học hỏi

Làm Thế Nào Để Thông Báo 1 Nghiên Cứu Về Đông Y Lên Diễn Đàn

16 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi ban điều hành diễn đàn .

Tôi có 1công trình nghiên cứu về hiện đại hóa y học cổ truyền .

Nội dung :“Sử dụng Hiệu điện thế sinh học và Điện huyệt đồ của các huyệt châm cứu thuộchệ kinh lạc , để chẩn đoán tạng phủ kinh lạc nào có bệnh , tạng phủ kinh lạcnào bình thường không bệnh”.

Hiện tại :tôi đã nghiên cứu xong phần điều tra cơ bản trên người khỏe mạnh, và thử ápdụng trên 1 bệnh nhân đặc biệt .

Tương lai :Khi có thêm rất nhiều nghiên cứu trên nhiều loại bệnh tật , phương pháp này sẽcó tác dụng chẩn đoán và hướng dẫn điều trị giống như điện tâm đồ , điện não đồ. Góp phần hiện đại hóa nền Y học cổ truyền và chứng minh cho sự tồn tại của hệkinh lạc .

Vì tuổi caosức yếu , quĩ thời gian của tôi không còn nhiều . Nên tôi muốn post nghiên cứunày vào chuyên đề Đông Y của diễn đàn , để đồng nghiệp nào của tôi thích thúchuyên đề này , sẽ cùng tham gia nghiên cứu , đưa chuyên đề tới thành công mỹmãn nhanh hơn , đóng góp cho việc hiện đại hóa Y học cổ truyền của nước nhà 1phương pháp chẩn đoán , điều trị mới .

Nghiên cứunày gồm 3 phần :

1/Những kiến thức hiện đại về điện sinh học .

2/Phân tích sự tương đồng giữa điện sinh học và Đông Y .

3/ Ứngdụng “hiệu điện thế sinh học và điện huyệt đồ” vào chẩn đoán tạng phủ kinh lạcnào bình thường , tạng phủ kinh lạc nào có bệnh .

Xin banđiều hành cho biết : Tôi có được phép post nghiên cứu này vào chuyên đề Đông Ycủa diễn đàn không ?

Cảm ơn banđiều hành diễn đàn nhiều .

Thânkính .

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi ban điều hành diễn đàn .

Tôi có 1công trình nghiên cứu về hiện đại hóa y học cổ truyền .

Nội dung :“Sử dụng Hiệu điện thế sinh học và Điện huyệt đồ của các huyệt châm cứu thuộchệ kinh lạc , để chẩn đoán tạng phủ kinh lạc nào có bệnh , tạng phủ kinh lạcnào bình thường không bệnh”.

Hiện tại :tôi đã nghiên cứu xong phần điều tra cơ bản trên người khỏe mạnh, và thử ápdụng trên 1 bệnh nhân đặc biệt .

Tương lai :Khi có thêm rất nhiều nghiên cứu trên nhiều loại bệnh tật , phương pháp này sẽcó tác dụng chẩn đoán và hướng dẫn điều trị giống như điện tâm đồ , điện não đồ. Góp phần hiện đại hóa nền Y học cổ truyền và chứng minh cho sự tồn tại của hệkinh lạc .

Vì tuổi caosức yếu , quĩ thời gian của tôi không còn nhiều . Nên tôi muốn post nghiên cứunày vào chuyên đề Đông Y của diễn đàn , để đồng nghiệp nào của tôi thích thúchuyên đề này , sẽ cùng tham gia nghiên cứu , đưa chuyên đề tới thành công mỹmãn nhanh hơn , đóng góp cho việc hiện đại hóa Y học cổ truyền của nước nhà 1phương pháp chẩn đoán , điều trị mới .

Nghiên cứunày gồm 3 phần :

1/Những kiến thức hiện đại về điện sinh học .

2/Phân tích sự tương đồng giữa điện sinh học và Đông Y .

3/ Ứngdụng “hiệu điện thế sinh học và điện huyệt đồ” vào chẩn đoán tạng phủ kinh lạcnào bình thường , tạng phủ kinh lạc nào có bệnh .

Xin banđiều hành cho biết : Tôi có được phép post nghiên cứu này vào chuyên đề Đông Ycủa diễn đàn không ?

Cảm ơn banđiều hành diễn đàn nhiều .

Thânkính .

Xin trân trọng cảm ơn bác Học Hỏi có nhã ý dành cho LHDP là trang web đầu tiên để công bố công trình nghiên cứu của mình.

Tôi sẽ đề nghị QTV Kỹ thuật, ngay sáng hôm nay, mở một mục chuyền đề trong Đông Y, trong mục trao đổi học thuật và trân trọng mời bác tham gia. Bác sẽ có toàn quyền sửa, xóa bài trong mục riêng của mình.

Khi bác đưa xong từng phần, chúng tôi sẽ đưa ra trang chủ của diễn dàn.

Rất hy vọng bác sẽ cùng chúng tôi trao đổi và ngày càng góp phần phát triển khám phá nền Đông Y Việt.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác Thiên sứ và ban điều hành diễn đàn

Tôi rất vui mừng và vô cùng cảm ơn diễn đàn đã cho phép tôi thông báo công trình nghiên cứu của mình trên diễn đàn .. Tôi sẽ chỉnh sửa lại một chút , rồi sẽ đưa lên diễn đàn trong một ngày sớm nhất .

Thân kính

Học hỏi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác Thiên sứ và ban điều hành diễn đàn

Tôi rất vui mừng và vô cùng cảm ơn diễn đàn đã cho phép tôi thông báo công trình nghiên cứu của mình trên diễn đàn .. Tôi sẽ chỉnh sửa lại một chút , rồi sẽ đưa lên diễn đàn trong một ngày sớm nhất .

Thân kính

Học hỏi

BQT đã mở mục Nghiên cứu về hiện đại hóa y học cổ truyền trong Nghiên Cứu Học thuật. Đồng thời đặc xét học hỏi là thành viên chính chính thức.

Trong chuyên mục này thành viên học hỏi có toàn quyền quản trị chuyên mục của mình:

  • Thêm / Xóa / Chỉnh sửa bài viết
  • Các chức năng quản trị cơ bản ( Cho phép hiển thị/ ẩn bài viết/ chủ để)
Mọi thắc mắc vui lòng gửi bài trực tiếp trong chuyên mục này. BQT sẽ hỗ trợ thành viên trong quá trình nghiên cứu và trao đổi học thuật.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào mừng chú Học hỏi gửi công trình nghiên cứu của mình lên diễn đàn, hy vọng thành viên diễn đàn tìm đọc và phản biện theo đúng tiêu chí của diễn đàn.

Chúc chú Học hỏi sức khỏe.

Cám ơn chú nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi ban điều hành diễn đàn.

Xin ban điều hành cho biết : Khi tôi chỉnh sửa xong bài thì cứ gửi bài lên trang này hay trang nào ? Tôi không tìm thấy trang

"Hiện đại hóa Y học cổ truyền trong nghiên cứu học thuật"

Cảm ơn ban điều hành nhiều .

Học hỏi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi ban điều hành diễn đàn.

Xin ban điều hành cho biết : Khi tôi chỉnh sửa xong bài thì cứ gửi bài lên trang này hay trang nào ? Tôi không tìm thấy trang

"Hiện đại hóa Y học cổ truyền trong nghiên cứu học thuật"

Cảm ơn ban điều hành nhiều .

Học hỏi

Chú có thể click chuột vào dòng chữ có màu xanh chữ to dưới đây để vào mục đã được Ban quản trị lập riêng cho đề tài của Chú.

Nghiên cứu về hiện đại hóa y học cổ truyền

Khi vào được đó rồi thì Chú có các quyền như phần chữ màu đỏ. Khi vào được mục đó rồi thì chú click vào mục tạo chủ đề mới và viết bài vào chủ đề vừa tạo.

  • Thêm / Xóa / Chỉnh sửa bài viết
  • Các chức năng quản trị cơ bản ( Cho phép hiển thị/ ẩn bài viết/ chủ để)
Mọi thắc mắc vui lòng gửi bài trực tiếp trong chuyên mục này. BQT sẽ hỗ trợ thành viên trong quá trình nghiên cứu và trao đổi học thuật.

Chúc Chú sức khỏe và thành công.!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi Ban điều hành diễn đàn,

Tôi không tìm thấy cụm từ "Tạo chủ đề mới" trên đề tài của tôi. Vậy tìm nó bằng cách nào ?

Chân thành cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi Ban điều hành diễn đàn,

Tôi không tìm thấy cụm từ "Tạo chủ đề mới" trên đề tài của tôi. Vậy tìm nó bằng cách nào ?

Chân thành cảm ơn!

Chào bác,

Bác nhấp vào đường dẫn như phamhung chỉ, vào trang riêng của bác, bên phải có mục "CHỦ ĐỀ MỚI", bác nhấp vào đó là chuyển sang trang soạn thảo mới cho bác.

Thân mến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chức năng gửi bài viết trong chuyên mục đã được mở. Do một số sai sót khi thiết lập quyền quản trị nên chức năng tạo chủ để mới bị tắt. Edited by Bá Kiến®

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chức năng gửi bài viết trong chuyên mục đã được mở. Do một số sai sót khi thiết lập quyền quản trị nên chức năng tạo chủ để mới bị tắt.

Bác Học hỏi cũng nhiều tuổi rồi. Bởi vậy, chắc về vi tính cũng ...cỡ tôi.Rất mong được anh chị em kỹ thuật hướng dẫn chu đáo.

Bác Học hỏi thân mến.

Câu này của Bá Kiến là mô tả quá khứ đã xảy ra. Đáng nhẽ phải viết thế này:

Do một số sai sót khi thiết lập quyền quản trị nên chức năng tạo chủ để mới bị tắt.Chức năng gửi bài viết trong chuyên mục đã được mở.

Tức là lần trước bác vào chưa mở được do trục trặc kỹ thuật.Bây giờ tốt rồi!

Xin cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi Bác Thiên Sứ và ban điều hành diễn đàn

Vô cùng cảm ơn Bác và Ban điều hành đã giúp tôi thành công trong đưa bài viết lên diễn đàn .

Thân kính

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi ban điều hành .

Xin ban điều hành cho biết : Khi tôi cần sửa một vài chi tiết thì làm thế nào để sủa được .

Cảm ơn ban điều hành .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi ban điều hành .

Xin ban điều hành cho biết : Khi tôi cần sửa một vài chi tiết thì làm thế nào để sủa được .

Cảm ơn ban điều hành .

Đối với bài viết trên diễn đàn. Nếu muốn sửa bài viết nào, ngay phía dưới bài viết đó có nút Chỉnh sửa, bấm vào nút này để bắt đầu hiệu chỉnh bài viết của mình.

Đối với bài viết của bác (được lưu trong file Word và upload lên tài khoản cá nhân DropBox của bác), bác có thể chỉnh sửa trực tiếp bài viết trong file work này và up đè lên file cũ trong dropbox.

Nếu bác đồng ý, BQT sẽ nhờ Biên Tập Viên, gửi bài viết của bác từ file word của bác lên trực tiếp diễn đàn. Như vậy sẽ tiện cho bạn đọc theo dõi hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi Ban quản trị diễn đàn,

Vâng, tôi cũng muốn gửi bài viết từ file word lên diễn đàn. Xin ban quản trị giúp cho. Chân thành cảm ơn.

Học hỏi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi ban biên tập diễn đàn .

Xin BBT sửa cho phần tên tác giả như tôi viết trong tài liệu đã gửi lên diễn đàn . Vì chủ biên mới là người điều hành nghiên cứu , làm thống kê phân tích và viết thành sách . Còn trợ lý hay cộng sự chỉ là người làm 1 số công việc của nghiên cứu không phải là người viết thành sách .

Nên tên chủ biên phải đứng trước , trợ lý hay cộng sự (tùy BBT ưng dùng từ nào thì dùng) đứng sau chủ biên .

Chân thành cảm ơn ban biên tập diễn đàn .

Học hỏi

Share this post


Link to post
Share on other sites