Phạm Bá Tuấn

Xin Hỗ Trợ Khôi Phục Dữ Liệu Topic Bị Mất

2 bài viết trong chủ đề này

Tôi có vào tài khoản để tìm lại các topic mình đã đăng nhưng chỉ còn lại 2 topic từ sau tháng 10/2011. Những topic bị mất khá quan trọng. Rất mong BQT giúp đỡ kiểm tra giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi có vào tài khoản để tìm lại các topic mình đã đăng nhưng chỉ còn lại 2 topic từ sau tháng 10/2011. Những topic bị mất khá quan trọng. Rất mong BQT giúp đỡ kiểm tra giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Có một đợt diễn đàn bị hak, nên dữ liệu bị mất rất nhiều. Chúng tôi cũng chỉ phục hồi lại được một phần nào. Có thể bài của bạn bị mất vào trong đợt bị hak này. Bạn có thể lên google tìm những bài viết của bạn có thể còn lưu trên đó. Chúng tôi cũng phục hồi bằng cách này.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites