Ha Doan

Các Bác Ơi Làm Ơn Bình Giúp Cháu Quẻ Thẻ Này Với Ạ

1 bài viết trong chủ đề này

Nội dung quẻ thẻ số 34 của cháu là:

CẦU DANH

Rồng ốm phun mưa gặp tai ách

Bệnh tình đeo đẳng việc chưa nguôi

Biến họa bay Cao rôì có lúc

Hãy lên thủ cựu Đợi thời lai

GIA TRẠCH

Mộng là thường thường lo để Dạ

Vì Đâu nên Rỉ Hại lứa châu

Tự mình chỉ biết nhiêù vàng Ngọc

Chẳng nghĩ tiền nong đọa ngục sâu

CẦU TÀI

Chưa Gặp ơn trời Kém thể lực

Đương cơn đất phẳng nổi phong châu

Xem người có tà Kinh luân đó

Làm vụng Thì Thành Sự vụng thôi

CẦU HÔN

Nhân duyên 1 đoạn tự trời Định

Đừng tin người Ngòai nói Đảo điên

Muốn bẻ hoa đồng nên Để mắt

Xin đừng nhầm lẫn với Hoa tiêu

TẬT BỆNH

Có bệnh nên cầu Phúc cho kẻ khó ăn mày

XUẤT HÀNH

Khi đi Hứa Hẹn chóng Quay về

Mắc mứu sự gì đến thế nguy

Trong khoảng Đường trường nhiều cách trở

Kíp Cầu Thần giúp mới không nguy

THẤT VẬT

Ai hay tỏ lối lại Đi đừơng

Biết chốn Mà tìm vốn nhẹ thương

Chẳng Thấy Tự Nhiên rồi Khắc thấy

Bụi trần hay chửa Gặp Mà hay

BẢN MỆNH

Thuyền đi Gió thổi Tạt ngang

Nắng mưa thời tiết Rõ ràng đổi Thay

Rồng thiêng ở chốn Bãi lầy

Họa Tan phúc laị tới ngay ấy Mà

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay