Trananhthu

Chỉ Tạo Được Bài Viết Mới Ở Trang Này Nhưng Qua Bên Tử Vi Không Được?

2 bài viết trong chủ đề này

Con chỉ tao được ở trang thắc mắc còn các trang khác thì không được?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tài khoản của bạn chưa được kích hoạt. Vui lòng kiểm tra email Hệ thống gửi vào email dùng để đăng ký tài khoản và làm theo hướng dẫn.

Share this post


Link to post
Share on other sites