Rubi

Ngũ Hành Sinh Khắc Lạc Thư Tiên Thiên Hà Đồ Hậu Thiên Đồ Hoạ Tam Dương

20 bài viết trong chủ đề này

Bước sang năm mới 2015, vừa qua tết cổ truyền Ất Mùi, để tiếp nối mạch nghiên cứu chỉnh sửa lý thuyết cơ bản Âm dương Ngũ hành, Rubi lập bài viết mới. Thời điểm xuất phát cho chủ đề nói chung từ những năm 2004-2005. Điểm nhấn tiếp theo, năm 2007 bắt đầu công bố trên internet. Hiện nay hành trình của chủ đề vẫn có thêm những chi tiết mới, được minh hoạ bằng hình ảnh cụ thể. Một hai hôm nữa Rubi sẽ đưa lên. 

Chút năng khiếu hội hoạ của Rubi và sở trường đồ hoạ vi tính, thêm nữa là Rubi ứng dụng tỉ lệ vàng trong quy trình thiết kế bố cục mỹ thuật. Chính đó là những yếu tố quyết định để phát triển mảng đồ hoạ minh hoạ nội dung phải có của thuyết Âm dương Ngũ hành. Năng khiếu hội hoạ, sở trường đồ hoạ vi tính, tỉ lệ vàng bố cục mỹ thuật là những "người bạn thiện chí" đồng hành với Âm dương Ngũ hành Chỉnh lý ngay từ điểm xuất phát của hướng nghiên cứu phát hiện đúng sai chỉnh lý. Và đặc biệt, đằng sau cái không biết gì đâu về mảng học thuật không phải là sự vô ký. Vô ký đối với Thường tri. Nghĩa là Bản thể vũ trụ đã tham gia vào đề tài chân lý tương đối này, bám sát tình trạng nội dung của vấn đề mà không dính mắc vào nó để có thể soi sáng đưa cái diệu dụng tìm về bản chất-tinh hoa học thuật.
Chân lý tuyệt đối, chân lý tương đối đều rất khó tìm ra, rất khó chia sẻ và rất khó lắng nghe. Sống trở về với cái chưa từng chết tất nhiên là khó rồi. Vì thế, mở đề Rubi muốn có vài lời như vậy đánh thức người đọc: "sách cũng do con người làm ra, tin hoàn toàn vào sách thà rằng không có sách".
Hà Nội thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2015 (0h19')
​Lê Đức Hồng-Phổ Thiện Huệ

Share this post


Link to post
Share on other sites

LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150322%20NGU


Mã hình ảnh: 20150322-năm mầu


LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150322%20%20


Mã hình ảnh: 20150322-sáng tối


Share this post


Link to post
Share on other sites

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150329%20ngusac


Mã hình ảnh: 20150329-năm mầu


HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150329%20sangto


Mã hình ảnh: 20150329-sáng tối


Share this post


Link to post
Share on other sites

 

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150329%20ngusac

Mã hình ảnh: 20150329-năm mầu

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150329%20sangto

Mã hình ảnh: 20150329-sáng tối

 

Hình này sẽ có phiên bản mới, có sự thay đổi.

20150417

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hình này sẽ có phiên bản mới, có sự thay đổi.

20150417

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150419%205MAU.j

 

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150419%20DENTRA

 

LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150322%20NGU

Mã hình ảnh: 20150322-năm mầu

LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150322%20%20

Mã hình ảnh: 20150322-sáng tối

 

 

LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150419%205MA

 

LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150419%20SAN

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150419%205MA

 

LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150419%20SAN

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150419%205MAU.j

 

 

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150419%20DENTRA

 

 

 

 

 

THƯỢNG THƯ TIÊN THIÊN

HẠ ĐỒ HẬU THIÊN

LỆNH TRỜI TƯƠNG SINH

HÌNH ĐẤT TƯƠNG KHẮC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bước sang năm mới 2015, vừa qua tết cổ truyền Ất Mùi, để tiếp nối mạch nghiên cứu chỉnh sửa lý thuyết cơ bản Âm dương Ngũ hành, Rubi lập bài viết mới. Thời điểm xuất phát cho chủ đề nói chung từ những năm 2004-2005. Điểm nhấn tiếp theo, năm 2007 bắt đầu công bố trên internet. Hiện nay hành trình của chủ đề vẫn có thêm những chi tiết mới, được minh hoạ bằng hình ảnh cụ thể. Một hai hôm nữa Rubi sẽ đưa lên. 

Chút năng khiếu hội hoạ của Rubi và sở trường đồ hoạ vi tính, thêm nữa là Rubi ứng dụng tỉ lệ vàng trong quy trình thiết kế bố cục mỹ thuật. Chính đó là những yếu tố quyết định để phát triển mảng đồ hoạ minh hoạ nội dung phải có của thuyết Âm dương Ngũ hành. Năng khiếu hội hoạ, sở trường đồ hoạ vi tính, tỉ lệ vàng bố cục mỹ thuật là những "người bạn thiện chí" đồng hành với Âm dương Ngũ hành Chỉnh lý ngay từ điểm xuất phát của hướng nghiên cứu phát hiện đúng sai chỉnh lý. Và đặc biệt, đằng sau cái không biết gì đâu về mảng học thuật không phải là sự vô ký. Vô ký đối với Thường tri. Nghĩa là Bản thể vũ trụ đã tham gia vào đề tài chân lý tương đối này, bám sát tình trạng nội dung của vấn đề mà không dính mắc vào nó để có thể soi sáng đưa cái diệu dụng tìm về bản chất-tinh hoa học thuật.

Chân lý tuyệt đối, chân lý tương đối đều rất khó tìm ra, rất khó chia sẻ và rất khó lắng nghe. Sống trở về với cái chưa từng chết tất nhiên là khó rồi. Vì thế, mở đề Rubi muốn có vài lời như vậy đánh thức người đọc: "sách cũng do con người làm ra, tin hoàn toàn vào sách thà rằng không có sách".

Hà Nội thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2015 (0h19')

​Lê Đức Hồng-Phổ Thiện Huệ

Nghiên cứu chỉnh sửa Kinh Dịch có nét giống với luyện nội công (như là Càn khôn đại na di hay cửu dương chân kinh), tà tâm làm biếng, muốn nhanh sẽ bị giống như là tẩu hoả nhập ma. Cho nên người học Phật tu thiền mới có thể đủ công lực để luyện môn này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghiên cứu chỉnh sửa Kinh Dịch có nét giống với luyện nội công (như là Càn khôn đại na di hay cửu dương chân kinh), tà tâm làm biếng, muốn nhanh sẽ bị giống như là tẩu hoả nhập ma. Cho nên người học Phật tu thiền mới có thể đủ công lực để luyện môn này.

Người có thiên tính thì không tiết lộ thiên cơ (thiên cơ bất khả lộ). Không được phô bày sự biến hoá của Bát quái khi thiên hạ có kẻ đánh mất lương cơ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người có thiên tính thì không tiết lộ thiên cơ (thiên cơ bất khả lộ). Không được phô bày sự biến hoá của Bát quái khi thiên hạ có kẻ đánh mất lương cơ.

 

Ý của Bề trên đến từ cõi Vô hình là gì ?

Chung quy là cứu Bá tính.

Tại sao phải cứu Bá tính ?

Vì chính Bá tính là đối tượng chịu ảnh hưởng chính của Triết học Tự nhiên ứng dụng. Triết học sai với Tự nhiên nên Bề trên ứng điển nhập thân khiến cho Rubi đủ duyên, không thiếu không thừa để nhanh chóng phô bày sự sai kia. Bề trên Vô hình đã cho phép phô bày ra như thế, nghệ thuật và chân lý cùng phô bày. 

Như vậy sự phục hôì lý học theo hướng vì Bá tính hẳn sẽ hợp với ý của Bề trên. Những hướng phục hồi với sự chen vào cái tôi trong đó sẽ là tự sát lý số.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150419%205MAU.j

 

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150419%20DENTRA

 

LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150419%205MA

 

LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150419%20SAN

 

Khi chưa vạch ra Bát quái thì mọi sự biến hoá của Bát quái nằm trong Trời đất. Khi đã vạch ra Bát quái thì mọi sự biến hoá của Trời đất nằm trong Bát quái. Âm dương Ngũ hành là Triết học của Tự nhiên, thế nên Chấm và Vạch phải có tính Triết học nội tại, tức là trong Biểu tượng có Triết lý. Chỉnh lý mà không cảm nhận được Triết lý không hiểu được Biểu tượng thà rằng không sửa. Làm mà run sợ chẳng dám để Tự nhiên làm, cố ý cài cái tôi vào công trình thì Tự nhiên sẽ rút lui, Thượng đế sẽ rút lui. Tự nhiên không tham gia thì nào có Triết học. Triết học của Cái tôi là triết học chết, Triết học của Tự nhiên là triết học sống.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khi chưa vạch ra Bát quái thì mọi sự biến hoá của Bát quái nằm trong Trời đất. Khi đã vạch ra Bát quái thì mọi sự biến hoá của Trời đất nằm trong Bát quái. Âm dương Ngũ hành là Triết học của Tự nhiên, thế nên Chấm và Vạch phải có tính Triết học nội tại, tức là trong Biểu tượng có Triết lý. Chỉnh lý mà không cảm nhận được Triết lý không hiểu được Biểu tượng thà rằng không sửa. Làm mà run sợ chẳng dám để Tự nhiên làm, cố ý cài cái tôi vào công trình thì Tự nhiên sẽ rút lui, Thượng đế sẽ rút lui. Tự nhiên không tham gia thì nào có Triết học. Triết học của Cái tôi là triết học chết, Triết học của Tự nhiên là triết học sống.

Đạo của Người Quân tử là bắt chước Tự nhiên:

Nước tuôn xuống núi nào có ý

Mây bay về động vốn vô tâm

Người đời nếu được như mây nước

Cây sắt trổ hoa khắp cõi xuân. 

Đừng có sinh tâm tác ý thay đổi Biểu tượng thì Triết lý mởi trổ hoa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đạo của Người Quân tử là bắt chước Tự nhiên:

Nước tuôn xuống núi nào có ý

Mây bay về động vốn vô tâm

Người đời nếu được như mây nước

Cây sắt trổ hoa khắp cõi xuân. 

Đừng có sinh tâm tác ý thay đổi Biểu tượng thì Triết lý mởi trổ hoa.

Triết học của Tự nhiên và Vô ngã. Đạo khả đạo phi thường Đạo, Danh khả danh phi thường danh. Thế thì Triết học của chẳng phải Trung hoa càng chẳng phải Việt nam. Trung hoa hay Việt nam đều vứt hết, đó chỉ là mượn danh để lồ lộ cái ta đó. Danh xưng Trung hoa hay Việt nam thì chẳng phải chính danh. Danh bất chính, sự bất thành.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Triết học của Tự nhiên và Vô ngã. Đạo khả đạo phi thường Đạo, Danh khả danh phi thường danh. Thế thì Triết học của chẳng phải Trung hoa càng chẳng phải Việt nam. Trung hoa hay Việt nam đều vứt hết, đó chỉ là mượn danh để lồ lộ cái ta đó. Danh xưng Trung hoa hay Việt nam thì chẳng phải chính danh. Danh bất chính, sự bất thành.

Triết học Việt Nam, chẳng thể tự xưng, chỉ để thế giới quý hoá mà gọi thì được. Triết học là triết học thì mới có cơ thượng thừa, triết học lại tự xưng là Triết học Việt Nam thì biến cái Triết học đó thành một thứ tôn giáo nhập môn. Thượng thừa là vươn tới chân lý, vươn tới chân lý là vì bách tính, không vì bách tính thì lạc vào tà thuật. Trong hình thức học thuật ẩn chửa thứ tôn giáo nhập môn thì tất cả đều rớt xuống.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Triết học Việt Nam, chẳng thể tự xưng, chỉ để thế giới quý hoá mà gọi thì được. Triết học là triết học thì mới có cơ thượng thừa, triết học lại tự xưng là Triết học Việt Nam thì biến cái Triết học đó thành một thứ tôn giáo nhập môn. Thượng thừa là vươn tới chân lý, vươn tới chân lý là vì bách tính, không vì bách tính thì lạc vào tà thuật. Trong hình thức học thuật ẩn chửa thứ tôn giáo nhập môn thì tất cả đều rớt xuống.

Tất cả đều rớt vậy thì chỉnh lý để làm gì ?

Trước khi chỉnh lý phải chuyển tất cả thành diệu hữu, nếu không thì lạc vào duyên khởi chẳng phải tính khởi. Tính khởi thì tất cả đi lên, duyên khởi thì tất cả rớt xuống.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khi chưa vạch ra Bát quái thì mọi sự biến hoá của Bát quái nằm trong Trời đất. Khi đã vạch ra Bát quái thì mọi sự biến hoá của Trời đất nằm trong Bát quái. Âm dương Ngũ hành là Triết học của Tự nhiên, thế nên Chấm và Vạch phải có tính Triết học nội tại, tức là trong Biểu tượng có Triết lý. Chỉnh lý mà không cảm nhận được Triết lý không hiểu được Biểu tượng thà rằng không sửa. Làm mà run sợ chẳng dám để Tự nhiên làm, cố ý cài cái tôi vào công trình thì Tự nhiên sẽ rút lui, Thượng đế sẽ rút lui. Tự nhiên không tham gia thì nào có Triết học. Triết học của Cái tôi là triết học chết, Triết học của Tự nhiên là triết học sống.

Hà: Ngân Hà, vật lý thiên văn.

Đồ: Biểu tượng.

Lạc: Âu Lạc, Lạc Việt.

Thư: Triết lý.

Đại để: Biểu tượng triết lý về Trời Đất của Người Lạc.

Mùng 1 tháng 9 năm 2016

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150419%205MAU.j

 

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150419%20DENTRA

 

[ Âm Dương Bát Quái ] Hậu Thiên [ Ngũ Hành Tương Khắc ] bí mật như lỗ đen vật lý thiên văn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hà: Ngân Hà, vật lý thiên văn.

Đồ: Biểu tượng.

Lạc: Âu Lạc, Lạc Việt.

Thư: Triết lý.

Đại để: Biểu tượng triết lý về Trời Đất của Người Lạc.

Mùng 1 tháng 9 năm 2016

Triết Lý Thiên Địa không cần thay đổi quan điểm vì nó là khoa học và vượt trên khoa học, vượt trên quốc gia cấp quốc tế. Thiên là văn minh. Địa là đạo đức. Văn minh hậu đãi người đạo đức: Thiên Địa Nhân hợp nhất.

Share this post


Link to post
Share on other sites

LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150419%205MA

LACTHUTIENTHIEN%20618PX%2020150419%20SAN

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150419%205MAU.j

 

HADOHAUTHIEN%20618PX%2020150419%20DENTRA

Thiên là Trời. Tiên là trước mặt. Hậu là sau lưng. Đã lồ lộ trước mặt thì ai cũng thấy, dễ là vì thấy được bằng mắt, chẳng cần phải thống kê kết luật.

Đã ẩn đằng sau, ẩn bên trong thì không dễ thấy. Phải quan sát, thống kê tìm ra điểm nhấn, mô phỏng lại sau mới thấy được vậy.

Tiên thiên và Hậu thiên là hai quy luật đồng thời diễn ra trong Hệ mặt trời.

Tiên thiên là sự vận động theo quỹ đạo tròn, dễ thấy.

Trong sự các hành tinh quay quanh mặt trời thì có những thời điểm một/vài hành tinh cùng mặt trời và mặt đất thẳng hàng nhau. Thống kê các thời điểm đó sẽ phát hiện ra hệ đó là hệ ngũ hành tương khắc, thấy được sau khi thống kế nên gọi là Hậu thiên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên là Trời. Tiên là trước mặt. Hậu là sau lưng. Đã lồ lộ trước mặt thì ai cũng thấy, dễ là vì thấy được bằng mắt, chẳng cần phải thống kê kết luật.

Đã ẩn đằng sau, ẩn bên trong thì không dễ thấy. Phải quan sát, thống kê tìm ra điểm nhấn, mô phỏng lại sau mới thấy được vậy.

Tiên thiên và Hậu thiên là hai quy luật đồng thời diễn ra trong Hệ mặt trời.

Tiên thiên là sự vận động theo quỹ đạo tròn, dễ thấy.

Trong sự các hành tinh quay quanh mặt trời thì có những thời điểm một/vài hành tinh cùng mặt trời và mặt đất thẳng hàng nhau. Thống kê các thời điểm đó sẽ phát hiện ra hệ đó là hệ ngũ hành tương khắc, thấy được sau khi thống kế nên gọi là Hậu thiên.

Ngũ hành tương sinh và Ngũ hành tương khắc là sự vận động biến hoá của Thiên văn. Thiên văn ngũ hành tương sinh hiển lộ dễ thấy trước tiên nên gọi là Tiên Thiên. Thiên văn ngũ hành tương khắc ẩn sau khó thấy nên gọi là Hậu Thiên. Sinh trước Khắc sau, Tiên sinh Hậu khắc.

Minh thương dễ đỡ ác tiễn khó phòng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thông tin đồ hoạ
Các hình ảnh đồ hoạ của Rubi được tải lên Host Photobucket.com. Trong thời gian này photobucket.com có thông báo về sự bảo trì và sẽ sớm hoạt động lại ngay. Có lẽ đó là nguyên nhân mà các hình ảnh Rubi đăng trên các diễn đàn nói chung và đặc biệt diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn nói riêng tạm thời không hiển thị được.
Một số hình ảnh vẫn hiển thị là do Rubi sử dụng trang nguồn wiki.
Yếu tố ngẫu nhiên: dòng thời gian 1999-2016 mà Rubi thiết kế đưa vào khung các hình ảnh vô tình trùng khớp với sự việc này nằm 2016 này. Thiên định.
Ứng phó với hiện tượng này thì sinh ra một điều là cần có ảnh dự phòng, tức là mỗi hình ảnh sẻ phải tải lên 2 host khác nhau và đưa cả 2 vào một vị trí minh hoạ của bài viết. Khi một host dừng thì host còn lại sẽ đảm bảo chức năng minh hoạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites