Bá Kiến®

Bảo Trì Kỹ Thuật Đột Xuất

6 bài viết trong chủ đề này

Diễn đàn tiến hành bảo trì kỹ thuật đột xuất do gặp sự cố về hệ thống ghi nhận bài viết.

Sau bảo trì, một số bài viết và chủ đề bị mất không thể khôi phục mong các bạn thông cảm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Diễn đàn tiến hành bảo trì kỹ thuật đột xuất do gặp sự cố về hệ thống ghi nhận bài viết.

Sau bảo trì, một số bài viết và chủ đề bị mất không thể khôi phục mong các bạn thông cảm.

Lạy Chúa! Đừng mất các bài viết quan trọng của diễn đàn nhá!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Các bài viết quan trọng thì không sao SP ạ.Chỉ mất độ khoảng chục bài viết do bị hệ thống nhận diện sai thứ tự thời gian gửi bài. Bây giờ bình thường rồi ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các bài viết quan trọng thì không sao SP ạ.Chỉ mất độ khoảng chục bài viết do bị hệ thống nhận diện sai thứ tự thời gian gửi bài. Bây giờ bình thường rồi ạ.

Bá Kiến xem lại. Bài nào cũng cập nhật vào 11g 49 phút trong ngày - cùng một topic?Posted Image (Xem thông tin cập nhật?).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Do hệ thống ghi nhận thời gian gửi bài viết bị lỗi từ cách đây khoảng một tuần dẫn đến việc các bài viết bị lưu vào cơ sở dữ liệu sai ngày (Cụ thể là cộng thêm 1 ngày. ví dụ gửi bài hôm nay là 26 nhưng hệ thống ghi lại là ngày 27)

Đồng thời dẫn đến sai ngày khi dùng chức năng xem ngày tốt xấu ngoài trang chủ.

Việc này không ảnh hưởng đến các bài viết và dữ liệu vì vẫn được lưu theo đúng tuần tự thời gian nhưng không đúng ngày ( vì bị +1). Hôm nay Bá Kiến kiểm tra lại và tiến hành sửa chữa (Thứ 7 tam nương, Chủ nhật Nguyệt Kỵ : Không dám làm ).

Sau khi điều chỉnh lại thời gian về đúng so với ngày hiện tại thì các bài viết của ngày hôm nay vẫn bị lưu trong dữ liệu là ngày mai ( vì bị lỗi +1). Sau khi khôi phục lại thời gian hệ thống, Bá Kiến điều chỉnh lại các bài viết này nên mới có chung thời gian như thế.

Tính từ thời điểm 11g 49 phút ngày hôm nay thì diễn đàn hoạt động bình thường trở lại

Share this post


Link to post
Share on other sites

Do hệ thống ghi nhận thời gian gửi bài viết bị lỗi từ cách đây khoảng một tuần dẫn đến việc các bài viết bị lưu vào cơ sở dữ liệu sai ngày (Cụ thể là cộng thêm 1 ngày. ví dụ gửi bài hôm nay là 26 nhưng hệ thống ghi lại là ngày 27)

Đồng thời dẫn đến sai ngày khi dùng chức năng xem ngày tốt xấu ngoài trang chủ.

Việc này không ảnh hưởng đến các bài viết và dữ liệu vì vẫn được lưu theo đúng tuần tự thời gian nhưng không đúng ngày ( vì bị +1). Hôm nay Bá Kiến kiểm tra lại và tiến hành sửa chữa (Thứ 7 tam nương, Chủ nhật Nguyệt Kỵ : Không dám làm ).

Sau khi điều chỉnh lại thời gian về đúng so với ngày hiện tại thì các bài viết của ngày hôm nay vẫn bị lưu trong dữ liệu là ngày mai ( vì bị lỗi +1). Sau khi khôi phục lại thời gian hệ thống, Bá Kiến điều chỉnh lại các bài viết này nên mới có chung thời gian như thế.

Tính từ thời điểm 11g 49 phút ngày hôm nay thì diễn đàn hoạt động bình thường trở lại

Hi! Cũng chẳng sao. Nhưng web của chúng ta mang nội dung tiên tri. Nên nó buốn cưới là tiên tri và chứng nghiệm ...liền. Hì.

Share this post


Link to post
Share on other sites