Thiên Sứ

Gửi Bạn Putin

1 bài viết trong chủ đề này

Tôi xóa bài của bạn vì sự khẳng định của bạn cho rằng lời giảng của hòa thượng Pháp sư Tịnh Không là đúng nhất về vấn đề "Định mệnh có thật hay không?".

Tôi lưu ý bạn là trang web Lý học Đông phương là một trang web nghiên cứu học thuật cổ Đông phương. Nếu như chúng tôi nhận thấy định mệnh không có thật thì chúng tôi sẽ công bố kết quả này trên cơ sở nghiên cứu của chúng tôi, chứ không phải nó được xác định bởi quan điểm riêng của một vài người và được sự ủng hộ của số đông. Bạn có thể giới thiệu quan diểm để tham khảo, chứ không phải để phản bác.

Chúng tôi không có thời gian để tranh luận.

Bạn có thể giới thiệu đường link để tham khảo ở đây.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites