Thiên Sứ

Vì Sao Gia Cát Lượng Không Thọ Được Tới 60?

7 bài viết trong chủ đề này

Vì sao Gia Cát Lượng không thọ được tới 60?

Tuoitre Online

06:53 | 16/12/2013

Dưới góc độ Tử vi học, sở dĩ Gia Cát Lượng có tài hô phong hoán vũ nhưng lại phải chết ở tuổi 54 là vì cung mệnh vô chính diệu.

Sự nghiệp dang dở

Nhân vật Gia Cát Lượng sống thời Tam Quốc bên Trung Quốc là hình ảnh một quân sư đa mưu túc chí có tài ngồi trong màn trướng mà đẩy lui được cả chục vạn quân địch. Từ khi Lưu Bị có Gia Cát thì đánh đâu thắng đó, thế lực lớn mạnh ngang với Tào Tháo, Tôn Quyền để chia ba đất nước Trung Quốc. Gia Cát cũng qua đó mà trở thành nhân vật vĩ đại. Nhưng từ khi Lưu Bị mất rồi, vẫn Gia Cát Lượng với mưu hay kế hiểm mà 6 lần xuất quân ra Kỳ Sơn lại phải rút về chẳng đạt được gì.

Posted Image

Gia Cát Lượng trong phim Tam Quốc diễn nghĩa. Ảnh: Internet

Dưới con mắt khoa Tử vi, điều này được lý giải vì Gia Cát Lượng mệnh vô chính diệu – tức là cung mệnh không có chính tinh tọa thủ, cho nên không thể làm người đứng đầu điều hành công việc được mà chỉ ở vị trí phò tá mới phát huy được tài năng.

Trong một cuốn sách nghiên cứu về tử vi mang tên Cuộc đời và số mệnh, tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tùng phân tích: “Khổng Minh Gia Cát Lượng sinh vào giờ Tuất ngày 10/4 năm Tân Dậu. Mệnh Vô chính diệu an tại Mùi có Thái Dương ở Mão (mặt trời lúc bình minh) và Thái Âm ở Hợi (mặt trăng vằng vặc lúc nửa đêm) cả hai cùng hợp chiếu về mệnh. Đây là cách “Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trùng ư kim diện”. Người đắc cách này luôn luôn kề cận bên cửu trùng, quyền uy chỉ thua một đấng quân vương mà thôi.

Vì mệnh Vô chính diệu cho nên tuổi thiếu thời Gia Cát Lượng ẩn cư trong lều cỏ. Qua trung vận mới xuất thế theo phò tá Lưu Bị lập nghiệp đế. Ông là vị quân sư tài ba lỗi lạc, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Chỉ ngồi trong trướng mà điều binh trăm trận trăm thắng. Ông đã hiểu rõ cái số của mình nên giữ đúng vị trí của một người có mệnh Vô chính diệu, chịu dưới 1 người mà trên muôn vạn người.

Nhưng đến khi Lưu Bị qua đời, ấu chúa lên ngôi, lúc ấy ông phải giữ vai trò của người đứng đầu, quyết định tất cả mọi việc như một vị vua thật sự. Cho nên đó là một điều không thích hợp với mệnh vô chính diệu. Phải chăng vì vậy mà 6 lần đưa quân ra khỏi Kỳ Sơn thì cũng 6 lần phải rút quân về không kết quả…. Đó là đặc tính đáng chú ý của người có mệnh Vô chính diệu: Mưu sự cho người thì dễ mà cho chính bản thân mình thì khó”.

Theo quan điểm của cụ Thiên Lương – một danh sư trong làng Tử vi Việt Nam, người có nhiều kiến giải sáng tạo đã lập ra một trường phái Tử vi riêng biệt gọi là trường phái Thiên Lương, thì sở dĩ sự nghiệp của Khổng Minh không đi tới đâu vì trong so sánh với đối thủ bị thua kém.

Cụ Thiên Lương viết: “Quân sư Khổng Minh sanh năm Tân Dậu ngày 10/4 giờ Tuất, Tả Hữu Điếu khách nhập mệnh được Thái Âm chiếu lên. Đây là tư cách một thầy đời hữu công vô lao, phù hợp với Thiếu Dương ở Mão thủ Thân bị lôi cuốn vào một thế hệ không sao giữ nổi chánh nghĩa mặc dầu cố hết công trình xây dựng. Mộc mệnh sinh xuất cho Thái Dương, nghịch lý âm dương (nghĩa là thân ở cung Mão mang hành mộc sinh xuất cho sao Thiếu Dương ở trong cung đó - Tg). Mệnh thân Quyền, Phá, Hư đối diện Thiên di có Thái tuế, Thiên khốc, rõ ràng mình ở thế xuống dốc mà kẻ đối nghịch được chính nghĩa dội vang hòa hợp ở thế Kim khắc Mộc, rốt cuộc họ thắng.

Mệnh yểu nên cầm sao thất bại

Theo truyện, năm 54 tuổi, Gia Cát Lượng biết mình sắp chết trong khi sự nghiệp vẫn dở dang, ấu chúa vẫn còn nhỏ tuổi chưa cáng đáng được sự nghiệp. Ông quyết định làm phép cầm sao giữ mạng để chống lại mệnh trời hòng sống thêm 1 giáp nữa. Trong khi ông lập đàn thất tinh cần phải 7 ngày yên tĩnh không ai quấy rầy. Nhưng đến ngày thứ 6, vì việc quân khẩn cấp, một tướng đã xộc vào nơi ông đang làm phép. Bởi thế việc cầm sao thất bại.

Tuy nhiên dưới góc nhìn của Tử vi học, cái căn bản nhất đối với người mệnh vô chính diệu là không thể thọ được. Các sách Tử vi lưu truyền từ xưa đều có câu “mệnh vô chính diệu phi yểu tắc bần”. Gia Cát Lượng dù có Nhật Nguyệt cùng hợp chiếu mệnh nên cuộc đời từ trung vận thì tỏa sáng rực rỡ, tung hoành ngang dọc, tên tuổi lẫy lừng. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi định mệnh cho người mệnh vô chính diệu là: Giàu thì chết sớm mà nghèo thì thọ hơn.

Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tùng viết: “Người ta cũng cho rằng, Gia Cát Lượng chết sớm là vì sát nghiệp của ông quá nặng. Ông đã dùng hỏa công đốt chết 10 vạn quân đằng giáp của Mạnh Hoạch trong cốc Hồ Lô. Rồi lại dùng hỏa công đốt chết 18 vạn quân của Tào Tháo trên sông Xích Bích. Nhưng nếu chúng ta xét điều này dưới cái nhìn của khoa Tử Vi thì dù sát nghiệp của ông nặng hay nhẹ thì tuổi thọ của ông ta cũng sẽ được bao nhiêu với cái số mệnh Vô chính diệu?”.

Ở một sách về Tử vi khác là cuốn Tử vi thực hành thì chỉ ra rằng năm 54 tuổi, Gia Cát Lượng gặp đại hạn ngộ Thái Tuế và một loạt sao xấu cho nên không thể qua được mà phải chết. Cuốn sách viết: “Số Gia Cát có Tả hữu đồng cung Thái dương ở mão, Thái âm ở Hợi gọi là Nhật Nguyệt tinh minh cách, nên số cực phú quý, tài năng lỗi lạc. Năm 54 tuổi, đại hạn ngộ Thái Tuế, Thiên Thương, Hóa kỵ, Đại, tiểu hao, Kình Đà nên chết”.

Theo Vũ Tiến Đức

Kiến thức

==============

Gia Cát Lượng có tài hô phong hoán vũ

Ngài Khổng Minh chưa bao giờ "Hô phong hoán vũ" cả. Ngài chỉ xử dụng sự biết trước về diễn biến quy luật tự nhiên, làm thiên hạ ngạc nhiên thôi.

Không tin quí vị xem kỹ lại Tam Quốc chí.

Ngay cả việc lập đàn cầu gió Đông Nam, thực chất là: "Ngày Đông chí, khí nhất Dương sinh, nên có gió Đông Nam cũng không có gi là lạ!". Đây là câu của Tào Tháo nói với mưu sĩ, khi thấy gió Đông Nam nổi lên và con thuyến của Hoàng Cái lao tới. Hoặc việc Chu Du chỉ cần một ngày có gió Đông Nam,Khổng Minh hứa hẳn ba ngày. Tuế sai trong Thái Ất là ba ngày. Đây cũng là sai số cộng, hoặc trừ 1, 5 độ (Tức ba độ) khi tính toán trong Phong Thủy.

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vì sao Gia Cát Lượng không thọ được tới 60?

Tuoitre Online

06:53 | 16/12/2013

Dưới góc độ Tử vi học, sở dĩ Gia Cát Lượng có tài hô phong hoán vũ nhưng lại phải chết ở tuổi 54 là vì cung mệnh vô chính diệu.

Sự nghiệp dang dở

Nhân vật Gia Cát Lượng sống thời Tam Quốc bên Trung Quốc là hình ảnh một quân sư đa mưu túc chí có tài ngồi trong màn trướng mà đẩy lui được cả chục vạn quân địch. Từ khi Lưu Bị có Gia Cát thì đánh đâu thắng đó, thế lực lớn mạnh ngang với Tào Tháo, Tôn Quyền để chia ba đất nước Trung Quốc. Gia Cát cũng qua đó mà trở thành nhân vật vĩ đại. Nhưng từ khi Lưu Bị mất rồi, vẫn Gia Cát Lượng với mưu hay kế hiểm mà 6 lần xuất quân ra Kỳ Sơn lại phải rút về chẳng đạt được gì.

Posted Image

Gia Cát Lượng trong phim Tam Quốc diễn nghĩa. Ảnh: Internet

Dưới con mắt khoa Tử vi, điều này được lý giải vì Gia Cát Lượng mệnh vô chính diệu – tức là cung mệnh không có chính tinh tọa thủ, cho nên không thể làm người đứng đầu điều hành công việc được mà chỉ ở vị trí phò tá mới phát huy được tài năng.

Trong một cuốn sách nghiên cứu về tử vi mang tên Cuộc đời và số mệnh, tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tùng phân tích: “Khổng Minh Gia Cát Lượng sinh vào giờ Tuất ngày 10/4 năm Tân Dậu. Mệnh Vô chính diệu an tại Mùi có Thái Dương ở Mão (mặt trời lúc bình minh) và Thái Âm ở Hợi (mặt trăng vằng vặc lúc nửa đêm) cả hai cùng hợp chiếu về mệnh. Đây là cách “Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trùng ư kim diện”. Người đắc cách này luôn luôn kề cận bên cửu trùng, quyền uy chỉ thua một đấng quân vương mà thôi.

Vì mệnh Vô chính diệu cho nên tuổi thiếu thời Gia Cát Lượng ẩn cư trong lều cỏ. Qua trung vận mới xuất thế theo phò tá Lưu Bị lập nghiệp đế. Ông là vị quân sư tài ba lỗi lạc, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Chỉ ngồi trong trướng mà điều binh trăm trận trăm thắng. Ông đã hiểu rõ cái số của mình nên giữ đúng vị trí của một người có mệnh Vô chính diệu, chịu dưới 1 người mà trên muôn vạn người.

Nhưng đến khi Lưu Bị qua đời, ấu chúa lên ngôi, lúc ấy ông phải giữ vai trò của người đứng đầu, quyết định tất cả mọi việc như một vị vua thật sự. Cho nên đó là một điều không thích hợp với mệnh vô chính diệu. Phải chăng vì vậy mà 6 lần đưa quân ra khỏi Kỳ Sơn thì cũng 6 lần phải rút quân về không kết quả…. Đó là đặc tính đáng chú ý của người có mệnh Vô chính diệu: Mưu sự cho người thì dễ mà cho chính bản thân mình thì khó”.

Theo quan điểm của cụ Thiên Lương – một danh sư trong làng Tử vi Việt Nam, người có nhiều kiến giải sáng tạo đã lập ra một trường phái Tử vi riêng biệt gọi là trường phái Thiên Lương, thì sở dĩ sự nghiệp của Khổng Minh không đi tới đâu vì trong so sánh với đối thủ bị thua kém.

Cụ Thiên Lương viết: “Quân sư Khổng Minh sanh năm Tân Dậu ngày 10/4 giờ Tuất, Tả Hữu Điếu khách nhập mệnh được Thái Âm chiếu lên. Đây là tư cách một thầy đời hữu công vô lao, phù hợp với Thiếu Dương ở Mão thủ Thân bị lôi cuốn vào một thế hệ không sao giữ nổi chánh nghĩa mặc dầu cố hết công trình xây dựng. Mộc mệnh sinh xuất cho Thái Dương, nghịch lý âm dương (nghĩa là thân ở cung Mão mang hành mộc sinh xuất cho sao Thiếu Dương ở trong cung đó - Tg). Mệnh thân Quyền, Phá, Hư đối diện Thiên di có Thái tuế, Thiên khốc, rõ ràng mình ở thế xuống dốc mà kẻ đối nghịch được chính nghĩa dội vang hòa hợp ở thế Kim khắc Mộc, rốt cuộc họ thắng.

Mệnh yểu nên cầm sao thất bại

Theo truyện, năm 54 tuổi, Gia Cát Lượng biết mình sắp chết trong khi sự nghiệp vẫn dở dang, ấu chúa vẫn còn nhỏ tuổi chưa cáng đáng được sự nghiệp. Ông quyết định làm phép cầm sao giữ mạng để chống lại mệnh trời hòng sống thêm 1 giáp nữa. Trong khi ông lập đàn thất tinh cần phải 7 ngày yên tĩnh không ai quấy rầy. Nhưng đến ngày thứ 6, vì việc quân khẩn cấp, một tướng đã xộc vào nơi ông đang làm phép. Bởi thế việc cầm sao thất bại.

Tuy nhiên dưới góc nhìn của Tử vi học, cái căn bản nhất đối với người mệnh vô chính diệu là không thể thọ được. Các sách Tử vi lưu truyền từ xưa đều có câu “mệnh vô chính diệu phi yểu tắc bần”. Gia Cát Lượng dù có Nhật Nguyệt cùng hợp chiếu mệnh nên cuộc đời từ trung vận thì tỏa sáng rực rỡ, tung hoành ngang dọc, tên tuổi lẫy lừng. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi định mệnh cho người mệnh vô chính diệu là: Giàu thì chết sớm mà nghèo thì thọ hơn.

Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tùng viết: “Người ta cũng cho rằng, Gia Cát Lượng chết sớm là vì sát nghiệp của ông quá nặng. Ông đã dùng hỏa công đốt chết 10 vạn quân đằng giáp của Mạnh Hoạch trong cốc Hồ Lô. Rồi lại dùng hỏa công đốt chết 18 vạn quân của Tào Tháo trên sông Xích Bích. Nhưng nếu chúng ta xét điều này dưới cái nhìn của khoa Tử Vi thì dù sát nghiệp của ông nặng hay nhẹ thì tuổi thọ của ông ta cũng sẽ được bao nhiêu với cái số mệnh Vô chính diệu?”.

Ở một sách về Tử vi khác là cuốn Tử vi thực hành thì chỉ ra rằng năm 54 tuổi, Gia Cát Lượng gặp đại hạn ngộ Thái Tuế và một loạt sao xấu cho nên không thể qua được mà phải chết. Cuốn sách viết: “Số Gia Cát có Tả hữu đồng cung Thái dương ở mão, Thái âm ở Hợi gọi là Nhật Nguyệt tinh minh cách, nên số cực phú quý, tài năng lỗi lạc. Năm 54 tuổi, đại hạn ngộ Thái Tuế, Thiên Thương, Hóa kỵ, Đại, tiểu hao, Kình Đà nên chết”.

Theo Vũ Tiến Đức

Kiến thức

==============

Ngài Khổng Minh chưa bao giờ "Hô phong hoán vũ" cả. Ngài chỉ xử dụng sự biết trước về diễn biến quy luật tự nhiên, làm thiên hạ ngạc nhiên thôi.

Không tin quí vị xem kỹ lại Tam Quốc chí.

Ngay cả việc lập đàn cầu gió Đông Nam, thực chất là: "Ngày Đông chí, khí nhất Dương sinh, nên có gió Đông Nam cũng không có gi là lạ!". Đây là câu của Tào Tháo nói với mưu sĩ, khi thấy gió Đông Nam nổi lên và con thuyến của Hoàng Cái lao tới. Hoặc việc Chu Du chỉ cần một ngày có gió Đông Nam,Khổng Minh hứa hẳn ba ngày. Tuế sai trong Thái Ất là ba ngày. Đây cũng là sai số cộng, hoặc trừ 1, 5 độ (Tức ba độ) khi tính toán trong Phong Thủy.

Những lời giải thích ở trên về lá số của Khổng Minh đều không giải thích rỏ ràng ngay cả được mệnh danh là tử vi gia là cụ Thiên Lương mà chỉ nói bên lề của một vấn đề đã xảy ra, nếu cụ cho Rằng vì Khổng Minh mệnh mộc mà sao thái dương mệnh hỏa thì do sinh xuất ,trong khi nhật tại mão nguyệt tại hợi mà cụ chỉ chọn 1 cánh rồi đem ra so do với cái mệnh, tại sao cụ không chọn thái âm thì có phải sinh nhập không, vấn đề nầy từ lâu nhiều cao thủ danh gia tử vi vấn bàn luận về mẹnh cục tương sinh hay cung mẹnh -sao sinh mệnh v.v nghe ra thì quá hợp lý nhưng làm thế nào được có lá số ấy trên đời nầy tất cả mệnh cục tương sinh và cung mẹnh -sao thủ mệnh v.v thế mà sách gọi là phi thường cách nhưng theo tôi sẽ không bao giờ có lá số đó cả dù có lấy đủ 60 năm lá sô.

Vấn đề thứ 2 , sách nào cũng có câu như trên mệnh vcd phi yểu tắc bần , theo lá số của khổng Minh thì không phải tắc bần vì cung tài của ông ta có dương lương sáng sủa tọa thủ tướng giáp cung thì thuộc hàng cự phú, quan lộc thái âm miếu không gia ác sát thì có phải là quan lộ thênh thang ? lý do quan lộ ông ta hơi chậm vì thân cư quan phát phát ngoài 30t trở đi.

Còn nếu có người cho rằng người mệnh vcd không thể đứng đầu hay đứng vị thế lảnh đạo là sai, thế như hiện nay có ngài Obama mà thế giới ai cũng biết tên,mệnh ông ta tại Dậu VCD thì các danh gia tử vi giải thích ra sao ?

mỆNH VCD nhật-nguyệt chiếu hư không có tả-hửu+ điếu khách cư tứ mộ là người văn võ song toàn [ tả là văn hửu là võ , thía dương là văn thái âm là võ ] văn chương thi phú binh thư yếu lược đều thông .

Nhưng dù sao đi nữa dầu có tài cách mấy cũng không thể thay đổi được thời thế và mệnh nước được .

Tại vì sao ông chết sớm vì lưu đại hạn nhập thái tuế cung tật ách, lưu tiểu hạn tới cung Tý họi tất cả những sao bại tinh như xương-kỵ- suy- hao -hình -thiên thương .

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những lời giải thích ở trên về lá số của Khổng Minh đều không giải thích rỏ ràng ngay cả được mệnh danh là tử vi gia là cụ Thiên Lương mà chỉ nói bên lề của một vấn đề đã xảy ra, nếu cụ cho Rằng vì Khổng Minh mệnh mộc mà sao thái dương mệnh hỏa thì do sinh xuất ,trong khi nhật tại mão nguyệt tại hợi mà cụ chỉ chọn 1 cánh rồi đem ra so do với cái mệnh, tại sao cụ không chọn thái âm thì có phải sinh nhập không, vấn đề nầy từ lâu nhiều cao thủ danh gia tử vi vấn bàn luận về mẹnh cục tương sinh hay cung mẹnh -sao sinh mệnh v.v nghe ra thì quá hợp lý nhưng làm thế nào được có lá số ấy trên đời nầy tất cả mệnh cục tương sinh và cung mẹnh -sao thủ mệnh v.v thế mà sách gọi là phi thường cách nhưng theo tôi sẽ không bao giờ có lá số đó cả dù có lấy đủ 60 năm lá sô.

Vấn đề thứ 2 , sách nào cũng có câu như trên mệnh vcd phi yểu tắc bần , theo lá số của khổng Minh thì không phải tắc bần vì cung tài của ông ta có dương lương sáng sủa tọa thủ tướng giáp cung thì thuộc hàng cự phú, quan lộc thái âm miếu không gia ác sát thì có phải là quan lộ thênh thang ? lý do quan lộ ông ta hơi chậm vì thân cư quan phát phát ngoài 30t trở đi.

Còn nếu có người cho rằng người mệnh vcd không thể đứng đầu hay đứng vị thế lảnh đạo là sai, thế như hiện nay có ngài Obama mà thế giới ai cũng biết tên,mệnh ông ta tại Dậu VCD thì các danh gia tử vi giải thích ra sao ?

Thầy Hải có lá số Tử Vi của ngài Obama không? Chia sẻ cho anh em đi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thầy Hải có lá số Tử Vi của ngài Obama không? Chia sẻ cho anh em đi!

Không có chỉ nhớ qua lá số của Obama, hình như trong diễn đàn của anh ở mục nào đó có người đưa lên để so sanh với ông Mc CAIN ở năm tranh cử đó ,anh nhờ người tìm lại xem sao .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là lá số Tử Vi của ngài Obama được một nhà chiêm tinh dự đoán

=======================

OBAMA THẮNG CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2012

Chiêm tinh gia Huyền Linh Tử

Nay vào kỳ Bầu Cử 06-11-2012 thì hoàn toàn khác. Mặc dầu trong 4 năm cầm quyền, TT Obama đã làm được nhiều chuyện như ổn định tình trạng suy sụp kinh tế của Hoa Kỳ; tạo ra hằng nhiều triệu công việc, ổn định thất nghiệp; ban hành luật cải tổ y tế mang lại nhiều lợi ích cho dân nghèo; giảm thuế trung lưu và người thu nhập thấp trong khi đòi nhà giàu phải đóng thuế sòng phẳng; giết kẻ thù khủng bố Hoa Kỳ vụ 911 là Osama Bin Laden; rút quân Hoa Kỳ ra khỏi Iraq và Afghanistan; mở rộng ảnh hưởng quân sự qua Á Châu Thái Bình Dương; kèm chân Trung Cộng tại Biển Đông, v.v.. Mặc dầu TT Barack Obama làm được nhiều điều nhưng ông bị chống đối quyết liệt từ phía Đảng Cộng Hòa đối lập chiếm đa số tại Hạ Viện Hoa Kỳ; từ giới đại tư bản bị TT Obama giới hạn quyền lợi; từ giới bảo thủ có nhiều người mang đầu óc kỳ thị màu da; từ một số ý thức hệ tôn giáo muốn chụp nũ TT Obama là Hồi Giáo, ủng hộ phá thai; và gần đây nhất là việc TT Obama từ chối không tiếp kiến Thủ Tướng Do Thái nên các báo chí hay các tổ chức thăm dò dư luận tại Hoa Kỳ thuộc quản lý của Do Thái đều tung nhiều tin sai lạc về kết quả thăm dò cuộc vận động tranh cử của TT Barack Obama.

Trước hoàn cảnh nầy, nhiều độc giả và thân hữu đã hỏi tôi rằng giữa TT Barack Obama và ƯCV Cộng Hòa Mitt Romney thì ai sẽ đắc cử Tổng Thống vào ngày 06-11-2012 tới đây?

Chiêm Tinh Gia HUYỀN LINH TỬ, tư gia và văn phòng tại số 1164 Sunny Court, San Jose, CA 95116, xin tái khẳng định rằng “TỔNG THỐNG BARACK OBAMA CHẮC CHẮN SẼ TÁI ĐẮC CỬ NHIỆM KỲ 2 VÀO NGÀY 06-11-2012 SẮP TỚI!”

Điều nầy tôi đã tiên đoán từ ngày 10-8-2008 rằng ƯCV Barack Obama là người có mạng Đại Đế Vương, có khả năng dẫn nước qua đĩnh núi và sẽ đắc cử liên tiếp 2 Nhiệm Kỳ. Vì luật của Hoa Kỳ chỉ cho phép 2 Nhiệm kỳ mà thôi; nhưng nếu cho phép 3 Nhiệm Kỳ thì tôi cũng cam chắc rằng TT Barack Obama sẽ đắc cử thêm lần thứ 3 vì số của ông có tới 10 năm đại vượng phát.

PHÂN TÁCH LÁ SỐ TỬ VI CỦA TT BARACK OBAMA:

Theo Giấy Khai sinh (đính kèm) của TT Barack Obama thì ông sinh vào Ngày 04 tháng 8 năm 1961 Dương Lịch, lúc 7:24PM chiều tức nhằm ngày 23 tháng 6 năm Tân Sửu, giờ Tuất. Người mang số nầy có một số phận nghiệt ngã, với một tâm hồn trắc ẩn, luôn nuôi chí lớn, sẵn sàng dấn thân vào mọi cơ hội dù khó khăn bao nhiêu để tạo sự nghiệp hầu giúp người, giúp đời; nhưng thường gặp nhiều cam go mà không sờn chí. Đây là bản số của Người có Khí Độ Bất Phàm vì Mệnh đắc Bạch Hổ!

Tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ. Mệnh đóng tại Dậu (thuộc Kim) tức là bị Sanh Xuất. Số nầy là người có nhiều ưu tư lo lắng cho kẻ khác (Thổ sanh Kim). Mệnh nằm trong tam hợp Thái Tuế là người lo chuyện đại sự cho đất nước và toàn dân, cho cả Thế Giới. Suốt đời Ông Obama chỉ biết lo cho người cho đời, vì Vô Chính Diệu tại cung Dậu đắc Bạch Hổ (Kim). Mệnh Vô Chính Diệu, Vòng Trường Sinh của ông ở giai đoạn Dục Suy Tuyệt, nên đường đời của ông lắm khi yếu thế. Khởi đầu mọi chuyện đều khó khăn, bất lợi nhưng rồi sẽ thành công rực rỡ. Đó cũng là lý do tại sao cuộc tranh luận đầu tiên ông bị thua điểm đối thủ Mitt Romney!

Mệnh trong tam hợp Thái Tuế, và vòng Lộc Tồn (Chánh hiệu là con Hổ vàng). Người của Bạch Hổ là người gan lì , cứng đầu và không biết sợ ai. Ông nói sao làm vậy vì Thái Tuế in ngay trước ngực, là con đường có ngọn đuốc chân lý soi rõ để ông đi, và làm việc cho nuớc cho dân. Thái Tuế là cái Ấn Triện của Thượng Đế ban cho ông, có quyền hành tối cao vô thượng tức là mệnh làm Vua, là Đại Đế Vương.

Quyền cao chức trọng nầy được xác định rõ ràng hơn khi ông lập Mệnh tại Dậu đắc Bạch Hổ; Thân tại Tỵ cung Tài Bạch đắc Tướng Ấn, ở thế Quan Phù. Cung Quan Lộc đóng tại Sửu đắc Thái Tuế là người sinh ra để làm Vua, làm bổn phận giúp dân giúp nước. Cung Quan Lộc giáp Xương, Khúc chỉ về người quyền quý cao sang, nắm chức cai trị. Hơn thế nữa, cung Quan Lộc có Tam Hóa Liên Châu, Khoa Quyền, Kỵ. Quyền ở Quan, Khoa ở Nô, Kỵ ở Điền là Tam Hóa Hận Đời, Hận Mình tức là Vị Vua mặc chiếc áo cẩm bào nhưng trong cẩm bào lại có gai cho thấy ý nghĩa là tuy làm Vua dù rất hy sinh, đạo đức và trong sạch nhưng vẫn bị những kẻ quậy phá, chỉ trích, bôi nhọ. Năm 2012 là 52 tuổi của TT Obama lưu Đại Hạn tại Tài Bạch. Từ 46 tuổi đến 55 tuổi là 10 năm Thiên Thời Địa Lợi. Tiểu Hạn năm Nhâm Thìn tại cung TUẤT trong khi Mệnh Thổ tại cung Thổ, được Dần, Ngọ, Tuất (Hỏa) và do Hỏa sanh Thổ nên các điều tốt gia tăng nhiều hơn. Năm nay 2012 hạn Sanh Vượng Mộ là năm mà cuộc đời của TT Barack Obama sẽ ở trên tột đĩnh thành công và càng tốt đẹp hơn; mọi vướng mắc được tháo gỡ dễ dàng hơn

Cung Quan Lộc của ông được sao Thái Âm Thái Dương tại Sửu, tuy là lúc Nhật Nguyệt giao phôi, nhưng có Thiên Không và Quang Quý tăng thêm ánh sáng để đẩy lùi bóng tối, ám khí. Thái Tuế là chiếc Ấn Tín ra lệnh làm việc cho nước cho dân. Hóa Quyền là người có Quyền hành bao la trên khắp địa cầu vì bên tả có Hóa Khoa, bên hữu có Hóa Kỵ. Đây là cách Tam Hóa Liên Châu cùng Hoa Cái (Chiếc Lộng Che). Ông ngồi trên chiếc ghế có lộng che uy nghi, nhưng chẳng sung sướng chút nào bởi luôn bị dèm pha, xuyên tạc trong cái cách áo cẩm bào có gai!

Cung Tài Bạch của ông đóng tại cung Tỵ (Hoả) Thiên Lương (mộc). Mộc sanh hỏa. Mới nhìn vào ai cũng nghĩ rằng ông là người giàu có, nhưng sự thật tuy ông làm Tổng Thống có thể khá hơn người dân bình thường một chút, nhưng vì Tuần Triệt chận đầu nên cuộc đời của ông tiền tài vật chất không bình thường lúc có lúc không. Nhiều người tưởng rằng ai ai ngồi trên chiếc ghế Tổng Thống đều cũng là người giàu sang tột đĩnh tiền muôn bạc tỉ; nhưng tôi chắc chắn rằng ông TT Barack Obama thì không có nhiều tiền như thế.

Cung Thiên Di: Cuộc sống con người dù dân hay quan cũng có sự đối đầu trong công việc đó là Cung Thiên Di. Người Mệnh Thổ lập Mệnh Tại Dậu (Kim); Thiên Di ở Mão (Mộc). Kim khắc Mộc là cái thế trên cơ, ông có thế lợi ở Thiên Di khi đi ra ngoài tức thành công về ngoại giao. Dù đối phương có trăm ngàn quỉ kế cũng không thể làm giao động được ông; những kẻ khinh dễ mĩa mai ông rồi cũng sẽ phải cúi đầu bái phục ông.

Cự Môn Thiên Cơ, thêm Điếu Khách nên đối phương khôn khéo mưu mô xảo biện, nói chẳng cần suy nghĩ phải hay trái; nhưng không sao hại được ông hay chống chọi được ở cái thế Tị Dậu Sửu (Kim) khắc Hợi Mẹo Mùi (Mộc) của ông. Ông có cơ hội mượn sức người làm thế mạnh cho mình vì Bạch Hổ Thiên Di có Phi Liêm là Hổ được chấp cánh bay cao nên đời ông tha hồ mà tạo uy thế cho mình nhờ mọi người giúp sức. Việc ông gây quỹ vài Đô-la cho đến vài chục từ dân nghèo, giới trung lưu để góp thành khối lượng tài chánh rất lớn là nằm trong ảnh hưởng của lá số tử vi nầy

THÂN cư Tài đóng tại Tị (Hỏa) nên đối với người tuổi Thổ lại tăng cường thêm một sức mạnh kỳ lạ, (tam hợp Thái Tuế) ở vị trí Quan Phù, là người có tài cầm cân nảy mực; lại được hưởng Lộc Tồn nên luôn là người có Tham vọng lớn. Mọi người khi gặp đều tỏ vẽ mến phục ông, ngoại trừ những người ganh tị ghen ghét tài năng của ông. Tuần và Triệt luôn luôn chận đầu chận đuôi, nên khi ông quyết định làm gì, thì không việc nầy cũng việc kia cản trở tay chân ông tuy cuối cùng ông vẫn chiến thắng. Thiên Mã ở Hợi (Phúc Đức) sinh xuất cho Nô ở Dần có Hóa Khoa nên đời ông có nhiều bằng hữu học cao hiểu rộng, kề cận bên ông khi ông cần. Người mệnh Thổ, Thiên Mã ở Hợi là con ngựa chứng, nên có khi ông làm việc nông nổi mà thành công bất ngờ. Nhưng cũng có khi tính toán quá kỷ thì bị kìm chế. Xem ra sự thất bại ở cuộc tranh luận đầu là do ông bị kìm chế bởi tính toán quá kỷ và ảnh hương theo cung Nô.

Cung Phúc Đức của TT Obama bị sinh xuất cho Nô nên cuộc đời của ông, mọi phúc đức của Thượng Đế ban cho ông, mọi tích đức của gia nghiệp ông đều dành cho những người thần dân của ông hay những người cộng sự, giúp việc cho ông cả. Ông là một nhà lãnh tụ có tâm đức và dùng đức của ông cho mọi người được no ấm, hạnh phúc.

Phải nói đến tài năng và trí tuệ của ông người tuổi Tân Sửu. Thiên Mã đóng tại cung Hợi, (Mã ở Hợi là Mã của người mệnh Thủy trong khi ông là người mệnh Thổ nên là một sự trái ngược. Khi ông gọi mưa, thì trời nắng; ông muốn nắng thì trời lại mưa! Ông càng vùng vẫy bao nhiêu, thì con Ngựa của ông càng sa lầy bấy nhiêu (Mã Phục binh). Huyền cơ lúc nào cũng bí mật kề cận bên ông đó là Thân ông có Tướng Quân và Quốc Ấn, và Mệnh có sao Giải Thần. Thế nên lúc mà ông thấy dường như con đường vạch sẵn đã bế tắc, sắp tuyệt lộ thì con đường phía tước nó tự mở ra; ánh sáng rực rỡ chói chang dọi vào, có vị Thần cứu giải hoạn nạn cho ông (Giải Thần)

Cung Nô tại Dần, cung Phúc Đức tại Hợi có sự liên quan với nhau. (Phúc Đức sinh xuất cho Nô). Người ta thường nói: “Giàu nhờ bạn sang nhờ vợ!” Đúng thật như vậy. Từ xưa đến nay những người làm được việc lớn, đều quý nhất là người biết xem trọng nhân tài trong thiên hạ là nhờ cung Nô và cung Phúc Đức tạo hợp nầy. "Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ' TT Obama là người làm được điều đó. Giờ đây bên cạnh ông có rất nhiều người từ bậc Thầy, bậc đàn anh và bạn thân sát cánh bên ông, chia sẻ những khó khăn với ông về một gánh nặng vì đất nước Mỹ và cả nhân loại trên khắp thế giới. Dẫn chứng trườnghợp cựu TT Bill Clinton lặn lội đi vận động cho TT Obama là nằm trong cái cách nầy của lá số tử vi mà vận mệnh của TT Obama có được.

Cung Thê của ông, vô chính diệu được Thái Âm, Thái Dương chiếu. Cách nầy là Nhật Nguyệt chiếu Hư Không. Nhật Nguyệt Tại (Sửu) được Thiên Không và Tuần Triệt câu móc cho thấy vợ của ông là người phụ nữ tài đức vẹn toàn. Hóa Quyền chiếu Cung Thê nên có những lúc vợ ông phải gánh vác công giệc giúp ông.

Cung Thê vô chính diệu, có Tam Thai Bát Tọa, Thanh Long Lưu Hà (Rồng xanh xuống Biển cả). Nhật Nguyệt chiếu đủ cho thấy người vợ của ông tuy là người phụ nữ da màu, nhưng trái tim hồng đỏ. Bà xứng đáng là một Đệ Nhất mệnh phụ; là người phụ nữ biết hy sinh bản thân mình vì chồng và Xã hội. Bà là người phụ nữ có chí lớn, có thực tài làm nên cơ nghiệp lớn. Khi bà đứng trước mọi người bà nói ra câu thành thật trong lòng, nên dân chúng ai ai đều cảm động.

Năm 2011 Tân Mão, nhân kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 50 vào ngày 04 tháng 8 của Tổng Thống Barack Obama; tôi đã mở lại Hồ sơ Tử Vi của ông, tìm lại những việc đã qua, và kiểm chứng những chuyện sắp tới, tôi thấy được rằng mọi khó khăn, mọi chống phá đối với các chương trình của ông làm cho quốc gia, cho Nước Mỹ và cả cho nhân loại đều được thành công và ông sẽ còn thành công hơn nữa trong những năm tới đây.

Năm 2008 TT Obama ra tranh cử Tổng Thống, tôi đã khẳng định ông có tài dẫn nước qua núi. Đối vối TT Obama tuổi Tân Sửu lưu niên hạn tại cung Tuất, Người mệnh Vô Chính Diệu vào hạn Sát Phá Tham sẽ là một giai đoạn thành công hiển hách nhờ cung Nô là những người dân, những bạn bè, những người Thầy tập trung vào giúp đỡ cho ông thắng lợi.

Đại vận 10 năm năm tại Tị (Hỏa) Thiên thời Địa lợi có đủ. Đời người khi đã được Thiên Thời Địa lợi thì chỉ cần đoạt được hai chữ nhân hòa là trăm việc đều như ý sở cầu. Nhân hòa của ông là Cung Nô ứng trong năm 2012 nầy vì năm rồi số của ông đắc Bạch Hổ; còn năm nay 2012 thì Dần Ngọ Tuất (Hỏa) và Hợi Mão Mùi (Mộc) sanh xuất cho Hỏa đó là Đại Thời Cơ đã tới không gì ngăn cản nỗi ông trong việc tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vào ngày 06-11-2012 tới đây. Trong khi đó cung trực chiếu của TT Obama là thế của đối phương có Cơ, Cự là ám tinh. Bên cạnh có sao Điếu Khách chỉ về tính xấu, nói láo cho thấy đối phương hồ đồ, mưu thâm chước quỷ; thủ đoạn và tráo trở đổi trắng thay đen, ăn ngược nói xiên. Thêm vào đó, đối phương có Tang Môn là nói về bệnh hoạn, tâm địa xấu và thất bại. Điều đặc biệt là những chướng ngại mà đối phương tạo ra chông ông thường trở thành lợi thế cho ông.

Thưa quý vị, quý đọc giả và thân hữu xa gần;

Trên đây chỉ là vài ý kiến nghiên cứu và bình giải về tử vi đẩu số của cá nhân tôi đối với hai Ứng Cử Viên là TT Obama của Đảng Dân Chủ và Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa để chúng ta cùng tham khảo. Tôi già rồi, chẳng theo Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa; nên chỉ nói trên tinh thần của hai lá số Tử Vi mà thôi. Tôi nay đã trên 86 tuổi với hơn 60 năm hành nghề trong lãnh vực tử vi đẩu số, phong thủy và bói dịch nầy.

Tử vi, chiêm tinh là cả một vũ trụ bao la và vi diệu; không ai biết hết các thiên hà và những ảnh hưởng của các vì sao dù nhỏ nhoi khi kết hợp với nhau cũng sẽ tạo nên một sức hút làm thiên lệch năng lượng cho từng mệnh số của đời người. Vì vậy tôi rất mong được những bậc cao siêu thâm hậu hướng dẫn góp ý thêm. Kính chúc quý vị cuối tuần an bình, hạnh phúc, sức khỏe và phát đạt. Chúc Nước Mỹ và nhân dân Hoa Kỳ sẽ bầu được một vị Tổng Thống đức độ biết hy sinh và hành động vì hạnh phúc của toàn dân và đóng góp cho sự ổn định trên toàn thế giới.

LÁ SỐ CỦA OBAMA

http://www.lyhocdong...w=screen&size=3

Nguồn: http://www.thoibao.c...ndex.php/en/d-i ... -ng-m-2012

=========================

Còn đây là Topic về Tử vi của Ngài Obama trên diễ đàn chúng ta

http://diendan.lyhoc...n-de-lien-quan/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là lá số Tử Vi của ngài Obama được một nhà chiêm tinh dự đoán

=======================

OBAMA THẮNG CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2012

Chiêm tinh gia Huyền Linh Tử

Nay vào kỳ Bầu Cử 06-11-2012 thì hoàn toàn khác. Mặc dầu trong 4 năm cầm quyền, TT Obama đã làm được nhiều chuyện như ổn định tình trạng suy sụp kinh tế của Hoa Kỳ; tạo ra hằng nhiều triệu công việc, ổn định thất nghiệp; ban hành luật cải tổ y tế mang lại nhiều lợi ích cho dân nghèo; giảm thuế trung lưu và người thu nhập thấp trong khi đòi nhà giàu phải đóng thuế sòng phẳng; giết kẻ thù khủng bố Hoa Kỳ vụ 911 là Osama Bin Laden; rút quân Hoa Kỳ ra khỏi Iraq và Afghanistan; mở rộng ảnh hưởng quân sự qua Á Châu Thái Bình Dương; kèm chân Trung Cộng tại Biển Đông, v.v.. Mặc dầu TT Barack Obama làm được nhiều điều nhưng ông bị chống đối quyết liệt từ phía Đảng Cộng Hòa đối lập chiếm đa số tại Hạ Viện Hoa Kỳ; từ giới đại tư bản bị TT Obama giới hạn quyền lợi; từ giới bảo thủ có nhiều người mang đầu óc kỳ thị màu da; từ một số ý thức hệ tôn giáo muốn chụp nũ TT Obama là Hồi Giáo, ủng hộ phá thai; và gần đây nhất là việc TT Obama từ chối không tiếp kiến Thủ Tướng Do Thái nên các báo chí hay các tổ chức thăm dò dư luận tại Hoa Kỳ thuộc quản lý của Do Thái đều tung nhiều tin sai lạc về kết quả thăm dò cuộc vận động tranh cử của TT Barack Obama.

Trước hoàn cảnh nầy, nhiều độc giả và thân hữu đã hỏi tôi rằng giữa TT Barack Obama và ƯCV Cộng Hòa Mitt Romney thì ai sẽ đắc cử Tổng Thống vào ngày 06-11-2012 tới đây?

Chiêm Tinh Gia HUYỀN LINH TỬ, tư gia và văn phòng tại số 1164 Sunny Court, San Jose, CA 95116, xin tái khẳng định rằng “TỔNG THỐNG BARACK OBAMA CHẮC CHẮN SẼ TÁI ĐẮC CỬ NHIỆM KỲ 2 VÀO NGÀY 06-11-2012 SẮP TỚI!”

Điều nầy tôi đã tiên đoán từ ngày 10-8-2008 rằng ƯCV Barack Obama là người có mạng Đại Đế Vương, có khả năng dẫn nước qua đĩnh núi và sẽ đắc cử liên tiếp 2 Nhiệm Kỳ. Vì luật của Hoa Kỳ chỉ cho phép 2 Nhiệm kỳ mà thôi; nhưng nếu cho phép 3 Nhiệm Kỳ thì tôi cũng cam chắc rằng TT Barack Obama sẽ đắc cử thêm lần thứ 3 vì số của ông có tới 10 năm đại vượng phát.

PHÂN TÁCH LÁ SỐ TỬ VI CỦA TT BARACK OBAMA:

Theo Giấy Khai sinh (đính kèm) của TT Barack Obama thì ông sinh vào Ngày 04 tháng 8 năm 1961 Dương Lịch, lúc 7:24PM chiều tức nhằm ngày 23 tháng 6 năm Tân Sửu, giờ Tuất. Người mang số nầy có một số phận nghiệt ngã, với một tâm hồn trắc ẩn, luôn nuôi chí lớn, sẵn sàng dấn thân vào mọi cơ hội dù khó khăn bao nhiêu để tạo sự nghiệp hầu giúp người, giúp đời; nhưng thường gặp nhiều cam go mà không sờn chí. Đây là bản số của Người có Khí Độ Bất Phàm vì Mệnh đắc Bạch Hổ!

Tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ. Mệnh đóng tại Dậu (thuộc Kim) tức là bị Sanh Xuất. Số nầy là người có nhiều ưu tư lo lắng cho kẻ khác (Thổ sanh Kim). Mệnh nằm trong tam hợp Thái Tuế là người lo chuyện đại sự cho đất nước và toàn dân, cho cả Thế Giới. Suốt đời Ông Obama chỉ biết lo cho người cho đời, vì Vô Chính Diệu tại cung Dậu đắc Bạch Hổ (Kim). Mệnh Vô Chính Diệu, Vòng Trường Sinh của ông ở giai đoạn Dục Suy Tuyệt, nên đường đời của ông lắm khi yếu thế. Khởi đầu mọi chuyện đều khó khăn, bất lợi nhưng rồi sẽ thành công rực rỡ. Đó cũng là lý do tại sao cuộc tranh luận đầu tiên ông bị thua điểm đối thủ Mitt Romney!

Mệnh trong tam hợp Thái Tuế, và vòng Lộc Tồn (Chánh hiệu là con Hổ vàng). Người của Bạch Hổ là người gan lì , cứng đầu và không biết sợ ai. Ông nói sao làm vậy vì Thái Tuế in ngay trước ngực, là con đường có ngọn đuốc chân lý soi rõ để ông đi, và làm việc cho nuớc cho dân. Thái Tuế là cái Ấn Triện của Thượng Đế ban cho ông, có quyền hành tối cao vô thượng tức là mệnh làm Vua, là Đại Đế Vương.

Quyền cao chức trọng nầy được xác định rõ ràng hơn khi ông lập Mệnh tại Dậu đắc Bạch Hổ; Thân tại Tỵ cung Tài Bạch đắc Tướng Ấn, ở thế Quan Phù. Cung Quan Lộc đóng tại Sửu đắc Thái Tuế là người sinh ra để làm Vua, làm bổn phận giúp dân giúp nước. Cung Quan Lộc giáp Xương, Khúc chỉ về người quyền quý cao sang, nắm chức cai trị. Hơn thế nữa, cung Quan Lộc có Tam Hóa Liên Châu, Khoa Quyền, Kỵ. Quyền ở Quan, Khoa ở Nô, Kỵ ở Điền là Tam Hóa Hận Đời, Hận Mình tức là Vị Vua mặc chiếc áo cẩm bào nhưng trong cẩm bào lại có gai cho thấy ý nghĩa là tuy làm Vua dù rất hy sinh, đạo đức và trong sạch nhưng vẫn bị những kẻ quậy phá, chỉ trích, bôi nhọ. Năm 2012 là 52 tuổi của TT Obama lưu Đại Hạn tại Tài Bạch. Từ 46 tuổi đến 55 tuổi là 10 năm Thiên Thời Địa Lợi. Tiểu Hạn năm Nhâm Thìn tại cung TUẤT trong khi Mệnh Thổ tại cung Thổ, được Dần, Ngọ, Tuất (Hỏa) và do Hỏa sanh Thổ nên các điều tốt gia tăng nhiều hơn. Năm nay 2012 hạn Sanh Vượng Mộ là năm mà cuộc đời của TT Barack Obama sẽ ở trên tột đĩnh thành công và càng tốt đẹp hơn; mọi vướng mắc được tháo gỡ dễ dàng hơn

Cung Quan Lộc của ông được sao Thái Âm Thái Dương tại Sửu, tuy là lúc Nhật Nguyệt giao phôi, nhưng có Thiên Không và Quang Quý tăng thêm ánh sáng để đẩy lùi bóng tối, ám khí. Thái Tuế là chiếc Ấn Tín ra lệnh làm việc cho nước cho dân. Hóa Quyền là người có Quyền hành bao la trên khắp địa cầu vì bên tả có Hóa Khoa, bên hữu có Hóa Kỵ. Đây là cách Tam Hóa Liên Châu cùng Hoa Cái (Chiếc Lộng Che). Ông ngồi trên chiếc ghế có lộng che uy nghi, nhưng chẳng sung sướng chút nào bởi luôn bị dèm pha, xuyên tạc trong cái cách áo cẩm bào có gai!

Cung Tài Bạch của ông đóng tại cung Tỵ (Hoả) Thiên Lương (mộc). Mộc sanh hỏa. Mới nhìn vào ai cũng nghĩ rằng ông là người giàu có, nhưng sự thật tuy ông làm Tổng Thống có thể khá hơn người dân bình thường một chút, nhưng vì Tuần Triệt chận đầu nên cuộc đời của ông tiền tài vật chất không bình thường lúc có lúc không. Nhiều người tưởng rằng ai ai ngồi trên chiếc ghế Tổng Thống đều cũng là người giàu sang tột đĩnh tiền muôn bạc tỉ; nhưng tôi chắc chắn rằng ông TT Barack Obama thì không có nhiều tiền như thế.

Cung Thiên Di: Cuộc sống con người dù dân hay quan cũng có sự đối đầu trong công việc đó là Cung Thiên Di. Người Mệnh Thổ lập Mệnh Tại Dậu (Kim); Thiên Di ở Mão (Mộc). Kim khắc Mộc là cái thế trên cơ, ông có thế lợi ở Thiên Di khi đi ra ngoài tức thành công về ngoại giao. Dù đối phương có trăm ngàn quỉ kế cũng không thể làm giao động được ông; những kẻ khinh dễ mĩa mai ông rồi cũng sẽ phải cúi đầu bái phục ông.

Cự Môn Thiên Cơ, thêm Điếu Khách nên đối phương khôn khéo mưu mô xảo biện, nói chẳng cần suy nghĩ phải hay trái; nhưng không sao hại được ông hay chống chọi được ở cái thế Tị Dậu Sửu (Kim) khắc Hợi Mẹo Mùi (Mộc) của ông. Ông có cơ hội mượn sức người làm thế mạnh cho mình vì Bạch Hổ Thiên Di có Phi Liêm là Hổ được chấp cánh bay cao nên đời ông tha hồ mà tạo uy thế cho mình nhờ mọi người giúp sức. Việc ông gây quỹ vài Đô-la cho đến vài chục từ dân nghèo, giới trung lưu để góp thành khối lượng tài chánh rất lớn là nằm trong ảnh hưởng của lá số tử vi nầy

THÂN cư Tài đóng tại Tị (Hỏa) nên đối với người tuổi Thổ lại tăng cường thêm một sức mạnh kỳ lạ, (tam hợp Thái Tuế) ở vị trí Quan Phù, là người có tài cầm cân nảy mực; lại được hưởng Lộc Tồn nên luôn là người có Tham vọng lớn. Mọi người khi gặp đều tỏ vẽ mến phục ông, ngoại trừ những người ganh tị ghen ghét tài năng của ông. Tuần và Triệt luôn luôn chận đầu chận đuôi, nên khi ông quyết định làm gì, thì không việc nầy cũng việc kia cản trở tay chân ông tuy cuối cùng ông vẫn chiến thắng. Thiên Mã ở Hợi (Phúc Đức) sinh xuất cho Nô ở Dần có Hóa Khoa nên đời ông có nhiều bằng hữu học cao hiểu rộng, kề cận bên ông khi ông cần. Người mệnh Thổ, Thiên Mã ở Hợi là con ngựa chứng, nên có khi ông làm việc nông nổi mà thành công bất ngờ. Nhưng cũng có khi tính toán quá kỷ thì bị kìm chế. Xem ra sự thất bại ở cuộc tranh luận đầu là do ông bị kìm chế bởi tính toán quá kỷ và ảnh hương theo cung Nô.

Cung Phúc Đức của TT Obama bị sinh xuất cho Nô nên cuộc đời của ông, mọi phúc đức của Thượng Đế ban cho ông, mọi tích đức của gia nghiệp ông đều dành cho những người thần dân của ông hay những người cộng sự, giúp việc cho ông cả. Ông là một nhà lãnh tụ có tâm đức và dùng đức của ông cho mọi người được no ấm, hạnh phúc.

Phải nói đến tài năng và trí tuệ của ông người tuổi Tân Sửu. Thiên Mã đóng tại cung Hợi, (Mã ở Hợi là Mã của người mệnh Thủy trong khi ông là người mệnh Thổ nên là một sự trái ngược. Khi ông gọi mưa, thì trời nắng; ông muốn nắng thì trời lại mưa! Ông càng vùng vẫy bao nhiêu, thì con Ngựa của ông càng sa lầy bấy nhiêu (Mã Phục binh). Huyền cơ lúc nào cũng bí mật kề cận bên ông đó là Thân ông có Tướng Quân và Quốc Ấn, và Mệnh có sao Giải Thần. Thế nên lúc mà ông thấy dường như con đường vạch sẵn đã bế tắc, sắp tuyệt lộ thì con đường phía tước nó tự mở ra; ánh sáng rực rỡ chói chang dọi vào, có vị Thần cứu giải hoạn nạn cho ông (Giải Thần)

Cung Nô tại Dần, cung Phúc Đức tại Hợi có sự liên quan với nhau. (Phúc Đức sinh xuất cho Nô). Người ta thường nói: “Giàu nhờ bạn sang nhờ vợ!” Đúng thật như vậy. Từ xưa đến nay những người làm được việc lớn, đều quý nhất là người biết xem trọng nhân tài trong thiên hạ là nhờ cung Nô và cung Phúc Đức tạo hợp nầy. "Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ' TT Obama là người làm được điều đó. Giờ đây bên cạnh ông có rất nhiều người từ bậc Thầy, bậc đàn anh và bạn thân sát cánh bên ông, chia sẻ những khó khăn với ông về một gánh nặng vì đất nước Mỹ và cả nhân loại trên khắp thế giới. Dẫn chứng trườnghợp cựu TT Bill Clinton lặn lội đi vận động cho TT Obama là nằm trong cái cách nầy của lá số tử vi mà vận mệnh của TT Obama có được.

Cung Thê của ông, vô chính diệu được Thái Âm, Thái Dương chiếu. Cách nầy là Nhật Nguyệt chiếu Hư Không. Nhật Nguyệt Tại (Sửu) được Thiên Không và Tuần Triệt câu móc cho thấy vợ của ông là người phụ nữ tài đức vẹn toàn. Hóa Quyền chiếu Cung Thê nên có những lúc vợ ông phải gánh vác công giệc giúp ông.

Cung Thê vô chính diệu, có Tam Thai Bát Tọa, Thanh Long Lưu Hà (Rồng xanh xuống Biển cả). Nhật Nguyệt chiếu đủ cho thấy người vợ của ông tuy là người phụ nữ da màu, nhưng trái tim hồng đỏ. Bà xứng đáng là một Đệ Nhất mệnh phụ; là người phụ nữ biết hy sinh bản thân mình vì chồng và Xã hội. Bà là người phụ nữ có chí lớn, có thực tài làm nên cơ nghiệp lớn. Khi bà đứng trước mọi người bà nói ra câu thành thật trong lòng, nên dân chúng ai ai đều cảm động.

Năm 2011 Tân Mão, nhân kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 50 vào ngày 04 tháng 8 của Tổng Thống Barack Obama; tôi đã mở lại Hồ sơ Tử Vi của ông, tìm lại những việc đã qua, và kiểm chứng những chuyện sắp tới, tôi thấy được rằng mọi khó khăn, mọi chống phá đối với các chương trình của ông làm cho quốc gia, cho Nước Mỹ và cả cho nhân loại đều được thành công và ông sẽ còn thành công hơn nữa trong những năm tới đây.

Năm 2008 TT Obama ra tranh cử Tổng Thống, tôi đã khẳng định ông có tài dẫn nước qua núi. Đối vối TT Obama tuổi Tân Sửu lưu niên hạn tại cung Tuất, Người mệnh Vô Chính Diệu vào hạn Sát Phá Tham sẽ là một giai đoạn thành công hiển hách nhờ cung Nô là những người dân, những bạn bè, những người Thầy tập trung vào giúp đỡ cho ông thắng lợi.

Đại vận 10 năm năm tại Tị (Hỏa) Thiên thời Địa lợi có đủ. Đời người khi đã được Thiên Thời Địa lợi thì chỉ cần đoạt được hai chữ nhân hòa là trăm việc đều như ý sở cầu. Nhân hòa của ông là Cung Nô ứng trong năm 2012 nầy vì năm rồi số của ông đắc Bạch Hổ; còn năm nay 2012 thì Dần Ngọ Tuất (Hỏa) và Hợi Mão Mùi (Mộc) sanh xuất cho Hỏa đó là Đại Thời Cơ đã tới không gì ngăn cản nỗi ông trong việc tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vào ngày 06-11-2012 tới đây. Trong khi đó cung trực chiếu của TT Obama là thế của đối phương có Cơ, Cự là ám tinh. Bên cạnh có sao Điếu Khách chỉ về tính xấu, nói láo cho thấy đối phương hồ đồ, mưu thâm chước quỷ; thủ đoạn và tráo trở đổi trắng thay đen, ăn ngược nói xiên. Thêm vào đó, đối phương có Tang Môn là nói về bệnh hoạn, tâm địa xấu và thất bại. Điều đặc biệt là những chướng ngại mà đối phương tạo ra chông ông thường trở thành lợi thế cho ông.

Thưa quý vị, quý đọc giả và thân hữu xa gần;

Trên đây chỉ là vài ý kiến nghiên cứu và bình giải về tử vi đẩu số của cá nhân tôi đối với hai Ứng Cử Viên là TT Obama của Đảng Dân Chủ và Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa để chúng ta cùng tham khảo. Tôi già rồi, chẳng theo Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa; nên chỉ nói trên tinh thần của hai lá số Tử Vi mà thôi. Tôi nay đã trên 86 tuổi với hơn 60 năm hành nghề trong lãnh vực tử vi đẩu số, phong thủy và bói dịch nầy.

Tử vi, chiêm tinh là cả một vũ trụ bao la và vi diệu; không ai biết hết các thiên hà và những ảnh hưởng của các vì sao dù nhỏ nhoi khi kết hợp với nhau cũng sẽ tạo nên một sức hút làm thiên lệch năng lượng cho từng mệnh số của đời người. Vì vậy tôi rất mong được những bậc cao siêu thâm hậu hướng dẫn góp ý thêm. Kính chúc quý vị cuối tuần an bình, hạnh phúc, sức khỏe và phát đạt. Chúc Nước Mỹ và nhân dân Hoa Kỳ sẽ bầu được một vị Tổng Thống đức độ biết hy sinh và hành động vì hạnh phúc của toàn dân và đóng góp cho sự ổn định trên toàn thế giới.

LÁ SỐ CỦA OBAMA

http://www.lyhocdong...w=screen&size=3

Nguồn: http://www.thoibao.c...ndex.php/en/d-i ... -ng-m-2012

=========================

Còn đây là Topic về Tử vi của Ngài Obama trên diễ đàn chúng ta

http://diendan.lyhoc...n-de-lien-quan/

Năm nay ông Obama được mệnh danh là LIE of THE YEAR mà cũng do từ 1đài tv trước đây ũng hộ ông tối đa thời ứng cử đầu tiên., lúc đó có người tuyên bố Obama là thượng đế xuống để cứu thế , nhưng nhìn lại những gì đã trải qua những năm qua chỉ là con số O to tướng.

hồi ứng cử đầu tiên tỷ lệ ủng hộ 75%

ứng cử lần thứ 2 tỉ lệ còn 55%

thời điểm hiện nay còn 42%

Những báo đài phe ta nói nếu tỉ lệ như hiện nay mà lúc ra tranh lần nhì thì chắc là về vườn nuôi gà.

ÔNG TỬ VI gIA TRÊN cũng nhận định dựa theo thiên kiến sao có sao Địa kiếp thủ mệnh là cách địa kiếp độc thủ mà lại dùng con Bạch hổ .

nếu là người khác với lá số nầy chắc chắn rằng ông tử vi gia trên sẽ phán vcd phi yễu tắc bần như thường lệ theo thói quen của tử vi gia khác.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác haithienha và các ACE,

Nếu nói về việc xem Tử Vi mà luận đoán về Vận số cũng như tương lai của TT Barack Obama thì e là có gì đó chưa thỏa đáng lắm, vì con người đó là Nguyên thủ của cả một cường quốc. Nhân đây luận bàn về tướng số của Ngài Obama một chút theo hiểu biết của chauthevinh để thấy sự liên quan cho vấn đề ông vẫn còn tại vị bên cạnh những phân tích về Tử Vi:

- Tướng pháp của Ông Obama thực chất cũng có phần dính dáng đến Tử Vi vì theo mệnh VCD thì : "Không chết thì nghèo", đó là 2 cai lỗ tai của ông ta: là loại lỗ tai mỏng và "cắm" (không đồng nhất chất thịt với phần mặt và đầu) - theo tướng luật thì tướng này sẽ chết bất đắc kỳ tử, mặc dù tướng này kết hợp với 2 cái ấn lồ lộ trên trán thì rõ ràng là bậc đàn anh thiên hạ. Trong quá khứ, Ông Obama không ít lần bị nguy hiểm...Gần đây nhất, trong tháng 12/2013 có tin từ các mặt báo cho thấy có nữ diễn viên nào đó gửi thư có chất kịch độc để hạ sát ông Obama nhưng không thành công...

Thế nhưng Obama vẫn bình yên vô sự, vì sao? Điều này có thể giải thích từ việc ảnh hưởng do tướng tốt của phu nhân ông ấy: Bà Obama có tướng hình cái chuông úp, theo tướng số, những người chồng nào có được người vợ có tướng này thì rất quý thì nó giúp được cho chồng rất nhiều (thực chất bà Obama cũng góp phần PR cho Đức lang quân rất nhiều như báo giới từng ca ngợi), ai có vợ tướng này mà bỏ là đi ăn mày liền, thậm chí mất mạng nếu có số chết yểu. Có thể khẳng định nếu Chỉ một mình ông Obama thôi và không có gia đình thì cho dù đắc cử TT, chắc chắn ông không thể có được vị thế như ngày hôm nay.

Trong quá trình tiếp nhận kiến thức từ lý luận luận tuổi Lạc việt của SP Thiên Sứ, thì số mệnh của 1 người đều không chỉ chịu ảnh hưởng hoàn toàn bởi Tử Vi mà còn chịu tác động rất nhiều từ tập hợp của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tuổi vợ/chồng và con út trong gia đình. Sau này có tìm hiểu sơ qua lý luận tướng học thì cũng thấy có sự liên quan của tướng pháp các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tướng Vợ/chồng. Mặc dù không biết thông tin các thành viên khác của gia đình ông Obama,nhưng nếu theo Nguyên lý Luận tuổi Lạc Việt thì có lẽ là phúc của ông Obama chắc còn đến từ 2 cô con gái, nhất là con gái út. Nhân đây thấy có topic này thì vào bàn cho xôm tụ chút, không dám tự cho là đúng.

ChauTheVinh

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites