PhongVan

Chọn tuổi xông đất đầu năm

10 bài viết trong chủ đề này

CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM:

Căn cứ để tính:

Chi hợp Tuế niên, Can hợp mệnh

Tài, Quan, Ấn, Phúc nhập nội đường

Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ

Xuân mãn Càn Khôn, phúc mãn môn

- Căn cứ vào Thái tuế.

- Căn cứ vào mệnh chủ.

1. Căn cứ vào Thái tuế:

Hàng chi của năm hợp với Chi của người xông nhà:

- Chọn người có hàng Chi Lục hợp với Chi năm.

- Chọn người có hàng Chi Tam hợp với Chi năm.

Ví dụ:U Năm Quý Mùi chọn người có các chi: Ngọ (lục hợp với chi Mùi). Người có các Chi:

Hợi, Mão, Mùi (tam hợp với Chi năm).

2. Hợp Mệnh chủ:

a) Hàng Can của người xông đất:

Nếu muốn lợi cho công việc, quan chức thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ

thành Quan (tránh hợp thành Sát): Can khắc Can mệnh chủ, khác âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can Mậu (dương).

Nếu muốn lợi cho tài lộc thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Tài: Can

mệnh chủ khắc Can của người xông đất.

Ví dụ: mệnh chủ Quý chọn người có can Bính (chính tài), can Đinh (thiên tài).

Nếu muốn lợi cho học hành, thi cử, ấn tín thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ

thành Ấn (tránh hợp thành Kiêu): Can sinh Can của mệnh chủ, khác âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có Can là Canh (ấn), không chọn người có can Tân

(kiêu).

Nếu muốn lợi cho con cái thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Thực (tránh

hợp thành Thương): Chọn người có can được can mệnh chủ sinh và cùng âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can là Ất (Thực), không chọn người có can Giáp

(Thương).

:P Tuổi người xông nhà ngoài việc chọn như ở phần trên thì nên tránh

người xông nhà hình, xung với mệnh chủ:

Ví dụ người tuổi Tý tránh chọn người tuổi Ngọ, tuổi Mão xông nhà. Người tuổi Sửu tránh

chọn người tuổi Mùi xông nhà…

c) Hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân:

Tuổi người xông nhà nên hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân với chủ nhà, lục hợp hoặc tam hợp với

mệnh chủ.

Can Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý

Lộc Dần mão Tị Ngọ Tị Ngọ Thân Dậu Hợi Tý

Âm Quý Sửu Tý Hợi Dậu Mùi Thân Ngọ Dần Tị Mão

Dương Quý Mùi Thân Dậu Hợi Sửu Tý Dần Ngọ Mão Tị

Chi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi

Dịch mã Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị

Ví dụU người chủ tuổi Nhâm Tuất thì Lộc tại Hợi, Quý nhân tại Mão thì có thể chọn người tuổi

này Hợi, Mão…

GHI CHÚ:

Có thể kết hợp 2 đến 3 người xông đất:

Ví dụ: chọn 2 người tuổi Ngọ và Mùi (Ngọ - Mùi lục hợp)

Chọn 3 người tuổi Hợi, Mão, Mùi (tam hợp thành mộc cục): nhưng với tuổi Dậu thì bị tam

hợp mộc cục xung không dùng được.

Chủ nhà tuổi Thân, Tý, Thìn tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam sát.

Chủ nhà tuổi Hợi, Mão, Mùi tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam tai

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM:

Căn cứ để tính:

Chi hợp Tuế niên, Can hợp mệnh

Tài, Quan, Ấn, Phúc nhập nội đường

Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ

Xuân mãn Càn Khôn, phúc mãn môn

- Căn cứ vào Thái tuế.

- Căn cứ vào mệnh chủ.

1. Căn cứ vào Thái tuế:

Hàng chi của năm hợp với Chi của người xông nhà:

- Chọn người có hàng Chi Lục hợp với Chi năm.

- Chọn người có hàng Chi Tam hợp với Chi năm.

Ví dụ:U Năm Quý Mùi chọn người có các chi: Ngọ (lục hợp với chi Mùi). Người có các Chi:

Hợi, Mão, Mùi (tam hợp với Chi năm).

2. Hợp Mệnh chủ:

a) Hàng Can của người xông đất:

Nếu muốn lợi cho công việc, quan chức thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ

thành Quan (tránh hợp thành Sát): Can khắc Can mệnh chủ, khác âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can Mậu (dương).

Nếu muốn lợi cho tài lộc thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Tài: Can

mệnh chủ khắc Can của người xông đất.

Ví dụ: mệnh chủ Quý chọn người có can Bính (chính tài), can Đinh (thiên tài).

Nếu muốn lợi cho học hành, thi cử, ấn tín thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ

thành Ấn (tránh hợp thành Kiêu): Can sinh Can của mệnh chủ, khác âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có Can là Canh (ấn), không chọn người có can Tân

(kiêu).

Nếu muốn lợi cho con cái thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Thực (tránh

hợp thành Thương): Chọn người có can được can mệnh chủ sinh và cùng âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can là Ất (Thực), không chọn người có can Giáp

(Thương).

:P Tuổi người xông nhà ngoài việc chọn như ở phần trên thì nên tránh

người xông nhà hình, xung với mệnh chủ:

Ví dụ người tuổi Tý tránh chọn người tuổi Ngọ, tuổi Mão xông nhà. Người tuổi Sửu tránh

chọn người tuổi Mùi xông nhà…

c) Hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân:

Tuổi người xông nhà nên hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân với chủ nhà, lục hợp hoặc tam hợp với

mệnh chủ.

Can Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý

Lộc Dần mão Tị Ngọ Tị Ngọ Thân Dậu Hợi Tý

Âm Quý Sửu Tý Hợi Dậu Mùi Thân Ngọ Dần Tị Mão

Dương Quý Mùi Thân Dậu Hợi Sửu Tý Dần Ngọ Mão Tị

Chi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi

Dịch mã Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị

Ví dụU người chủ tuổi Nhâm Tuất thì Lộc tại Hợi, Quý nhân tại Mão thì có thể chọn người tuổi

này Hợi, Mão…

GHI CHÚ:

Có thể kết hợp 2 đến 3 người xông đất:

Ví dụ: chọn 2 người tuổi Ngọ và Mùi (Ngọ - Mùi lục hợp)

Chọn 3 người tuổi Hợi, Mão, Mùi (tam hợp thành mộc cục): nhưng với tuổi Dậu thì bị tam

hợp mộc cục xung không dùng được.

Chủ nhà tuổi Thân, Tý, Thìn tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam sát.

Chủ nhà tuổi Hợi, Mão, Mùi tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam tai

Châu xin chân thành cảm ơn !!!

Châu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đọc phần số 2) thì thấy là theo lối của tử bình, nhưng "mệnh chủ" là gì? Ý muốn nói là can ngày?

Cũng khó là khi nhờ người đến xông nhà lại phải hỏi cả can ngày sinh, thường thì người ta nhớ mình sinh năm con gì là nhiều lắm rồi :P

Còn muốn nói đến can năm thì cũng giống như các phần khác, nôm na là tam hợp, lục hợp, tam tai, nhị tai...v.v...

Tử bình còn phải biết dụng thần là gì, chứ không phải "mệnh chủ" là Giáp, chọn người có "Kỷ" là xong, thì có khi Thổ đó là kỵ thần của mình !!!

Theo tôi nếu không biết rõ thì đừng!

Tóm lại cứ theo đơn giản mà xài, chỉ là tâm lý mà thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM:

Căn cứ để tính:

Chi hợp Tuế niên, Can hợp mệnh

Tài, Quan, Ấn, Phúc nhập nội đường

Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ

Xuân mãn Càn Khôn, phúc mãn môn

- Căn cứ vào Thái tuế.

- Căn cứ vào mệnh chủ.

1. Căn cứ vào Thái tuế:

Hàng chi của năm hợp với Chi của người xông nhà:

- Chọn người có hàng Chi Lục hợp với Chi năm.

- Chọn người có hàng Chi Tam hợp với Chi năm.

Ví dụ:U Năm Quý Mùi chọn người có các chi: Ngọ (lục hợp với chi Mùi). Người có các Chi:

Hợi, Mão, Mùi (tam hợp với Chi năm).

2. Hợp Mệnh chủ: (Lý luận của phương pháp này là lý thuyết âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa )Lấy Can của năm sinh để tính

a) Hàng Can của người xông đất:

Nếu muốn lợi cho công việc, quan chức thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ

thành Quan (tránh hợp thành Sát): Can khắc Can mệnh chủ, khác âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can Mậu (dương).

Nếu muốn lợi cho tài lộc thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Tài: Can

mệnh chủ khắc Can của người xông đất.

Ví dụ: mệnh chủ Quý chọn người có can Bính (chính tài), can Đinh (thiên tài).

Nếu muốn lợi cho học hành, thi cử, ấn tín thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ

thành Ấn (tránh hợp thành Kiêu): Can sinh Can của mệnh chủ, khác âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có Can là Canh (ấn), không chọn người có can Tân

(kiêu).

Nếu muốn lợi cho con cái thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Thực (tránh

hợp thành Thương): Chọn người có can được can mệnh chủ sinh và cùng âm dương.

Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can là Ất (Thực), không chọn người có can Giáp

(Thương).

:lol: Tuổi người xông nhà ngoài việc chọn như ở phần trên thì nên tránh

người xông nhà hình, xung với mệnh chủ:

Ví dụ người tuổi Tý tránh chọn người tuổi Ngọ, tuổi Mão xông nhà. Người tuổi Sửu tránh

chọn người tuổi Mùi xông nhà…

c) Hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân:

Tuổi người xông nhà nên hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân với chủ nhà, lục hợp hoặc tam hợp với

mệnh chủ.

Can Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý

Lộc Dần mão Tị Ngọ Tị Ngọ Thân Dậu Hợi Tý

Âm Quý Sửu Tý Hợi Dậu Mùi Thân Ngọ Dần Tị Mão

Dương Quý Mùi Thân Dậu Hợi Sửu Tý Dần Ngọ Mão Tị

Chi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi

Dịch mã Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị

Ví dụU người chủ tuổi Nhâm Tuất thì Lộc tại Hợi, Quý nhân tại Mão thì có thể chọn người tuổi

này Hợi, Mão…

GHI CHÚ:

Có thể kết hợp 2 đến 3 người xông đất:

Ví dụ: chọn 2 người tuổi Ngọ và Mùi (Ngọ - Mùi lục hợp)

Chọn 3 người tuổi Hợi, Mão, Mùi (tam hợp thành mộc cục): nhưng với tuổi Dậu thì bị tam

hợp mộc cục xung không dùng được.

Chủ nhà tuổi Thân, Tý, Thìn tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam sát.

Chủ nhà tuổi Hợi, Mão, Mùi tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam tai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phần hợp thành lộc mã quý nhân không được rõ lắm Phongvan giải thích rõ xem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phần hợp thành lộc mã quý nhân không được rõ lắm Phongvan giải thích rõ xem

Tôi không vẽ được bảng nên không được rõ lắm bạn lấy thước ngắm đúng hàng đúng cột là được ( theo tôi thì chỉ cần áp dụng mấy phần trên là được rồi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các lão tiền bối xem giúp tuổi xông đất cơ quan giúp tiểu bổi với !

Tuổi Giáp Dần theo Lục thập hoa giáp mệnh Thủy chọn Quý Mão mệnh Kim thì hợp nhưng nếu theo Lạc Việt Hoa Giáp (Lục Thập hoa giáp sửa đổi) thì lại là mệnh Hỏa, chọn Quý Sưu xông đất có hợp không. Hay là chọn cả 2 vì không biết Lạc Việt hoa giáp đúng hay Lục Thập hoa giáp đúng. :rolleyes:

Mong các tiền bối giúp sớm vì chỉ còn 1 ngày nữa để mời người xông đất.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày tốt đầu năm Canh Dần – 2010.
………….


Lập Xuân : 4-2-2010
Ngày 21 tháng Chạp năm Kỷ Sửu.
Theo cổ lịch thì năm mới chính thức bắt đầu từ thời điểm này.


………..
Năm Canh Dần
Ngụy vương hành khiển.
Mộc tinh hành binh.
Tiêu tào phán quan.


Tết Nguyên đán
*Ngày 1-Giêng-Canh Dần ( Ngày Ất Mùi, tháng Mậu Dần )
Ngày 14-2-2010


Các tuổi xung: ( Không nên chọn xông đất )
Kỷ Sửu, Quý Sửu- Xung Nhật thần.
Nhâm Thân, Giáp Thân-Xung Nguyệt thần.
Giáp Thân, Mậu Thân- Xung Niên Tuế.

Các tuổi khác đều có thể dùng miễn là hợp với gia chủ!

Giờ Hoàng đạo:
Dần, Mão, Tị, Thân, Tuất, Hợi.
Nên dùng giờ:
Dần được Kim quỹ.
Mão được Bảo quang, Nhật lộc
Tuất được Hỷ thần, Thanh long.
Hướng xuất hành:
Quý Thần: Tây Nam.
Tài thần-Sinh môn: Đông Nam.
Cát môn: Chính đông
Tuyệt đối không dùng.
Hỷ thần- Tử môn:Tây Bắc


*Ngày 2-Giêng-Canh Dần ( Ngày Bính Thân )
Ngày 15-2-2010

Xung tuổi: Canh Dần, Nhâm Dần.
Giờ Hoàng đạo:
Tý, Sửu, Thìn, Tị, Mùi, Tuất.
Nên dùng giờ:
Tý được Phúc tinh, Thiên quan, Thanh long.
Sửu được Minh đường
Mùi được Ngọc đường
Tuất được Phúc tinh, Tư mệnh
Hướng tốt:
Quý thần-Tài thần : Chính Tây
Cát môn: Chính Đông
Sinh môn: Đông Nam
Khai môn:Đông Bắc.
Tuyệt đối không dùng.
Hỷ thần-Ngũ quỷ: Tây Nam


*Ngày 3-Giêng-Canh Dần ( Ngày Đinh Dậu )
Ngày 16-2-2010


Xung tuổi:Tân Mão, Quý Mão
Giờ Hoàng đạo:
Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
Nên dùng giờ:
Tý được Tư mệnh
Ngọ được Nhật lộc, Hỷ thần, Kim quỹ.
Mùi được Bảo quang.
Hướng tốt:
Hỷ thần-Sinh môn: Chính Nam
Quý thần: Tây Bắc
Tài thần: Chính Tây.
Cát môn: Đông Nam
Tuyệt đối không dùng.
Khai môn-Ngũ quỷ: Chính Đông


*Ngày 5-Giêng-Canh Dần- ( Ngày Kỷ Hợi )-Rất tốt
Ngày 18-2-2010

Xung tuổi:Quý Tị, Đinh Tị
Giờ Hoàng đạo:
Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi.
Nên dùng giờ:
Ngọ được Nhật lộc, Thanh long.
Mùi được Phúc tinh, Minh đường.
Tuất được Kim quỹ.
Hướng tốt:
Hỷ thần: Đông Bắc
Quý thần: Tây Nam
Cát môn: Đông Nam
Sinh môn: Chính Nam
Tuyệt đối không dùng.
Tài thần-Ngũ quỷ: Chính Bắc


*Ngày 8-Giêng-Canh Dần ( Ngày Nhâm Dần )-Chỉ tốt cho Khai trương, Nạp tài, Hôn nhân.
Ngày 21-2-2010

Xung tuổi: Bính Thân, Canh Thân.
Giờ Hoàng đạo:
Tý, Sửu, Thìn, Tị, Mùi, Tuất.
Nên dùng giờ :
Tý được Thanh long.
Sửu được Thiên quan, Minh đường.
Mùi được Thiên quan, Ngọc đường.
Hướng tốt:
Quý thần: Chính Đông
Cát môn: Tây Bắc.
Sinh môn: Chính Bắc
Khai môn: Chính Tây
Tuyệt đối không dùng.
Hỷ thần-Tài thần-Tử môn: Chính Nam


*Ngày 12-Giêng-Canh Dần ( Ngày Bính Ngọ )-Rất tốt
Ngày 25-2-2010

Xung tuổi: Canh Tý, Mậu Tý.
Giờ Hoàng đạo:
Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu.
Nên dùng giờ:
Thân được Hỷ thần, Nhật mã, Thanh long.
Hướng tốt:
Quý thần: Tây Bắc.
Tài thần: Chính Tây.
Cát môn: Đông Bắc
Khai môn: Chính Bắc.
Sinh môn: Chính Đông.
Tuyệt đối không dùng.
Hỷ thần-Ngũ quỷ: Tây Nam


*Ngày 13-Giêng-Canh Dần ( Ngày Đinh Mùi )-Rất tốt ( trừ việc Hôn nhân )
Ngày 26-2-2010

Xung tuổi:Tân Sửu, Kỷ sửu
Giờ Hoàng đạo:
Dần, Mão, Tị, Thân, Tuất, Hợi.
Nên dùng giờ:
Tị được Nhật mã, Ngọc đường.
Thân được Tư mệnh.
Tuất được Thanh long
Hợi được Thiên ất, Thiên quan, Minh đường.
Hướng tốt:
Hỷ thần: Chính Nam.
Quý thần-Cát môn: Đông Bắc.
Khai môn: Chính Bắc.
Tuyệt đối không dùng.
Tài thần-Tử môn: Chính Tây


* Ngày 15-Giêng-Canh Dần ( Ngày Kỷ Dậu )-Tết Nguyên tiêu
Xung tuổi:Quý Mão, Ất Mão
Giờ Hoàng đạo:
Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu.
Lễ trọng nên dùng:
Tý được Thiên ất, Tư mệnh.
Ngọ được Nhật lộc, Kim quỹ.
Mùi được Phúc tinh, Bảo quang.
Hướng tốt:
Quý thần-Sinh môn: Tây Nam
Cát môn: Chính Nam.
Khai môn: Đông Nam.
Tuyệt đối không dùng
Hỷ thần-Tử môn-Ngạc thần-Hạc thần: Đông Bắc.
Tài thần-Ngũ quỷ: Chính Bắc.

………………

Sưu tầm
UP bài này lên ai cần thì dùng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em dốt mấy khoản này quá ạ. Đọc cứ loạn cả lên

Nhờ bác xem cho em với. Em tuổi Giáp Tý (nữ) thì nên chọn tuổi xông đất là tuổi nào ạ

Em định nhờ Nhâm Thân (nữ) or Quý Hợi (nữ) xông có được không ạ

Cám ơn bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các lão tiền bối xem giúp tuổi xông đất cơ quan giúp tiểu bổi với !

Tuổi Giáp Dần theo Lục thập hoa giáp mệnh Thủy chọn Quý Mão mệnh Kim thì hợp nhưng nếu theo Lạc Việt Hoa Giáp (Lục Thập hoa giáp sửa đổi) thì lại là mệnh Hỏa, chọn Quý Sưu xông đất có hợp không. Hay là chọn cả 2 vì không biết Lạc Việt hoa giáp đúng hay Lục Thập hoa giáp đúng. :(

Mong các tiền bối giúp sớm vì chỉ còn 1 ngày nữa để mời người xông đất.

Nếu bạn thấy lấn cấn thì chọn mệnh Mộc, đều hợp với Thủy và Hỏa!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay