Thiên Sứ

Thông Báo V/v Chuyển Quyền Điều Hành

1 bài viết trong chủ đề này

Quý vị và anh chị em thân mến.

TTNC LHDP được thành lập năm 2006 bởi quyết định của chủ tịch Hội Đông Nam Á, do cố Chủ Tịch Hội Phạm Đức Dương ký và có giấy phép hoạt động của Bộ Khoa Học Công Nghệ. Giấp phép hoạt động vô thời hạn được Bộ Khoa Học Công Nghệ ký cuối năm 2010. Từ khi thành lập đến nay đã qua hai đời giám đốc điều hành. Giám đốc điều hành hiện nay là Nguyễn Vũ Diệu - tức Nguyễn Vũ Tuấn Anh từ năm 2007.

Từ đó đến nay, TTNC LHDP đã đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực liên quan. Đến nay do tuổi cao sức yếu, nên tôi - Nguyễn Vũ Diệu, tức Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc điều hành TTNC Lý Học Đông phương được sự đồng thuận của ban Giám Đốc Điều hành, đã quyết định:

1/ Chuyển quyền điều hành TTNC LHDP cho anh Hoàng Triệu Hải, Phó giám Đốc thường trực TTNC LHDP , kiêm Chánh Văn Phòng TTNC LHDP tại Hanoi lên làm quyền giám đốc của TTNC LHDP.

2/ Bổ nhiệm cô Đỗ Thu Hà làm Chánh văn phòng Đại diện TTNC LHDP tại Hanoi, thay anh Hoàng Triều Hải.

3/ Bổ nhiên anh Huỳnh Phan Thiên Luân làm Chánh Văn Phòng TTNC LHDP tại TP.HCM.

Anh Hoàng Triều Hải, Thiên Luân và cô Đỗ Thu Hà chính thức thực thi những nhiệm vụ của TTNC LHDP , chịu trách nhiệm với các quyết định của mình, từ ngày mùng 4/ 5 Bính Thân Việt lịch, nhằm ngày mùng 8/ 6 2016, theo nội quy, điều lệ hoạt động của TTNC LHDP và pháp luật Việt Nam, trong mọi quan hệ với chức năng được công bố trong thông báo này về hoạt động của TTNC LHDP.

Việc chuyển quyền điều hành theo thông báo này sẽ được coi là chính thức, khi được sự xác nhận của Ban Lãnh Đạo Hội Đông Nam Á.

Trân trọng thông báo.

 

Nguyễn Vũ Diệu

Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh

11 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites