Ks.TranNgocHai

Kính Mong Bác Haithienha Xem Giúp Cháu!

2 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính bác Haithienha!

Hôm nay cháu xem một topic trong diễn đàn có bác luận giải, cháu tò mò và lấy lá số tử vi cho con cháu ( bé mới được 5 tháng ) bỗng thấy giật mình về các sao lưu chiếu. Như lần trước bác đã tư vấn cho cháu thì các bộ sao tang môn, kình đà, bạch hổ, thiên hư đều có sao lưu chiếu là không tốt, nhưng tốt xấu tùy đại, tiểu hạn ..v...v . Cháu muốn hỏi bác về vận hạn và ý nghĩa của các sao lưu chiếu này đối với gia đình cháu. Kính mong bác quan tâm chia sẻ, cháu chân thành cảm ơn bác!

An sao lưu năm 2012:

1. Lá số của con cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

2. Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

3. Lá số của vợ cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

An sao lưu 2024:

1. Lá số của con cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=HL&date=2012,7,11,13,20&year=2024&gender=m&view=screen&size=2

2. Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%E1%BA%A7n+Ng%E1%BB%8Dc+H%E1%BA%A3i&date=1984,8,2,2,15&year=2024&gender=m&view=screen&size=2

3. Lá số của vợ cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Th%C3%B9y+Trang&date=1984,8,26,17,30&year=2024&gender=f&view=screen&size=2

Edited by Ks.TranNgocHai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính bác Haithienha!

Hôm nay cháu xem một topic trong diễn đàn có bác luận giải, cháu tò mò và lấy lá số tử vi cho con cháu ( bé mới được 5 tháng ) bỗng thấy giật mình về các sao lưu chiếu. Như lần trước bác đã tư vấn cho cháu thì các bộ sao tang môn, kình đà, bạch hổ, thiên hư đều có sao lưu chiếu là không tốt, nhưng tốt xấu tùy đại, tiểu hạn ..v...v . Cháu muốn hỏi bác về vận hạn và ý nghĩa của các sao lưu chiếu này đối với gia đình cháu, chúng cháu dự tính sanh bé thứ 2 năm 2016 có thuận lợi cho việc sanh nở không ạ? vì vợ cháu cung tử tức xấu nên cháu thấy lo lắng. Kính mong bác quan tâm chia sẻ, cháu chân thành cảm ơn bác!

An sao lưu năm 2012:

1. Lá số của con cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

2. Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

3. Lá số của vợ cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

An sao lưu 2016:

1. Lá số của con cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

2. Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

3. Lá số của vợ cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Th%C3%B9y+Trang&date=1984,8,26,17,30&year=2016&gender=f&view=screen&size=2

Edited by Ks.TranNgocHai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay