Thằng Bờm

Chút Thắc Mắc Về Cầu Thang Trong Phong Thủy Mong Được Giải Đáp

4 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Thưa các tiền bối, xin các tiền bối giải đáp giúp cháu về quan niệm tính toán bậc cầu thang theo Sinh - Lão - Bệnh - Tử:

* Nếu cầu thang có 20 bậc và bậc đầu tiên ở tầng trệt (số 1 - cung Sinh) thì mặt sàn lầu 1 sẽ vào số 21 (cung Sinh)

Xin được hỏi các tiền bối là nếu mặt sàn lầu 1 vào số 21 (cung Sinh) thì bậc số 22 của cầu thang lên lầu 2 sẽ tính là cung Sinh hay cung Lão ạ?

Posted Image

Cháu xin hỏi thêm là các bậc nghỉ số 5; 16; 26; 37 rơi vào cung Bệnh hoặc Tử thì có sao không ạ?

Xin cám ơn mọi người đã đọc topic.

Edited by Thằng Bờm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

* Việc tính theo vòng Trường sinh

1.Trường sinh (sinh ra)

2.Mộc dục (tắm rửa)

3.Quan đới (phát triển)

4.Lâm quan (trưởng thành)

5.Đế vượng (cực thịnh)

6.Suy (suy yếu)

7.Bệnh (ốm đau)

8.Tử (chết)

9.Mộ (nhập mộ)

0.Tuyệt (tan rã)

11.Thai (phôi thai)

12.Dưỡng (thai trưởng)

Căn cứ vào hình thể kiến trúc của ngôi nhà, thì nhà hìnhThủy bậc thứ 1 là Trường sinh, nhà hình Mộc bậc thứ 3 là Trường sinh, nhàhình Thổ bậc thứ 5 là Trường sinh, nhà hình Hỏa bậc thứ 7 là Trường sinh, nhàhình Kim bậc thứ 9 là Trường sinh. Bắt đầu từ bậc Trường sinh theo ngũ hành củangôi nhà, tiếp tục thuận đếm mỗi bậc là 1 sao kế tiếp trong vòng Trường sinh,cứ hết 12 sao lại tiếp tục đếm một vòng mới. Như vậy, nhà cháu dài, hình Mộc thì số bậc nên dùng là: 1,3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25…

Hoặc tính theo sinh - lão - bệnh - tử - sàn lầu rơi vào cung sinh là được

2 cách tính này thì cách thứ 2 được biết đến nhiều hơn trong giới KTS Cháu xinđược các tiền bối chia sẻ quan điểm về vấn đề này ạ

Edited by Thằng Bờm

Share this post


Link to post
Share on other sites

* Việc tính theo vòng Trường sinh

1.Trường sinh (sinh ra)

2.Mộc dục (tắm rửa)

3.Quan đới (phát triển)

4.Lâm quan (trưởng thành)

5.Đế vượng (cực thịnh)

6.Suy (suy yếu)

7.Bệnh (ốm đau)

8.Tử (chết)

9.Mộ (nhập mộ)

0.Tuyệt (tan rã)

11.Thai (phôi thai)

12.Dưỡng (thai trưởng)

Căn cứ vào hình thể kiến trúc của ngôi nhà, thì nhà hìnhThủy bậc thứ 1 là Trường sinh, nhà hình Mộc bậc thứ 3 là Trường sinh, nhàhình Thổ bậc thứ 5 là Trường sinh, nhà hình Hỏa bậc thứ 7 là Trường sinh, nhàhình Kim bậc thứ 9 là Trường sinh. Bắt đầu từ bậc Trường sinh theo ngũ hành củangôi nhà, tiếp tục thuận đếm mỗi bậc là 1 sao kế tiếp trong vòng Trường sinh,cứ hết 12 sao lại tiếp tục đếm một vòng mới. Như vậy, nhà cháu dài, hình Mộc thì số bậc nên dùng là: 1,3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25…

Hoặc tính theo sinh - lão - bệnh - tử - sàn lầu rơi vào cung sinh là được

2 cách tính này thì cách thứ 2 được biết đến nhiều hơn trong giới KTS Cháu xinđược các tiền bối chia sẻ quan điểm về vấn đề này ạ

tất nhiên vẫn là cung Sinh. Mỗi tầng có giá trị của tầng đó. Từng tầng một tính như sau : Tổng số bậc chia cho 4 thì dư 1. Không phải tính tổng thể từ tầng trệt đến tầng cao nhất .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu quan niệm Phong thủy là một môn khoa học thì nó phải có phương pháp hoàn chỉnh, phải dùng chính ngôn ngữ của nó để giải quyết tất cả các vấn đề.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay