vinh

Phong Thủy Với Người Tu

36 bài viết trong chủ đề này

 Thưa các anh chị em! 

 Có người cho rằng : phong thủy ,   không có  ảnh hưởng đến  người tu  . không biết có phải vậy  không ! và cơ sở nào để lí giải cho vấn đề đó ?

cảm ơn !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin hỏi lại anh Vinh: Người tu vẫn là người hay thành Thánh, thành Phật cả rồi? Anh có hiểu bản chất phong thủy là gì không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin hỏi lại anh Vinh: Người tu vẫn là người hay thành Thánh, thành Phật cả rồi? Anh có hiểu bản chất phong thủy là gì không?

Theo mình hiểu , phong thủy là sự ảnh hưởng của môi trường (địa lí , hướng gió , hướng khí, mạch nước ...)  đối với họa phúc và đời sống   con người . ,  Sự cấu trúc địa hình , sự bố cục , bài trí nào đó dẫn đến sự hình thành loại " khi"nào đó sẽ  ảnh hưởng tích cực hay tiêu cưc đến đời sống con người . . 

     ở người tu , họ dần dần chuyển được nghiệp  ; vận hạn của họ cũng được chuyển .do đó các môn dự đoán học  cũng không thể dự đoán đúng  được số mệnh của họ . Con người có đời sống khổ đau , vận hạn xấu là bỡi sự chi phối của nghiệp lực . Các vị chân  tu , với công phu tu tập ,   họ dần dàn hóa giải được nghiệp của mình . Do đó , nên có thể nói : phong thủy cũng không thể ảnh hưởng tiêu cực đện đời sống của các vị chân tu !

 kính anh!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo mình hiểu , phong thủy là sự ảnh hưởng của môi trường (địa lí , hướng gió , hướng khí, mạch nước ...)  đối với họa phúc và đời sống   con người . ,  Sự cấu trúc địa hình , sự bố cục , bài trí nào đó dẫn đến sự hình thành loại " khi"nào đó sẽ  ảnh hưởng tích cực hay tiêu cưc đến đời sống con người . . 

     ở người tu , họ dần dần chuyển được nghiệp  ; vận hạn của họ cũng được chuyển .do đó các môn dự đoán học  cũng không thể dự đoán đúng  được số mệnh của họ . Con người có đời sống khổ đau , vận hạn xấu là bỡi sự chi phối của nghiệp lực . Các vị chân  tu , với công phu tu tập ,   họ dần dàn hóa giải được nghiệp của mình . Do đó , nên có thể nói : phong thủy cũng không thể ảnh hưởng tiêu cực đện đời sống của các vị chân tu !

 kính anh!

Vậy theo anh tu đến cấp nào thì không cần phong thủy? Đại Đức, Thượng tọa, hay Hòa Thượng. Cái ông sư ăn thịt chó, ở với gái ầm ĩ ở Thái Lan theo anh có cần phong thủy không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Vậy theo anh tu đến cấp nào thì không cần phong thủy? Đại Đức, Thượng tọa, hay Hòa Thượng. Cái ông sư ăn thịt chó, ở với gái ầm ĩ ở Thái Lan theo anh có cần phong thủy không?

thưa anh! không phải cứ xuất gia vào chùa là trở thành người tu ! là người tu chân chính , khi nào chuyển được tâm phàm thành tâm thánh  ; họ phải đạt được "Công ",   "cột trụ công"  càng cao thì quả vị càng cao . khi nào tất cả các tế bào nguyên thủy được thay thế băng  năng lương ở các cõi cao tầng . Đây cũng là lúc người tu đã đạt được quả vị . Họ đã có được Pháp thân ( bên Đạo gia gọi là thánh thai)    . Họ đã "ra khỏi ngũ hành " 

   Đạt được quả vi như thế , nghiệp lực cũng  đã được hóa giải .  và   Phong thủy  có lẽ cũng không còn  ảnh hưởng lớn  đôí với họ 

Vài lời chia sẻ !

    thân ái !

Edited by vinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy thì theo anh nói như trên , chỉ khi đạt được đến
 

khi nào chuyển được tâm phàm thành tâm thánh  ; họ phải đạt được "Công ",   "cột trụ công"  càng cao thì quả vị càng cao . khi nào tất cả các tế bào nguyên thủy được thay thế băng  năng lương ở các cõi cao tầng . Đây cũng là lúc người tu đã đạt được quả vị . Họ đã có được Pháp thân ( bên Đạo gia gọi là thánh thai)    . Họ đã "ra khỏi ngũ hành " 

   Đạt được quả vi như thế , nghiệp lực cũng  đã được hóa giải .  và   Phong thủy  có lẽ cũng không còn  ảnh hưởng lớn  đôí với họ

 

Như vậy, theo anh thì người tu nói chung - chưa đạt quả vị như trên có cần phong thủy hỗ trợ để mau thành "chánh quả" không? Và theo anh Đức Phật Như Lai ở trong cõi Phật, nếu phong thủy tốt và phong thủy xấu thì Đức Như Lai chọn cái nào? Hơn nữa anh viết "Họ đã "ra khỏi ngũ hành ". Vậy anh hiểu bản chất của Ngũ hành là gì để xác định "ra khỏi Ngũ hành"?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy thì theo anh nói như trên , chỉ khi đạt được đến

 

Như vậy, theo anh thì người tu nói chung - chưa đạt quả vị như trên có cần phong thủy hỗ trợ để mau thành "chánh quả" không? Và theo anh Đức Phật Như Lai ở trong cõi Phật, nếu phong thủy tốt và phong thủy xấu thì Đức Như Lai chọn cái nào? Hơn nữa anh viết "Họ đã "ra khỏi ngũ hành ". Vậy anh hiểu bản chất của Ngũ hành là gì để xác định "ra khỏi Ngũ hành"?

Khi người tu đã đạt được Pháp thân và  "ra khỏi ngũ hành" , có nghĩa ,cơ thể đó không còn chịu sự chi phối của cõi vật chất ( kim , mộc thủy, thổ ,hỏa )  này nữa . vì các tế bào đã được thay thế  . 

 Phật Thích Ca ở trong cõi Phật .Trong cảnh giới đó ,  vấn đề phong thủy vẫn còn phải đặt ra sao anh !!! ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khi người tu đã đạt được Pháp thân và  "ra khỏi ngũ hành" , có nghĩa ,cơ thể đó không còn chịu sự chi phối của cõi vật chất ( kim , mộc thủy, thổ ,hỏa )  này nữa . vì các tế bào đã được thay thế  . 

 Phật Thích Ca ở trong cõi Phật .Trong cảnh giới đó ,  vấn đề phong thủy vẫn còn phải đặt ra sao anh !!! ?

 

Anh cho rằng "cơ thể đó không còn chịu sự chi phối của cõi vật chất" vậy cái cơ thể đó cấu tạo bằng cái gì để không bị "chi phối bởi vật chất"? Và tôi đặt vấn đề với anh: "Bản chất Ngũ hành là gì" để anh cho rằng ra khỏi ngũ hành? Anh phải biết "ngũ hành là gì" thì mới xác quyết được "ra khỏi Ngũ hành" chứ nhỉ? 

Còn anh viết "  Phật Thích Ca ở trong cõi Phật.Trong cảnh giới đó,  vấn đề phong thủy vẫn còn phải đặt ra sao anh !!! ?". Chúng ta chưa ai ở trong cõi Phật cả, nên câu anh hỏi, tôi nghĩ rằng câu trả lời không có hồi kết. Cho nên tôi chỉ đặt vấn đề với anh: "Đức Như Lai sẽ lựa chọn cái nơi Ngài ở hợp phong thủy hay không mà thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Anh cho rằng "cơ thể đó không còn chịu sự chi phối của cõi vật chất" vậy cái cơ thể đó cấu tạo bằng cái gì để không bị "chi phối bởi vật chất"? Và tôi đặt vấn đề với anh: "Bản chất Ngũ hành là gì" để anh cho rằng ra khỏi ngũ hành? Anh phải biết "ngũ hành là gì" thì mới xác quyết được "ra khỏi Ngũ hành" chứ nhỉ? 

Còn anh viết "  Phật Thích Ca ở trong cõi Phật.Trong cảnh giới đó,  vấn đề phong thủy vẫn còn phải đặt ra sao anh !!! ?". Chúng ta chưa ai ở trong cõi Phật cả, nên câu anh hỏi, tôi nghĩ rằng câu trả lời không có hồi kết. Cho nên tôi chỉ đặt vấn đề với anh: "Đức Như Lai sẽ lựa chọn cái nơi Ngài ở hợp phong thủy hay không mà thôi.

  cảm ơn anh đã đăt  câu hỏi !

 1. Theo tôi , ngũ hành ( kim, mộc , thủy , thổ , hỏa ) là khái niệm đại diện cho vật chất ở cõi trần này ; kim loại , đát , nước , gió , lửa .... tát cả đều được qui về một hành nào đó trong ngũ hành , chúng có sự tương sinh , tương khắc lãn nhau ; nó là cơ sở lí luận cho các môn huyền bí học , y học phương đông .và các môn khác ... trong đó có phong thủy . 

   2. Khi các tế bào của cơ thể được thay thế bằng các chất liệu  ở cõi cao tầng . (mặc dù nhìn bề ngoài ta thấy cấu trúc thân thể của họ vẫn giống người thường ) nhưng thật ra , cơ thể đó đã ở một cõi không gian khác . Nó không còn chiu sự chi phối ở cõi vật chất này nữa . Phải chăng , với cơ thể như vậy , có  còn chiu sự tác động của ngũ hành không ?

3. theo tôi Đức Như lai không có sự lựa chọn nào cả ( nếu ví dụ ở cõi tâm linh có các dấu hiệu để xét về Phong Thủy!!!?) vì Ngài hiểu rằng : mình không còn nghiệp lực và đã hòa nhập vào toàn thể vũ trụ 

Edited by vinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

  cảm ơn anh đã đăt  câu hỏi !

 1. Theo tôi , ngũ hành ( kim, mộc , thủy , thổ , hỏa ) là khái niệm đại diện cho vật chất ở cõi trần này ; kim loại , đát , nước , gió , lửa .... tát cả đều được qui về một hành nào đó trong ngũ hành , chúng có sự tương sinh , tương khắc lãn nhau ; nó là cơ sở lí luận cho các môn huyền bí học , y học phương đông .và các môn khác ... trong đó có phong thủy . 

   2. Khi các tế bào của cơ thể được thay thế bằng các chất liệu  ở cõi cao tầng . (mặc dù nhìn bề ngoài ta thấy cấu trúc thân thể của họ vẫn giống người thường ) nhưng thật ra , cơ thể đó đã ở một cõi không gian khác . Nó không còn chiu sự chi phối ở cõi vật chất này nữa . Phải chăng , với cơ thể như vậy , có  còn chiu sự tác động của ngũ hành không ?

3. theo tôi Đức Như lai không có sự lựa chọn nào cả ( nếu ví dụ ở cõi tâm linh có các dấu hiệu để xét về Phong Thủy!!!?) vì Ngài hiểu rằng : mình không còn nghiệp lực và đã hòa nhập vào toàn thể vũ trụ 

 

Oh. Thì ra là vậy.

1/ Theo anh thì những chất liệu ở cõi cao tầng đó có thể phân loại theo ngũ hành không?

2/ Còn anh cho rằng: "Ngài hiểu rằng : mình không còn nghiệp lực và đã hòa nhập vào toàn thể vũ trụ". Vậy vũ trụ này có phân loại theo Âm Dương Ngũ hành không?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oh. Thì ra là vậy.

1/ Theo anh thì những chất liệu ở cõi cao tầng đó có thể phân loại theo ngũ hành không?

2/ Còn anh cho rằng: "Ngài hiểu rằng : mình không còn nghiệp lực và đã hòa nhập vào toàn thể vũ trụ". Vậy vũ trụ này có phân loại theo Âm Dương Ngũ hành không?

 

Tất nhiên là có thể chứ ! Nhưng sự vận hành của nó có quy luật khác với quy luật ở cõi trần này .   vũ trụ có nhiều cõi giới khác nhau ; mỗi cõi giới có quy luật riêng ;  và cả thời gian cũng có sự sai biệt 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

 Nhân đây , xin anh giải thích giùm mình câu nói của Đức Phật " trong một hạt cát có 3 ngàn đại thế giới "

xin cảm ơn anh!

Edited by vinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tất nhiên là có thể chứ ! Nhưng sự vận hành của nó có quy luật khác với quy luật ở cõi trần này .   vũ trụ có nhiều cõi giới khác nhau ; mỗi cõi giới có quy luật riêng ;  và cả thời gian cũng có sự sai biệt 

 

Chúng ta đang bàn chuyện phong thủy và người tu hành. Anh cho rằng người tu thì không cần đến phong thủy, nhưng cũng theo anh  thì phải tu đến mức mà pháp thân vượt ra khỏi ngũ hành, mới không cần đến phong thủy. Để vắn tắt vấn đề: Vậy theo anh, anh hãy chỉ ra cho tôi và mọi người đang quan tâm: ai là người thoát khỏi ngũ hành trong trái Đất - tức cõi trần gian này? Còn ở cõi khác ngoài trái Đất chúng ta bàn sau.

Anh có thể giới thiệu vài người, như Đức Đạt Lai Lạt Ma,....và chứng minh ngài không cần đến phong thủy

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chúng ta đang bàn chuyện phong thủy và người tu hành. Anh cho rằng người tu thì không cần đến phong thủy, nhưng cũng theo anh  thì phải tu đến mức mà pháp thân vượt ra khỏi ngũ hành, mới không cần đến phong thủy. Để vắn tắt vấn đề: Vậy theo anh, anh hãy chỉ ra cho tôi và mọi người đang quan tâm: ai là người thoát khỏi ngũ hành trong trái Đất - tức cõi trần gian này? Còn ở cõi khác ngoài trái Đất chúng ta bàn sau.

Anh có thể giới thiệu vài người, như Đức Đạt Lai Lạt Ma,....và chứng minh ngài không cần đến phong thủy

 

có lẽ ,anh cũng đã biết về các vị chân tu ở Hy ma lap son rồi . Họ có thể sống 400 hay 500 tuổi và có thể hơn nữa nếu họ muốn .! mặc dù rất cao tuổi nhưng cơ thể vật lý của họ vẫn trẻ .- vì các tế bào nguyên thủy của họ đã thay đổi . Họ không còn chịu sự chi phối bỡi cõi vật chát này .

Share this post


Link to post
Share on other sites

có lẽ ,anh cũng đã biết về các vị chân tu ở Hy ma lap son rồi . Họ có thể sống 400 hay 500 tuổi và có thể hơn nữa nếu họ muốn .! mặc dù rất cao tuổi nhưng cơ thể vật lý của họ vẫn trẻ .- vì các tế bào nguyên thủy của họ đã thay đổi . Họ không còn chịu sự chi phối bỡi cõi vật chát này .

 

"Cơ thể vật lý của họ vẫn trẻ - vì các tế bào nguyên thủy của họ đã thay đổi." Khi họ vẫn còn cơ thể vật lý thì tức là vẫn còn chịu sự  tương tác bởi vũ trụ này. Các tế bào của họ dù có thay đổi đến thế nào thì cũng phải chịu sự tương tác của vũ trụ hay đơn giản là môi trường mà họ đang sống vì thế nhiều lắm tế bào chỉ có thể kéo dài quá trình lão hóa hoặc do trong quá trình tu hành họ tạo được sự chuyển hóa của các tế bào tốt và nhanh hơn người thường. Còn nếu các tế bào của họ thay đổi - tức là có quá trình thay đổi về vật lý thì chắc chắn xác thân của họ phải thay đổi theo quá trình đó chứ không thể chỉ là trẻ hóa hoặc không già được. Vì Khí có trước Hình nhưng sau đó Hình lại làm cho Khí bị lệ thuộc. Nếu Khí thay đổi toàn diện, ắt Hình phải đổi theo toàn diện.

 

Ta lấy 1 ví dụ đơn giản trong thế giới tự nhiên. Loài nào có thể hô hấp sâu và chậm rãi hơn thì sẽ sống thọ hơn. Đơn cử là Loài Rùa, Rùa là loài hô hấp sâu và chậm nhất cho nên có thể duy trì sự tồn tại của tế bào lâu nhất vì thế mà sống thọ nhất. Còn các loài hay thở nhanh, thở gấp ví dụ như Loài Chó thì nó sẽ thúc đẩy quá trình lão hóa tế bào vì thế mà tuổi thọ của chúng không cao.

Điều này tương tự như chuyện vị Lạt Ma mà anh Vinh nói. Những việc này cũng đã được khoa học phương Tây nghiên cứu và được đề cập nhiều trên Thế Giới, không có gì làm lạ.

 

Vấn đề cốt lõi ở đây là họ hiều được quy luật vận động của vũ trụ mà cụ thể là Âm Dương Ngũ Hành và họ sống đúng theo quy luật nên đạt được tuổi thọ và nhiều khả năng kỳ lạ như vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

có lẽ ,anh cũng đã biết về các vị chân tu ở Hy ma lap son rồi . Họ có thể sống 400 hay 500 tuổi và có thể hơn nữa nếu họ muốn .! mặc dù rất cao tuổi nhưng cơ thể vật lý của họ vẫn trẻ .- vì các tế bào nguyên thủy của họ đã thay đổi . Họ không còn chịu sự chi phối bỡi cõi vật chát này .

Thật tình với anh là tôi cũng chỉ nghe nói như anh về các vị thiền sư ở Himalaya, có tuổi thọ rất cao. Vâng ! Chỉ nghe nói như anh, chứ chưa gặp họ bao giờ. Đức Đatlailatma là lãnh tụ cao cấp nhất ở đây, cũng chưa thấy vị nào sống quá 100 tuổi. Còn nếu như anh cho rằng sống thọ là biểu hiện của tu hành thay đổi cấu trúc vật chất, thì con rùa chưa tu bao giờ sống cũng vài trăm năm. Không lẽ cơ cấu tế bào của nó "đã ra khỏi ngũ hành"? (Trong khi - Xin lỗi - anh chưa có một hiểu biết tối thiểu về khái niệm Ngũ Hành).

Tôi có thể tự hào nói rằng: Nếu được Đức Thich Ca Mâu Ni mời, tôi sẵn sàng xem giúp phong thủy cho cõi Phật  với giá hữu nghị. Tôi sẽ chứng minh điều này trước Giáo hội Phật giáo quốc tế rằng: Cõi Phật cũng có thể phân loại theo Ngũ hành và cũng cần Phong thủy đấy anh ạ.

Tôi thường phát biểu ngay tại diễn đàn này: "Nếu ăn chay mà thành Phật thì con bò thành Phật lâu rồi!". Tôi không kiêu mạn. Bởi vì tôi hiểu rõ muốn thành Phật - tôi cũng là một Phật tử, pháp danh Minh Tính - thì điều kiện tiên quyết phải là có đủ trí huệ để giác ngộ. Cho nên mới có câu :"Trực chỉ thân tâm, kiến tánh thành Phật".

Bởi vậy, khi anh cho rằng: Tu rồi thì không cần phong thủy là một sai lầm. Cõi Phật chắc phong thủy chưa thật tốt , nên Phật pháp chật vật hơn 2500 năm nay chưa được cả thế giới công nhận. Nó vẫn còn phải cạnh tranh với các tôn giáo và tín ngưỡng khác.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vinh viết:

 


 Nhân đây , xin anh giải thích giùm mình câu nói của Đức Phật " trong một hạt cát có 3 ngàn đại thế giới "

xin cảm ơn anh!

 

 

Chính xác câu này Đức Phật nói: "Trên đầu một mảy lông, có thể chứa tam thiên đại thiên thế giới".

Tôi nghĩ chắc anh cũng là tu sĩ, hoặc cư sĩ có tham khảo Phật pháp. Nhưng những tri thức về Phật pháp của anh mới chỉ ở dạng sơ khai. Bởi vậy, anh hiểu Phật pháp theo cảm tính. Đây cũng chính là giai đoạn sơ ngộ của tôi khi mới tìm hiểu Phật Pháp. Lúc ấy tôi cũng hăng tiết vịt lắm. Đi đâu cũng nói Pháp. Nhưng bây giờ, tôi nhận thấy: không phải cơ duyên thì không nên nói làm gì.

Anh hãy xem bài viết của tôi theo link này:

http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/6612-tinh-thay-trong-minh-triet-phat-giao-va-bi-an-vu-tru-trong-ly-hoc-dong-phuong/

Tôi hy vọng bài viết này sẽ chia sẻ được vài điều với anh, liên quan đến câu hỏi của anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Thật tình với anh là tôi cũng chỉ nghe nói như anh về các vị thiền sư ở Himalaya, có tuổi thọ rất cao. Vâng ! Chỉ nghe nói như anh, chứ chưa gặp họ bao giờ. Đức Đatlailatma là lãnh tụ cao cấp nhất ở đây, cũng chưa thấy vị nào sống quá 100 tuổi. Còn nếu như anh cho rằng sống thọ là biểu hiện của tu hành thay đổi cấu trúc vật chất, thì con rùa chưa tu bao giờ sống cũng vài trăm năm. Không lẽ cơ cấu tế bào của nó "đã ra khỏi ngũ hành"? (Trong khi - Xin lỗi - anh chưa có một hiểu biết tối thiểu về khái niệm Ngũ Hành).

Tôi có thể tự hào nói rằng: Nếu được Đức Thich Ca Mâu Ni mời, tôi sẵn sàng xem giúp phong thủy cho cõi Phật  với giá hữu nghị. Tôi sẽ chứng minh điều này trước Giáo hội Phật giáo quốc tế rằng: Cõi Phật cũng có thể phân loại theo Ngũ hành và cũng cần Phong thủy đấy anh ạ.

Tôi thường phát biểu ngay tại diễn đàn này: "Nếu ăn chay mà thành Phật thì con bò thành Phật lâu rồi!". Tôi không kiêu mạn. Bởi vì tôi hiểu rõ muốn thành Phật - tôi cũng là một Phật tử, pháp danh Minh Tính - thì điều kiện tiên quyết phải là có đủ trí huệ để giác ngộ. Cho nên mới có câu :"Trực chỉ thân tâm, kiến tánh thành Phật".

Bởi vậy, khi anh cho rằng: Tu rồi thì không cần phong thủy là một sai lầm. Cõi Phật chắc phong thủy chưa thật tốt , nên Phật pháp chật vật hơn 2500 năm nay chưa được cả thế giới công nhận. Nó vẫn còn phải cạnh tranh với các tôn giáo và tín ngưỡng khác.

 Vậy là anh chưa hiểu ý tôi muốn nói ! . Vì anh cũng biết : con muỗi chỉ sống khoảng 1 tuần ; con người khoảng 100 năm ; con rùa thì vài trăm năm .... Sự hơn kém nhau đó không phải do tu tập mà có  !.  chắc anh cũng hiểu là vì sao có sự khác nhau đó rồi !
   (Trong khi - Xin lỗi - anh chưa có một hiểu biết tối thiểu về khái niệm Ngũ Hành).  ?! vậy theo anh " bản chất ngũ hành "là gi? 
    Tu tập là một quá trình lâu dài . người tu  tiếp tục nâng cao tâm tính của mình lên , cho đến khi các hành giả   đạt được Pháp Thân ( cấu  trúc tế bào đã được thay thế bằng các chất liệu ở cõi cao tầng ). Đó chỉ mới là   sự hoàn thành   tu luyện "trong thế gian pháp " . Người tu còn phải tiếp tục tu luyện lên cao hơn đó là giai đoạn  " xuất thế gian pháp" cho đên  khi viên mãn .
   Các vị hành giả tu luyện ở Hymalapson , họ vẫn đang trên con đường tu luyện để đạt được Pháp thân , quá trình  này ,   cần có thời gian nhất định nào đó . Nếu họ  chưa đạt được Pháp thân , nhưng trong quá trình tu luyên các tế bào được thay thế dần , và nó cũng có sự ảnh hưởng tích cực , ví dụ : tuổi thọ tăng lên ; cơ thể ít bị chi phối bỡi sự tác động  của cõi vật chất này .., 
" Tôi có thể tự hào nói rằng: Nếu được Đức Thich Ca Mâu Ni mời, tôi sẵn sàng xem giúp phong thủy cho cõi Phật  với giá hữu nghị. Tôi sẽ chứng minh điều này trước Giáo hội Phật giáo quốc tế rằng: Cõi Phật cũng có thể phân loại theo Ngũ hành và cũng cần Phong thủy đấy anh ạ."  
Đó là việc của anh mà !, vì mình chưa lên được cõi Phật !
    "...Bởi vậy, khi anh cho rằng: Tu rồi thì không cần phong thủy là một sai lầm. Cõi Phật chắc phong thủy chưa thật tốt , nên Phật pháp chật vật hơn 2500 năm nay chưa được cả thế giới công nhận. Nó vẫn còn phải cạnh tranh với các tôn giáo và tín ngưỡng khác... " 
Chắc anh chưa quên là : Liên hợp quốc đã công nhận Đạo Phật là tôn giáo đại diện cho nhân loại ! 
 Vài lời chia sẻ cùng anh !
Edited by vinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi không rảnh để trình bày và để được anh công nhận về bản chất của thuyết Ngũ Hành. Nhưng tôi cũng nói sơ để anh hiểu về khái niệm ngũ hành thực chất chỉ là một khái niệm phân loại. Nếu Đức Thích ca mâu ni có hiện ra ngay trước mặt tôi thì tôi cũng phân Âm Dương Ngũ hành cho chính Ngài. Thí dụ: Ý thức của Ngài thuộc Dương, sự xuất hiện pháp thân của Ngài thuộc Âm....vv.....Đầu và tứ chi của bất cứ ai cũng phân loại theo Ngũ hành. Đến Tề Thiên Đại thánh cũng chưa vượt ra khỏi Ngũ hành.

Còn anh viết câu này:.


Chắc anh chưa quên là : Liên hợp quốc đã công nhận Đạo Phật là tôn giáo đại diện cho nhân loại ! ?
 Vài lời chia sẻ cùng anh !

 

Theo tôi biết thì chưa hề có ai ở Liên Hiệp quốc mắc sai lầm về chính trị một cách thiển cận như vậy. Đây chỉ là sự thừa nhận riêng của nhà bác học Eistein

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vinh viết:

 

 

Chính xác câu này Đức Phật nói: "Trên đầu một mảy lông, có thể chứa tam thiên đại thiên thế giới".

Tôi nghĩ chắc anh cũng là tu sĩ, hoặc cư sĩ có tham khảo Phật pháp. Nhưng những tri thức về Phật pháp của anh mới chỉ ở dạng sơ khai. Bởi vậy, anh hiểu Phật pháp theo cảm tính. Đây cũng chính là giai đoạn sơ ngộ của tôi khi mới tìm hiểu Phật Pháp. Lúc ấy tôi cũng hăng tiết vịt lắm. Đi đâu cũng nói Pháp. Nhưng bây giờ, tôi nhận thấy: không phải cơ duyên thì không nên nói làm gì.

Anh hãy xem bài viết của tôi theo link này:

http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/6612-tinh-thay-trong-minh-triet-phat-giao-va-bi-an-vu-tru-trong-ly-hoc-dong-phuong/

Tôi hy vọng bài viết này sẽ chia sẻ được vài điều với anh, liên quan đến câu hỏi của anh.

Cảm ơn anh đã gởi link này ! 

  Bài viết thật sự có ý nghĩa !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Để kết thúc topic này, nếu nói theo ngôn ngữ Phật pháp, thì phong thủy là pháp thế gian. Nó là một ngành khoa học tổng hợp những quy luật tương tác của môi trường, thiên nhiên và vũ trụ ảnh hưởng lên cuộc sống của con người, thuộc về nền văn hiến Việt một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử. Tất cả mọi cuộc sống của con người trên thế gian này, dù là những giáo sĩ cao cấp tu theo đạo Balamon, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hay Phật pháp...vv...mà người tu còn mang thân xác người đều chịu quy luật tương tác của phong thủy.

Còn vượt ra ngoài cõi thế gian này thì vấn đề lại nằm ở thuyết Âm Dương Ngũ hành và không ai, không cái gì vượt thoát khỏi sự mô tả của học thuyết này, nếu còn hình tướng - kể cả thần thánh hay ma quỷ. Bởi vì - nói theo khoa học - Đấy chính là lý thuyết thống nhất vũ trụ mà những nhà khoa học đầu bảng thật  của thế giới này đang mơ ước (Sở dĩ tôi phải thêm chữ "thật" vào cụm từ "đầu bảng thật", vì có qúa nhiều loại đầu bảng giả, dốt nát nhưng hay thể hiện).

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Tôi không rảnh để trình bày và để được anh công nhận về bản chất của thuyết Ngũ Hành. Nhưng tôi cũng nói sơ để anh hiểu về khái niệm ngũ hành thực chất chỉ là một khái niệm phân loại. Nếu Đức Thích ca mâu ni có hiện ra ngay trước mặt tôi thì tôi cũng phân Âm Dương Ngũ hành cho chính Ngài. Thí dụ: Ý thức của Ngài thuộc Dương, sự xuất hiện pháp thân của Ngài thuộc Âm....vv.....Đầu và tứ chi của bất cứ ai cũng phân loại theo Ngũ hành. Đến Tề Thiên Đại thánh cũng chưa vượt ra khỏi Ngũ hành.

Còn anh viết câu này:.

Theo tôi biết thì chưa hề có ai ở Liên Hiệp quốc mắc sai lầm về chính trị một cách thiển cận như vậy. Đây chỉ là sự thừa nhận riêng của nhà bác học Eistein

 

Tôi cũng rất mong cho anh sẽ thành công trong việc  Phân loại Âm Dương Ngũ hành cho Đức Phật !. , mặc dù ,ở mỗi cõi giới có  quy luật khác nhau ! và thực thiễn là tiêu chuẩn để xác đinh chân lý .(  nhưng rất tiếc là chúng ta không có điều kiện dể kiểm nghiệm trong cõi Phật!) thật đáng tiếc! 

 Chắc anh cũng biết rằng : Đạo Phật không có   chấp nhận các vấn đề  như : ngày ,giờ tốt xấu ; bói toán ; phong thủy ...Vì họ cho rằng số phận  con người do nghiệp qui định ; nhân quả chi phối ; không có thần thánh nào có thể ban phúc giáng  họa cho con người . Mặc dù vậy , tôi vẫn tin rằng : sự tác động của Phong Thủy là khách quan , có ảnh hưởng  đối  với người thường . Còn với người tu khi đã viên mãn ; các nghiệp lực đã được chuyển hóa , thì  vấn đề Phong thủy không còn cần thiết phải đặt ra nữa . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi cũng rất mong cho anh sẽ thành công trong việc  Phân loại Âm Dương Ngũ hành cho Đức Phật !. , mặc dù ,ở mỗi cõi giới có  quy luật khác nhau ! và thực thiễn là tiêu chuẩn để xác đinh chân lý .(  nhưng rất tiếc là chúng ta không có điều kiện dể kiểm nghiệm trong cõi Phật!) thật đáng tiếc! 

 Chắc anh cũng biết rằng : Đạo Phật không có   chấp nhận các vấn đề  như : ngày ,giờ tốt xấu ; bói toán ; phong thủy ...Vì họ cho rằng số phận  con người do nghiệp qui định ; nhân quả chi phối ; không có thần thánh nào có thể ban phúc giáng  họa cho con người . Mặc dù vậy , tôi vẫn tin rằng : sự tác động của Phong Thủy là khách quan , có ảnh hưởng  đối  với người thường . Còn với người tu khi đã viên mãn ; các nghiệp lực đã được chuyển hóa , thì  vấn đề Phong thủy không còn cần thiết phải đặt ra nữa . 

 

Hệ thống phân loại thì không chừa bất cứ một sự tồn tại nào. Anh thấy Đức Phật thiêng liêng nên không thể phân loại - Là một Phật tử, tôi cũng rất tôn trong sự thiêng liêng của Đức Phật. Nhưng thuyết Âm Dương Ngũ hành phản ánh chân lý khách quan. Nên nó không có cái chấp thiêng liêng chủ quan của tín đồ. Nếu đức Phật đứng bên Chúa Jesu thì cũng phân Âm Dương anh ạ.

Còn anh cho rằng tu lên bậc Thánh, Phật thì thoát khỏi ADNh và không cần phong thủy, thì chúng ta chưa vào trong cõi đó, chưa biết, tôi bảo có, anh bảo không. Đây là chuyện mà Đức Phật đã dạy: "Không bàn chuyện lông rùa, sừng thỏ". Đức Phật cũng từng dạy: "Những gì Ta đã nói, như nắm lá trong bàn tay của Ta. Nhưng chân lý như lá trong rừng Kỳ Đà sau lưng ta. Các người hãy tiếp tục tìm hiểu chân lý như lá trong rừng Kỳ Đà kia". Bởi vậy, riêng tôi nhận thấy rằng: Lý học Đông phương chính là phần còn lại của chân lý mà Đức Phật nói tới.

Nhờ nghiên cứu rất kỹ về Phật pháp tôi mới hiểu Thái Cực chính là Phật tính - vô thượng chánh đẳng giác đó anh ạ. Tôi thành thật khuyên anh nên suy nghiệm cho kỹ. Đừng cố chấp như vậy.

===============

PS: Tôi sẽ thiếu sót nếu không giải thích điều mà anh nói tới sau đây:

 Chắc anh cũng biết rằng : Đạo Phật không có   chấp nhận các vấn đề  như : ngày ,giờ tốt xấu ; bói toán ; phong thủy ...Vì họ cho rằng số phận  con người do nghiệp qui định ; nhân quả chi phối ; không có thần thánh nào có thể ban phúc giáng  họa cho con người .

 

Tôi chưa hề thấy và đọc bộ kinh gốc nào của Phật pháp nói về điều này. Tôi chỉ được đọc bộ kình - nhưng tôi không nhớ có phải kinh gốc do các đại đệ tử của Ngài kiết tập hay không - trong đó có đoạn Đức Phật chỉ khuyên con người gần lành, tránh ác để khỏi nghiệp chướng luân hồi. Nhưng khi nói tới bói toán, chiêm tinh thì Ngài chưa bao giờ phủ nhận. Đạo Thiên Chúa phủ nhận điều này mạnh mẽ nhất anh ạ. Tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo và tinh thần khoa học nửa mùa giống nhau ở việc này. Việc Phật pháp phủ nhận điều này tôi mới chỉ nghe anh nói.

Còn riêng tôi, tôi xác định rằng: Nghiệp quả được phản ánh qua lá số tử vi, tử bình (Tứ trụ) đấy anh ạ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi chưa hề thấy và đọc bộ kinh gốc nào của Phật pháp nói về điều này. Tôi chỉ được đọc bộ kình - nhưng tôi không nhớ có phải kinh gốc do các đại đệ tử của Ngài kiết tập hay không - trong đó có đoạn Đức Phật chỉ khuyên con người gần lành, tránh ác để khỏi nghiệp chướng luân hồi. Nhưng khi nói tới bói toán, chiêm tinh thì Ngài chưa bao giờ phủ nhận. Đạo Thiên Chúa phủ nhận điều này mạnh mẽ nhất anh ạ. Tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo và tinh thần khoa học nửa mùa giống nhau ở việc này. Việc Phật pháp phủ nhận điều này tôi mới chỉ nghe anh nói.

Còn riêng tôi, tôi xác định rằng: Nghiệp quả được phản ánh qua lá số tử vi, tử bình (Tứ trụ) đấy anh ạ.

 

 

     Anh có  thể tham khảo link này :  

   

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Tôi chưa hề thấy và đọc bộ kinh gốc nào của Phật pháp nói về điều này. Tôi chỉ được đọc bộ kình - nhưng tôi không nhớ có phải kinh gốc do các đại đệ tử của Ngài kiết tập hay không - trong đó có đoạn Đức Phật chỉ khuyên con người gần lành, tránh ác để khỏi nghiệp chướng luân hồi. Nhưng khi nói tới bói toán, chiêm tinh thì Ngài chưa bao giờ phủ nhận. Đạo Thiên Chúa phủ nhận điều này mạnh mẽ nhất anh ạ. Tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo và tinh thần khoa học nửa mùa giống nhau ở việc này. Việc Phật pháp phủ nhận điều này tôi mới chỉ nghe anh nói.

Còn riêng tôi, tôi xác định rằng: Nghiệp quả được phản ánh qua lá số tử vi, tử bình (Tứ trụ) đấy anh ạ.

     Anh có  thể tham khảo link này :  

   

 

 

Xin lỗi anh Vinh, tôi không quan tâm đến đoạn video của anh. Vì đó không phải bản kinh gốc của Đức Phật. Đó là do ông sư trong video đó nói. Đức Phật - theo những đoạn kinh được các Đại đệ tử của Ngài kiết tập, có nói:

Đại ý: "Sau này, sẽ có những kẻ nói bề ngoài giống như ta, nhưng lại mang nội dung xuyên tạc ý của ta. Đó là Ma Ba Tuần".

Tôi xác định rằng: Trong các bản kinh chính thức, Đức Phật chưa hể phủ nhận bói toán, tướng số và chiêm tinh...vv....

Nếu anh coi lời ông sư đó nói là chân lý, khiến anh phải tuân thủ thì anh cho một lời xác nhận công khai trong topic này!

Tôi nhắc lại là anh càng ngày càng xa chủ đề đấy. Tôi cũng là một Phật tử. Đương nhiên tôi không phủ nhận Phật pháp. Nhưng tôi không hiểu Phật Pháp theo cách hiểu của anh.

Anh hãy trích dẫn đoạn kinh gốc của Phật phủ nhận bói toán. Chứ không nên đưa clip một ông sư có thể nói về điều này (Vì tôi chưa xem). Cá nhân tôi cũng rất thân với vài vị Thượng tọa.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay