Thiên Việt

Phe Tang Tuế Điếu Và Sao Thiên Mã

2 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Tài liệu tham khảo

===============

Trích dẫn về phần sao Thiên Mã của cụ Thiên Lương:

THIÊN MÃ

Thiên mã ở trong Tử vi là một viên ngọc quý. Viên ngọc quý này chỉ thấy ở trong hoàn cảnh trái nghịch tức là phần tinh anh có sắp đặt cho hạng người bất mãn ở phần đất Tuế-Phá Tang-Môn, Điếu-Khách của vòng Thái tuế. Nếu hạng người này không có Mã thì làm sao mà sống ở đời. Phải chăng thánh nhân xưa đã có chí hướng dân chủ (dân vi quí). Phe Thái Tuế, Quan Phủ, Bạch Hổ là phe lãnh đạo, cầm quyền được Long-Phượng, Hổ Cái là cái thế uy nghi tốt đẹp thì phe đối kháng là phe Tuế-Phá, Tang-Môn, Điếu-Khách phải để cho họ có Thiên Mã là bộ máy có động lực mạnh để quật lại bên kia. Việc thành bại lại là việc của thời gian. Cái đáng quý của Thiên Mã là ở chỗ đó.Thiên Mã chỉ ở bốn cung Dần Thân Tỵ Hợi phân phối đều cho 12 địa chi thuận âm dương mà nghịch phái

Tuổi Dần Ngọ Tuất Thiên Mã ở cung Thân

Thân Tý Thìn ----------------- Dần

Tỵ Dậu Sửu ----------------- Hợi

Hợi Mão Mùi ----------------- Tỵ

Nhìn vào vị trí của Thiên Mã đóng ta thấy ngay sự trái cựa căn cứ theo địa chi tam hợp của tuổi số mà an Thiên Mã ở trong địa chi tam hợp đối kháng.

Tuy Thiên Mã là hành hỏa nhưng đóng ở bốn cung có bốn hành riêng biệt thì chủ nhân muốn làm chủ thực sự Mã ấy phải là đồng hành với chỗ nó ở, công việc mình làm mới có kết quả tốt đẹp .

Đã gọi là Dịch mã, Mã đóng ở bốn cung phải có đắc dụng đồng đều ở mỗi cung như đã phân chia số tuổi quy định, không lẽ gì Mã ở Hợi lại gọi là Mã cùng đường vô dụng. Nếu vậy thiệt hại cho ba tuổi Tỵ Dậu Sửu có Mã cũng hư không mà còn bị bế tắc là khác. Vậy Mã ở bốn cung Dần Thân Tỵ Hợi có nghĩa như sau:

1. Thiên Mã ở Dần: Chính thức thuộc quyền sử dụng của người mạng Mộc, bạc nhược với người tuổi Kim, vất vả với người mạng thủy, điêu linh cho người thổ, làm lợi cho người mạng hỏa.

2. Thiên Mã ở Tỵ: Chính thức thuộc quyền sử dụng của người mạng Hỏa, làm lợi cho người mạng Thổ, vất vả cho người mạng Mộc, điêu linh cho người tuổi Kim, bạc nhược cho người tuổi Thủy.

3. Thiên Mã ở Thân: Chính thức thuộc quyền sử dụng của người mạng Kim, làm lợi cho người tuổi Thủy, vất vả cho người mạng Thổ, điêu linh cho mạng Mộc, bạc nhược cho người mạng Hỏa.

4. Thiên Mã ở Hợi: Chính thức thuộc quyền sử dụng của người mạng Thổ, Thủy, làm lợi cho người mạng Mộc, vất vả cho người mạng Kim, điêu linh cho người mạng Hỏa.

Trường hợp Thiên Mã đóng ở 4 cung Dần Thân Tỵ Hợi như ở mục Thiên Mã đã nói:Mã ở Dần phải là người tuổi Mộc mới làm chủ và sử dụng nó thành công. Mã ở Tỵ cho người Hỏa mệnh, Mã ở Thân của người Kim mạng, Mã ở Hợi cho người Thủy, Thổ mạng. Bốn con Mã này bị Triệt là con Mã què, ngựa ăn hại, nếu gặp Tuần lại có trường hợp đắc dụng . Biết rằng Tuần là cây cầu bắc nối 2 giai đoạn đường đời, 2 vị trí :

a)Thì Thiên Mã ở Dần bị Tuần lại là Ngựa chiến của người Hỏa Mệnh.

b)Thì Thiên Mã ở Tỵ bị Tuần lại là Ngựa bạch của người Kim Mệnh.

c)Thì Thiên Mã ở Thân bị Tuần lại là Ngựa ô của người Thủy, Thổ Mệnh.

d)Thì Thiên Mã ở Hợi bị Tuần lại là Ngựa ăn no của người Mộc Mệnh.

Tuy nhiên trước khi Mã đắc dụng, phải chùng một bước mới nhảy thành công.

Còn đây là trích dẫn bình luận của bác thongle về đoạn trích trên:

Ông Thiên Lương viết là viết như vậy, có những con mã không cần thế vẫn ngon như thường, hiểu như cụ nói thì ứng dụng sai bét à.

Người sở hữu nó làm được gì? mấy cái thế Thiên Mã này từ trong địa lý mà ra, nếu nắm phần địa lý thì biết sử dụng nó ngay.

Edited by Thiên Việt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trích dẫn những lời bàn luận của bác thongle về sao Thiên mã với các thành viên khác:

Posted Image

======================================

Posted Image

======================================

Posted Image

======================================

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites