lý Học Lạc Việt giải thích được mọi hiện tượng trong thế giới tự nhiên là đúng hay chỉ là Bốc Phét mà thôi

Khi bác viết thêm dòng này có lẽ các dòng trên của tôi hơi thừa

Xin lỗi Bác. Đại diện cho Lý học Việt là Bác Thiên Sứ chưa có ý kiến gì.

Bác hãy chứng mình Lỗ đen là 1 thực tại, và thực tại đó là gì ? sau đó mọi người dùng lý học không giải thích được thực tại này thì Bác mới nên lớn tiếng!

Edited by Thiên Anh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin cảm ơn thiện chí của Bác Vuilong. Chúng tôi rất tôn trọng Bác, không có ý gì cả? Nhưng nếu như đang tranh luận về Thái Cực bác nói quan điểm của Bác thì mọi người dễ tư duy liền mạch hơn.Sau đó ai muốn dùng Lý học hay khoa học ( theo quan niệm bây giờ) giải thích thực tại thì tiếp tục . Hoặc tìm hiểu tính tương đồng giữa các khái niệm khoa học và lý học thì nên hiểu rốt ráo các khái niệm của từng lĩnh vực ( quan điểm cá nhân tôi) ! Tôi hiểu mục đích của Bác. Mời bác và và mọi người tiếp tục tranh luận!

Trân trọng!

Khi bác viết thêm dòng này có lẽ các dòng trên của tôi hơi thừa

Xin lỗi Bác. Đại diện cho Lý học Việt là Bác Thiên Sứ chưa có ý kiến gì.

Bác hãy chứng mình Lỗ đen là 1 thực tại, và thực tại đó là gì ? sau đó mọi người dùng lý học không giải thích được thực tại này thì Bác mới nên lớn tiếng!

Vậy thì những người nghiên cứu Lý Học Lạc Việt đến giờ vẫn không thừa nhận Lỗ Đen đang tồn tại trong thế giới tự nhiên này sao? Nếu không thừa nhận thì những điều diễn tả trong đoạn trích của Đại Phúc trong "Bách khoa toàn thư mở Wikipedia" là bịa đặt hay sao?

Nếu đúng như vậy thì tôi xin vái các ngài Viện Sĩ ở đây thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy thì những người nghiên cứu Lý Học Lạc Việt đến giờ vẫn không thừa nhận Lỗ Đen đang tồn tại trong thế giới tự nhiên này sao? Nếu không thừa nhận thì những điều diễn tả trong đoạn trích của Đại Phúc trong "Bách khoa toàn thư mở Wikipedia" là bịa đặt hay sao?

Nếu đúng như vậy thì tôi xin vái các ngài Viện Sĩ ở đây thôi.

Căn cứ vào đâu để anh VuLong cho rằng:

những người nghiên cứu Lý Học Lạc Việt đến giờ vẫn không thừa nhận Lỗ Đen đang tồn tại trong thế giới tự nhiên này

Chúng tôi chỉ căn cứ vào hiểu biết của tôi về Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt xác định "Không có Hạt của Chúa". Anh hãy chỉ ra căn cứ nào để anh nói câu trên.

Nói thật với anh Vulong, tôi thấy anh đang gặp nhiều vấn đề có lẽ thiếu cân bằng trong cuộc sống, đi đâu cũng bị chê bai, phản ứng. Nên tôi để anh ở diễn đàn này thể hiện khả năng của anh. Nhưng có vẻ anh vượt quá giới hạn của mình. Tôi khuyên anh hãy trở về với Lớp Tứ Trụ của anh. Anh càng viết càng làm cho mọi người không hiểu anh đang nói gì.

Anh đặt câu hỏi: Trước Thái Cực là gì, anh Xuân Hỷ Lạc đề nghị anh cho biết thời gian trước Thái cực mà anh hỏi khoảng bao lâu, thì anh lại nói chớ sang hố đen và xác quyết chúng tôi phủ nhận hố đen. Ý anh muốn diễn đạt cái gì?

Ở diễn đàn này không có "dân chủ" đâu anh ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Căn cứ vào đâu để anh VuLong cho rằng:

Chúng tôi chỉ căn cứ vào hiểu biết của tôi về Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt xác định "Không có Hạt của Chúa". Anh hãy chỉ ra căn cứ nào để anh nói câu trên.

Nói thật với anh Vulong, tôi thấy anh đang gặp nhiều vấn đề có lẽ thiếu cân bằng trong cuộc sống, đi đâu cũng bị chê bai, phản ứng. Nên tôi để anh ở diễn đàn này thể hiện khả năng của anh. Nhưng có vẻ anh vượt quá giới hạn của mình. Tôi khuyên anh hãy trở về với Lớp Tứ Trụ của anh. Anh càng viết càng làm cho mọi người không hiểu anh đang nói gì.

Anh đặt câu hỏi: Trước Thái Cực là gì, anh Xuân Hỷ Lạc đề nghị anh cho biết thời gian trước Thái cực mà anh hỏi khoảng bao lâu, thì anh lại nói chớ sang hố đen và xác quyết chúng tôi phủ nhận hố đen. Ý anh muốn diễn đạt cái gì?

Ở diễn đàn này không có "dân chủ" đâu anh ạ.

Anh Thiên Sứ đã viết:

"Căn cứ vào đâu để anh VuLong cho rằng:

"...những người nghiên cứu Lý Học Lạc Việt đến giờ vẫn không thừa nhận Lỗ Đen đang tồn tại trong thế giới tự nhiên này"".

Tôi đã căn cứ vào câu mà Thiên An đã viết:

"Bác hãy chứng mình Lỗ đen là 1 thực tại, và thực tại đó là gì ? sau đó mọi người dùng lý học không giải thích được thực tại này thì Bác mới nên lớn tiếng!".

Điều này đã đủ trả lời câu hỏi của anh chưa?

Còn tất nhiên tôi biết "Đất có Thổ Công, Sông có Hà Bá" cho nên tôi mới cố gắng viết bài với tinh thần Dân Chủ về trao đổi học thuật như vậy.

Thôi thì tôi xin dừng không viết tiếp ở chủ đề này nữa (như tôi đã "Vái" ở bài trên) bởi vì Thái An đã viết: "Bác hãy chứng mình Lỗ đen là 1 thực tại". Chính vì câu này mà tôi dám kết luận Thái An (có đại diện cho trang web này không thì tôi không biết) đã khẳng định Lỗ Đen không tồn tại trong thế giới tự nhiên của chúng ta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên Sứ đã viết:

"Căn cứ vào đâu để anh VuLong cho rằng:

"...những người nghiên cứu Lý Học Lạc Việt đến giờ vẫn không thừa nhận Lỗ Đen đang tồn tại trong thế giới tự nhiên này"".

Tôi đã căn cứ vào câu mà Thiên An đã viết:

"Bác hãy chứng mình Lỗ đen là 1 thực tại, và thực tại đó là gì ? sau đó mọi người dùng lý học không giải thích được thực tại này thì Bác mới nên lớn tiếng!".

Điều này đã đủ trả lời câu hỏi của anh chưa?

Còn tất nhiên tôi biết "Đất có Thổ Công, Sông có Hà Bá" cho nên tôi mới cố gắng viết bài với tinh thần Dân Chủ về trao đổi học thuật như vậy.

Thôi thì tôi xin dừng không viết tiếp ở chủ đề này nữa bởi vì Thái An đã viết: "Bác hãy chứng mình Lỗ đen là 1 thực tại". Chính vì câu này mà tôi dám kết luận Thái An (có đại diện cho trang web này không thì tôi không biết) đã khẳng định Lỗ Đen không tồn tại trong thế giới tự nhiên của chúng ta.

Thái An nói chứ không phải tôi. Trong TTNC LHDP không có ai là Thái An cả. Cho dù có Thái An thì anh cũng cần phân biệt giữa Thái An và tôi. Nhưng anh vì một Thái An mà xúc phạm đến tất cả chúng tôi.

Thật ra cá nhân anh chỉ trích chúng tôi và cá nhân tôi không có gì để tôi phải quan tâm cả. Nhưng tôi không thích phải bận tâm đến những việc vớ vẩn. Ngay cả Rubi - vào chủ để của anh viết để tranh luận với anh tôi cũng không đồng ý. Bởi vậy anh hãy chấm dứt những lời nhận xét vớ vẩn.

Nếu anh tự nhận thấy anh có tài thực sự, anh có thể mở hẳn một topic hoặc hẳn một chủ đề để trình bày những luận điểm của anh. Còn nếu anh không đủ khả năng, mà chỉ lâu lâu chen vào vài câu chỉ trích bừa bãi thì - mặc dù cá nhân tôi rất sẵn sàng hiểu và chia sẻ với tất cả mọi hạng người, nhưng tôi không thể để những người chỉ trích không có cơ sở như anh ở đây.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thái An nói chứ không phải tôi. Trong TTNC LHDP không có ai là Thái An cả. Cho dù có Thái An thì anh cũng cần phân biệt giữa Thái An và tôi. Nhưng anh vì một Thái An mà xúc phạm đến tất cả chúng tôi.

Thật ra cá nhân anh chỉ trích chúng tôi và cá nhân tôi không có gì để tôi phải quan tâm cả. Nhưng tôi không thích phải bận tâm đến những việc vớ vẩn. Ngay cả Rubi - vào chủ để của anh viết để tranh luận với anh tôi cũng không đồng ý. Bởi vậy anh hãy chấm dứt những lời nhận xét vớ vẩn.

Nếu anh tự nhận thấy anh có tài thực sự, anh có thể mở hẳn một topic hoặc hẳn một chủ đề để trình bày những luận điểm của anh. Còn nếu anh không đủ khả năng, mà chỉ lâu lâu chen vào vài câu chỉ trích bừa bãi thì - mặc dù cá nhân tôi rất sẵn sàng hiểu và chia sẻ với tất cả mọi hạng người, nhưng tôi không thể để những người chỉ trích không có cơ sở như anh ở đây.

Nếu vậy thì quá may cho tôi rồi bởi vì tôi đang muốn biết một người nào đó trong "TTNC LHDP" thừa nhận Lỗ Đen đang tồn tại trong thế giới tự nhiên của chúng ta để hy vọng người đó sẽ giải thích xem Lỗ Đen có mối liên quan gì với Lý Học Đông Phương nói chung hay Lý Học Lạc Việt nói riêng hay không?

Hy vọng anh giúp tôi giải đáp thắc mắc này.

Xin cám ơn anh trước.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Anh Thiên Sứ đã viết:

"Căn cứ vào đâu để anh VuLong cho rằng:

"...những người nghiên cứu Lý Học Lạc Việt đến giờ vẫn không thừa nhận Lỗ Đen đang tồn tại trong thế giới tự nhiên này"".

Tôi đã căn cứ vào câu mà Thiên An đã viết:

"Bác hãy chứng mình Lỗ đen là 1 thực tại, và thực tại đó là gì ? sau đó mọi người dùng lý học không giải thích được thực tại này thì Bác mới nên lớn tiếng!".

Điều này đã đủ trả lời câu hỏi của anh chưa?

Còn tất nhiên tôi biết "Đất có Thổ Công, Sông có Hà Bá" cho nên tôi mới cố gắng viết bài với tinh thần Dân Chủ về trao đổi học thuật như vậy.

Thôi thì tôi xin dừng không viết tiếp ở chủ đề này nữa (như tôi đã "Vái" ở bài trên) bởi vì Thái An đã viết: "Bác hãy chứng mình Lỗ đen là 1 thực tại". Chính vì câu này mà tôi dám kết luận Thái An (có đại diện cho trang web này không thì tôi không biết) đã khẳng định Lỗ Đen không tồn tại trong thế giới tự nhiên của chúng ta.

Để tránh những hiểu lầm tiếp theo tôi xin nói lại quan điểm của tôi!

1. Tôi đã nói là " Bác Thiên Sứ là người đại diện cho lý học Lạc Việt" điều đó có nghĩa là tôi chẳng đại diện cho Lý học Lạc Việt hay trang Web.

2. Ở đây tôi không bàn đến Lỗ đen có là 1 thực tại hay không phải thực tại?. Tôi viết " "Bác hãy chứng mình Lỗ đen là 1 thực tại, và thực tại đó là gì ? sau đó mọi người dùng lý học không giải thích được thực tại này thì Bác mới nên lớn tiếng!". Điều đó có nghĩa khi bác hiểu

đúng về 1 thực tại (A) và người khác không hiểu thì bác hãy nên phê phán người khác thiếu hiểu biết về thực tại (A) ( còn bác chứng minh như thế nào là việc của bác, bác hiểu và chứng minh sai mà người ta không chỉ ra được điểm sai của bác thì người ta kém). Còn thế giới này đầy dẫy các khái niệm do người ta đặt ra. Chắc gì bác đã hiểu đúng các khái niệm đó và người đối thoại của bác đã hiểu như bác? Mà bác cứ im lặng và hỏi người ta như bác đã thấu hiểu cả Vũ Trụ.

Edited by Thiên Anh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Không những chỉ riêng tôi mà chắc rằng còn có rất nhiều người như tôi đang mong chờ từng phút, từng giây anh Thiên Sứ sẽ giải đáp thắc mắc ở trên của tôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không những chỉ riêng tôi mà chắc rằng còn có rất nhiều người như tôi đang mong chờ từng phút, từng giây anh Thiên Sứ sẽ giải đáp thắc mắc ở trên của tôi.

Tôi không có thời gian anh VULONg ạ. Nếu ai hỏi tôi sừng tê giác cấu tạo như thế nào để nó phải chết thảm như vậy thì tôi nghĩ cũng có người muốn biết đấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi không có thời gian anh VULONg ạ. Nếu ai hỏi tôi sừng tê giác cấu tạo như thế nào để nó phải chết thảm như vậy thì tôi nghĩ cũng có người muốn biết đấy.

Thật là đáng tiếc. Vậy thì có ai trong "TTNC LHDP" cũng đồng quan điểm với anh Thiên Sứ trả lời giúp anh Thiên Sứ không nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Topic này rối quá, chẳng hiểu đầu đuôi và trọng tâm gì cả. Nên chấm dứt thì tốt hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Topic này rối quá, chẳng hiểu đầu đuôi và trọng tâm gì cả. Nên chấm dứt thì tốt hơn.

Ấy đừng có phát biểu như vậy, chỉ có chờ câu trả lời này thôi mọi người sẽ biết "Tổ con Chuồn Chuồn" ở đâu ngay thôi (tức sẽ biết Thái Cực thực chất là cái gì cũng như có "Lý thuyết về mọi thứ" mà chủ đề này đề cập đến hay không?) chứ nó chả có gì là Rối cả. Mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi vì anh Thiên Sứ chỉ nói là Bận (không có thời gian) chứ có nói là không trả lời đâu cơ chứ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khổ quá! Chẳng nhẽ cứ phải để anh Thiên Sứ nói huỵch toẹt ra rằng, không xứng! mất thì giờ! anh ấy không thèm trả lời ư!!!

Phải tự hiểu chứ lỵ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác VL có vẻ muốn khiêu khích... Bác TS vụ này rồi, mọi người nên dừng lại ở đây thôi, tránh mất hoà khí.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác VL có vẻ muốn khiêu khích... Bác TS vụ này rồi, mọi người nên dừng lại ở đây thôi, tránh mất hoà khí.

Đây là diễn đàn trao đổi học thuật cho nên nếu có dòng nào là "khiêu khích" thì ban điều hành diễn đàn đã cảnh cáo, xóa bài hay khóa nick rồi không cần đến những câu phát biểu ngớ ngẩn như vậy đâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thái An nói chứ không phải tôi. Trong TTNC LHDP không có ai là Thái An cả. Cho dù có Thái An thì anh cũng cần phân biệt giữa Thái An và tôi. Nhưng anh vì một Thái An mà xúc phạm đến tất cả chúng tôi.

Thật ra cá nhân anh chỉ trích chúng tôi và cá nhân tôi không có gì để tôi phải quan tâm cả. Nhưng tôi không thích phải bận tâm đến những việc vớ vẩn. Ngay cả Rubi - vào chủ để của anh viết để tranh luận với anh tôi cũng không đồng ý. Bởi vậy anh hãy chấm dứt những lời nhận xét vớ vẩn.

Nếu anh tự nhận thấy anh có tài thực sự, anh có thể mở hẳn một topic hoặc hẳn một chủ đề để trình bày những luận điểm của anh. Còn nếu anh không đủ khả năng, mà chỉ lâu lâu chen vào vài câu chỉ trích bừa bãi thì - mặc dù cá nhân tôi rất sẵn sàng hiểu và chia sẻ với tất cả mọi hạng người, nhưng tôi không thể để những người chỉ trích không có cơ sở như anh ở đây.

Tôi đã sẵn sàng đề nghị anh VULONG mở hẳn một topic riêng để trình bày quan điểm của mình. Nếu lý thuyết của anh ấy thuyết phục và hấp dẫn được mọi người thì anh ta có thể tự hào về điều đó, như là một đóng góp của anh vào tri thức hiện đại. Nhưng rất tiếc, anh VULONg không làm điều này mà tiếp tục đeo bám một cách phi lý các chủ đề học thuật không liên quan gì đến "Lỗ đen" và "hình tán thành khí" của anh VULONG cả.

Bởi vậy, tôi đưa anh VULONG ra khỏi diễn đàn 10 ngày để cảnh cáo.

Sau 10 ngày anh VULONG có thể vào đây để thể hiện quan điểm của anh về các vấn đề mà anh nêu ra. Anh muốn chỉ ra cái sai của Lý học Việt thì tùy anh, nhưng phải có cơ sở lý luận.

Đây không phải là chỗ để đám ngớ ngẩn thể hiện sự hợm hĩnh.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites