vinh

Phong Thủy Với Người Tu

36 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Xin lỗi anh Vinh, tôi không quan tâm đến đoạn video của anh. Vì đó không phải bản kinh gốc của Đức Phật. Đó là do ông sư trong video đó nói. Đức Phật - theo những đoạn kinh được các Đại đệ tử của Ngài kiết tập, có nói:

Đại ý: "Sau này, sẽ có những kẻ nói bề ngoài giống như ta, nhưng lại mang nội dung xuyên tạc ý của ta. Đó là Ma Ba Tuần".

Tôi xác định rằng: Trong các bản kinh chính thức, Đức Phật chưa hể phủ nhận bói toán, tướng số và chiêm tinh...vv....

Nếu anh coi lời ông sư đó nói là chân lý, khiến anh phải tuân thủ thì anh cho một lời xác nhận công khai trong topic này!

Tôi nhắc lại là anh càng ngày càng xa chủ đề đấy. Tôi cũng là một Phật tử. Đương nhiên tôi không phủ nhận Phật pháp. Nhưng tôi không hiểu Phật Pháp theo cách hiểu của anh.

 

 Đây là đoạn thuyết pháp của tiến sĩ triết và phật học Thích Nhật Từ . Mặc dù vậy , với sự thận trọng , và vấn đề vẫn còn đó ! tôi sẽ tìm trong các bản kinh chính thức của Phật giáo ,để xác định vấn đề trong thời  gian tới . 

Edited by vinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vấn đề là: Anh hãy tìm đoạn kinh Phật phủ nhận bói toán, chiêm tinh...vv.....Chứ không nên đem clip một vị sư có thể nói về điều này. Còn tôi, tôi xác nhận rằng: Tôi đã xem một đoạn kinh Phật có nhắc đến điều này, nhưng Đức Phật không phủ nhận. Mà chỉ khuyên con người bỏ ác làm thiện cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức Phật tất nhiên cũng không phủ nhận Phong Thủy. Bởi vì thời điểm 500 TCN, Phong thủy chưa phổ biến.

Còn anh đưa chức danh Tiến sĩ Triết và Phật học của vị Thượng tọa trên thì điều đó không phải là bằng chứng chân lý anh ạ. Sau khi đọc bài của anh  về vị Thượng Tọa này, tôi cũng chịu khó xem hết clip. Nhưng rất tiếc, nội dung chủ yếu của Clip chỉ nói về linh hồn và các hiện tượng liên quan. Vị Thượng Tọa này cũng chưa nhân danh Phật pháp phủ nhận bói toán, chiêm tinh. Mặc dù có nói đến những tay thày bói lừa đảo.

Tôi chờ anh 10 ngày để anh đưa được một đoạn kinh nói về Đức Phật phủ nhận chiêm tinh, bói toán . Tôi đề nghị phải là bản kinh gốc - được các Đại đệ tử của Ngài kiết tập. Anh biết thế nào là bản kinh gốc chứ? Tôi nhắc lại là: Bản kinh được coi là kinh gốc của Đức Phật phải có đoạn mô tả thời gian, địa điểm, nhân chứng lúc Đức Phật thuyết pháp; thường mở đầu bằng câu: Tôi từng nghe: tại....vào lúc...có các ....

Là người có tìm hiểu về Phật pháp, tôi tin chắc rằng với trí huệ như Đức Thích Ca Mâu Ni, không bao giờ phủ nhận những thành tựu văn hóa của nhân loại; mà Lý học Đông phương, gồm : Bói toán, phong thủy, Đông Y ....chính là những thành tựu của nhân loại, thuộc về một nền văn minh cổ xưa. Ngược lại, ngài luôn khuyến khích các đệ tử tiếp tục tiếp thu chân lý "vốn như lá trong rừng Kỳ Đà".

Tốt nhất, anh đừng cố chấp mà tranh luận với tôi. Nên chính tư duy mà thành thực suy nghĩ. Đây là một  trong tám điều Bát chính mà Đức Phật dạy đó anh ạ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vấn đề là: Anh hãy tìm đoạn kinh Phật phủ nhận bói toán, chiêm tinh...vv.....Chứ không nên đem clip một vị sư có thể nói về điều này. Còn tôi, tôi xác nhận rằng: Tôi đã xem một đoạn kinh Phật có nhắc đến điều này, nhưng Đức Phật không phủ nhận. Mà chỉ khuyên con người bỏ ác làm thiện cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức Phật tất nhiên cũng không phủ nhận Phong Thủy. Bởi vì thời điểm 500 TCN, Phong thủy chưa phổ biến.

Còn anh đưa chức danh Tiến sĩ Triết và Phật học của vị Thượng tọa trên thì điều đó không phải là bằng chứng chân lý anh ạ. Sau khi đọc bài của anh  về vị Thượng Tọa này, tôi cũng chịu khó xem hết clip. Nhưng rất tiếc, nội dung chủ yếu của Clip chỉ nói về linh hồn và các hiện tượng liên quan. Vị Thượng Tọa này cũng chưa nhân danh Phật pháp phủ nhận bói toán, chiêm tinh. Mặc dù có nói đến những tay thày bói lừa đảo.

Tôi chờ anh 10 ngày để anh đưa được một đoạn kinh nói về Đức Phật phủ nhận chiêm tinh, bói toán . Tôi đề nghị phải là bản kinh gốc - được các Đại đệ tử của Ngài kiết tập. Anh biết thế nào là bản kinh gốc chứ? Tôi nhắc lại là: Bản kinh được coi là kinh gốc của Đức Phật phải có đoạn mô tả thời gian, địa điểm, nhân chứng lúc Đức Phật thuyết pháp; thường mở đầu bằng câu: Tôi từng nghe: tại....vào lúc...có các ....

Là người có tìm hiểu về Phật pháp, tôi tin chắc rằng với trí huệ như Đức Thích Ca Mâu Ni, không bao giờ phủ nhận những thành tựu văn hóa của nhân loại; mà Lý học Đông phương, gồm : Bói toán, phong thủy, Đông Y ....chính là những thành tựu của nhân loại, thuộc về một nền văn minh cổ xưa. Ngược lại, ngài luôn khuyến khích các đệ tử tiếp tục tiếp thu chân lý "vốn như lá trong rừng Kỳ Đà".

Tốt nhất, anh đừng cố chấp mà tranh luận với tôi. Nên chính tư duy mà thành thực suy nghĩ. Đây là một  trong tám điều Bát chính mà Đức Phật dạy đó anh ạ.

Vâng , tôi sẽ thực hiện đúng những gì anh yêu cầu .

cảm ơn anh !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì, chính Đức Phật sau khi sinh được vua cha Tịnh Phạn mời các cao thủ bói toán - Bà La Môn xem tướng cho Ngài đó thôi. Các cao thủ phán rằng - đại khái: "Hoàng tử sẽ trở thành bậc Chuyển Luân Thánh Vương, sau này sẽ trở thành vị Hoàng đế vĩ đại nhât thiên hạ nếu Hoàng tử muốn trị vị thiên hạ, nếu Hoàng tử đi tu sẽ trở thành bậc Chánh đẳng chánh giác..."

Chém tí choi zui!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì, chính Đức Phật sau khi sinh được vua cha Tịnh Phạn mời các cao thủ bói toán - Bà La Môn xem tướng cho Ngài đó thôi. Các cao thủ phán rằng - đại khái: "Hoàng tử sẽ trở thành bậc Chuyển Luân Thánh Vương, sau này sẽ trở thành vị Hoàng đế vĩ đại nhât thiên hạ nếu Hoàng tử muốn trị vị thiên hạ, nếu Hoàng tử đi tu sẽ trở thành bậc Chánh đẳng chánh giác..."

Chém tí choi zui!!!

 

Ngay trong kinh Phật cũng ca ngợi 32 tướng tốt của Đức Phật.

Nhưng vấn đề căn bản là: Với trí huệ của bậc Vô thượng chánh đẳng giác, sẽ không bao giờ phủ nhận những thành tựu tri thức, văn hóa của nhân loại.

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

 Rất tiếc là tôi không có điều kiện để tiếp xúc tất cả các bản kinh gốc của Phật giáo . Nhưng phần lớn các các vị giảng sư , thuyết pháp đều cho rằng :   "PHẬT GIÁO DÙNG THUYẾT NGHIỆP THAY CHO  THUYẾT SỐ MỆNH"

 
  "...Thế nhưng theo quan điểm Phật giáo thì vấn đề họa, phúc, may mắn hay bất hạnh đều do nghiệp nhân thiện ác tạo ra từ đời sống trước rồi đời này chịu quả báo ...
     ...Trên thực tế, rất ít nhà địa lý tìm ra cho mình một địa điểm phong thủy tốt, cũng có rất ít nhà chiêm ngưỡng dùng trí thức và kinh nghiệm của mình để thay đổi số mệnh của mình. Vì vậy, các Phật tử nên lấy Phật pháp giáo hóa chúng sinh làm căn bản, nếu lấy việc bói sao, xem tướng, xem phong thủy làm sự nghiệp của mình thì sẽ lãng phí thời gian, có hại cho việc tu học chính đáng ...
    Những thuật ấy cũng có một số đạo lý nhưng không phải là đạo lý tuyệt đối, có thể tin nhưng không mê tín, cũng có thể không tin, mà không tin cũng không gây ra tai nạn lớn gì.
 ( theo phật học vấn đáp - luận 22)
 
   Mặc dù , việc tôi không tìm được các bản kinh gốc  . Nhưng đó cũng không phải là chủ đề chính mà chúng  ta đang bàn .
------------------------------------.
    Anh viết : "Còn riêng tôi, tôi xác định rằng: Nghiệp quả được phản ánh qua lá số tử vi, tử bình (Tứ trụ) đấy anh ạ. "
 
   Đúng vậy . Nhưng đối với người tu khi đã chuyển hóa được nghiệp quả thì lá số tử vi ; tử bình ( tứ trụ ) có còn phản ánh được chính  xác nghiệp quả  không ?
        Người tu để  chuyển hóa nghiệp , thi phong thủy cũng không phải là tác nhân chính yếu của quá tình này . 
 Một khi đã chuyển hóa được Nghiệp (họa - phúc ) ,  thì vấn đè phong thủy có còn   là tác nhân chính để gây họa giáng phúc cho người tu đã đạt viên mãn không ?
  thân ái !
Edited by vinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tóm lại, anh xác định không tìm thấy bản kinh gốc mà Đức Thích Ca Mâu Ni phủ nhận bói toán, phong thủy. Và anh xác nhận sự phủ nhận các phương pháp ứng dụng trong bói toán phong thủy chỉ là quan điểm của riêng các nhà sư.

Còn tôi thì tôi xác định rằng: Với bậc Vô thượng chánh đẳng giác, không bao giờ phủ nhận những thành tựu tri thức và văn hóa của nhân loại. Hay nói rõ hơn, Ngài không có tư tưởng cực đoan phủ nhận những giá trị tri thức ngoài Phật giáo, như một số tín ngưỡng , tôn giáo khác. Do đó, Đức Phật không bao giờ phủ nhận bói toán, phong thủy. Thực tế Đức Phật đã nói - Đại ý: "Tất cả những gì ta nói với các ngươi, chỉ như nắm lá trên tay ta. Còn chân lý như lá trong rừng Kỳ Đà sau lưng ta".

Tôi gặp không ít những kẻ sơ ngộ, u mê, biết chút kiến thức chỉ đủ mua vui trong bàn nhậu - mặc dù trong đó cũng không ít giáo sư , tiến sĩ - nhưng chém gió cứ như đúng rồi.

Bởi vậy, tôi khuyên anh khi sự suy nghiệm chưa hoàn chỉnh thì đừng nói những điều mình chưa biết rõ.

Đức Phật đã dạy - Đại ý: Hãy thành thực mà suy nghĩ - "Chính Tư duy" là một trong những điều bát chính của Phật pháp.

Đức Phật đã nói - Đại ý: "Sau này sẽ có những kẻ nói giống như ta về hình thức, nhưng nội dung lại xuyên tạc ý của ta. Đó là Ma Ba Tuần".

Đức Phật đã nói - Đại ý: "Những điều ta nói chỉ như ngón tay chỉ mặt trăng, các ngưởi phải nương theo ngón tay mà tìm chân lý". Bởi vậy, những tư duy cố chấp vào lời của Ngài chưa hẳn đã là bậc giác ngộ, để thoát khỏi định mệnh.

Chúc anh mau tinh tấn trên tính thần Phật pháp với những lời khuyên của tôi.

Anh hãy suy nghĩ lời khuyên của tôi:

"Khi anh còn nhận thấy Phật thì anh chưa thể coi là giải thoát".

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tóm lại, anh xác định không tìm thấy bản kinh gốc mà Đức Thích Ca Mâu Ni phủ nhận bói toán, phong thủy. Và anh xác nhận sự phủ nhận các phương pháp ứng dụng trong bói toán phong thủy chỉ là quan điểm của riêng các nhà sư.

Còn tôi thì tôi xác định rằng: Với bậc Vô thượng chánh đẳng giác, không bao giờ phủ nhận những thành tựu tri thức và văn hóa của nhân loại. Hay nói rõ hơn, Ngài không có tư tưởng cực đoan phủ nhận những giá trị tri thức ngoài Phật giáo, như một số tín ngưỡng , tôn giáo khác. Do đó, Đức Phật không bao giờ phủ nhận bói toán, phong thủy. Thực tế Đức Phật đã nói - Đại ý: "Tất cả những gì ta nói với các ngươi, chỉ như nắm lá trên tay ta. Còn chân lý như lá trong rừng Kỳ Đà sau lưng ta".

Tôi gặp không ít những kẻ sơ ngộ, u mê, biết chút kiến thức chỉ đủ mua vui trong bàn nhậu - mặc dù trong đó cũng không ít giáo sư , tiến sĩ - nhưng chém gió cứ như đúng rồi.

Bởi vậy, tôi khuyên anh khi sự suy nghiệm chưa hoàn chỉnh thì đừng nói những điều mình chưa biết rõ.

Đức Phật đã dạy - Đại ý: Hãy thành thực mà suy nghĩ - "Chính Tư duy" là một trong những điều bát chính của Phật pháp.

Đức Phật đã nói - Đại ý: "Sau này sẽ có những kẻ nói giống như ta về hình thức, nhưng nội dung lại xuyên tạc ý của ta. Đó là Ma Ba Tuần".

Đức Phật đã nói - Đại ý: "Những điều ta nói chỉ như ngón tay chỉ mặt trăng, các ngưởi phải nương theo ngón tay mà tìm chân lý". Bởi vậy, những tư duy cố chấp vào lời của Ngài chưa hẳn đã là bậc giác ngộ, để thoát khỏi định mệnh.

Chúc anh mau tinh tấn trên tính thần Phật pháp với những lời khuyên của tôi.

Anh hãy suy nghĩ lời khuyên của tôi:

"Khi anh còn nhận thấy Phật thì anh chưa thể coi là giải thoát".

Đúng vậy! " Phật pháp có tám mươi bốn vạn muôn ngàn pháp môn" và chân lý vẫn chờ đợi chúng ta , ở phía đàng sau ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Số người chết do động đất tại Nepal tăng từng giờ, lên gần 2.500 người
Chủ Nhật, 26/04/2015 - 23:31
 

Dân trí Giới chức Nepal cho biết số người thiệt mạng do trận động đất 7,8 độ richter ngày 25/4 vẫn tăng từng giờ, hiện đã lên tới gần 2.500 người và gần 6.500 người bị thương. Trong số đó, thủ đô Kathmandu có ít nhất 1.100 người chết.

 >>  Hơn 2.200 người chết vì động đất, xảy ra dư chấn mạnh 6,7 độ richter

 >>  Nepal tan hoang sau động đất: Giống bãi chiến trường

 

IMG_9054-2d7da.jpg
Các thi thể nạn nhân nằm la liệt tại một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu (Ảnh: Getty)

Theo con số thống kê mới nhất do giới chức Nepal công bố, số người thiệt mạng là 2.460 người và số người bị thương là 6.492 người. Ít nhất 1.100 người đã thiệt mạng tại thủ đô Kathmandu, thành phố có khoảng 1 triệu dân.

Động đất cũng gây thiệt hại tại các quốc gia trong khu vực. Ấn Độ ghi nhận 66 người thiệt mạng, Trung Quốc có 18 nạn nhân và Bangladesh có 4 nạn nhân.
 
Bộ ngoại giao Mỹ cho biết 3 công dân nước này đã thiệt mạng tại Nepal do động đất tại Nepal.
 

Tất cả các bệnh viện đều bị quá tải

Vào hôm nay 26/4, các bác sĩ đã di chuyển hàng trăm bệnh nhân ra các đường phố ở thủ đô Kathmandu sau khi cơn dư chấn mạnh 6,7 độ richter làm rung chuyển các bệnh viện và tòa nhà vốn đã bị hư hại bởi trận động đất 1 ngày trước đó.

Những người bị ốm và bị thương nằm ngổn ngang trên một con đường bụi bặm bên ngoài Trường Y Kathmandu, trong khi các nhân viên bệnh viện đưa thêm các bệnh nhân ra khỏi các tòa nhà trên cáng và giường.

Các bác sĩ đã thiết lập một phòng mổ tạm thời bên trong một túp lều và đưa vào những bệnh nhân nặng nhất.

Bên ngoài Trung tâm tổn thương quốc gia ở Kathmandu, các bệnh nhân ngồi xe lăn được điều trị trước khi động đất xảy ra giờ đây được điều trị cùng hàng trăm người bị thương do động đất.

"Chúng tôi chỉ có một phòng mổ ở đây thôi. Để có thể điều trị kịp thời, chúng tôi cần 15 phòng mổ. Tôi không thể đáp ứng được tình hình", Dipendra Pandey, một bác sĩ phẫu thuật cho hay. Pandey đã thực hiện 36 cuộc phẫu thuật kể từ hôm qua.

Các tổ chức cứu trợ và giới chức cho biết hầu hết các bệnh viện đều quá tải và thiếu trầm trọng trang thiết bị y tế.

"Cả các bệnh viện công và tư đều hết giường và đang điều trị cho các bệnh nhân ở ngoài trời", Deep Kumar Upadhyay, Đại sứ Nepal tại Ấn Độ cho biết.

Các quốc gia láng giềng đã điều máy bay vận tải quân sự chở đồ viện trợ y tế, thực phẩm và nước uống. Tuy nhiên, không có mấy dấu hiệu cho thấy các nỗ lực cứu trợ được phối hợp, khi các tổ chức viện trợ phải cố gắng sử dụng trực thăng trong điều kiện trời nhiều mây, trong lúc các cơn dư chấn đã khiến sân bay Kathmandu bị đóng cửa tạm thời và các con đường bị chặn do lở đất.

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở miền trung Nepal vào trưa ngày 25/4. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Nepal trong hơn 80 năm qua.

An Bình

 

 

Nepal là vùng đất tôn sùng Phật pháp với nhiều cao tăng. Nghiệp chướng nào khiến cho đất nước này tan hoang như vậy? Đất nước này có cần đến phong thủy không?

Bởi vậy, khi chưa biết rõ bản chất của phong thủy và Phật pháp thì nên khiêm tốn thôi. Lão Gàn sẵn sàng giúp Nepal chấn chỉnh lại phong thủy để góp phần hạn chế động đất, nếu vị cao tăng đứng đầu Nepal yêu cầu.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

hi sư phụ.^_^

đất nước nào mà chẳng cần đến phong thủy ...
cũng như con người chúng ta vậy thôi...tốt hay xấu..cũng phải đến gặp bác sĩ ..
sinh lão bệnh tử nào có bỏ qua ai  ^_^

Share this post


Link to post
Share on other sites

hi sư phụ. ^_^

đất nước nào mà chẳng cần đến phong thủy ...

cũng như con người chúng ta vậy thôi...tốt hay xấu..cũng phải đến gặp bác sĩ ..

sinh lão bệnh tử nào có bỏ qua ai  ^_^

Đúng vậy. Nhưng chủ topic này lại xác định: Đi tu đạt đến một mức nào đó thì không cần phong thủy. Cho nên sư phụ mới nói vậy.

Sư phụ hiểu rõ bản chất của phong thủy và Phật pháp, nên xác định rằng: Nếu Đức Thich Ca Mâu Ni mời, sư phụ sẵn sàng làm phong thủy cho cả cõi Phật.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay