Rubi

Đạo Đức

20 bài viết trong chủ đề này

Đạo Đức là Chính Đạo Đức Trị.

Chính Đạo là hành động có mục đích ngay thẳng. Đức Trị là không sát hại địch thủ. Được như vậy thì đạt đến quyền lực Nhất Hô Bách Ứng.

Quan điểm cá nhân = phát kiển minh triết cổ

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đạo Đức là Chính Đạo Đức Trị.

Chính Đạo là hành động có mục đích ngay thẳng. Đức Trị là không sát hại địch thủ. Được như vậy thì đạt đến quyền lực Nhất Hô Bách Ứng.

Quan điểm cá nhân = phát kiển minh triết cổ

THỌ

|

PHÚC--- ĐẠO --- ĐỨC

|

LỘC

Đạo sinh Đức, Thổ sinh Kim

Đức sinh Lộc, Kim sinh Thủy

Lộc sinh Phúc, Thủy sinh Mộc

Phúc sinh Thọ, Mộc sinh Hỏa

Chỗ này ứng dụng Ngũ Hành Tương Khắc thì cũng ra một vấn đề.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

THỌ

|

PHÚC--- ĐẠO --- ĐỨC

|

LỘC

Hiển mật viên thông chân diệu quyết

Phải tu trì ráo riết giữ thân

Đều là Tinh KhíThần

Giữ gìn kiên cố mười phân vẹn mười

Không rò rỉ thân thêm cường tráng

Đạo ta truyền càng vững tiến mau

Nhớ khẩu quyết có ích sâu

Xua tan tà dục được câu mát lành

Được mát lành thân mình sáng sạch

Đến Đan Đài say thưởng ánh trăng

Kìa trông Thỏ ngọc Quạ vàng

Rắn Rùa quấn quýt hai hàng vệ nhau

Quấn quýt nhau thêm mau thêm chặt

Trông sen vàng trên mặt lửa hồng

Ngũ hành xuôi ngược đều thông

Phật tiên đến cõi thành công vẹn toàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

THỌ

|

PHÚC--- ĐẠO --- ĐỨC

|

LỘC

"Chỉ khi hiểu rõ lòng mình ta mới có thể tìm được xuất phát điểm cơ bản nhất trên cỡi đời này, mới có thể đối sử tốt với người khác". Khi ngộ đạo thì ta mới có công đức.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có Đức mặc sức mà ăn ?

Kẻ tiểu nhân không Đức thì sẽ hại đến người khác.

Quân tử mà không Đức thì sẽ hại đến quốc gia.

Người nắm quyền mà không có Đức thì sẽ hại đến thiên hạ.

Tiên lập Đức, Hậu lập Ngôn là cái gốc của Nhất Hô Bách Ứng. Nhất Hô Bách Ứng đâu phải bằng mọi giá có được Thiên Hạ (đối với Thiên Tử). Không có Đức mà dùng miệng Hô e là không có chính danh. Không có danh vọng chính đáng thì không thể thành tựu đại nghiệp.

PS:

Khổng Khâu có 1 người anh và 9 người chị. Người vợ đầu của Thúc Lương Ngột sinh hạ 9 người con gái, không có con trai. Ví thế Ông mới lấy thêm một người thiếp sinh ra 1 người con trai tên là Mạnh Bì (孟皮). Vì chân Mạnh Bì hơi có tật nên ông cho rằng có một đứa con như thì mất thể diện do đó ông cưới thêm một người vợ và sinh ra Khổng Khâu.

Khi Khổng Khâu được 3 tuổi thì Thúc Lương Ngột qua đời. Khi sắp sửa nhắm mắt Thúc Lương Ngột có giao thanh kiếm mà mình yêu quý lại cho Khổng Khâu và có uỷ thác với vợ (mẹ của Khổng Khâu) rằng đợi đến khi nào Khổng Khâu được 19 tuổi trưởng thành thì ban cho tên là Trọng Ni (仲尼).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có Đức mặc sức mà ăn ?

Kẻ tiểu nhân không Đức thì sẽ hại đến người khác.

Quân tử mà không Đức thì sẽ hại đến quốc gia.

Người nắm quyền mà không có Đức thì sẽ hại đến thiên hạ.

Tiên lập Đức, Hậu lập Ngôn là cái gốc của Nhất Hô Bách Ứng. Nhất Hô Bách Ứng đâu phải bằng mọi giá có được Thiên Hạ (đối với Thiên Tử). Không có Đức mà dùng miệng Hô e là không có chính danh. Không có danh vọng chính đáng thì không thể thành tựu đại nghiệp.

PS:

Khổng Khâu có 1 người anh và 9 người chị. Người vợ đầu của Thúc Lương Ngột sinh hạ 9 người con gái, không có con trai. Ví thế Ông mới lấy thêm một người thiếp sinh ra 1 người con trai tên là Mạnh Bì (孟皮). Vì chân Mạnh Bì hơi có tật nên ông cho rằng có một đứa con như thì mất thể diện do đó ông cưới thêm một người vợ và sinh ra Khổng Khâu.

Khi Khổng Khâu được 3 tuổi thì Thúc Lương Ngột qua đời. Khi sắp sửa nhắm mắt Thúc Lương Ngột có giao thanh kiếm mà mình yêu quý lại cho Khổng Khâu và có uỷ thác với vợ (mẹ của Khổng Khâu) rằng đợi đến khi nào Khổng Khâu được 19 tuổi trưởng thành thì ban cho tên là Trọng Ni (仲尼).

Khái niệm Đạo là sự vận động của tự nhiên. Khái niệm Đức là sự tổng hợp nhận thức của con người về các quy luật của tự nhiên và xã hội để lập Đức. Bởi vậy, có câu : "Trên có bậc lập Đức, dưới có bậc lập công"; hoặc "Tiên lập đức, hậu lập ngôn". Gọi là "Đạo đức" vì nhân quy luật tự nhiên - bao hàm cả quy luật tâm sinh lý - mà đưa ra những gía trị đạo đức trong giáo dục. Nếu không thuận theo tự nhiên thì không gọi là "Đạo đức".
7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái mà Quốc Vương tranh đó là Thiên Hạ.

Cái mà Chư Hầu tranh đó là Lãnh Thổ.

Cái mà Đại Phu tranh đó là Quyền Lực.

Cái mà Nhân Sỹ tranh đó là Địa Vị.

Cái mà Bách Tính tranh đó là Ăn Mặc.

Sự tranh giành của họ tuy có khác nhau nhưng tất cả đều là vì ham muốn tư lợi. Sự tranh giành của Quốc Vương, Chư Hầu, Đại Phu sẽ dần đến Thiên Hạ hỗn loạn. Sự tranh giành của Nhân Sỹ, Bách Tính làm cho Lòng Người (Tâm ý) hung ác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái mà Quốc Vương tranh đó là Thiên Hạ.

Cái mà Chư Hầu tranh đó là Lãnh Thổ.

Cái mà Đại Phu tranh đó là Quyền Lực.

Cái mà Nhân Sỹ tranh đó là Địa Vị.

Cái mà Bách Tính tranh đó là Ăn Mặc.

Sự tranh giành của họ tuy có khác nhau nhưng tất cả đều là vì ham muốn tư lợi. Sự tranh giành của Quốc Vương, Chư Hầu, Đại Phu sẽ dần đến Thiên Hạ hỗn loạn. Sự tranh giành của Nhân Sỹ, Bách Tính làm cho Lòng Người (Tâm ý) hung ác.

Cứ nói Quốc Vương, chư hầu, nhân sĩ.....nghe có vẻ cao sang quá, không phản ánh thực tế. Như vậy sẽ khó suy ngẫm ra bản chất vấn đề.

Bạn cứ thử quăng khúc xương xuống dưới gầm bàn thì hai con chó cũng tranh nhau. Do đó, tôi bổ xung thêm vào ý người xưa:

"Cái mà chó tranh nhau là khúc xương".

Bởi vậy, trong xã hội loài người phải có chuẩn mực là vậy. "Tam Dương khai thái" các cụ Việt Nho nói rồi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cứ nói Quốc Vương, chư hầu, nhân sĩ.....nghe có vẻ cao sang quá, không phản ánh thực tế. Như vậy sẽ khó suy ngẫm ra bản chất vấn đề.

Bạn cứ thử quăng khúc xương xuống dưới gầm bàn thì hai con chó cũng tranh nhau. Do đó, tôi bổ xung thêm vào ý người xưa:

"Cái mà chó tranh nhau là khúc xương".

Bởi vậy, trong xã hội loài người phải có chuẩn mực là vậy. "Tam Dương khai thái" các cụ Việt Nho nói rồi.

Chú lấy con chó ra làm cho vấn đề rất là…

Đúng là khi nói đến sự tranh nhau thì người ta hay thấy hình ảnh về giống chó. Chó không ngu vì là chó nhưng người ta nói ngu như chó là vì sự tranh giành của nó. Tranh tức Ngu, Ngu tức Tranh. Thực tế sờ sờ ra đấy, chó càng tranh càng thấy nó ngu.

Ngu tức là Tranh, Tranh tức là Chết: Ngu thì chết.

Từ hông ngực mà lưu xuất(biến hoá vạn năng sinh bão sấm)-Khôn: Khôn thì Sống.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú lấy con chó ra làm cho vấn đề rất là…

Đúng là khi nói đến sự tranh nhau thì người ta hay thấy hình ảnh về giống chó. Chó không ngu vì là chó nhưng người ta nói ngu như chó là vì sự tranh giành của nó. Tranh tức Ngu, Ngu tức Tranh. Thực tế sờ sờ ra đấy, chó càng tranh càng thấy nó ngu.

Ngu tức là Tranh, Tranh tức là Chết: Ngu thì chết.

Từ hông ngực mà lưu xuất(biến hoá vạn năng sinh bão sấm)-Khôn: Khôn thì Sống.

Đã tranh thì không thể biến hoá vạn năng.

Muốn biến hoá vạn năng thì phải chân thật phô hông bày ngực.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có một thời, khi đức Thích Tôn khai diễn Đại hội trên đỉnh Kên Kên, để khẳng định những giá trị phổ quát của các chúng sinh trong thế giới Sahà vốn đang bị đè nặng dưới muôn vàn thống khổ này; bấy giờ có vô số Thượng khách từ nhiều phương trong vô tận thế giới về tham dự. Nhìn thấy thế giới Sahà này quả thực vô cùng xấu xa, ô trược và uế tạp, với những dấu hiệu của bịnh tật, nghèo đói, chiến tranh và áp bức; một thế giới bị bao trùm trong bóng tối, bị cách ly hoàn toàn với phần còn lại của Đại dương Vũ trụ bao la; họ bị chấn động cho đến tận cùng bản thể tồn tại. Toàn thể Thượng khách ấy đồng loạt đứng dậy trước đức Thích Tôn, phát nguyện sẽ ở lại trong Cõi Trần đau khổ này, để trợ giáo đức Thích Tôn kiến thiết một Thế giới thanh tịnh vi diệu, như là Thế giới Quê hương của các Ngài.

Posted Image

Thế nhưng, không phải thế. Sahà không phải chỉ là thế giới của những chúng sinh bé nhỏ, thấp kém, như được nhìn từ ngoại hiện, từ góc độ quyền năng hung bạo của Thiên ma Ba tuần đang liên tục quậy hư không thành dông bão, góp mây trời làm lũ lụt. Bên dưới muôn triệu lớp sóng gào thét kinh hoàng của đại dương nước mắt ấy, là một cõi trầm mặc, tưởng chừng như sa mạc hoang vu. Nhưng trong cõi tịch mịch hoang vu ấy, sự sống vẫn không ngừng triển nở. Cho đến một lúc nào đó, khi âm thanh sư tử hống của Đấng Đại hùng cất lên, thì từ trong lòng đất vọt lên, xuất hiện những người con của Đất Mẹ, từ lâu vẫn im lặng. Thân hình của họ ngời sáng bởi ánh sáng của hùng lực và trí tuệ. Ánh sáng từ họ sẽ rọi sáng Thế giới Sahà, sáng cho đến vô tận Thế giới.

Bài viết 1.100

01:10AM

#11

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các pháp Không Tính: Anh Hùng Hảo Hán không thật có.

Nhân Quả không sai: không thể tự phong Anh Hùng Hảo Hán.

Thật tướng Vô tướng, Đại tượng Vô hình: chân nhân không lộ tướng.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đạo Đức là Chính Đạo Đức Trị.Chính Đạo là hành động có mục đích ngay thẳng. Đức Trị là không sát hại địch thủ. Được như vậy thì đạt đến quyền lực Nhất Hô Bách Ứng.

Quan điểm cá nhân = phát kiển minh triết cổ.

 

Thiên hạ và Đồng đảng không thể lẫn lộn. Những kẻ xấu xa vẫn có người khen. Đó là đồng đảng khen không phải thiên hạ khen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trạch Cát chưa phải là tài, trong Cát có Hung, chuyển Hung thành Cát mới gọi là tài.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trạch Cát chưa phải là tài, trong Cát có Hung, chuyển Hung thành Cát mới gọi là tài.

Xin bác Rubi chỉ giáo cách chuyển Hung thành Cát để bà con mở rộng tầm mắt với ạ.

 

Kính !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin bác Rubi chỉ giáo cách chuyển Hung thành Cát để bà con mở rộng tầm mắt với ạ.

 

Kính !

ĐẠO trời hậu đãi kẻ có ĐỨC!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin bác Rubi chỉ giáo cách chuyển Hung thành Cát để bà con mở rộng tầm mắt với ạ.

 

Kính !

Học thuật có phần tinh tuý và phần thực dụng. Phần thực dụng thì toàn là nhập khẩu-tranh dành bản quyền. Lãng quên bản sắc-tinh tuý học thuật. Có được cái tinh tuý bất biến thì có thể tuỳ biến cát hung.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ĐẠO trời hậu đãi kẻ có ĐỨC!

Đạo trời là sự biến hoá vạn năng của thuyết Âm dương Ngũ hành. Người kém đức dù tính toán cầu đắc tương sinh cẩn trọng vẫn không thể nào được như mong đợi, người có đức dù chẳng cầu ngũ hành tương sinh nhưng vẫn được đạo trời hậu đãi chỉ đường đi vào chiều sâu siêu việt của tam sinh ngũ hành.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày nay Ta dính mắc nên nhìn tha nhân theo kiểu: toa tuổi gì! toa không biết toa là ai!...
Ta là Hàn Tín tài cao, Ta là giám đốc, Ta là chủ tịch .v.v...Vua Trần xem cái Ta kiểu đó đều là hèn hạ: "Tần Hán xưa kia xem đà hèn hạ".
Ta là Ta thì mới có thể cần gì phải làm ác, mới có thể khuyến thiện trừ ác, đạt đến độ chân thức mới có thể tìm sai sót của con người. Sách cũng do con người làm ra, vẫn có thể sai sót, tin hoàn toàn vào sách thà rằng không có sách. Muốn tìm sai sót của nguỵ cổ thư trước hết cần Ta là Ta để mà thao quang dưỡng hối...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đạo trời là sự biến hoá vạn năng của thuyết Âm dương Ngũ hành. Người kém đức dù tính toán cầu đắc tương sinh cẩn trọng vẫn không thể nào được như mong đợi, người có đức dù chẳng cầu ngũ hành tương sinh nhưng vẫn được đạo trời hậu đãi chỉ đường đi vào chiều sâu siêu việt của tam sinh ngũ hành.

 

Thiên Địa huyền ký cho Người chính tâm thành ý. Nhân chính tâm sẽ thấy được huyền nghĩa trong hình tượng của Thiên Địa.

Chính tâm sinh thành ý

Thành ý sinh cách vật

Cách vật sinh trí tri 

Trí tri sinh tu thân

Tu thân sinh tề gia

Tề gia sinh trị quốc

Trị quốc sinh bình thiên hạ.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites