Lãn Miên

Thông Báo Của Hội Nghiên Cứu Sử Bách Việt Tq

8 bài viết trong chủ đề này

“中国百越民族史研究会第十六次年会暨岭南民族文化学术研讨会”,因故变更会议时间。现正式时间为2013年12月2—4日,会议地点在广州中山大学人类学系。

日程:12月2日:报到;

12月3—4日:学术研讨与考察

12月5日: 离会

主题: “岭南考古与民族文化”。拟设议题:

(1)广东及华南百越考古研究的新发现、新进展;

(2)南越、西瓯、骆越等岭南越族的历史、语言与文化;

(3)岭南越族与海洋文化的关系;

(4)越族文化的传承与岭南地区当代民族、社会与文化;

(5)百越民族史的其他学术课题。

费用:往返差旅费自理,住宿费、伙食费、考察费等由会议举办方承担。

Hội nghiên cứu lịch sử dân tộc Bách Việt của Trung Quốc thông báo lại chính thức ngày họp Hội thảo lần thứ 16 tại khoa nhân loại học Đại học Trung Sơn Quảng Châu là từ 2 đến 4 tháng 12 năm 2013. Chủ

đề của Hội thảo là “Khảo cổ Lĩnh Nam với văn hóa dân tộc”, gồm các tham luận đã đăng ký: (1) Phát hiện mới, tiến triển mới trong nghiên cứu khảo cổ Bách Việt ở Quảng Đông và Hoa Nam; (2) Lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa của Nam Việt, Tây Âu, Lạc Việt và Việt tộc nói chung vùng Lĩnh Nam.; (3) Quan hệ của Việt tộc Lĩnh Nam với văn hóa biển; (4) Sự kế thừa văn hóa Việt tộc với xã hội, văn hóa của các dân tộc đương

đại vùng Lĩnh Nam; (5) Các luận văn học thuật khác về lịch sử dân tộc Bách Việt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

“中国百越民族史研究会第十六次年会暨岭南民族文化学术研讨会”,因故变更会议时间。现正式时间为2013年12月2—4日,会议地点在广州中山大学人类学系。

日程:12月2日:报到;

12月3—4日:学术研讨与考察

12月5日: 离会

主题: “岭南考古与民族文化”。拟设议题:

(1)广东及华南百越考古研究的新发现、新进展;

(2)南越、西瓯、骆越等岭南越族的历史、语言与文化;

(3)岭南越族与海洋文化的关系;

(4)越族文化的传承与岭南地区当代民族、社会与文化;

(5)百越民族史的其他学术课题。

费用:往返差旅费自理,住宿费、伙食费、考察费等由会议举办方承担。

Hội nghiên cứu lịch sử dân tộc Bách Việt của Trung Quốc thông báo lại chính thức ngày họp Hội thảo lần thứ 16 tại khoa nhân loại học Đại học Trung Sơn Quảng Châu là từ 2 đến 4 tháng 12 năm 2013. Chủ

đề của Hội thảo là “Khảo cổ Lĩnh Nam với văn hóa dân tộc”, gồm các tham luận đã đăng ký: (1) Phát hiện mới, tiến triển mới trong nghiên cứu khảo cổ Bách Việt ở Quảng Đông và Hoa Nam; (2) Lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa của Nam Việt, Tây Âu, Lạc Việt và Việt tộc nói chung vùng Lĩnh Nam.; (3) Quan hệ của Việt tộc Lĩnh Nam với văn hóa biển; (4) Sự kế thừa văn hóa Việt tộc với xã hội, văn hóa của các dân tộc đương

đại vùng Lĩnh Nam; (5) Các luận văn học thuật khác về lịch sử dân tộc Bách Việt.

Vấn đề là người Hán tổ chức hội thảo về dân tộc Việt. Tôi hy vọng chính chúng ta với tư cách là chủ nhân những giá trị đích thực của văn minh Đông phương , nhân danh Việt sử 5000 năm văn hiến, sẽ tổ chức hội thảo tại Việt Nam và mời họ đến dự.

Vấn đề cốt lõi là họ phải long trọng thừa nhận Việt sử 5000 năm văn hiến, khởi nguồn lập quốc là nhà nước Văn Lang, chủ nhân đích thực của Lý học Đông phương, một thời huy hoàng ở miến nam sông Dương tử.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ơ sao bên TQ có cả hội thảo về lịch sử của dân tộc Bách Việt mà bên VN ta lại chẳng thấy gì nhỉ.

Chắc Bách Việt đó là của TQ, còn ta thì xuất sứ chỗ khác và phải cao hơn chứ nhỉPosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vấn đề là người Hán tổ chức hội thảo về dân tộc Việt. Tôi hy vọng chính chúng ta với tư cách là chủ nhân những giá trị đích thực của văn minh Đông phương , nhân danh Việt sử 5000 năm văn hiến, sẽ tổ chức hội thảo tại Việt Nam và mời họ đến dự.

Vấn đề cốt lõi là họ phải long trọng thừa nhận Việt sử 5000 năm văn hiến, khởi nguồn lập quốc là nhà nước Văn Lang, chủ nhân đích thực của Lý học Đông phương, một thời huy hoàng ở miến nam sông Dương tử.

Ơ sao bên TQ có cả hội thảo về lịch sử của dân tộc Bách Việt mà bên VN ta lại chẳng thấy gì nhỉ.

Chắc Bách Việt đó là của TQ, còn ta thì xuất sứ chỗ khác và phải cao hơn chứ nhỉPosted Image

Người Trung Quốc tổ chức hội thảo, hội nghị tôi chỉ coi như một hiện tượng cần lưu ý để có thêm tư liệu, bổ sung cho luận điểm chứng minh Việt Sử 5000 văn hiến. Xin cảm ơn anh Lãn Miên vì thông tin này.

Ngay cả ở Việt Nam cũng đã không ít những cuộc hội thảo các loại về Việt sử và cuối cùng kết quả là "Thời Hùng vương là một liên minh bộ lạc, cùng lắm là một nhà nước sơ khai, hình thành vào khoảng thế kỷ thứ VII BC, Địa bàn sinh hoạt vỏn vẹn ở đồng bằng sông Hồng" với những người dân "Ở trần đóng khố".

Với tôi, dù tổ chức hội thảo hay không với bất cứ nội dung gì và bất cứ ở đẳng cấp nào - thì tôi vẫn tiếp tục chứng minh Việt sử 5000 năm văn hiến, cội nguồn của văn minh Đông phương và chủ nhân của một lý thuyết cổ xưa sẽ thuộc về tương lai của nhân loại. Đây là bà Vanga nói chứ không phải tôi.

Hội thảo,hội nghị không phải là điều kiện quyết định chân lý. Với tôi nó chỉ là phương tiện chuyển tải chân lý và cả những thứ rác rưởi..

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

“中国百越民族史研究会第十六次年会暨岭南民族文化学术研讨会”,因故变更会议时间。现正式时间为2013年12月2—4日,会议地点在广州中山大学人类学系。

日程:12月2日:报到;

12月3—4日:学术研讨与考察

12月5日: 离会

主题: “岭南考古与民族文化”。拟设议题:

(1)广东及华南百越考古研究的新发现、新进展;

(2)南越、西瓯、骆越等岭南越族的历史、语言与文化;

(3)岭南越族与海洋文化的关系;

(4)越族文化的传承与岭南地区当代民族、社会与文化;

(5)百越民族史的其他学术课题。

费用:往返差旅费自理,住宿费、伙食费、考察费等由会议举办方承担。

Hội nghiên cứu lịch sử dân tộc Bách Việt của Trung Quốc thông báo lại chính thức ngày họp Hội thảo lần thứ 16 tại khoa nhân loại học Đại học Trung Sơn Quảng Châu là từ 2 đến 4 tháng 12 năm 2013. Chủ

đề của Hội thảo là “Khảo cổ Lĩnh Nam với văn hóa dân tộc”, gồm các tham luận đã đăng ký: (1) Phát hiện mới, tiến triển mới trong nghiên cứu khảo cổ Bách Việt ở Quảng Đông và Hoa Nam; (2) Lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa của Nam Việt, Tây Âu, Lạc Việt và Việt tộc nói chung vùng Lĩnh Nam.; (3) Quan hệ của Việt tộc Lĩnh Nam với văn hóa biển; (4) Sự kế thừa văn hóa Việt tộc với xã hội, văn hóa của các dân tộc đương

đại vùng Lĩnh Nam; (5) Các luận văn học thuật khác về lịch sử dân tộc Bách Việt.

"Quan hệ mẫu thân" nó...!

Với tâm lý... bá quyền nước lớn...

Tổ chức hội thảo về Bách Việt này...

Coi "Việt tộc" là "bộ phận không thể tách rời"...

Rõ ràng... nó gián tiếp coi Việt Nam là "phần tử ly khai" mà thôi...

Thâm hơn "mõm" chó...

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Quan hệ mẫu thân" nó...!

Với tâm lý... bá quyền nước lớn...

Tổ chức hội thảo về Bách Việt này...

Coi "Việt tộc" là "bộ phận không thể tách rời"...

Rõ ràng... nó gián tiếp coi Việt Nam là "phần tử ly khai" mà thôi...

Thâm hơn "mõm" chó...

Tất nhiên, khi cội nguồn Việt sử - thời Hùng Vương - chỉ là một "Liên minh 15 bộ lạc" với những người dân "Ở trần đóng khố" thì nghiễm nhiên không phải là một quốc gia của một dân tộc bị xâm lược. Điều này đã có đám tư duy "Ở trần đóng khố" xác định như một chân lý, nhân danh cái "cơ sở khoa học". Cũng may mà Hiến Pháp chưa xác định điều này,muốn hiểu thế nào cũng được.

Bởi vậy, nếu tụi này nó xác định rằng: Việt tộc có một bộ phân lý khai khỏi đế chế Hán - căn cứ vào lập luận của chính đám tư duy "ở trần đóng khố"quàng quạc bấy lâu nay, thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp.

Đúng là cái "mẫu thân"nhà nó.

Chờ xem cái hội nghị này chúng nó nói cái gì?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hội thảo,hội nghị không phải là điều kiện quyết định chân lý. Với tôi nó chỉ là phương tiện chuyển tải chân lý và cả những thứ rác rưởi..

>>> Cái này thì Sư Phụ nói quá đúng luôn.

Hội thảo, hội nghị quốc tế ở việt Nam cũng luôn là như vậy:

- Hội thảo về Điện toán đám mây... là để bán sản phẩm công nghệ thuộc mảng ' điện toán đám mây'... cho những con ếch,

- Hội thảo về Mã nguồn mở ...là để bán sản phẩm công nghệ thuộc mảng ' Mã nguồn mở'...cho những con ếch ngồi dưới giếng.

-v.v...

Vấn đề chính là những sản phẩm công nghệ được phân phối qua các kênh này có đáp ứng xu thế phát triển tất yếu và lâu dài trong Công nghệ thông tin nói chung hay không thì luôn bị nhóm muốn bán hàng...ém nhẹm. Hic.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tất nhiên, khi cội nguồn Việt sử - thời Hùng Vương - chỉ là một "Liên minh 15 bộ lạc" với những người dân "Ở trần đóng khố" thì nghiễm nhiên không phải là một quốc gia của một dân tộc bị xâm lược. Điều này đã có đám tư duy "Ở trần đóng khố" xác định như một chân lý, nhân danh cái "cơ sở khoa học". Cũng may mà Hiến Pháp chưa xác định điều này,muốn hiểu thế nào cũng được.

Bởi vậy, nếu tụi này nó xác định rằng: Việt tộc có một bộ phân lý khai khỏi đế chế Hán - căn cứ vào lập luận của chính đám tư duy "ở trần đóng khố"quàng quạc bấy lâu nay, thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp.

Đúng là cái "mẫu thân"nhà nó.

Chờ xem cái hội nghị này chúng nó nói cái gì?

"Cái mẫu thân nhà nó".

Muốn nói gì thì nói: Việt sử 5000 năm văn hiến và gần 60 dân tộc ở Việt Nam hiện nay - mà tiêu biểu là dân tộc Kinh - chính là hậu duệ đích thực, chủ nhân của toàn bộ nền văn minh Đông phương huyền vĩ , một thời huy hoàng ở miến nam sông Dương tử, là không thể phủ nhận được.

Đến ngày hôm nay, tôi chắc chắn điều này và chịu trách nhiệm với phát biểu của tôi.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay