Tứ trụ

Dự đoán theo Tứ trụ

2 bài viết trong chủ đề này

Môn chuyên nghiên cứu về Mệnh Vận con người. Người mới sinh ra cất tiếng khóc chào đời chính là thời điểm thụ khí trời đất tại một địa điểm nhất định, trong một môi trường mà tại đó mang đặc tính về "khí" mà môn dự đoán theo tứ trụ chọn Ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ) để thể nghiệm, thông qua Âm dương ngũ hành ( Giáp - Ất là Mộc; Bính - Đinh là Hoả; Mậu - Kỷ là Thổ; Canh - Tân là Kim; Nhâm - Quý là Thuỷ) làm cơ sở lượng đoán mà môn Dự đoán theo tứ trụ lấy làm cơ sở để dự đoán hoạ phúc của cả cuộc đời mỗi người.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Môn chuyên nghiên cứu về Mệnh Vận con người. Người mới sinh ra cất tiếng khóc chào đời chính là thời điểm thụ khí trời đất tại một địa điểm nhất định, trong một môi trường mà tại đó mang đặc tính về "khí" mà môn dự đoán theo tứ trụ chọn Ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ) để thể nghiệm, thông qua Âm dương ngũ hành ( Giáp - Ất là Mộc; Bính - Đinh là Hoả; Mậu - Kỷ là Thổ; Canh - Tân là Kim; Nhâm - Quý là Thuỷ) làm cơ sở lượng đoán mà môn Dự đoán theo tứ trụ lấy làm cơ sở để dự đoán hoạ phúc của cả cuộc đời mỗi người.

Nếu nói thêm thông tin chút nữa thì hay bít mấy !

Share this post


Link to post
Share on other sites