Laido

Lakinh Lạc Việt - Chuyên Dụng Cho Phái Phong Thủy Lạc Việt

2 bài viết trong chủ đề này

CHúc mừng Phong thủy Lạc việt, Chúc mừng Thầy Thiên Sứ, Thầy Hoàng Triệu Hải. Sản phẩm Lakinh Lạc việt danh cho anh em bản phái đây.

 

M8Wix5p.jpg

 

 


 
 
eeVRn49.jpg

 
d55ce4d.jpg
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Thầy Lái, thầy toàn cho ra lò hàng khủng thế này thì người ta dị nghị PTLV toàn ông tập tạ tay to

Share this post


Link to post
Share on other sites