Li Feng

Ân Sâu Nghĩa Trọng

1 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

ÂN SÂU

Con người mà biết báo ân

Tạo duyên khởi đức ,rất cần cho ta

Đức ấy là đức vị tha

Không còn vị kỷ ,thật là quí thay.

Báo ân con tụng kinh này

Trên ơn Quốc tổ cao dầy thương ban

Cho con dòng máu Việt Nam

Tâm hồn chim Lạc ,trí ngàn Rồng thiêng.

Con ơn nòi giống tổ tiên

Anh hùng dân tộc giữ gìn non sông

Ơn cha mẹ ơn vợ chồng

Ơn người ân phúc ơn đồng bào


Ơn người yêu ghét con ơn

Anh em bằng hữu họ hàng gần xa

Cuộc đời chính trực gian tà

Kinh ân giải nghiệp đường xa hóa gần.


Lời quê mọc cánh chim thần

Thành ra kinh nguyện báo ân cho đời

Bông hoa như hé miệng cười

Nén nhang linh dị như ngời khói hương.


Trùng trùng duyên khởi giây vương

Vị tha tha lợi là thương chính mình

Báo ân ân báo thực tình

Đức cao là tạo an bình cho nhau.


Ơn nhà ơn nước thâm sâu

Sẽ mang tội trọng hàng đầu: bội ân

Chặt cầu bôi mặt manh tâm

Lòng trung chưa tỏ gian thần thành tên.


Lòng thành ngọn khói bay lên

Biết bao nhân ảnh thần thiêng về cùng

Trái tim con mái sen hồng

Âm dương sống thác thủy chung một nhà.


Hiếu trung truyền thống ông bà

Thọ ân báo đáp mẹ cha dặn dò

Người tri ân nghĩa không lo

Thân an tạo phúc, đức nhờ tổ tông.


Đã mang mạch sống tiên long

Gắng mang ân báo Lạc Hồng mới hay

Hạt kinh gieo xuống đất này

Sẽ thành trụ đức chẳng lay chẳng mòn.


Nghe kinh lắng dịu tâm hồn

Nguồn ân trí tuệ lại tuôn dạt dào

Tạ ơn đất nước đồng bào

Ơn sâu đông hải trăng sao nghìn trùng.


Tạ ơn những đấng anh hùng

“Tí dân hộ quốc” chưa từng biết danh

Tri ân những bậc cha anh

Tiền nhân chưa phải danh nhân nước nhà.


Hy sinh tính mạng vì ta

Hy sinh tư lợi nước nhà phồn vinh

Tư lợi không hại nước mình

Lợi nhà hại nước thật tình không ham.


Lợi nhà lợi nước rất cần

Đó là cách mạng tinh thần Việt Nam

Trong xây dựng hiện đang cần

Cũng như chiến đấu tinh thần hy sinh.


Tri ân vì nước quên mình

Hoàng Sa hải đảo tận tình dân binh

Khẩn hoang khai hóa đất lành

Biển khơi nào khác đất liền miền Nam.


Báo ân mới biết gia ân

Người tri ân mới biết phần sẻ chia

Có tình mới biết yêu vì

Nâng niu trân trọng người tri tri tình.


Còn như giả nghĩa giả hình

Giả ân giả ái vị mình vô nhân

Chưa từng bố đức thi ân

Mà sao lại muốn báo ơn lạ đời.


Niềm tin “cưỡng chế” nực cười

Không nhân ái lại đòi người yêu ta

Dó là phi nghĩa gian ma

Cũng là kẻ cắp bà già gặp nhau.


Biết nhân nghĩa mới bền lâu

Có tình mới biết lối vào trái tim

Biết suy mới biết trắng đen

Biết ơn mới biết đường nên con người.


Cũng từ hạt bụi luân hồi

Hóa sinh rồi lại vào nơi cát lầm

Lầm than điên đảo một vòng

Chữ ân thọ, báo chưa xong kiếp người.


Trải bao dâu biển cuộc đời

Thăng trầm vật đổi sao dời luôn luôn

Thọ ơn thời biết đền ơn

Nước đi nước lại về nguồn hóa công.


Biết ơn trời đất viên dung

Mới hay dâu bể trùng phùng biệt li

Phế hưng hưng phế thịnh suy

Bất khả tri bất tư nghì cũng ơn.


Biết ơn để biết trường tồn

Ta còn dân tộc ta ơn suốt đời

Dặn lòng báo đáp khôn nguôi

Cháu con tiếp mãi ân người báo ân.


Nay dù gặp bước khó khăn

Kết đoàn hòa hợp sức thần cứu nguy

Bằng không lỗi đạo bất nghi

Bất trung với nước nói chi anh hùng.


Báo ân ta báo thật lòng

Kinh này con đọc tự trong tim mình

Ngày đêm cầu khấn con xin

Nghĩa ân con báo con đền từ nay.


Báo ân sao lại quên thầy

Không thầy chắc hẳn đố mầy làm nên

Thầy đời thầy đạo bề trên

Tôn vinh giáo dục phải nên trọng thầy.


Lòng người dù có đổi thay

Thì còn có hạt kinh này chứng tri

Con đường Quốc đạo ân thi

Quê hương đất nước sáng vì ngày mai.

Edited by Li Feng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay