VIETHA

Thử Giải “Tây Du Ký”

27 bài viết trong chủ đề này

Ý muốn nói Pháp Luân Đại Pháp do thầy Lý Hồng Chí truyền giảng là Đại pháp bao trùm cả Đạo tiên và Phật pháp thì quả là chủ quan. Và thứ 2 cho rằng Phật Di Lặc sẽ đầu thai vào họ Lý thì cũng chủ quan nốt, đây gọi là cuồng tín.

Vậy cũng nói nhận ra được Chân Pháp hay không Phật Gia nhìn nhận rằng là hai chữ "Cơ Duyên " mà.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ý muốn nói Pháp Luân Đại Pháp do thầy Lý Hồng Chí truyền giảng là Đại pháp bao trùm cả Đạo tiên và Phật pháp thì quả là chủ quan.

Và thứ 2 cho rằng Phật Di Lạc sẽ đầu thai vào họ Lý thì cũng chủ quan nốt, đây gọi là cuồng tín.

Sai rồi.

Sư phụ Lý Hồng Chí học pháp từ nhiều thầy khác nhau, nghiên cứu thêm giáo lý Phật giáo và Tiên giáo, sau đó truyền dạy. Điều đó chứng tỏ có sự phụ của các sư phụ... cho nên, ngài chỉ là một trong những sư phụ chỉ ra "pháp mới" mà thôi.

Thần chết YAMA nói: "Ngay cả đến thần thánh còn chưa hiểu linh hồn là gì, huống người thường".

Còn một số tôn giáo khác, chẳng hạn Ki Tô giáo, mới ở tầm lý giải "luân lý" mả thôi, trong giáo dục xã hội có bộ môn giáo dục công dân, tuy nhiên xét mọi cái phải nên xem kết quả hay lịch sử nữa - "Sự thật chính là chân lý".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay