Thiên Đồng

Lý Thuyết Về Mọi Thứ, Một Lý Thuyết Khó Đạt Được

116 bài viết trong chủ đề này

Tôi phục hồi lại nick của anh Vulong. Vì tôi không coi anh Vulong là người cố tình chống đối có chủ ý những quan điểm của chúng tôi. Mà chỉ do phương pháp và cách hiểu của anh khác chúng tôi và thể hiện không đúng chỗ, nền gây phiền phức.

Cá nhân tôi và có lẽ tất cả mọi người không có ác cảm gì với anh Vulong cả. Bởi vậy, nếu anh quay lại với chúng tôi, anh có thể mở hẳn một topic hoặc một mục riêng - nếu anh yêu cầu - để thể hiện nhận thức của mình. Trong đó anh có quyền chỉ ra cái sai của Lý học Việt trên mọi lĩnh vực. nhưng phải có luận cứ và phản biện nghiêm túc.

Những đối tượng thuộc lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi, anh có quyền vạch ra cái sai trong những kết luận của chúng tôi, nhưng anh ko thể đưa ra một đối tượng khác buộc chúng tôi phải đưa luận điểm và nếu chúng tôi không giải thích thì coi như chúng tôi sai được - khi vấn đề anh đặt ra chưa phải đối tượng nghiên cứu của chúng tôi lúc này. Chúng tôi chưa bao giờ đưa ra khái niệm "Khí" và yêu cầu các nhà khoa học phải chứng minh, nếu không thì tri thức khoa học sụp đổ cả.

Nhân đây tôi cũng nói rộng ra để làm sáng tỏ hơn vấn đề rằng: Chúng tôi đang tìm hiểu, khám phá và chứng minh để phục hồi một lý thuyết đã tồn tại trong một nền văn minh cổ xưa của nhân loại - nhân danh nền văn hiến Việt và nhân danh khoa học. Chứ không phải chúng tôi phát minh ra một học thuyết dựa trên nền tảng tri thức và phương tiện kỹ thuật đang có của nền văn minh hiện đại. Do đó phương pháp của chúng tôi chỉ có thể là so sánh học thuyết này với những tiêu chí khoa học và chỉ ra sự phù hợp của nó với tiêu chí khoa học cho một giả thuyết, lý thuyết.....khoa học được coi là đúng. Trong tiêu chí khoa học không đặt vấn đề buộc chúng tôi phải xác định bằng phương tiện kỹ thuật để định lượng sự ảnh hưởng của hiện tượng với thực tại liên quan đến nó. Tiêu chí khoa học cũng không buộc chúng tôi phải giải thích tất cả mọi lĩnh vực không phải đối tượng nghiên cứu của chúng tôi. Mặc dù về lý thuyết thì một lý thuyết thống nhất - mà chúng tôi đã xác định là thuyết Âm Dương Ngũ hành - phải giải thích tất cả mọi hiện tượng từng hiện hữu trong lịch sử hình thành vũ trụ, trong đó có lỗ đen (*). Nhưng đó là những vấn đề được đặt ra để tiếp tục khám phá chứ không phải là một hiện tượng phản biện.

Bởi vậy, anh Vulong và quí vị cũng như anh chị em hội viên có thể chia sẻ với chúng tôi những điều trên.

======================

* Trên thực tế - không rõ ở diễn đàn này hay ở những diễn đàn khác mà tôi đã tham gia, tôi đã có ý kiến về lỗ đen. Khi ông SW Hawking cho rằng: "Lỗ đen hoàn toàn đen". Tôi đã cho rằng" Lỗ đen không hoàn toàn đen" nhân danh Lý học Việt. Bởi vì, nếu lỗ đen hoàn toàn đen thì mọi thông tin sẽ không thể tồn tại và sẽ không thể có khả năng tiên tri. Khả năng tiên tri trên khắp mọi lĩnh vực của Lý học Việt, cho thấy lỗ đen không hoàn toàn đen. Sau này ông Hawking cũng thừa nhận điều này và cũng xác định lỗ đen không hoàn toàn đen từ một nhận thức khác.

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đã gợi ý đến mức nói thẳng ra là "Lỗ Đen có mối liên quan gì với Lý Học Đông Phương nói chung hay Lý Học Lạc Việt nói riêng hay không?". Vậy mà mọi người vẫn không hiểu gì cả, đến cả anh Thiên Sứ cũng chỉ có thể trả lời:

"* Trên thực tế - không rõ ở diễn đàn này hay ở những diễn đàn khác mà tôi đã tham gia, tôi đã có ý kiến về lỗ đen. Khi ông SW Hawking cho rằng: "Lỗ đen hoàn toàn đen". Tôi đã cho rằng "Lỗ đen không hoàn toàn đen" nhân danh Lý học Việt. Bởi vì, nếu lỗ đen hoàn toàn đen thì mọi thông tin sẽ không thể tồn tại và sẽ không thể có khả năng tiên tri. Khả năng tiên tri trên khắp mọi lĩnh vực của Lý học Việt, cho thấy lỗ đen không hoàn toàn đen. Sau này ông Hawking cũng thừa nhận điều này và cũng xác định lỗ đen không hoàn toàn đen từ một nhận thức khác".

Tôi xin gợi ý tiếp:

Lý Học Lạc Việt đã thừa nhận "Khí tụ thành Hình", vậy thì trong thế giới tự nhiên của chúng ta người ta đã tìm ra được một nơi nào đó mà "Khí tụ thành Hình" hay chưa?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi đã gợi ý đến mức nói thẳng ra là "Lỗ Đen có mối liên quan gì với Lý Học Đông Phương nói chung hay Lý Học Lạc Việt nói riêng hay không?". Vậy mà mọi người vẫn không hiểu gì cả, đến cả anh Thiên Sứ cũng chỉ có thể trả lời:

"* Trên thực tế - không rõ ở diễn đàn này hay ở những diễn đàn khác mà tôi đã tham gia, tôi đã có ý kiến về lỗ đen. Khi ông SW Hawking cho rằng: "Lỗ đen hoàn toàn đen". Tôi đã cho rằng "Lỗ đen không hoàn toàn đen" nhân danh Lý học Việt. Bởi vì, nếu lỗ đen hoàn toàn đen thì mọi thông tin sẽ không thể tồn tại và sẽ không thể có khả năng tiên tri. Khả năng tiên tri trên khắp mọi lĩnh vực của Lý học Việt, cho thấy lỗ đen không hoàn toàn đen. Sau này ông Hawking cũng thừa nhận điều này và cũng xác định lỗ đen không hoàn toàn đen từ một nhận thức khác".

Tôi xin gợi ý tiếp:

Lý Học Lạc Việt đã thừa nhận "Khí tụ thành Hình", vậy thì trong thế giới tự nhiên của chúng ta người ta đã tìm ra được một nơi nào đó mà "Khí tụ thành Hình" hay chưa?

Tôi nhắc lại là anh Vulong có thể mở hẳn một topic để mô tả những ý kiến của anh. Mọi người sẽ trao đổi trong đó.

Tôi đã xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là Lý thuyết thống nhất vũ trụ thì về lý thuyết nó phải giải thích được hầu hết những hiện tượng mang tính tồn tại căn bản trong vũ trụ. Trong đó có lỗ đen.

Tất cả những bài viết không phục vụ cho chủ đề của topic này sẽ bị xóa trong vòng 48 giờ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi nhắc lại là anh Vulong có thể mở hẳn một topic để mô tả những ý kiến của anh. Mọi người sẽ trao đổi trong đó.

Tôi đã xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là Lý thuyết thống nhất vũ trụ thì về lý thuyết nó phải giải thích được hầu hết những hiện tượng mang tính tồn tại căn bản trong vũ trụ. Trong đó có lỗ đen.

Tất cả những bài viết không phục vụ cho chủ đề của topic này sẽ bị xóa trong vòng 48 giờ.

Chủ đề này là của Thiên Đồng và tôi đã nói rằng Lỗ Đen không những có thể trả lời được yêu cầu của chủ đề này đưa ra là "Trả lời cho Lý Thuyết Về Mọi Thứ, Một Lý Thuyết Khó Đạt Được" mà nó còn trả lời được các câu hỏi khác như:

1 - Có "Hạt của Chúa" hay không?

2 - Thực chất Thái cực là cái gì?

Cho nên anh đừng dùng quyền lực không đúng chỗ ở đây.

Tôi sẽ chứng minh những điều tôi nói ở trên trong vòng 24 giờ nữa, vì tôi muốn biết ai có thể trả lời được những câu gợi ý của tôi ở các bài trên.

Anh đã viết:

"Tôi đã cho rằng "Lỗ đen không hoàn toàn đen" nhân danh Lý học Việt. Bởi vì, nếu lỗ đen hoàn toàn đen thì mọi thông tin sẽ không thể tồn tại và sẽ không thể có khả năng tiên tri. Khả năng tiên tri trên khắp mọi lĩnh vực của Lý học Việt, cho thấy lỗ đen không hoàn toàn đen".

Điều này hoàn toàn đúng nhưng anh có thể cho biết "mọi thông tin" đang tồn tại trong Lỗ Đen là cái gì để có thể đưa đến "khả năng tiên tri" theo anh nói (bởi vì tôi hy vọng anh nói được những điều này trước khi tôi nói - sau 24 giờ nữa).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chủ đề này là của Thiên Đồng và tôi đã nói rằng Lỗ Đen không những có thể trả lời được yêu cầu của chủ đề này đưa ra là "Trả lời cho Lý Thuyết Về Mọi Thứ, Một Lý Thuyết Khó Đạt Được" mà nó còn trả lời được các câu hỏi khác như:

1 - Có "Hạt của Chúa" hay không?

2 - Thực chất Thái cực là cái gì?

Cho nên anh đừng dùng quyền lực không đúng chỗ ở đây.

Tôi sẽ chứng minh những điều tôi nói ở trên trong vòng 24 giờ nữa, vì tôi muốn biết ai có thể trả lời được những câu gợi ý của tôi ở các bài trên.

Anh đã viết:

"Tôi đã cho rằng "Lỗ đen không hoàn toàn đen" nhân danh Lý học Việt. Bởi vì, nếu lỗ đen hoàn toàn đen thì mọi thông tin sẽ không thể tồn tại và sẽ không thể có khả năng tiên tri. Khả năng tiên tri trên khắp mọi lĩnh vực của Lý học Việt, cho thấy lỗ đen không hoàn toàn đen".

Điều này hoàn toàn đúng nhưng anh có thể cho biết "mọi thông tin" đang tồn tại trong Lỗ Đen là cái gì để có thể đưa đến "khả năng tiên tri" theo anh nói (bởi vì tôi hy vọng anh nói được những điều này trước khi tôi nói - sau 24 giờ nữa).

Tôi chưa nghiên cứu đến những điều anh hỏi. Nếu anh thích thì anh hãy nói đi.

Tôi chờ anh 48 tiếng chứ không phải 24 như anh nói.

Nhưng tôi lưu ý anh VULONG và các bạn rằng: Dù có chứng minh được bản chất của lỗ đen và cả hình tán thành khí thì nó cũng chỉ cho chúng ta một nhận thức cục bộ về vũ trụ . Và cái chủ đề này: Lý thuyết về mọi thứ là lý thuyết kho đạt được" vẫn chưa được sáng tỏ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sau đây là bài mới viết của tôi đã đăng trên các trang web "Huyền Không Lý Số", "Lý Số Việt Nam""Nhân Trắc Học" ở mục "Tử Bình" (Tứ Trụ) hay "Học Thuật tổng quát" với chủ đề "Lỗ Đen với Học Thuyết Âm Dương".

"Anh Thiên Sứ (trong chủ đề "Lý Thuyết Về Mọi Thứ, Một Lý Thuyết Khó Đạt Được" của Thiên Đồng, trong mục "Lý Học Đông Phương" bên "Diễn Đàn Lý Học Đông Phương") đã viết:

"Tôi phục hồi lại nick của anh Vulong. Vì tôi không coi anh Vulong là người cố tình chống đối có chủ ý những quan điểm của chúng tôi. Mà chỉ do phương pháp và cách hiểu của anh khác chúng tôi và thể hiện không đúng chỗ, nền gây phiền phức.

Cá nhân tôi và có lẽ tất cả mọi người không có ác cảm gì với anh Vulong cả. Bởi vậy, nếu anh quay lại với chúng tôi, anh có thể mở hẳn một topic hoặc một mục riêng - nếu anh yêu cầu - để thể hiện nhận thức của mình. Trong đó anh có quyền chỉ ra cái sai của Lý học Việt trên mọi lĩnh vực. nhưng phải có luận cứ và phản biện nghiêm túc.

Những đối tượng thuộc lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi, anh có quyền vạch ra cái sai trong những kết luận của chúng tôi, nhưng anh ko thể đưa ra một đối tượng khác buộc chúng tôi phải đưa luận điểm và nếu chúng tôi không giải thích thì coi như chúng tôi sai được - khi vấn đề anh đặt ra chưa phải đối tượng nghiên cứu của chúng tôi lúc này. Chúng tôi chưa bao giờ đưa ra khái niệm "Khí" và yêu cầu các nhà khoa học phải chứng minh, nếu không thì tri thức khoa học sụp đổ cả.

Nhân đây tôi cũng nói rộng ra để làm sáng tỏ hơn vấn đề rằng: Chúng tôi đang tìm hiểu, khám phá và chứng minh để phục hồi một lý thuyết đã tồn tại trong một nền văn minh cổ xưa của nhân loại - nhân danh nền văn hiến Việt và nhân danh khoa học. Chứ không phải chúng tôi phát minh ra một học thuyết dựa trên nền tảng tri thức và phương tiện kỹ thuật đang có của nền văn minh hiện đại. Do đó phương pháp của chúng tôi chỉ có thể là so sánh học thuyết này với những tiêu chí khoa học và chỉ ra sự phù hợp của nó với tiêu chí khoa học cho một giả thuyết, lý thuyết.....khoa học được coi là đúng. Trong tiêu chí khoa học không đặt vấn đề buộc chúng tôi phải xác định bằng phương tiện kỹ thuật để định lượng sự ảnh hưởng của hiện tượng với thực tại liên quan đến nó. Tiêu chí khoa học cũng không buộc chúng tôi phải giải thích tất cả mọi lĩnh vực không phải đối tượng nghiên cứu của chúng tôi. Mặc dù về lý thuyết thì một lý thuyết thống nhất - mà chúng tôi đã xác định là thuyết Âm Dương Ngũ hành - phải giải thích tất cả mọi hiện tượng từng hiện hữu trong lịch sử hình thành vũ trụ, trong đó có lỗ đen (*). Nhưng đó là những vấn đề được đặt ra để tiếp tục khám phá chứ không phải là một hiện tượng phản biện.

Bởi vậy, anh Vulong và quí vị cũng như anh chị em hội viên có thể chia sẻ với chúng tôi những điều trên.

======================

* Trên thực tế - không rõ ở diễn đàn này hay ở những diễn đàn khác mà tôi đã tham gia, tôi đã có ý kiến về lỗ đen. Khi ông SW Hawking cho rằng: "Lỗ đen hoàn toàn đen". Tôi đã cho rằng "Lỗ đen không hoàn toàn đen" nhân danh Lý học Việt. Bởi vì, nếu lỗ đen hoàn toàn đen thì mọi thông tin sẽ không thể tồn tại và sẽ không thể có khả năng tiên tri. Khả năng tiên tri trên khắp mọi lĩnh vực của Lý học Việt, cho thấy lỗ đen không hoàn toàn đen. Sau này ông Hawking cũng thừa nhận điều này và cũng xác định lỗ đen không hoàn toàn đen từ một nhận thức khác".

Ở trên anh Thiên Sứ đã viết:

"Chúng tôi chưa bao giờ đưa ra khái niệm "Khí" và yêu cầu các nhà khoa học phải chứng minh".

Điều này rõ ràng là anh Thiên Sứ đã thừa nhận "Lý Học Lạc Việt" mà anh ta Sáng Tạo (hay lập) ra đang nghiên cứu về "Khí", vậy mà ở trên tôi đã hỏi: "1 - Khái niệm Khí mà anh dùng trong "Lý Học Lạc Việt" (cái lý thuyết mà anh đã sáng tạo ra) không đại diện cho Năng Lượng thì nó đại diện cho những cái gì?" thì anh Thiên Sứ trả lời:

"Tiêu chí khoa học cũng không buộc chúng tôi phải giải thích tất cả mọi lĩnh vực không phải đối tượng nghiên cứu của chúng tôi".

Điều này rõ ràng anh Thiên Sứ muốn nói "Khí" ..." không phải đối tượng nghiên cứu của chúng tôi", cho nên anh ta đã không trả lời vào câu hỏi trên của tôi, tại sao lại có chuyện như vậy? Chả nhẽ anh Thiên Sứ là một người "Ba Say Chưa Chai" hay sao?"

Tất nhiên sau 12 giờ nữa tôi vẫn trả lời các câu hỏi của tôi cho dù chúng chỉ liên quan tới Năng LượngKhối Lượng những cái mà "Không Phải Là Đối Tượng Nghiên Cứu" của "Lý Học Lạc Việt".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh VULONg bắt đầu có ý xuyên tạc bài viết của tôi. Tôi nói thẳng với anh rằng: Tôi thấy anh có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, nên để anh tham gia cho đở căng thẳng. Đây là giá trị nhân bản của lý học. Chứ khả năng như anh chẳng đóng góp được gì cho học thuật cả.

Tôi lưu ý anh là:

Ở diễn đàn này có chức năng coppi và trích dẫn toàn bài. Yêu cầu khi anh phê phán tôi thì phải trích dẫn toàn bài và trong đó tô đậm những ý anh muốn phê phán. Chứ không phải cắt trích ngang xương rồi xuyên tạc ý người viết. Đấy là cách làm của những nhà bình luận chính trị nhằm phục vụ mục đích, chứ không phải tinh thần khoa học. Mà cách làm này của những nhà bình luận chính trị nhằm mục đích tuyên truyền cũng thuộc phương pháp cổ điển rồi. Bây giờ nó tinh vi hơn nhiều. Chú nó không còn tầm thường như cách viết của anh.

Nhưng tôi cũng đợi xem anh viết gì.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh VULONg bắt đầu có ý xuyên tạc bài viết của tôi. Tôi nói thẳng với anh rằng: Tôi thấy anh có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, nên để anh tham gia cho đở căng thẳng. Đây là giá trị nhân bản của lý học. Chứ khả năng như anh chẳng đóng góp được gì cho học thuật cả.

Tôi lưu ý anh là:

Ở diễn đàn này có chức năng coppi và trích dẫn toàn bài. Yêu cầu khi anh phê phán tôi thì phải trích dẫn toàn bài và trong đó tô đậm những ý anh muốn phê phán. Chứ không phải cắt trích ngang xương rồi xuyên tạc ý người viết. Đấy là cách làm của những nhà bình luận chính trị nhằm phục vụ mục đích, chứ không phải tinh thần khoa học. Mà cách làm này của những nhà bình luận chính trị nhằm mục đích tuyên truyền cũng thuộc phương pháp cổ điển rồi. Bây giờ nó tinh vi hơn nhiều. Chú nó không còn tầm thường như cách viết của anh.

Nhưng tôi cũng đợi xem anh viết gì.

Anh không thấy ở trên tôi đã trích dẫn toàn bài viết của anh và đã tô đậm những dòng mà tôi muốn phê phán hay sao?

Tốt nhất anh nên nhận là đang "Ba Say Chưa Chai" đi cho tiến bộ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...muốn phê phán...

Phê phán kiểu như Volong có vẻ như rơi vào sự thắng thua của một trận đấu. Âm dương không hòa hợp, Nhu không chế được Cương, không phải tự nhiên. Muốn âm dương hòa hợp phải có đạo đức, bắt đầu từ văn nói.

Phải có Đạo đức thì mới Tự nhiên, Tự nhiên thì Âm dương hòa hợp, Âm dương hòa hợp thì mới có thể lấy Nhu chế Cương.

Hành động có mục đích thì gọi là Đạo. Trong hành động vượt qua mà không sát thương đối thủ thì gọi là Đức. Lo gì không đạt đến Thái Cực Như Ý.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi thành thật mà nói là anh VULONG không phải đối tượng của tôi. Nếu tôi mà bực mình với anh và trực tiếp phản biện anh thì tôi không nỡ. Vì tôi thừa biết cái kết quả ấy sẽ như thế nào với anh.

Tốt nhất anh bắt đầu trình bày luận điểm của anh đi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phê phán kiểu như Volong có vẻ như rơi vào sự thắng thua của một trận đấu. Âm dương không hòa hợp, Nhu không chế được Cương, không phải tự nhiên. Muốn âm dương hòa hợp phải có đạo đức, bắt đầu từ văn nói.

Phải có Đạo đức thì mới Tự nhiên, Tự nhiên thì Âm dương hòa hợp, Âm dương hòa hợp thì mới có thể lấy Nhu chế Cương.

Hành động có mục đích thì gọi là Đạo. Trong hành động vượt qua mà không sát thương đối thủ thì gọi là Đức. Lo gì không đạt đến Thái Cực Như Ý.

Chả nhẽ tôi sẽ có "Đạo đức" theo quan điểm của "Lý Học Lạc Việt" là phải nói ở đây những câu giống như anh Thiên Sứ đã nói như sau phải không?

1 - “Tuy nhiên tôi hoàn toàn bất lực trước một con bò” anh Thiên Sứ đã viết tại chủ đề này.

2 – “Nhưng tôi cũng phải thành thật thú nhận sự bất lực của mình là không thể thuyết phục được những con bò“ anh Thiên sứ đã viết trong chủ đề “ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN Thầy Bói Xem Voi” của Thiên Đồng trong mục “Lý Học Đông Phương“.

3 - “Tôi thời gian đâu để "bảo vệ chân lý" với đám ve chai lông vịt ấy?“ anh Thiên Sứ đã viết (để ám chỉ tới các nick là Hà Hùng Anh và Khiết Long) ở chủ đề: "Những Thắc Mắc Liên Quan Tới Luận Điểm Của Thầy Thiên Sứ" ở mục "Mạn Đàm".

Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ đổi từ "con Bò" ở các câu trên thành "con Lợn" thì có lẽ chính xác hơn thì phải?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chả nhẽ tôi sẽ có "Đạo đức" theo quan điểm của "Lý Học Lạc Việt" là phải nói ở đây những câu giống như anh Thiên Sứ đã nói như sau phải không?

1 - “Tuy nhiên tôi hoàn toàn bất lực trước một con bò” anh Thiên Sứ đã viết tại chủ đề này.

2 – “Nhưng tôi cũng phải thành thật thú nhận sự bất lực của mình là không thể thuyết phục được những con bò“ anh Thiên sứ đã viết trong chủ đề “ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN Thầy Bói Xem Voi” của Thiên Đồng trong mục “Lý Học Đông Phương“.

3 - “Tôi thời gian đâu để "bảo vệ chân lý" với đám ve chai lông vịt ấy?“ anh Thiên Sứ đã viết (để ám chỉ tới các nick là Hà Hùng Anh và Khiết Long) ở chủ đề: "Những Thắc Mắc Liên Quan Tới Luận Điểm Của Thầy Thiên Sứ" ở mục "Mạn Đàm".

Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ đổi từ "con Bò" ở các câu trên thành "con Lợn" thì có lẽ chính xác hơn thì phải?

Ai đó nói ai đó là con bò thì chỉ là lời nói, đâu phải vì lời nói mà có thêm một con bò. Những sự như thế đâu có bản chất, dụng tâm buông một phát thì chuyển được tình thế, tâm dính chấp một phát thì bị tình thế chuyển.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ai đó nói ai đó là con bò thì chỉ là lời nói, đâu phải vì lời nói mà có thêm một con bò. Những sự như thế đâu có bản chất, dụng tâm buông một phát thì chuyển được tình thế, tâm dính chấp một phát thì bị tình thế chuyển.

Nếu vậy thì tôi sẽ nói cả 3 câu của anh Thiên Sứ ở trên tại đây chỉ có điều thay từ "con Bò" thành "con Lợn" để có được "Đạo Đức" ấy mà.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu vậy thì tôi sẽ nói cả 3 câu của anh Thiên Sứ ở trên tại đây chỉ có điều thay từ "con Bò" thành "con Lợn" để có được "Đạo Đức" ấy mà.

Đi học thiết kế trang sức đây-Đạo

Tẹo nữa về ngó tiếp..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác VULONG nên tập trung vào việc phản biện chuyên môn hoặc lập topic riêng viết bài phản biện như đã được gợi ý thì bạn đọc diễn đàn rất là cảm ơn.

Tuy nhiên sa đà vào việc hơn thua từng câu chữ thì, hỏi tới lui vặn vẹo...xin lỗi...ngán quá ! vì nó không đi đến đâu. Thà rằng bác phản biện cho đàng hoàng, nghiêm chỉnh, lớp lang thì dù kết quả không đi đến đâu, chẳng ai chịu ai... nhưng ít ra bạn đọc dù ở bất kỳ quan điểm học thuật nào cũng sẽ hiểu rõ quan điểm của bác một cách rõ ràng và rành mạch.

Nếu chưa có thời gian hoặc đang bực mình thì thôi, đợi lúc nào cảm thấy hứng thú hẳn viết bài, còn nếu đang bực bội, tiếp tục hỏi dần lân, thách đố kiểu này...e rằng lại bị mời ra khỏi diễn đàn thì uổng phí 1 người nghiên cứu lý học.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chả nhẽ tôi sẽ có "Đạo đức" theo quan điểm của "Lý Học Lạc Việt" là phải nói ở đây những câu giống như anh Thiên Sứ đã nói như sau phải không?

1 - “Tuy nhiên tôi hoàn toàn bất lực trước một con bò” anh Thiên Sứ đã viết tại chủ đề này.

2 – “Nhưng tôi cũng phải thành thật thú nhận sự bất lực của mình là không thể thuyết phục được những con bò“ anh Thiên sứ đã viết trong chủ đề “ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN Thầy Bói Xem Voi” của Thiên Đồng trong mục “Lý Học Đông Phương“.

3 - “Tôi thời gian đâu để "bảo vệ chân lý" với đám ve chai lông vịt ấy?“ anh Thiên Sứ đã viết (để ám chỉ tới các nick là Hà Hùng Anh và Khiết Long) ở chủ đề: "Những Thắc Mắc Liên Quan Tới Luận Điểm Của Thầy Thiên Sứ" ở mục "Mạn Đàm".

Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ đổi từ "con Bò" ở các câu trên thành "con Lợn" thì có lẽ chính xác hơn thì phải?

Chú Thiên Sứ nghiên cứu có quan điểm rõ ràng, ấy là Đạo. Chú ấy không vô cớ nói ai đó là con bò đâu, vv và vv ấy là Đức. Nhưng mà Vulong bị ví như con bò có lẽ nguyên nhân nằm ở chỗ là tham gia vấn đề nào đó thiếu sự khéo léo. Nói đến khéo léo là nói đến sự tự tại của người có thực lực. Mà vấn đề chú Thiên Sứ nghiên cứu thì rất ít người có thực lực để phản biện.

Thái Cực Quyền là đỉnh cao của Quyền...Thái Cực Như Ý là đỉnh cao của Ý thức. Tức là dụng tâm quan sát sự việc, nhìn thấu nguyên nhân vấn đề. Còn vạch là tìm sâu là tâm nhỏ hẹp, chỉ tạm thời đầu độc đám đông theo ngã ý chứ không thể qua mặt được những người dụng tâm quan sát.

Kệ: Thái Cực Như Ý

Lương cơ chưa mất

Định thần quan sát

Tự tìm tự học

Không trái Tổ huấn.

Nhìn người nhìn vật đâu chỉ nhìn bằng mắt đâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác VULONG nên tập trung vào việc phản biện chuyên môn hoặc lập topic riêng viết bài phản biện như đã được gợi ý thì bạn đọc diễn đàn rất là cảm ơn.

Tuy nhiên sa đà vào việc hơn thua từng câu chữ thì, hỏi tới lui vặn vẹo...xin lỗi...ngán quá ! vì nó không đi đến đâu. Thà rằng bác phản biện cho đàng hoàng, nghiêm chỉnh, lớp lang thì dù kết quả không đi đến đâu, chẳng ai chịu ai... nhưng ít ra bạn đọc dù ở bất kỳ quan điểm học thuật nào cũng sẽ hiểu rõ quan điểm của bác một cách rõ ràng và rành mạch.

Nếu chưa có thời gian hoặc đang bực mình thì thôi, đợi lúc nào cảm thấy hứng thú hẳn viết bài, còn nếu đang bực bội, tiếp tục hỏi dần lân, thách đố kiểu này...e rằng lại bị mời ra khỏi diễn đàn thì uổng phí 1 người nghiên cứu lý học.

Trời đất ơi có người lại cho rằng "e rằng lại bị mời ra khỏi diễn đàn thì uổng phí 1 người nghiên cứu lý học". "Diễn Đàn Lý Học Đông Phương" là cái gì mà quan trọng như vậy? Ngoài diễn đàn này thì không còn diễn đàn nào nữa hay sao? Mà thực chất 4 nghìn năm trước không có cái diễn đàn (trên mạng) nào cả thì người ta không thể nghiên cứu để phát triển học thuật chắc.

Quả thực là tôi không thể hiểu được những bài viết của những fan "Hâm Mộ" hay của những người thuộc "Lý Học Lạc Việt" này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú Thiên Sứ nghiên cứu có quan điểm rõ ràng, ấy là Đạo. Chú ấy không vô cớ nói ai đó là con bò đâu, vv và vv ấy là Đức. Nhưng mà Vulong bị ví như con bò có lẽ nguyên nhân nằm ở chỗ là tham gia vấn đề nào đó thiếu sự khéo léo. Nói đến khéo léo là nói đến sự tự tại của người có thực lực. Mà vấn đề chú Thiên Sứ nghiên cứu thì rất ít người có thực lực để phản biện.

Thái Cực Quyền là đỉnh cao của Quyền...Thái Cực Như Ý là đỉnh cao của Ý thức. Tức là dụng tâm quan sát sự việc, nhìn thấu nguyên nhân vấn đề. Còn vạch là tìm sâu là tâm nhỏ hẹp, chỉ tạm thời đầu độc đám đông theo ngã ý chứ không thể qua mặt được những người dụng tâm quan sát.

Kệ: Thái Cực Như Ý

Lương cơ chưa mất

Định thần quan sát

Tự tìm tự học

Không trái Tổ huấn.

Nhìn người nhìn vật đâu chỉ nhìn bằng mắt đâu.

Xin lỗi đi, vì đây là diễn đàn trao đổi học thuật cho tất cả mọi người nên mọi câu được phát ngôn ở đây là phải để cho mọi người hiểu theo nghĩa Đại Chúng chứ không thể chi phát ngôn cho một nhóm người. Bằng chứng là nội quy kết nạp các Hội Viên không có điều khoản này.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin lỗi đi, vì đây là diễn đàn trao đổi học thuật cho tất cả mọi người nên mọi câu được phát ngôn ở đây là phải để cho mọi người hiểu theo nghĩa Đại Chúng chứ không thể chi phát ngôn cho một nhóm người. Bằng chứng là nội quy kết nạp các Hội Viên không có điều khoản này.

Tôi chờ anh VULONG 48 tiếng để anh trình bày về luận điểm của mình - trong khi anh đề nghi 24 giờ. Sau 48 tiếng anh không viết ít nhất một bài mở đầu cho luận điểm của anh, tôi khóa topic này và xóa những bài ít liên quan.

Đây là diễn đàn trao đổi học thuật, cho nên chúng tôi không thể để những người thiếu tâm và trí vào đây phá đám.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin lỗi đi, vì đây là diễn đàn trao đổi học thuật cho tất cả mọi người nên mọi câu được phát ngôn ở đây là phải để cho mọi người hiểu theo nghĩa Đại Chúng chứ không thể chi phát ngôn cho một nhóm người. Bằng chứng là nội quy kết nạp các Hội Viên không có điều khoản này.

Đại Chúng, Đại Chúng...Hàn Lâm, Hàn Lâm...Đừng có dính mắc Hàn lâm hay Đại chúng mà làm gì.

Nhân tri sơ

Tính bản thiện

Nhân bất thiện

Bất tri lý.

Cẩu bất giáo, tính nại thiên (chó mà không được dạy thì cái tính chó của nó cũng sẽ hỏng).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lỗ Đen với Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành

Lỗ Đen mới được các nhà Vật Lý tìm ra vào thế kỷ 20 còn “Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành“ ra đời trước khái niệm Lỗ Đen ít nhất từ 4 tới 5 nghìn năm. Mọi người đều biết ở cái thời kỳ đó con người của chúng ta còn đang “Ở Trần Đóng Khố“ (hiểu đơn giản nó thuộc “Thời Kỳ Đồ Đá“), vậy mà tại sao họ lại có thể phát minh ra “Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành“ và bảng “Nạp Âm 60 năm Giáp Tý“ để dự đoán vận mệnh của con người mà chúng còn tồn tại tới ngày nay? Ngoài dự đoán vận mệnh của con người nó còn có thể giải thích được các hiện tượng xẩy ra trong thế giới tự nhiên của chúng ta như vì sao Mặt Trời và ti tỷ các ngôi sao vẫn còn rực cháy tỏa ánh sáng cho tới ngày nay khi mà thời gian là vô tận, tất nhiên chỉ có thể giải đáp được điều này khi con người tìm ra được Lỗ Đen.

Phải chăng ở “Thời Kỳ Đồ Đá“ đó đã xuất hiện một nền văn minh hơn hẳn nền văn minh của chúng ta bây giờ nhưng đã bị hủy diệt vì một lý do nào đó ? Điều này quá là vô lý bởi vì chúng ta cứ thử tính xem với nền văn minh của chúng ta đã trải qua ít nhất 4 tới 5 nghìn năm mà đến nay vẫn còn không thể hiểu được họ đã dựa vào những nền tảng Khoa Học nào mà có thể phát minh ra “Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành““Bảng Nạp Âm 60 năm Giáp Tý“. Rõ ràng bề dầy lịch sử phát triển của họ phải kéo dài hơn chúng ta (ít nhất cũng trải dài từ 5 tới 6 nghìn năm chẳng hạn). Vậy mà nếu nền văn minh của chúng ta bị hủy diệt thì sau 6 nghìn năm nữa một nền văn minh mới đang phát triển như của chúng ta ngày nay sẽ phải phát hiện được tàn tích của ti tỷ các thành phố đã từng tồn tại ở khắp mọi châu lục của chúng ta ngày nay. Trong khi mà chúng ta đã tìm được bao nhiêu Thành Phố và các tàn tích của nền văn minh từng tồn tại cách chúng ta 4 tới 5 nghìn năm trước? Tính cho đến giờ thì những cái mà chúng đã tìm thấy tàn tích của một nền văn minh mà chúng ta dự đoán đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Điều này quá đủ để cho chúng ta khẳng định rằng những tàn tích để lại đó chỉ là các dấu ấn còn để lại trên hành tinh của chúng ta bởi một sự thăm viếng của những người thuộc một nền văn minh ngoài trái đất mà thôi (nó tương tự như chúng ta đi du lịch thường khắc hay để lại một dấu ấn gì đó tại nơi đó trước khi trở về hay đi tiếp tới các nơi khác).

Từ đây chúng ta có thể hiểu rằng ngày 22/12/2012 là ngày kết thúc bộ lịch của người Maya chỉ là một dấu ấn của họ muốn báo cho chúng ta biết rằng cách đây mấy nghìn năm họ đã biết đúng ngày đó là ngày mà Trái Đất của chúng ta cùng Mặt Trời và tâm của Ngân Hà nằm trên một đường thẳng chứ không phải là ngày tận thế như nhiều người suy đoán (nếu nó là ngày tận thế thì chỉ có thể do con người của chúng ta gây ra mà thôi).

Chúng ta biết Vật Chất bao gồm Năng LượngKhối Lượng (kể cả như tinh thần, ý thức, linh hồn… đều thuộc Năng Lượng ). Do vậy mọi Học Thuyết đã xuất hiện trên thế giới từ trước tới nay đều phải phục vụ 2 đối tượng này cho dù chúng được diễn đạt theo một cách khác như “Khí“ (tức Năng Lượng) và “Hình“ (tức Khối Lượng) chẳng hạn. Do vậy nếu không có Vật Chất thì Vũ Trụ của chúng ta sẽ trống rỗng, khi đó không có cái gì có thể xác định được Không Gian Thời Gian đang tồn tại trong cái Vũ Trụ này cả.

Vậy thì Lỗ đen là cái gì mà nó có thể giải thích được vì sao trên bầu trời của chúng ta ngày nay vẫn tồn tại hàng ti tỷ ngôi sao đang rực cháy (như Mặt Trời của chúng ta) khi mà thời gian là vô tận (rõ ràng chúng ta có thể xác định được khoảng bao lâu nữa Mặt Trời sẽ tắt khi hết nhiên liệu để duy trì sự cháy đó). Điều này rõ ràng là phải có ít nhất một nơi nào đó trong Vũ Trụ có khả năng sinh ra các ngôi sao (Mặt Trời) để bù vào sự thiếu hụt này (các ngôi sao đã tắt), vùng đó chính là vùng bên trong các Lỗ Đen đang tồn tại.

Chúng ta thử tìm hiểu Lỗ Đen qua “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia“:

Lỗ đen, hay hố đen, là một vùng trong không gian có trường hấp dẫn lớn đến mức lực hấp dẫn của nó không để cho bất cứ một dạng vật chất nào, kể cả ánh sáng thoát ra khỏi mặt biên (chân trời sự kiện) của nó, trừ khả năng thất thoát vật chất khỏi lỗ đen nhờ hiệu ứng đường hầm lượng tử. Vật chất muốn thoát khỏi lỗ đen phải có vận tốc thoát lớn hơn vận tốc ánh sáng trong chân không, mà điều đó không thể xảy ra trong khuôn khổ của lý thuyết tương đối, ở đó vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc giới hạn lớn nhất có thể đạt được của mọi dạng vật chất“.

Ở đây chúng ta (những người nghiên cứu “Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành“) chỉ cần quan tâm tới đoạn đầu:

“Lỗ đen, hay hố đen, là một vùng trong không gian có trường hấp dẫn lớn đến mức lực hấp dẫn của nó không để cho bất cứ một dạng vật chất nào, kể cả ánh sáng thoát ra khỏi mặt biên (chân trời sự kiện) của nó“.

Lỗ Đen chính là một nơi mà “không để cho bất cứ một dạng vật chất nào, kể cả ánh sáng thoát ra khỏi mặt biên của nó“. Câu này có liên quan gì tới câu: “Dương đến cùng cực thì sinh Âm còn Âm đến cùng cực thì sinh Dương“, nó là một trong các tính chất cơ bản của “Học Thuyết Âm Dương“ ? Rõ ràng ở đây có một sự liên quan không thể chối cãi được đó là “không để cho bất cứ một dạng vật chất nào, kể cả ánh sáng thoát ra khỏi mặt biên (chân trời sự kiện) của nó“, tức là mọi dạng Vật Chất, kể cả ánh sáng (Năng Lượng) đều bị hút (tụ) vào tâm của Lỗ Đen. Mà bị Hút hay bị Tụ mãi vào tâm của Lỗ Đen thì trong Lý Học Đông Phương người ta thay từ này bằng từ “đến cùng cực“ và dĩ nhiên là “Khí (Năng Lượng) tụ (đến cùng cực sẽ) thành Hình (Khối Lượng)“. Điều này chứng tỏ vùng bên trong Lỗ Đen thì Năng Lượng tụ thành Khối Lượng, tức Năng Lượng chuyển đổi thành Khối Lượng. Điều này chứng tỏ chỉ có vùng này mới có thể tao ra được “Hạt của Chúa“ mà thôi, còn vùng mà các nhà Vật Lý đang tạo ra trong máy gia tốc hạt lớn LHC nằm bên dưới mặt đất tại biên giới Pháp-Thụy Sĩ chỉ có thể tạo ra vùng mà “Hình tán thành Khí“ như các phản ứng cháy trên Mặt Trời chứ làm sao có thể tạo ra độ Tụ đến cùng cực của Năng Lượng để có thể sinh ra Khối Lượng được.

Ở đây xuất hiện một nghịch lý là trong Lỗ Đen, cứ cho là “Khí“ (Năng Lượng) đã tụ hết thành “Hình“ (Khối Lượng) nhưng “Hình“ (Khối Lượng) lúc này cũng tụ đến cùng cực cơ mà, vậy thì “Hình“ sẽ lại sinh ra “Khí“ hay sao? Điều này là không thể chấp nhận được, vì vậy ở đây ta chỉ có thể chấp nhận được là “Khí“ đã tụ đến cùng cực để thành “Hình“ còn “Hình“ không thể tụ đến cùng cực được nên nó không thể sinh ra “Khí“. Nhưng theo “Học Thuyết Âm Dương“ thì “Dương đến cùng cực sinh Âm còn Âm đến cùng cực thì sinh Dương“, vậy thì từ “cùng cực“ ở đây có thể phải hiểu rộng hơn theo nghĩa bóng chứ không thể hiểu chỉ theo nghĩa đen như chúng ta thường vẫn nghĩ trước đây. Từ “cùng cực“ bây giờ có nghĩa là khi rơi vào trạng thái “cùng cực“ nào đó thì Âm và Dương có thể chuyển hóa cho nhau. Như trên thì “Khí“ đã bị rơi vào vùng “cùng cực“ là sức hút cực mạnh của Lỗ Đen đã biến Năng Lượng “Khí“ thành Khối Lượng “Hình“. Tương tự “Hình“ (Khối lượng) đã rơi vào vùng “cùng cực“ có nhiệt độ cực cao như phản ứng Nhiệt Hạch trên Mặt Trời nên Mặt Trời đã biến Khối Lượng “Hình“ thành Năng Lượng “Khí“.

Nhưng ngay từ thời kỳ “Ở Trần Đóng Khố“ người ta đã biết rằng khi đốt củi để sưởi ấm hay nấu chín thức ăn người ta đã biết rằng rõ ràng là củi tức là Hình khi cháy đã tỏa ra Khí (đó là ánh sáng và hơi nóng). Vậy thì trong một môi trường có nhiệt độ nhỏ hơn nhiều với Mặt Trời“Hình“ (tức củi) cũng đã rơi vào vùng “cùng cực“ để thành “Khí“ (ánh sáng và hơi nóng). Từ đây chúng ta hiểu thêm là vùng “cùng cực“ đối với “Hình“ (Vật Chất) khác nhau sẽ khác nhau. Còn với các loại “Khí" (Năng Lượng) khác nhau thì vùng “cùng cực“ của chúng có khác nhau không thì tôi chưa biết.

Chính nhờ có “Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành“ mà chúng ta có thể dự đoán rằng Năng Lượng đã chuyển đổi thành Khối Lượng trong Lỗ Đen và không như nhiều nhà Vật Lý trên thế giới tin rằng mọi thông tin khi rơi vào trong Lỗ Đen hay các thông tin mới xuất hiện trong Lỗ Đen sẽ bị mất, tức họ cho rằng các thông tin này không thể biết được vì chúng bị hút mãi vào tâm Lỗ Đen đến một điểm mà họ gọi là điểm Kỳ Dị (tức chúng không thể quay lại được Vũ Trụ của chúng ta). Đặc điểm của điểm Kỳ Dị này họ cho rằng tại nơi đó Không Gian sẽ biến thành Thời Gian còn Thời Gian sẽ biến thành Không Gian…. (quả thực đọc mà thấy nhức hết cả đầu). Nếu như các nhà Vật Lý này biết đến “Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành“ thì họ chắc sẽ không có những ý tưởng “Khủng“ đến như vậy.

Nhưng tại sao “Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành“ có thể cho chúng ta biết được những cái gì đang diễn ra trong Lỗ Đen. Đó chính là trong thực tế chúng ta chỉ biết có một dạng của Vật Chất Khối Lượng biến đổi thành Năng Lượng (như phản ứng Nhiệt Hạch (cháy) trên Mặt Trời hay các loại nhiên liệu trên Trái Đất cháy chẳng hạn) chứ chưa bao giờ chúng ta biết đến Năng Lượng có thể biến thành Khối Lượng cả. Vậy thì phản ứng cháy trên Mặt Trời cũng như trên các vì sao rồi sẽ tắt (khi nhiên liệu cung cấp cho phản ứng cháy hết). Vậy mà đến bây giờ trên bầu trời của chúng ta vẫn đang còn tồn tại ti tỷ các ngôi sao đang cháy khi mà thời gian là vô tận. Điều này chứng tỏ trong Vũ Trụ phải có những nơi có thể sinh ra được các vì sao mới thì mới hợp lý. Rõ ràng phản ứng cháy là phản ứng mà “Khối Lượng“ (Hình) biến thành “Năng Lượng“ (Khí) thì dĩ nhiên phải có chiều ngược lại theo đúng “Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành““Năng Lượng“ (Khí) cũng phải biến thành “Khối Lượng“ (Hình), vì Âm Dương có thể chuyển hóa cho nhau. Đó chính là các vùng trong Lỗ Đen mà chúng ta đã chứng minh ở trên.

Chúng ta thấy về logic thì chả có một vật nào như Lỗ Đen cứ hút mọi dạng Vật Chất (Năng Lượng và Khối Lượng) mãi mãi cả, nó hút mãi rồi tới lúc Bội Thực (tới hạn) thì nó phải phun ra để trở lại trạng thái Lỗ Đen bình thường của nó. Những cái mà Lỗ Đen phun ra đó chính là thông tin trong Lỗ Đen mà chúng ta có thể biết được. Một trong các thông tin đó chính là một số Vật Chất khi phun ra có khả năng tụ lại để sinh ra các ngôi sao mới mà ngày nay người ta đã phát hiện ra rất nhiều nơi trong Vũ Trụ đang Đẻ ra các ngôi sao (Mặt Trời). Đó chính là lý do để giải thích vì sao trong Vũ Trụ của chúng ta ngày nay còn tồn tại hàng ti tỷ ngôi sao như vậy.

Vậy thì Vũ Trụ của chúng ta là vĩnh hằng tức nó không có điểm bắt đầu và kết thúc như nhiều người vẫn nghĩ (các nhà Vật Lý thì cho rằng BigBang còn các nhà Mệnh Lý Học Đông Phương thì cho rằng là Thái Cực là khởi nguyên của Vũ Trụ). Thái Cực hay BigBang theo tôi nó chỉ có thể là thời điểm mà Lỗ Đen chuyển thành Lỗ Trắng. Điều này có thể giải thích là bởi vì trình độ hiểu biết về Vũ Trụ thiên văn… của những người “Ở Trần Đóng Khố“ cách đây trên dưới 4 nghìn năm là rất thấp nên khi sao chép lại những tri thức của những vị khách từ một nền văn minh bên ngoài Trái Đất truyền cho chỉ có thể hiểu được theo nghĩa đen của nó mà thôi.

Câu nói chính xác của bà Vanga là: “Một lý thuyết uyên thâm cổ xưa sẽ trở lại với nhân loại“ chứ không phải nó là “Một lý thuyết thống nhất Vũ Trụ“ như một số người Ngộ nhận. Cho nên nếu có một lý thuyết như vậy xuất hiện bây giờ thì nó cũng chỉ giải quyết được những kiến thức đã có của con người lúc này thôi còn sau đó khi Khoa Học phát triển hơn nữa thì cái lý thuyết thống nhất đó rồi sẽ lạc hậu và người ta lại phải bắt tay vào để đi tìm một lý thuyết khác có thể giải quyết được tất cả các tri thức đã biết của con người tại thời điểm đó. Ví dụ như đến bao giờ thì người ta có thể biết hết được bên trong Lỗ Đen sẽ xuất hiện những lực nào ngoài 4 lực mà chúng ta đã biết chẳng hạn…

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lỗ Đen với Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành

Lỗ Đen mới được các nhà Vật Lý tìm ra vào thế kỷ 20 còn “Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành“ ra đời trước khái niệm Lỗ Đen ít nhất từ 4 tới 5 nghìn năm. Mọi người đều biết ở cái thời kỳ đó con người của chúng ta còn đang “Ở Trần Đóng Khố“ (hiểu đơn giản nó thuộc “Thời Kỳ Đồ Đá“), vậy mà tại sao họ lại có thể phát minh ra “Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành“ và bảng “Nạp Âm 60 năm Giáp Tý“ để dự đoán vận mệnh của con người mà chúng còn tồn tại tới ngày nay? Ngoài dự đoán vận mệnh của con người nó còn có thể giải thích được các hiện tượng xẩy ra trong thế giới tự nhiên của chúng ta như vì sao Mặt Trời và ti tỷ các ngôi sao vẫn còn rực cháy tỏa ánh sáng cho tới ngày nay khi mà thời gian là vô tận, tất nhiên chỉ có thể giải đáp được điều này khi con người tìm ra được Lỗ Đen.

Phải chăng ở “Thời Kỳ Đồ Đá“ đó đã xuất hiện một nền văn minh hơn hẳn nền văn minh của chúng ta bây giờ nhưng đã bị hủy diệt vì một lý do nào đó ? Điều này quá là vô lý bởi vì chúng ta cứ thử tính xem với nền văn minh của chúng ta đã trải qua ít nhất 4 tới 5 nghìn năm mà đến nay vẫn còn không thể hiểu được họ đã dựa vào những nền tảng Khoa Học nào mà có thể phát minh ra “Học Thuyết Âm Dương Ngũ Hành““Bảng Nạp Âm 60 năm Giáp Tý“. Rõ ràng bề dầy lịch sử phát triển của họ phải kéo dài hơn chúng ta (ít nhất cũng trải dài từ 5 tới 6 nghìn năm chẳng hạn). ,,,

Vulong có thể đầu độc học trò của mình bằng cách dạy họ học thuộc bảng Lục Thập Hoa Giáp để rồi dẫn họ đi phản đối Lạc Thư Hoa Giáp. Tiếp xúc với những vị được giáo dục như thế thấy ghê tởm cái thuật đó cực kỳ. Đầu óc đen tối thì không thể hiểu về hố đen đâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính Các Bác

Đầu óc em còn nông cạn ,Tuy chưa hiểu nhiều nhưng Mong các Bác trao đổi kiến thức nên nhẹ nhàng không cần đao to búa lớn .

có rất nhiều thành viên đang theo rõi các Bác đấy ạ .Như em chẳng hạn .Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đại Chúng, Đại Chúng...Hàn Lâm, Hàn Lâm...Đừng có dính mắc Hàn lâm hay Đại chúng mà làm gì.

Nhân tri sơ

Tính bản thiện

Nhân bất thiện

Bất tri lý.

Cẩu bất giáo, tính nại thiên (chó mà không được dạy thì cái tính chó của nó cũng sẽ hỏng).

Vì sao tôi lại thay từ "con Bò" trong 3 câu của anh Thiên Sứ ở trên thành từ "con Lợn" là do câu chuyện ngụ ngôn sau:

"Một phóng viên đến phỏng vấn một nhà Vật Lý Thiên Văn lỗi lạc.

Phóng viên hỏi:

Thưa ngài Vật Lý Thiên Văn kính mến ngài có thể cho chúng tôi biết vì sao ngài trở thành một nhà Thiên Văn lỗi lạc như vậy.

Nhà Vật Lý Thiên Văn trả lời:

Con Lợn nó chỉ biết chũi cái mõm của nó vào trong máng lợn (ý nhà Vật Lý Thiên Văn muốn nói là đối tượng mà con Lợn cần biết chỉ là trong máng lợn có thức ăn hay không mà thôi) để ăn còn tôi đôi khi ngửng mặt lên Trời cho nên tôi mới nghiên cứu các vì sao (ý nhà Vật Lý Thiên Văn muốn nói là chỉ có con người mới biết và nghiên cứu Mặt Trời, Trăng sao mà thôi).

Cho nên anh Thiên Sứ nói 3 câu trên là hoàn toàn đúng nhưng nếu anh Thiên Sứ biết đến câu chuyện ngụ ngôn này như tôi thì tôi nghĩ rằng chắc chắn anh Thiên Sứ sẽ thay từ "con Bò" thành "con Lợn" giống tôi cho mà xem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vì sao tôi lại thay từ "con Bò" trong 3 câu của anh Thiên Sứ ở trên thành từ "con Lợn" là do câu chuyện ngụ ngôn sau:

"Một phóng viên đến phỏng vấn một nhà Vật Lý Thiên Văn lỗi lạc.

Phóng viên hỏi:

Thưa ngài Vật Lý Thiên Văn kính mến ngài có thể cho chúng tôi biết vì sao ngài trở thành một nhà Thiên Văn lỗi lạc như vậy.

Nhà Vật Lý Thiên Văn trả lời:

Con Lợn nó chỉ biết chũi cái mõm của nó vào trong máng lợn (ý nhà Vật Lý Thiên Văn muốn nói là đối tượng mà con Lợn cần biết chỉ là trong máng lợn có thức ăn hay không mà thôi) để ăn còn tôi đôi khi ngửng mặt lên Trời cho nên tôi mới nghiên cứu các vì sao (ý nhà Vật Lý Thiên Văn muốn nói là chỉ có con người mới biết và nghiên cứu Mặt Trời, Trăng sao mà thôi).

Cho nên anh Thiên Sứ nói 3 câu trên là hoàn toàn đúng nhưng nếu anh Thiên Sứ biết đến câu chuyện ngụ ngôn này như tôi thì tôi nghĩ rằng chắc chắn anh Thiên Sứ sẽ thay từ "con Bò" thành "con Lợn" giống tôi cho mà xem.

Hề hề...Từ khi Rubi phát kiến Thái cực ứng với Mặt trời thì có nhiều cũng xem trọng Thiên văn gồi. Nhưng không phải cứ ngửng đầu lên trời là có thể hiểu được nhẽ dời đâu...

Share this post


Link to post
Share on other sites