Túy Lão

Nghi Vấn Về Cột Đồng Trụ

2 bài viết trong chủ đề này

Mấy hôm trước được hân hạnh diện kiến cụ Thiên Sứ được nghe cụ nói về sự phạm lớn nhất trong phong thủy đó là khu Trung Cung . LS chợt liên tưởng đến câu chuyện lịch sử đầy nghi vấn mà đã lâu TL thắc mắc .

Chuyện được trích trong Việt Nam sử lược (Trần Trọng Kim) trang 41 nguyên văn như sau:

" Mã Viện (ông của Mã Siêu- thời tam quốc) đánh được Trưng Vương đem đất Giao chỉ thuộc nhà Hán như cũ , rồi chỉnh đốn binh lương, đem quân đi đánh dẹp các nơi, đi đến đâu xây thành đắp lũy đến đó và biến cải mọi cách chính trị trong các châu huyện. Đem phủ trị về đóng ở Mê Linh và dựng cây đồng trụ ở chỗ phân địa giới , Khắc sáu chữ : " Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt" nghĩa là cây đồng trụ đổ thì người giao chỉ mất nòi.

Sử chép rằng người Giao chỉ đi qua chỗ ấy , ai cũng bỏ vào chân cột đồng trụ một hòn đá, cho nên về sau chỗ ấy thành ra núi phủ mất cả đến bây giờ cột không biết cột ấy ở vào chỗ nào?".

Lão say tôi chợt liên tưởng đến việc phải chăng chính Mã Viện đã trấn cây đồng trụ này vào khu vực trung cung của quận Giao Chỉ và y sợ bị phá hỏng kế hoạch nên y đã đã đề lên mấy câu : Đồng trụ chiết Giao chỉ diệt - để lừa người dân nước nam . Chỉ biết rằng sau đợt này thì nước nam thêm 500 năm bắc thuộc nữa. (43-544).

Nếu chuyện này là thật thì chúng ta có thể tìm thấy vị trí cột đồng trụ này:

- Giả thiết : Cột đồng trụ được chôn đâu đó thì khu vực này có lẽ sẽ là khu vực trung cung của quận Giao chỉ bấy giờ

việc cần tìm là tấm bản đồ quận Giao chỉ mà như sử sách chép lại thì quận Giao chỉ bấy giờ chỉ đến vùng Nghệ an trở ra. như vậy ta có thể tìm ra khu vực trung cung của quận Giao Chỉ,

- Khi đã vạch được sơ bộ khu vực trung cung ta có thể căn cứ vào các huyệt đạo trong khoảng khu vực bán kính ...km.

- Và theo dõi dân cư vùng khu vực này ,

Hy vọng anh chị em trong các lớp Phong thủy có nhã hứng với việc này có thể làm nên kỳ tích. Và đây cũng có thể là sự trải nghiệm về phong thủy và lịch sử .

Nhân ngày cuối tuần Lão say tôi chợt nảy ra cái ý tưởng dở tỉnh giở say . Cũng là góp vui với diễn đàn cho thêm phần xôm tụ

Lão Say !

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mấy hôm trước được hân hạnh diện kiến cụ Thiên Sứ được nghe cụ nói về sự phạm lớn nhất trong phong thủy đó là khu Trung Cung . LS chợt liên tưởng đến câu chuyện lịch sử đầy nghi vấn mà đã lâu TL thắc mắc .

Chuyện được trích trong Việt Nam sử lược (Trần Trọng Kim) trang 41 nguyên văn như sau:

" Mã Viện (ông của Mã Siêu- thời tam quốc) đánh được Trưng Vương đem đất Giao chỉ thuộc nhà Hán như cũ , rồi chỉnh đốn binh lương, đem quân đi đánh dẹp các nơi, đi đến đâu xây thành đắp lũy đến đó và biến cải mọi cách chính trị trong các châu huyện. Đem phủ trị về đóng ở Mê Linh và dựng cây đồng trụ ở chỗ phân địa giới , Khắc sáu chữ : " Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt" nghĩa là cây đồng trụ đổ thì người giao chỉ mất nòi.

Sử chép rằng người Giao chỉ đi qua chỗ ấy , ai cũng bỏ vào chân cột đồng trụ một hòn đá, cho nên về sau chỗ ấy thành ra núi phủ mất cả đến bây giờ cột không biết cột ấy ở vào chỗ nào?".

Lão say tôi chợt liên tưởng đến việc phải chăng chính Mã Viện đã trấn cây đồng trụ này vào khu vực trung cung của quận Giao Chỉ và y sợ bị phá hỏng kế hoạch nên y đã đã đề lên mấy câu : Đồng trụ chiết Giao chỉ diệt - để lừa người dân nước nam . Chỉ biết rằng sau đợt này thì nước nam thêm 500 năm bắc thuộc nữa. (43-544).

Nếu chuyện này là thật thì chúng ta có thể tìm thấy vị trí cột đồng trụ này:

- Giả thiết : Cột đồng trụ được chôn đâu đó thì khu vực này có lẽ sẽ là khu vực trung cung của quận Giao chỉ bấy giờ

việc cần tìm là tấm bản đồ quận Giao chỉ mà như sử sách chép lại thì quận Giao chỉ bấy giờ chỉ đến vùng Nghệ an trở ra. như vậy ta có thể tìm ra khu vực trung cung của quận Giao Chỉ,

- Khi đã vạch được sơ bộ khu vực trung cung ta có thể căn cứ vào các huyệt đạo trong khoảng khu vực bán kính ...km.

- Và theo dõi dân cư vùng khu vực này ,

Hy vọng anh chị em trong các lớp Phong thủy có nhã hứng với việc này có thể làm nên kỳ tích. Và đây cũng có thể là sự trải nghiệm về phong thủy và lịch sử .

Nhân ngày cuối tuần Lão say tôi chợt nảy ra cái ý tưởng dở tỉnh giở say . Cũng là góp vui với diễn đàn cho thêm phần xôm tụ

Lão Say !

Vấn đề được đặt ra:

Nước Văn Lang của Bách Việt không giới hạn ở quân Giao Chỉ. Mà là:

Bắc giáp Động Đình Hồ. Nam giáp Hồ Tôn, Tây giáp Ba Thục, Đông giáp Đông Hải. Tức biển Hoa Đông bây giờ với Senkaku/ Điếu Ngư.

Vậy thì giữa sự trấn yểm Bách Việt và trấn yểm riêng người Việt ở quân Giao Chỉ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Ngay cả địa danh Giao Chỉ xuất hiện sớm nhất trong cổ thư cũng khoảng 500 năm sau khi Văn Lang sụp đổ. Bởi vậy, sự xác quyết ranh giới quân Giao Chỉ là một việc gần như không tưởng.

Tôi đã chứng minh - trên cơ sở văn bản cổ, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể,kếp hợp với những công trình nghiên cứu của những học giả khác, cùng với những chứng lý phù hợp với tiêu chí khoa học, cho một lý thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng, rằng:

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng xảy ra ở Nam Dương Tử.

Bởi vậy, không có vấn đề: Cột đông Mã Viện nằm ở Bắc Việt Nam hiện nay.

Chưa ai phản biện hệ thống luận điểm của tôi đủ sức thuyết phục trên tinh thần khoa học(Ngoại trừ gây sức ép gián tiếp phi học thuật).

Do đó không có vấn đề: Quân Giao Chỉ nằm từ Nghệ An trở ra vào thời Mã Viện. Cũng không có văn bản nào xác định Mã Viện là ông Mã Siêu - ngoại trừ trong chuyện Tam Quốc chi. Hai người này cách nhau hơn 200 năm.

Đề tài nay sai lầm từ cách đặt vấn đề.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites