Vo Truoc

Hỏi về Phục ngâm

8 bài viết trong chủ đề này

Anh chị em trên diễn đàn cho hỏi, thế nào là quẻ phản phục, phục ngâm và ý nghĩa của nó?

Xin cám ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh chị em trên diễn đàn cho hỏi, thế nào là quẻ phản phục, phục ngâm và ý nghĩa của nó?

Xin cám ơn!

Các tác giả đời xưa cũng có cảnh báo về phản ngâm - phục ngâm. Nhiều người mới học Bốc Dịch không để ý gieo quẻ tốt tưởng bở ai dè gặp phản ngâm hóa ra có cũng như không.

Để dễ nhớ, bạn lấy bản vẽ bát quái hậu thiên ra nhìn, ví dụ thấy ở cung Khôn là hướng Tây Nam, nơi địa chi Mùi Thân đóng ở đấy rồi nhìn về phía đối diện cung Khôn là Cấn hướng Đông Bắc, nơi Dần Sửu đóng. Vậy rõ là Dần - Thân tương xung, Sửu - Mùi tương xung, Cấn Khôn đối xung nhau, cả hướng cũng đối nhau tức là Phản ngâm. Nếu gieo nhằm quẻ Cấn biến ra Khôn là gặp phản ngâm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh chị em trên diễn đàn cho hỏi, thế nào là quẻ phản phục, phục ngâm và ý nghĩa của nó?

Xin cám ơn!

sẽ trả lời sau về phản, phục ngâm .

mình có mấy ý xin tham gia :

trong lập quẻ để dự đoán các việc trong tương lai. kết quả đúng ,sai phụ thuộc vào lúc gieo quẻ là chủ yếu . (sự tương thông ,cảm ứng giữa người gieo quẻ và các thông tin cần biết trong tương lai)

như vậy việc tìm trình để lập quẻ chi la phần phụ . ( vi dụ : độn giáp , chu dịch và dự đoán học của thiệu vĩ hoa ...) ta chọn những phương pháp lập quẻ thật đơn giản cũng có thể có đáp án tốt .

mình nghĩ như vậy các bạn thấy như thế nào

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh chị em trên diễn đàn cho hỏi, thế nào là quẻ phản phục, phục ngâm và ý nghĩa của nó?

Xin cám ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

minh da co cau tra loi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh chị em trên diễn đàn cho hỏi, thế nào là quẻ phản phục, phục ngâm và ý nghĩa của nó?

Xin cám ơn!

về phản phục, ngâm :

- phản ngâm : quẻ có phản ngâm của quẻ , hào có phản ngâm của hào . phản ngâm trên thực tế là hiện tượng qủe biến thành xung khắc , hào biến thành xung khắc .

phản ngâm của hào và phản ngâm của quẻ khác nhau ở chỗ là quẻ biến phản ngâm tức là quẻ biến tương khắc . như quẻ biến tốn là kim khắc ngâm mộc , mà sáu hào trong quẻ tương hỗ với nhau ,không nhất định là đều phải biến thành tương xung ,tương khắc .

vi dụ > "khôn" biến thành "tốn"

trong quẻ này , tốn mộc khắc khôn thổ , ngũ hành của sáu hào đói ứng nhau đều tương xung tương khắc .

phản ngâm của quẻ lại có quẻ ngoại phản ngâm , qủe nội không bién ; quẻ nội phản ngâm mà quẻ ngoại không biến .

không kể là phản ngâm của quẻ hay quẻ nội phản ngâm , hay quẻ ngoại phản ngâm chỉ là địa chi trong hào quẻ phát sinh xung khắc , không có quan hệ gì với lục thân .Khi quẻ biến , lục thân vẫn theo cách sắp xếp lục thân của quẻ chủ .

quẻ và hào đều gặp phản ngâm đó là điềm nội ngoại không yên . quẻ nội phản ngâm thì quẻ nội không yên , quẻ ngoại phản ngâm thì quẻ ngoại không yên .

gặp chủ quẻ phản ngâm thì mọi việc đều không thuận .

- phục ngâm :

phục ngâm của quẻ là quẻ biến ,địa chi ngũ hành của sáu hào không biến . Quẻ có 3 loại : nội ngoại phục ngâm , quẻ nội phục ngâm , quẻ ngoại phục ngâm .

quẻ ngoại phục ngâm là quẻ ngoại biến động , địa chi ngũ hành khác không biến ; quẻ nội cũng tương tự .

quẻ phục ngâm , sự biến hóa lục thân của nó vẫn sắp xếp theo theo phương pháp lục thân của quẻ chủ

quẻ chủ phục ngâm là tượng về sự lo lắng , rên xiết . khi gặp quẻ này thì dều là không vừa lòng như ý . nhưng muốn biết cát, hung thì phải xem dụng thần sinh khắc và xem kỹ dụng thần , kỵ thần phục ngâm

Share this post


Link to post
Share on other sites

về phản phục, ngâm :

- phản ngâm : quẻ có phản ngâm của quẻ , hào có phản ngâm của hào . phản ngâm trên thực tế là hiện tượng qủe biến thành xung khắc , hào biến thành xung khắc .

phản ngâm của hào và phản ngâm của quẻ khác nhau ở chỗ là quẻ biến phản ngâm tức là quẻ biến tương khắc . như quẻ biến tốn là kim khắc ngâm mộc , mà sáu hào trong quẻ tương hỗ với nhau ,không nhất định là đều phải biến thành tương xung ,tương khắc .

vi dụ > "khôn" biến thành "tốn"

trong quẻ này , tốn mộc khắc khôn thổ , ngũ hành của sáu hào đói ứng nhau đều tương xung tương khắc .

phản ngâm của quẻ lại có quẻ ngoại phản ngâm , qủe nội không bién ; quẻ nội phản ngâm mà quẻ ngoại không biến .

không kể là phản ngâm của quẻ hay quẻ nội phản ngâm , hay quẻ ngoại phản ngâm chỉ là địa chi trong hào quẻ phát sinh xung khắc , không có quan hệ gì với lục thân .Khi quẻ biến , lục thân vẫn theo cách sắp xếp lục thân của quẻ chủ .

quẻ và hào đều gặp phản ngâm đó là điềm nội ngoại không yên . quẻ nội phản ngâm thì quẻ nội không yên , quẻ ngoại phản ngâm thì quẻ ngoại không yên .

gặp chủ quẻ phản ngâm thì mọi việc đều không thuận .

- phục ngâm :

phục ngâm của quẻ là quẻ biến ,địa chi ngũ hành của sáu hào không biến . Quẻ có 3 loại : nội ngoại phục ngâm , quẻ nội phục ngâm , quẻ ngoại phục ngâm .

quẻ ngoại phục ngâm là quẻ ngoại biến động , địa chi ngũ hành khác không biến ; quẻ nội cũng tương tự .

quẻ phục ngâm , sự biến hóa lục thân của nó vẫn sắp xếp theo theo phương pháp lục thân của quẻ chủ

quẻ chủ phục ngâm là tượng về sự lo lắng , rên xiết . khi gặp quẻ này thì dều là không vừa lòng như ý . nhưng muốn biết cát, hung thì phải xem dụng thần sinh khắc và xem kỹ dụng thần , kỵ thần phục ngâm

Share this post


Link to post
Share on other sites