Lãn Miên

1 bài viết trong chủ đề này

Năm rồi nhiều chính sách đưa ra nhưng không được công chúng chấp nhận. Dư luận các báo cho rằng vì các nhà làm chính sách chỉ ngồi suốt ở phòng máy lạnh. Không ban hành được, thật là phí của thời gian và lương nhà nước. Khi còn chưa làm quan thì ở quê, đêm trăng ra đê trai gái tán tỉnh nhau. “ Anh mà Phải lòng em thì anh yêu em suốt đời”. “Em cũng thế, em mà Hài lòng anh thì em nguyện theo anh suốt đời”. Đến khi làm quan, ngồi phòng máy lạnh thì các Ngài quên béng cái lý đơn giản của tiếng Việt là Phải lòng dân thì được, Trái lòng dân thì hỏng. Làm chính sách cũng chỉ cần một tiêu chí đơn giản là Trái Phải mà thôi, đến con trâu cày đơn nó cũng hiểu Dí Thá là thế nào để hành động, hai con trâu cày đôi thì cả con Dí và cả con Thá đều hiểu và cùng nhau chấp hành răm rắp theo Dí hay Thá, đâu cần phải học một chữ hay bốn chữ hay mười sáu chữ. Sau buổi cày, tối đến thợ cày vào quán nhậu thấy bức thư pháp treo trong quán: Nhân Dĩ Hòa Vi Qúi. Dân Dĩ Thực Vi Thiên; là thấy vui vẻ rồi vì có nhiều thức. Dựa Đi ! tức là hành động dựa, lướt “Dựa Đi” = Dĩ. Nhân dân chỉ cần dựa vào Hòa, tức là cuộc sống hòa bình, hòa hợp dân tộc, hài hòa lợi ích; và dựa vào Thực, tức là ăn nhiều thức, vì lướt từ lặp nhấn ý “nhiều” là “Thức Thức” = Thực, 1+1=0, biến thanh điệu đúng thuật toán nhị phân. Nhiều Thức ấy là Ăn Uống, Ăn Mặc, Ăn Ở, Ăn Nằm, Ăn Học; đó là hạnh phúc của con người. Vua Trần Nhân Tông (Trần Khâm 7-12-1258 Mậu Ngọ / 16-11-1308 Mậu Thân) có bài thơ:

居塵樂道且隨緣

饑則餐和睏則眠

家中有寶休尋覓

對境無心莫問禪

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền

( Sống giữa cõi trần hỉ tùy duyên

Đói ăn mệt ngủ lẽ tự nhiên

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Nhìn đời vô cảm chớ hỏi thiền)

Mà Hoangnt đã dịch câu có chữ Báu tuyệt vời. Các bậc tiền bối đều tự biết rèn mình thành “Bối Trau” = Báu. Bậc hậu bối là các quan ngày nay có tự biết rèn mình để cũng là “Bối Trau” = Báu hay không mà hễ ra qui định là bị sai vì không hợp lòng dân. Học ở tiếng Việt thì cực giản dị. Ai là Người, Ai Ai cũng hiểu như vậy, Ai=Ngài=Người. Đơn giản học từ tiếng Việt: “Trói Ai” = Trái, “Phóng Ai” = Phải. Ban hành chính sách mà bó buộc con người vô lý (trói) thì là Trái lòng dân, ban hành chính sách mà giải phóng con người, trả lại tự do cho con người (phóng) thì là Phải lòng dân (“Anh mà phải lòng em thì em theo anh suốt đời”). Còn qui định mà chỉ nhằm Dí dân thì trái rõ ràng: Giam=Giữ=Dí=Đì=Ghì=Trì=Tra=Trái.( Ngày xưa Chu Công bị Đì = bị “Dí “, nên sử sau viết phiên thiết là bị giam ở ngục “Dữu Lí “)

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites