học hỏi

Mã Hóa Tứ Trụ

6 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi bác Thiên Sứ và Ban điềuhành diễn đàn

Tôi muốngiới thiệu với diễn đàn một phương pháp mã hóa Tứ trụ , dựa theo sự tương đồngcủa học thuyết Âm Dương- Ngũ Hành với Khoa học hiện đại , nhất là sự tương đồngvới luật “ Tương tác giữa 2 năng lượng” luật “Cân bằng động” và luật “Tất cảhay không có gì” (ngưỡng tương tác) .

Tôi đã kiểmchứng bằng cách đối chiếu với cách xác định Thân cường vượng hay suy nhược, đểtừ đó xác định Dụng thần và Kị thần của tác giả Thiệu Vĩ Hoa, trong 40 ví dụ vềchọn Dụng thần, ở sách “Dự đoán theo Tứ trụ” . Tôi thấy đây là 1 phương phápkhả dụng .

Tôi giớithiệu phương pháp này với mong muốn : Được Diễn đàn góp ý cùng tôi tiếp tụchoàn thiện phương pháp mã hóa này .

Xin Bác vàBan điều hành cho biết tôi có thể giới thiệu bài viết ở chuyên mục nào của diễnđàn .

Chân thànhcảm ơn Bác và Ban điều hành .

Học hỏi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác Thiên Sứ và Ban điềuhành diễn đàn<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">

Cách đây gần 1 tháng tôi có viết xin phổ biến trên diễn đàn một phương pháp "Mã hóa Tứ trụ" . Chắc Bác và Ban điều hành bỏ xót chưa xem nên chưa trả lời . Tôi xin hỏi lại , tôi có được phép không ? Nếu có thí phổ biến trên trang nào ?

Tôi xin kèm theo bảng Mục lục tôi đã viết về phương pháp này .

Mục lục

Chương một

Những tiên đề cơ bản vận dụng vào số hóa

1- Ảnh hưởng của không thời gian……………………………………4

2- Ảnh hưởng của qui luật Âm Dương………………………………..6

3-Ảnh hưởng của qui luật Ngũ hành…………………………………7

4- Ảnh hưởng của vòngTrường sinh………………………………… 8

5- Hệ 10 thiên can……………………………………………………..10

6- Hệ 12 địachi………………………………………………………...12

6.1- Địa chi tam hội hóa hay khônghóa…………………………..13

6.2- Địa chi tam hợp hóa hay khônghóa………………………….14

6.3- Địa chi bán hợp hóa hay khônghóa………………………….15

6.4- Địa chi lục hợp hóa hay khônghóa…………………………..16

6.5- Qui luật tươngxung…………………………………………...17

6.6- Qui luật tươnghình……………………………………………17

6.7- Qui luật tươnghại……………………………………………..17

7- Hệ 60 hoa giáp……………………………………………………….18

Chương hai

Sự tương đồng giữa Tứ trụ và khoa học hiện đại

1- Luật Mâu Thuẫn và học thuyết Âm dương………….…………...19

2- Luật tương tác giữa 2 năng lượng và các mối tương quanở TT..20

3- Tứ trụ với luật Cân bằng động…………………………………… 26

4- Tứ trụ với Ngưỡng tương tác..……………………………………..22

5- Tứ trụ và Ma trận trong toán học..………………………………...23

Chương ba

Cách mã hóa Tứ trụ

1- Độ vượng nguyên thủy của các cấu tửtrong mỗi hệ………………30

2- Độ vượng theo lệnh tháng hay chi vận ,hạn (ĐVtt1)……………...38

2.1- Độ vượng theo lệnhtháng……………………………………...39

2.2- Độ vượng theo chi vận ,hạn…………………………………... 40

2.3- Bậc thang vòng trường sinh và ngưỡngtương tác…………...41

3- Sự tăng giảm độ vượng khi 2 can lộ ,tàng tương tác với nhau ở

Những vị trí khácnhau……………………………………………... 44

3.1- Hai can lộ , tàng tương tác cùngcột hay cùng hàng………… 46

3.2- Hai can lộ , tàng tương tác kháccột hay khác hàng………… 47

4- Độ vượng sau tương quan trợ giúp , sinhphù , khắc chế (ĐVtt2)..49

4.1- Năm luật tương quan và 9 lầntương tác của hệ thập can…...49

4.2- Hai can tương tác cùng tính âm ,tính dương hay khác tính

Âm dương………………………………………………………50

4.3- Lực tương tác giữa 2can……………………………………….51

5- Độ vượng của hội , hợp (ĐVtt3)……………………………………..53

6- Thay đổi độ vượng do bị xung (ĐVtt4)……………………………..58

7- Thay đổi độ vượng do bị hình (ĐVtt5)……………………………...59

8- Thay đổi độ vượng do bị hại (ĐVtt6)……………………………….60

9- Thay đổi độ vượng do hoa giáp gặp nhaumà hợp , kị (ĐVtt7)…...60

10- Vấn đề cát thần , sát thần trong Tứtrụ…………………………. .62

11- Trình tự tiến hành tinh độ vượng chomỗi can lộ , tàng…………63

11.1- Việc cần làmtrước…………………………………………… 63

11.2- Nguyên tắc……………………………………………………..63

11.3- Trình tự tính độ vượng cho mỗican lộ, tàng………………...64

11.4- Tính độ vượng cho các can lộ, tàng ởvận hạn và sự tương

tác của chúng với các can lộ,tàng ở Tứ trụ………………....65

12- Ứng dụng độ vượng của 10 thần, 10 can,10 hành vào dự đoán... 66

12.1- Những việc cần làm trước…………………………………….66

12.2- Dựa trên độ vượng của 10 thần để xác định Dụng , Kị…….. 68

12.3- Dự đoán gặp phúc hayhọa………………………………….. 74

12.3.1- Dự đoán những phúc hayhọa được định hướng

trong Tứtrụ………………………………………………………………...75

12.3.2- Dự đoán thời gian xuất hiệnphúc hay họa được

định hướngtrong Tứ trụ…………………………………………………..76

Lời kết…………………………………………………………………. 8o

Chương bốn

Các ví dụ đã chứng nghiệm kèm theo

Kính gửi bác Thiên Sứ và Ban điềuhành diễn đàn<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">

Cách đây gần 1 tháng tôi có viết xin phổ biến trên diễn đàn một phương pháp "Mã hóa Tứ trụ" . Chắc Bác và Ban điều hành bỏ xót chưa xem nên chưa trả lời . Tôi xin hỏi lại , tôi có được phép không ? Nếu có thí phổ biến trên trang nào ?

Tôi xin kèm theo bảng Mục lục tôi đã viết về phương pháp này .

Mục lục

Chương một

Những tiên đề cơ bản vận dụng vào số hóa

1- Ảnh hưởng của không thời gian……………………………………4

2- Ảnh hưởng của qui luật Âm Dương………………………………..6

3-Ảnh hưởng của qui luật Ngũ hành…………………………………7

4- Ảnh hưởng của vòngTrường sinh………………………………… 8

5- Hệ 10 thiên can……………………………………………………..10

6- Hệ 12 địachi………………………………………………………...12

6.1- Địa chi tam hội hóa hay khônghóa…………………………..13

6.2- Địa chi tam hợp hóa hay khônghóa………………………….14

6.3- Địa chi bán hợp hóa hay khônghóa………………………….15

6.4- Địa chi lục hợp hóa hay khônghóa…………………………..16

6.5- Qui luật tươngxung…………………………………………...17

6.6- Qui luật tươnghình……………………………………………17

6.7- Qui luật tươnghại……………………………………………..17

7- Hệ 60 hoa giáp……………………………………………………….18

Chương hai

Sự tương đồng giữa Tứ trụ và khoa học hiện đại

1- Luật Mâu Thuẫn và học thuyết Âm dương………….…………...19

2- Luật tương tác giữa 2 năng lượng và các mối tương quanở TT..20

3- Tứ trụ với luật Cân bằng động…………………………………… 26

4- Tứ trụ với Ngưỡng tương tác..……………………………………..22

5- Tứ trụ và Ma trận trong toán học..………………………………...23

Chương ba

Cách mã hóa Tứ trụ

1- Độ vượng nguyên thủy của các cấu tửtrong mỗi hệ………………30

2- Độ vượng theo lệnh tháng hay chi vận ,hạn (ĐVtt1)……………...38

2.1- Độ vượng theo lệnhtháng……………………………………...39

2.2- Độ vượng theo chi vận ,hạn…………………………………... 40

2.3- Bậc thang vòng trường sinh và ngưỡngtương tác…………...41

3- Sự tăng giảm độ vượng khi 2 can lộ ,tàng tương tác với nhau ở

Những vị trí khácnhau……………………………………………... 44

3.1- Hai can lộ , tàng tương tác cùngcột hay cùng hàng………… 46

3.2- Hai can lộ , tàng tương tác kháccột hay khác hàng………… 47

4- Độ vượng sau tương quan trợ giúp , sinhphù , khắc chế (ĐVtt2)..49

4.1- Năm luật tương quan và 9 lầntương tác của hệ thập can…...49

4.2- Hai can tương tác cùng tính âm ,tính dương hay khác tính

Âm dương………………………………………………………50

4.3- Lực tương tác giữa 2can……………………………………….51

5- Độ vượng của hội , hợp (ĐVtt3)……………………………………..53

6- Thay đổi độ vượng do bị xung (ĐVtt4)……………………………..58

7- Thay đổi độ vượng do bị hình (ĐVtt5)……………………………...59

8- Thay đổi độ vượng do bị hại (ĐVtt6)……………………………….60

9- Thay đổi độ vượng do hoa giáp gặp nhaumà hợp , kị (ĐVtt7)…...60

10- Vấn đề cát thần , sát thần trong Tứtrụ…………………………. .62

11- Trình tự tiến hành tinh độ vượng chomỗi can lộ , tàng…………63

11.1- Việc cần làmtrước…………………………………………… 63

11.2- Nguyên tắc……………………………………………………..63

11.3- Trình tự tính độ vượng cho mỗican lộ, tàng………………...64

11.4- Tính độ vượng cho các can lộ, tàng ởvận hạn và sự tương

tác của chúng với các can lộ,tàng ở Tứ trụ………………....65

12- Ứng dụng độ vượng của 10 thần, 10 can,10 hành vào dự đoán... 66

12.1- Những việc cần làm trước…………………………………….66

12.2- Dựa trên độ vượng của 10 thần để xác định Dụng , Kị…….. 68

12.3- Dự đoán gặp phúc hayhọa………………………………….. 74

12.3.1- Dự đoán những phúc hayhọa được định hướng

trong Tứtrụ………………………………………………………………...75

12.3.2- Dự đoán thời gian xuất hiệnphúc hay họa được

định hướngtrong Tứ trụ…………………………………………………..76

Lời kết…………………………………………………………………. 8o

Chương bốn

Các ví dụ đã chứng nghiệm kèm theo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác Thiên Sứ và Ban điềuhành diễn đàn<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">

Cách đây gần 1 tháng tôi có viết xin phổ biến trên diễn đàn một phương pháp "Mã hóa Tứ trụ" . Chắc Bác và Ban điều hành bỏ xót chưa xem nên chưa trả lời . Tôi xin hỏi lại , tôi có được phép không ? Nếu có thí phổ biến trên trang nào ?

Tôi xin kèm theo bảng Mục lục tôi đã viết về phương pháp này .

Chào chú, chú có thể đưa bài vào theo đường link sau.

Phương pháp Mã hóa Tứ trụ

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi Ban điều hành diễn đàn,

Cảm ơn Ban điều hành diễn đàn đã giúp tôi tạo chủ đề về Phương pháp Mã hóa Tứ trụ. Nhưng trong topic tôi vẫn chưa dùng được chức năng Viết bài. Mong Ban điều hành bật chức năng này cho tôi.

Chân thành cảm ơn!

Học hỏi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi Ban điều hành diễn đàn,

Cảm ơn Ban điều hành diễn đàn đã giúp tôi tạo chủ đề về Phương pháp Mã hóa Tứ trụ. Nhưng trong topic tôi vẫn chưa dùng được chức năng Viết bài. Mong Ban điều hành bật chức năng này cho tôi.

Chân thành cảm ơn!

Học hỏi

Chào bác Học hỏi,

Do 1 số sai sót về kĩ thuật, hiện tại nick của bác đã có thể viết vào topic anh Hạt gạo lang đã tạo sẵn và link ở bên trên.

Chúc bác vui.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính gửi bác Thiên Sứvà Ban điều hành diễn đàn

Tôigặp 1 khó khăn mong được Ban điều hành diễn đàn giúp đỡ .

Vì còn quá dốt về vi tínhnên lần trước và lần này tôi tìm cách dán tài liệu đã viết bằng phần mềmMicrosoft Word 2003 mà không được , nó cứ bị mất hình vẽ và đảo lộn bố cục củabài viết !!!

Cuối cùng tôi đều phải nhờ 1cháu sinh viên đưa bài lên diễn đàn bằng 1 Link riêng , như thế rất bất tiệncho độc giả .

Tôi thấy bài “ Hiện đại hóaY học cổ truyền “ của tôi lần trước , Ban điều hành đã đưa lên trang chủ đúngnhư bài viết của tôi mà còn bố cục đẹp hơn . Tôi mong được Ban điều hành chỉ vẽcho cách làm , để tôi có thể tự làm tiếp các chương còn lại , không phải đi nhờngười giúp và đỡ gây bất tiện cho độc giả .

Vô cùng cảm ơn Ban điều hành.

Share this post


Link to post
Share on other sites