DustAngel

Nhờ Các Bác Các Chú Trong Diễn Đàn Lý Giải Giúp Cháu Quẻ Số 16 - Tiêu Ách Quẻ

2 bài viết trong chủ đề này

Đầu năm mới cháu có bốc được Quẻ số 16 - TIÊU ÁCH QUẺ

Nhờ các bác các chú trong diễn đàn lý giải giúp cháu, cháu xin cảm ơn rất nhiều!

Quẻ số 16 - TIÊU ÁCH QUẺ

CẦU DANH

Chớ lợi bôn ba mấy gót chân

Phải phòng tay đấu lại tay chân

Của trời như thế bau giờ cạn

Còn phúc thời ta chả mất phần

GIA TRẠCH

Ruộng mẫu ao trên miệng thế gian

Mồ hôi nước mắt có gian nan

Trong nhà này được phần no ấm

Bỏ chữ lao để rước chữ nhàn

CẦU TÀI

Mở kho vô tận sẵn tiêu dùng

Núi ngọc đừng đi nỡ phải không

Cờ riệu tài tình ta liệu phất

Rõ ràng minh nguyệt mấy thanh phong

CẦU HÔN

Hoa đào rượu tiệc thỏa mừng xuân

Gái sắc trai tài đẹp mấy phân

Cầm sắt lựa đầy cầu mấy nhịp

chỉ hồng kia kéo buộc vào chân

TẬT BỆNH

Ốm đau gặp thuốc hay thầy giỏi

XUẤT HÀNH

Vui cảnh vui tình tiện bước chân

Cho qua thơi thế biết mùi đời

Giang sơn như hoa người trong hội

Đào nọ mai kia lắm sự tình

THẤT VẬT

Tìm vật sao cho vật về

Những cơn cớ ấy nghĩ mà ghê

Chẳng qua bội nhập người hay chửa

Ta bao cho người chớ lo phiền

PHẦN MỘ

Mồ mả được huyệt

BẢN MỆNH

Bình minh chiếu bắt đầu

Bóng tối rút lui mau

Tiến thân gặp may mắn

được hưởng phúc dài lâu

TỔNG ĐOÁN

Có sự hay, phần mộ tổ tiên an minh

duyên tình thì có chuyện lành sánh đôi

nghĩ là mưu vọng đạt, hôn nhân thành,

buôn bán trồng trọt phát tài

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đầu năm mới cháu có bốc được Quẻ số 16 - TIÊU ÁCH QUẺ

Nhờ các bác các chú trong diễn đàn lý giải giúp cháu, cháu xin cảm ơn rất nhiều!

Quẻ số 16 - TIÊU ÁCH QUẺ

CẦU DANH

Chớ lợi bôn ba mấy gót chân

Phải phòng tay đấu lại tay chân

Của trời như thế bau giờ cạn

Còn phúc thời ta chả mất phần

GIA TRẠCH

Ruộng mẫu ao trên miệng thế gian

Mồ hôi nước mắt có gian nan

Trong nhà này được phần no ấm

Bỏ chữ lao để rước chữ nhàn

CẦU TÀI

Mở kho vô tận sẵn tiêu dùng

Núi ngọc đừng đi nỡ phải không

Cờ riệu tài tình ta liệu phất

Rõ ràng minh nguyệt mấy thanh phong

CẦU HÔN

Hoa đào rượu tiệc thỏa mừng xuân

Gái sắc trai tài đẹp mấy phân

Cầm sắt lựa đầy cầu mấy nhịp

chỉ hồng kia kéo buộc vào chân

TẬT BỆNH

Ốm đau gặp thuốc hay thầy giỏi

XUẤT HÀNH

Vui cảnh vui tình tiện bước chân

Cho qua thơi thế biết mùi đời

Giang sơn như hoa người trong hội

Đào nọ mai kia lắm sự tình

THẤT VẬT

Tìm vật sao cho vật về

Những cơn cớ ấy nghĩ mà ghê

Chẳng qua bội nhập người hay chửa

Ta bao cho người chớ lo phiền

PHẦN MỘ

Mồ mả được huyệt

BẢN MỆNH

Bình minh chiếu bắt đầu

Bóng tối rút lui mau

Tiến thân gặp may mắn

được hưởng phúc dài lâu

TỔNG ĐOÁN

Có sự hay, phần mộ tổ tiên an minh

duyên tình thì có chuyện lành sánh đôi

nghĩ là mưu vọng đạt, hôn nhân thành,

buôn bán trồng trọt phát tài

16- Quẻ Tiêu Ách

( Thượng kiết ): Rất tốt

Vầng hồng chiếu bốn phang ,

Thiên hạ hưởng thanh nhàn .

Giao tiếp nên hòa hiệp ,

Tự nhiên việc đặng an .

***

Bính kỉ hai can chẳng khắc ,

Tự nhiên muôn việc an bài .

Chẳng nên thủ cựu , đổi thì hay ,

Người đến phương xa vô hại .

Thưa kiện án từ đắc thắng ,

Cầu tài điềm ứng phỉ nguyền .

Xem kinh niệm Phật đặng bình yên ,

Sẽ hưởng công hầu vinh hiển .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay