Hạt gạo làng

Phương Pháp "mã Hóa Tứ Trụ"

14 bài viết trong chủ đề này

Topics dành cho chú Học Hỏi đưa bài về Tứ trụ

Cách đây gần 1 tháng tôi có viết xin phổ biến trên diễn đàn một phương pháp "Mã hóa Tứ trụ" . Chắc Bác và Ban điều hành bỏ xót chưa xem nên chưa trả lời . Tôi xin hỏi lại , tôi có được phép không ? Nếu có thí phổ biến trên trang nào ?

Tôi xin kèm theo bảng Mục lục tôi đã viết về phương pháp này .

Mục lục

Chương một

Những tiên đề cơ bản vận dụng vào số hóa

1- Ảnh hưởng của không thời gian……………………………………4

2- Ảnh hưởng của qui luật Âm Dương………………………………..6

3-Ảnh hưởng của qui luật Ngũ hành…………………………………7

4- Ảnh hưởng của vòngTrường sinh………………………………… 8

5- Hệ 10 thiên can……………………………………………………..10

6- Hệ 12 địachi………………………………………………………...12

6.1- Địa chi tam hội hóa hay khônghóa…………………………..13

6.2- Địa chi tam hợp hóa hay khônghóa………………………….14

6.3- Địa chi bán hợp hóa hay khônghóa………………………….15

6.4- Địa chi lục hợp hóa hay khônghóa…………………………..16

6.5- Qui luật tươngxung…………………………………………...17

6.6- Qui luật tươnghình……………………………………………17

6.7- Qui luật tươnghại……………………………………………..17

7- Hệ 60 hoa giáp……………………………………………………….18

Chương hai

Sự tương đồng giữa Tứ trụ và khoa học hiện đại

1- Luật Mâu Thuẫn và học thuyết Âm dương………….…………...19

2- Luật tương tác giữa 2 năng lượng và các mối tương quanở TT..20

3- Tứ trụ với luật Cân bằng động…………………………………… 26

4- Tứ trụ với Ngưỡng tương tác..……………………………………..22

5- Tứ trụ và Ma trận trong toán học..………………………………...23

Chương ba

Cách mã hóa Tứ trụ

1- Độ vượng nguyên thủy của các cấu tửtrong mỗi hệ………………30

2- Độ vượng theo lệnh tháng hay chi vận ,hạn (ĐVtt1)……………...38

2.1- Độ vượng theo lệnhtháng……………………………………...39

2.2- Độ vượng theo chi vận ,hạn…………………………………... 40

2.3- Bậc thang vòng trường sinh và ngưỡngtương tác…………...41

3- Sự tăng giảm độ vượng khi 2 can lộ ,tàng tương tác với nhau ở

Những vị trí khácnhau……………………………………………... 44

3.1- Hai can lộ , tàng tương tác cùngcột hay cùng hàng………… 46

3.2- Hai can lộ , tàng tương tác kháccột hay khác hàng………… 47

4- Độ vượng sau tương quan trợ giúp , sinhphù , khắc chế (ĐVtt2)..49

4.1- Năm luật tương quan và 9 lầntương tác của hệ thập can…...49

4.2- Hai can tương tác cùng tính âm ,tính dương hay khác tính

Âm dương………………………………………………………50

4.3- Lực tương tác giữa 2can……………………………………….51

5- Độ vượng của hội , hợp (ĐVtt3)……………………………………..53

6- Thay đổi độ vượng do bị xung (ĐVtt4)……………………………..58

7- Thay đổi độ vượng do bị hình (ĐVtt5)……………………………...59

8- Thay đổi độ vượng do bị hại (ĐVtt6)……………………………….60

9- Thay đổi độ vượng do hoa giáp gặp nhaumà hợp , kị (ĐVtt7)…...60

10- Vấn đề cát thần , sát thần trong Tứtrụ…………………………. .62

11- Trình tự tiến hành tinh độ vượng chomỗi can lộ , tàng…………63

11.1- Việc cần làmtrước…………………………………………… 63

11.2- Nguyên tắc……………………………………………………..63

11.3- Trình tự tính độ vượng cho mỗican lộ, tàng………………...64

11.4- Tính độ vượng cho các can lộ, tàng ởvận hạn và sự tương

tác của chúng với các can lộ,tàng ở Tứ trụ………………....65

12- Ứng dụng độ vượng của 10 thần, 10 can,10 hành vào dự đoán... 66

12.1- Những việc cần làm trước…………………………………….66

12.2- Dựa trên độ vượng của 10 thần để xác định Dụng , Kị…….. 68

12.3- Dự đoán gặp phúc hayhọa………………………………….. 74

12.3.1- Dự đoán những phúc hayhọa được định hướng

trong Tứtrụ………………………………………………………………...75

12.3.2- Dự đoán thời gian xuất hiệnphúc hay họa được

định hướngtrong Tứ trụ…………………………………………………..76

Lời kết…………………………………………………………………. 8o

Chương bốn

Các ví dụ đã chứng nghiệm kèm theo

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin bấm vào các link dưới đây để đọc tài liệu Chương 3, 4 và Phụ lục

Chương 3, Chương 4, Phụ lục

cám ơn chú học hỏi đã đưa công trình nghiên cứu của chú lên diễn đàn. Hạt gạo làng đang hơi bận nhưng sẽ sắp xếp thời gian để đưa bài hiển thị về công trình nghiên cứu của chú vào diễn đàn cho các thành viên đọc dễ dàng hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thân gửi Hạt gạo làng

Cảm ơn Hạt gạo làng đã hiển thị bài viết của tôi lên diễn đàn .

Share this post


Link to post
Share on other sites