Nguyễn Văn Duy

Nhờ Các Bậc Cao Minh Luận Giải Giùm Lá Số Tử Vi

1 bài viết trong chủ đề này

Lý học đông phương là môn khoa học rất lý thú nhưng do em trình độ có hạn không thể nghiên cứu được mong các bậc cao nhân luận giải giùm lá số tử vi của hai cha con em.

Cảm ơn các bạn các thầy trong diễn đàn rất nhiều

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+Duy&date=1983,4,29,5,0&year=2014&gender=m&view=screen&size=2

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%C3%A1i+An&date=2013,3,17,22,15&year=2014&gender=m&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay