tuấn dương

Ý Nghĩa Của Việc Thắp Nhang Đèn Cho Thần Phật

3 bài viết trong chủ đề này

Trong chúng ta có rất nhiều người hỏi rằng, tại sao hàng ngày phải thắp nhang đèn ở trong chùa, trước tượng Phật hoặc bàn thờ Phật tại nhà mình? Hãy đọc bài viết này bạn sẽ tìm ra đáp án!

tinhhoa.net-iHyN0J-20160216-y-nghia-cua-

 

Từ ngày xưa, chúng ta vẫn thường thấy bà hoặc mẹ lên chùa thắp nhang đèn lên bàn thờ Phật. Việc làm này cho đến bây giờ người ta vẫn làm thường hằng như một phong tục. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của của việc thắp nhang đèn này.

 

 

Trong《Vô lượng thọ kinh》viết:

“Vi thế chi đăng minh, nãi nhân gian tối thắng chi phúc điền” (Ánh sáng nhang đèn tỏa, nhân gian đầy phúc điền)

 

Trong 《Bồ tát tàng kinh kinh》viết: “Bách thiên đăng minh, sám trừ hối tội” (Thắp rất nhiều nhang đèn, sẽ giải trừ được tội tỗi)

 

Kỳ thực mục đích của việc thắp nhang đèn chính là thỉnh cầu Phật ban ơn phóng thích trí huệ qua ánh sáng của nhang đèn để khai mở cho tâm trí, mang lại phúc lành cho con người.

 

Trong《Đại tập kinh》viết:

“Bởi vì Phật nhìn thấy có rất nhiều chúng sinh bị u mê, thế là bảo họ đốt nhang đèn để Phật khai phát trí huệ của mình qua anh sáng của nhang đèn, với mục đích giúp chúng sinh phá giải u mê của thế gian, từ đó mà có thể tu tâm dưỡng tính, khai mở trí huệ”

 

Trong《Hoa nghiêm kinh》viết:

“Huệ đăng có thể phá mê” (Ánh sáng của đèn có thể giải phá mê trong tâm con người)

 

Con người sống trong tam giới, khi động niệm thì ai cũng tạo nghiệp, nếu là thiện niệm thì sẽ tạo thiện nghiệp, ác niệm sẽ tạo ác nghiệp. Nhưng họ thực sự rất khó phân biệt được thiện – ác, thật – giả, thị phi, nên họ rất dễ ở trong mê mà tạo ác nghiệp, để rồi sinh mệnh phải hoàn trả tất cả những gì mình đã gây ra.

Một người khi thắp nhang đèn niệm Phật, nếu thật sự thành tâm, một lòng hướng Phật, hướng thiện, thì Phật sẽ khai phát trí huệ của mình qua ánh sáng của nhang đèn, giúp cho tâm của họ thanh tỉnh, luôn tĩnh lặng. Từ đó họ sẽ phân biệt được những gì nên làm những gì không nên làm.

 

Cuộc đời con người là một quá trình nhân quả, chúng ta gieo nhân nào thì sẽ thu được quả đó, khi chúng ta có tâm như thế nào, thì sẽ có cuộc đời đúng như thế đó.

 

Một cây có những rễ to, sẽ có cành lá sum suê rủ xuống che mát cho người đi đường. Một người có thiện tâm, thường hay phó giúp đỡ người gặp khó khăn, cũng chính là tích được công đức cho chính mình.

tinhhoa.net-CqX1Rs-20160216-y-nghia-cua-

Tuy nhiên, thực tế hiện nay rất nhiều người đã hiểu sai ý nghĩa của việc lên chùa thắp nhang cầu Phật, họ chủ yếu là mang theo tâm truy cầu đủ loại mà đến, cầu tiêu tai, giải nạn, hết bệnh, phát tài, tình duyên thuận lợi v.v…, chứ rất ít người vì thành tâm muốn tu luyện tâm tính, muốn hướng thiện làm người tốt mà cầu đến Phật.

 

nếu một người tâm hoàn toàn vô vi, không truy cầu gì, một lòng tu tâm đó chính là tu nội mà an ngoại, vô cầu mà tự đắc.  -_- 

sưu tầm

 

cá nhân td thấy thắp đèn có tác dụng giảm bớt tạp niệm , hỗ trợ tốt hơn trong việc kết nối với thể giới tâm linh 

và phần lớn những công trình xây dựng của các tôn giáo đều có xu hướng mái thuộc hỏa hình , 1 thuộc tính liên quan mật thiết đến tinh thần , tâm linh ^_^ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong chúng ta có rất nhiều người hỏi rằng, tại sao hàng ngày phải thắp nhang đèn ở trong chùa, trước tượng Phật hoặc bàn thờ Phật tại nhà mình? Hãy đọc bài viết này bạn sẽ tìm ra đáp án!

tinhhoa.net-iHyN0J-20160216-y-nghia-cua-

 

 

Đêm dài vô minh lấy ai làm đuốc ? 

Biển lớn sinh tử lấy ai làm thuyền ? 

Giới là nhân, Định là duyên, Huệ là quả. Huệ là ánh sáng trong đêm dài vô minh. Ánh sáng đèn đuốc trong Phật Pháp là trí huệ, đầy đủ là giới định huệ. 

Không ánh sáng thì mọi thứ là duyên khởi sinh diệt. Có ánd sáng thì mọi thứ là tính khởi vô sinh bất diệt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đêm dài vô minh lấy ai làm đuốc ?

Biển lớn sinh tử lấy ai làm thuyền ?

Giới là nhân, Định là duyên, Huệ là quả. Huệ là ánh sáng trong đêm dài vô minh. Ánh sáng đèn đuốc trong Phật Pháp là trí huệ, đầy đủ là giới định huệ.

Không ánh sáng thì mọi thứ là duyên khởi sinh diệt. Có ánd sáng thì mọi thứ là tính khởi vô sinh bất diệt.

"Yêu tính sáng yêu hơn châu báu

Trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim"

"Niềm lòng vằng vặc,

Giác tánh quang quang;

Chẳng còn bỉ thử,

Tranh nhân chấp ngã.

Trần duyên rũ hết,

Thị phi chẳng hề;

Rèn một tấm lòng,

Đêm ngày đon đả.

Ngồi cong trần thế,

Chẳng quản sự thay;

Vắng vẳng ngàn kia,

Dầu lòng dong thả.

Học đòi chư Phật,

Cho được viên thành;

Xướng khúc vô sanh,

An thiền tiêu sá (sái)."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay