Thiên Sứ

Chuyền Giao Quyền Giám Đôc Ttnc Lhdp

1 bài viết trong chủ đề này

Kính thưa quí vị hội viên.

Ban giám đốc TTNC LHDP đã họp và nhất chí để Thiên Sứ tạm rút lui khỏi trách nhiệm Giám đốc TTNC LHDP. Từ nay, quyền giám đốc TTNC LHDP sẽ do anh Nguyễn Thế Trung Tổng Giám đốc Cty DTT, chịu trách nhiệm điều hành và chịu trách nhiệm trước TW Hội Đông Nam Á và pháp luật. Hai Phó giám đốc thường trực sẽ trợ lý cho anh Nguyễn Thế Trung là:

1/ Phó giám đốc TTNC Lý học Đông Phương - Hoàng Triu Hải, kiêm trưởng đại diện VPTT tại Hanoi. Hỗ trợ Quyền giám đốc các hoạt động của TTNC LHDP tại Hanoi và các địa phương liên quan. Thay mặt quyền giám đốc trong mọi công việc khi Quyền giám đốc TT có công tác khác.

2/ Phó giám đốc TTNC Lý học Đông Phương - Nguyễn Đức Thông - Ký danh Hạt Gạo Làng, kiêm điều hành VPTT tại T/p HCM . Hỗ trợ Quyền giám đốc các hoạt động của TTNC LHDP tại T/ P HCM và các địa phương liên quan.Thay mặt quyền giám đốc trong mọi công việc khi Quyền giám đốc TT có công tác khác.

Toàn bộ văn bản về sự ủy quyền pháp lý điều hành TTNC LHDP đã được gửi đến TW Hội Đông Nam Á theo đúng thủ tục hành chánh.

Dưới đây là nội dung văn bản.

Posted Image

Posted Image

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites